شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/CAD Bid

  • نرخ فعلی:0.3555
  • بالاترین قیمت روز:0.356
  • پایین ترین قیمت روز:0.3551
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3552
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۶:۴۰
  • نرخ روز گذشته:0.3551
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک AED/CAD Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک AED/CAD Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3555 ریال16:56:40
0.3556 ریال16:42:41
0.3555 ریال16:21:45
0.3554 ریال15:56:41
0.3557 ریال14:42:42
0.3556 ریال14:21:35
0.3558 ریال13:42:42
0.3559 ریال13:21:50
0.356 ریال12:42:55
0.3559 ریال11:56:42
0.3558 ریال11:42:42
0.3557 ریال11:21:51
0.3556 ریال10:56:34
0.3557 ریال10:42:35
0.3556 ریال10:21:29
0.3555 ریال9:56:32
0.3554 ریال9:42:30
0.3555 ریال8:56:22
0.3554 ریال6:56:23
0.3555 ریال6:21:25
0.3554 ریال5:56:21
0.3553 ریال5:42:24
0.3554 ریال5:21:24
0.3553 ریال4:42:19
0.3552 ریال4:21:20
0.3551 ریال3:21:21
0.3552 ریال2:56:20
0.3551 ریال2:21:23
0.3552 ریال1:42:16
0.3551 ریال1:21:21
0.3552 ریال0:56:18
0.3551 ریال0:42:17
0.3552 ریال0:21:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات