شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساموا ساموا
ساموا

ساموا

ایالت مستقل ساموآ (انگلیسی: Independent State of Samoa که معمولاً با نام ساموآ شناخته می‌شود و تا ۱۹۹۷ میلادی ساموآی غربی نامیده می‌شد، کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، شمال تونگا و شرق والیس و فوتونا. پایتخت ساموآ آپیا است. این جزیره همچون هاوایی در یک نقطه دور افتاده از اقیانوس آرام واقع شده‌است و یک جزیره گردشگری به‌شمار می‌آید.
 • نرخ فعلی : 8,475.2
 • بالاترین قیمت روز : 8,517.5
 • پایین ترین قیمت روز : 8,244
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 145,029.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1611.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,366.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۵:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 8,366.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 108.6
 • نرخ فعلی : 1,572.28
 • بالاترین قیمت روز : 1,575.57
 • پایین ترین قیمت روز : 1,556.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 144,989.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 9125.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,561.94
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۷:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 1,562.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.61
 • نرخ فعلی : 54.16
 • بالاترین قیمت روز : 55.95
 • پایین ترین قیمت روز : 53.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2,731,659.98
 • درصد بیشترین نوسان روز : 336297.52%
 • نرخ بازگشایی بازار : 55.59
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۷:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 55.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.4
 • نرخ فعلی : 0.9072
 • بالاترین قیمت روز : 0.9075
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9043
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 49,009,996.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 338.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9044
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۷:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9045
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0027

شاخص‌های اقتصادی ساموا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 2122 738 : 2742 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 90 55 : 98 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6089.30 2018 12 6070 3485 : 6089 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

0.86 2018 12 0.84 0.1 : 0.86 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

3894.30 2018 12 3882 2202 : 3894 سالیانه USD

رتبه فساد مالی

0 2014 12 69 50 : 69 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2050 237 : 2333 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2014 12 39 39 : 52 سالیانه امتیاز

نرخ مالیات شرکت

27.00 2018 12 27 27 : 29 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

0 2018 12 2.61 2.29 : 13.5 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

27.00 2018 12 27 27 : 27 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089.30 6400 6400 6400 6400 6400 USD
تولید ناخالص داخلی 0.86 1 1 1 1 1 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.30 4100 4100 4100 4100 4200 USD
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27 ٪