شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/CLP Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.19%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی