بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 2440.75 (0.01%) 0.25 2440.25 2442 ۰۴:۴۷:۵۵
سرب 2220.25 (0.02%) 0.5 2220.25 2220.75 ۰۴:۳۲:۰۷
روی 2919.5 (0.15%) 4.5 2917.25 2923 ۰۴:۴۷:۵۵
مس 9466.25 (0.04%) 4.25 9462.75 9477.25 ۰۴:۵۹:۱۱
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 18422.5 (0.14%) 25 18422.5 18457.5 ۰۴:۵۹:۱۱
کبالت 45495 (0%) 0 45495 45495 ۳ تیر
قلع 30615 (0.27%) 82.5 30592.5 30615 ۰۴:۴۹:۱۲
مس 4.3225 (0.28%) 0.012 4.3102 4.3285 ۰۴:۵۹:۱۱

مس

 • نرخ فعلی : 9,466.25
 • بالاترین قیمت روز : 9,477.25
 • پایین ترین قیمت روز : 9,462.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 14.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,462.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۵۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 9,462
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.25
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
9,466.25 دلار 04:59:11
9,466.25 دلار 04:59:07
9,465.25 دلار 04:56:56
9,469.75 دلار 04:55:23
9,467.5 دلار 04:54:05
9,466 دلار 04:52:24
9,464 دلار 04:50:42
9,465.5 دلار 04:49:12
9,469.25 دلار 04:47:55
9,469 دلار 04:46:31
9,463.75 دلار 04:45:27
9,465.5 دلار 04:43:46
9,474.5 دلار 04:41:44
9,474.25 دلار 04:40:18
9,471 دلار 04:36:12
9,470.5 دلار 04:34:13
9,470.5 دلار 04:34:09
9,476.5 دلار 04:33:17
9,477.25 دلار 04:32:07
9,462.75 دلار 04:30:36

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 2,440.75
 • بالاترین قیمت روز : 2,442
 • پایین ترین قیمت روز : 2,440.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,441.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۴۷:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 2,441
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
2,440.75 دلار 04:47:55
2,440.25 دلار 04:43:46
2,441.75 دلار 04:41:44
2,442 دلار 04:40:18
2,441.25 دلار 04:38:19
2,441.5 دلار 04:36:12
2,441.75 دلار 04:33:17
2,441.5 دلار 04:30:36

سرب

 • نرخ فعلی : 2,220.25
 • بالاترین قیمت روز : 2,220.75
 • پایین ترین قیمت روز : 2,220.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,220.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۳۲:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 2,219.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
2,220.25 دلار 04:32:07
2,220.75 دلار 04:30:36

روی

 • نرخ فعلی : 2,919.5
 • بالاترین قیمت روز : 2,923
 • پایین ترین قیمت روز : 2,917.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,917.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۴۷:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 2,915
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.5
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
2,919.5 دلار 04:47:55
2,919.25 دلار 04:45:27
2,920.25 دلار 04:41:44
2,920.5 دلار 04:38:19
2,922.75 دلار 04:34:13
2,922.75 دلار 04:34:09
2,923 دلار 04:32:07
2,917.25 دلار 04:30:36

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,487
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 9,779
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 312.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 9,670
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 203.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 9,051
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 415.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.59%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 4.325 (0.09%) 0.004 4.307 4.328 ۰۵:۰۰:۲۰
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 174.47 (22.51%) 39.28 174.47 213.75 ۰۳:۵۳:۱۲
بازار آمریکا / آلومینیوم 2457.75 (0.05%) 1.25 2457.75 2459 ۰۱:۵۸:۱۳
بازار آمریکا / اورانیوم 34 (0%) 0 33.4 34 ۱۵ خرداد
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 1664 (0%) 0 1328 1740 ۳ تیر
بازار آمریکا / روی (CME) 2297 (0%) 0 0.0002 2297 ۲۵ دی