بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 2872.5 (0%) 0 2872.5 2890 ۰۶:۳۶:۱۷
سرب 2183.75 (0%) 0 2183.75 2286.25 ۰۶:۳۶:۱۷
روی 3067.5 (0%) 0 3067.5 3076.5 ۰۶:۳۶:۱۷
مس 9264.25 (0%) 0 9264.25 9534.25 ۰۶:۳۶:۱۸
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 19390 (0%) 0 19390 19720 ۰۶:۳۶:۱۷
کبالت 50480 (0%) 0 50480 50480 ۱۷ شهریور
قلع 34222.5 (0%) 0 33377.5 34222.5 ۰۶:۳۶:۱۸
مس 4.2393 (0%) 0 4.2393 4.3693 ۰۶:۳۶:۱۷

مس

 • نرخ فعلی : 9,264.25
 • بالاترین قیمت روز : 9,534.25
 • پایین ترین قیمت روز : 9,264.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 270
 • درصد بیشترین نوسان روز : -%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,534.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۶:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 9,264.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
9,264.25 دلار 06:36:18
9,534.25 دلار 06:36:16
9,264.25 دلار 04:20:17
9,534.25 دلار 04:20:16

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 2,872.5
 • بالاترین قیمت روز : 2,890
 • پایین ترین قیمت روز : 2,872.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : -%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,890
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۶:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 2,872.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
2,872.5 دلار 06:36:17
2,890 دلار 06:36:16
2,872.5 دلار 04:20:17
2,890 دلار 04:20:16

سرب

 • نرخ فعلی : 2,183.75
 • بالاترین قیمت روز : 2,286.25
 • پایین ترین قیمت روز : 2,183.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 102.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : -%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,286.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۶:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 2,183.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
2,183.75 دلار 06:36:17
2,286.25 دلار 06:36:16
2,183.75 دلار 04:20:17
2,286.25 دلار 04:20:16

روی

 • نرخ فعلی : 3,067.5
 • بالاترین قیمت روز : 3,076.5
 • پایین ترین قیمت روز : 3,067.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9
 • درصد بیشترین نوسان روز : -%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,076.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۶:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 3,067.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
3,067.5 دلار 06:36:17
3,076.5 دلار 06:36:16
3,067.5 دلار 04:20:17
3,076.5 دلار 04:20:16

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,438
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 173.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 9,398
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 133.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 9,423
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 158.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 9,528
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 263.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.85%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 4.246 (0%) 0 4.2315 4.246 ۲۷ شهریور
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 101.8 (0%) 0 101.8 123 ۲۷ شهریور
بازار آمریکا / آلومینیوم 2913.75 (0%) 0 2901.5 2913.75 ۲۷ شهریور
بازار آمریکا / اورانیوم 50.8 (0%) 0 31.35 50.8 ۱۱:۰۱:۲۷
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 1474 (0%) 0 1474 1740 ۲۷ شهریور
بازار آمریکا / روی (CME) 2297 (0%) 0 0.0002 2297 ۲۵ دی