شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 1783.75 (0%) 0 1780.75 1796.25 ۴ بهمن
سرب 1934.75 (0%) 0 1921.5 1966.25 ۴ بهمن
روی 2339 (0%) 0 2317 2356.75 ۴ بهمن
مس 5924 (0%) 0 5912 6019.5 ۴ بهمن
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 12975 (0%) 0 12937.5 13375 ۴ بهمن
کبالت 55500 (0%) 0 55500 55500 ۴ دی
قلع 16850 (0%) 0 16845 17115 ۴ بهمن
مس 3.207 (0%) 0 3.205 3.209 ۵ اسفند

مس

 • نرخ فعلی : 5,924
 • بالاترین قیمت روز : 6,019.5
 • پایین ترین قیمت روز : 5,912
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 5,924
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 1,783.75
 • بالاترین قیمت روز : 1,796.25
 • پایین ترین قیمت روز : 1,780.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,783.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سرب

 • نرخ فعلی : 1,934.75
 • بالاترین قیمت روز : 1,966.25
 • پایین ترین قیمت روز : 1,921.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,934.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

روی

 • نرخ فعلی : 2,339
 • بالاترین قیمت روز : 2,356.75
 • پایین ترین قیمت روز : 2,317
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 2,339
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,190 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 266 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 6,185 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 261 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 6,035 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 111 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 5,901 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.39%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 2.6545 (1.09%) 0.029 2.637 2.684 ۰۳:۰۶:۱۱
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 85.62 (0%) 0 85.62 94.35 ۰۱:۴۹:۱۱
بازار آمریکا / آلومینیوم 2225 (0%) 0 2225 2332.5 ۳۰ بهمن
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / اورانیوم 25 (0.81%) 0.2 24.8 25 ۰۳:۰۶:۱۱
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 555 (0%) 0 551 570 ۴ بهمن
بازار آمریکا / روی (CME) 2338.5 (0%) 0 2323.5 2338.5 ۷ دی