شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مایوت مایوت
مایوت

مایوت

۲۹ مارس ۲۰۰۹ جزیره مایوت با ۹۵٫۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی خود به فرانسه شد. در سال ۲۰۱۱ این امر به وقوع پیوست و مایوت رسماً به جزایر ماورا بحار فرانسه که در گذشته مستعمره فرانسه و امروزه بخشی از خاک آن به‌شمار می‌روند اضافه شد.
 • نرخ فعلی : 10,464.1
 • بالاترین قیمت روز : 10,985.9
 • پایین ترین قیمت روز : 10,332.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 59.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,846.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۶:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 10,846.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 382.5
 • نرخ فعلی : 1,909.93
 • بالاترین قیمت روز : 1,955.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,883.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,949.06
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۶:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 1,950.52
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40.59
 • نرخ فعلی : 39.78
 • بالاترین قیمت روز : 41.48
 • پایین ترین قیمت روز : 38.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.6%
 • نرخ بازگشایی بازار : 41.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۶:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 41.32
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.54
 • نرخ فعلی : 0.85
 • بالاترین قیمت روز : 0.8524
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8425
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8443
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۲:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8443
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.68%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0057

شاخص‌های اقتصادی مایوت + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی