شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ونزوئلا ونزوئلا
 • نرخ فعلی : 346,890.28
 • بالاترین قیمت روز : 346,890.28
 • پایین ترین قیمت روز : 346,890.28
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 346,890.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 129,093.0684
 • بالاترین قیمت روز : 144,957.1901
 • پایین ترین قیمت روز : 129,093.0684
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 129,093.0684
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 224,436.6963
 • بالاترین قیمت روز : 224,436.6963
 • پایین ترین قیمت روز : 224,436.6963
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 224,436.6963
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۷:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 224,456.5615
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 19.8652
 • نرخ فعلی : 81.706
 • بالاترین قیمت روز : 81.706
 • پایین ترین قیمت روز : 81.706
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 81.706
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
روبل روسیه / بولیوار ونزوئلا 2895.54 - 2895.54 2895.54 3.32 0.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۷
دلار سنگاپور / بولیوار ونزوئلا 142632.7087 - 142632.7087 142632.7087 20.48 0.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۷
لیره ترکیه / بولیوار ونزوئلا 29340.7732 - 29340.7732 29340.7732 3.90 0.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۷
پزوی مکزیک / بولیوار ونزوئلا 9196.157 - 9196.157 9196.157 17.38 0.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۷
کرون نروژ / بولیوار ونزوئلا 21374.4182 - 21374.4182 21374.4182 11.38 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۷

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ferrum Crescent 0.0197 - 0.0176 0.0197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Petra Diamonds 3.16 - 2.94 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Xaar 62 - 57.1 62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Staffline 29.2 - 29.2 30.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Connect Group PLC 18 - 17.5 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸

بازار اوراق قرضه ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳

شاخص‌های اقتصادی ونزوئلا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 1459 2 : 1510 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 334 0 : 385 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 17 0 : 17 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 188 175 : 188 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2585378 950807 : 2925726 سه ماهه

اندازه اصل تورم

60.30 2013 12 60.9 20.2 : 60.9 ماهیانه 2013-12

افراد شاغل

15011108.00 2018 12 14715518 8505814 : 15011108 ماهیانه 2018-12

اوراق قرضه دولتی ده ساله

10.43 2020 05 10.43 2.4 : 1108 روزانه

افراد بیکار

1018421.00 2018 12 1166087 760063 : 2406251 ماهیانه 2018-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 11

اعتبار بخش خصوصی

13141315.00 2020 02 11498919 5.83 : 43691031 ماهیانه 2020-02

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

23.00 2017 12 31.4 20.3 : 72.3 سالیانه 2017-12

بودجه دولت

-29.90 2019 12 -29.9 -29.9 : 3.79 سالیانه 2019-12

بازار سهام

341645.00 2020 06 346890 0 : 504835 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 12 246 0 : 2189 ماهیانه 2019-12

پول

0 2020 06 197300 0 : 197615 روزانه

تولید ناخالص داخلی

280.00 2019 12 482 7.78 : 482 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

16054.49 2014 12 12457 864 : 16054 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 03 2 0 : 479 ماهیانه

تولید نفت خام

737.00 2020 04 718 594 : 3453 ماهیانه 2020-04

تولید صنعتی

-20.60 2019 01 -47 -64.9 : 184 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

17131.39 2014 12 17982 11383 : 18225 سالیانه

ترازنامه بانک

0 2020 02 415860967 0.01 : 431149466 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

347.00 2019 03 539 347 : 7328 سه ماهه

تورم مواد غذایی

1972.00 2020 03 2332 17.89 : 371546 ماهیانه 2020-03

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-53.50 2019 01 -56.2 -56.2 : 60.3 ماهیانه 2019-01

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 03 3358111 0 : 3646979 ماهیانه 2020-03

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-29.60 2019 01 -8.7 -47.6 : 84.5 ماهیانه 2019-01

تغییرات موجودی انبار

-543.00 2019 03 -908 -1404 : 2399 سه ماهه

جمعیت

32.22 2019 12 31.83 7.58 : 32.22 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

9.80 2019 12 8.8 -9.2 : 17.7 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

250000.00 2020 01 150000 4 : 5196000 ماهیانه 2020-01

حساب جاری

2533.00 2019 03 2046 -6580 : 15700 سه ماهه 2019-03

خطوط نفت خام

0 2020 04 23 12 : 119 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 161 150 : 373 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

6432.00 2020 04 7018 514 : 43127 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 168 38 : 173 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 127 85 : 134 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

105.00 2019 03 197 -1509 : 3061 سه ماهه 2019-03

سرعت اینترنت

0 2017 03 1938 647 : 1938 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

19918538930.00 2020 03 16868538486 103 : 19918538930 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 18 16 : 28 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.17 3.3 : 45.09 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.67 0.63 : 4.1 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

36672660863.30 2020 03 32673723807 0.1 : 36672660863 ماهیانه 2020-03

صادرات

8627.00 2019 03 8257 2995 : 31468 سه ماهه 2019-03

ضریب اطمینان مصرف کننده

74.00 2020 03 75 57 : 89 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 04 74118877 0 : 87754552 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M2

0 2020 04 74118877 0 : 87754552 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

0 2020 04 73964994 0 : 87575272 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M0

0 2020 04 54398922 0 : 66774950 ماهیانه 2020-04

قیمت مصرف کننده اصلی

594.30 2013 12 582 18.2 : 594 ماهیانه 2013-12

قیمت گازوئیل

0 2020 05 0.01 0.01 : 0.01 ماهیانه 2020-05

موازنه تجاری

5680.00 2019 03 4887 -3154 : 18496 سه ماهه 2019-03

مخارج نظامی

465.00 2017 12 389 200 : 1852 سالیانه

نرخ تورم

2430.60 2020 03 2911 3.22 : 344510 ماهیانه 2020-03

نرخ تورم

13.30 2020 03 21.8 0.8 : 197 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-26.80 2019 03 -20.2 -26.8 : 36.1 سه ماهه 2019-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

34.00 2020 12 34 34 : 34 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

34.00 2020 12 34 34 : 34 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2020 12 16 9 : 16 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.50 2019 12 5.5 5.5 : 6 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

24.50 2019 12 24.5 23 : 25 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

93.65 2018 12 92.66 79.3 : 94.47 ماهیانه 2018-12

نرخ بهره

39.70 2020 04 33.18 12.79 : 83.73 روزانه 2020-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

19.00 2019 12 19 17 : 19 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

24.00 2020 05 24 6.71 : 65.93 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری

6.40 2018 12 7.3 5.5 : 20.7 ماهیانه 2018-12

واردات

2497.00 2019 03 3370 1970 : 19338 سه ماهه 2019-03

هزینه های دولت

1286.00 2019 03 2703 1069 : 3645 سه ماهه 2019-03

هزینه های مصرف کننده

3819.00 2019 03 5057 3819 : 12336 سه ماهه 2019-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد شاغل 15011108.00 14300000 14000000 13800000 14500000 12800000 2018-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
افراد بیکار 1018421.00 1160000 1180000 1200000 1120000 1350000 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 13141315.00 2800000000 25886632339 25886632339 2800000000 29929635610 2020-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 50 50 50 50 60 2017-12
بودجه دولت -29.90 -40 -40 -50 -40 -50 2019-12
بازار سهام 341645.00 263602 229780 200294 302384 141323
تولید ناخالص داخلی سرانه 16054.49 16387 16387 16387 16387 18447
تولید نفت خام 737.00 1200 1100 1000 1100 1250 2020-04
تولید صنعتی -20.60 -45 -48 -50 -40 -45
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17131.39 16299 16299 16299 16299 15794
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347.00 243 239 232 250 146
تورم مواد غذایی 1972.00 53000 55000 60000 50000 76000 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.50 -70 -72 -72 -65 -75 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -33 -35 -35 -30 -28 2019-01
تغییرات موجودی انبار -543.00 450 450 450 450 268
جمعیت 32.22 32.23 32.63 32.63 32.23 33.03 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 -1.7 -1.7 -2.2 -1.7 -2.2 2019-12
حساب جاری 2533.00 1500 1300 1300 1700 1000 2019-03
ذخایر ارزی 6432.00 8000 7900 7900 8000 7600 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 19918538930.00 3992195 3593175 3593175 4989745 165286055
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 36672660863.30 9000 9900 9900 9000 9900 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.00 60 62 60 57 58 2020-03
موازنه تجاری 5680.00 4700 5000 5300 4900 5200 2019-03
مخارج نظامی 465.00 700 700 700 700 650
نرخ تورم 2430.60 57000 59000 62000 52000 72000 2020-03
نرخ تورم 13.30 38 40 45 35 70 2020-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 2019-12
نرخ بهره 39.70 20 19.5 19 20 18.5 2020-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00 19 19 19 19 19 2019-12
نرخ بهره سپرده 24.00 22.23 18 21.73 23.73 21.23 2020-05
نرخ بیکاری 6.40 8.1 9 9.8 7.2 10.5 2018-12
هزینه های دولت 1286.00 887 862 836 900 543 2019-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی