شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:5.9164
  • بالاترین قیمت روز:5.9785
  • پایین ترین قیمت روز:5.9077
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.9698
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۹:۱۷
  • نرخ روز گذشته:5.9714
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.93%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.055

نمودار کندل استیک درهم امارات / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم امارات / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.9164 ریال13:49:17
5.9213 ریال13:42:20
5.923 ریال13:35:19
5.923 ریال13:35:19
5.9268 ریال13:28:20
5.9137 ریال13:21:19
5.9132 ریال13:14:17
5.9105 ریال13:07:19
5.911 ریال13:00:32
5.911 ریال13:00:32
5.9102 ریال12:49:17
5.9092 ریال12:42:18
5.9077 ریال12:28:20
5.9189 ریال12:14:18
5.92 ریال12:00:42
5.92 ریال12:00:42
5.9227 ریال11:56:19
5.9218 ریال11:49:17
5.9243 ریال11:42:19
5.9292 ریال11:35:19
5.9292 ریال11:35:18
5.9369 ریال11:28:19
5.9252 ریال11:21:19
5.9197 ریال11:14:17
5.9284 ریال11:07:18
5.9235 ریال11:00:31
5.9235 ریال11:00:30
5.929 ریال10:56:17
5.9292 ریال10:49:17
5.92 ریال10:42:20
5.9301 ریال10:28:19
5.9453 ریال10:21:18
5.9494 ریال10:14:17
5.9431 ریال10:07:18
5.9461 ریال10:00:36
5.9461 ریال10:00:36
5.9344 ریال9:42:18
5.9314 ریال9:35:19
5.9314 ریال9:35:18
5.9385 ریال9:28:18
5.9429 ریال9:21:18
5.9393 ریال9:14:17
5.9491 ریال9:07:19
5.9497 ریال9:02:12
5.9497 ریال9:02:12
5.9486 ریال8:56:20
5.9499 ریال8:49:17
5.9488 ریال8:42:18
5.9565 ریال8:35:20
5.9565 ریال8:35:19
5.9546 ریال8:14:18
5.954 ریال8:07:20
5.9546 ریال7:56:19
5.9557 ریال7:49:17
5.9556 ریال7:42:18
5.9595 ریال7:35:18
5.9595 ریال7:35:18
5.9603 ریال7:28:19
5.9606 ریال7:21:17
5.955 ریال7:14:17
5.9567 ریال7:00:37
5.9567 ریال7:00:36
5.9573 ریال6:56:19
5.9596 ریال6:49:18
5.9592 ریال6:42:24
5.957 ریال6:35:19
5.957 ریال6:35:19
5.9576 ریال6:28:20
5.9584 ریال6:21:19
5.9573 ریال6:14:20
5.9633 ریال6:07:20
5.9586 ریال5:56:20
5.9603 ریال5:49:18
5.9597 ریال5:42:19
5.9663 ریال5:35:21
5.9663 ریال5:35:20
5.9679 ریال5:28:18
5.9646 ریال5:14:17
5.9579 ریال5:07:18
5.9589 ریال5:00:27
5.9589 ریال5:00:26
5.9603 ریال4:56:18
5.9633 ریال4:49:17
5.9628 ریال4:42:18
5.9714 ریال4:35:19
5.9714 ریال4:35:18
5.9595 ریال4:28:17
5.9674 ریال4:21:17
5.9671 ریال4:14:16
5.9554 ریال3:56:18
5.9565 ریال3:49:17
5.957 ریال3:42:19
5.9554 ریال3:14:18
5.9627 ریال3:07:17
5.9649 ریال3:00:35
5.9649 ریال3:00:35
5.9665 ریال2:56:18
5.9671 ریال2:49:17
5.9753 ریال2:28:19
5.9687 ریال2:21:16
5.9753 ریال2:14:17
5.9785 ریال1:42:21
5.9712 ریال1:35:19
5.9712 ریال1:35:18
5.9648 ریال1:28:19
5.9679 ریال1:21:18
5.9705 ریال1:14:18
5.9733 ریال1:07:17
5.9695 ریال1:00:32
5.9695 ریال1:00:32
5.9649 ریال0:56:17
5.9652 ریال0:49:16
5.9611 ریال0:42:20
5.9744 ریال0:35:19
5.9744 ریال0:35:18
5.9728 ریال0:28:17
5.9665 ریال0:14:18
5.9698 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی