وانواتو وانواتو
وانواتو

وانواتو

وانواتو ( آوا ) به‌طور رسمی جمهوری وانواتو کشوری جزیره‌ای و کوچک می‌باشد که در جنوب اقیانوس آرام واقع شده‌است.این کشور از تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۱ در سازمان ملل متحد نیز عضو است.
 • نرخ فعلی : 44,982.7
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.93%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۲:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 940.1
 • نرخ فعلی : 1,869.58
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۳:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.18
 • نرخ فعلی : 66.64
 • بالاترین قیمت روز : 67
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۳:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33
 • نرخ فعلی : 0.8186
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8185
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۴:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.004

بازارهای ارزی وانواتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / وانواتو واتو 109.37 108.57 108.57 109.74 0.43 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۴:۴۲

شاخص‌های اقتصادی وانواتو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 4032 1122 : 8482 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 94 57 : 107 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

0.92 2019 12 0.91 0.1 : 0.92 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3143.60 2019 12 3130 2714 : 3275 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 64 64 : 109 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1589 118 : 4797 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 46 29 : 46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 06 162 95.5 : 167 سه ماهه

نرخ بهره سپرده

0.20 2020 12 0.25 0.2 : 10.75 سالیانه

نرخ تورم

0 2020 06 1.1 -3.5 : 4.8 سه ماهه

نرخ تورم

5.30 2020 06 3.8 -2.5 : 6.1 سه ماهه 2020-06

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 12.5 : 15 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی 0.92 0.83 0.83 0.83 0.83 0.95
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3143.60 2980 2980 2870 2980 2843
نرخ بهره سپرده 0.20 0.6 0.8 0.8 0.6 0.8
نرخ تورم 5.30 2.5 2.6 2.9 2.3 2.6 2020-06
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی