ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو (Trinidad and Tobago) با نام رسمی جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری جزیره‌ای است در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پورت آو اسپین (بندر اسپانیا) است. ترینیداد و توباگو جنوبی‌ترین کشور جزیره‌ای در دریای کارائیب است و به خاطر ذخایر نفت و گاز خود معروف است. جمعیت این کشور یک میلیون و ۳۶۴ هزار نفر، زبان رسمی آن انگلیسی و واحد پول آن دلار ترینیداد و توباگو است. این کشور جزو مستعمرات بریتانیا بود و در سال ۱۹۶۲ توانست استقلال خود را به دست آورد. ۵۵ درصد از مردم این کشور مسیحی، ۱۸ درصد هندو و ۵ درصد مسلمان هستند. این کشور از دو جزیره اصلی ترینیداد، و توباگو و جزایر بسیار کوچکتر دیگری تشکیل شده‌است. بزرگترین جزیره آن ترینیداد است. جزیره اصلی دیگر یعنی توباگو بسیار کوچکتر و کم‌جمعیت‌تر از ترینیداد می‌باشد. هر دوی این جزیره‌ها بخشی از جزایر بادگیر در آنتیل کوچک به‌شمار می‌آیند. بر خلاف اکثر کشورها و سرزمین‌های کارائیب، که به گردشگری تکیه می‌کنند، تأکید اقتصاد ترینیداد و توباگو در درجه اول بر نفت و پتروشیمی است. بخش اعظم ثروت این کشور از ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی آن ناشی می‌شود.
 • نرخ فعلی : 13,181.1
 • بالاترین قیمت روز : 13,227.5
 • پایین ترین قیمت روز : 12,980.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 43.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,035.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۹:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 13,040.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 140.6
 • نرخ فعلی : 1,904.37
 • بالاترین قیمت روز : 1,908.47
 • پایین ترین قیمت روز : 1,891.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.52
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.62%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,903.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۹:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 1,901.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.81
 • نرخ فعلی : 38.52
 • بالاترین قیمت روز : 39.72
 • پایین ترین قیمت روز : 38.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۹:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 39.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.23
 • نرخ فعلی : 0.8463
 • بالاترین قیمت روز : 0.8472
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8433
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8436
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8437
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0026

بازارهای ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار ترینیداد 8.0663 8.0683 8.029 8.0895 0.04 0.46% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۸:۲۲
پوند انگلیس / دلار ترینیداد 8.8806 8.8772 8.86 8.9195 0.02 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۸:۱۵
دلار / دلار ترینیداد 6.826 6.7787 6.7787 6.8274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۲۹
دلار ترینیداد / پوند انگلیس 0.1126 - 0.1126 0.1126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۴:۱۴
دلار ترینیداد / دلار 0.1472 - 0.1472 0.1472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۴:۱۴

شاخص‌های اقتصادی ترینیداد و توباگو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 5297 1 : 5298 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 3696 0 : 3696 روزانه 2020-10

Coronavirus Deaths

0 2020 10 96 0 : 97 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 172771 33966 : 227795 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 105 63 : 105 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-2188.40 2020 06 -2063 -5107 : 7897 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 52

استفاده از ظرفیت

61.20 2020 03 65.5 61.2 : 74 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

66677.00 2020 03 67031 9882 : 67031 ماهیانه

افراد بیکار

22.50 2018 09 24 20.5 : 106 سه ماهه 2018-12

افراد شاغل

604.20 2018 06 608 385 : 644 سه ماهه 2018-06

بدهی های دولت

101856.00 2020 08 101254 19920 : 101856 ماهیانه

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -3.6 -8.9 : 7.3 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

63.20 2019 12 61 9.5 : 63.2 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

31527.90 2020 08 30911 6215 : 32023 ماهیانه

پول

6.75 2020 10 6.74 3.21 : 51.8 روزانه

ترازنامه بانک

148425.00 2020 03 149842 11929 : 149842 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

36862.40 2020 04 37230 4119 : 37230 ماهیانه

تورم مواد غذایی

2.20 2020 03 1 -1.1 : 39.13 ماهیانه

تولید سیمان

59315.00 2020 06 42749 0 : 95156 ماهیانه

تولید صنعتی

-2.00 2019 12 -9.7 -14.2 : 24.2 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

24.10 2019 12 23.81 0.54 : 27.87 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

15105.10 2019 12 15161 4007 : 17064 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

26176.00 2019 12 26273 10092 : 29572 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 05 56.69 51 : 156 ماهیانه

تولیدات صنعتی

-12.40 2019 12 -4 -19.3 : 15.7 سه ماهه

جمعیت

1.36 2019 12 1.36 0.85 : 1.36 سالیانه 2019-12

حساب جاری

243.20 2019 12 -27 -2462 : 2984 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

6.30 2019 12 5.8 -12.14 : 38.59 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

2626.40 2020 06 2036 206 : 11120 ماهیانه

ذخایر ارزی

7305.30 2020 09 7442 -234 : 11497 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 1.94 1.86 : 1.94 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 78 76 : 92 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 31 : 101 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9590 540 : 9590 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.12 0 : 2.23 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.88 3.85 : 58.3 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 32 : 53 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

106.90 2020 05 108 46 : 108 ماهیانه

صادرات

2026.50 2019 12 1966 486 : 6227 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.80 2020 05 109 23.5 : 109 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 06 28427 1664 : 35129 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 06 92422 9021 : 93275 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.31 2020 07 0.29 0.13 : 0.87 ماهیانه

قیمت تولید

608.20 2020 03 608 332 : 608 سه ماهه

مخارج نظامی

165.00 2018 12 203 33.4 : 233 سالیانه

موازنه تجاری

488.20 2019 12 377 -396 : 3474 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره

3.50 2020 09 3.5 2.75 : 8.75 روزانه 2020-09

نرخ بهره سپرده

1.50 2019 12 1.5 1.5 : 8.51 سالیانه

نرخ بیکاری

3.50 2018 09 3.8 3.1 : 21.1 سه ماهه 2018-12

نرخ تورم

0.60 2020 05 0.7 -2.61 : 24.52 ماهیانه 2020-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.50 2020 03 -0.8 -4.6 : 7.3 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.90 2020 03 1.4 -11.9 : 20.6 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

12.50 2020 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

25.00 2019 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

59.20 2018 09 58.5 57.8 : 64.5 سه ماهه 2018-09

واردات

1538.30 2019 12 1589 416 : 3977 سه ماهه

هزینه های مالی

4814.80 2020 06 4099 391 : 11061 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2188.40 -2400 -2200 -1900 -2300 -1400
استفاده از ظرفیت 61.20 65.2 65 65 64.9 67.5
اعتبار بخش خصوصی 66677.00 62831 64077 72011 60081 65344
افراد بیکار 22.50 32 32 31 32.5 31 2018-12
افراد شاغل 604.20 600 595 600 592 602 2018-06
بدهی های دولت 101856.00 103700 103000 102100 102500 101500
بودجه دولت -2.40 -8 -7.6 -7.6 -8 -7.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 68 67 67 68 67 2019-12
بدهی خارجی 31527.90 30000 30000 30000 30000 30000
پول 6.75 6.77 6.79 6.81 6.75 6.85
ترازنامه بانک 148425.00 151000 149000 149000 148000 153000
تسهیلات اعتباری خریدار 36862.40 34867 35778 39928 35540 36251
تورم مواد غذایی 2.20 0.7 0.9 1.1 0.5 1.3
تولید سیمان 59315.00 62300 62300 63500 61700 64000
تولید صنعتی -2.00 -6 -2 1.5 -9 2.1
تولید ناخالص داخلی 24.10 23 24 24 23 27
تولید ناخالص داخلی سرانه 15105.10 14900 15100 15100 14900 15100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26176.00 24900 25500 25500 24900 25500
تولیدات صنعتی -12.40 0.5 1.5 1.9 1.1 1.1
جمعیت 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 2019-12
حساب جاری 243.20 -100 100 200 300 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 4 3.7 3.7 4 3.7 2019-12
درآمدهای دولت 2626.40 2800 2900 3000 2700 3200
ذخایر ارزی 7305.30 7300 7200 7290 7400 7350
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90 107 107 108 112 114
صادرات 2026.50 2200 2350 2400 2160 2700
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 108 109 110 112 114
قیمت گازوئیل 0.31 0.13 0.12 0.11 0.13 0.11
قیمت تولید 608.20 605 605 605 605 606
مخارج نظامی 165.00 210 210 210 210 220
موازنه تجاری 488.20 720 860 880 710 1113 2019-12
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5 2020-09
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 3.50 6.1 5.7 5.5 6.5 5.5 2018-12
نرخ تورم 0.60 0.3 0.5 0.7 -0.1 0.9 2020-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.5 0.3 0.9 8 0.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 -6 -3.9 8 -8.5 4
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 58.2 58.2 58.2 58.2 58.24 2018-09
واردات 1538.30 1480 1490 1520 1450 1587
هزینه های مالی 4814.80 5200 5100 4900 5000 4600
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی