ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو (Trinidad and Tobago) با نام رسمی جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری جزیره‌ای است در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پورت آو اسپین (بندر اسپانیا) است. ترینیداد و توباگو جنوبی‌ترین کشور جزیره‌ای در دریای کارائیب است و به خاطر ذخایر نفت و گاز خود معروف است. جمعیت این کشور یک میلیون و ۳۶۴ هزار نفر، زبان رسمی آن انگلیسی و واحد پول آن دلار ترینیداد و توباگو است. این کشور جزو مستعمرات بریتانیا بود و در سال ۱۹۶۲ توانست استقلال خود را به دست آورد. ۵۵ درصد از مردم این کشور مسیحی، ۱۸ درصد هندو و ۵ درصد مسلمان هستند. این کشور از دو جزیره اصلی ترینیداد، و توباگو و جزایر بسیار کوچکتر دیگری تشکیل شده‌است. بزرگترین جزیره آن ترینیداد است. جزیره اصلی دیگر یعنی توباگو بسیار کوچکتر و کم‌جمعیت‌تر از ترینیداد می‌باشد. هر دوی این جزیره‌ها بخشی از جزایر بادگیر در آنتیل کوچک به‌شمار می‌آیند. بر خلاف اکثر کشورها و سرزمین‌های کارائیب، که به گردشگری تکیه می‌کنند، تأکید اقتصاد ترینیداد و توباگو در درجه اول بر نفت و پتروشیمی است. بخش اعظم ثروت این کشور از ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی آن ناشی می‌شود.
 • نرخ فعلی : 40,740.7
 • بالاترین قیمت روز : 43,489.6
 • پایین ترین قیمت روز : 40,171.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 650.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 6.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 43,279.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۵:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 42,946.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,206.1
 • نرخ فعلی : 1,869.5
 • بالاترین قیمت روز : 1,871.31
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۵:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,869.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32
 • نرخ فعلی : 64.73
 • بالاترین قیمت روز : 65.61
 • پایین ترین قیمت روز : 64.56
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.63%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۵:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 65.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.91
 • نرخ فعلی : 0.8178
 • بالاترین قیمت روز : 0.8185
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.818
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۴:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.818
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

بازارهای ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / دلار ترینیداد 9.684 9.6847 9.6573 9.6922 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۸:۲۲
یورو / دلار ترینیداد 8.3489 8.3482 8.3199 8.3496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۸:۲۲
دلار / دلار ترینیداد 6.826 - 6.8062 6.826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۱۵
دلار ترینیداد / پوند انگلیس 0.1036 - 0.1036 0.1036 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۲۸
دلار ترینیداد / دلار 0.1465 - 0.1465 0.1465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۲۸

شاخص‌های اقتصادی ترینیداد و توباگو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 15899 0 : 16255 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 9900 0 : 10370 روزانه 2021-05

Coronavirus Deaths

0 2021 05 276 0 : 285 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 172771 33966 : 227795 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 105 63 : 105 سالیانه

ارزش بودجه دولت

1707.70 2020 12 -1474 -5107 : 7897 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 52

استفاده از ظرفیت

60.40 2020 09 59.2 59.2 : 74 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

66262.30 2020 12 65854 9882 : 67031 ماهیانه

افراد بیکار

25.10 2019 03 22.5 20.5 : 106 سه ماهه 2019-03

افراد شاغل

604.20 2018 06 608 385 : 644 سه ماهه 2018-06

بدهی های دولت

101569.00 2021 01 101002 19920 : 101856 ماهیانه

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -3.6 -8.9 : 7.3 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

63.20 2019 12 61 9.5 : 63.2 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

31257.30 2021 01 31548 6215 : 31948 ماهیانه

پول

6.75 2021 05 6.75 3.21 : 51.8 روزانه

ترازنامه بانک

156789.00 2020 12 156612 11929 : 156789 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

37175.00 2021 02 37210 4119 : 37256 ماهیانه

تورم مواد غذایی

2.30 2021 02 3.2 -1.1 : 39.13 ماهیانه

تولید سیمان

66326.00 2021 03 65035 0 : 95156 ماهیانه

تولید صنعتی

1.10 2020 09 -5.8 -14.2 : 24.2 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

24.10 2019 12 23.81 0.54 : 27.87 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

15105.10 2019 12 15161 4007 : 17064 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

26176.00 2019 12 26273 10092 : 29572 سالیانه

تولید نفت خام

0 2021 01 55.35 51.21 : 156 ماهیانه

تولیدات صنعتی

3.10 2020 09 0.3 -19.3 : 15.7 سه ماهه

جمعیت

1.37 2020 12 1.36 0.85 : 1.37 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-250.10 2020 09 304 -2462 : 2984 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

6.30 2019 12 5.8 -12.14 : 38.59 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

4666.10 2020 12 1694 206 : 11120 ماهیانه

ذخایر ارزی

6749.40 2021 04 6704 -234 : 11497 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 1.94 1.86 : 1.94 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 78 76 : 92 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 85 31 : 101 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9590 540 : 9590 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.02 0 : 2.23 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.88 3.85 : 58.3 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 40 32 : 53 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.30 2021 02 107 46 : 108 ماهیانه

صادرات

1320.50 2020 09 1222 486 : 6227 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.80 2021 02 110 23.5 : 110 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 02 31138 1664 : 35129 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 02 99286 9021 : 99286 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.51 2021 03 0.44 0.13 : 0.87 ماهیانه

قیمت تولید

621.40 2020 12 617 332 : 621 سه ماهه

مخارج نظامی

165.00 2019 12 162 33.8 : 236 سالیانه

موازنه تجاری

31.60 2020 09 328 -396 : 3474 سه ماهه 2020-09

نرخ بهره

3.50 2021 03 3.5 2.75 : 8.75 روزانه 2021-03

نرخ بهره سپرده

1.50 2020 12 1.5 1.5 : 8.51 سالیانه

نرخ بیکاری

4.00 2019 03 3.5 3.1 : 21.1 سه ماهه 2019-03

نرخ تورم

0.80 2021 03 0.8 -2.61 : 24.52 ماهیانه 2021-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.50 2020 03 -0.8 -4.6 : 7.3 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.90 2020 03 1.4 -11.9 : 20.6 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

12.50 2020 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2021 12 30 25 : 30 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

59.20 2018 09 58.5 57.8 : 64.5 سه ماهه 2018-09

واردات

1288.80 2020 09 894 416 : 3977 سه ماهه

هزینه های مالی

3559.10 2020 12 3413 391 : 11061 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 1707.70 -2400 700 700 700 700
استفاده از ظرفیت 60.40 65 67.5 67.5 65 67.5
اعتبار بخش خصوصی 66262.30 66077 67736 70114 64836 67429
افراد بیکار 25.10 31 31 31 32 28.9 2019-03
افراد شاغل 604.20 600 595 600 592 602 2018-06
بدهی های دولت 101569.00 102100 101500 101500 103000 101500
بودجه دولت -2.40 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 67 67 67 67 63 2019-12
بدهی خارجی 31257.30 30000 30000 30000 30000 30000
پول 6.75 6.78 6.8 6.82 6.76 6.86
ترازنامه بانک 156789.00 149000 153000 153000 149000 155000
تسهیلات اعتباری خریدار 37175.00 36895 36251 36251 35980 37419
تورم مواد غذایی 2.30 2.5 2 1.8 3 1.8
تولید سیمان 66326.00 63500 64000 64000 62300 65000
تولید صنعتی 1.10 8.5 2.1 2.1 1.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 24.10 24 27 27 24 25.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 15105.10 15100 15100 15100 15100 15250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26176.00 25500 25500 25500 25500 26300
تولیدات صنعتی 3.10 1.3 1.1 1.1 1.9 0.5
جمعیت 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38 2020-12
حساب جاری -250.10 200 150 150 200 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1 2019-12
درآمدهای دولت 4666.10 3100 3200 3200 3000 4000
ذخایر ارزی 6749.40 7290 7350 7350 7200 7350
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.30 108 114 108 108 110
صادرات 1320.50 2500 2700 2700 2400 2700
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.80 110 114 111 110 113
قیمت گازوئیل 0.51 0.31 0.31 0.28 0.32 0.26
قیمت تولید 621.40 608 608 608 608 609
مخارج نظامی 165.00 210 210 220 210 220
موازنه تجاری 31.60 860 1275 1275 720 1113 2020-09
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.5 3.25 3.5 2021-03
نرخ بهره سپرده 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بیکاری 4.00 5.5 5.5 5.1 5.7 4.5 2019-03
نرخ تورم 0.80 1.2 1.5 1.4 1.4 1.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.7 0.5 0.5 0.9 0.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 6.5 4 4 3 1.7
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات شرکت 30.00 25 25 25 25 25
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 58.2 58.2 58.2 58.2 58.24 2018-09
واردات 1288.80 1550 1550 1550 1520 1587
هزینه های مالی 3559.10 4800 4600 4600 4900 4000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی