شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوگاندا اوگاندا
اوگاندا

اوگاندا

اوگاندا (به انگلیسی: Uganda) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، کشوری است در حاشیهٔ دریاچه ویکتوریا واقع در شرق میانه آفریقا. همسایه‌های آن عبارت‌اند از سودان جنوبی، کنگو، رواندا، بروندی، تانزانیا، کنیا. پایتخت آن کامپالا است.جمعیت این کشورحدود ۴۰ میلیون نفر است. زبان اول رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند. ۷یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.
 • نرخ فعلی : 1,818.39
 • بالاترین قیمت روز : 1,818.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,818.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,818.39
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 16.37
 • بالاترین قیمت روز : 16.641
 • پایین ترین قیمت روز : 16.37
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 16.37
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 3,680
 • بالاترین قیمت روز : 3,685
 • پایین ترین قیمت روز : 3,680
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,685
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۲۲:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 3,680
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 4,084
 • بالاترین قیمت روز : 4,086
 • پایین ترین قیمت روز : 4,083
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4,086
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۲۱:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 4,087
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / شیلینگ اوگانادا 3680 3685 3680 3685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۲۲
EUR/UGX Ask 4084 4085 4083 4086 3.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۲۱
GBP/UGX Ask 4812.24 4812.98 4804.87 4812.98 3.68 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۲۱
ZAR/UGX Ask 253.9449 - 253.9449 253.9449 1.08 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۵:۰۷
UGX/ZAR Ask 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1818.39 - 1818.39 1818.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۴

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Umeme 235.33 - 235.33 235.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
New Vision Printing & Publishing 315 - 315 315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Stanbic Bank Uganda 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
National Insurance Corp 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Bank of Baroda Uganda 125 - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 6M 11.261 - 11.261 11.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
Uganda 1Y 11.963 - 11.963 12.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
Uganda 3M 10.339 - 10.339 10.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Uganda 2Y 14.846 - 14.739 14.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Uganda 5Y 17.183 - 17.183 17.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۶

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 209 104 : 210 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 127 106 : 135 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه IP

اندازه اصل تورم

3.00 2019 12 2.9 0.8 : 22.7 ماهیانه ٪

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 15498678 1827083 : 15639444 ماهیانه UGX - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

اطمینان کسب و کار

56.30 2019 12 56.66 51.92 : 62.59 ماهیانه امتیاز

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.00 2018 12 38.6 19.2 : 71.5 سالیانه ٪

بودجه دولت

-4.70 2018 12 -3.3 -4.8 : -0.77 سالیانه ٪

بازار سهام

1818.39 2020 01 1813 : ماهیانه

پی ام آی مرکب

57.70 2019 12 58.6 47.7 : 58.6 ماهیانه امتیاز

پول

3675.00 2020 01 3667 1555 : 3910 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

3413.85 2019 06 3369 1995 : 3978 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1042.92 2019 06 1056 446 : 1062 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از معادن

249.63 2019 06 261 98.26 : 271 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1807.37 2018 12 1768 773 : 1807 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1199.01 2019 06 1158 788 : 1199 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

709.70 2018 12 694 274 : 710 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

33583.00 2019 09 30390 8348 : 33583 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از خدمات

8820.90 2019 06 8754 4082 : 8821 سه ماهه UGX - میلیارد

تغییر قیمت تولید کننده

0.10 2019 11 -1 -4.1 : 8.7 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

31617.40 2018 12 28381 1160 : 31617 سالیانه UGX - میلیارد

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 664 365 : 724 سالیانه UGX - میلیارد

تورم مواد غذایی

2.50 2019 12 0.9 -11.22 : 40.65 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

568.97 2019 06 549 237 : 569 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی

27.48 2018 12 26 0.42 : 27.48 سالیانه USD - میلیارد

تسهیلات اعتباری خریدار

2678889.42 2019 11 2617104 326244 : 2678889 ماهیانه SHS - میلیون

جمعیت

42.72 2018 12 41.16 6.77 : 42.72 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.80 2018 12 -5.4 -11.6 : 2.86 سالیانه ٪

حساب جاری

-776.20 2019 09 -939 -939 : 118 سه ماهه USD - میلیون

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

412400.00 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

1216600.00 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه

ذخایر ارزی

3153.37 2019 11 3156 5.1 : 3654 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 151 43 : 151 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 117 108 : 129 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 11 120 72.5 : 167 ماهیانه امتیاز

سرعت اینترنت

0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 12 165 102 : 168 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 26 19 : 29 سالیانه امتیاز

شاخص مسکن

0 2019 11 217 99 : 220 ماهیانه امتیاز

شاخص اقتصادی مقدم

0.53 2019 10 0.49 -1.65 : 2.16 ماهیانه ٪

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.93 2.76 : 6.09 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 46.8 3.33 : 48.94 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

180.20 2019 12 179 102 : 180 ماهیانه امتیاز

صادرات

327.30 2019 11 312 12.39 : 604 ماهیانه USD - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 11 25977 139 : 26417 ماهیانه UGX - میلیارد

عرضه پول M2

0 2019 11 18519 139 : 18998 ماهیانه UGX - میلیارد

عرضه پول M1

0 2019 11 10682 913 : 11060 ماهیانه UGX - میلیارد

قیمت مصرف کننده اصلی

175.50 2019 12 175 70.19 : 176 ماهیانه امتیاز

قیمت واردات

0 2019 11 127 64.95 : 209 ماهیانه امتیاز

قیمت تولید

179.00 2019 11 178 176 : 187 ماهیانه امتیاز

قیمت صادرات

0 2019 11 152 60.13 : 225 ماهیانه امتیاز

گردش سرمایه

0 2019 09 -703 -863 : 6684 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

-295.20 2019 11 -340 -478 : 14.56 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

406.00 2018 12 347 11 : 612 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.70 2019 09 6.9 -8.1 : 11.7 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.70 2019 09 2.3 -5.7 : 9.3 سه ماهه ٪

نرخ تورم

0 2019 12 0.3 -2.1 : 5.2 ماهیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪

نرخ تورم

3.60 2019 12 3 -5.36 : 24.5 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2018 12 40 30 : 40 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

10.26 2019 03 9.91 3.54 : 39 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه ٪

نرخ بهره

9.00 2019 12 9 9 : 23 روزانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.10 2017 12 2 0.94 : 3.5 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪

وام به بخش خصوصی

0 2019 11 16318 244 : 16454 ماهیانه SHS - میلیارد

ورود توریست

1800.00 2018 12 1402 69 : 1800 سالیانه هزار

واردات

622.51 2019 11 651 44.2 : 915 ماهیانه USD - میلیون

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1368500.00 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه

هزینه های دولت

9660.10 2018 12 9699 5059 : 9699 سالیانه UGX - میلیارد

هزینه های مصرف کننده

81538.20 2018 12 78291 52477 : 81538 سالیانه UGX - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 3.00 3.2 3.4 3.4 2.6 4 ٪
اطمینان کسب و کار 56.30 56.6 57.1 57.4 56.7 57.4 امتیاز
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 43 43 43 43 45 ٪
بودجه دولت -4.70 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3 ٪
بازار سهام 1818.39 1778 1758 1738 1798 1699
پی ام آی مرکب 57.70 54.8 55 56 56.2 56 امتیاز
پول 3675.00 3696 3706 3716 3685 3737
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3413.85 3499 3504 3605 3448 3821 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1042.92 1069 1071 1101 1081 1167 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 249.63 256 256 264 267 279 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807.37 1727 1727 1745 1789 1745 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1199.01 1229 1231 1266 1185 1342 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.70 750 750 750 750 765 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33583.00 31150 34473 35464 29836 37591 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8820.90 9041 9055 9315 8960 9874 UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 1.4 1.3 1.3 -1.6 2.1 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31617.40 32408 32455 33388 32360 35391 UGX - میلیارد
تورم مواد غذایی 2.50 1.4 1.6 1.6 1.3 2 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 568.97 583 584 601 562 637 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 27.48 30 30 30 30 32 USD - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 2678889.42 2580989 2645636 2828907 2520612 2998642 SHS - میلیون
جمعیت 42.72 44.6 44.6 45.84 44.6 47.4 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5 ٪
حساب جاری -776.20 -750 -1100 -1200 -900 -1300 USD - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 440000 440000 445000 440000 452000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1817300 1817300 1859522 1817300 1957168
ذخایر ارزی 3153.37 3260 3300 3300 3240 3251 USD - میلیون
شاخص اقتصادی مقدم 0.53 1.3 1.6 1.6 1.2 1.8 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 180.20 184 185 187 181 196 امتیاز
صادرات 327.30 350 315 335 750 400 USD - میلیون
قیمت مصرف کننده اصلی 175.50 179 180 180 177 187 امتیاز
قیمت تولید 179.00 180 180 181 176 185 امتیاز
موازنه تجاری -295.20 -520 -325 -360 -360 -415 USD - میلیون
مخارج نظامی 406.00 475 475 475 475 500
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 5 5.3 5.6 4.7 6 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 2 0.8 1.6 1.7 1.8 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ تورم 3.60 3.7 3.8 4 3.4 5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره سپرده 10.26 10.26 10.26 9.76 10.26 9.76 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8.5 9 8.75 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ بیکاری 2.10 2.2 2.2 2.2 2.1 2.3 ٪
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15 ٪
ورود توریست 1800.00 2150 2150 2150 2150 2300 هزار
واردات 622.51 870 640 890 960 950 USD - میلیون
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1508900 1368500 1608900
هزینه های دولت 9660.10 9902 9916 10201 9887 10813 UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 81538.20 83577 83699 86104 83454 91271 UGX - میلیارد