شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
وانواتو وانواتو
 • نرخ فعلی : 9,573.4
 • بالاترین قیمت روز : 9,582.2
 • پایین ترین قیمت روز : 9,550
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,550
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۷:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 9,604.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 30.9
 • نرخ فعلی : 1,698.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,699.05
 • پایین ترین قیمت روز : 1,696.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,698.51
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۵:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 1,697.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16
 • نرخ فعلی : 36.66
 • بالاترین قیمت روز : 37.08
 • پایین ترین قیمت روز : 36.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.68%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.97
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۵:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 36.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
 • نرخ فعلی : 0.8932
 • بالاترین قیمت روز : 0.8961
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8909
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8932
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی وانواتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / وانواتو واتو 117.17 - 117.17 117.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۱۶

شاخص‌های اقتصادی وانواتو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 4032 1122 : 8482 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 94 57 : 107 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2846.10 2018 12 2827 2467 : 2977 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

0.90 2019 12 0.89 0.1 : 0.9 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 64 64 : 109 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1589 118 : 4797 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 46 29 : 46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 12 158 95.5 : 160 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 12.5 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0 2019 12 1.2 -3.5 : 4.8 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

0.46 2018 12 0.71 0.46 : 10.75 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

3.40 2019 12 2.9 -2.5 : 6.1 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846.10 2980 2980 2870 2870 2843
تولید ناخالص داخلی 0.90 1 1 1 0.9 0.99 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.46 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 2018-12
نرخ تورم 3.40 2.4 2.5 2.4 2.3 2.6 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی