ساموا ساموا
ساموا

ساموا

ایالت مستقل ساموآ (انگلیسی: Independent State of Samoa‎ که معمولاً با نام ساموآ شناخته می‌شود و تا ۱۹۹۷ میلادی ساموآی غربی نامیده می‌شد، کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، شمال تونگا و شرق والیس و فوتونا. پایتخت ساموآ آپیا است. این جزیره همچون هاوایی در یک نقطه دور افتاده از اقیانوس آرام واقع شده‌است و یک جزیره گردشگری به‌شمار می‌آید.
 • نرخ فعلی : 12,985.5
 • بالاترین قیمت روز : 13,182.9
 • پایین ترین قیمت روز : 12,950.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 57.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,139.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۲۹:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 13,131.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 146.2
 • نرخ فعلی : 1,905.07
 • بالاترین قیمت روز : 1,907.58
 • پایین ترین قیمت روز : 1,903.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.51
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,904.51
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۲۹:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 1,904.45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62
 • نرخ فعلی : 40.59
 • بالاترین قیمت روز : 40.67
 • پایین ترین قیمت روز : 40.58
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.66
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۲۵:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 40.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
 • نرخ فعلی : 0.8464
 • بالاترین قیمت روز : 0.8465
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8459
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8462
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۲۹:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8461
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

شاخص‌های اقتصادی ساموا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 2122 738 : 2742 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 90 55 : 98 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

0.85 2019 12 0.82 0.1 : 0.85 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3860.00 2019 12 3749 2271 : 3860 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6517.00 2019 12 6329 3881 : 6517 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2014 12 69 50 : 69 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2050 237 : 2333 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2014 12 39 39 : 52 سالیانه امتیاز

نرخ بهره سپرده

0 2019 12 2.76 2.29 : 13.5 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

0 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

27.00 2020 12 27 27 : 27 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

27.00 2020 12 27 27 : 29 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی 0.85 0.6 0.72 0.72 0.6 0.72
تولید ناخالص داخلی سرانه 3860.00 3600 3750 3750 3600 3750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6517.00 6400 6400 5775 6400 5760
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی