مایوت مایوت
مایوت

مایوت

۲۹ مارس ۲۰۰۹ جزیره مایوت با ۹۵٫۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی خود به فرانسه شد. در سال ۲۰۱۱ این امر به وقوع پیوست و مایوت رسماً به جزایر ماورا بحار فرانسه که در گذشته مستعمره فرانسه و امروزه بخشی از خاک آن به‌شمار می‌روند اضافه شد.
 • نرخ فعلی : 19,220.2
 • بالاترین قیمت روز : 19,294.3
 • پایین ترین قیمت روز : 18,906.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 64.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 19,127.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۴:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 19,112.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.56%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 107.5
 • نرخ فعلی : 1,842.12
 • بالاترین قیمت روز : 1,843.3
 • پایین ترین قیمت روز : 1,826.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,828.19
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۵:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 1,828.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.09
 • نرخ فعلی : 45.42
 • بالاترین قیمت روز : 45.45
 • پایین ترین قیمت روز : 44.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 45.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۴:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 45.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2
 • نرخ فعلی : 0.8249
 • بالاترین قیمت روز : 0.8267
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8248
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8266
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۱:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8266
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0017

شاخص‌های اقتصادی مایوت + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی