مایوت مایوت
مایوت

مایوت

۲۹ مارس ۲۰۰۹ جزیره مایوت با ۹۵٫۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی خود به فرانسه شد. در سال ۲۰۱۱ این امر به وقوع پیوست و مایوت رسماً به جزایر ماورا بحار فرانسه که در گذشته مستعمره فرانسه و امروزه بخشی از خاک آن به‌شمار می‌روند اضافه شد.
 • نرخ فعلی : 43,440.20
 • بالاترین قیمت روز : 43,977.66
 • پایین ترین قیمت روز : 39,960.90
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 624.45
 • درصد بیشترین نوسان روز : 7.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 42,851.57
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۵:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 42,844.61
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 595.59
 • نرخ فعلی : 1,766.97
 • بالاترین قیمت روز : 1,786.61
 • پایین ترین قیمت روز : 1,758.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.57
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.88%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,761.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۷:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,762
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.97
 • نرخ فعلی : 71.97
 • بالاترین قیمت روز : 72.28
 • پایین ترین قیمت روز : 69.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 71.08
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۴:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 71.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.92
 • نرخ فعلی : 0.8552
 • بالاترین قیمت روز : 0.8558
 • پایین ترین قیمت روز : 0.851
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8524
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۶:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8524
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0028

شاخص‌های اقتصادی مایوت + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی