اوگاندا اوگاندا
اوگاندا

اوگاندا

اوگاندا (به انگلیسی: Uganda) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، کشوری است در حاشیهٔ دریاچهٔ ویکتوریا واقع در شرق میانهٔ آفریقا. همسایه‌های آن عبارت‌اند از سودان جنوبی، کنگو، رواندا، بروندی، تانزانیا، کنیا. پایتخت آن کامپالا است.جمعیت این کشور ۴۵٬۷۴۱٬۰۰۰ نفر است. زبان نخست رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم زبان سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند. ۷یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.
 • نرخ فعلی : 1,369.84
 • بالاترین قیمت روز : 1,369.84
 • پایین ترین قیمت روز : 1,369.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,369.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 16.618
 • بالاترین قیمت روز : 16.618
 • پایین ترین قیمت روز : 16.618
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 16.618
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 3,685
 • بالاترین قیمت روز : 3,707
 • پایین ترین قیمت روز : 3,683
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 3,685
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 4,467
 • بالاترین قیمت روز : 4,474.8
 • پایین ترین قیمت روز : 4,451.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 15.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4,467
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۰۰:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 4,467
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / شیلینگ اوگانادا 4467 - 4451.1 4474.8 15.90 0.36% ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۰۰
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.0041 - 0.0041 0.0041 0.00 12.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۷
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 242.2861 - 242.2861 242.2861 25.21 11.61% ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۷
پوند انگلیس / شیلینگ اوگانادا 4955.22 - 4946.74 4955.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
دلار / شیلینگ اوگانادا 3685 - 3683 3707 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۴۶

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 - 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 23.5 - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۷
Centum Invest 606 - 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Umeme 220 - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶:۰۷
Development Finance Co 629 - 629 629 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۶
Bank of Baroda Uganda 120 - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۶:۳۵

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 12.64 - 12.64 12.64 1.06 9.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Uganda 3M 7.465 - 7.465 7.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۳
Uganda 6M 9.697 - 9.697 9.697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۳
Uganda 5Y 16.582 - 16.582 16.582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۳
Uganda 10Y 16.618 - 16.618 16.618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۳

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 19944 0 : 20145 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 8944 0 : 9044 روزانه 2020-12

CPI مسکن آب و برق

0 2020 08 209 104 : 212 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 12 205 0 : 206 روزانه 2020-12

آدرس های IP

0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 127 106 : 135 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 31

اطمینان کسب و کار

51.68 2020 10 50.76 33.71 : 65.54 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 08 16996560 1827083 : 16996560 ماهیانه

اندازه اصل تورم

6.30 2020 10 6.2 0.8 : 22.7 ماهیانه

بودجه دولت

-5.00 2019 12 -4.7 -5 : -0.77 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.00 2019 12 35.1 19.2 : 71.5 سالیانه 2019-12

بازار سهام

1311.73 2020 11 1314 : روزانه

پول

3700.00 2020 11 3695 24.44 : 3940 روزانه

پی ام آی مرکب

55.80 2020 10 54.5 21.6 : 58.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

4173.45 2020 06 4787 788 : 5239 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2181.20 2019 12 2122 907 : 2181 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

956.90 2019 12 931 360 : 957 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

28721.74 2020 06 29901 8348 : 35221 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

376.97 2020 06 608 98.26 : 701 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

6811.69 2020 06 5650 1995 : 9815 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1958.60 2020 06 1986 446 : 1986 سه ماهه

تورم مواد غذایی

-0.10 2020 10 0.2 -11.22 : 40.65 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

12609.58 2020 06 13556 4082 : 14655 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

901.22 2020 06 870 237 : 901 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

34.39 2019 12 32.77 0.42 : 34.39 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 664 365 : 724 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

2.00 2020 08 3.2 -4.1 : 8.7 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

31617.40 2018 12 28381 1160 : 31617 سالیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

2784857.16 2020 09 2725140 326244 : 2784857 ماهیانه

جمعیت

43.80 2019 12 42.72 6.77 : 43.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-673.20 2020 03 -381 -939 : 118 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.80 2018 12 -5.4 -11.6 : 2.86 سالیانه 2018-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه

ذخایر ارزی

3991.15 2020 09 3957 5.1 : 4148 ماهیانه

رابطه مبادله

0 2020 08 121 72.5 : 167 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 117 108 : 129 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 149 43 : 151 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه

شاخص اقتصادی مقدم

1.02 2020 08 3.81 -3.91 : 5.53 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 46.8 3.33 : 48.94 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 26 19 : 29 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 08 200 102 : 202 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2020 08 213 99 : 220 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.93 2.76 : 6.09 سالیانه

صادرات

417.93 2020 08 419 12.39 : 604 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

187.00 2020 10 187 102 : 187 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 08 11842 913 : 12939 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 08 20722 139 : 21865 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 08 29147 139 : 30215 ماهیانه

قیمت واردات

0 2020 08 125 64.95 : 209 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2020 08 151 60.13 : 225 ماهیانه

قیمت تولید

182.40 2020 09 180 124 : 187 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

185.25 2020 10 185 70.19 : 185 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 03 -140 -863 : 6684 سه ماهه

مخارج نظامی

406.00 2018 12 347 11 : 612 سالیانه

موازنه تجاری

-316.00 2020 10 -316 -483 : 14.6 ماهیانه 2020-09

نرخ تورم

3.70 2020 11 4.5 -5.36 : 24.5 ماهیانه 2020-11

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2019 12 40 30 : 40 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-6.00 2020 06 1 -8.1 : 11.7 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-4.30 2020 03 0.8 -3.4 : 8.1 سه ماهه 2020-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ تورم

0.20 2020 10 0.7 -2.1 : 5.2 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ بیکاری

1.80 2019 12 1.7 0.94 : 3.5 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

9.16 2020 09 10.11 3.54 : 38.38 ماهیانه

نرخ بهره

7.00 2020 10 7 7 : 23 روزانه 2020-10

نرخ اشتغال

0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪

واردات

733.90 2020 08 719 44.2 : 917 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2020 08 17251 244 : 17293 ماهیانه

ورود توریست

1800.00 2018 12 1402 69 : 1800 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه

هزینه های دولت

9660.10 2018 12 9699 5059 : 9699 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

81538.20 2018 12 78291 52477 : 81538 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 51.68 52 54 56 48.7 54
اندازه اصل تورم 6.30 5 4.7 4.5 5.5 4
بودجه دولت -5.00 -8.3 -7 -7 -8.3 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 48 48 48 50 48 2019-12
بازار سهام 1311.73 1259 1232 1206 1286 1153
پول 3700.00 3716 3727 3738 3706 3760
پی ام آی مرکب 55.80 54.6 56 57 53 55
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4173.45 4930 4361 4382 5223 5505
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2181.20 1860 2050 2050 1860 2050
تولید ناخالص داخلی سرانه 956.90 860 935 935 860 935
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28721.74 30798 30014 30158 32618 34379
تولید ناخالص داخلی از معادن 376.97 626 394 396 693 730
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6811.69 5819 7118 7152 7060 7441
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1958.60 2045 2047 2057 1975 2081
تورم مواد غذایی -0.10 1.5 1.3 1.4 1.8 1.4
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12609.58 13963 13177 13240 14359 15134
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 901.22 897 942 946 878 925
تولید ناخالص داخلی 34.39 30 32.5 32.5 30 32.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 4.5 4 3.5 5 3.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31617.40 32566 33040 33198 31523 33225
تسهیلات اعتباری خریدار 2784857.16 2853005 2781400 2861397 2678923 2823585
جمعیت 43.80 45.84 45.8 45.8 44.6 47.4 2019-12
حساب جاری -673.20 -1200 -1200 -1200 -1200 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5 -5 -5.3 -5 2018-12
ذخایر ارزی 3991.15 3300 3300 3300 3300 3251
شاخص اقتصادی مقدم 1.02 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
صادرات 417.93 300 330 328 290 330
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 187.00 187 191 192 187 193
قیمت تولید 182.40 190 197 196 183 187
قیمت مصرف کننده اصلی 185.25 185 185 190 191 201
مخارج نظامی 406.00 475 475 475 475 500
موازنه تجاری -316.00 -350 -370 -352 -360 -415 2020-09
نرخ تورم 3.70 3.7 3.5 3 4 3 2020-11
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 3 4.5 5 -0.3 5.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.30 2 1.5 2.3 -3.8 2 2020-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تورم 0.20 0.3 0.6 0.6 0.4 0.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ بیکاری 1.80 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 9.16 9.09 9.09 9.09 10.09 9.09
نرخ بهره 7.00 5 5 5 6 5 2020-10
واردات 733.90 650 700 680 600 700
ورود توریست 1800.00 1000 1250 1250 1000 1250
هزینه های دولت 9660.10 9950 10095 10143 9631 10151
هزینه های مصرف کننده 81538.20 83984 85207 85615 81294 85683
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی