شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/JPY Bid

  • نرخ فعلی:29.299
  • بالاترین قیمت روز:29.3535
  • پایین ترین قیمت روز:29.2391
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:29.3154
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۷:۲۷
  • نرخ روز گذشته:29.3235
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0245

نمودار کندل استیک AED/JPY Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک AED/JPY Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29.299 ریال19:57:27
29.2745 ریال19:43:08
29.28 ریال19:36:22
29.28 ریال19:36:22
29.2854 ریال19:22:05
29.2909 ریال19:08:08
29.3045 ریال18:57:13
29.3099 ریال18:36:15
29.3099 ریال18:36:11
29.3263 ریال18:22:01
29.3208 ریال18:08:10
29.3263 ریال17:57:00
29.3235 ریال17:43:10
29.3099 ریال17:36:13
29.3099 ریال17:36:13
29.3154 ریال17:22:01
29.3099 ریال16:56:56
29.3259 ریال16:49:55
29.3235 ریال16:36:01
29.3235 ریال16:35:59
29.3263 ریال16:21:57
29.329 ریال15:56:57
29.3208 ریال15:42:55
29.3181 ریال15:36:00
29.3181 ریال15:35:59
29.3045 ریال15:21:52
29.3072 ریال15:07:47
29.3181 ریال14:56:57
29.299 ریال14:42:53
29.2909 ریال14:35:59
29.2909 ریال14:35:55
29.2827 ریال14:21:51
29.2582 ریال14:07:52
29.2555 ریال13:56:52
29.2391 ریال13:42:48
29.2446 ریال13:35:52
29.2446 ریال13:35:51
29.2419 ریال13:21:46
29.2473 ریال13:07:46
29.2391 ریال12:56:47
29.2691 ریال12:42:41
29.2664 ریال12:35:50
29.2664 ریال12:35:45
29.2691 ریال12:21:39
29.28 ریال12:07:45
29.2909 ریال11:42:41
29.299 ریال11:35:47
29.299 ریال11:35:46
29.2854 ریال11:21:18
29.2609 ریال11:07:17
29.2636 ریال10:56:17
29.2745 ریال10:42:17
29.2773 ریال10:35:17
29.2773 ریال10:35:17
29.2758 ریال10:21:17
29.2773 ریال10:07:17
29.2745 ریال9:56:16
29.2691 ریال9:42:16
29.2718 ریال9:35:20
29.2718 ریال9:35:19
29.2936 ریال9:21:18
29.299 ریال9:07:15
29.2936 ریال8:57:06
29.2963 ریال8:42:16
29.299 ریال8:21:16
29.3045 ریال8:07:17
29.299 ریال7:56:16
29.3045 ریال7:42:17
29.3072 ریال7:35:17
29.3072 ریال7:35:16
29.3099 ریال7:07:16
29.3181 ریال6:56:15
29.3208 ریال6:42:17
29.3126 ریال6:35:21
29.3126 ریال6:35:20
29.3099 ریال6:21:17
29.3126 ریال6:07:16
29.329 ریال5:56:16
29.3263 ریال5:42:16
29.329 ریال5:35:17
29.329 ریال5:35:16
29.348 ریال5:21:16
29.3508 ریال5:07:14
29.3535 ریال4:56:15
29.3371 ریال4:42:16
29.3154 ریال4:35:16
29.3154 ریال4:35:15
29.3158 ریال4:21:15
29.3186 ریال4:07:16
29.3131 ریال3:56:16
29.3267 ریال3:42:16
29.3322 ریال3:35:16
29.3322 ریال3:35:15
29.3344 ریال3:21:17
29.3453 ریال3:07:15
29.329 ریال2:56:15
29.3235 ریال2:28:14
29.3154 ریال2:07:16
29.3181 ریال1:56:15
29.3126 ریال1:21:14
29.3099 ریال1:07:15
29.3045 ریال0:42:14
29.3154 ریال0:21:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی