اوگاندا اوگاندا
اوگاندا

اوگاندا

اوگاندا (به انگلیسی: Uganda، یوگندا) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، کشوری است در حاشیهٔ دریاچهٔ ویکتوریا واقع در شرق میانهٔ آفریقا. همسایه‌های آن عبارت‌اند از سودان جنوبی، کنگو، رواندا، بروندی، تانزانیا، کنیا. پایتخت آن کامپالا است.جمعیت این کشور ۴۵٬۷۴۱٬۰۰۰ نفر است. زبان نخست رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم زبان سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند.یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.
 • نرخ فعلی : 1,369.84
 • بالاترین قیمت روز : 1,369.84
 • پایین ترین قیمت روز : 1,369.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,369.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 16.696
 • بالاترین قیمت روز : 16.696
 • پایین ترین قیمت روز : 16.696
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 16.696
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 3,665.73
 • بالاترین قیمت روز : 3,665.73
 • پایین ترین قیمت روز : 3,665.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 3,665.73
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 4,361.5
 • بالاترین قیمت روز : 4,361.5
 • پایین ترین قیمت روز : 4,361.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 4,361.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / شیلینگ اوگانادا 4361.5 - 4361.5 4361.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 239.0359 - 239.0359 239.0359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
دلار / شیلینگ اوگانادا 3665.73 - 3665.73 3665.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۴
پوند انگلیس / شیلینگ اوگانادا 5108.27 - 5108.27 5117.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 - 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۷
National Insurance Corp 6 - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۶
Umeme 220 - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۶:۳۹
Development Finance Co 620 - 620 620 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۶
Centum Invest 606 - 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۶

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 6M 10.637 11.06 10.637 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Uganda 1Y 12.276 - 12.276 12.276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Uganda 5Y 16.196 - 16.196 16.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Uganda 10Y 16.696 - 16.696 16.696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Uganda 2Y 13.566 - 13.513 13.566 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 03 40395 0 : 40408 روزانه 2021-03

Coronavirus Recovered

0 2021 03 15052 0 : 15065 روزانه 2021-03

CPI مسکن آب و برق

0 2021 02 209 104 : 212 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 03 333 0 : 334 روزانه 2021-03

آدرس های IP

0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 127 106 : 135 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 03 : ماهیانه 31

اطمینان کسب و کار

53.00 2021 02 50.38 33.91 : 65.86 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2021 01 17830149 1827083 : 17911523 ماهیانه

اندازه اصل تورم

5.60 2021 02 5.5 0.8 : 22.7 ماهیانه

بودجه دولت

-5.00 2019 12 -4.7 -5 : -0.77 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

38.20 2019 12 35.1 19.2 : 71.5 سالیانه 2019-12

بازار سهام

1357.59 2021 03 1357 : روزانه

پول

3648.69 2021 03 3655 24.44 : 3940 روزانه

پی ام آی مرکب

51.20 2021 02 49.8 21.6 : 58.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5190.55 2020 09 4170 788 : 5231 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2181.20 2019 12 2122 907 : 2181 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

956.90 2019 12 931 360 : 957 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

34531.71 2020 09 28757 8348 : 35296 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

992.58 2020 09 397 98.26 : 993 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

9715.32 2020 09 6865 1995 : 9738 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1683.94 2020 09 1959 446 : 1986 سه ماهه

تورم مواد غذایی

-0.90 2021 02 -1.2 -11.22 : 40.65 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

13732.93 2020 09 12610 4082 : 14655 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

892.03 2020 09 904 237 : 904 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

34.39 2019 12 32.77 0.42 : 34.39 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 664 365 : 724 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

2.70 2020 09 2.6 -4.1 : 8.7 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

31617.40 2018 12 28381 1160 : 31617 سالیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

2934742.86 2021 01 2912650 326244 : 2934743 ماهیانه

جمعیت

45.74 2020 12 43.8 6.77 : 45.74 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-910.50 2020 09 -673 -939 : 118 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.40 2019 12 -8.1 -9 : 2.86 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه

ذخایر ارزی

3567.27 2021 01 3848 5.1 : 4148 ماهیانه

رابطه مبادله

0 2021 01 105 72.5 : 167 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 117 108 : 129 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 137 43 : 151 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه

شاخص اقتصادی مقدم

1.02 2020 08 3.81 -3.91 : 5.53 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 46.8 3.33 : 48.94 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 28 19 : 29 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 02 211 102 : 216 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2020 11 218 99 : 220 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 3.96 2.76 : 6.09 سالیانه

صادرات

410.40 2021 01 456 12.39 : 604 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

187.50 2021 02 187 102 : 188 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 01 13570 913 : 13570 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 01 23011 139 : 23011 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 01 31807 139 : 31838 ماهیانه

قیمت واردات

0 2021 01 148 64.95 : 209 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2021 01 156 60.13 : 225 ماهیانه

قیمت تولید

182.30 2020 11 184 124 : 187 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

185.69 2021 02 185 70.19 : 186 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 09 -1051 -1051 : 6684 سه ماهه

مخارج نظامی

406.00 2018 12 347 11 : 612 سالیانه

موازنه تجاری

-298.70 2021 01 -432 -483 : 14.6 ماهیانه 2021-01

نرخ تورم

0.30 2021 02 0.2 -2.1 : 5.2 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2020 12 30 30 : 40 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.20 2020 09 -6.3 -8.1 : 11.7 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-4.30 2020 06 -5.9 -5.9 : 8.1 سه ماهه 2020-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ تورم

3.80 2021 02 3.7 -5.36 : 24.5 ماهیانه 2021-02

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2020 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ بیکاری

1.80 2019 12 1.7 0.94 : 3.5 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

9.89 2021 01 9.48 3.54 : 38.38 ماهیانه

نرخ بهره

7.00 2021 02 7 7 : 23 روزانه 2021-02

نرخ اشتغال

0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪

واردات

709.09 2021 01 888 44.2 : 917 ماهیان��

وام به بخش خصوصی

0 2021 01 18089 244 : 18238 ماهیانه

ورود توریست

1800.00 2018 12 1402 69 : 1800 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه

هزینه های دولت

9660.10 2018 12 9699 5059 : 9699 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

81538.20 2018 12 78291 52477 : 81538 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 53.00 54 56 54 53 58
اندازه اصل تورم 5.60 4.7 4.5 4 5 3.6
بودجه دولت -5.00 -7 -7 -7 -7 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54 2019-12
بازار سهام 1357.59 1300 1272 1245 1328 1191
پول 3648.69 3670 3680 3691 3659 3713
پی ام آی مرکب 51.20 56 57 55 54.6 57
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5190.55 4358 5450 5471 4948 5799
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2181.20 2050 2050 2050 2050 2160
تولید ناخالص داخلی سرانه 956.90 935 935 935 935 970
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34531.71 30051 36258 36396 30589 38580
تولید ناخالص داخلی از معادن 992.58 414 1042 1046 632 1109
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9715.32 7174 10201 10240 5903 10854
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1683.94 2047 2057 2064 2045 2188
تورم مواد غذایی -0.90 1.3 1.4 1.4 1.5 2.4
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13732.93 13177 14420 14475 13963 15343
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 892.03 945 937 940 895 997
تولید ناخالص داخلی 34.39 32.5 32.5 32.5 32.5 34
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 4 3.5 3.5 4.5 3.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31617.40 33040 33198 33325 32566 35324
تسهیلات اعتباری خریدار 2934742.86 2781400 2924100 2969111 2853176 3147258
جمعیت 45.74 45.8 45.8 47.4 45.8 48.96 2020-12
حساب جاری -910.50 -1200 -1200 -1300 -1200 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8 2019-12
ذخایر ارزی 3567.27 3300 3300 3300 3300 3251
شاخص اقتصادی مقدم 1.02 1.6 1.6 1.8 1.6 1.8
صادرات 410.40 330 328 330 300 360
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 187.50 191 192 192 187 200
قیمت تولید 182.30 190 197 187 183 187
قیمت مصرف کننده اصلی 185.69 185 185 201 191 201
مخارج نظامی 406.00 475 475 500 475 500
موازنه تجاری -298.70 -350 -370 -415 -360 -415 2021-01
نرخ تورم 0.30 0.6 0.6 0.5 0.3 0.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 30 30 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.20 4.5 5 5.4 3 6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.30 2.8 2.3 2 4 1.7 2020-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تورم 3.80 3.5 3 3 3.4 4 2021-02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ بیکاری 1.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 9.89 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48
نرخ بهره 7.00 5 5 5 5 6.5 2021-02
واردات 709.09 700 680 700 650 750
ورود توریست 1800.00 1250 1250 1250 1250 1400
هزینه های دولت 9660.10 10095 10143 10182 9950 10793
هزینه های مصرف کننده 81538.20 85207 85615 85941 83984 91098
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی