شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات / کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:1.8226
  • بالاترین قیمت روز:1.8334
  • پایین ترین قیمت روز:1.8219
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8323
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۲:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1.8304
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0078

نمودار کندل استیک درهم امارات / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم امارات / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8226 ریال15:42:19
1.8233 ریال15:35:19
1.8233 ریال15:35:18
1.8223 ریال15:28:16
1.8225 ریال15:21:18
1.8219 ریال15:14:16
1.8223 ریال15:07:17
1.823 ریال15:00:33
1.823 ریال15:00:33
1.8228 ریال14:56:18
1.8224 ریال14:49:17
1.8228 ریال14:42:18
1.8238 ریال14:35:18
1.8238 ریال14:35:17
1.8233 ریال14:28:19
1.8234 ریال14:21:17
1.8231 ریال14:14:16
1.8234 ریال14:07:19
1.8227 ریال13:56:16
1.8229 ریال13:49:16
1.8253 ریال13:42:18
1.8261 ریال13:28:18
1.8276 ریال13:21:18
1.8269 ریال13:14:17
1.8285 ریال13:07:18
1.8291 ریال13:00:25
1.8291 ریال13:00:24
1.8286 ریال12:56:18
1.8277 ریال12:49:16
1.828 ریال12:42:19
1.8294 ریال12:35:19
1.8294 ریال12:35:19
1.8289 ریال12:28:18
1.8296 ریال12:21:17
1.8273 ریال12:14:16
1.8272 ریال12:07:21
1.8283 ریال11:56:17
1.8278 ریال11:49:17
1.827 ریال11:42:18
1.8289 ریال11:35:18
1.8289 ریال11:35:17
1.8294 ریال11:28:17
1.83 ریال11:21:16
1.8295 ریال11:14:16
1.8286 ریال11:00:29
1.8286 ریال11:00:27
1.8283 ریال10:56:16
1.8281 ریال10:49:16
1.8278 ریال10:42:17
1.8281 ریال10:35:16
1.8281 ریال10:35:15
1.8268 ریال10:28:17
1.8285 ریال10:21:16
1.8289 ریال10:14:15
1.8294 ریال10:07:16
1.8296 ریال10:00:29
1.8296 ریال10:00:26
1.8294 ریال9:56:17
1.8286 ریال9:49:15
1.8284 ریال9:42:15
1.8288 ریال9:35:16
1.8288 ریال9:35:16
1.8293 ریال9:14:16
1.8295 ریال8:56:31
1.8296 ریال8:49:17
1.8298 ریال8:42:16
1.8302 ریال8:35:19
1.8302 ریال8:35:18
1.8303 ریال8:21:16
1.8307 ریال8:14:16
1.8311 ریال8:07:17
1.8308 ریال8:00:31
1.8308 ریال8:00:29
1.831 ریال7:56:18
1.8307 ریال7:49:16
1.8304 ریال7:42:16
1.8306 ریال7:35:18
1.8306 ریال7:35:18
1.8307 ریال7:28:18
1.8309 ریال7:14:16
1.8307 ریال7:07:18
1.831 ریال6:56:17
1.8313 ریال6:49:15
1.8306 ریال6:42:19
1.8308 ریال6:28:18
1.8313 ریال6:21:17
1.8318 ریال6:14:16
1.832 ریال6:07:17
1.8324 ریال6:00:41
1.8324 ریال6:00:35
1.8325 ریال5:56:17
1.8319 ریال5:49:16
1.8316 ریال5:42:18
1.8322 ریال5:35:17
1.8322 ریال5:35:16
1.832 ریال5:28:17
1.8322 ریال5:21:17
1.8317 ریال5:14:16
1.8319 ریال5:07:16
1.8332 ریال4:56:16
1.8323 ریال4:49:15
1.8327 ریال4:42:17
1.8318 ریال4:35:16
1.8318 ریال4:35:15
1.8324 ریال4:28:16
1.8328 ریال4:21:15
1.8326 ریال4:14:14
1.8327 ریال3:49:16
1.8328 ریال3:42:15
1.8327 ریال3:35:15
1.8327 ریال3:35:15
1.8323 ریال3:28:15
1.8319 ریال3:21:14
1.8321 ریال3:07:17
1.832 ریال3:00:23
1.832 ریال3:00:22
1.8321 ریال2:56:15
1.8319 ریال2:49:15
1.832 ریال2:42:17
1.8317 ریال2:35:17
1.8317 ریال2:35:16
1.8325 ریال2:28:16
1.8324 ریال2:21:16
1.8323 ریال2:14:14
1.8326 ریال2:07:16
1.8331 ریال1:49:14
1.8327 ریال1:42:16
1.8321 ریال1:21:15
1.8327 ریال1:14:15
1.8324 ریال1:07:15
1.8326 ریال1:00:27
1.8326 ریال1:00:25
1.8328 ریال0:56:15
1.8327 ریال0:49:14
1.8328 ریال0:42:15
1.8334 ریال0:28:15
1.8325 ریال0:21:15
1.8332 ریال0:14:15
1.8323 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی