شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
وانواتو وانواتو
وانواتو

وانواتو

وانواتو ( آوا ) به‌طور رسمی جمهوری وانواتو کشوری جزیره‌ای و کوچک می‌باشد که در جنوب اقیانوس آرام واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 11,718.1
 • بالاترین قیمت روز : 11,817.9
 • پایین ترین قیمت روز : 11,505.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 40.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.6%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,507.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۲:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 11,522.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 195.3
 • نرخ فعلی : 1,953.32
 • بالاترین قیمت روز : 1,962.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,945.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.52
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,946.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۳:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 1,948.23
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.09
 • نرخ فعلی : 42.36
 • بالاترین قیمت روز : 42.55
 • پایین ترین قیمت روز : 42.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 42.37
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۳:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 42.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02
 • نرخ فعلی : 0.8462
 • بالاترین قیمت روز : 0.8475
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8461
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8474
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۲۹:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8475
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013

بازارهای ارزی وانواتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / وانواتو واتو 114.29 114.21 114.21 115 1.71 1.50% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۱۴

شاخص‌های اقتصادی وانواتو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 4032 1122 : 8482 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 94 57 : 107 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3143.60 2019 12 3130 2714 : 3275 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

0.92 2019 12 0.91 0.1 : 0.92 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 64 64 : 109 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1589 118 : 4797 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 46 29 : 46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 12 160 95.5 : 161 سه ماهه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 12.5 : 15 سالیانه

نرخ تورم

3.40 2019 12 2.9 -2.5 : 6.1 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

0.25 2019 12 0.46 0.25 : 10.75 سالیانه

نرخ تورم

0 2019 12 1.2 -3.5 : 4.8 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3143.60 2980 2980 2870 2980 2843
تولید ناخالص داخلی 0.92 0.65 0.83 0.83 0.65 0.83
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تورم 3.40 2.5 2.4 2.3 2.4 2.6 2019-12
نرخ بهره سپرده 0.25 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی