شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 63.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 279.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,876 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 528.94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 552.94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.35%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی