اوگاندا اوگاندا
اوگاندا

اوگاندا

اوگاندا (به انگلیسی: Uganda، یوگندا) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، اوگاندا کشوری در مرکز قاره ی آفریقاست. اوگاندا از شمال با سودان جنوبی و از باختر با جمهوری دموکراتیک کنگو و از خاور با کنیا و از جنوب با تانزانیا و از جنوب باختری با رواندا مرز مشترک دارد. برزگترین دریاچه قاره ی آفریقا دریاچه ی ویکتوریا است که در بخشی از دریاچه در جنوب خاوری اوگاندا جای گرفته است. پایتخت آن کامپالا است.جمعیت این کشور ۴۵٬۷۴۱٬۰۰۰ نفر است. زبان نخست رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم زبان سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند.یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.
 • نرخ فعلی : 1,369.84
 • بالاترین قیمت روز : 1,369.84
 • پایین ترین قیمت روز : 1,369.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,369.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 14.752
 • بالاترین قیمت روز : 14.806
 • پایین ترین قیمت روز : 14.752
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 14.752
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۳۴:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 16.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 9.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.348
 • نرخ فعلی : 3,550
 • بالاترین قیمت روز : 3,560
 • پایین ترین قیمت روز : 3,536.17
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,550
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 3,549.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29
 • نرخ فعلی : 4,163.5
 • بالاترین قیمت روز : 4,195
 • پایین ترین قیمت روز : 4,163.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 28.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4,180
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۵:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 4,180
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 16.5

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / شیلینگ اوگانادا 4163.5 - 4163.5 4195 17.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
پوند انگلیس / شیلینگ اوگانادا 4905.39 4893.68 4874.38 4905.39 22.41 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
دلار / شیلینگ اوگانادا 3550 - 3536.17 3560 0.29 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۵۰
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 247.2129 - 247.2129 247.2129 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۲۸

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 - 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 26 - 26 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۷:۴۵
Uganda Clays 8.5 - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۱۷:۴۵
Bank of Baroda Uganda 119 - 119 119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۴۸
Umeme 215 - 215 215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۱۷:۴۶
New Vision Printing & Publishing 310 - 310 310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 9.55 7.57 7.57 9.55 0.50 5.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۳۴
Uganda 6M 8.753 9.226 10.913 9.226 2.10 23.96% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۳۴
Uganda 5Y 14.271 14.592 14.271 14.592 1.83 12.82% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۳۴
Uganda 10Y 14.752 14.806 14.752 14.806 1.35 9.14% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۳۴
Uganda 15Y 14.859 14.967 14.859 14.967 0.07 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۵

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 91162 0 : 91355 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 52382 0 : 52961 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 2.43 0 : 2.98 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 1110867 0 : 1363101 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 02 209 104 : 212 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 2526 0 : 2557 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 127 106 : 135 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 31

اطمینان کسب و کار

49.37 2021 06 55.87 34.04 : 65.86 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2021 05 17829454 1827083 : 17981888 ماهیانه

اندازه اصل تورم

2.70 2021 06 3.1 0.8 : 22.7 ماهیانه

بودجه دولت

-6.60 2020 12 -5.2 -6.6 : -0.77 سالیانه

بازار سهام

1549.37 2021 07 1532 : روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

49.80 2020 12 38.2 19.2 : 71.5 سالیانه 2020-12

پول

3540.00 2021 07 3532 24.44 : 3940 روزانه

پی ام آی مرکب

34.90 2021 06 56.5 21.6 : 58.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2177.60 2020 12 2187 908 : 2187 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

958.19 2020 12 963 361 : 963 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5348.66 2021 03 5431 788 : 5431 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

31831.78 2021 03 33205 8348 : 35296 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

553.36 2021 03 787 98.26 : 993 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

5675.98 2021 03 7219 1995 : 9738 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2270.87 2021 03 2173 446 : 2271 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

9.80 2021 03 8.7 -4.1 : 9.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

14508.36 2021 03 14051 4082 : 14655 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1203.72 2021 03 1124 237 : 1204 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

37.37 2020 12 35.17 0.42 : 37.37 سالیانه

تورم مواد غذایی

-1.60 2021 06 -3.5 -11.22 : 40.65 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 727 365 : 797 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

31031.10 2019 12 30745 1160 : 31031 سالیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

3092564.46 2021 05 3029874 326244 : 3092564 ماهیانه

جمعیت

45.74 2020 12 43.8 6.77 : 45.74 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-710.10 2021 03 -1033 -1033 : 118 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.40 2019 12 -8.1 -9 : 2.86 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه

ذخایر ارزی

3634.74 2021 05 3568 5.1 : 4148 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 137 43 : 151 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 117 108 : 129 سالیانه

رابطه مبادله

0 2021 05 127 72.5 : 167 ماهیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه

شاخص اقتصادی مقدم

0.87 2021 04 1.55 -3.91 : 5.53 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 3.96 2.76 : 6.09 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 46.8 3.33 : 48.94 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 28 19 : 29 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 02 211 102 : 216 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2021 03 219 99 : 220 ماهیانه

صادرات

455.22 2021 05 427 12.39 : 604 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

113.10 2021 06 113 61.7 : 113 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 05 31496 139 : 31947 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 05 22410 139 : 23035 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 05 12651 913 : 13570 ماهیانه

قیمت تولید

203.50 2021 03 198 62 : 204 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2021 05 212 60.13 : 225 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

114.44 2021 06 114 70.19 : 178 ماهیانه

قیمت واردات

0 2021 05 167 64.95 : 209 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2021 03 -257 -1051 : 6684 سه ماهه

مخارج نظامی

948.00 2020 12 648 11.2 : 948 سالیانه

موازنه تجاری

-470.67 2021 05 -398 -483 : 14.6 ماهیانه 2021-05

نرخ تورم

0.40 2021 06 0.2 -2.1 : 5.2 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2021 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2021 12 40 30 : 40 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2021 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.20 2021 03 0.7 -8.1 : 11.7 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.20 2021 03 2.9 -5.6 : 8.2 سه ماهه 2021-03

نرخ اشتغال

0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪

نرخ تورم

2.00 2021 06 1.9 -5.36 : 24.4 ماهیانه 2021-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2021 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

15.00 2021 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ بیکاری

2.44 2020 12 1.8 0.94 : 3.5 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

8.28 2021 05 8.59 3.54 : 38.38 ماهیانه

نرخ بهره

6.50 2021 06 7 6.5 : 23 روزانه 2021-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.00 2021 12 10 10 : 10 سالیانه

واردات

925.89 2021 05 824 44.2 : 926 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2021 05 18249 244 : 18339 ماهیانه

ورود توریست

1800.00 2018 12 1402 69 : 1800 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه

هزینه های دولت

12113.80 2019 12 10735 5059 : 12114 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

86524.70 2019 12 83827 52477 : 86525 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 49.37 54 51.6 51.6 53 56
اندازه اصل تورم 2.70 4 4 4 4.5 3.6
بودجه دولت -6.60 -7 -6 -6 -7 -6
بازار سهام 1549.37 1444 1404 1365 1486 1289
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.80 50.9 51.3 51.3 50.9 51.3 2020-12
پول 3540.00 3550 3559 3569 3541 3587
پی ام آی مرکب 34.90 55 53.8 54 54 55
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2177.60 2050 2050 2050 2050 2160
تولید ناخالص داخلی سرانه 958.19 935 935 935 935 970
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5348.66 5615 5563 5589 5242 5879
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31831.78 34334 33105 33264 34877 35947
تولید ناخالص داخلی از معادن 553.36 814 575 578 1002 852
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5675.98 7464 5903 5931 9812 7815
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2270.87 2247 2362 2373 1701 2352
تغییر قیمت تولید کننده 9.80 6 4.5 3.1 8 3.5
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14508.36 14529 15089 15161 13870 15212
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1203.72 1162 1252 1258 901 1217
تولید ناخالص داخلی 37.37 32.5 32.5 32.5 32.5 34
تورم مواد غذایی -1.60 1.8 2 2 1.4 1.4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31031.10 28630 32086 32272 32427 33594
تسهیلات اعتباری خریدار 3092564.46 3011680 3137355 3231730 2812706 3153229
جمعیت 45.74 47.4 47.4 47.4 45.8 48.96 2020-12
حساب جاری -710.10 -1300 -1300 -1300 -1200 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8 2019-12
ذخایر ارزی 3634.74 3300 3300 3300 3300 3251
شاخص اقتصادی مقدم 0.87 1.4 1.2 0.7 1.3 2
صادرات 455.22 330 330 330 328 360
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.10 114 115 115 115 118
قیمت تولید 203.50 187 197 213 203 204
قیمت مصرف کننده اصلی 114.44 117 118 119 117 122
مخارج نظامی 948.00 500 500 500 475 500
موازنه تجاری -470.67 -415 -415 -415 -360 -415 2021-05
نرخ تورم 0.40 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 3.4 4 4.5 1 4.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 2 2 2 2.3 1.7 2021-03
نرخ تورم 2.00 2.7 2.5 2 3 3 2021-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ بیکاری 2.44 2.5 2.3 2.3 2.5 2.3 2020-12
نرخ بهره سپرده 8.28 7.28 6.78 6.78 7.78 6.78
نرخ بهره 6.50 5.5 5 5 6 5 2021-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10
واردات 925.89 700 700 700 680 750
ورود توریست 1800.00 1250 1250 1250 1250 1400
هزینه های دولت 12113.80 4865 12526 12598 12659 13114
هزینه های مصرف کننده 86524.70 50348 89467 89986 90418 93671
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی