شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/IDR Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 60.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 177.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,974 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.15%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی