شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات / رئال برزیل

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 5.2012 5.1856 5.2115 5.187 (0%) 0 ۰۳:۳۶:۰۴
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۱۱ فروردین
درهم امارات / 29.3291 29.2774 29.3291 29.3019 (0.07%) 0.0218 ۰۳:۲۸:۱۵
درهم امارات / 45.34 45.34 45.34 45.34 (0.26%) 0.12 ۰۱:۴۲:۱۵
درهم امارات / پزوی آرژانتین 17.5381 17.5136 17.5381 17.5136 (0.11%) 0.019 ۰۱:۴۲:۱۸
درهم امارات / دلار استرالیا 0.4446 0.4425 0.4449 0.4449 (0.32%) 0.0014 ۰۳:۲۸:۱۵
درهم امارات / رئال برزیل 1.4169 1.413 1.4187 1.4173 (0.29%) 0.0041 ۰۱:۴۲:۱۸
درهم امارات / دلار کانادا 0.3845 0.3819 0.3845 0.3834 (0.13%) 0.0005 ۰۳:۲۸:۱۵
درهم امارات / فرانک سوئیس 0.262 0.2616 0.2621 0.2619 (0.19%) 0.0005 ۰۳:۲۸:۱۵
درهم امارات / پزو شیلی 233.36 233.36 233.45 233.45 (0.01%) 0.03 ۰۰:۴۹:۲۰
درهم امارات / یوان چین 0 1.9281 1.9339 1.9286 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / کرون چک 6.7822 6.7509 6.7822 6.7571 (0.07%) 0.0044 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / کرون دانمارک 1.8466 1.8416 1.8466 1.8433 (0.1%) 0.0019 ۰۳:۲۸:۱۵
درهم امارات / یورو 0.2474 0.2467 0.2474 0.2469 (0.16%) 0.0004 ۰۳:۲۸:۱۵
درهم امارات / پوند انگلیس 0.2193 0.219 0.2195 0.2195 (0.23%) 0.0005 ۰۳:۰۷:۱۴
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 2.1105 2.1103 2.1108 2.1104 (0%) 0 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / فورینت مجارستان 89.52 88.96 89.52 89.2 (0.25%) 0.22 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / روپیه هند 20.52 20.52 20.52 20.52 (0.05%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۵
درهم امارات / کرونا ایسلند 38.71 38.6 38.71 38.62 (0.21%) 0.08 ۰۳:۰۷:۱۷
درهم امارات / 332.07 331.82 332.1 331.91 (0%) 0 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 2.7546 2.7492 2.7546 2.751 (0.16%) 0.0045 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / 6.4819 6.4441 6.4872 6.4872 (0.7%) 0.0448 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / 2.8419 2.8333 2.8448 2.8393 (0.17%) 0.0049 ۰۳:۲۸:۱۵
درهم امارات / 0.4578 0.4558 0.458 0.458 (0.11%) 0.0005 ۰۳:۲۸:۱۵
درهم امارات / 13.84 13.83 13.86 13.86 (0.22%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۸
درهم امارات / 1.128 1.1242 1.128 1.1272 (0.01%) 0.0001 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / 21.37 21.3201 21.37 21.3557 (0.05%) 0.0112 ۰۱:۴۲:۱۸
درهم امارات / 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 (0.03%) 0.0003 ۰۳:۲۸:۱۶
درهم امارات / 2.71 2.699 2.71 2.705 (0.01%) 0.0004 ۰۳:۲۸:۱۶
درهم امارات / 0.3875 0.387 0.3875 0.3874 (0.08%) 0.0003 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / 8.9297 8.9215 8.9324 8.9297 (0.06%) 0.0055 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / 1.8003 1.8003 1.8027 1.8024 (0.15%) 0.0027 ۰۳:۰۷:۱۷
درهم امارات / 22037.141 22037.141 22037.141 22037.141 (0.84%) 183.9366 ۰۱:۲۸:۱۵
درهم امارات / 0 162.14 163.41 163.4 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / 0 0.7378 0.7405 0.7405 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 4.8776 4.8604 4.8776 4.8632 (0.08%) 0.0041 ۰۳:۲۸:۱۶
درهم امارات / دلار باربادوس 0 0.5554 0.5556 0.5554 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / دینار بحرین 0 0.1025 0.1031 0.1031 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / 0.1938 0.1931 0.1938 0.1933 (0%) 0 ۲۲:۴۹:۱۶
درهم امارات / 4.8759 4.8607 4.8759 4.8607 (0.02%) 0.0011 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / 0 0.1048 0.1049 0.1049 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / 0 0.9915 1.0045 0.9915 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / 36.86 36.86 36.86 36.86 (0.81%) 0.3 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 0 28.5 28.71 28.67 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / 0 51.37 51.59 51.59 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / 1.1961 1.1932 1.1961 1.1939 (0.17%) 0.002 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / 0 413.27 413.49 413.41 (0%) 0 ۱۲ فروردین
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
درهم امارات / 0 32.82 32.96 32.96 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / 0 0.2722 0.2723 0.2722 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / پوند مصر 0 4.296 4.3017 4.2988 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / روپیه اندونزی 0 4443.05 4462.65 4443.05 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / 8.2412 8.2363 8.2496 8.2363 (0.04%) 0.0035 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / 0 1.1708 1.1818 1.1756 (0%) 0 ۱۲ فروردین
درهم امارات / 159.86 159.86 159.86 159.86 (1.5%) 2.4 ۰۳:۲۸:۱۸
درهم امارات / 0.0853 0.0853 0.0853 0.0853 (0.23%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۸
AUD/BRL 3.1896 3.1858 3.2044 3.1903 (0.08%) 0.0024 ۰۳:۲۸:۱۸
ARS/BRL 0.0808 0.0808 0.0812 0.0811 (0.62%) 0.0005 ۰۱:۲۸:۱۴
BOB/BRL 0.7548 0.7527 0.7558 0.7551 (0.31%) 0.0023 ۰۱:۴۲:۱۹
CAD/BRL 3.6848 3.6768 3.7156 3.6983 (0.35%) 0.0129 ۰۳:۲۸:۱۸
CHF/BRL 5.399 5.3833 5.4225 5.4179 (0.53%) 0.0283 ۰۳:۲۸:۱۶
EUR/BRL 5.7285 5.718 5.7488 5.7428 (0.4%) 0.0229 ۰۳:۰۷:۱۶
GBP/BRL 6.4591 6.4394 6.4743 6.4629 (0.09%) 0.0056 ۰۳:۲۸:۱۸
JPY/BRL 0.0482 0.0482 0.0485 0.0484 (0.21%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۸
SGD/BRL 3.6559 3.6464 3.6677 3.6603 (0.21%) 0.0078 ۰۳:۲۸:۱۶
CNY/BRL 0.7348 0.7324 0.7358 0.7351 (0.3%) 0.0022 ۰۱:۴۲:۱۹
DKK/BRL 0.7673 0.7656 0.77 0.769 (0.4%) 0.0031 ۰۳:۲۸:۱۸
HKD/BRL 0.6714 0.6693 0.6723 0.6716 (0.22%) 0.0015 ۰۳:۰۷:۱۶
MXN/BRL 0.2187 0.2185 0.2203 0.2189 (0.27%) 0.0006 ۰۳:۲۸:۱۸
NOK/BRL 0.4986 0.4986 0.5021 0.4999 (0.16%) 0.0008 ۰۲:۴۹:۲۳
NZD/BRL 3.0932 3.0896 3.1106 3.0968 (0.2%) 0.0062 ۰۳:۲۸:۱۸
PLN/BRL 1.2556 1.2554 1.2608 1.2591 (0.37%) 0.0046 ۰۳:۲۸:۱۸
SAR/BRL 1.3812 1.3791 1.3848 1.3828 (0.25%) 0.0034 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/BRL 0.5227 0.5227 0.5263 0.5253 (0.4%) 0.0021 ۰۳:۲۸:۱۸
THB/BRL 0.1587 0.1582 0.159 0.1588 (0.19%) 0.0003 ۰۳:۲۸:۱۸
TRY/BRL 0.7867 0.7844 0.7878 0.7868 (0.13%) 0.001 ۰۳:۲۸:۱۸
TWD/BRL 0.1719 0.1716 0.1721 0.1721 (0.29%) 0.0005 ۰۲:۲۸:۱۵
VEF/BRL 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲۲ آبان
ZAR/BRL 0.2904 0.2901 0.2918 0.2916 (0.17%) 0.0005 ۰۳:۲۸:۱۶
CLP/BRL 0 0.0061 0.0061 0.0061 (0%) 0 ۱۲ فروردین
PYG/BRL 0 0.0007 0.0008 0.0008 (0%) 0 ۲۶ اسفند
UYU/BRL 0.1188 0.1186 0.119 0.119 (0.34%) 0.0004 ۰۱:۰۷:۲۶
COP/BRL 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 (8.33%) 0.0001 ۲۰:۴۹:۱۸
PEN/BRL 1.5152 1.5117 1.5185 1.5169 (0.28%) 0.0042 ۰۱:۴۲:۱۸
RUB/BRL 0.0663 0.0661 0.0666 0.0664 (0.3%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۹
INR/BRL 0.0691 0.0689 0.0692 0.0691 (0.29%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۹
XAU/BRL 0 8388.5 8388.5 8388.5 (0%) 0 ۱۲ فروردین
KRW/BRL 0 0.0043 0.0043 0.0043 (0%) 0 ۱۲ فروردین
XAG/BRL 0 73.25 73.25 73.25 (0%) 0 ۱۲ فروردین
BTC/BRL 0 33199.99 33199.99 33199.99 (0%) 0 ۱۲ فروردین
LTC/BRL 0 198.8801 198.8801 198.8801 (0%) 0 ۱۲ فروردین
USD/BRLT 5.49 5.47 5.49 5.47 (0%) 0 ۰۰:۲۲:۰۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی