شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات /

  • نرخ فعلی:29.4108
  • بالاترین قیمت روز:29.4544
  • پایین ترین قیمت روز:29.212
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:29.3346
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:29.3536
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0572

نمودار کندل استیک درهم امارات / در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم امارات / در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29.4108 ریال12:42:14
29.4544 ریال12:21:15
29.4026 ریال12:07:15
29.4353 ریال11:42:17
29.3781 ریال11:28:15
29.3373 ریال11:07:12
29.3318 ریال10:42:16
29.3754 ریال10:21:14
29.3373 ریال10:07:12
29.3182 ریال9:42:13
29.2828 ریال9:21:14
29.3128 ریال9:07:12
29.2692 ریال8:42:13
29.2311 ریال8:28:11
29.2556 ریال8:07:12
29.212 ریال7:49:12
29.2338 ریال7:28:12
29.2148 ریال7:07:12
29.2257 ریال6:49:12
29.2284 ریال6:28:15
29.2502 ریال6:07:12
29.2638 ریال5:42:14
29.321 ریال5:28:13
29.2964 ریال5:07:12
29.2774 ریال4:49:12
29.291 ریال4:28:13
29.3237 ریال4:07:12
29.3447 ریال3:42:12
29.3365 ریال3:28:12
29.3972 ریال3:07:12
29.3536 ریال2:42:13
29.3618 ریال2:21:13
29.3373 ریال2:07:12
29.3291 ریال1:42:13
29.3155 ریال1:21:13
29.291 ریال1:00:18
29.291 ریال1:00:17
29.3128 ریال0:42:11
29.3155 ریال0:21:14
29.3346 ریال0:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی