بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 1995.25 (0%) 0 1972.75 1997.75 ۳ بهمن
سرب 2048 (0%) 0 2012.25 2053.75 ۳ بهمن
روی 2710.25 (0%) 0 2656.25 2716 ۳ بهمن
مس 7981.25 (0%) 0 7871.75 8028.75 ۳ بهمن
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 18200 (0%) 0 17875 18360 ۳ بهمن
کبالت 55410 (0%) 0 55410 55410 ۱ دی
قلع 21980 (0%) 0 21727.5 22087.5 ۳ بهمن
مس 3.6183 (0%) 0 3.6175 3.6248 ۴ بهمن

مس

 • نرخ فعلی : 7,981.25
 • بالاترین قیمت روز : 8,028.75
 • پایین ترین قیمت روز : 7,871.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 7,981.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 1,995.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,997.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,972.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,995.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سرب

 • نرخ فعلی : 2,048
 • بالاترین قیمت روز : 2,053.75
 • پایین ترین قیمت روز : 2,012.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 2,048
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

روی

 • نرخ فعلی : 2,710.25
 • بالاترین قیمت روز : 2,716
 • پایین ترین قیمت روز : 2,656.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 2,710.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,983
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 7,970
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 11.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 7,520
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 461.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 7,061
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 920.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 13.03%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 3.626 (0%) 0 3.618 3.626 ۴ بهمن
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 156.48 (0%) 0 156.48 169.82 ۴ بهمن
بازار آمریکا / آلومینیوم 2011 (0%) 0 2011 2011 ۴ بهمن
بازار آمریکا / اورانیوم 33.45 (0%) 0 30 33.45 ۹ دی
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 1058 (0%) 0 1058 908 ۴ بهمن
بازار آمریکا / روی (CME) 2297 (0%) 0 0.0002 2297 ۲۵ دی