شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 1688.25 (0%) 0 1650.25 1691.25 ۲۰ تیر
سرب 1854.25 (0%) 0 1827 1867.75 ۲۰ تیر
روی 2191.5 (0%) 0 2144 2193.75 ۲۰ تیر
مس 6425.5 (0%) 0 6256.25 6428 ۲۰ تیر
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 13550 (0%) 0 13047.5 13557.5 ۲۰ تیر
کبالت 55500 (0%) 0 55500 55500 ۴ دی
قلع 17222.5 (0%) 0 16855 17372.5 ۲۰ تیر
مس 2.9137 (0%) 0 2.9087 2.9162 ۲۱ تیر

مس

 • نرخ فعلی : 6,425.5
 • بالاترین قیمت روز : 6,428
 • پایین ترین قیمت روز : 6,256.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 6,425.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 1,688.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,691.25
 • پایین ترین قیمت روز : 1,650.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,688.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سرب

 • نرخ فعلی : 1,854.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,867.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,827
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,854.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

روی

 • نرخ فعلی : 2,191.5
 • بالاترین قیمت روز : 2,193.75
 • پایین ترین قیمت روز : 2,144
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 2,191.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,146 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 279.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 5,996 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 429.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 7.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 5,547 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 878.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 15.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 5,519 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 906.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 16.43%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 2.8975 (0%) 0 2.8975 2.9155 ۲۱ تیر
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 105.59 (0%) 0 103.64 105.59 ۲۱ تیر
بازار آمریکا / آلومینیوم 1684.5 (0%) 0 1681.75 1684.5 ۲۱ تیر
بازار آمریکا / اورانیوم 32.95 (0%) 0 32.95 32.95 ۱۹ تیر
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 506 (0%) 0 481 506 ۲۱ تیر
بازار آمریکا / روی (CME) 2297 (0%) 0 2297 2297 ۸ فروردین