خبر

بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 2339 (0.38%) 9 2338 2353 ۰۶:۴۷:۳۷
سرب 2123.5 (0.09%) 2 2120.5 2130.5 ۰۶:۴۶:۳۲
روی 2889 (0.1%) 3 2885 2900.5 ۰۶:۴۸:۱۴
مس 8950 (0.08%) 7 8925 8962 ۰۶:۴۸:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 23652 (0%) 0 23652 23652 ۶ فروردین
کبالت 50592 (0%) 0 50592 50592 ۱۶ آذر
قلع 24830 (0%) 0 24830 24830 ۶ فروردین
مس 4.0743 (0.01%) 0.0003 4.061 4.0902 ۰۶:۴۸:۳۶

مس

 • نرخ فعلی : 8,950
 • بالاترین قیمت روز : 8,962
 • پایین ترین قیمت روز : 8,925
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 10
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,954
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۴۸:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 8,943
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
8,950 دلار 06:48:36
8,949 دلار 06:48:14
8,948 دلار 06:46:42
8,947 دلار 06:46:32
8,949 دلار 06:45:40
8,949 دلار 06:45:38
8,951 دلار 06:44:47
8,952 دلار 06:43:51
8,951 دلار 06:43:46
8,954 دلار 06:42:15
8,956 دلار 06:41:42
8,954 دلار 06:40:49
8,953 دلار 06:40:48
8,955 دلار 06:39:52
8,955 دلار 06:39:42
8,950 دلار 06:38:46
8,950 دلار 06:38:26
8,948 دلار 06:37:41
8,948 دلار 06:37:41
8,951 دلار 06:36:57
8,951 دلار 06:36:47
8,950 دلار 06:35:42
8,950 دلار 06:35:42
8,951 دلار 06:34:59
8,949 دلار 06:34:38
8,951 دلار 06:33:36
8,949 دلار 06:33:03
8,946 دلار 06:29:40
8,947 دلار 06:29:15
8,948.5 دلار 06:28:39
8,948.5 دلار 06:28:37
8,942 دلار 06:27:23
8,943 دلار 06:26:44
8,944 دلار 06:25:36
8,943 دلار 06:25:10
8,944 دلار 06:24:38
8,942 دلار 06:23:45
8,944 دلار 06:23:34
8,943 دلار 06:22:43
8,943 دلار 06:22:41
8,937 دلار 06:21:31
8,935 دلار 06:20:51
8,934 دلار 06:20:40
8,936 دلار 06:19:37
8,937 دلار 06:19:20
8,940 دلار 06:18:45
8,940 دلار 06:18:44
8,941 دلار 06:18:02
8,942 دلار 06:16:18
8,944 دلار 06:15:40
8,944 دلار 06:15:37
8,943 دلار 06:13:36
8,941 دلار 06:12:40
8,942 دلار 06:11:28
8,952 دلار 06:10:44
8,952 دلار 06:10:42
8,950 دلار 06:09:40
8,949 دلار 06:09:32
8,947 دلار 06:08:40
8,947 دلار 06:08:37
8,949 دلار 06:07:38
8,950 دلار 06:07:22
8,944 دلار 06:05:57
8,946 دلار 06:04:37
8,947 دلار 06:04:16
8,946 دلار 06:03:38
8,946 دلار 06:03:38
8,945 دلار 06:02:59
8,943 دلار 06:00:42
8,942 دلار 05:59:33
8,941 دلار 05:58:53
8,943 دلار 05:57:37
8,944 دلار 05:57:29
8,948 دلار 05:56:45
8,947 دلار 05:55:38
8,947 دلار 05:55:19
8,949 دلار 05:54:38
8,948 دلار 05:53:37
8,948 دلار 05:53:22
8,945 دلار 05:51:16
8,946 دلار 05:50:38
8,943 دلار 05:49:13
8,942.5 دلار 05:48:38
8,942 دلار 05:48:36
8,944 دلار 05:48:00
8,945 دلار 05:47:36
8,943 دلار 05:45:40
8,941 دلار 05:44:34
8,939 دلار 05:43:54
8,939 دلار 05:43:52
8,937 دلار 05:41:45
8,932 دلار 05:40:44
8,934 دلار 05:40:02
8,931 دلار 05:38:45
8,931 دلار 05:38:44
8,930 دلار 05:37:51
8,930 دلار 05:37:51
8,925 دلار 05:36:45
8,925 دلار 05:36:29
8,929 دلار 05:35:43
8,925 دلار 05:35:43
8,933 دلار 05:35:00
8,934 دلار 05:34:38
8,935 دلار 05:33:58
8,936 دلار 05:33:58
8,937 دلار 05:32:51
8,937 دلار 05:32:51
8,938 دلار 05:31:55
8,939 دلار 05:31:49
8,941 دلار 05:29:45
8,944 دلار 05:28:41
8,946 دلار 05:28:21
8,942 دلار 05:27:43
8,942 دلار 05:27:41
8,938 دلار 05:26:21
8,942 دلار 05:25:38
8,945 دلار 05:24:38
8,944 دلار 05:24:22
8,943 دلار 05:23:46
8,943 دلار 05:23:38
8,946 دلار 05:22:37
8,948 دلار 05:22:31
8,945 دلار 05:21:54
8,942 دلار 05:21:36
8,940 دلار 05:20:40
8,940 دلار 05:20:34
8,937 دلار 05:19:39
8,937 دلار 05:19:38
8,935 دلار 05:19:00
8,939 دلار 05:17:41
8,941 دلار 05:17:29
8,945 دلار 05:15:45
8,947 دلار 05:14:41
8,947 دلار 05:14:37
8,943 دلار 05:13:36
8,941.5 دلار 05:12:53
8,940 دلار 05:12:39
8,937 دلار 05:11:38
8,935 دلار 05:09:45
8,935 دلار 05:09:44
8,937 دلار 05:08:52
8,933 دلار 05:07:38
8,934 دلار 05:06:39
8,934 دلار 05:06:39
8,944 دلار 05:05:35
8,940 دلار 05:05:17
8,943.5 دلار 05:04:41
8,943.5 دلار 05:04:41
8,943 دلار 05:03:29
8,942 دلار 05:02:48
8,942 دلار 05:02:48
8,946 دلار 05:01:48
8,948 دلار 05:01:39
8,950 دلار 05:00:52
8,951 دلار 05:00:40
8,952 دلار 04:58:50
8,951 دلار 04:58:39
8,956 دلار 04:57:48
8,949 دلار 04:57:20
8,950 دلار 04:56:40
8,952 دلار 04:55:35
8,953 دلار 04:55:19
8,952 دلار 04:54:40
8,952 دلار 04:54:40
8,953 دلار 04:53:15
8,956 دلار 04:52:39
8,956 دلار 04:52:38
8,960 دلار 04:51:58
8,960 دلار 04:51:45
8,959 دلار 04:50:47
8,959 دلار 04:50:47
8,962 دلار 04:49:38
8,962 دلار 04:49:26
8,958 دلار 04:48:38
8,961 دلار 04:47:37
8,962 دلار 04:47:24
8,956 دلار 04:46:45
8,952 دلار 04:45:48
8,952 دلار 04:45:48
8,949 دلار 04:42:39
8,947 دلار 04:42:19
8,945 دلار 04:41:39
8,945 دلار 04:41:39
8,951 دلار 04:40:40
8,951 دلار 04:40:23
8,947 دلار 04:39:40
8,947 دلار 04:39:39
8,948 دلار 04:38:56
8,948 دلار 04:38:43
8,949 دلار 04:36:43
8,949 دلار 04:36:22
8,953 دلار 04:35:39
8,953 دلار 04:35:39
8,957 دلار 04:34:39
8,954 دلار 04:34:17
8,949 دلار 04:33:39
8,949 دلار 04:33:39
8,944 دلار 04:32:38
8,944 دلار 04:32:34
8,947 دلار 04:31:41
8,939 دلار 04:30:43
8,944 دلار 04:29:42
8,944 دلار 04:29:42
8,941 دلار 04:28:16
8,940 دلار 04:26:18
8,939 دلار 04:25:39
8,939 دلار 04:25:39
8,940 دلار 04:24:40
8,941 دلار 04:24:22
8,937 دلار 04:21:40
8,937 دلار 04:21:38
8,938 دلار 04:20:40
8,938 دلار 04:20:33
8,939 دلار 04:19:51
8,940 دلار 04:19:38
8,941 دلار 04:18:45
8,939.5 دلار 04:18:32
8,940 دلار 04:17:39
8,940 دلار 04:17:38
8,938 دلار 04:17:01
8,941 دلار 04:16:38
8,943 دلار 04:15:22
8,942 دلار 04:14:44
8,942 دلار 04:14:43
8,941 دلار 04:13:49
8,940 دلار 04:13:39
8,942 دلار 04:11:43
8,942 دلار 04:11:32
8,941 دلار 04:10:50
8,941 دلار 04:10:41
8,942 دلار 04:09:56
8,941 دلار 04:09:46
8,938 دلار 04:08:47
8,934 دلار 04:07:39
8,935 دلار 04:07:21
8,936 دلار 04:06:41
8,936 دلار 04:06:41
8,934 دلار 04:05:55
8,934 دلار 04:05:55
8,936 دلار 04:04:40
8,936 دلار 04:04:24
8,938 دلار 04:03:40
8,938 دلار 04:03:39
8,937.5 دلار 04:01:31
8,940 دلار 03:59:58
8,941 دلار 03:59:37
8,946.5 دلار 03:58:49
8,946 دلار 03:58:18
8,948 دلار 03:57:39
8,948 دلار 03:57:38
8,946 دلار 03:56:17
8,947 دلار 03:54:35
8,947 دلار 03:54:26
8,948 دلار 03:53:49
8,948 دلار 03:53:36
8,949 دلار 03:52:46
8,950 دلار 03:52:39
8,951 دلار 03:51:49
8,952 دلار 03:51:37
8,953 دلار 03:50:16
8,951 دلار 03:49:37
8,951 دلار 03:49:36
8,952 دلار 03:48:57
8,951 دلار 03:48:39
8,949.5 دلار 03:47:34
8,950 دلار 03:46:41
8,950 دلار 03:46:41
8,951 دلار 03:45:30
8,953 دلار 03:44:50
8,950 دلار 03:43:39
8,949 دلار 03:42:42
8,949 دلار 03:42:41
8,951 دلار 03:41:49
8,952 دلار 03:40:43
8,951 دلار 03:39:39
8,951 دلار 03:39:38
8,952 دلار 03:38:36
8,952 دلار 03:38:33
8,949 دلار 03:37:53
8,958.5 دلار 03:36:29
8,957 دلار 03:35:41
8,958.5 دلار 03:34:19
8,961 دلار 03:33:41
8,953 دلار 03:32:42
8,954 دلار 03:32:29

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 2,339
 • بالاترین قیمت روز : 2,353
 • پایین ترین قیمت روز : 2,338
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.56%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,347
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۴۹:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 2,348
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
2,339 دلار 06:49:35
2,339 دلار 06:49:35
2,339.5 دلار 06:47:37
2,339.5 دلار 06:47:37
2,339 دلار 06:46:42
2,339.5 دلار 06:46:32
2,340 دلار 06:45:40
2,340 دلار 06:45:38
2,339.5 دلار 06:44:47
2,340 دلار 06:43:51
2,340 دلار 06:43:46
2,340.5 دلار 06:42:14
2,341 دلار 06:40:48
2,342 دلار 06:39:52
2,342 دلار 06:39:42
2,341 دلار 06:37:41
2,341 دلار 06:37:41
2,343 دلار 06:35:42
2,343 دلار 06:35:42
2,343.5 دلار 06:34:38
2,344 دلار 06:33:03
2,344 دلار 06:32:46
2,344.5 دلار 06:31:44
2,345 دلار 06:31:33
2,344 دلار 06:29:15
2,343 دلار 06:28:39
2,343 دلار 06:28:37
2,342 دلار 06:25:36
2,341 دلار 06:25:10
2,341.5 دلار 06:24:38
2,341 دلار 06:22:43
2,341 دلار 06:22:41
2,339 دلار 06:20:51
2,338 دلار 06:20:40
2,338.5 دلار 06:19:37
2,339 دلار 06:18:45
2,339 دلار 06:18:44
2,340 دلار 06:11:28
2,342 دلار 06:09:40
2,341 دلار 06:08:40
2,341 دلار 06:08:36
2,342 دلار 06:05:57
2,342.5 دلار 06:04:16
2,343 دلار 06:03:38
2,343 دلار 06:03:38
2,342 دلار 06:02:59
2,342 دلار 06:02:40
2,343 دلار 06:01:06
2,341.5 دلار 05:59:33
2,340.5 دلار 05:57:37
2,340.5 دلار 05:57:29
2,342 دلار 05:56:51
2,341 دلار 05:56:45
2,343 دلار 05:52:45
2,343 دلار 05:52:44
2,344 دلار 05:51:16
2,343 دلار 05:48:00
2,343.5 دلار 05:47:36
2,343 دلار 05:46:17
2,342 دلار 05:45:40
2,343 دلار 05:41:45
2,342 دلار 05:40:02
2,341 دلار 05:38:45
2,341 دلار 05:38:44
2,342 دلار 05:37:51
2,342 دلار 05:37:51
2,340.5 دلار 05:36:45
2,340 دلار 05:35:43
2,340 دلار 05:35:43
2,341 دلار 05:32:51
2,341 دلار 05:32:51
2,342 دلار 05:31:55
2,342 دلار 05:31:49
2,343 دلار 05:29:45
2,343.5 دلار 05:28:41
2,344 دلار 05:27:43
2,344 دلار 05:27:41
2,343 دلار 05:26:21
2,344 دلار 05:23:46
2,344 دلار 05:23:38
2,345 دلار 05:21:54
2,344 دلار 05:20:40
2,344 دلار 05:20:34
2,344.5 دلار 05:19:39
2,344.5 دلار 05:19:38
2,344 دلار 05:19:00
2,345 دلار 05:17:41
2,345.5 دلار 05:15:45
2,346.5 دلار 05:15:15
2,346 دلار 05:14:41
2,346 دلار 05:14:37
2,345 دلار 05:12:53
2,344.5 دلار 05:12:39
2,344 دلار 05:11:38
2,344 دلار 05:11:19
2,345 دلار 05:09:45
2,344 دلار 05:07:18
2,345 دلار 05:06:39
2,345 دلار 05:06:39
2,345.5 دلار 05:05:17
2,347 دلار 05:04:41
2,347 دلار 05:04:41
2,346 دلار 05:02:48
2,346 دلار 05:02:48
2,347 دلار 05:01:48
2,347 دلار 05:01:39
2,348 دلار 04:59:36
2,347 دلار 04:58:50
2,347 دلار 04:58:39
2,348 دلار 04:57:48
2,346 دلار 04:57:20
2,346.5 دلار 04:56:40
2,346 دلار 04:55:34
2,346.5 دلار 04:55:19
2,346 دلار 04:53:15
2,347 دلار 04:52:39
2,347 دلار 04:52:38
2,348.5 دلار 04:51:58
2,348.5 دلار 04:51:45
2,349 دلار 04:49:38
2,349 دلار 04:49:26
2,348.5 دلار 04:48:38
2,349 دلار 04:47:37
2,349 دلار 04:47:24
2,348.5 دلار 04:46:45
2,349 دلار 04:45:48
2,349 دلار 04:45:48
2,348 دلار 04:43:38
2,348 دلار 04:43:37
2,347 دلار 04:42:39
2,346.5 دلار 04:42:19
2,346 دلار 04:41:39
2,346 دلار 04:41:39
2,347 دلار 04:40:40
2,347 دلار 04:40:23
2,346 دلار 04:39:40
2,346 دلار 04:39:39
2,347 دلار 04:38:56
2,347 دلار 04:38:43
2,348 دلار 04:37:44
2,347 دلار 04:36:43
2,347 دلار 04:36:22
2,348 دلار 04:34:39
2,347.5 دلار 04:34:17
2,347 دلار 04:33:39
2,347 دلار 04:33:39
2,346 دلار 04:31:40
2,345 دلار 04:30:43
2,346 دلار 04:29:42
2,346 دلار 04:29:42
2,345 دلار 04:28:16
2,346 دلار 04:27:38
2,346 دلار 04:27:38
2,345 دلار 04:24:40
2,344 دلار 04:23:40
2,344 دلار 04:23:37
2,344.5 دلار 04:22:21
2,345 دلار 04:21:40
2,345 دلار 04:21:38
2,344 دلار 04:20:40
2,344 دلار 04:20:33
2,345 دلار 04:19:51
2,345 دلار 04:19:38
2,344.5 دلار 04:18:45
2,345 دلار 04:13:49
2,345 دلار 04:13:39
2,345.5 دلار 04:10:50
2,345.5 دلار 04:10:41
2,346 دلار 04:09:56
2,346 دلار 04:09:46
2,344.5 دلار 04:08:47
2,344 دلار 04:06:41
2,344 دلار 04:06:41
2,346 دلار 04:05:55
2,346 دلار 04:05:54
2,345 دلار 04:04:24
2,346 دلار 04:03:40
2,346 دلار 04:03:39
2,346.5 دلار 04:02:55
2,346 دلار 04:01:31
2,347 دلار 03:59:37
2,347.5 دلار 03:58:49
2,347 دلار 03:58:18
2,347.5 دلار 03:57:39
2,347.5 دلار 03:57:38
2,348 دلار 03:55:37
2,348 دلار 03:55:37
2,349 دلار 03:52:46
2,348.5 دلار 03:52:39
2,349.5 دلار 03:51:37
2,350.5 دلار 03:50:16
2,351 دلار 03:45:30
2,352 دلار 03:44:50
2,351.5 دلار 03:44:38
2,349 دلار 03:43:16
2,349.5 دلار 03:42:42
2,349.5 دلار 03:42:41
2,350 دلار 03:37:53
2,352 دلار 03:36:29
2,351 دلار 03:35:41
2,353 دلار 03:34:19
2,352 دلار 03:32:42
2,347 دلار 03:32:29

سرب

 • نرخ فعلی : 2,124
 • بالاترین قیمت روز : 2,130.5
 • پایین ترین قیمت روز : 2,120.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,125
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۰:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 2,125.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
2,124 دلار 06:50:11
2,123.5 دلار 06:46:32
2,124 دلار 06:45:40
2,124.5 دلار 06:43:51
2,124.5 دلار 06:43:46
2,125 دلار 06:41:42
2,126 دلار 06:25:10
2,125 دلار 06:24:38
2,126 دلار 06:22:41
2,123 دلار 06:20:51
2,124 دلار 06:17:40
2,125 دلار 06:15:40
2,125 دلار 06:15:37
2,124 دلار 06:11:28
2,124.5 دلار 06:10:44
2,124.5 دلار 06:10:42
2,125 دلار 06:08:40
2,125 دلار 06:08:36
2,123 دلار 06:03:38
2,123 دلار 06:03:38
2,122 دلار 06:02:59
2,122 دلار 06:02:40
2,122.5 دلار 06:01:52
2,124 دلار 05:55:38
2,124 دلار 05:55:19
2,123.5 دلار 05:54:40
2,123.5 دلار 05:54:38
2,123 دلار 05:41:45
2,122 دلار 05:40:02
2,121.5 دلار 05:38:45
2,121.5 دلار 05:38:44
2,120.5 دلار 05:35:00
2,121 دلار 05:30:49
2,122 دلار 05:30:36
2,122.5 دلار 05:28:21
2,121 دلار 05:27:43
2,121 دلار 05:27:41
2,121.5 دلار 05:25:38
2,122 دلار 05:25:38
2,123 دلار 05:24:38
2,123 دلار 05:24:22
2,123.5 دلار 05:23:46
2,124 دلار 05:23:38
2,124.5 دلار 05:22:37
2,124.5 دلار 05:22:30
2,124 دلار 05:20:40
2,124 دلار 05:20:34
2,123.5 دلار 05:19:39
2,123.5 دلار 05:19:38
2,124.5 دلار 05:19:00
2,125 دلار 05:18:40
2,126 دلار 05:16:45
2,126.5 دلار 05:15:15
2,126 دلار 05:14:41
2,126 دلار 05:14:37
2,125.5 دلار 05:13:35
2,125 دلار 05:12:53
2,125 دلار 05:12:39
2,126 دلار 05:11:38
2,126 دلار 05:11:19
2,126.5 دلار 05:10:43
2,126.5 دلار 05:10:43
2,126 دلار 05:09:45
2,126 دلار 05:09:44
2,125.5 دلار 05:07:18
2,126 دلار 05:06:39
2,126 دلار 05:06:39
2,126.5 دلار 05:05:35
2,126.5 دلار 05:05:17
2,127 دلار 05:02:48
2,127 دلار 05:02:48
2,128 دلار 04:58:50
2,128 دلار 04:58:39
2,127 دلار 04:54:40
2,127 دلار 04:54:40
2,128 دلار 04:52:39
2,128 دلار 04:52:38
2,129 دلار 04:51:58
2,129 دلار 04:51:45
2,128 دلار 04:50:47
2,128 دلار 04:50:47
2,129 دلار 04:49:38
2,129 دلار 04:49:26
2,128 دلار 04:46:45
2,127 دلار 04:44:16
2,125.5 دلار 04:42:39
2,125.5 دلار 04:42:19
2,127 دلار 04:40:40
2,127 دلار 04:40:23
2,126 دلار 04:39:40
2,126 دلار 04:39:39
2,125.5 دلار 04:38:56
2,126 دلار 04:36:43
2,126 دلار 04:36:22
2,126.5 دلار 04:35:39
2,127 دلار 04:34:17
2,125 دلار 04:31:41
2,127 دلار 04:30:43
2,126 دلار 04:27:38
2,126 دلار 04:27:38
2,124 دلار 04:23:40
2,124 دلار 04:23:37
2,125 دلار 04:17:01
2,126.5 دلار 04:14:44
2,126.5 دلار 04:14:43
2,126 دلار 04:12:50
2,127 دلار 04:10:50
2,127 دلار 04:10:41
2,126 دلار 04:04:40
2,126 دلار 04:04:24
2,127 دلار 03:59:58
2,128.5 دلار 03:48:39
2,128 دلار 03:45:30
2,127 دلار 03:42:42
2,127 دلار 03:42:41
2,128 دلار 03:41:49
2,127 دلار 03:38:36
2,127 دلار 03:38:33
2,128 دلار 03:37:53
2,130.5 دلار 03:34:19
2,125 دلار 03:32:42
2,125 دلار 03:32:29

روی

 • نرخ فعلی : 2,889
 • بالاترین قیمت روز : 2,900.5
 • پایین ترین قیمت روز : 2,885
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,899.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۴۸:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 2,892
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
2,889 دلار 06:48:14
2,888 دلار 06:46:42
2,888 دلار 06:46:32
2,889.5 دلار 06:45:40
2,889.5 دلار 06:45:38
2,890.5 دلار 06:43:51
2,891 دلار 06:43:46
2,891.5 دلار 06:42:15
2,894 دلار 06:41:42
2,893 دلار 06:40:48
2,895 دلار 06:39:52
2,895 دلار 06:39:42
2,894.5 دلار 06:33:03
2,893.5 دلار 06:32:46
2,895.5 دلار 06:31:44
2,895.5 دلار 06:31:33
2,894.5 دلار 06:29:40
2,895 دلار 06:29:15
2,895.5 دلار 06:28:39
2,895.5 دلار 06:28:37
2,892.5 دلار 06:27:37
2,893.5 دلار 06:27:23
2,894.5 دلار 06:26:44
2,892 دلار 06:25:36
2,892.5 دلار 06:23:45
2,893 دلار 06:22:43
2,893 دلار 06:22:41
2,889 دلار 06:19:37
2,889.5 دلار 06:18:45
2,889.5 دلار 06:18:44
2,889 دلار 06:18:02
2,890 دلار 06:17:40
2,891.5 دلار 06:16:18
2,892 دلار 06:14:15
2,891 دلار 06:11:28
2,892.5 دلار 06:09:40
2,892 دلار 06:08:40
2,892 دلار 06:08:36
2,892.5 دلار 06:07:38
2,892.5 دلار 06:07:22
2,891 دلار 06:03:38
2,891 دلار 06:03:38
2,890.5 دلار 06:01:52
2,889.5 دلار 06:01:06
2,890 دلار 06:00:42
2,890.5 دلار 05:58:53
2,891 دلار 05:54:40
2,891 دلار 05:54:38
2,890.5 دلار 05:53:37
2,890 دلار 05:53:22
2,889 دلار 05:45:40
2,888.5 دلار 05:41:45
2,888 دلار 05:40:02
2,887 دلار 05:38:45
2,887 دلار 05:38:44
2,886.5 دلار 05:37:51
2,886.5 دلار 05:37:51
2,886 دلار 05:36:45
2,886 دلار 05:36:29
2,885.5 دلار 05:35:43
2,885 دلار 05:35:43
2,887 دلار 05:32:51
2,887 دلار 05:32:51
2,889 دلار 05:30:49
2,890 دلار 05:28:41
2,889.5 دلار 05:28:21
2,888.5 دلار 05:27:43
2,888.5 دلار 05:27:41
2,888 دلار 05:26:21
2,889.5 دلار 05:25:38
2,890 دلار 05:22:37
2,890.5 دلار 05:20:40
2,890.5 دلار 05:20:34
2,889.5 دلار 05:19:39
2,889.5 دلار 05:19:38
2,889 دلار 05:19:00
2,891 دلار 05:18:40
2,893 دلار 05:17:41
2,893 دلار 05:17:29
2,893.5 دلار 05:16:45
2,893.5 دلار 05:16:45
2,894 دلار 05:15:15
2,892.5 دلار 05:14:41
2,892.5 دلار 05:14:37
2,892 دلار 05:13:35
2,890.5 دلار 05:10:43
2,890.5 دلار 05:10:43
2,890 دلار 05:09:44
2,890.5 دلار 05:08:51
2,890 دلار 05:08:41
2,891 دلار 05:06:39
2,891 دلار 05:06:39
2,892.5 دلار 05:05:35
2,893 دلار 05:05:17
2,893.5 دلار 05:04:41
2,893.5 دلار 05:04:41
2,893 دلار 05:03:29
2,892.5 دلار 05:02:48
2,892.5 دلار 05:02:48
2,894 دلار 05:01:48
2,895 دلار 05:00:52
2,895 دلار 05:00:40
2,894.5 دلار 04:59:36
2,894.5 دلار 04:59:27
2,894 دلار 04:58:50
2,895.5 دلار 04:58:39
2,894.5 دلار 04:57:20
2,896 دلار 04:55:19
2,895.5 دلار 04:53:36
2,896 دلار 04:53:15
2,897 دلار 04:52:39
2,897 دلار 04:52:38
2,898.5 دلار 04:51:58
2,898.5 دلار 04:51:45
2,897 دلار 04:49:38
2,897 دلار 04:49:26
2,896 دلار 04:48:50
2,893.5 دلار 04:48:38
2,894 دلار 04:47:37
2,895.5 دلار 04:47:24
2,893.5 دلار 04:46:45
2,893 دلار 04:45:48
2,893 دلار 04:45:48
2,891 دلار 04:44:38
2,892 دلار 04:44:16
2,891 دلار 04:42:39
2,890 دلار 04:42:19
2,889 دلار 04:41:39
2,889 دلار 04:41:39
2,891.5 دلار 04:40:40
2,891.5 دلار 04:40:23
2,889 دلار 04:39:40
2,889 دلار 04:39:39
2,889.5 دلار 04:36:43
2,890 دلار 04:36:22
2,891 دلار 04:35:39
2,891 دلار 04:35:39
2,890.5 دلار 04:34:39
2,891 دلار 04:34:17
2,888.5 دلار 04:32:38
2,888.5 دلار 04:32:34
2,890 دلار 04:31:40
2,889 دلار 04:25:39
2,889 دلار 04:25:39
2,888.5 دلار 04:24:22
2,887 دلار 04:23:40
2,887 دلار 04:23:37
2,890 دلار 04:19:51
2,890 دلار 04:19:38
2,890.5 دلار 04:18:45
2,890 دلار 04:18:32
2,892.5 دلار 04:17:01
2,894.5 دلار 04:14:44
2,894.5 دلار 04:14:43
2,895 دلار 04:09:56
2,895 دلار 04:09:46
2,894.5 دلار 04:07:38
2,894.5 دلار 04:07:21
2,894 دلار 04:05:55
2,894 دلار 04:05:54
2,895 دلار 04:03:40
2,895 دلار 04:03:39
2,897 دلار 04:00:45
2,897 دلار 04:00:45
2,898 دلار 03:41:49
2,897 دلار 03:38:36
2,897 دلار 03:38:33
2,896 دلار 03:37:53
2,900.5 دلار 03:35:41
2,899.5 دلار 03:33:40
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,738

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 212 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 8,812

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 138 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 8,925

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 25 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 8,440

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 510 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.04%

بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
مس (های گرید) 4.075 (0%) 0 4.0625 4.081 ۰۶:۴۸:۱۴
سنگ آهن 126.01 (0%) 0 126.01 126.01 ۶ فروردین
آلومینیوم 2345.75 (0.55%) 12.75 2333 2345.75 ۰۴:۱۱:۴۴
اورانیوم 50.35 (0%) 0 50.35 50.35 ۶ فروردین
فولاد 1158 (0%) 0 1158 1158 ۶ فروردین
روی ( CME ) 2297 (0%) 0 0.0002 2297 ۲۵ دی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین