شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 1479.25 (1.69%) 25 1479.25 1479.5 ۰۹:۲۲:۱۰
سرب 1675.25 (1.19%) 20 1662 1675.25 ۰۹:۲۲:۱۰
روی 1891.5 (0.77%) 14.5 1880.5 1891.5 ۰۹:۲۲:۱۰
مس 4891.25 (0.18%) 8.75 4841.75 4891.25 ۰۹:۲۲:۱۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 11260 (0.29%) 32.5 11215 11260 ۰۹:۲۲:۱۰
کبالت 55500 (0%) 0 55500 55500 ۴ دی
قلع 14287.5 (0.92%) 130 14160 14290 ۱۳:۲۱:۳۰
مس 3.207 (0%) 0 3.205 3.209 ۵ اسفند

مس

 • نرخ فعلی : 4,891.25
 • بالاترین قیمت روز : 4,891.25
 • پایین ترین قیمت روز : 4,841.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 49.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4,841.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۲۲:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 4,882.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.75
جدول نرخ های امروز زمان
4,891.25 دلار 09:22:10
4,841.75 دلار 01:52:14

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 1,479.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,479.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,479.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,479.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۲۲:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 1,504.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 25
جدول نرخ های امروز زمان
1,479.25 دلار 09:22:10
1,479.5 دلار 01:52:14

سرب

 • نرخ فعلی : 1,675.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,675.25
 • پایین ترین قیمت روز : 1,662
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 13.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,662
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۲۲:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 1,695.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 20
جدول نرخ های امروز زمان
1,675.25 دلار 09:22:10
1,662 دلار 01:52:14

روی

 • نرخ فعلی : 1,891.5
 • بالاترین قیمت روز : 1,891.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,880.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,880.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۲۲:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 1,877
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.5
جدول نرخ های امروز زمان
1,891.5 دلار 09:22:10
1,880.5 دلار 01:52:14

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,812 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 79.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 5,017 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 125.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 5,564 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 672.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 13.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 5,746 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 854.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 17.48%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 2.2115 (0.87%) 0.019 2.1875 2.221 ۱۳:۲۲:۰۳
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 79.56 (0%) 0 79.56 79.56 ۱۷ فروردین
بازار آمریکا / آلومینیوم 1492 (0%) 0 1492 1492 ۱۷ فروردین
بازار آمریکا / اورانیوم 27.75 (0%) 0 27.75 27.75 ۱۷ فروردین
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 465 (0%) 0 465 465 ۱۷ فروردین
بازار آمریکا / روی (CME) 2297 (0%) 0 2297 2297 ۸ فروردین