شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات /

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار نامبیا 18.5693 18.5693 19.1908 19.1908 (0.67%) 0.1268 ۲۰:۲۲:۳۹
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۱۵ فروردین
درهم امارات / 29.5461 29.5107 29.7539 29.713 (0.55%) 0.1614 ۲۰:۴۲:۵۴
درهم امارات / 45.47 45.47 45.74 45.74 (0%) 0 ۱۳:۲۱:۳۳
درهم امارات / پزوی آرژانتین 17.6747 17.6742 17.6933 17.6933 (0.11%) 0.0189 ۱۸:۰۷:۵۵
درهم امارات / دلار استرالیا 0.4531 0.4465 0.4545 0.4468 (1.63%) 0.0073 ۲۰:۴۲:۵۴
درهم امارات / رئال برزیل 1.4568 1.4236 1.4569 1.4255 (2.21%) 0.0315 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / دلار کانادا 0.3873 0.3837 0.3882 0.3847 (0.44%) 0.0017 ۲۰:۲۸:۴۹
درهم امارات / فرانک سوئیس 0.266 0.2659 0.2665 0.2661 (0%) 0 ۲۰:۴۲:۵۴
درهم امارات / پزو شیلی 236.25 232.1 236.25 232.1 (1.78%) 4.14 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / یوان چین 1.9316 1.9315 1.9316 1.9315 (0%) 0 ۱۹:۱۴:۴۷
درهم امارات / کرون چک 6.9984 6.9311 7.0025 6.9417 (0.93%) 0.0649 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / کرون دانمارک 1.8802 1.8771 1.886 1.8811 (0.03%) 0.0005 ۲۰:۴۲:۵۴
درهم امارات / یورو 0.2518 0.2513 0.2526 0.252 (0%) 0 ۲۰:۴۲:۵۴
درهم امارات / پوند انگلیس 0.2226 0.221 0.2229 0.2215 (0.18%) 0.0004 ۲۰:۴۲:۵۴
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 2.1106 2.1104 2.111 2.1107 (0%) 0.0001 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / فورینت مجارستان 92.15 91.21 92.29 91.72 (0.48%) 0.44 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / روپیه هند 20.75 20.68 20.76 20.68 (0.39%) 0.08 ۲۰:۱۴:۴۹
درهم امارات / کرونا ایسلند 39.25 39.19 39.29 39.22 (0%) 0 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 336.99 333.72 337 333.72 (0.96%) 3.22 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 2.7973 2.7949 2.8088 2.8066 (0.34%) 0.0095 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 6.8223 6.7057 6.9993 6.7057 (1.35%) 0.0904 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 2.894 2.8346 2.8963 2.8418 (1.94%) 0.055 ۲۰:۴۲:۵۴
درهم امارات / 0.4637 0.4572 0.4654 0.4583 (1.35%) 0.0062 ۲۰:۴۲:۵۴
درهم امارات / 13.8 13.77 13.85 13.77 (0.29%) 0.04 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 1.1566 1.1442 1.1587 1.1501 (0.59%) 0.0068 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 20.8251 20.7352 20.8519 20.7423 (0.4%) 0.0826 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 1.0254 1.0239 1.0254 1.0239 (0.02%) 0.0002 ۱۷:۰۷:۴۴
درهم امارات / 2.7832 2.7535 2.7832 2.757 (0.85%) 0.0234 ۲۰:۴۲:۵۴
درهم امارات / 0.392 0.3898 0.3925 0.3899 (0.46%) 0.0018 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 8.9951 8.9297 8.9951 8.9297 (0.7%) 0.0627 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 1.8323 1.8323 1.8483 1.8446 (0.56%) 0.0103 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 23592.8939 23592.2516 23593.2151 23592.2516 (0%) 0.3211 ۱۱:۲۸:۲۹
درهم امارات / 165.13 165.13 165.34 165.34 (0.01%) 0.02 ۱۵:۴۲:۴۱
درهم امارات / 0.7378 0.7378 0.7405 0.7405 (0%) 0 ۲۱:۴۲:۱۷
درهم امارات / 5.1959 5.0896 5.2697 5.096 (1.75%) 0.0891 ۲۰:۴۲:۵۴
درهم امارات / دلار باربادوس 0.5555 0.5554 0.5556 0.5554 (0%) 0 ۱۷:۴۲:۵۳
درهم امارات / دینار بحرین 0.1027 0.1027 0.1031 0.1031 (0.49%) 0.0005 ۱۹:۲۸:۴۹
درهم امارات / 0.1933 0.1933 0.1936 0.1933 (0.26%) 0.0005 ۱۹:۴۹:۵۱
درهم امارات / 5.1902 5.1901 5.2248 5.2246 (1.97%) 0.1009 ۱۱:۲۸:۲۹
درهم امارات / 0.1049 0.1048 0.1049 0.1048 (0%) 0 ۱۹:۲۸:۵۲
درهم امارات / 0.9985 0.9915 1.006 0.9976 (0.28%) 0.0028 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 37.3 37.05 37.3 37.05 (0.38%) 0.14 ۱۶:۲۸:۴۴
درهم امارات / 28.87 28.72 29.02 28.91 (0.07%) 0.02 ۱۷:۰۷:۴۶
درهم امارات / 52.65 52.6 52.68 52.68 (1.31%) 0.68 ۱۲:۲۸:۳۰
درهم امارات / 1.2175 1.2153 1.2204 1.2178 (0.02%) 0.0002 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 413.42 413.41 413.48 413.41 (0.01%) 0.06 ۲۰:۱۴:۵۲
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
درهم امارات / 33.12 33.03 33.2 33.2 (0.73%) 0.24 ۱۶:۲۱:۱۹
درهم امارات / 0.2723 0.2722 0.2723 0.2722 (0%) 0 ۲۰:۱۴:۵۲
درهم امارات / پوند مصر 4.3016 4.296 4.3017 4.3015 (0%) 0 ۱۹:۱۴:۴۷
درهم امارات / روپیه اندونزی 4478.57 4477.08 4519.28 4477.08 (0.03%) 1.43 ۱۲:۴۲:۳۱
درهم امارات / 8.2437 8.2233 8.2572 8.2335 (0.06%) 0.005 ۲۰:۴۲:۵۷
درهم امارات / 1.1924 1.1884 1.1933 1.1886 (0.11%) 0.0013 ۲۰:۱۴:۵۲
درهم امارات / 166.21 166.19 166.94 166.21 (0.01%) 0.01 ۲۰:۲۸:۵۲
درهم امارات / 0.0842 0.0842 0.0842 0.0842 (0.71%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۴
AUD/NAD 11.4689 11.427 11.7025 11.6872 (3.6%) 0.4065 ۲۰:۴۲:۵۷
ARS/NAD 0.2937 0.2937 0.2961 0.2953 (1.86%) 0.0054 ۱۹:۱۴:۴۸
BRL/NAD 3.5633 3.5633 3.6726 3.6589 (4.02%) 0.1414 ۲۰:۴۲:۵۷
CAD/NAD 13.4018 13.374 13.6192 13.5854 (2.44%) 0.3235 ۲۰:۴۲:۵۸
CHF/NAD 19.5108 19.4889 19.6546 19.6386 (1.98%) 0.3815 ۲۰:۴۲:۵۸
CNY/NAD 2.6878 2.6878 2.7057 2.7057 (1.97%) 0.0523 ۱۰:۴۹:۲۳
DKK/NAD 2.7606 2.7573 2.7816 2.7767 (1.96%) 0.0534 ۲۰:۴۲:۵۸
EUR/NAD 20.6425 20.3029 20.7798 20.7376 (0.54%) 0.1123 ۲۰:۴۲:۵۵
GBP/NAD 23.33 23.28 23.65 23.61 (2.25%) 0.52 ۲۰:۴۳:۰۰
HKD/NAD 2.4591 2.4586 2.4757 2.4755 (1.98%) 0.048 ۱۸:۲۸:۵۲
INR/NAD 0.2501 0.2501 0.2527 0.2527 (2.35%) 0.0058 ۲۰:۲۸:۵۴
MXN/NAD 0.7622 0.7421 0.7794 0.7794 (3.38%) 0.0255 ۲۰:۴۲:۵۹
NOK/NAD 1.8003 1.7988 1.8439 1.8396 (3.51%) 0.0624 ۲۰:۴۳:۰۰
NZD/NAD 11.2011 11.1582 11.4262 11.4013 (3.33%) 0.3671 ۲۰:۴۳:۰۰
PHP/NAD 0.3759 0.3754 0.3795 0.3795 (2.26%) 0.0084 ۲۰:۴۳:۰۰
PLN/NAD 4.4937 4.4865 4.5673 4.544 (2.45%) 0.1087 ۲۰:۴۳:۰۰
RUB/NAD 0.2492 0.2492 0.2519 0.2519 (2.4%) 0.0059 ۲۰:۴۳:۰۰
SAR/NAD 5.0685 5.0642 5.1039 5.1039 (2%) 0.1002 ۱۶:۴۹:۴۷
SEK/NAD 1.8726 1.8695 1.8976 1.8956 (2.61%) 0.0482 ۲۰:۴۳:۰۰
SGD/NAD 13.2412 13.2265 13.4056 13.4019 (2.45%) 0.3202 ۲۰:۴۳:۰۰
THB/NAD 0.5772 0.5772 0.5853 0.5853 (2.68%) 0.0153 ۲۰:۴۳:۰۰
TRY/NAD 2.8326 2.8231 2.8515 2.8329 (1.39%) 0.0388 ۲۰:۴۳:۰۰
TWD/NAD 0.6299 0.6293 0.6351 0.6349 (2.04%) 0.0127 ۲۰:۴۳:۰۰
VEF/NAD 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 (50%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۲۱
ZAR/NAD 0.9996 0.9855 1.0266 1.0263 (3.78%) 0.0374 ۲۰:۴۲:۵۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی