شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوگاندا اوگاندا
 • نرخ فعلی : 1,350.31
 • بالاترین قیمت روز : 1,350.31
 • پایین ترین قیمت روز : 1,350.31
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,350.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 16.64
 • بالاترین قیمت روز : 16.64
 • پایین ترین قیمت روز : 16.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 16.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 3,773
 • بالاترین قیمت روز : 3,773
 • پایین ترین قیمت روز : 3,772.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 3,773
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 4,223
 • بالاترین قیمت روز : 4,225
 • پایین ترین قیمت روز : 4,223
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4,225
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۲:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 4,226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / شیلینگ اوگانادا 4223 4225 4223 4225 3.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۴۲
پوند انگلیس / شیلینگ اوگانادا 4736.34 4738.21 4736.34 4738.21 2.24 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۴۲
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۷
دلار / شیلینگ اوگانادا 3773 - 3772.25 3773 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۵۶
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 220.8388 - 220.8388 220.8388 4.81 2.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۵:۰۷

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1350.31 - 1350.31 1350.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۳۰

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda Clays 9 - 9 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۷:۰۵
Umeme 245.7 - 245.7 245.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۷:۰۶
Bank of Baroda Uganda 114 - 114 114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Stanbic Bank Uganda 24 - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۱۰
Cipla Quality 102 - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 2Y 14.264 - 14.264 14.371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Uganda 15Y 16.75 - 16.317 16.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Uganda 3M 9.063 - 8.634 9.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۳۰
Uganda 6M 10.7 - 10.435 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۳۰
Uganda 1Y 11.181 - 10.981 11.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۳۰

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 04 210 104 : 211 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 79 0 : 82 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 0 0 : 0 روزانه 2020-06

Coronavirus Cases

0 2020 06 458 1 : 458 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 127 106 : 135 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه

اندازه اصل تورم

3.40 2020 05 3.4 0.8 : 22.7 ماهیانه 2020-05

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 03 15735477 1827083 : 15940636 ماهیانه 2020-03

اطمینان کسب و کار

49.90 2020 05 44.5 34 : 62.7 ماهیانه 2020-05

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 33

بودجه دولت

-4.70 2018 12 -3.3 -4.8 : -0.77 سالیانه 2018-12

بازار سهام

1350.31 2020 06 1350 : روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.00 2018 12 38.6 19.2 : 71.5 سالیانه 2018-12

پی ام آی مرکب

21.60 2020 05 21.6 21.6 : 58.8 ماهیانه

پول

3764.00 2020 06 3757 1555 : 3940 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

6572.19 2019 12 6881 1995 : 6881 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2169.39 2019 12 2739 446 : 2739 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5296.15 2019 09 1199 393 : 1199 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

709.70 2018 12 694 274 : 710 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1807.37 2018 12 1768 773 : 1807 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

31923.27 2019 12 33583 8348 : 33583 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

471.51 2019 09 250 98.26 : 4743 سه ماهه

تورم مواد غذایی

4.80 2020 05 4.8 -11.22 : 40.65 ماهیانه 2020-05

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

31617.40 2018 12 28381 1160 : 31617 سالیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

2769907.33 2020 03 2769426 326244 : 2769907 ماهیانه 2020-03

تغییر قیمت تولید کننده

4.30 2020 02 4.1 -4.1 : 8.7 ماهیانه 2020-02

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 664 365 : 724 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

813.73 2019 09 569 237 : 730 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

28.50 2019 12 27.48 0.42 : 28.5 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

14058.08 2019 09 8821 4082 : 13283 سه ماهه

جمعیت

43.80 2019 12 42.72 6.77 : 43.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.80 2018 12 -5.4 -11.6 : 2.86 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-380.90 2019 12 -776 -939 : 118 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

1216600.00 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه

ذخایر ارزی

3275.48 2020 02 3233 5.1 : 3654 ماهیانه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 149 43 : 151 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 02 122 72.5 : 167 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 117 108 : 129 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه

شاخص مسکن

0 2020 03 216 99 : 220 ماهیانه 2020-03

شاخص اقتصادی مقدم

0.51 2019 11 0.59 -1.65 : 2.16 ماهیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 04 166 102 : 168 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 26 19 : 29 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.93 2.76 : 6.09 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 46.8 3.33 : 48.94 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

180.60 2020 05 183 102 : 183 ماهیانه 2020-05

صادرات

315.52 2020 03 356 12.39 : 604 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 02 11468 913 : 11468 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 02 26880 139 : 27205 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 02 19362 139 : 19490 ماهیانه 2020-03

قیمت واردات

0 2020 02 134 64.95 : 209 ماهیانه 2020-03

قیمت مصرف کننده اصلی

178.36 2020 05 178 70.19 : 178 ماهیانه 2020-05

قیمت صادرات

0 2020 03 161 60.13 : 225 ماهیانه 2020-03

قیمت تولید

184.40 2020 01 181 176 : 187 ماهیانه 2020-01

گردش سرمایه

0 2019 12 -443 -863 : 6684 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-280.00 2020 03 -306 -483 : 14.56 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

406.00 2018 12 347 11 : 612 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.30 2019 09 2.3 -5.7 : 9.3 سه ماهه 2019-09

نرخ تورم

2.80 2020 05 3.2 -5.36 : 24.5 ماهیانه 2020-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.60 2019 12 4.5 -8.1 : 11.7 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

1.00 2020 04 0.1 -2.1 : 5.2 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2018 12 40 30 : 40 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

10.12 2020 03 10.14 3.54 : 38.38 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره

8.00 2020 05 8 8 : 23 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری

1.80 2019 12 1.7 0.94 : 3.5 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه 2019-12

وام به بخش خصوصی

0 2020 02 16626 244 : 16744 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

1800.00 2018 12 1402 69 : 1800 سالیانه

واردات

595.71 2020 03 662 44.2 : 917 ماهیانه 2020-03

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1368500.00 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه

هزینه های دولت

9660.10 2018 12 9699 5059 : 9699 سالیانه 2018-12

هزینه های مصرف کننده

81538.20 2018 12 78291 52477 : 81538 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 3.40 3.4 3.4 3.4 3.2 4 2020-05
اطمینان کسب و کار 49.90 53 54.3 56 51.2 57.5 2020-05
بودجه دولت -4.70 -6.5 -6.5 -5 -6.5 -5 2018-12
بازار سهام 1350.31 1293 1266 1239 1322 1185
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 43 43 43 43 45 2018-12
پی ام آی مرکب 21.60 53 55 54 25 55
پول 3764.00 3780 3791 3802 3769 3825
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6572.19 6984 7232 7204 3443 7666 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2169.39 2780 2879 2868 1052 3051 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5296.15 399 413 411 1209 437
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.70 730 730 730 730 744
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807.37 1859 1859 1859 1859 1895
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31923.27 34087 35296 35161 30648 37413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 471.51 4815 4985 4966 252 5285
تورم مواد غذایی 4.80 2.7 3 2.7 3.4 2.5 2020-05
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31617.40 31886 32092 33230 31934 35224
تسهیلات اعتباری خریدار 2769907.33 2615997 2824020 2858439 2539442 2993462 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 1.3 1.3 1.3 1.4 2.1 2020-02
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 813.73 741 767 764 574 813
تولید ناخالص داخلی 28.50 30 30 32 32.43 32 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14058.08 13482 13960 13907 8896 14798
جمعیت 43.80 44.6 45.84 45.8 44.6 47.4 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5 2018-12
حساب جاری -380.90 -1100 -1200 -1200 -750 -1300 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1817300 1817300 1859522 1817300 1957168
ذخایر ارزی 3275.48 3300 3300 3300 3240 3251 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.51 1.3 1.6 1.6 1.2 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 180.60 185 187 186 183 195 2020-05
صادرات 315.52 280 290 370 270 370 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 178.36 180 181 182 179 189 2020-05
قیمت تولید 184.40 180 183 183 180 187 2020-01
موازنه تجاری -280.00 -470 -360 -680 -630 -415 2020-03
مخارج نظامی 406.00 475 475 475 475 500
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.8 1.3 -1.4 2.2 2019-09
نرخ تورم 2.80 3.6 3.8 3.1 3.4 4 2020-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 3 5.1 4.7 1.7 6 2019-12
نرخ تورم 1.00 0.8 0.4 0.3 1 0.5 2020-04
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 2019-12
نرخ بهره سپرده 10.12 9.43 9.43 9.43 10.43 9.43 2020-03
نرخ بهره 8.00 7 7 7 8 6.5 2020-05
نرخ بیکاری 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15 2019-12
ورود توریست 1800.00 2150 2150 2150 2150 2300
واردات 595.71 750 700 1050 900 1200 2020-03
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1508900 1368500 1608900
هزینه های دولت 9660.10 9805 10153 10114 9742 10762 2018-12
هزینه های مصرف کننده 81538.20 82761 85697 85370 82231 90838 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی