شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو (Trinidad and Tobago) با نام رسمی جمهوری ترینیداد و توباگو (Republic of Trinidad and Tobago) کشوری متشکل از دو جزیره در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پرت آو اسپاین است.
 • نرخ فعلی : 11,712.7
 • بالاترین قیمت روز : 11,817.9
 • پایین ترین قیمت روز : 11,505.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 40.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.55%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,507.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۲۷:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 11,522.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 189.9
 • نرخ فعلی : 1,952.68
 • بالاترین قیمت روز : 1,962.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,945.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.52
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,946.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۲۸:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 1,948.23
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.45
 • نرخ فعلی : 42.38
 • بالاترین قیمت روز : 42.55
 • پایین ترین قیمت روز : 42.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 42.37
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۲۷:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 42.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8464
 • بالاترین قیمت روز : 0.8475
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8461
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8474
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۲۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8475
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0011

بازارهای ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / دلار ترینیداد 8.9168 8.9189 8.9072 8.9236 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۱۴
دلار / دلار ترینیداد 6.826 6.7521 6.7521 6.826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۱۴
یورو / دلار ترینیداد 8.067 - 8.0567 8.0697 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
دلار ترینیداد / پوند انگلیس 0.1129 - 0.1129 0.1129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۵:۱۴
دلار ترینیداد / دلار 0.1477 - 0.1477 0.1477 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۵:۱۴

شاخص‌های اقتصادی ترینیداد و توباگو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 08 280 1 : 295 روزانه 2020-08

Coronavirus Recovered

0 2020 08 138 0 : 139 روزانه 2020-08

Coronavirus Deaths

0 2020 08 8 0 : 8 روزانه 2020-08

آسانی کسب و کار

0 2019 12 105 63 : 105 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 172771 33966 : 227795 سه ماهه

افراد بیکار

28.90 2018 09 24 20.5 : 106 سه ماهه 2018-09

افراد شاغل

604.20 2018 06 608 385 : 644 سه ماهه 2018-06

اعتبار بخش خصوصی

66677.00 2020 03 67031 9882 : 67031 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

-1032.80 2020 04 -830 -5107 : 7897 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

65.50 2019 12 65 62.7 : 74 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 08 : ماهیانه 52

بدهی های دولت

97472.40 2020 05 95862 19920 : 101223 ماهیانه

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -3.6 -8.9 : 7.3 سالیانه

بدهی خارجی

27800.90 2020 05 26763 6215 : 27801 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

63.20 2019 12 61 9.5 : 63.2 سالیانه 2019-12

پول

6.70 2020 08 6.7 5.85 : 6.79 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

15105.10 2018 12 15246 4007 : 17064 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

26176.00 2018 12 28567 10912 : 31974 سالیانه

تولیدات صنعتی

-1.90 2019 09 6.5 -19.3 : 15.7 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

24.10 2019 12 23.81 0.54 : 27.87 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 04 59.02 51 : 156 ماهیانه

تولید صنعتی

-7.70 2019 09 8.8 -14.2 : 24.2 سه ماهه

تولید سیمان

53081.00 2020 06 42749 0 : 95156 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

37230.20 2020 03 37177 4119 : 37230 ماهیانه

ترازنامه بانک

148425.00 2020 03 149842 11929 : 149842 ماهیانه

تورم مواد غذایی

1.20 2020 03 1 -1.1 : 39.13 ماهیانه

جمعیت

1.36 2019 12 1.36 0.85 : 1.36 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

6.30 2019 12 5.8 -12.14 : 38.59 سالیانه 2019-12

حساب جاری

243.20 2019 12 -27 -2462 : 2984 سه ماهه

درآمدهای دولت

2869.90 2020 04 2980 206 : 11120 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 1.94 1.86 : 1.94 سه ماهه

ذخایر ارزی

7313.30 2020 06 6894 -234 : 11497 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 31 : 101 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 78 76 : 92 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9590 540 : 9590 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 32 : 53 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.00 2020 02 107 46 : 108 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.88 3.85 : 58.3 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.12 0 : 2.23 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.00 2020 03 109 23.5 : 109 ماهیانه

صادرات

2026.50 2019 12 1966 486 : 6227 سه ماهه

عرضه پول M2

0 2020 03 91824 9021 : 91824 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 03 23051 1664 : 35129 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.22 2020 05 0.14 0.13 : 0.87 ماهیانه

قیمت تولید

607.80 2019 12 608 332 : 608 سه ماهه

موازنه تجاری

488.20 2019 12 377 -396 : 3474 سه ماهه 2019-12

مخارج نظامی

165.00 2018 12 203 33.4 : 233 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

12.50 2020 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

59.20 2018 09 58.5 57.8 : 64.5 سه ماهه 2018-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.90 2019 09 -3.8 -11.9 : 20.6 سه ماهه

نرخ مالیات شرکت

25.00 2019 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2.20 2019 09 -1.8 -4.6 : 7.3 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره

3.50 2020 06 3.5 2.75 : 8.75 روزانه 2020-06

نرخ تورم

0.40 2020 03 0.5 -2.61 : 24.52 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره سپرده

1.50 2019 12 1.5 1.5 : 8.51 سالیانه

نرخ بیکاری

4.60 2018 09 3.8 3.1 : 21.1 سه ماهه 2018-09

واردات

1538.30 2019 12 1589 416 : 3977 سه ماهه

هزینه های مالی

3902.70 2020 04 3811 391 : 11061 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 28.90 31.5 31.5 31.5 31.7 31 2018-09
افراد شاغل 604.20 600 595 600 592 602 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 66677.00 62831 64284 68565 60081 64024
ارزش بودجه دولت -1032.80 -1700 -900 -550 -2200 1800
استفاده از ظرفیت 65.50 65.2 65 65 64.9 67.5
بدهی های دولت 97472.40 95500 95500 95500 95000 98500
بودجه دولت -2.40 -8 -7.6 -7.6 -8 -7.6
بدهی خارجی 27800.90 30000 30000 30000 26300 30000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 68 67 67 68 67 2019-12
پول 6.70 6.76 6.77 6.79 6.74 6.84
تولید ناخالص داخلی سرانه 15105.10 14900 15100 15100 14900 15100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26176.00 24900 25500 25500 24900 25500
تولیدات صنعتی -1.90 0.5 1.5 1.5 1.1 0.5
تولید ناخالص داخلی 24.10 23 24 24 23 27
تولید صنعتی -7.70 -1.5 1.9 1.9 -3 2.1
تولید سیمان 53081.00 61700 62300 63000 60900 64000
تسهیلات اعتباری خریدار 37230.20 34867 35727 38106 32838 35529
ترازنامه بانک 148425.00 151000 149000 149000 148000 153000
تورم مواد غذایی 1.20 0.5 0.7 0.9 0.1 1.3
جمعیت 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 4 3.7 3.7 4 3.7 2019-12
حساب جاری 243.20 -100 100 200 300 150
درآمدهای دولت 2869.90 3200 3800 3950 2900 5700
ذخایر ارزی 7313.30 6900 7050 7200 6800 7350
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 108 108 108 108 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.00 109 109 110 109 110
صادرات 2026.50 2200 2350 2400 2160 2700
قیمت گازوئیل 0.22 0.13 0.12 0.11 0.13 0.11
قیمت تولید 607.80 605 605 605 605 606
موازنه تجاری 488.20 720 860 880 710 1113 2019-12
مخارج نظامی 165.00 210 210 210 210 220
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 58.2 58.2 58.2 58.2 58.24 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -6 -3.9 2.5 -8.5 1.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 -0.5 0.3 0.9 8 0.5 2019-09
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5 2020-06
نرخ تورم 0.40 0.3 0.5 0.7 0.1 0.9 2020-03
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 4.60 6.5 6.1 5.7 6 5.5 2018-09
واردات 1538.30 1480 1490 1520 1450 1587
هزینه های مالی 3902.70 4900 4700 4500 5100 3900
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی