مایوت مایوت
مایوت

مایوت

۲۹ مارس ۲۰۰۹ جزیره مایوت با ۹۵٫۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی خود به فرانسه شد. در سال ۲۰۱۱ این امر به وقوع پیوست و مایوت رسماً به جزایر ماورا بحار فرانسه که در گذشته مستعمره فرانسه و امروزه بخشی از خاک آن به‌شمار می‌روند اضافه شد.
 • نرخ فعلی : 33,942.7
 • بالاترین قیمت روز : 34,200.8
 • پایین ترین قیمت روز : 31,818.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 410.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 3.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : 32,520.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۳۰:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 32,682.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.86%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,260.5
 • نرخ فعلی : 1,782.49
 • بالاترین قیمت روز : 1,782.49
 • پایین ترین قیمت روز : 1,775.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.47
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,777.05
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۳۱:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 1,777.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.44
 • نرخ فعلی : 73.17
 • بالاترین قیمت روز : 73.19
 • پایین ترین قیمت روز : 72.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۲۹:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 72.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29
 • نرخ فعلی : 0.8388
 • بالاترین قیمت روز : 0.8391
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8371
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8371
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۲۹:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8372
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0016

شاخص‌های اقتصادی مایوت + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی