شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ازبکستان ازبکستان
 • نرخ فعلی : 7,291.5
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۰:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5
 • نرخ فعلی : 1,680.43
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۹:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.89%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 31.25
 • نرخ فعلی : 25.9
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.35%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۹:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9153
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.914
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۹:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0053

بازارهای ارزی ازبکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/UZS Ask 10544.13 10490.03 10377.8 10544.13 74.74 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
دلار / سوم ازبکستان 9600.1 9679.5 9600 9679.5 34.90 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۸
UZS/RUB Ask 0.0077 0.0078 0.0077 0.0079 0.00 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۷
GBP/UZS Ask 10372 - 10372 10372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/UZS Ask 7901.9 - 7901.9 7901.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی ازبکستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 472 1 : 534 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 25 0 : 30 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 2 0 : 2 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 76 69 : 166 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 87785 15033 : 89705 سه ماهه

افراد شاغل

13273.10 2018 12 13520 8255 : 13520 سالیانه 2018-12

افراد بیکار

1368.60 2018 12 837 100 : 1369 سالیانه 2018-12

ارزش بودجه دولت

-5848.20 2019 12 -7323 -7323 : 564 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 40

بودجه دولت

0.50 2018 12 0.7 -2.9 : 2 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2018 12 17707670 59702 : 17707670 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

23.60 2018 12 24.1 9.21 : 59.38 سالیانه 2018-12

پول

9590.00 2020 04 9590 2044 : 9682 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

511838.10 2019 12 361858 2081 : 511838 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

156667.10 2019 09 48552 461 : 199537 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی سرانه

2026.50 2018 12 1961 731 : 2026 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6240.30 2018 12 6040 2250 : 6240 سالیانه

تولید نفت خام

40.00 2019 11 40 38.81 : 118 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

29891.50 2019 12 22561 164 : 29892 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

32191.50 2019 12 23094 242 : 90992 سه ماهه

تورم مواد غذایی

16.90 2019 12 20.1 -0.4 : 20.1 سالیانه 2019-12

تغییرات سالیانه خرده فروشی

5.50 2018 12 4.9 2.4 : 21 سه ماهه 2018-12

تولید صنعتی

6.90 2019 06 6.8 4.7 : 41.12 سه ماهه

تولید فولاد

50.00 2020 02 50 12 : 75 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

55.00 2019 12 50.5 9.69 : 81.85 سالیانه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

134029.40 2019 09 85775 347 : 134029 سه ماهه

جمعیت

33.26 2019 12 32.66 8.56 : 33.26 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-7.00 2018 12 2.8 -7.98 : 9.18 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-2769.00 2019 12 -3231 -3231 : 2621 سالیانه 2019-12

دستمزد

1822.20 2018 12 1453 921 : 1822 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

0 2019 09 50697 1207 : 79159 سه ماهه 2019-12

ذخایر طلا

0 2019 12 328 328 : 367 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 158 68 : 177 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

55.00 2018 12 55 55 : 55 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی مردان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6039 152 : 6039 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 23 16 : 29 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.04 0 : 4.2 سالیانه

صادرات

13677.00 2019 09 8438 1387 : 14323 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-4291.70 2019 09 -2808 -4292 : 2016 سه ماهه 2019-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.60 2019 12 5.7 3.6 : 9.8 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

23.00 2018 12 23 22 : 29 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

7.50 2019 12 7.5 7.5 : 20 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

14.50 2019 12 17.5 2.4 : 17.5 سالیانه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

25.00 2018 12 25 24 : 35 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

7.00 2018 12 7 2.5 : 7 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

5.50 2019 12 5.2 1.9 : 13.3 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

16.00 2020 03 16 9 : 300 روزانه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی

32.00 2018 12 32 26.5 : 37.5 سالیانه 2018-12

واردات

17968.80 2019 09 11246 796 : 17969 سه ماهه 2019-09

هزینه های مصرف کننده

54399700.00 2016 12 50854276 12939935 : 54399700 سالیانه UZS - میلیون

هزینه های مالی

0 2019 09 55266 1135 : 86482 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

16979500.00 2016 12 14641002 5615994 : 16979500 سالیانه UZS - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد شاغل 13273.10 14190 14190 14190 14190 14190 2018-12
افراد بیکار 1368.60 720 720 720 720 720 2018-12
ارزش بودجه دولت -5848.20 600 600 650 600 650 2019-12
بودجه دولت 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.4 22.4 22.4 22.4 24 2018-12
پول 9590.00 9754 9810 9865 9699 9977
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 511838.10 232901 378866 538966 95653 568070 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 156667.10 50931 164030 164970 12596 173879 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2026.50 2103 2103 2103 2103 2174
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6240.30 6477 6477 6477 6477 6696
تولید نفت خام 40.00 39 39 38 39 38 2019-11
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29891.50 15961 23621 31476 5153 33175 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32191.50 15064 24180 33898 7236 35728
تورم مواد غذایی 16.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.50 3.8 3.8 4.1 3.8 4.1 2018-12
تولید صنعتی 6.90 10.7 10.7 8.5 10.7 8.5
تولید فولاد 50.00 55 55 50 55 50
تولید ناخالص داخلی 55.00 59.14 59.14 59.14 59.14 64.78 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134029.40 89978 140329 141133 31379 148754
جمعیت 33.26 34.5 34.5 34.5 34.5 35.1 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.6 2018-12
حساب جاری -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360 2019-12
دستمزد 1822.20 1600 1600 1700 1600 1700 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2018-12
صادرات 13677.00 14770 14770 15100 14770 15100 2019-09
موازنه تجاری -4291.70 1870 1870 1800 1870 1800 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 4.9 4.7 5.3 5 5.4 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23 2018-12
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2019-12
نرخ تورم 14.50 13 13 13 13 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7 2018-12
نرخ بیکاری 5.50 6 6 6 6 5.5 2019-12
نرخ بهره 16.00 15 15 15 16 16 2020-03
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32 2018-12
واردات 17968.80 12900 12900 13300 12900 13300 2019-09
هزینه های مصرف کننده 54399700.00 56847686 57228484 57282884 57065285 60032680 UZS - میلیون
هزینه های دولت 16979500.00 17845455 17862434 17879414 17794516 18809109 UZS - میلیون
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی