شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات / روپیه اندونزی

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه اندونزی 0 16180 16550 16180 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 29.3536 29.3536 29.3536 29.3536 (0.14%) 0.0409 ۲۳:۴۲:۱۴
درهم امارات / 0 43.254 45.88 45.22 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / پزوی آرژانتین 0 17.5416 17.5506 17.5506 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / دلار استرالیا 0 0.4393 0.4421 0.4421 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / رئال برزیل 0 1.3767 1.391 1.3886 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / دلار کانادا 0 0.3797 0.3812 0.381 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / فرانک سوئیس 0 0.259 0.2593 0.2591 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / پزو شیلی 0 225.34 228.22 227.33 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / یوان چین 0 1.9221 1.9327 1.9325 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / کرون چک 0 6.6831 6.6994 6.6915 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / کرون دانمارک 0 1.8246 1.8266 1.8246 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / یورو 0 0.2445 0.2448 0.2445 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / پوند انگلیس 0 0.2183 0.2186 0.2186 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 0 2.1105 2.1109 2.1106 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / فورینت مجارستان 0 87.06 87.25 87.2 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / روپیه هند 0 20.26 20.57 20.55 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / کرونا ایسلند 0 37.77 37.81 37.77 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 330.11 330.98 330.33 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 2.6902 2.6953 2.6909 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 6.3365 6.4005 6.3716 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 2.8355 2.8832 2.8801 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 0.4488 0.4516 0.4516 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 13.81 13.93 13.93 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0 1.1094 1.1107 1.1096 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 21.3785 21.491 21.4563 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 1.0219 1.0228 1.0228 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0 2.6904 2.7051 2.7022 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 0.3882 0.3887 0.3887 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 8.8453 8.8616 8.8616 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 1.7529 1.7585 1.7577 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 21206.1747 21206.1747 21206.1747 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 161.9 162.28 162.28 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0 0.7378 0.7405 0.7405 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 4.7891 4.8103 4.8014 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / دلار باربادوس 0 0.5554 0.5556 0.5554 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / دینار بحرین 0 0.1025 0.1026 0.1026 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0.1938 0.1931 0.1938 0.1933 (0%) 0 ۲۲:۴۹:۱۶
درهم امارات / 0 4.7888 4.8073 4.7978 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 0.1048 0.1049 0.1049 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0 1.0048 1.0052 1.0052 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 37 37.31 37.31 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0 28.4 28.67 28.48 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0 51.21 51.59 51.32 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0 1.1828 1.1848 1.1833 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 413.46 413.54 413.46 (0%) 0 ۹ فروردین
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
درهم امارات / 0 32.42 32.84 32.61 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0.2722 0.2722 0.2723 0.2722 (0.04%) 0.0001 ۲۲:۴۹:۱۶
درهم امارات / پوند مصر 0 4.2988 4.2988 4.2988 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / روپیه اندونزی 0 4377.71 4437.61 4404.94 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0 8.2194 8.2297 8.2248 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 1.157 1.1843 1.1788 (0%) 0 ۸ فروردین
درهم امارات / 0 163 163.04 163 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 0.0854 0.0854 0.0854 (0%) 0 ۸ فروردین
AUD/IDR 9970.12 9970.12 9970.12 9970.12 (0.06%) 6.47 ۲۳:۴۲:۱۶
ARS/IDR 0 251.21 251.54 251.47 (0%) 0 ۹ فروردین
BRL/IDR 0 3167.77 3201.77 3172.58 (0%) 0 ۹ فروردین
CAD/IDR 11543.95 11543.95 11543.95 11543.95 (0.28%) 32.21 ۲۳:۴۲:۱۶
CHF/IDR 16995.8 16995.8 16995.8 16995.8 (0.09%) 16.08 ۲۳:۴۲:۱۵
CLP/IDR 0 19.32 19.7 19.38 (0%) 0 ۸ فروردین
CNY/IDR 0 2273.45 2305.03 2280.08 (0%) 0 ۸ فروردین
DKK/IDR 0 2411.85 2414.42 2414.42 (0%) 0 ۹ فروردین
EUR/IDR 18014.8 18014.8 18014.8 18014.8 (0.1%) 17.8 ۲۳:۴۲:۱۶
GBP/IDR 20119.8 20119.8 20119.8 20119.8 (0.04%) 8.1 ۲۳:۴۲:۱۶
HKD/IDR 0 2086.88 2087.39 2087.36 (0%) 0 ۹ فروردین
HUF/IDR 0 50.52 50.62 50.54 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/IDR 150.15 150.15 150.15 150.15 (0.15%) 0.22 ۲۳:۴۲:۱۶
KRW/IDR 0 13.33 13.36 13.35 (0%) 0 ۹ فروردین
MYR/IDR 0 3728.11 3837.26 3741.04 (0%) 0 ۸ فروردین
NZD/IDR 9782.43 9782.43 9782.43 9782.43 (0.18%) 17.8 ۲۳:۴۲:۱۵
SGD/IDR 0 11338.47 11351.2 11339.27 (0%) 0 ۹ فروردین
THB/IDR 0 496.929 498.306 496.929 (0%) 0 ۹ فروردین
TWD/IDR 536.35 536.35 536.35 536.35 (0.05%) 0.25 ۲۳:۴۲:۱۶
ZAR/IDR 908.1 908.1 908.1 908.1 (1.09%) 9.91 ۲۳:۴۲:۱۵
INR/IDR 0 214.36 217.65 214.38 (0%) 0 ۸ فروردین
ISK/IDR 0 116.63 116.77 116.77 (0%) 0 ۹ فروردین
MXN/IDR 0 688.93 695.69 692.76 (0%) 0 ۹ فروردین
NOK/IDR 0 1541.61 1554.72 1541.61 (0%) 0 ۹ فروردین
PHP/IDR 0 315.99 322.06 316.42 (0%) 0 ۸ فروردین
PKR/IDR 0 98 98 98 (0%) 0 ۹ فروردین
PLN/IDR 0 3967.53 3971.33 3971.28 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/IDR 0 204.97 206.05 205.3 (0%) 0 ۹ فروردین
SAR/IDR 0 4281.15 4349.04 4307.77 (0%) 0 ۸ فروردین
SEK/IDR 0 1632.43 1638.6 1638.47 (0%) 0 ۹ فروردین
TRY/IDR 0 2506.55 2514.06 2506.86 (0%) 0 ۹ فروردین
VEF/IDR 0 0.21 0.21 0.21 (0%) 0 ۹ فروردین
CNH/IDR 0 2301 2301 2301 (0%) 0 ۸ فروردین
XAU/IDR 0 228661.7 228661.7 228661.7 (0%) 0 ۱۲ اسفند
BTC/IDR 0 113316960 114092256 113316960 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/IDR 0 2422.88 2422.88 2422.88 (0%) 0 ۱۲ اسفند
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی