اوگاندا اوگاندا
اوگاندا

اوگاندا

اوگاندا (به انگلیسی: Uganda) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، کشوری محصور در خشکی در قاره آفریقا است که پایتخت آن کامپالا است. اوگاندا کشوری در مرکز قارهٔ آفریقاست. اوگاندا از شمال با سودان جنوبی و از باختر با جمهوری دموکراتیک کنگو و از خاور با کنیا و از جنوب با تانزانیا و از جنوب باختری با رواندا مرز مشترک دارد. برزگترین دریاچه قارهٔ آفریقا دریاچهٔ ویکتوریا است که در بخشی از دریاچه در جنوب خاوری اوگاندا جای گرفته‌است. جمعیت این کشور ۴۵٬۷۴۱٬۰۰۰ نفر است. زبان نخست رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم زبان سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند.یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.
 • نرخ فعلی : 1,369.84
 • بالاترین قیمت روز : 1,369.84
 • پایین ترین قیمت روز : 1,369.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,369.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 15.507
 • بالاترین قیمت روز : 15.56
 • پایین ترین قیمت روز : 15.507
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 15.507
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 3,575.72
 • بالاترین قیمت روز : 3,575.72
 • پایین ترین قیمت روز : 3,531.04
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 3,575.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 4,047
 • بالاترین قیمت روز : 4,152.4
 • پایین ترین قیمت روز : 4,047
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 105.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4,047
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۷:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 4,152.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 105.4

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / شیلینگ اوگانادا 4734.25 - 4734.25 4831 96.75 2.04% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲:۰۷
یورو / شیلینگ اوگانادا 4047 - 4047 4152.4 105.40 2.60% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲:۰۷
دلار / شیلینگ اوگانادا 3575.72 - 3531.04 3575.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۵۹
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 236.7046 - 236.7046 236.7046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 - 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Baroda Uganda 94 - 94 94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷:۵۶
Stanbic Bank Uganda 26 - 26 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۹
Uganda Clays 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۹
New Vision Printing & Publishing 310 - 310 310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۵۲
Umeme 189 - 189 189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۷:۱۱

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 2Y 10.956 - 10.851 11.008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Uganda 3Y 13.725 - 13.725 13.778 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Uganda 5Y 14.642 - 14.642 14.696 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Uganda 10Y 15.507 - 15.507 15.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Uganda 15Y 16.156 - 16.156 16.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 125788 0 : 129329 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 52382 0 : 52961 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 6.35 0 : 6.35 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 2990507 0 : 2990507 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 02 209 104 : 212 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 3200 0 : 3204 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 127 106 : 135 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 31
اطمینان کسب و کار
49.36 2021 09 49.99 33.3 : 65.86 ماهیانه
اعتبار بخش خصوصی
0 2021 08 18415818 1827083 : 18415818 ماهیانه
اندازه اصل تورم
2.20 2021 09 2.2 0.8 : 22.7 ماهیانه
بودجه دولت
-6.60 2020 12 -5.2 -6.6 : -0.77 سالیانه
بازار سهام
1474.98 2021 10 1467 1200 : 2270 روزانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
49.80 2020 12 38.2 19.2 : 71.5 سالیانه 2020-12
پول
3546.45 2021 10 3550 24.44 : 3940 روزانه
پی ام آی مرکب
52.50 2021 09 50.2 21.6 : 58.8 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2177.60 2020 12 2187 908 : 2187 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
958.19 2020 12 963 361 : 963 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
4800.67 2021 06 4888 788 : 5274 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
32669.73 2021 06 30897 8348 : 35076 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از معادن
394.09 2021 06 390 98.26 : 625 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
6974.10 2021 06 5844 1995 : 10202 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
2247.04 2021 06 2120 446 : 2247 سه ماهه
تغییر قیمت تولید کننده
12.60 2021 08 11.7 -4.1 : 12.6 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
14688.57 2021 06 14377 4082 : 14727 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
1030.42 2021 06 1053 237 : 1053 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
37.37 2020 12 35.17 0.42 : 37.37 سالیانه
تورم مواد غذایی
2.90 2021 09 1.3 -11.22 : 40.65 ماهیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2020 12 797 365 : 875 سالیانه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
33491.00 2020 12 30804 1160 : 33491 سالیانه
تسهیلات اعتباری خریدار
3169086.31 2021 08 3174695 326244 : 3174695 ماهیانه
جمعیت
45.74 2020 12 43.8 6.77 : 45.74 سالیانه
حساب جاری
-1279.90 2021 06 -710 -1280 : 118 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-9.80 2020 12 -7.4 -9.8 : 2.86 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا
0 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین
0 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه
ذخایر ارزی
4018.09 2021 08 4155 5.1 : 4155 ماهیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 137 43 : 151 سالیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 117 108 : 129 سالیانه
رابطه مبادله
0 2021 08 90.34 72.5 : 167 ماهیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه
شاخص اقتصادی مقدم
0.00 2021 06 -0.9 -3.91 : 3.59 ماهیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 3.96 2.76 : 6.09 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 46.8 3.33 : 48.94 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 28 19 : 29 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 02 211 102 : 216 ماهیانه
شاخص مسکن
0 2021 08 222 99 : 222 ماهیانه
صادرات
292.67 2021 08 300 12.39 : 604 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
113.70 2021 09 118 61.7 : 118 ماهیانه
عرضه پول M3
0 2021 08 32836 139 : 33078 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 08 24032 139 : 24151 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 08 14090 913 : 14139 ماهیانه
قیمت تولید
203.90 2021 08 203 62 : 205 ماهیانه
قیمت صادرات
0 2021 08 160 60.13 : 225 ماهیانه
قیمت مصرف کننده اصلی
114.85 2021 09 113 70.19 : 178 ماهیانه
قیمت واردات
0 2021 08 178 64.95 : 209 ماهیانه
گردش سرمایه
0 2021 06 -611 -1051 : 6684 سه ماهه
مخارج نظامی
948.00 2020 12 648 11.2 : 948 سالیانه
موازنه تجاری
-367.30 2021 08 -303 -668 : 14.6 ماهیانه 2021-08
نرخ تورم
2.20 2021 09 1.9 -5.36 : 24.4 ماهیانه
نرخ مالیات شرکت
30.00 2021 12 30 30 : 30 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
40.00 2021 12 40 30 : 40 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
18.00 2021 12 18 18 : 18 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
13.70 2021 06 3 -8.1 : 13.7 سه ماهه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
-0.20 2021 03 2.9 -5.6 : 8.2 سه ماهه
نرخ اشتغال
0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪
نرخ تورم
0.60 2021 09 0 -2.1 : 5.2 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
5.00 2021 12 5 5 : 5 سالیانه
نرخ تامین اجتماعی
15.00 2021 12 15 15 : 15 سالیانه
نرخ بیکاری
2.44 2020 12 1.8 0.94 : 3.5 سالیانه
نرخ بهره سپرده
8.65 2021 08 8.38 3.54 : 38.38 ماهیانه
نرخ بهره
6.50 2021 10 6.5 6.5 : 23 روزانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
10.00 2021 12 10 10 : 10 سالیانه
واردات
660.00 2021 08 604 44.2 : 1123 ماهیانه
وام به بخش خصوصی
0 2021 08 18962 244 : 18962 ماهیانه
ورود توریست
473.00 2020 12 1543 69 : 1800 سالیانه
هزینه زندگی انفرادی
0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه
هزینه زندگی خانواده
0 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه
هزینه های دولت
14745.00 2020 12 13286 3194 : 14745 سالیانه 2020-12
هزینه های مصرف کننده
120447.00 2020 12 112790 41093 : 120447 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 49.36 52 52.7 53 52.5 53
اندازه اصل تورم 2.20 3.6 3.4 3.8 4 3.8
بودجه دولت -6.60 -8.4 -8.4 -8.4 -9 -8.4
بازار سهام 1474.98 1412 1375 1339 1450 1270
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.80 51.3 51.3 51.3 50.9 51.3 2020-12
پول 3546.45 3588 3599 3609 3578 3630
پی ام آی مرکب 52.50 53.8 54 55 53 55
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2177.60 2050 2050 2050 2050 2160
تولید ناخالص داخلی سرانه 958.19 935 935 935 935 970
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4800.67 5035 5007 4993 5272 5473
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32669.73 31823 34075 33977 33989 35281
تولید ناخالص داخلی از معادن 394.09 402 411 410 477 495
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6974.10 6019 7274 7253 7809 8106
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2247.04 2184 2344 2337 2168 2250
تغییر قیمت تولید کننده 12.60 10 8.5 8 12 8.5
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14688.57 14808 15320 15276 14686 15244
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1030.42 1085 1075 1072 1028 1067
تولید ناخالص داخلی 37.37 32.5 32.5 32.5 32.5 34
تورم مواد غذایی 2.90 2 2 1.4 1.8 1.4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33491.00 34496 34931 34831 35166 36502
تسهیلات اعتباری خریدار 3169086.31 3107183 3280789 3295850 3068517 3185121
جمعیت 45.74 47.4 47.4 47.4 47.4 48.96
حساب جاری -1279.90 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -7 -7 -7 -8 -7
ذخایر ارزی 4018.09 3300 3300 3300 3300 3251
شاخص اقتصادی مقدم 0.00 1.2 0.7 0.7 1.4 2
صادرات 292.67 330 330 330 330 360
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.70 115 115 116 114 116
قیمت تولید 203.90 225 216 220 208 226
قیمت مصرف کننده اصلی 114.85 117 118 119 117 122
مخارج نظامی 948.00 500 500 500 500 500
موازنه تجاری -367.30 -370 -370 -370 -370 -390 2021-08
نرخ تورم 2.20 2.1 1.8 2.2 2.3 2.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.70 3 4.3 4 5 3.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 1.3 1.5 2.1 2 1.6
نرخ تورم 0.60 -0.1 0.3 0.5 0.6 0.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ بیکاری 2.44 2.3 2.3 2.3 2.5 2.3
نرخ بهره سپرده 8.65 8.15 8.15 7.65 8.65 7.65
نرخ بهره 6.50 6 6 5.5 6.5 5.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10
واردات 660.00 700 700 700 700 750
ورود توریست 473.00 1250 1250 1250 1250 1400
هزینه های دولت 14745.00 15187 15379 15335 15482 16071 2020-12
هزینه های مصرف کننده 120447.00 124060 125626 125265 126469 131275
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی