شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو (Trinidad and Tobago) با نام رسمی جمهوری ترینیداد و توباگو (Republic of Trinidad and Tobago) کشوری متشکل از دو جزیره در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پرت آو اسپاین است.
 • نرخ فعلی : 6,267.4
 • بالاترین قیمت روز : 6,296.2
 • پایین ترین قیمت روز : 5,885.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 85.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 4.95%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,078.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۲۹:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 6,083.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 183.5
 • نرخ فعلی : 1,622.05
 • بالاترین قیمت روز : 1,630.14
 • پایین ترین قیمت روز : 1,615.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.78
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,628.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۲۱:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 1,631.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.23
 • نرخ فعلی : 20.59
 • بالاترین قیمت روز : 20.59
 • پایین ترین قیمت روز : 20.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 20.27
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۹:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 21.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 6.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.25
 • نرخ فعلی : 0.9024
 • بالاترین قیمت روز : 0.9041
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8978
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8985
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۲۶:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8983
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0041

بازارهای ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/TTD Ask 7.568 7.5605 7.4304 7.6042 0.02 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۲۱
GBP/TTD Ask 8.4663 8.4567 8.251 8.5093 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۲۱
دلار / دلار ترینیداد 6.826 6.7521 6.7521 6.826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۱:۲۲
TTD/GBP Ask 0.1211 - 0.1211 0.1211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۵:۲۱
TTD/USD Ask 0.1479 - 0.1479 0.1479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۵:۲۱

شاخص‌های اقتصادی ترینیداد و توباگو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 60 2 : 65 روزانه 2020-03

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 03 1 0 : 1 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 105 63 : 105 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 172771 33966 : 227795 سه ماهه

افراد بیکار

28.90 2018 06 24.1 20.5 : 106 سه ماهه 2018-09

افراد شاغل

604.20 2018 06 608 385 : 644 سه ماهه 2018-06

اعتبار بخش خصوصی

66323.10 2019 11 65871 9882 : 66323 ماهیانه 2019-11

ارزش بودجه دولت

2233.30 2019 12 -2272 -5107 : 7897 ماهیانه 2019-12

استفاده از ظرفیت

64.20 2019 09 64.5 62.7 : 74 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 55

بدهی های دولت

97658.20 2019 12 92502 19920 : 95525 ماهیانه 2020-01

بودجه دولت

-3.40 2018 12 -9 -9 : 7.3 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

27580.10 2019 12 26304 6215 : 27462 ماهیانه 2020-01

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

61.00 2018 12 62.7 9.5 : 62.7 سالیانه 2018-12

پول

6.69 2020 03 6.69 5.85 : 6.79 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

15288.90 2018 12 15246 4007 : 17064 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

28647.10 2018 12 28567 10912 : 31974 سالیانه

تولیدات صنعتی

-1.90 2019 09 6.5 -19.3 : 15.7 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

21.00 2019 12 23.41 0.54 : 27.87 سالیانه 2019-12

تولید نفت خام

0 2019 09 59.26 51 : 156 ماهیانه 2019-09

تولید صنعتی

-7.70 2019 09 8.8 -14.2 : 24.2 سه ماهه

تولید سیمان

49297.00 2020 02 52870 0 : 95156 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

37156.40 2020 01 37092 4119 : 37156 ماهیانه 2020-01

ترازنامه بانک

149077.00 2019 12 145059 11929 : 149077 ماهیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

-1.00 2019 12 -1.1 -1.1 : 39.13 ماهیانه 2019-12

جمعیت

1.36 2019 12 1.39 0.85 : 1.4 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

5.60 2018 12 5.9 -12.14 : 38.59 سالیانه 2018-12

حساب جاری

186.40 2019 06 487 -2462 : 2984 سه ماهه 2019-09

درآمدهای دولت

5975.70 2019 12 1575 206 : 11120 ماهیانه 2019-12

ذخایر طلا

0 2019 12 1.94 1.86 : 1.94 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

6802.40 2020 01 6929 -234 : 11497 ماهیانه 2020-01

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 31 : 101 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 78 76 : 92 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9590 540 : 9590 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 32 : 53 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.00 2019 12 107 46 : 108 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.88 3.85 : 58.3 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.12 0 : 2.23 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.90 2020 01 109 23.5 : 109 ماهیانه 2020-01

صادرات

2034.30 2019 09 2150 486 : 6227 سه ماهه 2019-09

عرضه پول M2

0 2019 11 87039 9021 : 89566 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M0

0 2019 11 26383 1664 : 35129 ماهیانه 2020-01

قیمت گازوئیل

0.42 2019 12 0.43 0.13 : 0.87 ماهیانه 2019-12

قیمت تولید

607.80 2019 12 608 332 : 608 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

422.70 2019 09 677 -396 : 3474 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

165.00 2018 12 203 33.4 : 233 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

12.50 2020 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

59.20 2018 06 58.9 57.8 : 64.5 سه ماهه 2018-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.90 2019 09 -3.8 -11.9 : 20.6 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2.20 2019 09 -1.8 -4.6 : 7.3 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره

3.50 2020 03 5 2.75 : 8.75 روزانه 2020-03

نرخ تورم

0.40 2020 01 0.4 -2.61 : 24.52 ماهیانه 2020-01

نرخ بهره سپرده

1.50 2018 12 1.5 1.5 : 8.51 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

4.60 2018 09 3.8 3.1 : 21.1 سه ماهه 2018-09

واردات

1611.60 2019 09 1473 416 : 3977 سه ماهه 2019-09

هزینه های مالی

3742.40 2019 12 3847 391 : 11061 ماهیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 28.90 31.6 31.7 31.5 31.64 31 2018-09
افراد شاغل 604.20 600 595 600 592 602 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 66323.10 65783 66495 66824 64750 67893 2019-11
ارزش بودجه دولت 2233.30 -200 -200 1400 700 1800 2019-12
استفاده از ظرفیت 64.20 64.8 64.9 65.2 64.5 67.5
بدهی های دولت 97658.20 94500 95000 95500 94000 98500 2020-01
بودجه دولت -3.40 -8 -8 -8 -8 -7.6 2018-12
بدهی خارجی 27580.10 28500 26300 30000 28500 30000 2020-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 65 65 65 65 60 2018-12
پول 6.69 6.73 6.75 6.77 6.71 6.81
تولید ناخالص داخلی سرانه 15288.90 14459 14459 14459 14459 14908
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647.10 27093 27093 27093 27093 27933
تولیدات صنعتی -1.90 -0.7 1.1 0.5 -1.65 0.5
تولید ناخالص داخلی 21.00 12.3 12.3 12.3 12.3 15.29 2019-12
تولید صنعتی -7.70 1.6 1.9 1.7 1.7 2.1
تولید سیمان 49297.00 62700 62900 63000 62500 64000
تسهیلات اعتباری خریدار 37156.40 35399 36248 36616 34828 37202 2020-01
ترازنامه بانک 149077.00 147000 148000 151000 146000 153000 2019-12
تورم مواد غذایی -1.00 -0.3 0.5 1 -0.8 1.5 2019-12
جمعیت 1.36 1.41 1.41 1.41 1.41 1.42 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 6 6 6 6 5.7 2018-12
حساب جاری 186.40 450 300 -100 500 150 2019-09
درآمدهای دولت 5975.70 4400 4900 5200 4800 5700 2019-12
ذخایر ارزی 6802.40 7300 7230 7350 7301 7500 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 109 109 109 109 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.90 109 110 110 109 112 2020-01
صادرات 2034.30 2300 2100 2100 2800 2851 2019-09
قیمت گازوئیل 0.42 -0.33 -0.32 -0.29 -0.35 -0.29 2019-12
قیمت تولید 607.80 605 605 605 605 606 2019-12
موازنه تجاری 422.70 830 650 805 1300 1264 2019-09
مخارج نظامی 165.00 210 210 210 210 220
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 58.3 58.2 58.2 58.5 58.24 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 0.8 1 1.5 0.6 1.6 2019-09
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.6 0.4 0.8 0.2 0.5 2019-09
نرخ بهره 3.50 4.75 4.75 4.5 4.75 4 2020-03
نرخ تورم 0.40 0.8 1 1.2 0.6 1.5 2020-01
نرخ بهره سپرده 1.50 2.75 2.75 2.5 2.75 2 2018-12
نرخ بیکاری 4.60 5 5 5 5.1 4 2018-09
واردات 1611.60 1470 1450 1420 1500 1587 2019-09
هزینه های مالی 3742.40 4600 5100 3800 4100 3900 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی