ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو (Trinidad and Tobago) با نام رسمی جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری جزیره‌ای است در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پورت آو اسپین (بندر اسپانیا) است. ترینیداد و توباگو جنوبی‌ترین کشور جزیره‌ای در دریای کارائیب است و به خاطر ذخایر نفت و گاز خود معروف است. جمعیت این کشور یک میلیون و ۳۶۴ هزار نفر، زبان رسمی آن انگلیسی و واحد پول آن دلار ترینیداد و توباگو است. این کشور جزو مستعمرات بریتانیا بود و در سال ۱۹۶۲ توانست استقلال خود را به دست آورد. ۵۵ درصد از مردم این کشور مسیحی، ۱۸ درصد هندو و ۵ درصد مسلمان هستند. این کشور از دو جزیره اصلی ترینیداد، و توباگو و جزایر بسیار کوچکتر دیگری تشکیل شده‌است. بزرگترین جزیره آن ترینیداد است. جزیره اصلی دیگر یعنی توباگو بسیار کوچکتر و کم‌جمعیت‌تر از ترینیداد می‌باشد. هر دوی این جزیره‌ها بخشی از جزایر بادگیر در آنتیل کوچک به‌شمار می‌آیند. بر خلاف اکثر کشورها و سرزمین‌های کارائیب، که به گردشگری تکیه می‌کنند، تأکید اقتصاد ترینیداد و توباگو در درجه اول بر نفت و پتروشیمی است. بخش اعظم ثروت این کشور از ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی آن ناشی می‌شود.
 • نرخ فعلی : 38,293.6
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۳:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,890.2
 • نرخ فعلی : 1,806.2
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۴:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.02
 • نرخ فعلی : 71.92
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۴:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.8482
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۳:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0011

بازارهای ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار ترینیداد 8.0492 7.979 7.979 8.056 0.06 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
پوند انگلیس / دلار ترینیداد 9.4178 9.4124 9.3526 9.4199 0.07 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
دلار ترینیداد / دلار 0.1469 - 0.1469 0.1469 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
دلار / دلار ترینیداد 6.826 6.7984 6.7984 6.826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۴۴
دلار ترینیداد / پوند انگلیس 0.1073 - 0.1073 0.1073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۲۸

شاخص‌های اقتصادی ترینیداد و توباگو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 36354 0 : 36626 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 1003 0 : 1032 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 23873 0 : 24518 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 34.87 0 : 36.27 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 488043 0 : 507642 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 172771 33966 : 227795 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 105 63 : 105 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-1688.60 2021 02 -1215 -5107 : 7897 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 52

استفاده از ظرفیت

60.40 2020 09 59.2 59.2 : 74 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

66678.50 2021 02 66459 9882 : 67031 ماهیانه

افراد بیکار

26.70 2019 06 25.1 20.5 : 106 سه ماهه 2019-06

افراد شاغل

604.20 2018 06 608 385 : 644 سه ماهه 2018-06

بودجه دولت

-11.20 2020 12 -2.6 -11.2 : 7.3 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

82.70 2020 12 63.2 9.5 : 82.7 سالیانه 2020-12

بدهی های دولت

104755.00 2021 04 104063 19920 : 104755 ماهیانه

بدهی خارجی

31365.30 2021 04 31466 6215 : 31948 ماهیانه

پول

6.76 2021 07 6.76 3.21 : 51.8 روزانه

ترازنامه بانک

154387.00 2021 02 155605 11929 : 156789 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

37112.60 2021 04 37040 4119 : 37256 ماهیانه

تورم مواد غذایی

2.04 2021 03 2.3 -1.1 : 39.13 ماهیانه

تولید سیمان

50429.00 2021 06 13688 0 : 95156 ماهیانه

تولید صنعتی

1.10 2020 09 -5.8 -14.2 : 24.2 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

21.53 2020 12 23.21 0.54 : 27.87 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

13707.62 2020 12 14921 4007 : 17064 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

23728.16 2020 12 25828 10081 : 29539 سالیانه

تولید نفت خام

0 2021 03 58 51.21 : 156 ماهیانه

تولیدات صنعتی

3.10 2020 09 0.3 -19.3 : 15.7 سه ماهه

جمعیت

1.37 2020 12 1.36 0.85 : 1.37 سالیانه 2020-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

6.30 2019 12 5.8 -12.14 : 38.59 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-250.10 2020 09 304 -2462 : 2984 سه ماهه

درآمدهای دولت

3710.70 2021 03 2104 206 : 11120 ماهیانه

ذخایر ارزی

6638.60 2021 06 6672 -234 : 11497 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2021 03 1.94 1.86 : 1.94 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 78 76 : 92 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 85 31 : 101 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9590 540 : 9590 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.02 0 : 2.23 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.88 3.85 : 58.3 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 40 32 : 53 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

108.10 2021 04 107 46 : 108 ماهیانه

صادرات

1320.50 2020 09 1222 486 : 6227 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

110.30 2021 04 110 23.5 : 110 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 03 28691 1664 : 35129 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 03 98428 9021 : 99286 ماهیانه

قیمت تولید

621.40 2020 12 617 332 : 621 سه ماهه

قیمت گازوئیل

0.52 2021 04 0.51 0.13 : 0.87 ماهیانه

مخارج نظامی

157.00 2020 12 173 34.1 : 238 سالیانه

موازنه تجاری

31.60 2020 09 328 -396 : 3474 سه ماهه 2020-09

نرخ بهره

3.50 2021 04 3.5 2.75 : 8.75 روزانه 2021-06

نرخ بهره سپرده

1.50 2020 12 1.5 1.5 : 8.51 سالیانه

نرخ بیکاری

4.40 2019 06 4 3.1 : 21.1 سه ماهه 2019-06

نرخ تورم

1.10 2021 04 0.8 -2.61 : 24.52 ماهیانه 2021-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

5.10 2020 09 -12.1 -12.1 : 7.3 سه ماهه 2020-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-8.70 2020 09 -13.4 -13.4 : 20.6 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

12.50 2021 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2021 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2021 12 30 25 : 30 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

59.20 2018 09 58.5 57.8 : 64.5 سه ماهه 2018-09

واردات

1288.80 2020 09 894 416 : 3977 سه ماهه

هزینه های مالی

3792.40 2021 02 4246 391 : 11061 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -1688.60 700 700 700 700 700
استفاده از ظرفیت 60.40 67.5 67.5 67.5 65 67.5
اعتبار بخش خصوصی 66678.50 66077 67736 70114 64836 67429
افراد بیکار 26.70 31 31 31 31 28.9 2019-06
افراد شاغل 604.20 600 595 600 592 602 2018-06
بودجه دولت -11.20 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.70 67 67 67 67 63 2020-12
بدهی های دولت 104755.00 101500 101500 101500 102100 101500
بدهی خارجی 31365.30 30000 30000 30000 30000 30000
پول 6.76 6.81 6.83 6.86 6.78 6.91
ترازنامه بانک 154387.00 153000 153000 153000 149000 155000
تسهیلات اعتباری خریدار 37112.60 38746 38522 38597 39351 39404
تورم مواد غذایی 2.04 2 1.8 1.8 2.5 1.8
تولید سیمان 50429.00 64000 64000 64000 63500 65000
تولید صنعتی 1.10 2.1 2.1 2.1 8.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 21.53 27 27 27 24 25.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 13707.62 15100 15100 15100 15100 15250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23728.16 25500 25500 25500 25500 26300
تولیدات صنعتی 3.10 1.1 1.1 1.1 1.3 0.5
جمعیت 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1 2019-12
حساب جاری -250.10 150 150 150 200 150
درآمدهای دولت 3710.70 3200 3200 3200 3100 4000
ذخایر ارزی 6638.60 7350 7350 7350 7290 7350
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.10 108 109 109 108 110
صادرات 1320.50 2700 2700 2700 2500 2700
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.30 111 111 112 111 113
قیمت تولید 621.40 608 608 608 608 609
قیمت گازوئیل 0.52 0.47 0.45 0.42 0.49 0.4
مخارج نظامی 157.00 210 220 220 210 220
موازنه تجاری 31.60 1275 1275 1275 720 1113 2020-09
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2021-06
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 4.40 5.5 5.1 5.1 5.5 4.5 2019-06
نرخ تورم 1.10 1.5 1.4 1.2 1.2 1.6 2021-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.10 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.70 4 4 4 6.5 1.7
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات شرکت 30.00 25 25 25 25 25
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 58.2 58.2 58.2 58.2 58.24 2018-09
واردات 1288.80 1550 1550 1550 1550 1587
هزینه های مالی 3792.40 4600 4600 4600 4800 4000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی