شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 1755.75 (0.19%) 3.25 1751.75 1755.75 ۰۵:۳۶:۱۲
سرب 1893 (0.24%) 4.5 1888 1893 ۰۵:۳۹:۱۳
روی 2252.75 (0.38%) 8.5 2244.5 2252.75 ۰۵:۵۰:۱۵
مس 5729.5 (0.5%) 28.25 5707.5 5736 ۰۵:۵۰:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 12717.5 (1.03%) 130 12585 12717.5 ۰۵:۴۶:۱۳
کبالت 55500 (0%) 0 55500 55500 ۴ دی
قلع 16320 (0.17%) 27.5 16292.5 16325 ۰۴:۵۰:۱۰
مس 3.207 (0%) 0 3.205 3.209 ۵ اسفند

مس

 • نرخ فعلی : 5,729.5
 • بالاترین قیمت روز : 5,736
 • پایین ترین قیمت روز : 5,707.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 12.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 5,710
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 5,701.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 28.25
جدول نرخ های امروز زمان
5,729.5 دلار 05:50:15
5,728.75 دلار 05:49:13
5,729.5 دلار 05:47:17
5,726.75 دلار 05:46:13
5,726.5 دلار 05:45:13
5,728.5 دلار 05:43:13
5,729.75 دلار 05:42:19
5,730.25 دلار 05:41:14
5,731 دلار 05:40:15
5,731.75 دلار 05:39:13
5,731 دلار 05:38:13
5,728.5 دلار 05:37:13
5,723.75 دلار 05:36:12
5,723 دلار 05:35:16
5,723.75 دلار 05:34:12
5,723.25 دلار 05:33:13
5,724.5 دلار 05:32:15
5,725 دلار 05:31:18
5,726 دلار 05:30:22
5,727.75 دلار 05:29:12
5,726.25 دلار 05:28:14
5,730.5 دلار 05:27:13
5,730.25 دلار 05:26:12
5,730.5 دلار 05:25:13
5,731 دلار 05:23:12
5,730.5 دلار 05:22:12
5,730 دلار 05:21:14
5,732.5 دلار 05:20:15
5,735 دلار 05:19:12
5,736 دلار 05:18:12
5,735 دلار 05:17:12
5,732 دلار 05:16:12
5,731 دلار 05:14:13
5,727.5 دلار 05:13:12
5,726 دلار 05:12:13
5,725 دلار 05:11:13
5,723.5 دلار 05:10:16
5,722.25 دلار 05:09:11
5,720.25 دلار 05:08:11
5,720 دلار 05:07:11
5,720.75 دلار 05:06:11
5,720.5 دلار 05:05:12
5,721.25 دلار 05:04:12
5,723.25 دلار 05:03:11
5,723 دلار 05:02:14
5,720.25 دلار 05:01:15
5,721.25 دلار 05:00:17
5,718.25 دلار 04:59:11
5,720 دلار 04:58:11
5,720.25 دلار 04:57:11
5,723 دلار 04:56:12
5,721.75 دلار 04:55:12
5,720.5 دلار 04:54:13
5,720.75 دلار 04:53:12
5,719.5 دلار 04:52:12
5,718 دلار 04:51:14
5,722.5 دلار 04:50:19
5,725.25 دلار 04:49:12
5,720.5 دلار 04:48:12
5,714.75 دلار 04:47:12
5,712.5 دلار 04:46:12
5,713.5 دلار 04:45:13
5,714 دلار 04:44:12
5,711.5 دلار 04:43:11
5,710.25 دلار 04:42:13
5,708.25 دلار 04:41:14
5,712.5 دلار 04:40:14
5,713.75 دلار 04:36:12
5,711.25 دلار 04:35:12
5,709.25 دلار 04:34:12
5,707.5 دلار 04:32:14
5,710.5 دلار 04:31:17
5,710 دلار 04:30:26
5,717.75 دلار 18:03:37
5,713.5 دلار 18:02:38
5,712.5 دلار 18:01:38
5,719 دلار 18:00:39
5,715 دلار 17:59:25
5,714.25 دلار 17:58:19
5,713.5 دلار 17:57:22
5,715.5 دلار 17:56:21
5,721.75 دلار 17:55:22
5,717.5 دلار 17:54:17
5,723.25 دلار 17:53:20
5,725.75 دلار 17:52:28
5,726.75 دلار 17:51:36
5,728.75 دلار 17:50:30
5,734.25 دلار 17:48:25
5,734.5 دلار 17:47:24
5,735 دلار 17:46:31
5,731 دلار 17:45:25
5,732.5 دلار 17:44:20
5,730 دلار 17:43:22
5,728 دلار 17:42:22
5,720 دلار 17:41:30
5,715 دلار 17:40:27
5,711 دلار 17:39:19
5,709 دلار 17:38:22
5,712 دلار 17:37:23
5,716.5 دلار 17:36:30
5,713.75 دلار 17:35:24
5,710.25 دلار 17:34:22
5,715.5 دلار 17:33:26
5,712.75 دلار 17:32:30
5,711.5 دلار 17:31:29
5,715.25 دلار 17:30:39
5,719 دلار 17:29:23
5,718.25 دلار 17:28:26
5,723.5 دلار 17:27:26
5,724.25 دلار 17:26:29
5,724.5 دلار 17:24:23
5,727.25 دلار 17:23:23
5,726.25 دلار 17:21:29
5,727 دلار 17:20:28
5,726.5 دلار 17:19:18
5,725.75 دلار 17:18:26
5,727 دلار 17:17:27
5,725.5 دلار 17:16:21
5,726 دلار 17:15:23
5,726.25 دلار 17:14:16
5,728 دلار 17:13:22
5,733.25 دلار 17:12:20
5,736 دلار 17:11:26
5,732 دلار 17:10:28
5,729 دلار 17:09:20
5,726.5 دلار 17:07:21
5,725.5 دلار 17:06:23
5,727.75 دلار 17:04:23
5,729.25 دلار 17:03:34
5,727.75 دلار 17:02:32
5,729.25 دلار 17:01:30
5,733.75 دلار 17:00:40
5,737.25 دلار 16:59:17
5,734 دلار 16:58:17
5,738.75 دلار 16:57:20
5,743.25 دلار 16:56:24
5,740 دلار 16:55:27
5,743.5 دلار 16:54:20
5,738 دلار 16:53:21
5,735.5 دلار 16:52:26
5,731.5 دلار 16:51:25
5,727.5 دلار 16:49:19
5,727.75 دلار 16:48:19
5,727 دلار 16:47:20
5,727.25 دلار 16:46:21
5,728.25 دلار 16:45:26
5,728 دلار 16:44:20
5,727.5 دلار 16:43:17
5,725.5 دلار 16:42:23
5,725 دلار 16:41:22
5,726.25 دلار 16:40:29
5,739 دلار 16:39:22
5,733 دلار 16:38:17
5,736.5 دلار 16:37:16
5,728.25 دلار 16:36:20
5,725.5 دلار 16:35:24
5,727.25 دلار 16:34:20
5,728.25 دلار 16:33:27
5,729.25 دلار 16:32:27
5,734.25 دلار 16:31:28
5,736 دلار 16:30:33
5,736.5 دلار 16:29:20
5,739.5 دلار 16:28:20
5,740.25 دلار 16:27:18
5,741 دلار 16:26:17
5,743.5 دلار 16:25:20
5,744.75 دلار 16:24:17
5,743.75 دلار 16:23:18
5,747 دلار 16:22:18
5,746 دلار 16:21:21
5,746.75 دلار 16:20:29
5,746 دلار 16:19:21
5,742 دلار 16:18:17
5,741.5 دلار 16:16:20
5,745.5 دلار 16:15:22
5,740.25 دلار 16:14:18
5,739.75 دلار 16:13:18
5,737.75 دلار 16:12:17
5,740.5 دلار 16:11:21
5,741 دلار 16:10:22
5,743 دلار 16:09:18
5,746.5 دلار 16:08:23
5,747.5 دلار 16:07:20
5,742 دلار 16:06:23
5,741.75 دلار 16:05:21
5,735.75 دلار 16:04:20
5,736.5 دلار 16:03:21
5,734.25 دلار 16:02:24
5,734 دلار 16:01:28
5,732.25 دلار 16:00:38
5,733.75 دلار 15:59:19
5,730 دلار 15:57:18
5,731.25 دلار 15:54:17
5,726.75 دلار 15:53:16
5,730.5 دلار 15:52:18
5,736.5 دلار 15:51:25
5,734 دلار 15:50:28
5,734.5 دلار 15:49:20
5,732.75 دلار 15:48:21
5,727.25 دلار 15:47:22
5,726.5 دلار 15:46:23
5,723.5 دلار 15:45:24
5,719.75 دلار 15:44:24
5,716.5 دلار 15:43:21

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 1,755.75
 • بالاترین قیمت روز : 1,755.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,751.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 7.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,753.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۳۶:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 1,752.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
جدول نرخ های امروز زمان
1,755.75 دلار 05:36:12
1,755.5 دلار 05:34:12
1,755 دلار 05:32:15
1,755.25 دلار 05:31:18
1,755.5 دلار 05:30:22
1,755.25 دلار 05:26:12
1,755.5 دلار 05:23:12
1,755 دلار 05:21:14
1,755.25 دلار 05:20:14
1,755.5 دلار 05:08:11
1,755.25 دلار 05:03:11
1,755.75 دلار 05:02:14
1,755.5 دلار 04:54:13
1,754.5 دلار 04:53:12
1,755 دلار 04:52:12
1,754.75 دلار 04:51:14
1,754.5 دلار 04:49:12
1,753.5 دلار 04:47:12
1,753.75 دلار 04:46:12
1,753.25 دلار 04:43:11
1,752.5 دلار 04:42:13
1,751.75 دلار 04:33:12
1,753.5 دلار 04:30:26
1,760.75 دلار 18:03:36
1,760.5 دلار 18:02:38
1,760.25 دلار 18:00:39
1,759.25 دلار 17:59:25
1,757.25 دلار 17:58:19
1,757.75 دلار 17:57:22
1,757.25 دلار 17:55:22
1,756.75 دلار 17:54:17
1,757.25 دلار 17:53:19
1,757.75 دلار 17:52:28
1,758.25 دلار 17:51:35
1,757.75 دلار 17:48:25
1,758.25 دلار 17:47:24
1,758.75 دلار 17:46:31
1,757.25 دلار 17:45:25
1,757.5 دلار 17:44:20
1,758.5 دلار 17:43:22
1,757.25 دلار 17:40:26
1,756.5 دلار 17:39:19
1,757.25 دلار 17:38:22
1,758.25 دلار 17:36:30
1,757.75 دلار 17:35:23
1,757.25 دلار 17:33:26
1,758.25 دلار 17:31:28
1,758.75 دلار 17:30:38
1,759.75 دلار 17:28:26
1,759.25 دلار 17:27:26
1,758.75 دلار 17:24:22
1,759.25 دلار 17:23:23
1,758.75 دلار 17:22:27
1,758.25 دلار 17:21:29
1,757 دلار 17:20:27
1,757.5 دلار 17:19:18
1,756.75 دلار 17:17:26
1,757.25 دلار 17:16:20
1,757.5 دلار 17:15:23
1,757.75 دلار 17:12:20
1,758.25 دلار 17:10:28
1,757.75 دلار 17:09:19
1,758 دلار 17:06:23
1,759.5 دلار 17:05:27
1,759.75 دلار 17:04:22
1,760 دلار 17:03:33
1,759.5 دلار 17:02:32
1,759.75 دلار 17:01:30
1,760.25 دلار 16:59:17
1,760.5 دلار 16:58:17
1,760.75 دلار 16:57:20
1,761 دلار 16:56:24
1,761.75 دلار 16:53:21
1,760.25 دلار 16:52:25
1,760.75 دلار 16:51:25
1,759.75 دلار 16:47:20
1,760.25 دلار 16:41:22
1,759.75 دلار 16:40:29
1,761.25 دلار 16:39:22
1,759.75 دلار 16:38:16
1,759.25 دلار 16:35:23
1,759.5 دلار 16:34:19
1,759.75 دلار 16:32:27
1,760.5 دلار 16:31:27
1,760 دلار 16:30:32
1,758.5 دلار 16:29:20
1,758.25 دلار 16:28:20
1,759.25 دلار 16:27:18
1,758.75 دلار 16:26:17
1,758.25 دلار 16:25:20
1,759.25 دلار 16:20:29
1,759.75 دلار 16:16:20
1,759.25 دلار 16:08:23
1,758.75 دلار 16:07:19
1,759.75 دلار 16:06:23
1,759.25 دلار 16:05:20
1,758.75 دلار 16:02:24
1,758.25 دلار 16:00:38
1,758.5 دلار 15:59:19
1,759.75 دلار 15:57:18
1,760.25 دلار 15:50:27

سرب

 • نرخ فعلی : 1,893
 • بالاترین قیمت روز : 1,893
 • پایین ترین قیمت روز : 1,888
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 21.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,888
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۳۹:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 1,888.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.5
جدول نرخ های امروز زمان
1,893 دلار 05:39:13
1,892.75 دلار 05:37:13
1,892.5 دلار 05:17:12
1,892.25 دلار 05:16:12
1,891.75 دلار 05:15:14
1,892 دلار 05:14:13
1,891.5 دلار 05:10:16
1,890.75 دلار 05:09:11
1,891 دلار 05:08:11
1,889.5 دلار 05:01:15
1,889 دلار 05:00:17
1,888 دلار 04:59:11
1,889 دلار 04:49:12
1,888.25 دلار 04:35:12
1,888 دلار 04:30:26
1,909.5 دلار 18:03:36
1,908.25 دلار 18:02:38
1,906.75 دلار 18:01:38
1,908 دلار 18:00:39
1,909 دلار 17:59:25
1,908 دلار 17:58:19
1,910.75 دلار 17:57:22
1,912 دلار 17:56:21
1,910 دلار 17:54:17
1,909 دلار 17:53:20
1,909.75 دلار 17:52:28
1,912.5 دلار 17:51:35
1,912.25 دلار 17:50:30
1,913 دلار 17:49:20
1,914 دلار 17:48:25
1,913.5 دلار 17:47:24
1,915.5 دلار 17:46:31
1,914 دلار 17:45:25
1,914.5 دلار 17:44:20
1,914 دلار 17:43:22
1,911.5 دلار 17:42:22
1,910.25 دلار 17:41:29
1,907.25 دلار 17:40:26
1,906.5 دلار 17:39:19
1,905.25 دلار 17:38:22
1,907.25 دلار 17:37:23
1,907.5 دلار 17:36:30
1,905.5 دلار 17:34:22
1,904 دلار 17:32:30
1,903.5 دلار 17:31:29
1,905 دلار 17:30:39
1,904.25 دلار 17:29:23
1,903.25 دلار 17:28:26
1,901.5 دلار 17:27:26
1,902.5 دلار 17:24:23
1,903 دلار 17:23:23
1,902.5 دلار 17:22:27
1,901.5 دلار 17:21:29
1,902 دلار 17:20:28
1,904.25 دلار 17:19:18
1,904.5 دلار 17:18:25
1,904 دلار 17:17:26
1,903 دلار 17:16:20
1,907.25 دلار 17:15:23
1,906.75 دلار 17:14:16
1,908 دلار 17:13:22
1,909.25 دلار 17:12:20
1,910.75 دلار 17:11:26
1,907.5 دلار 17:10:28
1,908 دلار 17:09:20
1,908.5 دلار 17:08:20
1,910 دلار 17:07:20
1,909.5 دلار 17:06:23
1,912 دلار 17:05:27
1,912.5 دلار 17:04:23
1,914.5 دلار 17:03:33
1,915.5 دلار 17:02:32
1,916 دلار 17:00:40
1,913.5 دلار 16:59:17
1,917 دلار 16:58:17
1,918 دلار 16:57:20
1,916 دلار 16:56:24
1,912.75 دلار 16:55:27
1,908.5 دلار 16:54:19
1,907.5 دلار 16:53:21
1,908.5 دلار 16:52:26
1,906.25 دلار 16:51:25
1,905.25 دلار 16:50:27
1,905 دلار 16:46:20
1,906.5 دلار 16:45:25
1,907.5 دلار 16:43:17
1,908.25 دلار 16:42:23
1,906.75 دلار 16:41:22
1,904.5 دلار 16:40:29
1,907 دلار 16:39:22
1,904.5 دلار 16:38:16
1,902.75 دلار 16:37:16
1,902 دلار 16:36:19
1,902.75 دلار 16:35:24
1,904 دلار 16:34:20
1,902 دلار 16:33:27
1,902.25 دلار 16:32:27
1,900.25 دلار 16:31:27
1,899.5 دلار 16:29:20
1,900.5 دلار 16:28:20
1,901.25 دلار 16:27:18
1,898.75 دلار 16:24:17
1,899.5 دلار 16:23:18
1,899.75 دلار 16:21:21
1,899.5 دلار 16:20:29
1,900.75 دلار 16:19:21
1,900.25 دلار 16:18:17
1,901.75 دلار 16:17:22
1,902 دلار 16:16:20
1,899 دلار 16:15:21
1,897.75 دلار 16:13:18
1,896.25 دلار 16:12:17
1,896.75 دلار 16:05:21
1,896.5 دلار 16:03:21
1,896 دلار 16:02:24
1,896.75 دلار 16:01:28
1,894.75 دلار 16:00:38
1,896.5 دلار 15:59:19
1,896.25 دلار 15:57:18
1,897.75 دلار 15:54:17
1,894.25 دلار 15:52:17
1,897.25 دلار 15:51:25
1,898.25 دلار 15:50:27
1,898 دلار 15:49:20
1,894 دلار 15:48:21
1,892 دلار 15:43:21

روی

 • نرخ فعلی : 2,252.75
 • بالاترین قیمت روز : 2,252.75
 • پایین ترین قیمت روز : 2,244.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,247.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 2,244.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.5
جدول نرخ های امروز زمان
2,252.75 دلار 05:50:15
2,252.5 دلار 05:49:13
2,252 دلار 05:47:17
2,251.75 دلار 05:46:13
2,249.75 دلار 05:42:19
2,249.25 دلار 05:41:14
2,248.75 دلار 05:38:13
2,249 دلار 05:37:13
2,247.5 دلار 05:34:12
2,248.25 دلار 05:30:22
2,249.5 دلار 05:28:14
2,249.75 دلار 05:27:13
2,249.5 دلار 05:25:13
2,250 دلار 05:24:13
2,249.25 دلار 05:22:12
2,250 دلار 05:21:14
2,252.5 دلار 05:18:12
2,251.75 دلار 05:15:14
2,251 دلار 05:14:13
2,248.5 دلار 05:12:13
2,248 دلار 05:11:13
2,248.25 دلار 05:10:16
2,247.25 دلار 05:04:12
2,247.5 دلار 05:02:14
2,247.25 دلار 05:01:15
2,246.5 دلار 04:58:11
2,246.25 دلار 04:57:11
2,247.25 دلار 04:54:13
2,248.5 دلار 04:53:12
2,248.25 دلار 04:52:12
2,248 دلار 04:51:14
2,248.25 دلار 04:49:12
2,248.5 دلار 04:48:12
2,246.25 دلار 04:45:13
2,246 دلار 04:39:12
2,244.5 دلار 04:36:12
2,247.25 دلار 04:35:12
2,248.25 دلار 04:34:12
2,246.5 دلار 04:33:12
2,246.75 دلار 04:32:14
2,247 دلار 04:31:17
2,247.75 دلار 04:30:26
2,252.25 دلار 18:03:36
2,253.25 دلار 18:02:38
2,252 دلار 18:01:38
2,253.75 دلار 18:00:39
2,254.5 دلار 17:58:19
2,256 دلار 17:57:22
2,260.25 دلار 17:56:21
2,258.75 دلار 17:55:22
2,257.75 دلار 17:54:17
2,255 دلار 17:53:20
2,254.75 دلار 17:52:28
2,258.5 دلار 17:51:35
2,258 دلار 17:50:30
2,258.75 دلار 17:48:25
2,259.5 دلار 17:47:24
2,260 دلار 17:46:31
2,260.25 دلار 17:45:25
2,261.25 دلار 17:44:20
2,259.25 دلار 17:43:22
2,257 دلار 17:42:22
2,255 دلار 17:41:29
2,252 دلار 17:39:19
2,250.75 دلار 17:38:22
2,251.75 دلار 17:37:22
2,252.75 دلار 17:36:30
2,251.75 دلار 17:35:23
2,252 دلار 17:34:22
2,250.75 دلار 17:33:26
2,249 دلار 17:32:30
2,249.25 دلار 17:31:28
2,250.25 دلار 17:30:38
2,252.25 دلار 17:28:26
2,252.75 دلار 17:27:26
2,253.75 دلار 17:26:29
2,254 دلار 17:25:30
2,254.25 دلار 17:24:22
2,256 دلار 17:23:23
2,255.75 دلار 17:22:27
2,256 دلار 17:20:27
2,256.25 دلار 17:18:25
2,257.5 دلار 17:17:26
2,256.5 دلار 17:16:20
2,261.75 دلار 17:15:23
2,261.5 دلار 17:14:16
2,262.5 دلار 17:13:22
2,265 دلار 17:12:20
2,268.25 دلار 17:11:26
2,262.25 دلار 17:10:28
2,262 دلار 17:09:19
2,262.5 دلار 17:08:20
2,264 دلار 17:07:20
2,263 دلار 17:06:23
2,266.25 دلار 17:05:27
2,267.75 دلار 17:04:22
2,268.25 دلار 17:02:32
2,267.75 دلار 17:01:30
2,271.75 دلار 17:00:39
2,269.5 دلار 16:59:17
2,269 دلار 16:58:17
2,268.75 دلار 16:57:20
2,265.5 دلار 16:56:24
2,263.75 دلار 16:55:27
2,259 دلار 16:54:19
2,257.5 دلار 16:53:21
2,257.75 دلار 16:52:25
2,257 دلار 16:51:25
2,256 دلار 16:50:27
2,254.25 دلار 16:48:19
2,255.25 دلار 16:47:20
2,255.5 دلار 16:46:20
2,256.75 دلار 16:45:25
2,257.25 دلار 16:44:19
2,255 دلار 16:43:17
2,253.75 دلار 16:42:23
2,253.5 دلار 16:40:29
2,256.25 دلار 16:39:22
2,255.25 دلار 16:38:16
2,258 دلار 16:37:16
2,258.75 دلار 16:36:19
2,258.25 دلار 16:35:23
2,257.5 دلار 16:34:20
2,254 دلار 16:33:27
2,255.75 دلار 16:32:27
2,252.5 دلار 16:31:27
2,250 دلار 16:30:32
2,251.75 دلار 16:29:20
2,253 دلار 16:28:20
2,253.25 دلار 16:27:18
2,252.5 دلار 16:26:17
2,254 دلار 16:24:17
2,254.75 دلار 16:23:18
2,255 دلار 16:21:21
2,257.25 دلار 16:20:29
2,255 دلار 16:19:21
2,259.25 دلار 16:18:17
2,256 دلار 16:17:22
2,252.75 دلار 16:16:20
2,253.5 دلار 16:15:21
2,248.25 دلار 16:14:18
2,248.5 دلار 16:13:17
2,245.5 دلار 16:12:17
2,245.75 دلار 16:11:20
2,244 دلار 16:10:22
2,246 دلار 16:08:23
2,244.5 دلار 16:07:19
2,241 دلار 16:06:23
2,240.5 دلار 16:05:20
2,240 دلار 16:03:21
2,238 دلار 16:01:28
2,237.5 دلار 16:00:38
2,237 دلار 15:59:19
2,239.75 دلار 15:58:20
2,241.5 دلار 15:56:17
2,242.25 دلار 15:55:23
2,240.5 دلار 15:54:17
2,238.25 دلار 15:53:16
2,236.75 دلار 15:52:17
2,238.75 دلار 15:50:27
2,236.5 دلار 15:49:20
2,235.5 دلار 15:48:21
2,233.75 دلار 15:46:23
2,234.25 دلار 15:45:24
2,234 دلار 15:44:23
2,231.75 دلار 15:43:21

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,075 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 345.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 6,141 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 411.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 7.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 6,029 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 299.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 5,897 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 167.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.92%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 2.5925 (0.35%) 0.009 2.5795 2.596 ۰۵:۵۰:۱۵
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 71.6 (3.07%) 2.13 68.88 71.6 ۰۵:۴۶:۱۳
بازار آمریکا / آلومینیوم 2225 (0%) 0 2225 2332.5 ۳۰ بهمن
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / اورانیوم 24.4 (0%) 0 24.35 25 ۸ بهمن
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 557 (0.36%) 2 556 559 ۰۲:۴۱:۱۱
بازار آمریکا / روی (CME) 2338.5 (0%) 0 2323.5 2338.5 ۷ دی