اوگاندا اوگاندا
اوگاندا

اوگاندا

اوگاندا (به انگلیسی: Uganda) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، کشوری محصور در خشکی در مرکز قاره آفریقا است که پایتخت آن کامپالا است. اوگاندا از شمال با سودان جنوبی و از غرب با جمهوری دموکراتیک کنگو و از شرق با کنیا و از جنوب با تانزانیا و از جنوب غرب با رواندا مرز مشترک دارد. برزگترین دریاچه قارهٔ آفریقا دریاچهٔ ویکتوریا است که در بخشی از دریاچه در جنوبشرقی اوگاندا جای گرفته‌است. جمعیت این کشور ۴۵٬۷۴۱٬۰۰۰ نفر است. زبان نخست رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم زبان سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند.یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.
 • نرخ فعلی : 1,312.39
 • بالاترین قیمت روز : 1,312.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,312.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,312.39
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۴۶:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 1,312.39
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : -
 • بالاترین قیمت روز : -
 • پایین ترین قیمت روز : -
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ :
 • نرخ روز گذشته : 14.432
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : INF%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.432
 • نرخ فعلی : 3,810
 • بالاترین قیمت روز : 3,815
 • پایین ترین قیمت روز : 3,760
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,780.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۲۴:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 3,810
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 16.593
 • بالاترین قیمت روز : 16.593
 • پایین ترین قیمت روز : 15.295
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 15.295
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۴۴:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 16.593
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / شیلینگ اوگانادا 3880 3881 3837 3887 37.00 0.96% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
پوند انگلیس / شیلینگ اوگانادا 4592.57 4593.72 4564.2 4605.09 22.93 0.50% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
دلار / شیلینگ اوگانادا 3810 3815 3760 3815 30.00 0.79% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۲۴
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 244.3847 - 244.3847 244.3847 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.0041 - 0.0041 0.0041 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ساعت ۱۶:۰۶
شیلینگ اوگانادا / دلار 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۳۲

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1312.39 - 1312.39 1312.39 18.68 1.42% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Baroda Uganda 80 - 80 80 5.00 6.25% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۷
Stanbic Bank Uganda 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۴۳
Uganda Clays 19 - 19 19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۰۷
Umeme 200 - 200 200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۵۶
Development Finance Co 547 - 547 547 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۶:۲۰
Centum Invest 290 - 290 290 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۵۰

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3Y 15.346 13.682 13.682 15.346 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۴۶
Uganda 5Y 15.936 - 15.936 15.936 0.05 0.34% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۴۴
Uganda 10Y 16.593 15.295 15.295 16.593 0.43 2.68% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۴۴
Uganda 15Y 16.97 - 16.97 16.97 0.27 1.62% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۴۴
Uganda 6M 8.748 - 8.748 8.748 0.42 4.77% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۱۵
Uganda 3M 8.202 - 8.202 8.202 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۴۵

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
117 2022 06 116 امتیاز
آدرس های IP
20690 2017 03 19366 IP
آسانی کسب و کار
116 2019 12 127
ارزیابی اعتبار
31 2022 07
اطمینان کسب و کار
55.75 2022 06 56.23 امتیاز
اعتبار بخش خصوصی
19809130 2022 05 19113887 UGX - میلیون
اندازه اصل تورم
6.3 2022 06 5.1 در صد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
49.8 2020 12 38.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت
-7.3 2021 12 -6.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
3775 2022 08 3770
پی ام آی مرکب
48.2 2022 06 51.5 امتیاز
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2183 2021 12 2175 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه
894 2020 12 898 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
32778 2022 03 34953 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن
953 2022 03 1130 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
6416 2022 03 7437 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
2077 2022 03 2191 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت
5055 2022 03 4713 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات
14724 2022 03 15293 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
1080 2022 03 1113 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی
40.43 2020 12 35.17 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی
14.9 2022 06 11 در صد
تغییرات موجودی انبار
875 2020 12 797 UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده
22.8 2022 03 12 در صد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
33491 2020 12 30804 UGX - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار
3696391 2022 06 3688738 UGX - میلیون
جمعیت
45.74 2020 12 43.8 میلیون
حساب جاری
-973 2021 12 -759 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-9.8 2020 12 -7.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ذخایر ارزی خارجی
4099 2022 06 4231 USD - میلیون
رابطه مبادله
103 2022 05 94.32 امتیاز
رتبه رقابتی
115 2019 12 117
رتبه فساد مالی
144 2021 12 142
سرعت اینترنت
2353 2017 03 2516 KBps
شاخص مسکن
227 2022 03 224 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
154 2022 06 148 امتیاز
شاخص تروریسم
3.28 2019 12 3.96
شاخص فساد مالی
27 2021 12 27 امتیاز
شاخص رقابتی
48.94 2019 12 46.8 امتیاز
شاخص اقتصادی مقدم
-0.1 2022 02 0.6 در صد
صادرات
371 2022 06 357 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
122 2022 06 120 امتیاز
عرضه پول M1
15900 2022 06 14728 UGX - میلیارد
عرضه پول M2
26296 2022 06 24911 UGX - میلیارد
عرضه پول M3
35834 2022 06 34624 UGX - میلیارد
قیمت تولید
244 2022 05 238 امتیاز
قیمت صادرات
215 2022 05 209 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی
122 2022 06 120 امتیاز
قیمت واردات
209 2022 05 222 امتیاز
گردش سرمایه
-825 2021 12 -1178 USD - میلیون
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
54.22 2022 08 53.77 دوز در هر 100 نفر
موازنه تجاری
-494 2022 06 -414 USD - میلیون
موارد کروناویروس
168652 2022 08 168601 افراد
مخارج نظامی
948 2020 12 648 USD - میلیون
مرگ و میر کروناویروس
3626 2022 07 3620 افراد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
-0.9 2021 09 4 در صد
نرخ مالیات شرکت
30 2021 12 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی
40 2021 12 40 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
5.9 2022 03 7.6 در صد
نرخ تورم
1 2022 06 1.5 در صد
نرخ تورم
7.9 2022 07 6.8 در صد
نرخ بیکاری
2.9 2021 12 2.8 در صد
نرخ بهره سپرده
8.01 2022 06 8.12 در صد
نرخ بهره
9 2022 08 8.5 در صد
واردات
865 2022 05 698 USD - میلیون
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
24859885 2022 08 24655406 دوزها
وام به بخش خصوصی
20622 2022 06 20307 UGX - میلیارد
ورود توریست
473 2020 12 1543 هزار
هزینه های دولت
14745 2020 12 13286 UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده
120447 2020 12 112790 UGX - میلیارد
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 55.75 53 54 52.8 52.8 امتیاز
اندازه اصل تورم 6.3 6 5.7 5.3 5 در صد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.8 51.3 52 52 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.3 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 3775 3800 3835 3871 3907
پی ام آی مرکب 48.2 53.7 54 55 53.5 امتیاز
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2183 2160 2160 2160 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 894 910 930 930 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32778 36002 38090 40261 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 953 1164 1232 1302 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6416 7660 8104 8566 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2077 2256 2387 2523 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5055 4855 5136 5429 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14724 15752 16666 17615 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1080 1147 1213 1282 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 40.43 34 34 34 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 14.9 12 10 8 6.8 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 22.8 20 18 16 14 در صد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33491 34496 36496 38577 UGX - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 3696391 3338348 3601630 3897695 3907085 UGX - میلیون
جمعیت 45.74 48.96 48.96 48.96 میلیون
حساب جاری -973 -1300 -1300 -1300 -1300 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.8 -7 -5.8 -5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ذخایر ارزی خارجی 4099 4300 4250 4400 4370 USD - میلیون
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 0.3 -0.2 0.7 1.3 در صد
صادرات 371 350 360 360 345 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 122 123 123 128 امتیاز
قیمت تولید 244 248 253 267 278 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 122 122 123 123 127 امتیاز
موازنه تجاری -494 -380 -390 -320 -375 USD - میلیون
مخارج نظامی 948 500 500 500 500 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2.1 1.6 1.6 1.6 در صد
نرخ مالیات شرکت 30 30 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 40 40 30 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 4.5 3 6 5.7 در صد
نرخ تورم 1 0.7 0.4 0.3 0.4 در صد
نرخ تورم 7.9 7.6 7.4 6 5.6 در صد
نرخ بیکاری 2.9 3.1 3.1 2.9 2.9 در صد
نرخ بهره سپرده 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 در صد
نرخ بهره 9 9 9 9 9.5 در صد
واردات 865 730 750 680 720 USD - میلیون
ورود توریست 473 1250 1400 1400 1400 هزار
هزینه های دولت 14745 15409 15187 15630 15585 UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 120447 125867 124060 127674 127312 UGX - میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین