شعبه و باجه ی بانک ها و موسسات

نام کد شعبه نوع فعالیت کد اختصاصی بانک استان شهر آدرس تلفن
پیروزی- مشهد 2215 ریالی 8002215 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی مشهد بلوار پیروزی، نبش پیروزی 33، پلاک 57 05138847300
معلم- مشهد 2217 ریالی 8002217 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی مشهد بلوار معلم، بین معلم 24 و 26، پلاک 600 05136068634
فلسطین -مشهد 2220 ریالی 8002220 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی مشهد خیابان فلسطین، نبش فلسطین 29، پلاک 5 05138459636
تربت جام 2221 ریالی 8002221 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی تربت جام خیابان مولانا، بعد از چهارراه مخابرات قدیم، پلاک 255 05152530204
طلاب- مشهد 2223 ریالی 8002223 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی مشهد خیابان سی متری طلاب، نبش مفتح 27، پلاک 429 05132716141
رجائی- مشهد 2226 ریالی 8002226 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی مشهد شهرک شهید رجائی، بین حر 14 و 16، پلاک 300 05133730699
کوشش (سیدی)-مشهد 2228 ریالی 8002228 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی مشهد خیابان کوشش، نبش کوشش 14، پلاک 190 05133433724
تربت حیدریه 2229 ریالی 8002229 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی، روبروی فردوسی 46، پلاک 143 05152231830
کاشمر 2230 ریالی 8002230 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی کاشمر ابتدای خیابان قائم، پلاک 24 05155269510
احمد آباد- مشهد 2233 ریالی 8002233 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی مشهد احمد آباد، حد فاصل خیابان پاستور و بهشت، پلاک 26 05138468464
فریمان 2239 ریالی 8002239 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی فریمان خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی 3، پلاک 26 05134626442
نصرآباد- تربت جام 2242 ریالی 8002242 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی تربت جام نصرآباد، جنب پمپ بنزین، پلاک 21 05152623742
امام خمینی- مشهد 2249 ریالی 8002249 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی مشهد میدان عدل خمینی، خیابان خرمشهر، بین خرمشهر 17 و 19، پلاک 159 05138538475
قاسم آباد- مشهد 2250 ریالی 8002250 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی مشهد قاسم آباد، بلوار شریعتی، بین شریعتی 11 و 13، پلاک 265 05136619086
مرکزی- قزوین 2311 ریالی 8002311 موسسه اعتباری غیربانکی نور قزوین قزوین خیابان نادری جنوبی، نبش کوچه شهید رحمانی، پلاک 77 02833240611
شهید بابایی- قزوین 2312 ریالی 8002312 موسسه اعتباری غیربانکی نور قزوین قزوین خیابان شهید بابایی، نبش کوچه 42 0283680688
مرکزی- زنجان 2411 ریالی 8002411 موسسه اعتباری غیربانکی نور زنجان زنجان دروازه رشت، خیابان مصفا، نبش کوچه رفیعی، پلاک 1 02433460420
مرکزی- بندرعباس 2511 ریالی 8002511 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان بندرعباس چهارراه فاطمیه، ساختمان مارال 07632238267
چهارراه بلوکی- بندرعباس 2512 ریالی 8002512 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان بندرعباس چهارراه بلوکی، روبروی مجتمع تجاری زیتون 07632225880
گلشهر- بندرعباس 2513 ریالی 8002513 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان بندرعباس بلوار امام خمینی، روبروی بیمارستان کودکان 07633668606
مرکزی- کیش 2514 ریالی 8002514 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان کیش ویلاهای مروارید، جنب بازارچه حافظ 07644472372
مرکزی- قشم 2515 ریالی 8002515 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان قشم میدان پاسداران، نرسیده به امام زاده سید مظفر 07635223620
یادبود- بندرعباس 2516 ریالی 8002516 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان بندرعباس بین سه راه دلگشا و یادبود 07632212936
بلوار معلم- بندرعباس 2517 ریالی 8002517 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان بندرعباس شهر نمایش، بلوار معلم 07633340703
ایرانشهر- سیستان و بلوچستان 2612 ریالی 8002612 موسسه اعتباری غیربانکی نور سیستان و بلوچستان ایرانشهر خیابان طالقانی، نبش طالقانی 14، پلاک 134 05437227776
مرکزی- چابهار 2613 ریالی 8002613 موسسه اعتباری غیربانکی نور سیستان و بلوچستان منطقه آزاد چابهار خیابان امام خمینی 05435324319
مرکزی زابل- سیستان و بلوچستان 2614 ریالی 8002614 موسسه اعتباری غیربانکی نور سیستان و بلوچستان زابل خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی 39 05432235424
مرکزی- زاهدان 2615 ریالی 8002615 موسسه اعتباری غیربانکی نور سیستان و بلوچستان زاهدان خیابان خیام، نبش خیام 8، پلاک 375 05433422932
چهار راه فیروزه- کرمان 2711 ریالی 8002711 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان چهارراه فیروزه 03432458610
فلسطین- کرمان 2712 ریالی 8002712 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان فلسطین، چهارراه ابن سینا 03432266631
شهدا- کرمان 2713 ریالی 8002713 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان شریعتی، نبش سه راه چمران 03432269234
آزادی- کرمان 2714 ریالی 8002714 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان سه راه 24 آذر 03432467234
آبشار- کرمان 2715 ریالی 8002715 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان سرباز، بعد از کوچه 21 03433324992
مطهری- کرمان 2716 ریالی 8002716 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان استاد مطهری، نبش کوچه 40 03432235565
خیابان جهاد- کرمان 2717 ریالی 8002717 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان جهاد، نبش کوچه 21 03432725732
استقلال- کرمان 2718 ریالی 8002718 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان ابتدای خیابان استقلال 03432465764
طالقانی- کرمان 2719 ریالی 8002719 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان امام، نبش کوچه 11 03432267308
بلوار جمهوری- کرمان 2720 ریالی 8002720 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان بلوار جمهوری، بعد از چهارراه شفا، روبروی دانشگاه علوم پزشکی 03432133937
پاسداران بم- کرمان 2721 ریالی 8002721 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان بم میدان امام خمینی، خیابان پاسداران 03444314249
فلکه بهزادی- رفسنجان 2722 ریالی 8002722 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان نبش میدان شهید میرزابیگی 03434269927
طالقانی رفسنجان- کرمان 2723 ریالی 8002723 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان بلوار طالقانی، حد فاصل کوچه 33 و 35 03434269218
مطهری رفسنجان- کرمان 2724 ریالی 8002724 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان خیابان مطهری، نبش کوچه 13 03434324880
مخابرات شهربابک- کرمان 2725 ریالی 8002725 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان شهربابک میدان مخابرات، پلاک 2522 03434119590
بلوار امام بافت- کرمان 2726 ریالی 8002726 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان بافت بلوار امام، پلاک 4 03442428873
دکتر صادقی سیرجان- کرمان 2727 ریالی 8002727 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان سیرجان بلوار دکتر صادقی، حد فاصل کوچه 21 و 23 03442203940
کامیونداران سیرجان- کرمان 2728 ریالی 8002728 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان سیرجان خیابان شیخ احمد کافی، قبل از کوچه شماره 6، پلاک 65 03442255970
حافظ سیرجان- کرمان 2729 ریالی 8002729 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان سیرجان خیابان خواجه نظام الملک، روبروی خوابگاه هلال احمر 03442266084
طالقانی سیرجان- کرمان 2730 ریالی 8002730 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان سیرجان خیابان طالقانی جنوبی، نبش کوچه 12، پلاک 67 03442205117
محیاشهر سیرجان- کرمان 2731 ریالی 8002731 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، پلاک 1 03442255356
بلوار کوثر جیرفت- کرمان 2732 ریالی 8002732 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان جیرفت بلوار کوثر، نرسیده به مسجد جامع، پلاک 13148 03443218462
خیابان فردوس زرند- کرمان 2733 ریالی 8002733 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان زرند خیابان فردوس، نبش کوچه 2، پلاک 36 03433422289
مرکزی کهنوج- کرمان 2734 ریالی 8002734 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کهنوج خیابان امام 03443231670
خیابان امام بردسیر- کرمان 2735 ریالی 8002735 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان بردسیر خیابان امام، روبروی کوچه گلستان 11 03433522977
خیابان امام راور- کرمان 2736 ریالی 8002736 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان راور خیابان امام 03433729886
خیابان امام انار- کرمان 2737 ریالی 8002737 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان انار خیابان امام، جنب مسجد صاحب الزمان، پلاک 144 03434381854
مرکزی- بوشهر 2811 ریالی 8002811 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر بوشهر خیابان انقلاب، بین کوچه 9 و 11 07733334536
مطهری- بوشهر 2812 ریالی 8002812 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر بوشهر میدان امام، ابتدای خیابان مطهری 07733565089
بهمنی- بوشهر 2813 ریالی 8002813 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر بوشهر خیابان بهمنی، میدان بهمنی، بین کوچه 16 و 17 07733455273
بازار- بوشهر 2814 ریالی 8002814 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر بوشهر خیابان نادر، نرسیده به خیابان تنگستان 07733335341
خیابان بسیج گناوه- بوشهر 2815 ریالی 8002815 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر گناوه چهارراه ناخدا حمزه، خیابان بسیج 07733134210
کنگان- بوشهر 2816 ریالی 8002816 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر کنگان بلوار امام خمینی (ره)، نرسیده به خیابان فجر 07737221451
خورموج- بوشهر 2817 ریالی 8002817 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر دشتی - خورموج خیابان شهید مطهری، جنب سه راه مطهری 07735321972
طالقانی برازجان- بوشهر 2818 ریالی 8002818 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر دشتستان - برازجان خیابان طالقانی، خیابان پرستار 07734259407
مرکزی- شهرکرد 2911 ریالی 8002911 موسسه اعتباری غیربانکی نور چهارمحال و بختیاری شهرکرد خیابان 12 محرم، پلاک 121 03832251989
فردوسی- شهرکرد 2912 ریالی 8002912 موسسه اعتباری غیربانکی نور چهارمحال و بختیاری شهرکرد حد فاصل چهارراه بازار و فردوسی، پلاک 494 03832278646
یاسوج 3111 ریالی 8003111 موسسه اعتباری غیربانکی نور کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد - یاسوج بلوار شهید چمران 07433235834
همدان 3211 ریالی 8003211 موسسه اعتباری غیربانکی نور همدان همدان میدان شریعتی، خیابان مهدیه، پلاک 18 08138261018
ایلام 3311 ریالی 8003311 موسسه اعتباری غیربانکی نور ایلام ایلام چهارراه سیدالشهدا 08433367835
خرم آباد 3411 ریالی 8003411 موسسه اعتباری غیربانکی نور لرستان خرم آباد میدان شهدا، پلاک 3648 06633310137
بروجرد 3412 ریالی 8003412 موسسه اعتباری غیربانکی نور لرستان بروجرد میدان شهدا، ابتدای بلوار آیت الله کاشانی 06642502827
امام رضا (ع)- مشهد 3505 ریالی 8003505 موسسه اعتباری غیربانکی نور خراسان رضوی مشهد خیابان امام رضا (ع)، بین میلان 17 و 19، پلاک 611 و 613 05138528270
مرکزی- گرگان 3512 ریالی 8003512 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان گرگان خیابان ولیعصر، بین عدالت 2 و 4 01732233013
آق قلا- گلستان 3513 ریالی 8003513 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان آق قلا خیابان شهید باهنر، روبروی کوچه غیاث الدین، پلاک 555 01734525695
علی آباد کتول- گلستان 3514 ریالی 8003514 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان علی آباد کتول خیابان امام رضا (ع)، نرسیده به چهارراه قصر، نبش فردوس 47، پلاک 44 01734236592
گنبد کاووس- گلستان 3515 ریالی 8003515 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی، بین چهارراه گلشن و شهدا، پلاک 1913 01733222534
دارکلاته- گلستان 3517 ریالی 8003517 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان رامیان خیابان بعثت، روبروی بعثت 1، پلاک 5446 01735896090
فاضل آباد- گلستان 3518 ریالی 8003518 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان علی آباد کتول بلوار امام رضا (ع)، بین رضوان 33 و 35 01734260897
امام خمینی- گرگان 3520 ریالی 8003520 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان گرگان خیابان امام خمینی، روبروی آفتاب نهم 01732247976
آزادشهر- گلستان 3521 ریالی 8003521 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان آزادشهر خیابان شهید بهشتی، نبش بهشت 7، پلاک 1 01735723413
گالیکش- گلستان 3523 ریالی 8003523 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان گالیکش خیابان امام خمینی، نبش کوچه گلستان، پلاک 520 01735832827
کلاله- گلستان 3524 ریالی 8003524 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان کلاله خیابان مختومقلی فراغی، نبش فراغی 3، پلاک 925 01735448371
مینودشت- گلستان 3525 ریالی 8003525 موسسه اعتباری غیربانکی نور گلستان مینودشت خیابان شهید علیرضا، روبروی کوچه گلستان، پلاک 215 01735222481
مرکزی- سنندج 3611 ریالی 8003611 موسسه اعتباری غیربانکی نور کردستان سنندج خیابان آبیدر، پلاک 1 08733239275
طالقانی- سنندج 3612 ریالی 8003612 موسسه اعتباری غیربانکی نور کردستان سنندج میدان انقلاب، خیابان طالقانی 08733167725
مرکزی- رشت 3711 ریالی 8003711 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان رشت خیابان تختی، نبش کوچه گلستان، پلاک 44 01333129905
لاهیجان- گیلان 3712 ریالی 8003712 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان لاهیجان خیابان امام خمینی، پلاک 229 01342343607
مطهری- رشت 3713 ریالی 8003713 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان رشت خیابان شریعتی، فلکه صیقلان، پلاک 420 01333224210
رودسر- گیلان 3714 ریالی 8003714 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان رودسر خیابان امام، پلاک 195 01342629886
لنگرود- گیلان 3715 ریالی 8003715 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان لنگرود خیابان امام خمینی 01342540441
املش- گیلان 3716 ریالی 8003716 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان املش خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه ملی 01342720028
تالش- گیلان 3717 ریالی 8003717 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان طوالش خیابان امام، بعد از خیابان مولوی 01344237602
آستارا- گیلان 3718 ریالی 8003718 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان آستارا خیابان امام 01344823350
فومن- گیلان 3719 ریالی 8003719 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان فومن خیابان امام، پلاک 2 01334738206
صومعه سرا- گیلان 3720 ریالی 8003720 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان صومعه سرا خیابان برش نورد، نبش خیابان حسینی پناه 01344335920
آستانه اشرفیه- گیلان 3721 ریالی 8003721 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان آستانه اشرفیه خیابان امام خمینی، نبش کوچه اصغر نژاد 01342133102
بیستون- رشت 3722 ریالی 8003722 موسسه اعتباری غیربانکی نور گیلان رشت خیابان طالقانی، بعد از بیمارستان فامیلی، پلاک 250 01333260619
مرکزی آمل- مازندران 3811 ریالی 8003811 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران آمل خیابان شهید بهشتی، بین دو پل، پلاک 8 01144258441
مرکزی بابل- مازندران 3812 ریالی 8003812 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران بابل خیابان امام خمینی 01132202968
بهشهر- مازندران 3813 ریالی 8003813 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران بهشهر خیابان امام خمینی، پلاک 271 01134535557
انقلاب- ساری 3814 ریالی 8003814 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران ساری حاشیه میدان ساعت، بین خیابان انقلاب و 18 دی، پلاک 21 01133310828
قائم شهر- مازندران 3815 ریالی 8003815 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران قائم شهر میدان طالقانی، خیابان بابل 01142232458
چالوس- مازندران 3816 ریالی 8003816 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران چالوس خیابان شهید بهشتی 01152211060
تنکابن- مازندران 3817 ریالی 8003817 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران تنکابن خیابان امام 01154220514
رامسر- مازندران 3818 ریالی 8003818 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران رامسر خیابان مطهری، نرسیده به میدان امام خمینی 01155253481
محمود آباد- مازندران 3819 ریالی 8003819 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران محمود آباد خیابان آزادی، بعد از سه راه، پلاک 34 01144731886
بابلسر- مازندران 3820 ریالی 8003820 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران بابلسر خیابان شهید رجائی، پلاک 943 01135360015
نکاء- مازندران 3821 ریالی 8003821 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران نکا خیابان انقلاب 01134742525
طالب آمل- مازندران 3822 ریالی 8003822 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران آمل میدان 17 شهریور، خیابان طالب آملی، نبش دریای 6 01144255159
نور- مازندران 3823 ریالی 8003823 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران نور خیابان امام خمینی، نبش خیابان هلال احمر 01144523949
نوشهر- مازندران 3824 ریالی 8003824 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران نوشهر خیابان 15 خرداد، روبروی خیابان مولوی 01152351903
مرکزی- ساری 3825 ریالی 8003825 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران ساری خیابان 18 دی 01133243517
جویبار- مازندران 3826 ریالی 8003826 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران جویبار خیابان امام خمینی 01142533077
امیرکلا- مازندران 3827 ریالی 8003827 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران بابل امیرکلا، بلوار آیت الله نقوی، نبش کوچه شهید عسکریان 01132354113
سلمانشهر- مازندران 3828 ریالی 8003828 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران عباس آباد سلمانشهر، خیابان 17 شهریور 01154631912
طالقانی بابل- مازندران 3829 ریالی 8003829 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران بابل بین فرمانداری و کارگر 01132290146
عباس آباد- مازندران 3830 ریالی 8003830 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران عباس آباد خیابان امام خمینی، روبروی بازار ماهی فروشان 01154626963
بلوار آزادی-ساری 3831 ریالی 8003831 موسسه اعتباری غیربانکی نور مازندران ساری میدان امام، بلوار آزادی، نبش خیابان نهضت 01133368790
مرکزی- اراک 3912 ریالی 8003912 موسسه اعتباری غیربانکی نور مرکزی اراک خیابان شهید رجایی، نبش کوچه ابطحی 08632239866
امام خمینی- اراک 3913 ریالی 8003913 موسسه اعتباری غیربانکی نور مرکزی اراک خیابان امام، نبش کوچه حاج علیخانی 08632218320
مرکزی- ساوه 3914 ریالی 8003914 موسسه اعتباری غیربانکی نور مرکزی ساوه خیابان انقلاب، نبش انقلاب 9 08642218660
خمین 3915 ریالی 8003915 موسسه اعتباری غیربانکی نور مرکزی خمین خیابان امام خمینی، نبش خیابان امام زاده 08646220650
قائم مقام- اراک 3916 ریالی 8003916 موسسه اعتباری غیربانکی نور مرکزی اراک خیابان 22 بهمن 08632247431
دلیجان 3917 ریالی 8003917 موسسه اعتباری غیربانکی نور مرکزی دلیجان خیابان طالقانی 08644223852
محلات- مرکزی 3918 ریالی 8003918 موسسه اعتباری غیربانکی نور مرکزی محلات میدان استقلال، پلاک 7491 08643233599
مطهری ساوه 3919 ریالی 8003919 موسسه اعتباری غیربانکی نور مرکزی ساوه خیابان مطهری، مطهری 22 08642215009
مرکزی- کرمانشاه 4111 ریالی 8004111 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمانشاه کرمانشاه خیابان دبیر اعظم 08337221201
مصوری- کرمانشاه 4112 ریالی 8004112 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمانشاه کرمانشاه خیابان مصوری 08337234057
مرکزی- اردبیل 4211 ریالی 8004211 موسسه اعتباری غیربانکی نور اردبیل اردبیل میدان ملت، ابتدای خیابان انقلاب، پلاک 338 04533465621
امام- اردبیل 4212 ریالی 8004212 موسسه اعتباری غیربانکی نور اردبیل اردبیل خیابان امام، میدان شریعتی، روبروی بازار مرکزی 04533249105
مرکزی- تبریز 4311 ریالی 8004311 موسسه اعتباری غیربانکی نور آذربایجان شرقی تبریز خیابان 17 شهریور، نبش کوچه مقصودیه 04135545219
شهید چمران- تبریز 4312 ریالی 8004312 موسسه اعتباری غیربانکی نور آذربایجان شرقی تبریز خیابان راه آهن، نبش کوچه اشکان، پلاک 1 04134403301
مرکزی- ارومیه 4411 ریالی 8004411 موسسه اعتباری غیربانکی نور آذربایجان غربی ارومیه خیابان کاشانی، نرسیده به چهارراه دانشکده، پلاک 171 04433484097
مرکزی- سمنان 4511 ریالی 8004511 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان سمنان میدان امام، خیابان امام، پلاک 260 02333336381
مرکزی شاهرود- سمنان 4512 ریالی 8004512 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان شاهرود خیابان 22 بهمن، روبروی اداره برق، پلاک 8 02332240498
سرخه- سمنان 4513 ریالی 8004513 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان سمنان سرخه، میدان ولیعصر (عج)، پلاک 36 02333613775
میدان کوثر- سمنان 4514 ریالی 8004514 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان سمنان میدان کوثر، بلوار قائم 02333339361
شهمیرزاد- سمنان 4515 ریالی 8004515 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان مهدی شهر خیابان امام، پلاک 87 02333667292
مهدیشهر- سمنان 4516 ریالی 8004516 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان مهدی شهر خیابان صاحب الزمان، پلاک 60 02333629510
دامغان- سمنان 4517 ریالی 8004517 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان دامغان ابتدای بلوار پیروزی، پلاک 431 02335240343
خیابان تهران - شاهرود 4518 ریالی 8004518 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان شاهرود خیابان تهران، پلاک 177 02332243009
صدوقی - شاهرود 4519 ریالی 8004519 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان شاهرود خیابان شهید صدوقی، پلاک 247 02332242536
معلم- سمنان 4520 ریالی 8004520 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان سمنان میدان معلم، پلاک 349 02333341646
گرمسار- سمنان 4521 ریالی 8004521 موسسه اعتباری غیربانکی نور سمنان گرمسار میدان امام، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک 767 02334223478
مرکزی-یزد 4611 ریالی 8004611 موسسه اعتباری غیربانکی نور یزد یزد خیابان فرخی، بین کوچه آیت الله غفاری و کوچه دوازدهم 03536226778
بلوار جمهوری- یزد 4614 ریالی 8004614 موسسه اعتباری غیربانکی نور یزد یزد بلوار جمهوری 03535235055
کاشانی- یزد 4615 ریالی 8004615 موسسه اعتباری غیربانکی نور یزد یزد خیابان کاشانی، سه راه چمران 03536280052
کسنویه- یزد 4616 ریالی 8004616 موسسه اعتباری غیربانکی نور یزد یزد خیابان انقلاب، نبش کوچه مشاعری 03535245941
بیست و دو بهمن- یزد 4617 ریالی 8004617 موسسه اعتباری غیربانکی نور یزد یزد بلوار 22 بهمن، بین کوچه هفتم و نهم 03537280546
صدوقی-یزد 4618 ریالی 8004618 موسسه اعتباری غیربانکی نور یزد یزد بلوار صدوقی، بعد از خیابان شهید خلیل حسن بیگی، نرسیده به میدان همافر 03537268437
قصرالدشت- شیراز 4711 ریالی 8004711 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز خیابان قصرالدشت، نرسیده به چهارراه زرگری، نبش کوچه 54 07136280685
کریم خان- شیراز 4712 ریالی 8004712 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز خیابان زند، خیابان شهید فقیهی 07132305520
لار قدیم- فارس 4713 ریالی 8004713 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس لارستان - لار شهر قدیم، چهارراه پیروزی 07152343363
مرکزی لامرد- فارس 4714 ریالی 8004714 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس لامرد خیابان 15 خرداد، نبش کوچه شهید قاسمی 07152725781
انقلاب مرودشت- فارس 4715 ریالی 8004715 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس مرودشت خیابان انقلاب، بین کوچه 35 و 37 07143330090
اوز- فارس 4716 ریالی 8004716 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس لارستان - لار خیابان ملت، ابتدای خیابان طاهری 07152518182
معالی آباد- شیراز 4717 ریالی 8004717 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز معالی آباد، نبش خیابان دنا 07136234087
پاسداران- شیراز 4718 ریالی 8004718 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز بلوار پاسداران، بین پاسداران 64 و 66 07138224662
بلوار شاهد لامرد- فارس 4719 ریالی 8004719 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس لامرد بلوار شاهد، نبش کوچه 5، پلاک 75 07152724885
امام زاده- استهبان 4720 ریالی 8004720 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس استهبان خیابان امام زاده، بین سه راه کارگر و امام زاده 07153233088
ولی عصر نیریز- فارس 4721 ریالی 8004721 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس نیریز میدان فضل، خیابان ولی عصر، به طرف میدان 15 خرداد 07153826453
شهر جدید لار- فارس 4722 ریالی 8004722 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس لارستان - لار شهر جدید، بلوار فرهنگ، بعد از پارک حاشیه 07152254354
مرکزی- اهواز 4811 ریالی 8004811 موسسه اعتباری غیربانکی نور خوزستان اهواز میدان ساعت امانیه، پلاک 122/1 06133333991
مرکزی- اصفهان 4911 ریالی 8004911 موسسه اعتباری غیربانکی نور اصفهان اصفهان میدان انقلاب، خیابان چهارباغ عباسی، پلاک 209 03132231369
حکیم نظامی- اصفهان 4912 ریالی 8004912 موسسه اعتباری غیربانکی نور اصفهان اصفهان خیابان حکیم نظامی، چهارراه حکیم نظامی، پلاک 33 03136251703
جی- اصفهان 4916 ریالی 8004916 موسسه اعتباری غیربانکی نور اصفهان اصفهان خیابان جی، حد فاصل چهارراه پروین و میدان احمدآباد 03132284894
توحید- اصفهان 4917 ریالی 8004917 موسسه اعتباری غیربانکی نور اصفهان اصفهان خیابان توحید میانی، نبش بن بست توحید 03136264941
خواجو- اصفهان 4918 ریالی 8004918 موسسه اعتباری غیربانکی نور اصفهان اصفهان چهارراه نقاشی، خیابان خواجو، پلاک 4 03132685465
مرکزی- شیراز 7510 ریالی 8007510 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز خیابان انقلاب، پلاک 281 07132354509
حضرتی- کازرون 7514 ریالی 8007514 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس کازرون خیابان حضرتی، نرسیده به سه راه ابوذر 07142211251
حاجی آباد- فارس 7515 ریالی 8007515 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس زرین دشت خیابان امام خمینی (ره) 07153724443
امیرکبیر- شیراز 7516 ریالی 8007516 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز بلوار امیرکبیر، پلاک 8149 07138208506
ولی عصر- شیراز 7517 ریالی 8007517 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز میدان ولیعصر (عج)، ابتدای بلوار مدرس، پلاک 2034 07137272150
احمدآباد- شیراز 7518 ریالی 8007518 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز بلوار میثم 07138333328
بنی هاشمی- شیراز 7519 ریالی 8007519 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز خیابان بنی هاشمی 07137533195
شهر پیر- فارس 7521 ریالی 8007521 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس زرین دشت خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 579 07153742111
مرکزی برازجان- بوشهر 7523 ریالی 8007523 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر دشتستان - برازجان خیابان شهید چمران، پلاک 482 07734221241
تالار پارچه- بوشهر 7524 ریالی 8007524 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر بوشهر خیابان شهید مطهری، چهارراه باهنر، پلاک 277 07733542334
مرکزی نیریز- فارس 7525 ریالی 8007525 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس نیریز خیابان ولیعصر (عج)، چهارراه جانبازان 07153835566
مدرس لار- فارس 7526 ریالی 8007526 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس لارستان - لار خیابان مدرس شمالی، پلاک 4404/62 07152347998
مرکزی- کازرون 7528 ریالی 8007528 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس کازرون خیابان امام خمینی (ره) 07142229981
آباده-فارس 7529 ریالی 8007529 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس آباده خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 835 07144346548
خنج- فارس 7530 ریالی 8007530 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس خنج خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 2634 07152629389
مرکزی گناوه- بوشهر 7531 ریالی 8007531 موسسه اعتباری غیربانکی نور بوشهر گناوه بلوار بسیج، پلاک 950 07733127056
اقلید- فارس 7533 ریالی 8007533 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس اقلید خیابان طالقانی، پلاک 4963 07144531364
مرکزی مرودشت- فارس 7535 ریالی 8007535 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس مرودشت خیابان انقلاب، پلاک 17161 07143336392
شهرک سعدی- شیراز 7536 ریالی 8007536 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز بیست متری شهرک سعدی 07137307274
فسا- فارس 7538 ریالی 8007538 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس فسا خیابان طالقانی، پلاک 1414 07153354992
مرکزی- استهبان 7544 ریالی 8007544 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس استهبان خیابان امامزاده، پلاک 474 07153231412
مرکزی داراب- فارس 7545 ریالی 8007545 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس داراب خیابان سلمان فارسی، پلاک 5191 07153545830
فیروزآباد-فارس 7547 ریالی 8007547 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس فیروزآباد خیابان امام جنوبی، پلاک 448/1 07138731875
جهرم- فارس 7548 ریالی 8007548 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس جهرم بلوار امام خمینی (ره) 07154445733
چمران- شیراز 7556 ریالی 8007556 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز بلوار شهید چمران، هتل بزرگ چمران، پلاک 322 07136285009
شهید فلاحی- شیراز 7561 ریالی 8007561 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس شیراز بلوار پاسداران، روبروی میدان شهید فلاحی، پلاک 334 07138238094
سروستان- فارس 7564 ریالی 8007564 موسسه اعتباری غیربانکی نور فارس سروستان خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 1849 07137842141
مرکزی- کرمان 8101 ریالی 8008101 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان بهمنیار 03432447085
مرکزی بم- کرمان 8102 ریالی 8008102 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان بم میدان امام (ره)، خیابان پاسداران 03444211814
رستم آباد بم- کرمان 8103 ریالی 8008103 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان بم بلوار جمهوری اسلامی 03444270120
چمران- کرمان 8105 ریالی 8008105 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان چهارراه ابوحامد، پلاک 141 03432252189
مرکزی رفسنجان- کرمان 8106 ریالی 8008106 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان خیابان امام خمینی (ره) 03434259785
گلباف- کرمان 8107 ریالی 8008107 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان انقلاب 03433753770
مرکزی راور- کرمان 8108 ریالی 8008108 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان راور خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 49 03433724989
مفتح-کرمان 8110 ریالی 8008110 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان جهاد، نبش کوچه 50 03432442559
مرکزی سیرجان- کرمان 8112 ریالی 8008112 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان سیرجان خیابان امام، چهارراه رضوی، پلاک 296 03442253720
مرکزی زرند- کرمان 8114 ریالی 8008114 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان زرند خیابان امام خمینی (ره) 03433428442
صدوقی- کرمان 8115 ریالی 8008115 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان بلوار شهید صدوقی، چهارراه فیروزه، پلاک 37 03432444237
رجایی- کرمان 8116 ریالی 8008116 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان شهید رجائی 03432716197
هفده شهریور- کرمان 8117 ریالی 8008117 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان سرباز، سه راه 17 شهریور 03433310506
بلوار کهنوج- کرمان 8118 ریالی 8008118 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کهنوج خیابان امام خمینی (ره)، نبش کوچه شماره 4 03443206023
باهنر- کرمان 8119 ریالی 8008119 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهدای خانوک، نبش کوچه شماره 4، پلاک 20 03432253159
قاآنی سیرجان- کرمان 8122 ریالی 8008122 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان سیرجان بلوار سیدجمال الدین، تقاطع چهارراه قاآنی 03442264356
شهدا رفسنجان- کرمان 8123 ریالی 8008123 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان میدان شهداء 03434253575
غفاری سیرجان- کرمان 8124 ریالی 8008124 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان سیرجان فلکه گل محمدی، خیابان آیت الله غفاری 03442265330
مرکزی جیرفت- کرمان 8127 ریالی 8008127 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان جیرفت میدان امام خمینی (ره) 03443217632
رسالت- کرمان 8128 ریالی 8008128 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان ابوذر جنوبی 03433217137
مرکزی بردسیر- کرمان 8132 ریالی 8008132 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان بردسیر خیابان امام خمینی (ره) 03433520885
دانشجو- کرمان 8133 ریالی 8008133 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان قرنی 03432231105
مرکزی شهر بابک- کرمان 8134 ریالی 8008134 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان شهربابک خیابان امام خمینی (ره) 03434113321
شریعتی- کرمان 8135 ریالی 8008135 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان دکتر شریعتی 03432269636
مرکزی انار- کرمان 8141 ریالی 8008141 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان انار خیابان امام خمینی (ره) 03434384681
امام خمینی- کرمان 8143 ریالی 8008143 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان بلوار پیروزی، نبش کوچه 4 03432237120
باقدرت- کرمان 8147 ریالی 8008147 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان باقدرت، جوپاری شرقی 03433228317
عنبرآباد- کرمان 8151 ریالی 8008151 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان عنبرآباد خیابان امام خمینی (ره) 03443293690
ماهان- کرمان 8152 ریالی 8008152 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان امام خمینی (ره) 03433778538
مرکزی بافت- کرمان 8156 ریالی 8008156 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان بافت بلوار شهید بهشتی 03442422016
صرفه نوق رفسنجان- کرمان 8159 ریالی 8008159 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان روستای مهدی آباد، خیابان اصلی 03434166007
منوجان- کرمان 8162 ریالی 8008162 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان منوجان خیابان امام خمینی (ره) 03443300701
اقتصاد رفسنجان- کرمان 8164 ریالی 8008164 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان خیابان کارگر، نرسیده به امیرکبیر 03434258408
کوهبنان- کرمان 8175 ریالی 8008175 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کوهبنان خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 9 03433494112
بلوار جهاد- کرمان 8177 ریالی 8008177 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان ابتدای بلوار جهاد 03432227745
سه راه بهزاد- کرمان 8179 ریالی 8008179 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان خیابان بهزاد، نبش کوچه 1، پلاک 27 03432265779
شریعتی سیرجان- کرمان 8197 ریالی 8008197 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان سیرجان خیابان شریعتی 03442233254
امام رضا (ع) سیرجان- کرمان 8199 ریالی 8008199 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان سیرجان بلوار امام رضا (ع) 03442209225
مصطفی خمینی رفسنجان-کرمان 8204 ریالی 8008204 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان بلوار مصطفی خمینی (ره)، حد فاصل کوچه 50 و 52 03434232425
جوادیه(الهیه) رفسنجان- کرمان 8211 ریالی 8008211 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان بلوار امام رضا (ع) 03434168637
شهداد- کرمان 8214 ریالی 8008214 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان شهداد، خیابان طالقانی، بعد از فلکه امام حسین (ع) 03433751217
چترود- کرمان 8215 ریالی 8008215 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان کرمان چترود، بلوار امام، بعد از کوچه 12 03433271939
رابر- کرمان 8219 ریالی 8008219 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رابر خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 349 03442452601
کشکوئیه رفسنجان- کرمان 8222 ریالی 8008222 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان کشکوئیه، بلوار امام حسین 03434392678
صفائیه رفسنجان- کرمان 8235 ریالی 8008235 موسسه اعتباری غیربانکی نور کرمان رفسنجان صفائیه، بلوار امام خمینی (ره) 03434173449
زیتون- کیش 8501 ریالی 8008501 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان کیش بازار زیتون، غرفه 2، پلاک 4897 07644424234
بلوار امام- چابهار 8504 ریالی 8008504 موسسه اعتباری غیربانکی نور سیستان و بلوچستان منطقه آزاد چابهار بلوار امام، پلاک 322 و 323 05435331017
خیابان امیرالمومنین (ع)- زاهدان 8507 ریالی 8008507 موسسه اعتباری غیربانکی نور سیستان و بلوچستان زاهدان خیابان امیرالمؤمنین (ع)، پلاک 150 05433263483
بازار زابل- سیستان و بلوچستان 8509 ریالی 8008509 موسسه اعتباری غیربانکی نور سیستان و بلوچستان زابل بازار زابل، پاساژ سجاد، پلاک 45 05432233011
چهارراه سازمان- بندرعباس 8512 ریالی 8008512 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان بندرعباس چهارراه سازمان 07632252713
میناب- هرمزگان 8541 ریالی 8008541 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان میناب خیابان شهید امینی، پلاک 539 07642228421
بلوار امام قلی خان- قشم 8562 ریالی 8008562 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان قشم بلوار امامقلی خان، پلاک 18 و 36 07635241035
فلکه برق- بندرعباس 8563 ریالی 8008563 موسسه اعتباری غیربانکی نور هرمزگان بندرعباس خیابان امام خمینی (ره)، فلکه برق، مجتمع تجاری سرو، پلاک 60211 07632249525
واحد ستادی موسسه اعتباری غیربانکی نور 99999 ریالی - ارزی 8099999 موسسه اعتباری غیربانکی نور تهران تهران
ایران و ونزوئلا - شعبه تهران 10013 ریالی - ارزی 9510013 بانک مشترک ایران - ونزوئلا تهران تهران
بانک تجارتی ایران واروپا-تهران 10019 ریالی - ارزی 9710019 بانک تجارتی ایران و اروپا تهران تهران هران، خیابان آفریقای شمالی (جردن سابق) ، خیابان تندیس، پلاک 28
کیش 10028 ریالی - ارزی 9710028 بانک تجارتی ایران و اروپا هرمزگان کیش منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش - خیابان سنایی - مجتمع بانک‌ها

اطلاعات این بخش مبتنی بر فهرست شعبه و باجه ی بانک ها و موسسات اعلام شده توسط بانک مرکزی و متناظر با آن می باشد و هر گونه بروزرسانی در فهرست مذکور در این بخش نیز اعمال خواهد گردید.‎

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی