شعبه و باجه ی بانک ها و موسسات

نام کد شعبه نوع فعالیت کد اختصاصی بانک استان شهر آدرس تلفن
بلوار معلم مشهد 49973 ریالی 1249973 بانک ملت خراسان رضوی مشهد بلوار معلم، بین چهار‌راه معلم و معلم 18 05136058181
بلوار شهید رستمی 49981 ریالی 1249981 بانک ملت خراسان رضوی مشهد بلوار بیست ودو بهمن، چهارراه محمدآباد 05133664546
سرای بلور مشهد 50005 ریالی 1250005 بانک ملت خراسان رضوی مشهد بلوار امام رضا(ع)، امام رضا 15 05138518060
میدان راه آهن مشهد 50039 ریالی 1250039 بانک ملت خراسان رضوی مشهد خیابان هاشمی نژاد، نبش هاشمی نژاد 28، پلاک 278 05132232773
ثامن مشهد 50054 ریالی 1250054 بانک ملت خراسان رضوی مشهد خیابان احمد آباد، بلوار رضا، نبش رضا 15، پلاک 50 05138449417
فارغ التحصیلان مشهد 50070 ریالی 1250070 بانک ملت خراسان رضوی مشهد بلوار وکیل آباد، نبش بلوار فارغ التحصیلان، پلاک 5 05135026616
نیشابور 51847 ریالی - ارزی 1251847 بانک ملت خراسان رضوی نیشابور میدان امام خمینی 05142240960
فولاد خراسان 51847 1251847 بانک ملت خراسان رضوی نیشابور کیلومتر 15 جاده نیشابور به فیروزه، صندوق پستی 488
بازار نیشابور 51862 ریالی 1251862 بانک ملت خراسان رضوی نیشابور چهارراه انقلاب، نرسیده به بازار طلافروشان 05142244610
هفده شهریور نیشابور 51896 ریالی 1251896 بانک ملت خراسان رضوی نیشابور خیابان امام خمینی، نبش خیابان هفده شهریور 05143350150
خیام نیشابور 51912 ریالی 1251912 بانک ملت خراسان رضوی نیشابور خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی 3 05142240234
سبزوار 52167 ریالی 1252167 بانک ملت خراسان رضوی سبزوار خیابان بیهق، بین بیهق 31و33 05144238501
نوده انقلاب 52167 1252167 بانک ملت خراسان رضوی سبزوار مرکز روستای نوده انقلاب، 10کیلومتری شمال سبزوار
بازار سبزوار 52191 ریالی 1252191 بانک ملت خراسان رضوی سبزوار خیابان مدرس، نبش مدرس 20، پلاک 382 05144235710
نقاب سبزوار 52209 ریالی 1252209 بانک ملت خراسان رضوی سبزوار بلوار امام رضا(ع)، چهارراه انتظامی 05145221470
کارخانه قند جوین 52209 1252209 بانک ملت خراسان رضوی سبزوار کارخانه قند جوین، ایستگاه راه آهن کشت صنعت جوین
عطا ملک سبزوار 52233 ریالی 1252233 بانک ملت خراسان رضوی سبزوار ضلع شرقی میدان رسالت، پلاک 48 05144447300
میدان شهید دکتر بهشتی سبزوار 52258 ریالی 1252258 بانک ملت خراسان رضوی سبزوار میدان دروازه عراق، بیهق 17، پلاک 352 05144262110
بیهق 52258 1252258 بانک ملت خراسان رضوی سبزوار خیابان بیهق غربی، نرسیده به30هزار متری، نبش بیهق5
میدان انقلاب سبزوار 52308 ریالی 1252308 بانک ملت خراسان رضوی سبزوار میدان طالقانی، پلاک 183 05144653037
فریمان 52571 ریالی 1252571 بانک ملت خراسان رضوی فریمان خیابان امام خمینی، چهارراه مدرس 05134622560
بازار تربت حیدریه 52670 ریالی 1252670 بانک ملت خراسان رضوی تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی 05152270881
تربت حیدریه 52688 ریالی 1252688 بانک ملت خراسان رضوی تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی 05152234001
فیض آباد مه ولات 52704 ریالی 1252704 بانک ملت خراسان رضوی فیض آباد خیابان امام خمینی، پلاک 12 05156725301
رباط سنگ تربت حیدریه 52720 ریالی 1252720 بانک ملت خراسان رضوی تربت حیدریه شهر رباط سنگ 05153223289
خواف 52738 ریالی 1252738 بانک ملت خراسان رضوی خواف خیابان شهاب، شهاب 10 05154224007
میدان آزادگان تربت حیدریه 52753 ریالی 1252753 بانک ملت خراسان رضوی تربت حیدریه خیابان طالقانی، میدان آزادگان 05152236037
سنگان خواف 52852 ریالی 1252852 بانک ملت خراسان رضوی خواف شهر سنگان، خیابان امام خمینی 05154124421
تربت جام 52944 ریالی 1252944 بانک ملت خراسان رضوی تربت جام خیابان المهدی، بین المهدی 14 و 16 05152520034
کاشمر 53116 ریالی 1253116 بانک ملت خراسان رضوی کاشمر خیابان قائم 05158220901
خلیل آباد 53116 1253116 بانک ملت خراسان رضوی خلیل آباد خیابان امام خمینی (ره)
هفده شهریور کاشمر 53124 ریالی 1253124 بانک ملت خراسان رضوی کاشمر خیابان هفده شهریور، نبش هفده شهریور 1 05155243651
بردسکن 53157 ریالی 1253157 بانک ملت خراسان رضوی بردسکن خیابان عدالت 05155222949
تایباد 53405 ریالی 1253405 بانک ملت خراسان رضوی تایباد میدان وحدت 05154522061
مشهد ریزه 53405 1253405 بانک ملت خراسان رضوی تایباد بخش میان ولایت، خیابان امام خمینی (ره)
گناباد 53504 ریالی - ارزی 1253504 بانک ملت خراسان رضوی گناباد خیابان سعدی، نبش سعدی 6، پلاک 194 05157226755
یونسی گناباد 53504 1253504 بانک ملت خراسان رضوی گناباد خیابان امام خمینی (ره)، جنب مخابرات
بجستان گناباد 53512 ریالی 1253512 بانک ملت خراسان رضوی گناباد خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی 24 05156522662
بیدخت گناباد 53538 ریالی 1253538 بانک ملت خراسان رضوی گناباد میدان بسیج، پلاک 2523 05157332334
بازار گناباد 53553 ریالی 1253553 بانک ملت خراسان رضوی گناباد میدان آزادگان 05157224662
فردوس خراسان 53678 ریالی 1253678 بانک ملت خراسان جنوبی فردوس میدان انقلاب، ابتدای خیابان انقلاب 05632729202
سرایان 53678 1253678 بانک ملت خراسان جنوبی سرایان خیابان امام خمینی (ره)، پلاک51
طبس 53751 ریالی 1253751 بانک ملت خراسان جنوبی طبس خیابان امام خمینی 05632822990
عشق آباد طبس 53769 ریالی 1253769 بانک ملت خراسان جنوبی طبس عشق آباد، میدان امام خمینی 05632852600
دیهوک طبس 53777 ریالی 1253777 بانک ملت خراسان جنوبی طبس دیهوک، امتداد جاده کرمان 05632842990
قائن 53850 ریالی 1253850 بانک ملت خراسان جنوبی قائنات - قائن خیابان آیت الله طالقانی، پلاک 20 05632525005
خضری قائن 53868 ریالی 1253868 بانک ملت خراسان جنوبی قائنات - قائن خیابان امام خمینی، پلاک 38 05632543245
بیرجند 53991 ریالی - ارزی 1253991 بانک ملت خراسان جنوبی بیرجند خیابان جمهوری اسلامی، بین جمهوری 19 و 21، پلاک 292 05632223429
بلوار معلم بیرجند 54015 ریالی 1254015 بانک ملت خراسان جنوبی بیرجند خیابان معلم، بین معلم 10 و 12، پلاک 119 05632225467
میدان امام خمینی بیرجند 54023 ریالی 1254023 بانک ملت خراسان جنوبی بیرجند میدان امام خمینی 05632225777
سربیشه 54031 ریالی 1254031 بانک ملت خراسان جنوبی سربیشه میدان امام خمینی، پلاک 159 05632662527
خوسف بیرجند 54049 ریالی 1254049 بانک ملت خراسان جنوبی بیرجند خوسف، بین خیابان بهشتی 6 و 8، پلاک 23 05632473240
میدان آزادی بیرجند 54056 ریالی 1254056 بانک ملت خراسان جنوبی بیرجند بلوار امام رضا (ع)، بین امام رضا 4 و 6، پلاک 104 05632313500
آرین شهر 54064 ریالی 1254064 بانک ملت خراسان جنوبی قائنات - قائن آرین شهر، بلوار امام رضا(ع)، نبش امام رضا(ع) 6، پلاک 66 05632593645
نهبندان بیرجند 54072 ریالی 1254072 بانک ملت خراسان جنوبی بیرجند نهبندان، خیابان امام رضا(ع)، پلاک 21 05632624541
مدرس بیرجند 54098 ریالی 1254098 بانک ملت خراسان جنوبی بیرجند خیابان مدرس، نبش مدرس 26، پلاک 318 05632435010
طالقانی بیرجند 54106 ریالی 1254106 بانک ملت خراسان جنوبی بیرجند خیابان طالقانی، نبش طالقانی13، پلاکهای 117 و 119 و 121 05632210130
شهید محلاتی بیرجند 54122 ریالی 1254122 بانک ملت خراسان جنوبی بیرجند خیابان شهید محلاتی، نبش خیابان 7 تیر، پلاک 63 05632424831
فاروج 54387 ریالی 1254387 بانک ملت خراسان شمالی فاروج میدان آزادی 05836422788
کلاله 54569 ریالی - ارزی 1254569 بانک ملت گلستان کلاله فلکه مرکزی، نبش خیابان طالقانی 01735443750
مراوه تپه گنبد 54569 1254569 بانک ملت گلستان مراوه تپه خیابان مختومقلی فراغی
مختومقلی کلاله 54577 ریالی 1254577 بانک ملت گلستان کلاله بلوار شهید مدنی 01735447404
تراکمه گنبد کاووس 54619 ریالی 1254619 بانک ملت گلستان گنبدکاووس خیابان امام خمینی، چهارراه امامزاده 01733225341
صباح گنبد 54635 ریالی 1254635 بانک ملت گلستان گنبدکاووس کارخانه شیر صباح گنبد 01733313550
وشمگیر گنبد 54643 ریالی 1254643 بانک ملت گلستان گنبدکاووس خیابان مطهری شرقی(سرابی)، نبش چهارراه حافظ 01733223847
خیابان امام خمینی گنبد 54650 ریالی 1254650 بانک ملت گلستان گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی 01733294364
گنبد کاووس 54684 ریالی 1254684 بانک ملت گلستان گنبدکاووس خیابان دکتر بهشتی غربی 01733224296
مینودشت 54809 ریالی 1254809 بانک ملت گلستان مینودشت خیابان شهید مصطفی سرایلو 01735226010
بندر ترکمن 55020 ریالی - ارزی 1255020 بانک ملت گلستان بندرترکمن خیابان آزادی، پلاک 19/17 01734422272
بندرگز 55095 ریالی 1255095 بانک ملت گلستان بندر گز خیابان امام خمینی، خیابان شهید اسدی عرب 01734362102
علی آباد کتول 55228 ریالی - ارزی 1255228 بانک ملت گلستان علی آباد کتول فلکه مرکزی، میدان ولایت 01734233940
بلوار جهاد علی آباد کتول 55236 ریالی 1255236 بانک ملت گلستان علی آباد کتول خیابان امام رضا(ع) ، مقابل مجتمع تجاری امام علی (ع) 01734225131
امام رضا علی آباد 55244 ریالی 1255244 بانک ملت گلستان علی آباد کتول بلوار امام رضا(ع)، نبش خیابان محمدیه 01734230937
فاضل آباد علی آباد 55251 ریالی 1255251 بانک ملت گلستان علی آباد کتول شهر فاضل آباد، خیابان امام رضا(ع) 01734260501
ناهارخوران 55277 ریالی 1255277 بانک ملت گلستان گرگان بلوار ناهارخوران، نبش عدالت 73/2 01732530340
آق قلا گرگان 55301 ریالی 1255301 بانک ملت گلستان آق قلا خیابان شهید باهنر 01734520015
فلکه کریمی گرگان 55442 ریالی 1255442 بانک ملت گلستان گرگان خیابان بهشتی، بعد از فلکه کریمی 01732135680
گرگان 55459 ریالی - ارزی 1255459 بانک ملت گلستان گرگان خیابان امام خمینی، جنب نلبندان 01732231464
دانشگاه علوم پزشکی 55459 1255459 بانک ملت گلستان گرگان میدان بسیج، بلوار هیرکانیان، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
بیمارستان شهید صیاد شیرازی 55459 1255459 بانک ملت گلستان گرگان بلوارصیاد شیرازی، بیمارستان شهید صیاد شیرازی
میدان شهید مفتح گرگان 55467 ریالی 1255467 بانک ملت گلستان گرگان میدان مفتح 01732422070
شهید بهشتی گرگان 55483 ریالی 1255483 بانک ملت گلستان گرگان خیابان شهید بهشتی، روبروی گرگان جدید 01732244448
خیابان امام خمینی گرگان 55509 ریالی - ارزی 1255509 بانک ملت گلستان گرگان میدان مازندران 01732430601
خیابان شهداء گرگان 55517 ریالی 1255517 بانک ملت گلستان گرگان ابتدای خیابان شهداء 01732255910
پنجم آذر گرگان 55525 ریالی 1255525 بانک ملت گلستان گرگان خیابان پنج آذر، بین آذر شانزده و هجده 01732356640
بیمارستان پنجم آذر 55525 1255525 بانک ملت گلستان گرگان خیابان پنجم آذر، بیمارستان پنجم آذر
خیابان فلسطین گرگان 55533 ریالی 1255533 بانک ملت گلستان گرگان خیابان فلسطین، جنب پاساژ ملت 01732224497
بیمه ایران 55533 1255533 بانک ملت گلستان گرگان خیابان ولیعصر (عج)، بین عدالت22و24
جرجان گرگان 55541 ریالی 1255541 بانک ملت گلستان گرگان سر خط شهرک امام 01732128801
ولیعصر گرگان 55558 ریالی - ارزی 1255558 بانک ملت گلستان گرگان خیابان ولیعصر، عدالت هشت 01732338507
گرگانپارس 55582 ریالی 1255582 بانک ملت گلستان گرگان خیابان ولی عصر 01732340511
سازمان نظام مهندسی 55582 1255582 بانک ملت گلستان گرگان خیابان شهریور مرکزی، ساختمان نظام مهندسی دفتر گرگان
خیابان شهید رجائی گرگان 55608 ریالی 1255608 بانک ملت گلستان گرگان فلکه امامزاده عبد اله، ابتدای خیابان شهید رجائی 01732256070
میدان مدرس گرگان 55616 ریالی 1255616 بانک ملت گلستان گرگان میدان مدرس 01732155339
کردکوی 56135 ریالی 1256135 بانک ملت گلستان کردکوی خیابان ولیعصر، روبروی عدالت 7 01734350646
گلوگاه 56200 ریالی 1256200 بانک ملت مازندران گلوگاه خیابان طالقانی 01134666301
بلوار شهید هاشمی نژاد بهشهر 56259 ریالی 1256259 بانک ملت مازندران بهشهر بلوارشهید هاشمی نژاد شرقی 01134522613
بهشهر 56275 ریالی 1256275 بانک ملت مازندران بهشهر چهارراه امام خمینی 01134522621
زاغمرز بهشهر 56309 ریالی 1256309 بانک ملت مازندران بهشهر زاغمرز، چهار راه چهار بنیچه 01134612747
نکاء 56507 ریالی 1256507 بانک ملت مازندران نکا چهارراه شهرداری 01134722160
بابلسر 56564 ریالی 1256564 بانک ملت مازندران بابلسر خیابان شهید رجائی 01135332950
خیابان امام خمینی بابلسر 56580 ریالی 1256580 بانک ملت مازندران بابلسر خیابان امام خمینی 01135258470
بهنمیر بابلسر 56655 ریالی 1256655 بانک ملت مازندران بابلسر شهر بهنمیر، خیابان امام خمینی بهنمیر 01135750768
فریدونکنار 56721 ریالی 1256721 بانک ملت مازندران فریدونکنار خیابان شهداء 01135652512
محمود آباد 56846 ریالی 1256846 بانک ملت مازندران محمود آباد خیابان آزادی 01144742573
مجتمع آموزشی نفت محمودآباد 56846 1256846 بانک ملت مازندران محمود آباد خیابان آزادی، مجتمع نفت
نور 56929 ریالی 1256929 بانک ملت مازندران نور خیابان امام خمینی، جنب اداره پست 01144558585
رویان نور 56937 ریالی 1256937 بانک ملت مازندران نور شهر رویان، روبروی شهرداری 01144544687
چمستان نور 56945 ریالی 1256945 بانک ملت مازندران نور شهر چمستان، خیابان شیخ فضل اله نوری 01144666423
نوشهر 57042 ریالی 1257042 بانک ملت مازندران نوشهر میدان 15خرداد 01152351191
بندر نوشهر 57042 1257042 بانک ملت مازندران نوشهر خیابان سعدی، بندر نوشهر
چالوس 57257 ریالی 1257257 بانک ملت مازندران چالوس خیابان امام خمینی 01152244855
نمک آبرود 57257 1257257 بانک ملت مازندران چالوس شهرک نمک آبرود
کلارآباد 57307 ریالی 1257307 بانک ملت مازندران تنکابن شهر کلارآباد، خیابان اصلی جنب مسجد جامع 01154608561
خیابان امام خمینی تنکابن 57422 ریالی 1257422 بانک ملت مازندران تنکابن خیابان امام خمینی، ثبت احوال تنکابن 01154227442
عباس آباد تنکابن 57430 ریالی 1257430 بانک ملت مازندران عباس آباد خیابان امام خمینی 01154628390
خرم آباد تنکابن 57463 ریالی 1257463 بانک ملت مازندران تنکابن شهر خرم آباد، خیابان میرزا کوچک خان 01154257066
تنکابن 57471 ریالی - ارزی 1257471 بانک ملت مازندران تنکابن میدان امام خمینی 01154229096
سبزه میدان تنکابن 57471 1257471 بانک ملت مازندران تنکابن خیابان جمهوری اسلامی
نشتارود 57604 ریالی 1257604 بانک ملت مازندران تنکابن شهر نشتارود، خیابان هفده شهریور 01154262340
بازار رامسر 57778 ریالی 1257778 بانک ملت مازندران رامسر خیابان استاد مطهری 01155253504
رامسر 57794 ریالی 1257794 بانک ملت مازندران رامسر خیابان شهید مطهری، ابریشم محله 01155220417
کتالم رامسر 57869 ریالی 1257869 بانک ملت مازندران رامسر شهرکتالم، میدان ولی عصر (عج) 01155242300
سلمان شهر 57943 ریالی 1257943 بانک ملت مازندران تنکابن سلمان شهر، خیابان امام خمینی، طبقه همکف ساختمان قوه الماس خاورمیانه 01154616511
بابل 57968 ریالی - ارزی 1257968 بانک ملت مازندران بابل چهارراه شهداء شرقی 01132199739
بیمه آسیا بابل 57968 1257968 بانک ملت مازندران بابل چهارراه شهربانی، بیمه آسیا
بار فروش بابل 57976 ریالی 1257976 بانک ملت مازندران بابل خیابان طالقانی، مقابل قنادی لاله 01132204950
سبزه میدان بابل 57984 ریالی 1257984 بانک ملت مازندران بابل میدان کارگر 01132199380
مدرس بابل 58040 ریالی 1258040 بانک ملت مازندران بابل چهارراه فرهنگ، نبش بیمارستان یحیی نژاد 01132223979
توحید بابل 58057 ریالی 1258057 بانک ملت مازندران بابل خیابان بیمارستان بابل کلینیک، نبش کمربندی غربی 01132339760
فرهنگ بابل 58156 ریالی 1258156 بانک ملت مازندران بابل جاده قائمشهر، خیابان قائمشهر، بعد از پل هوائی 01132225403
بندپی بابل 58206 ریالی 1258206 بانک ملت مازندران بابل کیلومتر 30 بندپی شرقی (گلیا) 01132725343
خشرود پی بابل 58214 ریالی 1258214 بانک ملت مازندران بابل کیلومتر 35 بخش بندپی غربی، شهر خشرودپی 01132527566
شریعتی بابل 58420 ریالی 1258420 بانک ملت مازندران بابل خیابان شریعتی 01132363472
جویبار 58511 ریالی 1258511 بانک ملت مازندران جویبار خیابان امام خمینی، نبش میدان امام خمینی 01142549688
امام خمینی جویبار 58529 ریالی 1258529 بانک ملت مازندران جویبار خیابان امام خمینی، نبش کوچه ایثارگران 01142544575
ساری 58560 ریالی - ارزی 1258560 بانک ملت مازندران ساری خیابان انقلاب 01133323402
میدان شهدای ساری 58578 ریالی 1258578 بانک ملت مازندران ساری میدان شهداء 01133304209
جمهوری اسلامی ساری 58586 ریالی 1258586 بانک ملت مازندران ساری خیابان جمهوری اسلامی 01133322534
میدان معلم ساری 58594 ریالی 1258594 بانک ملت مازندران ساری خیابان معلم، روبروی سازمان حمل و نقل 01133241845
خیابان فرهنگ ساری 58628 ریالی 1258628 بانک ملت مازندران ساری خیابان فرهنگ 01133322022
بیمه ایران 58628 1258628 بانک ملت مازندران ساری بلوار آزادی، روبروی جهاد کشاورزی، بیمه ایران مرکزی
بلوار خزر ساری 58636 ریالی 1258636 بانک ملت مازندران ساری بلوارخزر، جنب کوچه گل و بلبل 01133262907
خیابان قارن 58644 ریالی - ارزی 1258644 بانک ملت مازندران ساری خیابان قارن 01133301400
سنگتراشان ساری 58651 ریالی 1258651 بانک ملت مازندران ساری بلوار کشاورز 01133231660
کشاورز ساری 58651 1258651 بانک ملت مازندران ساری بلوار کشاورز، روبروی پمپ بنزین کلانتری
امیر مازندرانی ساری 58701 ریالی 1258701 بانک ملت مازندران ساری بلوار امیرمازندرانی، طبقه همکف بیمارستان امیر مازندرانی 01133263071
خدمات درمانی ساری 58727 ریالی 1258727 بانک ملت مازندران ساری بلوار امیرمازندرانی، جنب فرمانداری 01133373990
میدان امام ساری 58735 ریالی - ارزی 1258735 بانک ملت مازندران ساری میدان امام خمینی 01133366569
ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 58735 1258735 بانک ملت مازندران ساری سه راه جویبار، ستاد علوم پزشکی
مجتمع پیامبر اعظم 58735 1258735 بانک ملت مازندران ساری کیلومتر18جاده دریا، مجتمع پزشکی پیامبر اعظم (ص)
آمل 59071 ریالی - ارزی 1259071 بانک ملت مازندران آمل سبزه میدان، روبروی دبیرستان امام خمینی 01144222145
بازار آمل 59089 ریالی 1259089 بانک ملت مازندران آمل بازار چهارسوق، جنب تکیه مشایی 01144223185
رضوان آمل 59097 ریالی 1259097 بانک ملت مازندران آمل خیابان امام رضا، نبش رضوان 6 01143267277
هفدهم شهریور آمل 59105 ریالی - ارزی 1259105 بانک ملت مازندران آمل میدان هفده شهریور 01144295901
طالب آملی آمل 59113 ریالی 1259113 بانک ملت مازندران آمل خیابان طالب آملی، دریای 35 01143081143
شیخ فضل ا... نوری آمل 59121 ریالی 1259121 بانک ملت مازندران آمل میدان هفده شهریور،ابتدای خیابان نور 01144276136
خیابان امام رضا آمل 59162 ریالی - ارزی 1259162 بانک ملت مازندران آمل خیابان امام رضا (ع) 01143232377
میدان قائم آمل 59188 ریالی 1259188 بانک ملت مازندران آمل خیابان امام خمینی، بلوار مدرس 01144246244
سورک ساری 59253 ریالی 1259253 بانک ملت مازندران میاندورود - سورک بلوار اصلی، خیابان امام خمینی 01133886005
میدان جانبازان قائمشهر 59444 ریالی 1259444 بانک ملت مازندران قائم شهر میدان جانبازان 01142042337
مازیار قائمشهر 59451 ریالی 1259451 بانک ملت مازندران قائم شهر خیابان تهران، روبروی مخابرات 01142226535
قائمشهر 59469 ریالی - ارزی 1259469 بانک ملت مازندران قائم شهر خیابان ساری، چهارراه فرهنگ 01142228050
بیمه آسیا قائمشهر 59469 1259469 بانک ملت مازندران قائم شهر خیابان ساری، نبش یاس بیستم، بیمه آسیا
میدان امام خمینی قائمشهر 59485 ریالی 1259485 بانک ملت مازندران قائم شهر میدان امام خمینی 01142263478
خیابان شریعتی قائمشهر 59493 ریالی 1259493 بانک ملت مازندران قائم شهر خیابان تهران، روبروی مسجد سیفی آباد 01142274130
میدان طالقانی قائمشهر 59501 ریالی 1259501 بانک ملت مازندران قائم شهر میدان طالقانی 01142235345
کیا کلا قائمشهر 59527 ریالی 1259527 بانک ملت مازندران قائم شهر شهر کیاکلا، خیابان امام خمینی، جنب آموزش و پرورش 01142352085
کلاردشت 59915 ریالی 1259915 بانک ملت مازندران چالوس شهر کلاردشت، میدان حسنکیف، جنب شهرداری 01152627700
پل سفید 60004 ریالی 1260004 بانک ملت مازندران سوادکوه - پل سفید خیابان امام خمینی 01142420166
زیرآب 60053 ریالی 1260053 بانک ملت مازندران سوادکوه - پل سفید شهرزیرآب -خیابان آزادی - نبش کوچه شهید ملکی 011-
امیرکلا 60129 ریالی 1260129 بانک ملت مازندران بابل امیرکلا، جنب داروخانه روشن 01132351808
گالیکش 60160 ریالی 1260160 بانک ملت گلستان گالیکش خیابان امام خمینی، پلاک 457 و 459 01735832523
خان ببین 60343 ریالی 1260343 بانک ملت گلستان رامیان شهر خان ببین، خیابان امام خمینی 01735865300
آزاد شهر 60368 ریالی 1260368 بانک ملت گلستان آزادشهر میدان مرکزی، میدان ولیعصر 01735727210
شاهرود 60566 ریالی - ارزی 1260566 بانک ملت سمنان شاهرود میدان جمهوری، خیابان 22 بهمن، نبش خیابان آزادگان 02332220902
دانشگاه صنعتی شاهرود 60566 1260566 بانک ملت سمنان شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود
شهید صدوقی شاهرود 60574 ریالی 1260574 بانک ملت سمنان شاهرود خیابان شهید صدوقی 02332226120
کارگر شاهرود 60582 ریالی 1260582 بانک ملت سمنان شاهرود خیابان کمربندی، ابتدای خیابان کمیل 02332344829
خیابان تهران شاهرود 60590 ریالی 1260590 بانک ملت سمنان شاهرود خیابان تهران، روبروی سرای کمربندی 02332363501
شهرک ولیعصر (ع) 60590 1260590 بانک ملت سمنان شاهرود شهرک ولیعصر(عج)، میدان ولیعصر
بیست ودو بهمن شاهرود 60608 ریالی 1260608 بانک ملت سمنان شاهرود خیابان بیست و دو بهمن، نبش میدان آزادی 02332229556
بیارجمند شاهرود 60665 ریالی 1260665 بانک ملت سمنان شاهرود بیارجمند، خیابان امام 02332673895
فروغی شاهرود 60822 ریالی 1260822 بانک ملت سمنان شاهرود خیابان امام خمینی، نبش شیخ بهائی 02332237868
دامغان 60921 ریالی 1260921 بانک ملت سمنان دامغان میدان امام خمینی، ابتدای خیابان شهید بهشتی 02335230001
خیابان امام (ره) دامغان 60939 ریالی 1260939 بانک ملت سمنان دامغان خیابان امام خمینی 02335245833
مهدی شهر 61085 ریالی 1261085 بانک ملت سمنان مهدی شهر میدان امام خمینی 02333620100
سمنان 61259 ریالی - ارزی 1261259 بانک ملت سمنان سمنان بلوار 17 شهریور 02333341534
بیمه آسیا 61259 1261259 بانک ملت سمنان سمنان بلوار17شهریور، پلاک133
میدان سعدی سمنان 61267 ریالی 1261267 بانک ملت سمنان سمنان میدان سعدی 02333340242
بیمه ایران 61267 1261267 بانک ملت سمنان سمنان میدان سعدی، خیابان تامین اجتماعی، شرکت سهامی بیمه ایران
بلوار قائم(عج) سمنان 61309 ریالی 1261309 بانک ملت سمنان سمنان بلوار قائم (عج) 02333328350
میدان شهید بهشتی سمنان 61317 ریالی 1261317 بانک ملت سمنان سمنان میدان شهید بهشتی 02333335200
میدان امام رضا سمنان 61341 ریالی 1261341 بانک ملت سمنان سمنان میدان امام رضا (ع) 02333341215
شهمیرزاد 61366 ریالی 1261366 بانک ملت سمنان سمنان شهمیرزاد، خیابان امام خمینی 02333666364
میدان مشاهیر سمنان 61382 ریالی 1261382 بانک ملت سمنان سمنان میدان مشاهیر 02333344366
سرخه 61408 ریالی 1261408 بانک ملت سمنان سمنان خیابان آیت اله فیض 02333612627
ایوانکی 61523 ریالی 1261523 بانک ملت سمنان گرمسار ایوانکی، خیابان انقلاب 02334523440
گرمسار 61572 ریالی - ارزی 1261572 بانک ملت سمنان گرمسار میدان امام خمینی 02334226054
بلوار شهید بهشتی گرمسار 61580 ریالی 1261580 بانک ملت سمنان گرمسار بلوار شهید بهشتی 02334234039
ورامین 61697 ریالی 1261697 بانک ملت تهران ورامین خیابان شهدا، پلاک 9 02136252081
شریف آباد ورامین 61713 ریالی 1261713 بانک ملت تهران ورامین شریف آباد، پلاک 579 02136473648
خاورشهر 61747 ریالی 1261747 بانک ملت تهران شهریار شهرک خاور شهر، خیابان موحد دانش، پلاک 51 02133835313
پاکدشت 61762 ریالی 1261762 بانک ملت تهران پاکدشت پاکدشت، بلوار امام رضا (ع)، پلاک 485 02136041513
صالح آباد اتوبان بهشت زهرا 61770 ریالی 1261770 بانک ملت تهران تهران اتوبان بهشت زهرا، صالح آباد شرقی، نبش کوچه 10 متری اول، پلاک 54 02155506400
پیشوا ورامین 61788 ریالی 1261788 بانک ملت تهران ورامین خیابان امام رضا، میدان چمران (پل حاجی سابق) 02136730141
قرچک ورامین 61796 ریالی 1261796 بانک ملت تهران ورامین ایستگاه منبع آب، بعد از میدان کلانتری، روبروی تالار مارلیک، پلاک 1140 02136170040
خیر آباد ورامین 61804 ریالی 1261804 بانک ملت تهران ورامین خیر آباد، چهارراه نخل 02136239555
خاتون آباد ورامین 61812 ریالی 1261812 بانک ملت تهران ورامین خاتون آباد، بزرگراه خاوران، پلاک 1015 02136461005
قیامدشت 61853 ریالی 1261853 بانک ملت تهران پاکدشت قیام دشت، خیابان ولیعصر، پلاک 286 02133581555
چهارراه ولیعصر 62018 ریالی - ارزی 1262018 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، پلاک 1443 02166467649
میدان فردوسی 62026 ریالی - ارزی 1262026 بانک ملت تهران تهران ضلع شمال غربی میدان فردوسی، پلاک 22 02188920435
پردیس 62026 1262026 بانک ملت تهران تهران خیابان پاسدران، بعد از میدان نوبنیاد، خیابان شهید لشگری، صنایع مخابراتی صاایران، روبروی وزارت دفاع
میدان ابن سینا 62042 ریالی 1262042 بانک ملت تهران تهران دروازه شمیران، میدان ابن سینا، ابتدای بیست متری روشندلان 02177523285
بورس تهران 62059 ریالی 1262059 بانک ملت تهران تهران خیابان حافظ، پائین تراز خیابان جمهوری اسلامی 02166716358
سعدی جنوبی 62067 ریالی 1262067 بانک ملت تهران تهران میدان امام خمینی، خیابان اکباتان 02133901010
سعدی شمالی 62091 ریالی 1262091 بانک ملت تهران تهران خیابان سعدی شمالی 02133911614
خیابان منوچهری 62109 ریالی 1262109 بانک ملت تهران تهران خیابان منوچهری، بعد ازخیابان لاله زار 02166724433
بورس کالا 62117 ریالی - ارزی 1262117 بانک ملت تهران تهران خیابان طالقانی، خیابان انزلی، پلاک 351 02188801540
فردوسی جنوبی 62182 ریالی 1262182 بانک ملت تهران تهران خیابان فردوسی، بن بست ملکی 02133948080
بهزیستی کل کشور 62182 1262182 بانک ملت تهران تهران میدان امام خمینی (ره)، خیابان فیض بخش، بعد از ترمینال اتوبوسرانی
کوچه بلژیک 62232 ریالی 1262232 بانک ملت تهران تهران خیابان فردوسی 02133993837
بیمه البرز 62232 1262232 بانک ملت تهران تهران خیابان سپهبد قرنی، زیر پل کریمخان،پلاک3، ساختمان بیمه البرز
فردوسی شمالی 62240 ریالی - ارزی 1262240 بانک ملت تهران تهران خیابان فردوسی شمالی، نرسیده به میدان فردوسی 02166718764
میدان استقلال 62356 ریالی - ارزی 1262356 بانک ملت تهران تهران خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه بیمه 02133903947
مجتمع آزادی بیمه ایران 62356 1262356 بانک ملت تهران تهران نرسیده به میدان آزادی، روبروی ایران فیلم، پلاک575
جمهوری-پل حافظ 62364 ریالی 1262364 بانک ملت تهران تهران خیابان جمهوری اسلامی، چهارراه یوسف آباد 02166719884
بهداشت ودرمان تهران 62406 ریالی - ارزی 1262406 بانک ملت تهران تهران شهرک قدس، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان 02188363982
اسلامبول 62463 ریالی - ارزی 1262463 بانک ملت تهران تهران خیابان فردوسی، چهارراه اسلامبول 02133942390
چهارراه جمهوری 62471 ریالی 1262471 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، چهارراه جمهوری اسلامی، ساختمان کشمیر، پلاک 1253 02166400729
مجتمع اقتصادی کمیته امداد 62471 1262471 بانک ملت تهران تهران بلوارآفریقا، بعد از بلوارمیرداماد، نبش خیابان فرزان غربی، پلاک2
موزه ملی قرآن کریم 62505 ریالی 1262505 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، خیابان امام خمینی، نبش کوچه حسن سخنور، پلاک 1075 02166967077
بیمارستان تهران پارس 62505 1262505 بانک ملت تهران تهران فلکه سوم تهرانپارس، بیمارستان تهرانپارس
لاله زار جنوبی 62539 ریالی 1262539 بانک ملت تهران تهران خیابان لاله زار جنوبی، مقابل کوچه ملی 02133112533
روزنامه کیهان 62539 1262539 بانک ملت تهران تهران خیابان لاله زار جنوبی، کوچه شاه چراغی، روزنامه کیهان
فلسطین - لبافی نژاد 62562 ریالی 1262562 بانک ملت تهران تهران خیابان فلسطین جنوبی، بین خیابان لبافی نژاد و خیابان جمهوری اسلامی، پلاک 105 02166406430
استاد مطهری 63016 ریالی 1263016 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید مطهری، نرسیده به خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک 257 02188556385
تهران کلینیک 63016 1263016 بانک ملت تهران تهران خیابان قائم مقام، خیابان مطهری، پلاک 174
میرزای شیرازی 63024 ریالی 1263024 بانک ملت تهران تهران خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک 25 02188301516
استاد نجات الهی شمالی 63032 ریالی - ارزی 1263032 بانک ملت تهران تهران خیابان استاد نجات الهی شمالی، بعداز خیابان ورشو، نبش کوچه هشتم 02188915642
فلسطین شمالی 63065 ریالی 1263065 بانک ملت تهران تهران خیابان فلسطین شمالی، بین بلوار کشاورز و خیابان زرتشت، کوچه غزائی عقیق، پلاک 43 02188905000
بلوار کشاورز 63073 ریالی 1263073 بانک ملت تهران تهران بلوارکشاورز، بعد از میدان ولیعصر(عج)، بعد از چهارراه فلسطین، پلاک 112 02188967910
دوراهی یوسف آباد 63081 ریالی 1263081 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، پلاک 26و28 02188986261
بیمارستان سجاد 63081 1263081 بانک ملت تهران تهران میدان دکتر فاطمی، بیمارستان سجاد
بیمارستان طوس 63081 1263081 بانک ملت تهران تهران خیابان مطهری، نبش کوچه عبادی، پلاک1
وصال شیرازی 63099 ریالی 1263099 بانک ملت تهران تهران خیابان وصال شیرازی، بین خیابان طالقانی و خیابان بزرگمهر، پلاک 47 02166495957
میدان ولیعصر 63107 ریالی 1263107 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، بالاتراز میدان ولیعصر، نبش کوچه فخاری، پلاک 707 02188802278
پارک ساعی 63123 ریالی 1263123 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، مقابل پارک ساعی، پلاک 2284 02188701888
سنایی 63131 ریالی 1263131 بانک ملت تهران تهران خیابان سنائی، میدان سنائی، نبش خیابان کامکار، پلاک 100 02188310455
خردمند شمالی 63149 ریالی 1263149 بانک ملت تهران تهران خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، نبش کوچه دی، پلاک 81 02188324280
نجات الهی جنوبی 63164 ریالی 1263164 بانک ملت تهران تهران خیابان استادنجات الهی جنوبی، نرسیده به چهارراه سمیه، نبش کوچه شیرین 02188913360
خیابان بزرگمهر 63172 ریالی 1263172 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 15 02166415090
کیوان 63180 ریالی - ارزی 1263180 بانک ملت تهران تهران خیابان آیت ا... طالقانی غربی، خیابان فریمان، پلاک 45 02166464272
سازمان تبلیغات اسلامی 63180 1263180 بانک ملت تهران تهران میدان فلسطین، سازمان تبلیغات اسلامی
بهجت آباد 63198 ریالی 1263198 بانک ملت تهران تهران خیابان کریمخان زند، روبروی خیابان به آفرین، نبش کوچه ملائی(خسروخاور)، پلاک 842 02188806422
سپهبد قرنی 63214 ریالی - ارزی 1263214 بانک ملت تهران تهران خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری، پلاک 159 02188826556
شرکت مهندسی صنعت نفت 63214 1263214 بانک ملت تهران تهران کامرانیه جنوبی، نبش کوچه پیروز، پلاک2
خدمات ویژه مینو 63214 1263214 بانک ملت تهران تهران کیلومتر10جاده مخصوص تهران- کرج، کوچه مینو(خیابان19)
شرکت مهندسی وتوسعه سروک آذر 63214 1263214 بانک ملت تهران تهران اتوبان صدر، خیابان کاوه شمالی، خیابان روشنائی، خیابان بهار شمالی، کوچه جلیل زاده، پلاک11
خیابان ایرانشهر 63222 ریالی 1263222 بانک ملت تهران تهران خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان برادران شاداب شرقی، پلاک 2 02182962999
کارگرشمالی کوی دانشگاه 63230 ریالی 1263230 بانک ملت تهران تهران خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان چهاردهم، بالاتر ازبزرگراه جلال آل احمد، مقابل مرکز مخابرات قدس، پلاک 1941 02188632476
وزارت نفت 63255 ریالی - ارزی 1263255 بانک ملت تهران تهران خیابان آیت الله طالقانی، نرسیده به پل حافظ 02166487200
اتاق بازرگانی 63255 1263255 بانک ملت تهران تهران خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، شماره 175
صندوق بازنشستگان شرکت نفت 63255 1263255 بانک ملت تهران تهران خیابان استاد نجات الهی شمالی، بالاتر از خیابان صارمی، پلاک شماره 100
مرکز بانکداری تجاری لاله ملت 63396 ریالی 1263396 بانک ملت تهران تهران بلوار کشاورز، برج لاله ملت، پلاک 232 02188384500
بیمارستان پارس 63396 1263396 بانک ملت تهران تهران بلوارکشاورز، بعد از تقاطع فلسطین، بیمارستان پارس، پلاک67
هجرت 63404 ریالی - ارزی 1263404 بانک ملت تهران تهران خیابان طالقانی، نرسیده به خیابان سپهبد قرنی، پلاک 306 02188808809
بیمارستان سینا 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران میدان امام خمینی (ره)، خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به حسن آباد، پلاک81، بیمارستان سینا
هلال احمر 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان رشید یانی، پلاک1362، سازمان جمعیت هلال احمر
سازمان توانبخشی 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان رشید یانی، توانبخشی جمعیت هلال احمر، پلاک3
دانشگاه علوم پزشکی 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پلاک226
هیئت امنای صرفه جوئی ارزی 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران خیابان طالقانی، بین خیابان حافظ و خیابان استاد نجات الهی، پلاک266
بیمارستان محب کوثر 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران یوسف آباد، خیابان اسدآبادی، خیابان 23، خیابان شهید فراهانی، جنب پارک شفق
بیمارستان فیروزگر 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران میدان ولیعصر (عج)، خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین، پلاک8
بیمارستان رازی 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران خیابان وحدت اسلامی، پایین تر ازمیدان وحدت اسلامی، پلاک8
مرکزدرمانی حضرت علی اصغر 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران خیابان شریعتی، بالاتراز میرداماد، انتهای خیابان دستگردی، پلاک193
بیمارستان ضیائیان 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید بهبودی، خیابان ابوذر، پلاک664
بیمارستان بهارلو 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران میدان راه آهن، میدان بهداری، بیمارستان بهارلو، پلاک9
بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران خیابان ستارخان، شهرآرا، خیابان نیایش، پلاک1
بیمارستان دکتر شریعتی 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران خیابان جلال آل احمد، نرسیده به خیابان کارگر شمالی، بیمارستان شریعتی، پلاک6
بیمارستان امیر اعلم 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران خیابان سعدی شمالی، پلاک 622
بیمارستان شفایحیائیان 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی پمپ بنزین، پلاک242
بیمارستان فارابی 63404 1263404 بانک ملت تهران تهران میدان قزوین، بیمارستان فارابی
خیابان دمشق 63420 ریالی - ارزی 1263420 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، پلاک 4 02188894591
سازمان راهداری و حمل ونقل 63420 1263420 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر (عج)، خیابان دمشق، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
کریمخان زند 63446 ریالی 1263446 بانک ملت تهران تهران خیابان کریمخان زند، نبش خیابان ایرانشهر، پلاک 18 02188319755
خیابان فجر 63495 ریالی - ارزی 1263495 بانک ملت تهران تهران خیابان استاد مطهری، خیابان فجر، پلاکهای 6 و 70 02188812735
بیمارستان فجر 63495 1263495 بانک ملت تهران تهران خیابان مطهری، خیابان فجر، بیمارستان جم، پلاک86
مستقل مرکزی 63529 ریالی - ارزی 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان آیت ا... طالقانی، شهیدعباس موسوی(فرصت سابق) 02182962086
ساختمان وزارت نفت 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان طالقانی، نبش خیابان حافظ، ساختمان وزارت نفت، پلاک 372 و 325
شرکت ملی پالایش وپخش نفتی 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان نجات الهی شمالی، خیابان ورشو، پلاک 4
کروز2 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران جاده قدیم کرج، روبروی شیر پاستوریزه، خیابان فتح نهم، پلاک 52
صنایع پترو اسپک 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش خیابان نهم گاندی، پلاک38
کروز1 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران کیلومتر11جاده مخصوص کرج، پلاک 253
مهندسی توسعه نفت 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری، پلاک61
پخش فرآورده‌های نفتی ایران 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان ایرانشهر، نبش خیابان شاداب، پلاک 1
توسعه پترو ایران 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان ظفر، چهارراه نوائی، نبش خیابان تبریزیان، پلاک 3/1
ساختمان شرکت پتروشیمی 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، نبش خیابان دانشور غربی، پلاک 144
نفت وگاز پارس 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان دکتر فاطمی، روبروی سازمان آب، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاک 1
نفتکش 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان آفریقا، خیابان شهید فضل اله عاطفی، پلاک 88،67
شرکت ملی مهندسی 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان شهید کلانتری، پلاک 247
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 63529 1263529 بانک ملت تهران تهران خیابان کریمخان زند، نرسیده به میدان 7 تیر، پلاک 38
سازمان صنایع ملی 63545 ریالی 1263545 بانک ملت تهران تهران خیابان دکتر فاطمی، بعد از خیابان وصال شیرازی، پلاک 2183 02188951646
کندوان انقلاب 63560 ریالی - ارزی 1263560 بانک ملت تهران تهران خیابان انقلاب، مقابل خیابان استاد نجات الهی، نبش کوچه کندوان 02166723416
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 63560 1263560 بانک ملت تهران تهران حسن آباد خالصه، مرکز پژوهش های علمی و صنعتی ایران
بنادر و کشتیرانی 63560 1263560 بانک ملت تهران تهران میدان ونک،خیابان حقانی، خیابان دیدار جنوبی، ساختمان سازمان بنادر
گروه بهمن(شعبه کندوان) 63560 1263560 بانک ملت تهران تهران کیلومتر13جاده مخصوص، مرکز فروش گروه بهمن
میدان هفتم تیر 63594 ریالی - ارزی 1263594 بانک ملت تهران تهران خیابان کریمخان زند، میدان هفتم تیر، ابتدای مفتح جنوبی، پلاک 197 02188306040
کارگزاری مفید 63594 1263594 بانک ملت تهران تهران چهارراه جهان کودک، خیابان آفریقا، خیابان دیدار، نبش خیابان پدیدار، ساختمان کارگزاری مفید
زهره 63602 ریالی 1263602 بانک ملت تهران تهران خیابان مفتح شمالی، نبش خیابان زهره، پلاک 741 02188328269
بلوار ابوذر جنوبی 63990 ریالی 1263990 بانک ملت تهران تهران انتهای خیابان پیروزی، بلوار ابوذر 02133826007
پامنار 64014 ریالی 1264014 بانک ملت تهران تهران خیابان پامنار شمالی، پلاک 95 02133946656
میدان خراسان 64030 ریالی 1264030 بانک ملت تهران تهران میدان خراسان 02133036700
سبزه میدان 64048 ریالی - ارزی 1264048 بانک ملت تهران تهران خیابان پانزده خرداد، سبزه میدان، پاساژ خازنی، طبقه دوم 02155622553
خیام 64055 ریالی 1264055 بانک ملت تهران تهران خیابان خیام جنوبی، بعد از چهارراه گلوبندک 02155169580
سرای حاج حسن 64063 ریالی 1264063 بانک ملت تهران تهران سبزه میدان، بازار طلافروشها، بین چهارسوق بزرگ و کوچک 02155161928
پانزده خرداد غربی 64089 ریالی 1264089 بانک ملت تهران تهران خیابان پانزده خرداد، چهارراه ابوسعید، جنب کوچه داداش زاده 02155639091
مهدیه تهران 64113 ریالی 1264113 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از چهار‌راه معز السلطان، پلاک 527 02155399944
آبشار 64147 ریالی 1264147 بانک ملت تهران تهران خیابان ری، نرسیده به سه‌راه امین حضور، جنب کوچه آبشار 02133568676
شهید مصطفی خمینی 64162 ریالی 1264162 بانک ملت تهران تهران خیابان پانزده خرداد شرقی، چهارراه مصطفی خمینی 02155618998
بازار 64188 ریالی - ارزی 1264188 بانک ملت تهران تهران خیابان پانزده خرداد غربی، روبروی پله نوروزخان 02166753416
ناصر خسرو 64238 ریالی 1264238 بانک ملت تهران تهران خیابان ناصر خسرو، پاساژ جوانمرد 02133927627
بازار شیرازی 64246 ریالی 1264246 بانک ملت تهران تهران خیابان پانزده خرداد، مقابل پامنار، پاساژ شیرازی، طبقه دوم 02155583000
سرای آزادی 64279 ریالی 1264279 بانک ملت تهران تهران خیابان 15خرداد، بازار عباس آباد، سرای آزادی، طبقه دوم 02155154488
گلوبندک 64287 ریالی 1264287 بانک ملت تهران تهران خیابان خیام، بالاترازچهارراه گلوبندک 02155616568
بانک مهر اقتصاد 64287 1264287 بانک ملت تهران تهران خیابان پاسداران، گلستان چهارم (شهید توحیدی)، باجه 8 ملت
خیابان ملت 64303 ریالی 1264303 بانک ملت تهران تهران خیابان امیرکبیر، ابتدای خیابان ملت 02133954140
پالایشگاه تهران 64352 ریالی 1264352 بانک ملت تهران تهران پالایشگاه مرکزی تهران 02155209261
قیام 64378 ریالی 1264378 بانک ملت تهران تهران میدان خراسان، خیابان خراسان 02133132166
سرچشمه 64394 ریالی 1264394 بانک ملت تهران تهران خیابان مصطفی خمینی، پایین‌تر از چهارراه سرچشمه 02133119217
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 64394 1264394 بانک ملت تهران تهران بزرگراه کردستان، خیابان ایران شناسی، خیابان 64غربی، جنب برج aspپژوهشگاه علوم انسانی و علوم فرهنگی
خیابان ایران 64402 ریالی 1264402 بانک ملت تهران تهران خیابان ایران 02133557377
چهارراه لشکر 64410 ریالی 1264410 بانک ملت تهران تهران خیابان کارگرجنوبی، چهارراه لشگر، پلاک 670 02155404005
چهارراه مولوی 64436 ریالی 1264436 بانک ملت تهران تهران خیابان مولوی، بعد از مسجد خندق آبادی، پلاک 218 02155894431
بازار سنگ و فلزات 64444 ریالی 1264444 بانک ملت تهران تهران خیابان فدائیان اسلام 02133891216
میدان بهارستان 64451 ریالی 1264451 بانک ملت تهران تهران خیابان جمهوری اسلامی، نرسیده به میدان بهارستان 02133948823
پاشا 65011 ریالی 1265011 بانک ملت تهران تهران خیابان دکتر بهشتی، بعد از چهارراه سهروردی، نرسیده به خیابان کاوسی فر، پلاک 168 02188502685
میدان فرهنگ 65029 ریالی 1265029 بانک ملت تهران تهران خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی، بالاتر از میدان فرهنگ، پلاک 341 02188064322
میدان سلماس تهران 65037 ریالی 1265037 بانک ملت تهران تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک 152 02188634442
داودیه 65045 ریالی 1265045 بانک ملت تهران تهران خیابان دکترشریعتی، نبش خیابان وحید دستگردی، پلاک 2 02122258845
قلهک 65052 ریالی - ارزی 1265052 بانک ملت تهران تهران خیابان دکتر شریعتی، قلهک، نبش خیابان امام زاده، طبقه همکف، پلاک 1576 02122642030
سهروردی شمالی 65060 ریالی 1265060 بانک ملت تهران تهران خیابان سهروردی شمالی، نبش خیابان هویزه، پلاک 581 02188504344
میرداماد 65078 ریالی - ارزی 1265078 بانک ملت تهران تهران بلوار میرداماد، بعد از میدان مادر، پلاک 89 02122903510
میدان آرژانتین 65086 ریالی - ارزی 1265086 بانک ملت تهران تهران ضلع جنوبی میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، پلاک 73 02188523800
کوثر1 65086 1265086 بانک ملت تهران تهران ضلع جنوبی میدان آرژانتین، طبقه فوقانی شعبه میدان آرژانتین، پلاک4
کوثر2 65086 1265086 بانک ملت تهران تهران خیابان گاندی، کوچه هفدهم، پلاک6
هواپیمایی قطر(برج سایه) 65086 1265086 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر (عج)، روبروی پارک ملت، نبش خیابان سایه، برج سایه طبقه 2، دفتر هواپیمائی قطر، پلاک8
تجریش 65094 ریالی 1265094 بانک ملت تهران تهران میدان تجریش، ابتدای خیابان ولیعصر، نبش کوچه دکتر بهمن، پلاک 3155 02122706048
زبرجد پاسداران 65102 ریالی 1265102 بانک ملت تهران تهران خیابان پاسداران، بالاتر از سه راه ضرابخانه، روبروی موسسه علوم بانکی، پلاک 130 02122860002
سید خندان 65110 ریالی 1265110 بانک ملت تهران تهران خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، خیابان میر مطهری، پلاک 12 02188527402
شهید سرافراز 65128 ریالی - ارزی 1265128 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان شهید سرافراز، نبش کوچه هشتم، پلاک 2 02188506084
گاز(پتروشیمی) 65128 1265128 بانک ملت تهران تهران خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، نبش خیابان سپند
وحید دستگردی 65136 ریالی 1265136 بانک ملت تهران تهران خیابان وحید دستگردی، خیابان تخارستان، پلاک 30 02122254632
گلفام آفریقا 65144 ریالی - ارزی 1265144 بانک ملت تهران تهران بلوار نلسون ماندلا، بین خیابان تور و خیابان گلشهر، پلاک 175 02122038811
دلپذیر 65151 ریالی - ارزی 1265151 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید دکتر بهشتی، میدان تختی، خیابان شهید صابونچی، پلاک 67 02188535730
دکتر بهشتی 65169 ریالی - ارزی 1265169 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید دکتر بهشتی، نرسیده به چهارراه پارک، پلاک 283 02188716700
ونک 65177 ریالی - ارزی 1265177 بانک ملت تهران تهران ونک، بلوار شیرازی، ساختمان ایران سکنا، پلاک 144 02188057979
شمیران 65185 ریالی 1265185 بانک ملت تهران تهران میدان قدس، ابتدای خیابان دکتر شریعتی، نبش کوچه مهنا، پلاک 2007 02122703599
خیابان نیاوران 65193 ریالی 1265193 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید باهنر، نبش خیابان منظریه دو، پلاک 2 02122282237
اسکان 65201 ریالی - ارزی 1265201 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، نبش بلوار میرداماد، مجتمع تجاری اسکان، پلاک 20 02188779195
پتروشیمی 65201 1265201 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، نبش والی نژاد، پلاک 2499
بیمارستان هاشمی نژاد 65201 1265201 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه والی نژاد، پلاک 33
شرکت مخابرات 65201 1265201 بانک ملت تهران تهران میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، ساختمان مخابرات استان تهران، پلاک 1
بیمارستان دی 65219 ریالی 1265219 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، مقابل خیابان توانیر، پلاک 2327 02188888798
بیمارستان دی 65219 1265219 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای توانیر، داخل بیمارستان دی، پلاک1
میدان ونک 65227 ریالی 1265227 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، نبش کوچه چهاردهم، پلاک2421 02188771543
صرافی ملت 65227 1265227 بانک ملت تهران تهران پایین تر از چهارراه جهان کودک، خیابان آفریقا، نبش خیابان نوزدهم، پلاک 54، طبقه 4
پل رومی 65235 ریالی 1265235 بانک ملت تهران تهران خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به میدان قدس، نبش کوچه رضایی، پلاک 1924 02122216466
ونک پارک 65250 ریالی 1265250 بانک ملت تهران تهران اتوبان کردستان، خیابان شیراز جنوبی، خیابان شهید علیخانی، مجتمع ونک پارک، پلاک 47 02188610225
برج جام شریعتی 65268 ریالی 1265268 بانک ملت تهران تهران خیابان شریعتی، نرسیده به اتوبان همت، نبش کوچه اتوبانک، برج جام، پلاک 32 02122876900
بلوار ناهید 65276 ریالی 1265276 بانک ملت تهران تهران بزرگراه نلسون ماندلا، بالاتر از بلوار ناهید، پلاک 231 02122025040
گاندی 65284 ریالی - ارزی 1265284 بانک ملت تهران تهران خیابان گاندی، نبش کوچه پانزدهم، پلاک 41 02188661414
شیراز جنوبی 65300 ریالی 1265300 بانک ملت تهران تهران خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازجنوبی، بین کوچه اتحاد و فلاحی، پلاک 32 02188214185
پارک ملت 65318 ریالی 1265318 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، بین خیابان کاج آبادی و خیابان مهیار، پلاک 2693 02126200793
کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور 65318 1265318 بانک ملت تهران تهران خیابان مطهری، خیابان یوسفیان، پلاک 121
شهید کلاهدوز 65326 ریالی 1265326 بانک ملت تهران تهران خیابان دولت، چهارراه دلبخواه، نبش کوچه فروردین، پلاک 103 02122579770
سامان شیخ بهائی 65334 ریالی 1265334 بانک ملت تهران تهران خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، پلاک42 02188054780
ملاصدرا 65342 ریالی 1265342 بانک ملت تهران تهران خیابان ملاصدرا، بین خیابان شیراز و خیابان شیخ بهائی، پلاک 111 02188046577
نارنجستان پاسداران 65359 ریالی - ارزی 1265359 بانک ملت تهران تهران خیابان پاسداران، بالاتر از چهارراه فرمانیه، نارنجستان 9 02122800858
کشتیرانی 65359 1265359 بانک ملت تهران تهران خیابان پاسداران، ضلع شمال شرق چهارراه فرمانیه، ساختمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پلاک 523
بهسازان ملت 65359 1265359 بانک ملت تهران تهران اختیاریه جنوبی، روبروی پارک مژگان، کوچه ارغوان، پلاک های 2و4
خیابان پارک 65367 ریالی 1265367 بانک ملت تهران تهران خیابان دکتربهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، بین کوچه ششم و هشتم، پلاک 36 02188555585
محمودیه 65375 ریالی 1265375 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، پلاک 2957 02122020957
مقدس اردبیلی 65391 ریالی 1265391 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، خیابان شهید فلاحی، خیابان مقدس اردبیلی، پلاک 65 02122402212
بازار تجریش 65409 ریالی 1265409 بانک ملت تهران تهران میدان تجریش، خیابان شهرداری، نبش کوچه گویا، پلاک 83 02122716664
ولنجک 65417 ریالی 1265417 بانک ملت تهران تهران ولنجک، انتهای خیابان هفتم، خیابان ساسان، پلاک 15 02122432494
ارگ تجریش 65425 ریالی - ارزی 1265425 بانک ملت تهران تهران میدان تجریش، خیابان ملکی (سعدآباد)، مجتمع تجاری ارگ تجریش، طبقه اول، واحد 301
اقدسیه 65433 ریالی 1265433 بانک ملت تهران تهران خیابان اقدسیه، خیابان موحد دانش، نرسیده به خیابان پاسداران، پلاک 95 02126125415
ولیعصر نبش دکتر بهشتی 65441 ریالی - ارزی 1265441 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، نبش خیابان دکتر بهشتی، پلاک 371 02188729400
چهارراه قصر- سهند 65458 ریالی 1265458 بانک ملت تهران تهران خیابان دکتربهشتی، بعد از چهارراه اندیشه، پلاک 55 02188737720
بیمارستان قلب 65466 ریالی 1265466 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، نبش اتوبان نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، ضلع شمال شرقی سالن اطلاعات بیمارستان 02122020517
بیمارستان آسیا 65466 1265466 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید بهشتی، بین اتوبان مدرس و خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای خیابان شهید احمد قیصر، کوچه پژوهشگاه2، درب اورژانس بیمارستان آسیا
چهارراه جهان کودک 65474 ریالی 1265474 بانک ملت تهران تهران بلوار آفریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک، خیابان خلیل زاده، طبقه همکف، مجتمع اداری آفریقا 02122016605
آتی ساز 65482 ریالی 1265482 بانک ملت تهران تهران بزرگراه چمران، مجتمع مسکونی آتی ساز، پلاک 104 02122342030
سید جمال الدین اسدآبادی 65508 ریالی 1265508 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان یازدهم، پلاک 77 02188710555
شهرک قدس 65516 ریالی 1265516 بانک ملت تهران تهران شهرک قدس، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، پلاک 3 02188369066
مجیدیه 65524 ریالی 1265524 بانک ملت تهران تهران بزرگراه رسالت، مجیدیه جنوبی، ایستگاه علمداری، پلاک 480 02122314060
سعادت آباد 65540 ریالی - ارزی 1265540 بانک ملت تهران تهران سعادت آباد، میدان کاج، پلاک 24 02122060001
بیمارستان ایرانمهر 65557 ریالی 1265557 بانک ملت تهران تهران خیابان دکتر شریعتی، دو راهی قلهک، نبش کوچه میری، پلاک 1319 02122640047
شرکت خدمات بیمه البرز ظفر 65557 1265557 بانک ملت تهران تهران خیابان شریعتی، بالاتر از ظفر، روبروی بیمارستان ایرانمهر، دفتر مرکزی بیمه البرز، پلاک1320، طبقه همکف
لویزان 65565 ریالی 1265565 بانک ملت تهران تهران خیابان لویزان، خیابان خندان، ساختمان طلایی، پلاک 58 02122956000
متیران 65565 1265565 بانک ملت تهران تهران انتهای بزرگراه ارتش، به سمت سوهانک، انتهای خیابان شهید شاهمرادی، شرکت متیران، پلاک 2
گلستان پاسداران 65573 ریالی - ارزی 1265573 بانک ملت تهران تهران خیابان پاسداران، نبش گلستان ششم، پلاکهای 53 و 55 02122549352
شرکت ایرانول 65573 1265573 بانک ملت تهران تهران میدان ونک، ملاصدرا، روبروی بیمارستان بقیه اله، شرکت نفت ایرانول، پلاک 197
دروس 65581 ریالی 1265581 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید کلاهدوز، چهارراه قنات، خیابان حاج میری، پلاک 21 02122568811
چیذر 65599 ریالی 1265599 بانک ملت تهران تهران میدان چیذر، خیابان حکمت، ساختمان سپید، پلاک 8 02122236730
سازمان گسترش 65607 ریالی - ارزی 1265607 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به چهارراه پارک وی، نبش کوچه کرانه، پلاک 2723 02122018200
پروفسور حسابی الهیه 65615 ریالی 1265615 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعص(عج)ر، خیابان شهید فیاضی، پلاک 12 02122027758
پل مدیریت 65623 ریالی 1265623 بانک ملت تهران تهران چهارراه قدس، پلاک 43 02188688485
میدان هروی 65631 ریالی 1265631 بانک ملت تهران تهران میدان هروی، خیابان وفامنش، نبش مکران شمالی و کوچه امید، پلاک 14 02122960210
امیر اتابک 65649 ریالی 1265649 بانک ملت تهران تهران خیابان استاد مطهری، نرسیده به خیابان سهروردی، خیابان سلیمان خاطر، پلاک 276 02188320333
مسجد جامع شهرک قدس 65656 ریالی - ارزی 1265656 بانک ملت تهران تهران شهرک قدس، میدان صنعتی، خیابان فرحزادی، پلاک 55 02188362401
بیمارستان لاله 65656 1265656 بانک ملت تهران تهران میدان صنعت، خیابان شهید فرحزادی، خیابان سیمای ایران، بیمارستان لاله
اندیشگران توسعه تجارت ایرانیان 65656 1265656 بانک ملت تهران تهران خیابان ولیعصر (عج)، بعد از میرداماد، خیابان سرو، پلاک107
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی 65672 ریالی 1265672 بانک ملت تهران تهران میدان پونک، چهار دیواری، بلوار سیمون بولیوار 02144865228
شهرک راه آهن 65698 ریالی 1265698 بانک ملت تهران تهران شهرک راه‌آهن، بلوار امیرکبیر، بعد از 35 متری گلها، پلاک 63 02144701508
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک 65698 1265698 بانک ملت تهران تهران کیلومتر17اتوبان تهران- کرج، انتهای بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
دزاشیب سه راه عمار 65706 ریالی 1265706 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید دکتر لواسانی، سه راه عمار، نبش بن بست رهبانی، پلاک 266 02122239770
جنت آباد 65714 ریالی 1265714 بانک ملت تهران تهران جنت آباد، نرسیده به چهارباغ، نبش کوچه نوبختی، پلاک 1 0214448429
مرکز بانکداری تجاری میرداماد- نفت 65730 ریالی 1265730 بانک ملت تهران تهران خیابان میرداماد، نرسیده به خیابان نفت شمالی، پلاک 207 02126401094
فراز آسمان سعادت آباد 65748 ریالی 1265748 بانک ملت تهران تهران سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان آسمان، پلاک 1 02122130841
لواسان 65805 ریالی 1265805 بانک ملت تهران تهران لواسان کوچک، بلوار امام خمینی(ره)، پلاک 909 02126542493
علامه طباطبائی سعادت آباد 65813 ریالی 1265813 بانک ملت تهران تهران خیابان سرو شرقی، خیابان علامه طباطبائی، خیابان هجدهم شرقی 02122352000
سرو سعادت آباد 65821 ریالی - ارزی 1265821 بانک ملت تهران تهران خیابان سرو غربی، میدان قیصر امین پور، پلاک 17 02122099191
پاساژ مریم 65839 ریالی 1265839 بانک ملت تهران تهران سعادت آباد، بلوار شهید فرحزادی، هجده متری مطهری، پلاک 27 02122375858
انیستیتو تغذیه 65839 1265839 بانک ملت تهران تهران شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان ارغوان غربی، پلاک7
فرحزاد 65847 ریالی 1265847 بانک ملت تهران تهران بلوار فرحزاد، پلاک 169 02122363233
ظفر 65862 ریالی - ارزی 1265862 بانک ملت تهران تهران خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 5
شرکت ایرانسل 65862 1265862 بانک ملت تهران تهران خیابان پاسداران، میدان هروی، پشت اتوبان همت
سایت شماره (1)شرکت ایرانسل 65862 1265862 بانک ملت تهران تهران شاد آباد، خیابان هفده شهریور، سایت یک ایرانسل، پلاک 25
شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا 65862 1265862 بانک ملت البرز کرج کیلومتر12اتوبان کرج قزوین، شرکت مپنا بویلر
بازار بلور ایران 66027 ریالی 1266027 بانک ملت تهران تهران ابتدای خیابان صابونیان، مجتمع تجاری ایرانیان، طبقه اول، واحد 1 و 2 02133563826
بازار آلومینیوم 66043 ریالی 1266043 بانک ملت تهران تهران نبش خیابان قلعه مرغی، پلاک 812 02155742576
استاد معین 66050 ریالی 1266050 بانک ملت تهران تهران خیابان آزادی، بلوار استاد معین، مجتمع معین مال،ضلع شمالی طبقه همکف 02166001942
سلامت 66076 ریالی 1266076 بانک ملت تهران تهران خیابان قزوین، بین چهار‌راه عباسی و نواب، ابتدای پل نواب، پلاک 671 02150423664
اسلامشهر 66092 ریالی 1266092 بانک ملت تهران اسلامشهر ابتدای محله نوری، روبروی مجتمع میلاد نور 02156693340
شهرک ولیعصر 66100 ریالی 1266100 بانک ملت تهران تهران خیابان حیدری شمالی، خیابان یاران، چهارراه سپیده، پلاک 221 02166236111
بازار مبل ایران 66126 ریالی - ارزی 1266126 بانک ملت تهران تهران یافت آباد شرقی، نرسیده به جاده ساوه، بازار مبل شماره 1، نبش سرای خیام، پلاک 172 02166208184
یافت آباد 66142 ریالی 1266142 بانک ملت تهران تهران یافت آباد، بلوار الغدیر جنوبی، بعد از چهار‌راه قهوه خانه، پلاک 2 02166248904
میدان خزانه 66183 ریالی 1266183 بانک ملت تهران تهران خیابان خزانه بخارائی، فلکه اول، خیابان فراهانی، پلاک 1 02155345995
خیابان فدائیان اسلام 66191 ریالی 1266191 بانک ملت تهران اسلامشهر خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به سه‌راه ورامین، پلاک 256 02155910083
لاله اسلامشهر 66209 ریالی 1266209 بانک ملت تهران اسلامشهر بالاتر از پمپ بنزین مهدیه، پلاک 486 02156140634
نورد 66217 ریالی 1266217 بانک ملت تهران تهران کیلومتر 6 جاده ساوه، نرسیده به پل کمربندی، پلاک 103 02155870312
زامیاد 66225 ریالی - ارزی 1266225 بانک ملت تهران تهران کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج 02144923040
فرهنگسرای بهمن 66233 ریالی 1266233 بانک ملت تهران تهران میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان، روبروی فرهنگسرای بهمن، پلاک 15 02155331762
بیمه ایران (فرهنگسرای بهمن ) 66233 1266233 بانک ملت تهران تهران اتوبان بعثت، روبروی ترمینال جنوب، پلاک 6
گندم و آرد 66233 1266233 بانک ملت تهران تهران میدان نماز اسلامشهر، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
شهرک کامیون داران 66258 ریالی 1266258 بانک ملت تهران تهران کیلومتر 15 جاده ساوه، نرسیده به میدان نماز، شهرک نمایشگاههای ماشینهای سنگین، پلاک 4 02155262670
شهرک صنعتی چهاردانگه 66266 ریالی 1266266 بانک ملت تهران تهران چهاردانگه، روبروی مصلی نماز جمعه، شهرک صنعتی چهاردانگه، پلاک 35 02155267031
صنعتی فتح 66316 ریالی - ارزی 1266316 بانک ملت تهران تهران کیلومتر 5 جاده قدیم کرج، پلاک 449 02166820260
امداد و نجات 66316 1266316 بانک ملت تهران تهران کیلومتر7جاده قدیم کرج، خیابان خلیج، نبش خیابان راهنما، سازمان امداد و نجات هلال احمر
مهرآباد جنوبی 66324 ریالی 1266324 بانک ملت تهران تهران کیلومتر دو بزرگراه فتح، پلاک 116 02166645707
صنایع هواپیمایی 66324 1266324 بانک ملت تهران تهران کیلومتر4جاده مخصوص کرج ، روبروی فاز 2 شهرک اکباتان، صنایع هواپیمائی ایران
شهرری 66340 ریالی 1266340 بانک ملت تهران ری میدان شهرری، ابتدای خیابان فدائیان اسلام، روبروی خیابان روشن، پلاک 11 02155932908
سایپا پرس 66340 1266340 بانک ملت تهران ری کیلومتر 14، جاده قم ، بعد از سه راه پالایشگاه، پلاک 39
میدان فرمانداری شهرری 66357 ریالی 1266357 بانک ملت تهران ری شهرری، جاده قدیم، میدان فرمانداری، پلاک 1 02155939772
دولت آباد 66373 ریالی 1266373 بانک ملت تهران تهران شهرری، شهرک دولت آباد، فلکه اول 02133765883
هلال احمر 66381 ریالی 1266381 بانک ملت تهران تهران میدان رازی، خیابان رباط کریم، خیابان انبار نفت، پلاک 269 02155661285
شانزده متری امیری 66415 ریالی 1266415 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید سبحانی، بالاتر از سینما جی، نبش خیابان دودانگه، پلاک 253 02155140400
قصرالدشت 66423 ریالی 1266423 بانک ملت تهران تهران خیابان قصرالدشت، نبش چهارراه مالک اشتر، پلاک 174 02166357473
باقرشهر 66480 ریالی 1266480 بانک ملت تهران تهران شهر ری، بلوار الغدیر، نرسیده به باقر شهر، نبش خیابان فریدونی، پلاک 386 02155233855
میدان بزرگ میوه و تره بار تهران 66498 ریالی 1266498 بانک ملت تهران تهران اتوبان بهشت زهرا، میدان میوه و تره بار، فاز یک، سالن6، پلاک 182 02155029238
نازی آباد 66506 ریالی 1266506 بانک ملت تهران تهران نازی آباد، بازار دوم، خیابان مدائن، پلاک 122 02155353435
بازار آهن تهران 66514 ریالی 1266514 بانک ملت تهران تهران جاده قدیم کرج، ابتدای شادآباد، بازار آهن، بلوک 5، پلاک 182 02166670668
شریعت خانی آبادنو 66522 ریالی 1266522 بانک ملت تهران تهران خانی آباد نو، شهرک شریعتی، خیابان ماهان، نرسیده به سه‌راه عبدل آباد، پلاک 250 02155856262
جیحون 66548 ریالی - ارزی 1266548 بانک ملت تهران تهران خیابان آزادی، ابتدای خیابان جیحون، بعد از شرکت زمزم، پلاک 806 02166053475
سایپا یدک 66548 1266548 بانک ملت تهران تهران جاده مخصوص کرج، کیلومتر17، پلاک ثبتی 89295
واسپاری ملت 66548 1266548 بانک ملت تهران تهران میدان آرژانتین، خیابان19، پلاک22
رودکی 66555 ریالی 1266555 بانک ملت تهران تهران خیابان رودکی، بین خیابان دامپزشکی و خیابان آذربایجان، پلاک 19 02166369268
اسوه 66597 ریالی 1266597 بانک ملت تهران تهران جاده قدم کرج، شادآباد، خیابان هفده شهریور، پلاک 71 02166791080
شهریار 66639 ریالی 1266639 بانک ملت البرز کرج شهریار، خیابان ولیعصر(عج)، پلاک 352 02636517177
رباط کریم 66647 ریالی 1266647 بانک ملت تهران رباط کریم بلوار امام خمینی(ره)، پلاک 764 02156439100
میدان قائم شهریار 66654 ریالی 1266654 بانک ملت البرز کرج شهریار،اول بلوار آزادگان، پلاک 156 02665266110
صادقیه شهریار 66670 ریالی 1266670 بانک ملت البرز کرج باغستان، شهرک صادقیه، شهید چالوکه، پلاک 1 02165237554
گلستان رباط کریم 66688 ریالی 1266688 بانک ملت تهران رباط کریم جاده ساوه، نرسیده به سه‌راه آدران، زیر پل هوائی، پلاک 575 02156313412
احمد آباد مستوفی 66696 ریالی 1266696 بانک ملت تهران اسلامشهر احمدآباد مستوفی، چهل و پنج متری (بلوار)شهید ابوالقاسم، پلاک 9 02156715064
دکتر فاطمی 67025 ریالی - ارزی 1267025 بانک ملت تهران تهران میدان دکتر فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام، پلاک 1 02188955405
میدان انقلاب 67033 ریالی - ارزی 1267033 بانک ملت تهران تهران میدان انقلاب، نرسیده به خیابان جمالزاده شمالی، پلاک 21 02166906600
وزارت کار 67058 ریالی 1267058 بانک ملت تهران تهران خیابان آزادی، ابتدای خیابان آذربایجان، مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، پلاک 328 02166876956
ستارخان 67066 ریالی - ارزی 1267066 بانک ملت تهران تهران خیابان ستارخان، خیابان دهقان، پلاک 688 02166556840
چهارراه نصرت 67074 ریالی 1267074 بانک ملت تهران تهران خیابان جمالزاده شمالی، نبش چهارراه نصرت، پلاک 100 02166916404
آزادی 67082 ریالی 1267082 بانک ملت تهران تهران خیابان آزادی، مقابل دانشگاه صنعتی شریف، نبش کوچه حیدرتاش، پلاک 240 02166002605
هواپیمائی ایران ایر(مهرآباد) 67082 1267082 بانک ملت تهران تهران جاده مخصوص کرج، خیابان فرودگاه، ساختمان مرکز آموزش
دفتر مسافرین کثیرالسفر 67082 1267082 بانک ملت تهران تهران میدان ونک، خیابان شهید خدامی، جنب هتل هما، پلاک 48
میدان جمهوری اسلامی 67108 ریالی 1267108 بانک ملت تهران تهران خیابان نواب صفوی، میدان جمهوری، پلاک 1435 02166420745
دانشکده اقتصاد 67116 ریالی 1267116 بانک ملت تهران تهران خیابان کارگر شمالی، بالاتراز پمپ بنزین، پلاک 1697 02188333962
قیطریه 67124 ریالی 1267124 بانک ملت تهران تهران خیابان شهید اندرزگو، بلوار قیطریه، نبش میدان کتابی، پلاک 50 02122399151
محمدعلی جناح 67173 ریالی 1267173 بانک ملت تهران تهران میدان آزادی، ابتدای بزرگراه محمدعلی جناح، پلاک 63 02166051045
تیراژه 67264 ریالی 1267264 بانک ملت تهران تهران فلکه دوم صادقیه، بزرگراه اشرفی اصفهانی، پلاک 160 02144491401
کارگر جنوبی(فرابانک) 67280 ریالی 1267280 بانک ملت تهران تهران خیابان کارگر، نرسیده به میدان انقلاب 02166906600
تهرانسر 67298 ریالی 1267298 بانک ملت تهران تهران تهرانسر، بلوار اصلی، نبش کوچه 15، پلاک 140 02144538282
دکتر قریب 67355 ریالی - ارزی 1267355 بانک ملت تهران تهران خیابان آزادی، نبش خیابان دکتر قریب، پلاک 115 02166903155
بهشهر 67355 1267355 بانک ملت تهران تهران کیلومتر 8 بزرگراه فتح، پلاک 774
ایران تایر 67355 1267355 بانک ملت تهران تهران کیلومتر 5 جاده مخصوص، پلاک 71
پاکسان 67355 1267355 بانک ملت تهران تهران کیلومتر 8 بزرگراه فتح، پلاک 776
دانشگاه تهران 67397 ریالی - ارزی 1267397 بانک ملت تهران تهران خیابان انقلاب، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک 1214 02166951886
سازمان نظام پزشکی 67397 1267397 بانک ملت تهران تهران سازمان نظام پزشکی، امیر آباد شمالی، پلاک 119
سازمان غذاودارو 67397 1267397 بانک ملت تهران تهران خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، نبش خیابان ژاندارمری، پلاک30
پاستور 67405 ریالی 1267405 بانک ملت تهران تهران خیابان پاستور، نبش خیابان دوازده فروردین جنوبی، پلاک 89 02166486737
خوش شمالی 67421 ریالی 1267421 بانک ملت تهران تهران خیابان آزادی، نبش خیابان خوش شمالی، پلاک 223 02166433770

اطلاعات این بخش مبتنی بر فهرست شعبه و باجه ی بانک ها و موسسات اعلام شده توسط بانک مرکزی و متناظر با آن می باشد و هر گونه بروزرسانی در فهرست مذکور در این بخش نیز اعمال خواهد گردید.‎

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی