خبر

بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 2753.5 (0.57%) 15.5 2727.5 2756 ۰۸:۱۵:۵۷
سرب 2347 (0.47%) 11 2327.5 2350 ۰۸:۱۲:۰۵
روی 3147 (0.8%) 25 3104 3152 ۰۸:۱۶:۲۵
مس 10566.5 (0.24%) 25.5 10495.5 10595.5 ۰۸:۱۶:۲۵
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 20552.5 (0%) 0 20318 20582 ۸ خرداد
کبالت 50592 (0%) 0 50592 50592 ۱۵ آذر
قلع 33229 (0%) 0 33229 33229 ۵ خرداد
مس 4.8678 (0.07%) 0.0033 4.8445 4.8895 ۰۸:۱۶:۲۵

مس

 • نرخ فعلی : 10,566.5
 • بالاترین قیمت روز : 10,595.5
 • پایین ترین قیمت روز : 10,495.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,551.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۴:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 10,541
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 25.5
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
10,566.5 دلار 08:24:57
10,565.5 دلار 08:23:02
10,567.5 دلار 08:22:28
10,568 دلار 08:21:54
10,564.5 دلار 08:21:32
10,560.5 دلار 08:18:31
10,562.5 دلار 08:17:10
10,562.5 دلار 08:16:25
10,566 دلار 08:15:54
10,565.5 دلار 08:15:02
10,567.5 دلار 08:12:05
10,565 دلار 08:11:18
10,565 دلار 08:10:46
10,565.5 دلار 08:09:34
10,567.5 دلار 08:08:46
10,566.5 دلار 08:04:38
10,566.5 دلار 08:03:54
10,565.5 دلار 08:01:01
10,565 دلار 08:00:23
10,570.5 دلار 07:59:41
10,571.5 دلار 07:56:24
10,583.5 دلار 07:55:50
10,572.5 دلار 07:55:17
10,573 دلار 07:52:45
10,572 دلار 07:51:42
10,569.5 دلار 07:50:59
10,570 دلار 07:50:21
10,570 دلار 07:49:39
10,566.5 دلار 07:47:18
10,569 دلار 07:45:46
10,573.5 دلار 07:42:14
10,580 دلار 07:41:15
10,579 دلار 07:40:31
10,577 دلار 07:39:47
10,576.5 دلار 07:36:14
10,575.5 دلار 07:35:27
10,583 دلار 07:33:45
10,585.5 دلار 07:30:22
10,579.5 دلار 07:28:21
10,578.5 دلار 07:25:48
10,577 دلار 07:23:48
10,576.5 دلار 07:21:21
10,575 دلار 07:19:44
10,576.5 دلار 07:18:56
10,572 دلار 07:17:53
10,567.5 دلار 07:16:17
10,564.5 دلار 07:14:53
10,564.5 دلار 07:14:42
10,574 دلار 07:14:19
10,568.5 دلار 07:13:30
10,568.5 دلار 07:12:56
10,570.5 دلار 07:11:54
10,570.5 دلار 07:10:52
10,567.5 دلار 07:09:47
10,567.5 دلار 07:08:53
10,566 دلار 07:05:23
10,562.5 دلار 07:04:21
10,561.5 دلار 07:03:12
10,559.5 دلار 07:02:28
10,565 دلار 07:01:20
10,565 دلار 07:00:24
10,571 دلار 06:59:26
10,571.5 دلار 06:58:26
10,566.5 دلار 06:57:22
10,566.5 دلار 06:56:24
10,557.5 دلار 06:55:30
10,557.5 دلار 06:54:31
10,562.5 دلار 06:53:33
10,568.5 دلار 06:52:22
10,568.5 دلار 06:51:03
10,564 دلار 06:49:32
10,568.5 دلار 06:48:22
10,568.5 دلار 06:47:38
10,570 دلار 06:46:37
10,575 دلار 06:44:14
10,572.5 دلار 06:43:29
10,565.5 دلار 06:42:31
10,564 دلار 06:41:41
10,559.5 دلار 06:40:52
10,555.5 دلار 06:38:43
10,560.5 دلار 06:37:54
10,559.5 دلار 06:36:54
10,552.5 دلار 06:35:44
10,552.5 دلار 06:35:03
10,555.5 دلار 06:33:40
10,555.5 دلار 06:32:37
10,545.5 دلار 06:31:40
10,546.5 دلار 06:30:26
10,553.5 دلار 06:28:15
10,555 دلار 06:27:33
10,564.5 دلار 06:26:26
10,565.5 دلار 06:25:26
10,566.5 دلار 06:24:19
10,566.5 دلار 06:23:30
10,566 دلار 06:22:38
10,571.5 دلار 06:21:41
10,581.5 دلار 06:20:30
10,578.5 دلار 06:18:46
10,578.5 دلار 06:17:55
10,582.5 دلار 06:16:29
10,580 دلار 06:14:42
10,579 دلار 06:13:36
10,579 دلار 06:13:10
10,595.5 دلار 06:12:32
10,594 دلار 06:12:02
10,591.5 دلار 06:11:19
10,593.5 دلار 06:10:21
10,593.5 دلار 06:09:28
10,588.5 دلار 06:08:24
10,588.5 دلار 06:07:21
10,582.5 دلار 06:05:52
10,556 دلار 06:04:56
10,552.5 دلار 06:03:52
10,555 دلار 06:03:00
10,555 دلار 06:02:24
10,559.5 دلار 06:01:15
10,561.5 دلار 06:00:27
10,561.5 دلار 05:59:25
10,558.5 دلار 05:58:08
10,558.5 دلار 05:57:19
10,557.5 دلار 05:55:03
10,556.5 دلار 05:54:03
10,554.5 دلار 05:53:07
10,551.5 دلار 05:52:16
10,555.5 دلار 05:50:59
10,555.5 دلار 05:50:08
10,557 دلار 05:48:41
10,557 دلار 05:47:36
10,557.5 دلار 05:46:38
10,549.5 دلار 05:45:40
10,546.5 دلار 05:44:10
10,544.5 دلار 05:42:50
10,544.5 دلار 05:42:16
10,530 دلار 05:41:04
10,531.5 دلار 05:39:34
10,529 دلار 05:38:08
10,529 دلار 05:37:04
10,526 دلار 05:36:09
10,526 دلار 05:35:30
10,524 دلار 05:33:02
10,516.5 دلار 05:32:10
10,514 دلار 05:29:33
10,515.5 دلار 05:28:18
10,515.5 دلار 05:27:50
10,517.5 دلار 05:27:24
10,517.5 دلار 05:26:43
10,510.5 دلار 05:25:54
10,515 دلار 05:24:11
10,512.5 دلار 05:23:00
10,508 دلار 05:21:37
10,504 دلار 05:20:35
10,496.5 دلار 05:19:27
10,496.5 دلار 05:18:46
10,495.5 دلار 05:18:07
10,501.5 دلار 05:15:37
10,503.5 دلار 05:13:32
10,506.5 دلار 05:12:29
10,501.5 دلار 05:11:38
10,503.5 دلار 05:10:38
10,513 دلار 05:08:53
10,518.5 دلار 05:07:43
10,522 دلار 05:06:52
10,523.5 دلار 05:06:01
10,512.5 دلار 05:04:00
10,517 دلار 05:02:50
10,518.5 دلار 05:01:37
10,521.5 دلار 05:00:08
10,512 دلار 04:59:03
10,515.5 دلار 04:57:07
10,516 دلار 04:56:19
10,508.5 دلار 04:51:50
10,510 دلار 04:50:50
10,507.5 دلار 04:49:43
10,504.5 دلار 04:48:36
10,509.5 دلار 04:47:37
10,501 دلار 04:45:53
10,509.5 دلار 04:43:23
10,505 دلار 04:41:05
10,515.5 دلار 04:39:52
10,505.5 دلار 04:39:27
10,513.5 دلار 04:37:14
10,510.5 دلار 04:34:59
10,516 دلار 04:33:52
10,527.5 دلار 04:32:47
10,530.5 دلار 04:29:31
10,535.5 دلار 04:28:25
10,540 دلار 04:26:57
10,544.5 دلار 04:25:59
10,541 دلار 04:25:11
10,541.5 دلار 04:20:59
10,542.5 دلار 04:20:16
10,546 دلار 04:18:45
10,544.5 دلار 04:17:48
10,551.5 دلار 04:13:34
10,555 دلار 04:11:35
10,554.5 دلار 04:09:20
10,557.5 دلار 04:08:15
10,560 دلار 04:06:44
10,561 دلار 04:06:01
10,562 دلار 04:04:47
10,561 دلار 04:03:46
10,563 دلار 04:02:56
10,559 دلار 03:59:38
10,563.5 دلار 03:58:37
10,561.5 دلار 03:57:39
10,560.5 دلار 03:56:37
10,560 دلار 03:55:29
10,563 دلار 03:54:33
10,565.5 دلار 03:52:22
10,566.5 دلار 03:51:36
10,563.5 دلار 03:49:21
10,561.5 دلار 03:47:58
10,562 دلار 03:47:20
10,559 دلار 03:46:31
10,555 دلار 03:45:49
10,557.5 دلار 03:44:57
10,558.5 دلار 03:44:03
10,559.5 دلار 03:43:07
10,551.5 دلار 03:41:58
10,551.5 دلار 03:41:06
10,555.5 دلار 03:40:04
10,551 دلار 03:39:04
10,550.5 دلار 03:37:54
10,551.5 دلار 03:36:49

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 2,753.5
 • بالاترین قیمت روز : 2,756
 • پایین ترین قیمت روز : 2,727.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.93%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,740
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۵:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 2,738
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 15.5
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
2,753.5 دلار 08:25:53
2,754 دلار 08:25:50
2,753.5 دلار 08:24:56
2,754 دلار 08:21:59
2,755 دلار 08:21:55
2,754 دلار 08:20:51
2,753 دلار 08:20:40
2,754 دلار 08:20:25
2,755 دلار 08:19:30
2,754 دلار 08:18:33
2,753 دلار 08:15:57
2,754 دلار 08:15:55
2,753 دلار 08:15:08
2,753.5 دلار 08:15:05
2,753 دلار 08:14:51
2,754 دلار 08:13:52
2,753 دلار 08:13:48
2,754 دلار 08:13:36
2,753.5 دلار 08:12:45
2,753 دلار 08:01:08
2,755 دلار 08:01:05
2,753 دلار 07:59:56
2,755 دلار 07:56:27
2,754.5 دلار 07:56:25
2,755 دلار 07:55:21
2,754.5 دلار 07:54:08
2,755 دلار 07:54:00
2,754.5 دلار 07:52:47
2,754.5 دلار 07:52:02
2,755 دلار 07:51:51
2,756 دلار 07:51:46
2,755 دلار 07:51:15
2,754.5 دلار 07:51:07
2,755 دلار 07:51:00
2,754.5 دلار 07:50:33
2,756 دلار 07:50:08
2,754 دلار 07:49:41
2,756 دلار 07:49:07
2,755 دلار 07:48:09
2,754 دلار 07:47:38
2,753 دلار 07:47:24
2,754 دلار 07:45:50
2,754 دلار 07:45:10
2,753 دلار 07:44:57
2,753 دلار 07:44:42
2,754 دلار 07:43:20
2,753 دلار 07:42:28
2,755 دلار 07:42:18
2,753 دلار 07:41:27
2,755.5 دلار 07:41:17
2,753 دلار 07:41:05
2,755 دلار 07:40:41
2,755.5 دلار 07:40:32
2,755 دلار 07:39:51
2,755 دلار 07:39:44
2,755.5 دلار 07:38:42
2,755 دلار 07:38:13
2,753 دلار 07:38:07
2,755 دلار 07:37:19
2,753 دلار 07:36:18
2,754 دلار 07:36:14
2,753 دلار 07:35:28
2,754 دلار 07:33:50
2,755 دلار 07:33:47
2,754 دلار 07:33:35
2,755 دلار 07:33:35
2,756 دلار 07:33:04
2,755 دلار 07:29:41
2,754 دلار 07:29:35
2,755 دلار 07:28:30
2,753 دلار 07:28:24
2,755 دلار 07:28:22
2,754 دلار 07:27:33
2,753 دلار 07:27:11
2,752 دلار 07:27:06
2,753 دلار 07:26:38
2,752 دلار 07:24:54
2,752.5 دلار 07:24:50
2,752 دلار 07:24:14
2,752.5 دلار 07:23:51
2,752 دلار 07:23:50
2,752.5 دلار 07:22:43
2,752 دلار 07:22:35
2,752 دلار 07:22:15
2,751 دلار 07:22:08
2,752 دلار 07:21:05
2,751 دلار 07:17:59
2,750 دلار 07:17:56
2,751 دلار 07:16:36
2,750.5 دلار 07:15:46
2,750 دلار 07:14:57
2,751 دلار 07:14:55
2,750 دلار 07:14:46
2,751 دلار 07:14:43
2,750 دلار 07:14:06
2,749 دلار 07:13:31
2,751 دلار 07:13:04
2,747 دلار 07:12:59
2,751 دلار 07:12:54
2,749 دلار 07:09:54
2,747 دلار 07:08:41
2,749 دلار 07:08:12
2,747 دلار 07:08:00
2,749 دلار 07:04:44
2,746 دلار 07:04:28
2,747 دلار 07:02:47
2,746 دلار 07:02:37
2,744 دلار 07:02:34
2,746 دلار 07:02:11
2,748 دلار 07:01:24
2,746 دلار 07:00:20
2,744 دلار 06:59:42
2,748 دلار 06:59:32
2,744 دلار 06:58:39
2,747 دلار 06:58:31
2,744 دلار 06:58:17
2,748 دلار 06:57:38
2,747 دلار 06:57:31
2,748 دلار 06:56:43
2,745 دلار 06:56:33
2,748 دلار 06:56:12
2,747 دلار 06:54:54
2,746 دلار 06:54:40
2,747 دلار 06:53:59
2,745 دلار 06:53:47
2,747 دلار 06:53:38
2,745 دلار 06:52:25
2,746 دلار 06:51:10
2,747 دلار 06:50:43
2,746 دلار 06:50:33
2,747 دلار 06:50:03
2,745 دلار 06:48:26
2,746 دلار 06:47:45
2,746 دلار 06:47:08
2,745 دلار 06:46:53
2,747 دلار 06:46:46
2,745 دلار 06:45:47
2,746 دلار 06:44:29
2,747.5 دلار 06:44:23
2,746 دلار 06:43:26
2,747 دلار 06:42:45
2,747.5 دلار 06:42:36
2,747.5 دلار 06:42:11
2,746.5 دلار 06:41:43
2,747.5 دلار 06:41:04
2,745 دلار 06:40:57
2,747.5 دلار 06:39:27
2,746.5 دلار 06:39:12
2,745 دلار 06:38:04
2,744 دلار 06:37:59
2,745 دلار 06:37:25
2,744 دلار 06:37:10
2,742 دلار 06:36:56
2,744 دلار 06:35:56
2,743 دلار 06:35:50
2,744 دلار 06:35:08
2,743 دلار 06:35:08
2,742 دلار 06:33:52
2,741 دلار 06:33:46
2,742 دلار 06:33:21
2,743 دلار 06:33:07
2,742 دلار 06:32:40
2,743 دلار 06:32:07
2,742.5 دلار 06:31:30
2,741 دلار 06:30:29
2,742 دلار 06:29:10
2,741 دلار 06:28:31
2,742.5 دلار 06:28:20
2,741 دلار 06:26:57
2,742.5 دلار 06:26:34
2,744 دلار 06:26:31
2,742.5 دلار 06:25:04
2,744 دلار 06:24:23
2,744 دلار 06:23:40
2,745.5 دلار 06:23:34
2,744 دلار 06:21:50
2,742 دلار 06:21:45
2,745.5 دلار 06:21:10
2,744 دلار 06:19:53
2,744 دلار 06:19:26
2,742 دلار 06:19:01
2,744 دلار 06:18:50
2,742 دلار 06:18:49
2,744 دلار 06:18:09
2,745 دلار 06:18:00
2,744 دلار 06:16:45
2,743 دلار 06:16:33
2,744 دلار 06:15:42
2,745 دلار 06:14:29
2,743 دلار 06:13:19
2,742.5 دلار 06:13:13
2,743 دلار 06:12:44
2,745 دلار 06:12:35
2,743 دلار 06:11:52
2,742.5 دلار 06:11:36
2,744 دلار 06:11:24
2,742.5 دلار 06:10:45
2,745 دلار 06:09:48
2,743 دلار 06:09:35
2,745 دلار 06:09:34
2,744 دلار 06:08:41
2,740 دلار 06:08:33
2,744 دلار 06:08:03
2,743 دلار 06:07:40
2,738 دلار 06:07:29
2,743 دلار 06:05:42
2,740 دلار 06:05:13
2,738 دلار 06:03:09
2,736 دلار 06:03:03
2,738 دلار 06:02:10
2,736 دلار 06:01:25
2,737 دلار 06:01:20
2,736 دلار 06:00:41
2,738 دلار 06:00:32
2,736 دلار 06:00:12
2,737 دلار 05:59:32
2,736 دلار 05:59:05
2,737 دلار 05:58:29
2,736 دلار 05:58:15
2,737 دلار 05:57:36
2,738 دلار 05:56:53
2,737 دلار 05:55:39
2,736 دلار 05:55:08
2,736 دلار 05:54:49
2,737 دلار 05:54:00
2,736 دلار 05:52:25
2,735 دلار 05:52:19
2,736 دلار 05:51:10
2,733 دلار 05:51:04
2,736 دلار 05:50:31
2,733 دلار 05:50:15
2,736 دلار 05:50:01
2,735 دلار 05:49:03
2,734 دلار 05:48:49
2,733.5 دلار 05:48:24
2,733 دلار 05:47:42
2,736 دلار 05:47:39
2,733 دلار 05:46:47
2,736 دلار 05:46:43
2,733 دلار 05:45:59
2,734 دلار 05:45:43
2,734 دلار 05:45:12
2,736 دلار 05:44:24
2,734 دلار 05:44:17
2,736 دلار 05:43:16
2,734 دلار 05:39:47
2,733 دلار 05:39:39
2,733 دلار 05:39:39
2,734 دلار 05:38:13
2,734 دلار 05:37:33
2,733 دلار 05:37:18
2,734 دلار 05:37:10
2,733 دلار 05:36:23
2,736 دلار 05:36:15
2,733 دلار 05:35:48
2,735 دلار 05:35:37
2,734 دلار 05:34:06
2,736 دلار 05:32:49
2,735 دلار 05:32:27
2,733 دلار 05:32:17
2,735 دلار 05:30:14
2,733 دلار 05:28:34
2,734 دلار 05:28:25
2,733 دلار 05:27:57
2,734 دلار 05:27:52
2,733 دلار 05:27:30
2,736 دلار 05:27:26
2,733 دلار 05:26:50
2,734 دلار 05:26:03
2,733 دلار 05:25:58
2,734 دلار 05:25:42
2,736 دلار 05:24:49
2,734 دلار 05:24:30
2,732.5 دلار 05:24:20
2,734 دلار 05:23:32
2,733 دلار 05:23:11
2,732 دلار 05:23:06
2,733 دلار 05:21:38
2,732.5 دلار 05:20:59
2,732 دلار 05:20:44
2,733 دلار 05:20:38
2,732 دلار 05:19:45
2,733 دلار 05:19:37
2,732 دلار 05:19:29
2,733 دلار 05:18:19
2,731 دلار 05:18:12
2,733 دلار 05:17:55
2,732 دلار 05:16:52
2,735 دلار 05:16:44
2,731 دلار 05:15:43
2,735 دلار 05:15:40
2,731 دلار 05:15:00
2,735 دلار 05:13:39
2,735.5 دلار 05:13:35
2,735 دلار 05:12:41
2,734.5 دلار 05:12:33
2,735 دلار 05:11:55
2,735.5 دلار 05:11:44
2,732.5 دلار 05:11:41
2,735.5 دلار 05:10:51
2,734.5 دلار 05:10:08
2,732.5 دلار 05:09:01
2,736 دلار 05:08:55
2,732.5 دلار 05:07:56
2,737 دلار 05:07:48
2,734 دلار 05:07:09
2,736 دلار 05:06:30
2,737 دلار 05:06:10
2,737.5 دلار 05:06:05
2,737 دلار 05:04:28
2,737.5 دلار 05:04:08
2,736 دلار 05:04:03
2,737.5 دلار 05:03:10
2,736 دلار 05:03:00
2,737 دلار 05:02:53
2,736 دلار 05:02:07
2,737 دلار 05:00:20
2,734 دلار 05:00:13
2,737 دلار 04:59:25
2,736 دلار 04:59:06
2,732 دلار 04:59:05
2,736 دلار 04:58:45
2,734 دلار 04:57:59
2,732 دلار 04:53:02
2,732.5 دلار 04:52:10
2,731 دلار 04:51:56
2,730 دلار 04:51:52
2,731 دلار 04:50:57
2,730 دلار 04:50:53
2,731 دلار 04:50:19
2,730 دلار 04:48:59
2,729 دلار 04:48:42
2,731 دلار 04:48:39
2,729 دلار 04:48:08
2,730 دلار 04:47:49
2,729 دلار 04:47:40
2,730 دلار 04:47:21
2,731 دلار 04:46:46
2,728 دلار 04:46:41
2,731 دلار 04:46:07
2,728 دلار 04:45:56
2,729 دلار 04:45:08
2,728 دلار 04:41:59
2,729 دلار 04:41:56
2,728 دلار 04:41:18
2,729.5 دلار 04:41:10
2,728 دلار 04:41:07
2,729 دلار 04:40:10
2,729.5 دلار 04:39:58
2,728 دلار 04:39:55
2,729.5 دلار 04:39:35
2,728 دلار 04:39:30
2,729.5 دلار 04:38:49
2,728 دلار 04:37:54
2,727.5 دلار 04:37:38
2,730 دلار 04:37:21
2,727.5 دلار 04:36:35
2,728.5 دلار 04:35:28
2,728 دلار 04:35:07
2,730 دلار 04:35:01
2,728 دلار 04:34:10
2,734.5 دلار 04:33:57
2,728 دلار 04:33:57
2,730 دلار 04:32:55
2,736 دلار 04:32:50
2,730 دلار 04:32:46
2,733 دلار 04:32:01
2,734.5 دلار 04:31:40
2,736 دلار 04:31:37
2,734.5 دلار 04:30:56
2,736 دلار 04:29:37
2,737 دلار 04:29:34
2,736 دلار 04:28:29
2,736.5 دلار 04:28:28
2,736 دلار 04:27:57
2,737 دلار 04:27:00
2,736 دلار 04:26:59
2,737 دلار 04:26:54
2,736.5 دلار 04:26:08
2,736 دلار 04:26:00
2,736.5 دلار 04:25:27
2,736 دلار 04:24:30
2,738.5 دلار 04:24:27
2,736 دلار 04:23:34
2,738.5 دلار 04:23:29
2,736 دلار 04:22:47
2,738.5 دلار 04:22:28
2,738 دلار 04:22:21
2,738.5 دلار 04:21:08
2,737 دلار 04:21:01
2,738.5 دلار 04:21:00
2,738 دلار 04:20:32
2,737 دلار 04:20:21
2,736.5 دلار 04:20:18
2,737 دلار 04:19:17
2,736.5 دلار 04:18:52
2,736 دلار 04:18:48
2,736.5 دلار 04:17:54
2,735.5 دلار 04:17:50
2,736 دلار 04:16:40
2,736 دلار 04:16:20
2,735.5 دلار 04:15:47
2,736 دلار 04:15:42
2,735.5 دلار 04:14:51
2,736 دلار 04:09:28
2,737 دلار 04:09:22
2,736 دلار 04:08:08
2,737 دلار 04:07:30
2,738 دلار 04:07:27
2,737 دلار 04:06:25
2,738 دلار 04:03:02
2,737 دلار 04:02:59
2,738 دلار 04:01:22
2,737 دلار 03:48:08
2,736 دلار 03:48:00
2,737 دلار 03:47:25
2,736 دلار 03:47:06
2,735 دلار 03:46:33
2,736 دلار 03:45:48
2,735 دلار 03:45:08
2,736 دلار 03:44:58
2,735 دلار 03:44:13
2,736 دلار 03:44:08
2,735 دلار 03:43:15
2,736 دلار 03:40:16
2,737 دلار 03:40:09
2,736 دلار 03:39:18
2,736.5 دلار 03:39:08
2,736 دلار 03:38:33
2,737 دلار 03:38:09
2,738 دلار 03:37:57
2,737 دلار 03:36:59
2,740 دلار 03:36:54
2,736.5 دلار 03:36:28
2,738 دلار 03:36:01
2,740 دلار 03:35:57
2,738 دلار 03:34:54
2,740 دلار 03:33:16

سرب

 • نرخ فعلی : 2,347
 • بالاترین قیمت روز : 2,350
 • پایین ترین قیمت روز : 2,327.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.84%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,342.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۳:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 2,336
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
2,347 دلار 08:23:03
2,347 دلار 08:22:28
2,347.5 دلار 08:12:05
2,347 دلار 08:11:18
2,347 دلار 08:10:46
2,348 دلار 08:04:38
2,348.5 دلار 08:03:54
2,349 دلار 08:01:01
2,349 دلار 08:00:23
2,349.5 دلار 07:50:21
2,349 دلار 07:43:43
2,349.5 دلار 07:41:15
2,350 دلار 07:40:31
2,349.5 دلار 07:38:03
2,349 دلار 07:35:27
2,349.5 دلار 07:32:44
2,350 دلار 07:28:22
2,349.5 دلار 07:24:49
2,350 دلار 07:23:48
2,349.5 دلار 07:21:21
2,349 دلار 07:20:37
2,347 دلار 07:16:18
2,348 دلار 07:09:48
2,348 دلار 07:08:54
2,347.5 دلار 07:05:23
2,348 دلار 07:04:21
2,345.5 دلار 07:03:12
2,347 دلار 07:02:28
2,349 دلار 07:01:20
2,349 دلار 07:00:25
2,349.5 دلار 06:59:27
2,349.5 دلار 06:58:26
2,348.5 دلار 06:57:23
2,348.5 دلار 06:56:25
2,347 دلار 06:55:30
2,346 دلار 06:51:04
2,346 دلار 06:50:26
2,345.5 دلار 06:49:32
2,344 دلار 06:48:22
2,344 دلار 06:47:39
2,345 دلار 06:44:14
2,345 دلار 06:43:30
2,341 دلار 06:38:44
2,340 دلار 06:37:54
2,340 دلار 06:36:54
2,341 دلار 06:33:41
2,341 دلار 06:32:37
2,341.5 دلار 06:31:40
2,342 دلار 06:30:26
2,340 دلار 06:28:15
2,342.5 دلار 06:27:33
2,343 دلار 06:26:27
2,344 دلار 06:21:41
2,345 دلار 06:20:31
2,344 دلار 06:16:30
2,344.5 دلار 06:13:37
2,344.5 دلار 06:13:10
2,345 دلار 06:12:33
2,345.5 دلار 06:12:02
2,345.5 دلار 06:11:19
2,346 دلار 06:10:21
2,346 دلار 06:09:29
2,345.5 دلار 06:08:25
2,345 دلار 06:05:52
2,343.5 دلار 06:03:52
2,344 دلار 06:00:27
2,344 دلار 05:59:26
2,343 دلار 05:58:09
2,343 دلار 05:57:19
2,342.5 دلار 05:55:04
2,342.5 دلار 05:54:03
2,341.5 دلار 05:53:08
2,341 دلار 05:48:41
2,341 دلار 05:47:36
2,340.5 دلار 05:46:38
2,339 دلار 05:45:40
2,338.5 دلار 05:44:10
2,339 دلار 05:42:51
2,339 دلار 05:42:17
2,337 دلار 05:41:05
2,338 دلار 05:39:35
2,337 دلار 05:39:35
2,338.5 دلار 05:38:08
2,338 دلار 05:36:10
2,338 دلار 05:35:31
2,337.5 دلار 05:33:03
2,336 دلار 05:28:19
2,336.5 دلار 05:27:24
2,336 دلار 05:26:43
2,336 دلار 05:25:54
2,334.5 دلار 05:24:12
2,334 دلار 05:23:00
2,333.5 دلار 05:20:35
2,332 دلار 05:18:46
2,332 دلار 05:18:07
2,333 دلار 05:16:41
2,334.5 دلار 05:15:37
2,335 دلار 05:12:29
2,334.5 دلار 05:10:38
2,334 دلار 05:09:52
2,335 دلار 05:07:43
2,335 دلار 05:06:53
2,334 دلار 05:06:01
2,335.5 دلار 05:02:50
2,335 دلار 05:01:38
2,334.5 دلار 05:00:08
2,333 دلار 04:57:08
2,332.5 دلار 04:56:20
2,333 دلار 04:55:31
2,332.5 دلار 04:49:43
2,333 دلار 04:46:38
2,332 دلار 04:45:53
2,329 دلار 04:44:52
2,330 دلار 04:41:54
2,331 دلار 04:41:05
2,329.5 دلار 04:39:52
2,328.5 دلار 04:39:27
2,329 دلار 04:37:52
2,329 دلار 04:37:15
2,328.5 دلار 04:34:59
2,327.5 دلار 04:32:47
2,332.5 دلار 04:29:31
2,333 دلار 04:23:26
2,333.5 دلار 04:22:19
2,336 دلار 04:20:59
2,335 دلار 04:08:15
2,335.5 دلار 04:07:25
2,336 دلار 04:06:44
2,336 دلار 04:06:01
2,338 دلار 04:03:46
2,337.5 دلار 04:02:56
2,337 دلار 04:00:48
2,336 دلار 03:59:38
2,337 دلار 03:53:29
2,336.5 دلار 03:51:37
2,335.5 دلار 03:49:22
2,336 دلار 03:47:20
2,335.5 دلار 03:46:31
2,335.5 دلار 03:45:49
2,337 دلار 03:44:04
2,337 دلار 03:43:07
2,336.5 دلار 03:41:58
2,335.5 دلار 03:40:04
2,334.5 دلار 03:37:55
2,338.5 دلار 03:36:50
2,342.5 دلار 03:35:53

روی

 • نرخ فعلی : 3,147
 • بالاترین قیمت روز : 3,152
 • پایین ترین قیمت روز : 3,104
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,121
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۳:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 3,122
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.8%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 25
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
3,147 دلار 08:23:04
3,147 دلار 08:22:29
3,148 دلار 08:21:54
3,148 دلار 08:21:32
3,146 دلار 08:17:11
3,146.5 دلار 08:16:25
3,147 دلار 08:15:03
3,147.5 دلار 08:12:06
3,146.5 دلار 08:11:18
3,146.5 دلار 08:10:47
3,147 دلار 08:01:02
3,147 دلار 08:00:24
3,148.5 دلار 07:59:41
3,147.5 دلار 07:58:15
3,147 دلار 07:56:24
3,150.5 دلار 07:55:51
3,147 دلار 07:55:18
3,148 دلار 07:52:46
3,149 دلار 07:50:22
3,148 دلار 07:45:47
3,148.5 دلار 07:43:43
3,150 دلار 07:42:16
3,149.5 دلار 07:40:31
3,149 دلار 07:38:04
3,148.5 دلار 07:36:14
3,148 دلار 07:35:27
3,150.5 دلار 07:33:45
3,151 دلار 07:32:44
3,150.5 دلار 07:31:20
3,151 دلار 07:30:23
3,152 دلار 07:29:34
3,150 دلار 07:28:22
3,149 دلار 07:24:49
3,149.5 دلار 07:23:49
3,152 دلار 07:22:34
3,152 دلار 07:22:06
3,151 دلار 07:20:38
3,151 دلار 07:19:44
3,150 دلار 07:14:53
3,150 دلار 07:14:42
3,150.5 دلار 07:14:19
3,148.5 دلار 07:13:53
3,149 دلار 07:13:30
3,149 دلار 07:12:57
3,150.5 دلار 07:09:49
3,150.5 دلار 07:08:55
3,147.5 دلار 07:07:55
3,147 دلار 07:04:22
3,148 دلار 07:03:14
3,141.5 دلار 07:02:29
3,144 دلار 07:01:21
3,144 دلار 07:00:26
3,145 دلار 06:59:28
3,143 دلار 06:57:24
3,143 دلار 06:56:26
3,139.5 دلار 06:55:31
3,139.5 دلار 06:54:33
3,141 دلار 06:53:33
3,143.5 دلار 06:51:05
3,143.5 دلار 06:50:28
3,143 دلار 06:49:34
3,140.5 دلار 06:48:23
3,140.5 دلار 06:47:40
3,141 دلار 06:46:39
3,141.5 دلار 06:44:16
3,138.5 دلار 06:43:31
3,136.5 دلار 06:42:32
3,134.5 دلار 06:41:41
3,134.5 دلار 06:40:52
3,133 دلار 06:38:45
3,129 دلار 06:37:55
3,127 دلار 06:36:55
3,128 دلار 06:35:45
3,128 دلار 06:35:04
3,125 دلار 06:33:42
3,122 دلار 06:31:41
3,124 دلار 06:30:27
3,126 دلار 06:28:16
3,129 دلار 06:27:34
3,134.5 دلار 06:26:28
3,137 دلار 06:24:20
3,137 دلار 06:23:31
3,135 دلار 06:22:39
3,133 دلار 06:20:32
3,132 دلار 06:19:48
3,131 دلار 06:17:56
3,132 دلار 06:16:31
3,130 دلار 06:13:37
3,130 دلار 06:13:10
3,132.5 دلار 06:12:33
3,131 دلار 06:12:03
3,132 دلار 06:10:22
3,132 دلار 06:09:30
3,131 دلار 06:08:26
3,129.5 دلار 06:05:54
3,126 دلار 06:04:58
3,126 دلار 06:03:53
3,126.5 دلار 06:03:01
3,126.5 دلار 06:02:25
3,127 دلار 06:00:28
3,127 دلار 05:59:27
3,126.5 دلار 05:58:10
3,126.5 دلار 05:57:21
3,127 دلار 05:56:03
3,127 دلار 05:55:05
3,125.5 دلار 05:54:04
3,125 دلار 05:53:09
3,125 دلار 05:52:16
3,127 دلار 05:48:43
3,127 دلار 05:47:37
3,126.5 دلار 05:46:39
3,125 دلار 05:45:41
3,124.5 دلار 05:44:11
3,124 دلار 05:42:51
3,124 دلار 05:42:17
3,122.5 دلار 05:41:06
3,122 دلار 05:39:35
3,121 دلار 05:39:35
3,120.5 دلار 05:38:09
3,122 دلار 05:37:05
3,121 دلار 05:33:03
3,117.5 دلار 05:32:11
3,118 دلار 05:29:34
3,116 دلار 05:28:20
3,116 دلار 05:27:51
3,117 دلار 05:27:24
3,113 دلار 05:24:13
3,112.5 دلار 05:23:00
3,110.5 دلار 05:21:37
3,109.5 دلار 05:20:35
3,105 دلار 05:19:28
3,105 دلار 05:18:47
3,106 دلار 05:18:08
3,107 دلار 05:16:41
3,109.5 دلار 05:15:38
3,109 دلار 05:13:32
3,110.5 دلار 05:12:30
3,108.5 دلار 05:11:38
3,108 دلار 05:08:54
3,110.5 دلار 05:06:53
3,110.5 دلار 05:06:02
3,109 دلار 05:02:51
3,109.5 دلار 05:00:09
3,107 دلار 04:59:04
3,108.5 دلار 04:57:08
3,107 دلار 04:56:20
3,105.5 دلار 04:55:32
3,105 دلار 04:49:43
3,105.5 دلار 04:48:37
3,106.5 دلار 04:46:38
3,105 دلار 04:45:53
3,106 دلار 04:44:53
3,107 دلار 04:43:23
3,105 دلار 04:41:06
3,108 دلار 04:39:53
3,108 دلار 04:39:27
3,104 دلار 04:37:16
3,105 دلار 04:34:59
3,108 دلار 04:33:53
3,110 دلار 04:32:47
3,111.5 دلار 04:29:32
3,114 دلار 04:25:59
3,112 دلار 04:25:11
3,112.5 دلار 04:23:27
3,113 دلار 04:17:48
3,115 دلار 04:10:36
3,117.5 دلار 04:09:20
3,117 دلار 04:08:16
3,118 دلار 04:04:48
3,118.5 دلار 04:03:47
3,119 دلار 04:02:57
3,117 دلار 03:59:39
3,119 دلار 03:58:37
3,118 دلار 03:55:29
3,119 دلار 03:52:23
3,118.5 دلار 03:51:37
3,118 دلار 03:49:22
3,120 دلار 03:47:59
3,120 دلار 03:47:20
3,118 دلار 03:46:31
3,119 دلار 03:45:50
3,120 دلار 03:44:57
3,121 دلار 03:44:05
3,120 دلار 03:43:08
3,118.5 دلار 03:41:58
3,118.5 دلار 03:41:07
3,120 دلار 03:40:05
3,119 دلار 03:37:56
3,121 دلار 03:36:50
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,565

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 10,261

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 305.5 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 9,611

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 955.5 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 9.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 8,985

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1,581.5 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 17.6%

بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سنگ آهن 117.68 (0.02%) 0.02 117.68 117.68 ۰۵:۵۶:۰۳
آلومینیوم 2697 (0%) 0 2644 2697 ۸ خرداد
اورانیوم 90.55 (1.21%) 1.1 90.55 90.55 ۰۵:۵۸:۱۱
فولاد 801 (0%) 0 786 804 ۸ خرداد
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین