سنت وینسنت و گرنادین سنت وینسنت و گرنادین
سنت وینسنت و گرنادین

سنت وینسنت و گرنادین

سنت وینسنت و گرنادین‌ها (به انگلیسی: Saint Vincent and the Grenadines) یک کشور جزیره‌ای کوچک در دریای کارائیب است.
 • نرخ فعلی : 13,896.3
 • بالاترین قیمت روز : 14,052
 • پایین ترین قیمت روز : 13,445.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 111.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,602.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۱۸:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 13,598.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 298.1
 • نرخ فعلی : 1,879.01
 • بالاترین قیمت روز : 1,879.38
 • پایین ترین قیمت روز : 1,877.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.69
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,878.84
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۱:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 1,878.86
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 35.77
 • بالاترین قیمت روز : 35.78
 • پایین ترین قیمت روز : 35.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 35.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 35.69
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08
 • نرخ فعلی : 0.8586
 • بالاترین قیمت روز : 0.8589
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8585
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8588
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۲:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8587
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

شاخص‌های اقتصادی سنت وینسنت و گرنادین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی