شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات / کرون نروژ

  • نرخ فعلی:2.5417
  • بالاترین قیمت روز:2.5904
  • پایین ترین قیمت روز:2.536
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5698
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۲:۲۵
  • نرخ روز گذشته:2.5701
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0284

نمودار کندل استیک درهم امارات / کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم امارات / کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5417 ریال22:42:25
2.543 ریال22:35:26
2.543 ریال22:35:25
2.5431 ریال22:28:26
2.5443 ریال22:21:22
2.5455 ریال22:14:23
2.5447 ریال22:00:38
2.5447 ریال22:00:36
2.5432 ریال21:49:24
2.5456 ریال21:42:24
2.5459 ریال21:35:26
2.5459 ریال21:35:25
2.5465 ریال21:28:24
2.5452 ریال21:21:23
2.5469 ریال21:14:23
2.543 ریال21:07:26
2.5437 ریال21:00:35
2.5437 ریال21:00:34
2.5458 ریال20:56:26
2.5448 ریال20:49:23
2.5466 ریال20:42:28
2.5485 ریال20:35:27
2.5485 ریال20:35:27
2.5488 ریال20:28:24
2.5475 ریال20:21:24
2.5499 ریال20:14:23
2.5549 ریال20:07:27
2.5536 ریال20:00:47
2.5536 ریال20:00:47
2.5456 ریال19:56:26
2.5408 ریال19:49:23
2.537 ریال19:42:27
2.536 ریال19:35:27
2.536 ریال19:35:26
2.5487 ریال19:28:25
2.5476 ریال19:21:27
2.5512 ریال19:14:22
2.5576 ریال19:07:25
2.5574 ریال19:00:37
2.5574 ریال19:00:36
2.5621 ریال18:56:24
2.5643 ریال18:49:22
2.5608 ریال18:35:25
2.5608 ریال18:35:24
2.5622 ریال18:28:24
2.5617 ریال18:21:26
2.5613 ریال18:14:24
2.5637 ریال18:07:29
2.5627 ریال18:00:45
2.5627 ریال18:00:45
2.5639 ریال17:56:24
2.567 ریال17:49:22
2.5686 ریال17:42:27
2.5715 ریال17:35:27
2.5715 ریال17:35:26
2.577 ریال17:28:24
2.5734 ریال17:21:23
2.5718 ریال17:14:24
2.5714 ریال17:07:26
2.5718 ریال17:00:38
2.5718 ریال17:00:38
2.5675 ریال16:56:24
2.5636 ریال16:49:20
2.5614 ریال16:42:26
2.5574 ریال16:35:27
2.5574 ریال16:35:26
2.5674 ریال16:28:23
2.5757 ریال16:21:24
2.5765 ریال16:14:24
2.5776 ریال16:07:25
2.5772 ریال16:00:43
2.5772 ریال16:00:38
2.5763 ریال15:56:24
2.5777 ریال15:49:22
2.5783 ریال15:42:23
2.5798 ریال15:35:30
2.5798 ریال15:35:30
2.5807 ریال15:28:22
2.5785 ریال15:14:21
2.5797 ریال15:07:27
2.5795 ریال15:00:39
2.5795 ریال15:00:36
2.5783 ریال14:56:25
2.5796 ریال14:49:22
2.5819 ریال14:42:24
2.5832 ریال14:35:26
2.5833 ریال14:35:25
2.5838 ریال14:28:23
2.5846 ریال14:21:23
2.5837 ریال14:14:21
2.5844 ریال14:07:27
2.5832 ریال14:00:36
2.5832 ریال14:00:35
2.5831 ریال13:56:22
2.5841 ریال13:49:22
2.5838 ریال13:42:23
2.5827 ریال13:35:25
2.5827 ریال13:35:24
2.5848 ریال13:28:24
2.5882 ریال13:21:22
2.5864 ریال13:14:21
2.5859 ریال13:07:23
2.5854 ریال13:00:34
2.5854 ریال13:00:33
2.583 ریال12:56:21
2.5834 ریال12:49:20
2.586 ریال12:42:23
2.5847 ریال12:35:23
2.5847 ریال12:35:22
2.587 ریال12:28:21
2.5858 ریال12:21:20
2.5875 ریال12:14:20
2.5885 ریال12:07:25
2.5859 ریال12:00:35
2.5859 ریال12:00:33
2.5876 ریال11:56:20
2.5904 ریال11:49:18
2.587 ریال11:42:21
2.5884 ریال11:35:21
2.5884 ریال11:35:20
2.5872 ریال11:28:19
2.5847 ریال11:21:18
2.5846 ریال11:07:15
2.5849 ریال11:00:26
2.5849 ریال11:00:26
2.5833 ریال10:56:14
2.5822 ریال10:49:14
2.5856 ریال10:42:15
2.5855 ریال10:35:17
2.5855 ریال10:35:17
2.5827 ریال10:28:14
2.5828 ریال10:21:15
2.583 ریال10:14:14
2.5828 ریال10:07:16
2.5837 ریال10:00:27
2.5837 ریال10:00:25
2.5823 ریال9:56:15
2.584 ریال9:49:14
2.5848 ریال9:42:15
2.5852 ریال9:28:15
2.5844 ریال9:21:14
2.5843 ریال9:14:14
2.5849 ریال9:07:14
2.5854 ریال9:00:23
2.5854 ریال9:00:21
2.5866 ریال8:56:15
2.5849 ریال8:49:13
2.5848 ریال8:42:15
2.5851 ریال8:35:15
2.5851 ریال8:35:14
2.5849 ریال8:28:15
2.5845 ریال8:21:15
2.5851 ریال8:14:14
2.5855 ریال8:07:16
2.5848 ریال7:56:15
2.5849 ریال7:49:14
2.5855 ریال7:42:16
2.5849 ریال7:35:15
2.5849 ریال7:35:14
2.586 ریال7:28:15
2.5835 ریال7:21:17
2.584 ریال7:14:14
2.5818 ریال7:07:14
2.5822 ریال7:00:24
2.5822 ریال7:00:21
2.5823 ریال6:56:14
2.5817 ریال6:49:13
2.582 ریال6:35:17
2.582 ریال6:35:15
2.5821 ریال6:28:15
2.5825 ریال6:21:15
2.5821 ریال6:14:34
2.579 ریال6:08:34
2.5784 ریال6:00:31
2.5784 ریال6:00:31
2.5795 ریال5:57:29
2.5805 ریال5:49:14
2.5801 ریال5:42:15
2.5804 ریال5:35:15
2.5804 ریال5:35:14
2.5802 ریال5:28:15
2.5785 ریال5:21:15
2.5786 ریال5:14:14
2.5777 ریال5:07:15
2.5778 ریال5:00:24
2.5778 ریال5:00:24
2.5758 ریال4:49:14
2.5745 ریال4:42:15
2.5741 ریال4:35:15
2.5741 ریال4:35:14
2.5738 ریال4:28:14
2.5741 ریال4:21:15
2.5748 ریال4:14:14
2.5763 ریال4:07:16
2.5748 ریال4:00:25
2.5748 ریال4:00:21
2.5737 ریال3:56:15
2.5736 ریال3:49:14
2.5748 ریال3:42:14
2.575 ریال3:35:16
2.575 ریال3:35:16
2.5751 ریال3:28:15
2.5753 ریال3:07:14
2.5752 ریال3:00:24
2.5752 ریال3:00:24
2.5749 ریال2:56:15
2.5747 ریال2:49:13
2.5737 ریال2:42:16
2.5742 ریال2:35:17
2.5742 ریال2:35:16
2.5753 ریال2:28:14
2.5761 ریال2:21:15
2.5755 ریال2:14:15
2.5765 ریال2:07:16
2.5766 ریال2:00:26
2.5766 ریال2:00:25
2.5814 ریال1:56:15
2.5806 ریال1:49:15
2.5821 ریال1:42:14
2.575 ریال1:35:14
2.575 ریال1:35:14
2.5756 ریال1:28:15
2.5765 ریال1:21:15
2.5764 ریال1:14:14
2.5742 ریال1:07:14
2.5739 ریال1:00:20
2.5739 ریال1:00:18
2.5732 ریال0:49:13
2.5722 ریال0:42:15
2.5692 ریال0:35:15
2.5692 ریال0:35:14
2.5673 ریال0:28:14
2.5691 ریال0:21:16
2.5705 ریال0:14:13
2.5698 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی