شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه ترکیه
 • نرخ فعلی : 93,822.84
 • بالاترین قیمت روز : 94,748.55
 • پایین ترین قیمت روز : 93,650.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 222.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.72%
 • نرخ بازگشایی بازار : 94,275.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۳:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 93,225.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.64%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 597.62
 • نرخ فعلی : 6.7415 (TRY)
 • بالاترین قیمت روز : 6.7924
 • پایین ترین قیمت روز : 6.713
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6.78
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۱:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 6.7815
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
 • نرخ فعلی : 7.343 (TRY)
 • بالاترین قیمت روز : 7.3719
 • پایین ترین قیمت روز : 7.3005
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.56%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7.3651
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۷:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 7.3696
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0266
 • نرخ فعلی : 13.955 (TRY)
 • بالاترین قیمت روز : 14.26
 • پایین ترین قیمت روز : 13.955
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 14.26
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۳۰:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 14.32
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.62%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.365

بازارهای ارزی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لیره ترکیه 6.7415 6.7349 6.713 6.7924 0.04 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۱۱
لیر ترکیه / دلار 0.1486 0.1483 0.1473 0.1493 0.00 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۸
TRY/GBP Ask 0.1195 0.1196 0.119 0.1197 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۷
HKD/TRY Ask 0.8705 0.8692 0.8675 0.875 0.00 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۷
TRY/HKD Ask 1.1495 1.1509 1.1432 1.1538 0.01 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۷

شاخص های بورس ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 100 93822.84 93813.18 93650.66 94748.55 597.62 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۱۳
BIST 100-30 135702.93 136362.58 135702.93 136935.21 879.47 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
BIST 30 111740.62 112004.2 111740.62 112677.9 897.95 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
BIST 50 88800.14 89071.86 88800.14 89558.87 615.52 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
BIST All Shares 99523.89 99861.66 100001.54 99920.1 766.81 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ozderici GYO 1.36 1.34 1.34 1.36 0.07 5.43% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Net Holding 1.62 1.51 1.51 1.62 0.14 9.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Besiktas 2.09 - 2.09 2.09 0.01 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Tumosan 4.87 4.88 4.87 4.88 0.03 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Hurriyet Gazete 0.97 0.98 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹

بازار اوراق قرضه ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 11.49 11.615 11.49 11.63 0.17 1.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Turkey 5Y 13.925 14.06 13.925 14.06 0.26 1.87% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Turkey 10Y 13.955 13.995 13.955 14.26 0.37 2.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۳۰
Turkey 2Y 12.36 12.3 12.3 12.435 0.17 1.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰
Turkey 3Y 12.13 12.15 12.13 12.15 0.06 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 31.99 31.9 31.9 32.07 0.02 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Finansbank Non-Financial Istanbul 20 Type A 24.18 24.05 23.68 24.2 0.81 3.47% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
ABD US Treasury Dolar B Type 646.2 646.7 645.5 649.7 2.50 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Dow Jones Istanbul 20 Type A 32.52 32.58 32.48 32.6 0.46 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Ziraat Portfoy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yogun 12.79 12.78 12.78 12.84 0.16 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱

شاخص‌های اقتصادی ترکیه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2017 12 19.05 14.39 : 19.92 سالیانه 2017-12

Medical Doctors

0 2017 12 1.83 0.3 : 1.87 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 30217 1 : 34109 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2017 12 2.75 2.47 : 2.81 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2017 12 1.93 0.91 : 2.07 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 04 649 0 : 725 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 1326 0 : 1582 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

496.96 2020 02 493 96.79 : 496 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 43 33 : 73 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 7904681 2632946 : 9682770 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

2169240342.00 2020 01 2080678851 4762 : 2135603878 ماهیانه 1993290339

افراد بیکار

4394.00 2019 12 4308 1773 : 4730 ماهیانه 2019-12

اندازه اصل تورم

11.65 2020 02 9.88 2.5 : 24.34 ماهیانه 2020-02

اطمینان کسب و کار

99.70 2020 03 107 52.6 : 123 ماهیانه 2020-03

افراد شاغل

27658.00 2019 12 28169 18493 : 29318 ماهیانه 2019-12

اوراق قرضه دولتی ده ساله

13.88 2020 04 13.77 5.82 : 115 روزانه

استفاده از ظرفیت

75.30 2020 03 76 58.7 : 82 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

-12751019.00 2020 02 20773054 -39815859 : 20773054 ماهیانه 2020-02

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 36

استخدام تمام وقت

25244.20 2019 09 24678 16912 : 25938 سه ماهه 2019-09

استخراج معدن

8.50 2020 01 10.6 -27.7 : 39.9 ماهیانه

بدهی های دولت

1409519.00 2020 02 1336201 15 : 1409519 ماهیانه 2020-02

بودجه دولت

-2.00 2018 12 -1.5 -33 : -0.6 سالیانه 2018-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

170.00 2017 12 170 131 : 170 سالیانه

بازار سهام

93225.22 2020 04 92382 1.58 : 124537 روزانه

بدهی خارجی

436921.00 2019 09 446860 43911 : 466845 سه ماهه 470000

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

14.20 2019 09 13.9 0.1 : 19.6 سه ماهه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

30.40 2018 12 28.3 27.6 : 76.1 سالیانه 2018-12

پول

6.77 2020 04 6.75 0.01 : 7.21 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

114297385.50 2019 12 106582509 35367503 : 114297386 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

78256696.70 2019 12 70749084 23491042 : 79790742 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

47340874.38 2019 12 46553516 21779243 : 47340874 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

740.00 2019 12 767 7.99 : 951 سالیانه 2019-12

تولید فولاد

2851.09 2020 02 3014 152 : 3368 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

29640044.80 2019 12 31123762 5582784 : 36195914 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

25617593.00 2019 12 57635337 6480266 : 57635337 سه ماهه 2019-12

تولید نفت خام

59.00 2019 11 58 38 : 72 ماهیانه 2019-11

تولیدات صنعتی

-0.20 2020 01 1.9 -13.4 : 16.7 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

25286.60 2018 12 25024 11290 : 25287 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

15026.70 2018 12 14871 3135 : 15027 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

478382417.60 2019 12 466155444 148486309 : 478382418 سه ماهه 2019-12

تولید صنعتی

8.20 2020 01 9.5 -13.4 : 25.6 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

638930129.00 2020 02 607468433 4110315 : 621694677 ماهیانه 563966366

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

121686729.30 2019 12 109759557 82266 : 138491375 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

8.50 2020 02 8.84 -3.75 : 140 ماهیانه 2020-02

ترازنامه بانک مرکزی

924742468.00 2020 02 834587672 9071 : 924742468 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

7.90 2020 01 9 -21.2 : 27.3 ماهیانه

تراز خزانه نقدی

0 2020 02 22750 -36794 : 25739 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

9.60 2020 01 11.9 -9.2 : 24.7 ماهیانه 2020-01

ترازنامه بانک

4498755015.00 2020 01 4447420394 15860 : 4498755015 ماهیانه 2020-01

تولید الکتریسیته

25815.00 2019 12 23633 14829 : 29183 ماهیانه

تورم مواد غذایی

10.05 2020 02 9.04 1.38 : 31.86 ماهیانه 2020-02

تولید خودرو

127882.00 2020 02 109783 1421 : 163460 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-0.80 2020 01 1.1 -7.3 : 5 ماهیانه 2020-01

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 -1538720 -52290380 : 26229983 سه ماهه

ثبت خودرو

53135.00 2020 01 63536 5921 : 157531 ماهیانه

جواز ساختمان

68916.00 2019 12 42496 4815 : 326512 ماهیانه 2019-12

جمعیت

83.15 2019 12 82 28.23 : 83.15 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.50 2018 12 -5.6 -8.9 : 1.9 سالیانه 2018-12

حواله

15.00 2020 01 17 10 : 574 ماهیانه 2020-01

حداقل دستمزد

2943.00 2020 12 2943 1.5 : 2943 سه ماهه 2020-12

حساب جاری

-1804.00 2020 01 -2236 -9407 : 3903 ماهیانه 2020-01

خانه های مسکونی نوساز

9195.00 2019 12 5557 1250 : 39137 ماهیانه 2019-12

دستمزد در تولید

205.81 2019 12 201 25.97 : 206 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

2830.00 2018 12 2830 2830 : 2830 سالیانه

دستمزد

2207.00 2014 12 1512 1103 : 2207 سالیانه TRY / ماه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

1380.00 2018 12 1380 1380 : 1380 سالیانه

درآمد گردشگری

1646.00 2019 12 2138 79 : 5244 ماهیانه

درآمدهای دولت

81114649.00 2020 02 121806875 6796416 : 134819231 ماهیانه 2020-02

درخواست پناهندگی

16207.00 2018 08 10321 131 : 23066 ماهیانه افراد

ذخایر طلا

0 2019 12 321 116 : 385 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 01 144450 1240 : 150427 ماهیانه 2020-01

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 29 : 91 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 61 43 : 63 سالیانه

رابطه مبادله

106.20 2020 01 106 93.96 : 148 ماهیانه

سن بازنشستگی مردان

60.00 2019 12 60 60 : 60 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی زنان

58.00 2019 12 58 58 : 58 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7552 1009 : 7560 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

567.00 2020 01 525 46 : 6571 ماهیانه 2020-01

سرمایه گذاری سهام خارجی

0 2020 03 25351 0 : 82048 روزانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 31 : 50 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

419.00 2020 02 429 94.61 : 429 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 61.6 4.13 : 62.14 سالیانه

شاخص مسکن

120.90 2020 01 119 45.4 : 121 ماهیانه 2020-01

شاخص خوشبینی اقتصادی

91.80 2020 03 97.5 61.2 : 115 ماهیانه

شاخص PMI تولید

48.10 2020 02 51.3 42.7 : 55.7 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

5.94 2020 02 5.89 -7.01 : 12.75 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.04 4.62 : 7.52 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

450.58 2020 02 446 94.77 : 448 ماهیانه 2020-02

صادرات

14653.01 2020 01 14679 7.1 : 15941 ماهیانه 2020-01

ضریب اطمینان مصرف کننده

58.20 2020 03 57.3 55.3 : 98.68 ماهیانه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 187 59.4 : 192 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M3

0 2020 02 2593801908 260092810 : 2668539727 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

787412960.00 2020 02 736738164 55562063 : 787412960 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

2551412776.30 2020 02 2479842795 236620702 : 2551412776 ماهیانه 2020-02

فروش خانه جدید

75480.00 2019 12 48909 23265 : 75480 ماهیانه

فروش خانه موجود

126594.00 2019 12 89463 38090 : 126594 ماهیانه

فروش اسلحه

0 2018 12 245 3 : 364 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

372.32 2020 02 373 94.47 : 373 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

86.64 2020 01 86.36 45.77 : 127 ماهیانه 2020-01

قیمت گازوئیل

0.82 2020 02 1.17 0.56 : 2.68 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

171.71 2020 02 171 1.2 : 172 ماهیانه 2020-02

قیمت صادرات

92.01 2020 01 91.32 58.61 : 128 ماهیانه 2020-01

قسمت مدت زمان اشتغال

2407.60 2019 09 2736 1310 : 3084 سه ماهه 2019-09

قیمت تولید

468.69 2020 02 462 0.01 : 465 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

1688.00 2020 01 -480 -15701 : 15220 ماهیانه 2020-01

موازنه تجاری

-2981.13 2020 01 -4325 -10453 : 24.51 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

0 2018 12 17824 1176 : 22088 سالیانه

مجموع فروش خودرو

50008.00 2020 02 27273 1764 : 156173 ماهیانه

نرخ مالکیت مسکن

59.10 2017 12 59.7 59.1 : 61.1 سالیانه 2017-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.00 2019 12 1 -14.4 : 11.7 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.90 2019 12 0.8 -5.2 : 5.8 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ وام

11.25 2020 03 12.25 6.5 : 2300 ماهیانه 2020-03

نسبت ذخیره نقدی

11.00 2020 03 16 9 : 16 ماهیانه 2020-03

نرخ تورم

11.86 2020 02 12.15 -4.01 : 139 ماهیانه 2020-02

نرخ مشارکت نیروی کار

52.40 2019 12 52.8 43.9 : 53.5 ماهیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

22.00 2020 12 22 20 : 33 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.57 2020 02 1.35 -1.44 : 6.3 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره بین بانکی

9.23 2020 03 9.23 4.74 : 28.52 روزانه 2020-03

نرخ بهره

9.75 2020 03 10.75 4.5 : 500 روزانه 2020-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

22.50 2019 12 22.5 16.5 : 22.5 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

15.00 2019 12 15 14 : 16 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

8.25 2020 03 8.25 1.5 : 398 ماهیانه 2020-03

نرخ اشتغال

45.50 2019 12 45.8 38.9 : 47.9 ماهیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

37.50 2019 12 37.5 31.5 : 38.5 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

13.70 2019 12 13.3 7.3 : 14.8 ماهیانه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

25.00 2019 12 24.5 11 : 28.6 ماهیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

3.40 2019 09 3 1.6 : 3.4 سه ماهه 2019-09

وام به بخش خصوصی

1358220645.00 2020 01 1309053814 3402 : 1438571065 ماهیانه 1254073554

واردات

17634.14 2020 01 19020 15 : 23245 ماهیانه 2020-01

ورود توریست

1733112.00 2020 02 1787435 213998 : 6617380 ماهیانه

ورشکستگی

865.00 2020 02 2292 11 : 3113 ماهیانه 2020-02

هزینه های مصرف کننده

277271187.40 2019 12 274332789 101701774 : 281305684 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

74875850.70 2019 12 61268528 20942407 : 74875851 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

1930.00 2018 12 1820 1750 : 1930 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

3190.00 2018 12 3070 2970 : 3190 سالیانه

هزینه های کار

197.80 2019 12 204 56.26 : 204 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

93865668.00 2020 02 101033821 11186669 : 144562290 ماهیانه 2020-02
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 496.96 474 510 529 483 560
اعتبار بخش خصوصی 2169240342.00 1916907000 1993290339 2115672478 1896075086 2029169565 1993290339
افراد بیکار 4394.00 3490 3490 4010 3490 4150 2019-12
اندازه اصل تورم 11.65 7.1 7.6 6.4 8.5 5.5 2020-02
اطمینان کسب و کار 99.70 70 75 77 95 85 2020-03
افراد شاغل 27658.00 28600 28600 30700 28600 31600 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.88 14.5 14.88 15.27 14.13 16.04
استفاده از ظرفیت 75.30 69 71 72 75.5 75
ارزش بودجه دولت -12751019.00 -16700000 -16700000 -30700000 -16700000 -32000000 2020-02
استخدام تمام وقت 25244.20 26400 26400 27600 26400 28700 2019-09
استخراج معدن 8.50 1.4 2.5 2 2.2 2.5
بدهی های دولت 1409519.00 1580000 1640000 1710000 1400000 1770000 2020-02
بودجه دولت -2.00 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -7.1 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.00 182 182 182 182 180
بازار سهام 93225.22 86137 83171 80308 89204 74580
بدهی خارجی 436921.00 451000 465000 465000 445000 470000 470000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.20 25 25 25 25 29 2019-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 36.6 36.6 36.6 36.6 40 2018-12
پول 6.77 6.93 7.01 7.09 6.85 7.25
تولید ناخالص داخلی از خدمات 114297385.50 91137409 99441481 109496895 90863230 111467839
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78256696.70 64513522 66008895 74969915 68325856 76319374
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47340874.38 42538405 43434431 45352558 46966437 46168904
تولید ناخالص داخلی 740.00 620 620 620 620 748 2019-12
تولید فولاد 2851.09 2850 2850 2730 2600 2730
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29640044.80 26677356 29038469 28395163 25132052 28906276 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25617593.00 16294288 53773769 24541654 11000276 24983404 2019-12
تولید نفت خام 59.00 60 60 60 60 60 2019-11
تولیدات صنعتی -0.20 0.5 -0.6 0.5 0.6 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25286.60 24232 24232 24232 24232 25404
تولید ناخالص داخلی سرانه 15026.70 14400 14400 14400 14400 15096
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 478382417.60 387988067 434923029 458290356 394228333 466539582 2019-12
تولید صنعتی 8.20 3 2.6 2.7 2.6 3
تسهیلات اعتباری خریدار 638930129.00 516098398 563966366 626668234 479552449 574117761 563966366
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 121686729.30 94896593 102405667 116575887 105174480 118674253
تغییر قیمت تولید کننده 8.50 9.6 8.5 8.1 8.2 6.9 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 924742468.00 1050000000 1150000000 1225000000 895000000 1225000000 2020-02
تولید صنعتی 7.90 2.8 3.2 2.8 2.7 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.60 2.8 2.3 2.7 2.5 3.2 2020-01
ترازنامه بانک 4498755015.00 5482000000 5482000000 5509000000 5151000000 5949000000 2020-01
تولید الکتریسیته 25815.00 23000 23000 24700 24200 24700
تورم مواد غذایی 10.05 9.5 8.9 8.4 11.5 7.5 2020-02
تولید خودرو 127882.00 108100 132200 125400 125900 136400
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 0.6 -0.4 0.4 0.5 0.4 2020-01
ثبت خودرو 53135.00 34900 38700 51000 52500 59000
جواز ساختمان 68916.00 10200 32400 75000 28900 75000 2019-12
جمعیت 83.15 82.68 82.68 84.38 82.68 85.57 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6 2018-12
حواله 15.00 65 65 65 65 65 2020-01
حداقل دستمزد 2943.00 2943 2943 2943 2943 3280 2020-12
حساب جاری -1804.00 -1400 2100 -1200 -1200 -2200 2020-01
خانه های مسکونی نوساز 9195.00 2100 2700 7900 3800 9500 2019-12
دستمزد در تولید 205.81 215 219 222 211 229 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 3200 3200 3200 3200 3200
دستمزد 2207.00 3000 3000 3000 3000 3200 TRY / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1600 1600 1600 1600 1600
درآمد گردشگری 1646.00 8900 15100 10600 4950 11100
درآمدهای دولت 81114649.00 41400000 41400000 56800000 41400000 57500000 2020-02
درخواست پناهندگی 16207.00 8500 8500 6450 8500 5950 افراد
رابطه مبادله 106.20 96.94 96.94 94.23 96.94 94.39
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 567.00 510 290 650 550 690 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 419.00 436 454 462 431 488
شاخص مسکن 120.90 119 119 122 117 126 2020-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 91.80 71 74 78 89 85
شاخص PMI تولید 48.10 42 47 49.5 45.3 52.5
شاخص اقتصادی مقدم 5.94 1.5 1.4 2 1.2 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 450.58 450 466 478 451 506 2020-02
صادرات 14653.01 14200 16400 16700 15900 17200 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.20 42 45 48 58.2 57 2020-03
عرضه پول M1 787412960.00 715000000 751000000 816000000 698000000 842000000 2020-02
عرضه پول M2 2551412776.30 2510000000 2590000000 2677000000 2450000000 2847000000 2020-02
فروش خانه جدید 75480.00 54200 51900 61400 45800 62500
فروش خانه موجود 126594.00 59800 61900 69500 56500 71500
قیمت مصرف کننده اصلی 372.32 378 392 396 368 418 2020-02
قیمت واردات 86.64 98 98 104 98 104 2020-01
قیمت گازوئیل 0.82 -0.87 -0.83 -0.76 -0.92 -0.76 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 171.71 173 178 183 173 194 2020-02
قیمت صادرات 92.01 95 95 98 95 101 2020-01
قسمت مدت زمان اشتغال 2407.60 2900 2900 3200 2900 3400 2019-09
قیمت تولید 468.69 501 489 491 467 525 2020-02
گردش سرمایه 1688.00 -1250 -2000 4740 -1250 4850 2020-01
موازنه تجاری -2981.13 -3700 -1700 -1700 -2200 -1900 2020-01
مجموع فروش خودرو 50008.00 46800 24200 69000 45500 75000
نرخ مالکیت مسکن 59.10 60 60 60 60 59.5 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 -8.9 -6.7 -4.2 1.9 1.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 -5.2 -2.8 1.5 -1.7 0.8 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ وام 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.75 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 11.00 11 11 11 11 11 2020-03
نرخ تورم 11.86 8.9 9.1 8.6 12 5.7 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 52.40 53.4 53.5 53.6 53.2 53.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ تورم 0.57 0.6 0.8 0.5 0.7 0.5 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.73 2020-03
نرخ بهره 9.75 7 5.5 5.5 9.75 6 2020-03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15 2019-12
نرخ بهره سپرده 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.75 2020-03
نرخ اشتغال 45.50 46.5 46.7 47 46.8 49.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 2019-12
نرخ بیکاری 13.70 15.8 17.4 18 15.1 16.7 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 25.00 24.7 25.3 25.9 25.2 25.1 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40 3.1 3.7 4.3 3.6 3.5 2019-09
وام به بخش خصوصی 1358220645.00 1219577398 1254073554 1319471140 1228643065 1276646878 1254073554
واردات 17634.14 17900 18100 18400 18100 19100 2020-01
ورود توریست 1733112.00 4862000 5000000 2200000 2190000 2300000
ورشکستگی 865.00 920 1250 2050 1050 2520 2020-02
هزینه های مصرف کننده 277271187.40 229212922 255952492 265625798 234256818 270407062 2019-12
هزینه های دولت 74875850.70 56520194 57163537 71731065 59401858 73022224 2019-12
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1850 1850 1850 1850 1850
هزینه زندگی خانواده 3190.00 3100 3100 3100 3100 3200
هزینه های کار 197.80 211 213 215 209 220 2019-12
هزینه های مالی 93865668.00 58100000 58100000 87500000 58100000 89500000 2020-02
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی