شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات / کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:1.8117
  • بالاترین قیمت روز:1.8124
  • پایین ترین قیمت روز:1.8037
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8041
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۲:۲۴
  • نرخ روز گذشته:1.8048
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0069

نمودار کندل استیک درهم امارات / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم امارات / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8117 ریال14:42:24
1.8119 ریال14:35:26
1.8124 ریال14:35:25
1.812 ریال14:28:23
1.8121 ریال14:21:23
1.8122 ریال14:07:26
1.8117 ریال14:00:36
1.8117 ریال14:00:35
1.8113 ریال13:56:22
1.8114 ریال13:49:22
1.8111 ریال13:42:22
1.8108 ریال13:35:25
1.8108 ریال13:35:24
1.8115 ریال13:28:24
1.8123 ریال13:21:22
1.8118 ریال13:14:21
1.8123 ریال13:07:23
1.812 ریال13:00:34
1.812 ریال13:00:32
1.8114 ریال12:56:21
1.8123 ریال12:49:20
1.8115 ریال12:42:23
1.8111 ریال12:35:23
1.8111 ریال12:35:22
1.8109 ریال12:28:21
1.8107 ریال12:21:20
1.8114 ریال12:14:20
1.8118 ریال12:07:25
1.8119 ریال12:00:35
1.8119 ریال12:00:33
1.8109 ریال11:56:20
1.8113 ریال11:49:18
1.8103 ریال11:42:21
1.8107 ریال11:35:21
1.8107 ریال11:35:20
1.8113 ریال11:28:19
1.8108 ریال11:21:18
1.8111 ریال11:14:15
1.8109 ریال11:07:15
1.8107 ریال11:00:26
1.8107 ریال11:00:26
1.8095 ریال10:56:14
1.8086 ریال10:49:14
1.8096 ریال10:42:15
1.8095 ریال10:35:17
1.8095 ریال10:35:17
1.8088 ریال10:28:14
1.809 ریال10:21:15
1.8088 ریال10:14:14
1.8091 ریال10:07:16
1.8088 ریال10:00:27
1.8088 ریال10:00:25
1.8087 ریال9:49:14
1.8095 ریال9:42:15
1.8097 ریال9:35:15
1.8097 ریال9:35:15
1.8096 ریال9:28:15
1.8091 ریال9:14:14
1.8097 ریال9:07:14
1.8096 ریال9:00:23
1.8096 ریال9:00:21
1.8102 ریال8:56:15
1.8095 ریال8:49:13
1.8092 ریال8:42:15
1.8093 ریال8:28:15
1.8091 ریال8:21:15
1.8093 ریال8:14:14
1.8095 ریال7:56:14
1.8094 ریال7:49:14
1.81 ریال7:42:16
1.8094 ریال7:35:15
1.8094 ریال7:35:14
1.8092 ریال7:28:15
1.809 ریال7:14:14
1.8089 ریال7:07:14
1.8088 ریال7:00:24
1.8088 ریال7:00:21
1.8087 ریال6:56:14
1.8086 ریال6:49:13
1.8087 ریال6:42:15
1.8086 ریال6:35:17
1.8086 ریال6:35:15
1.809 ریال6:28:15
1.8091 ریال6:21:15
1.8093 ریال6:14:34
1.8087 ریال6:08:34
1.8084 ریال6:00:31
1.8084 ریال6:00:30
1.8083 ریال5:57:29
1.8084 ریال5:49:14
1.8087 ریال5:35:15
1.8087 ریال5:35:14
1.8089 ریال5:28:15
1.8083 ریال5:14:14
1.808 ریال5:07:15
1.8078 ریال5:00:24
1.8078 ریال5:00:24
1.8073 ریال4:49:14
1.8067 ریال4:42:15
1.8064 ریال4:35:15
1.8064 ریال4:35:14
1.8062 ریال4:28:14
1.8063 ریال4:21:15
1.8065 ریال4:14:14
1.8068 ریال4:07:16
1.8069 ریال4:00:25
1.8069 ریال4:00:21
1.8066 ریال3:56:15
1.8067 ریال3:49:14
1.8068 ریال3:42:14
1.807 ریال3:35:16
1.807 ریال3:35:16
1.8071 ریال3:14:14
1.807 ریال3:07:14
1.8071 ریال3:00:24
1.8071 ریال3:00:24
1.8069 ریال2:56:14
1.8065 ریال2:49:13
1.8061 ریال2:42:16
1.8059 ریال2:35:17
1.8059 ریال2:35:16
1.8057 ریال2:28:14
1.806 ریال2:21:15
1.8058 ریال2:14:15
1.8064 ریال2:07:16
1.8063 ریال2:00:26
1.8063 ریال2:00:25
1.8065 ریال1:56:15
1.8064 ریال1:49:15
1.8058 ریال1:42:14
1.8065 ریال1:35:14
1.8065 ریال1:35:14
1.8062 ریال1:28:15
1.8065 ریال1:21:15
1.8069 ریال1:14:14
1.8063 ریال1:00:20
1.8063 ریال1:00:18
1.8058 ریال0:56:15
1.8059 ریال0:49:13
1.8054 ریال0:42:15
1.8047 ریال0:35:15
1.8047 ریال0:35:14
1.8037 ریال0:28:14
1.8046 ریال0:21:16
1.8049 ریال0:14:13
1.8041 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی