شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
وانواتو وانواتو
وانواتو

وانواتو

وانواتو ( آوا ) به‌طور رسمی جمهوری وانواتو کشوری جزیره‌ای و کوچک می‌باشد که در جنوب اقیانوس آرام واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 8,724.1
 • بالاترین قیمت روز : 8,767.1
 • پایین ترین قیمت روز : 8,683.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 36.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,686.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۶:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 8,709.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.3
 • نرخ فعلی : 1,551.76
 • بالاترین قیمت روز : 1,559.67
 • پایین ترین قیمت روز : 1,551.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,557.91
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۷:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,558.01
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6.25
 • نرخ فعلی : 58.09
 • بالاترین قیمت روز : 58.38
 • پایین ترین قیمت روز : 58.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58.27
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۶:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 58.23
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14
 • نرخ فعلی : 0.9004
 • بالاترین قیمت روز : 0.9028
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9004
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9017
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۷:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9004
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی وانواتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / وانواتو واتو 116.78 117.06 116.78 117.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۷:۵۷

شاخص‌های اقتصادی وانواتو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 4032 1122 : 8482 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 94 57 : 107 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2846.10 2018 12 2827 2467 : 2977 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

0.89 2018 12 0.85 0.1 : 0.89 سالیانه USD - میلیارد

رتبه فساد مالی

0 2018 12 71 64 : 109 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1589 118 : 4797 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 43 29 : 46 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 06 157 95.5 : 158 سه ماهه امتیاز

نرخ مالیات شرکت

0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2019 12 15 12.5 : 15 سالیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 09 0.7 -3.5 : 4.8 سه ماهه ٪

نرخ بهره سپرده

0.46 2018 12 0.71 0.46 : 10.75 سالیانه ٪

نرخ تورم

2.90 2019 09 2.3 -2.5 : 6.1 سه ماهه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846.10 2980 2980 2980 2980 2980 USD
تولید ناخالص داخلی 0.89 1 1 1 1 1 USD - میلیارد
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 0.46 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 ٪
نرخ تورم 2.90 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 ٪