شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ونزوئلا ونزوئلا
ونزوئلا

ونزوئلا

ونزوئلا با نام رسمی جمهوری بولیواری ونزوئلا کشوری است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن کاراکاس است. ونزوئلا در زبان لاتین به معنای ونیز کوچک است و از این رو این نام را یافته‌است که یابندگان این سرزمین دیدند که بومیان این سامان خانه‌های خود را بر روی آب ساخته‌اند. ونزوئلا در گذشته مستعمره اسپانیا بوده‌است، اما در حال حاضر یک جمهوری فدرال است. در طول تاریخ، ونزوئلا با گویان بر سر قلمرو درگیری و مشاجراتی داشته‌است که عمدتاً مربوط به منطقه اسکیبو می‌شود و همچنین با کلمبیا بر سر خلیج ونزوئلا درگیری داشته‌است. ونزوئلا امروزه در بعد وسیع به خاطر صنعت نفت، تنوع زیست‌محیطی منطقه و مشخصه‌های طبیعی آن شهرت یافته‌است. کریستف کلمب وقتی در سال ۱۴۹۸ به کرانه‌های شرقی این کشور رسید، به قدری مجذوب چشم‌انداز منطقه شد که آن را Tierra de Gracia (سرزمین زیبایی) نامید که از آن زمان تاکنون لقب این کشور بوده‌است.
 • نرخ فعلی : 108,061.2
 • بالاترین قیمت روز : 108,061.2
 • پایین ترین قیمت روز : 108,061.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 108,061.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۳۴:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 108,272.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 211.24
 • نرخ فعلی : 74,444.1554
 • بالاترین قیمت روز : 74,673.8145
 • پایین ترین قیمت روز : 74,444.1554
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 229.66
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 74,444.1554
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۵:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 74,673.8145
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 229.6591
 • نرخ فعلی : 82,015.126
 • بالاترین قیمت روز : 82,089.5702
 • پایین ترین قیمت روز : 81,896.0154
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 59.56
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 82,037.4593
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۶:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 82,298.011
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 282.885
 • نرخ فعلی : 81.706
 • بالاترین قیمت روز : 81.706
 • پایین ترین قیمت روز : 81.706
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 81.706
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEK/VEF Ask 7745.9257 7740.7307 7721.6218 7745.9257 17.92 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/VEF Ask 54810.8934 54788.7068 54760.4953 54861.3843 195.42 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶
TWD/VEF Ask 2473.0634 2472.817 2466.1815 2474.4609 5.08 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶
ZAR/VEF Ask 5113.9765 5109.1681 5067.3824 5116.9643 0.35 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶
NOK/VEF Ask 8163.542 8156.5206 8115.0427 8163.542 5.61 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ferrum Crescent 0.0185 0.019 0.018 0.02 0.00 2.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۴
Lindsell Train Investment Trust PLC 1232.5 1225 1190 1270 7.50 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۴
eve Sleep 1.55 1.5 1.5 1.65 0.06 3.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۴
Thor Mining 0.35 0.36 0.35 0.36 0.01 2.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۴
Ascent 0.09 0.095 0.09 0.095 0.00 2.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۴

بازار اوراق قرضه ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳

شاخص‌های اقتصادی ونزوئلا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آسانی کسب و کار

0 2019 12 188 175 : 188 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2585378 950807 : 2925726 سه ماهه IP

اندازه اصل تورم

60.30 2013 12 60.9 20.2 : 60.9 ماهیانه ٪

اوراق قرضه دولتی ده ساله

10.43 2020 01 10.43 2.4 : 1108 روزانه

افراد شاغل

15011108.00 2018 12 14715518 8505814 : 15011108 ماهیانه

افراد بیکار

1018421.00 2018 12 1166087 760063 : 2406251 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

5338270.70 2019 09 4390717 5.83 : 43691031 ماهیانه VEF - میلیون

بودجه دولت

-20.00 2015 12 -15 -20 : 3.79 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

23.00 2017 12 31.4 20.3 : 72.3 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 11 0 0 : 2189 ماهیانه USD - میلیون

بازار سهام

108061.20 2020 01 108272 0 : 504835 روزانه

پول

74258.05 2020 01 74258 0 : 74487 روزانه

تولید ناخالص داخلی

482.36 2014 12 371 7.78 : 482 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

16054.49 2014 12 12457 864 : 16054 سالیانه USD

تولید فولاد

0 2019 11 10 1 : 479 ماهیانه هزار تن

تولید نفت خام

912.00 2019 11 761 594 : 3453 ماهیانه BBL/D/1K

تولید صنعتی

-20.60 2019 01 -47 -64.9 : 184 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

17131.39 2014 12 17982 11383 : 18225 سالیانه USD

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-53.50 2019 01 -56.2 -56.2 : 60.3 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

347.00 2019 03 539 347 : 7328 سه ماهه VEF - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 11 1139381 0 : 1746779 ماهیانه VES Thousand

ترازنامه بانک

0 2019 10 123004567 0.01 : 146321210 ماهیانه VEF - میلیون

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-29.60 2019 01 -8.7 -47.6 : 84.5 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

-543.00 2019 03 -908 -1404 : 2399 سه ماهه VEF - میلیون

تورم مواد غذایی

37852.80 2019 09 51117 17.89 : 371546 ماهیانه ٪

جمعیت

31.83 2018 12 31.43 7.58 : 31.83 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

6.00 2018 12 6.1 -9.2 : 17.7 سالیانه ٪

حساب جاری

2533.00 2019 03 2046 -6580 : 15700 سه ماهه USD - میلیون

حداقل دستمزد

150000.00 2019 10 40000 4 : 5196000 ماهیانه VEF / ماه

خطوط نفت خام

0 2019 12 23 12 : 119 ماهیانه

ذخایر ارزی

7465.00 2019 12 7565 514 : 43127 ماهیانه USD - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 161 150 : 373 سه ماهه تن

رتبه فساد مالی

0 2019 12 168 38 : 173 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 127 85 : 134 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1938 647 : 1938 سه ماهه KBps

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

105.00 2019 03 197 -1509 : 3061 سه ماهه USD - میلیون

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

3714282307.00 2019 09 2578037888 103 : 3714282307 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 18 16 : 28 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.67 0.63 : 4.1 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.17 3.3 : 45.09 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

7881012857.50 2019 09 5048921385 0.1 : 7881012858 ماهیانه امتیاز

صادرات

8627.00 2019 03 8257 2995 : 31468 سه ماهه USD - میلیون

ضریب اطمینان مصرف کننده

75.00 2019 12 75 57 : 89 سه ماهه امتیاز

عرضه پول M2

0 2019 11 22917361 0 : 31481492 ماهیانه VEF - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 11 22917361 0 : 31481492 ماهیانه VEF - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 11 22844031 0 : 31388979 ماهیانه VEF - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 11 17452049 0 : 25302125 ماهیانه VEF - میلیون

قیمت مصرف کننده اصلی

594.30 2013 12 582 18.2 : 594 ماهیانه امتیاز

قیمت گازوئیل

0.00 2019 12 0 0 : 0.6 ماهیانه USD / لیتر

موازنه تجاری

5680.00 2019 03 4887 -3154 : 18496 سه ماهه USD - میلیون

مخارج نظامی

465.00 2017 12 389 200 : 1852 سالیانه

نرخ تورم

52.20 2019 09 34.6 0.8 : 197 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-26.80 2019 03 -20.2 -26.8 : 36.1 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2019 12 12 9 : 14 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

34.00 2018 12 34 34 : 34 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

34.00 2018 12 34 34 : 34 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.50 2018 12 5.5 5.5 : 6 سالیانه ٪

نرخ تورم

39113.80 2019 09 58561 3.22 : 344510 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

24.50 2018 12 24.5 23 : 25 سالیانه ٪

نرخ اشتغال

93.65 2018 12 92.66 79.3 : 94.47 ماهیانه ٪

نرخ بهره

21.77 2019 12 22.5 12.79 : 83.73 روزانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

19.00 2018 12 19 17 : 19 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

24.00 2020 01 24 6.71 : 65.93 روزانه ٪

نرخ بیکاری

6.40 2018 12 7.3 5.5 : 20.7 ماهیانه ٪

واردات

2497.00 2019 03 3370 1970 : 19338 سه ماهه USD - میلیون

هزینه های دولت

1286.00 2019 03 2703 1069 : 3645 سه ماهه VEF - میلیون

هزینه های مصرف کننده

3819.00 2019 03 5057 3819 : 12336 سه ماهه VEF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 60.30 3700000 3800000 4000000 3600000 1200000 ٪
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
افراد شاغل 15011108.00 14300000 14000000 13800000 14500000 12800000
افراد بیکار 1018421.00 1160000 1180000 1200000 1120000 1350000
اعتبار بخش خصوصی 5338270.70 2800000000 25886632339 25886632339 2800000000 29929635610 VEF - میلیون
بودجه دولت -20.00 -40 -40 -40 -40 -50 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 50 50 50 50 60 ٪
بازار سهام 108061.20 77835 71191 65106 85102 54461
پول 74258.05 248521 248521 248521 248521 248521
تولید ناخالص داخلی 482.36 300 300 300 300 270 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 16054.49 10000 10000 10000 10000 9500 USD
تولید نفت خام 912.00 800 800 850 800 1250 BBL/D/1K
تولید صنعتی -20.60 -45 -48 -50 -40 -45 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17131.39 4500 4500 4500 4500 4000 USD
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.50 -65 -70 -72 -63 -75 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347.00 243 239 232 250 186 VEF - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -30 -33 -35 -26 -28 ٪
تغییرات موجودی انبار -543.00 450 450 450 450 268 VEF - میلیون
تورم مواد غذایی 37852.80 50000 53000 55000 45000 76000 ٪
جمعیت 31.83 32.23 32.23 32.63 32.23 33.03 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -2.2 ٪
حساب جاری 2533.00 1700 1500 1300 2000 1000 USD - میلیون
حداقل دستمزد 150000.00 6000000 95000000 95000000 6000000 95000000 VEF / ماه
ذخایر ارزی 7465.00 8000 8000 7900 8200 7600 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.00 -3200 -3500 -4000 -3000 -4000 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 3714282307.00 3992195 3593175 3593175 4989745 165286055
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7881012857.50 9000 9000 9900 9000 9900 امتیاز
صادرات 8627.00 7700 7900 7900 8000 7700 USD - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.00 66 64 62 68 50 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30 1116 1010 1010 1116 1414 امتیاز
قیمت گازوئیل 0.00 0 0 0 0 0 USD / لیتر
موازنه تجاری 5680.00 4700 5000 5300 4900 5200 USD - میلیون
مخارج نظامی 465.00 700 700 700 700 650
نرخ تورم 52.20 115 98 80 110 70 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -30 -31 -33 -28 -20 ٪
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 ٪
نرخ تورم 39113.80 52000 57000 59000 49000 72000 ٪
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 ٪
نرخ اشتغال 93.65 92.6 92.4 92.2 92.8 90 ٪
نرخ بهره 21.77 20 20 19.5 21.5 18.5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00 19 19 19 19 19 ٪
نرخ بهره سپرده 24.00 22.23 22.23 21.73 23.73 21.23 ٪
نرخ بیکاری 6.40 7.4 7.6 7.8 7.2 8.5 ٪
واردات 2497.00 3000 2900 2600 3100 2500 USD - میلیون
هزینه های دولت 1286.00 900 887 862 926 689 VEF - میلیون
هزینه های مصرف کننده 3819.00 2673 2635 2559 2750 2047 VEF - میلیون