iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مایوت مایوت
مایوت

مایوت

۲۹ مارس ۲۰۰۹ جزیره مایوت با ۹۵٫۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی خود به فرانسه شد. در سال ۲۰۱۱ این امر به وقوع پیوست و مایوت رسماً به جزایر ماورا بحار فرانسه که در گذشته مستعمره فرانسه و امروزه بخشی از خاک آن به‌شمار می‌روند اضافه شد.
 • نرخ فعلی : 9,484.5
 • بالاترین قیمت روز : 9,674
 • پایین ترین قیمت روز : 9,478.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 54.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,630.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۵۹:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,640.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 156.1
 • نرخ فعلی : 1,647.73
 • بالاترین قیمت روز : 1,663.8
 • پایین ترین قیمت روز : 1,633.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,658.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۱:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,658.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.44
 • نرخ فعلی : 51.46
 • بالاترین قیمت روز : 51.99
 • پایین ترین قیمت روز : 51.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.18
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 51.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۰:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 51.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03
 • نرخ فعلی : 0.9234
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9203
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9217
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۰:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 0.9218
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0016

شاخص‌های اقتصادی مایوت + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری