تونس تونس
تونس

تونس

تونِس با نام رسمی جمهوری تونس (به عربی: الجمهورية التونسية) کشوری که از باختر با الجزایر و از جنوب خاوری با لیبی و از خاور و شمال خاوری و همچنین شمال به دریای مدیترانه پیوند می‌خورد. این کشور نزدیک ۱۱٬۸۳۹٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد. واحد پول تونس، دینار تونس و زبان رسمی آن عربی است. پایتخت این کشور شهر تونس است که ۶۹۳ هزار نفر جمعیت دارد.
 • نرخ فعلی : 7,072.1
 • بالاترین قیمت روز : 7,093.6
 • پایین ترین قیمت روز : 7,072.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 7,072.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2.8818 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 2.8822
 • پایین ترین قیمت روز : 2.7893
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ آذر
 • نرخ روز گذشته : 2.8818
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 3.302 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 3.302
 • پایین ترین قیمت روز : 3.2625
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3.2625
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۱۴:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 3.302
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 9,451.5 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 9,770.5
 • پایین ترین قیمت روز : 9,448.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 5,046
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 87.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,405.5

بازارهای ارزی تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دینار تونس 3.302 3.2625 3.2625 3.302 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
پوند انگلیس / دینار تونس 3.8491 3.8446 3.8446 3.8491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
دینار تونس / پوند انگلیس 0.2596 0.2603 0.2596 0.2603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
دلار / دینار تونس 2.8818 - 2.7893 2.8822 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۵:۳۶
دینار تونس / پزوی مکزیک 7.6121 - 7.6121 7.645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳

شاخص های بورس تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7072.1 - 7072.1 7093.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۷:۱۰
Tunindex20 3059.21 - 3059.21 3070.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۷:۱۰

بازار سهام تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.6 - 18.55 18.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
BIAT 59.6 - 59.6 60.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
BT 5.33 - 5.32 5.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
UIB 15.5 - 15.26 15.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
One Tech Ho 9.2 - 9.2 9.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶

شاخص‌های اقتصادی تونس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 711863 0 : 712013 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 305076 0 : 309048 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 75.04 0 : 75.04 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 8956625 0 : 8956625 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 09 135 97.7 : 135 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 25160 0 : 25213 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 2226068 65235 : 2226068 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 80 40 : 88 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه
استخراج معدن
0 2021 07 106 -91.4 : 618 ماهیانه
افراد شاغل
0 2021 03 3433 898 : 3566 سه ماهه 2021-03
بودجه دولت
-11.00 2020 12 -3.5 -11 : -2.6 سالیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
87.60 2020 12 71.8 39.2 : 87.6 سالیانه 2020-12
بازار سهام
7039.33 2021 10 7017 1681 : 8458 روزانه
بدهی خارجی
0 2021 06 112988 29167 : 112988 سه ماهه
پس انداز های شخصی
0 2021 06 1464 279 : 1478 ماهیانه
پول
2.82 2021 10 2.83 0.79 : 3.08 روزانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
2658.20 2021 03 2608 1801 : 2727 سه ماهه
تولیدات صنعتی
-0.50 2021 07 8.2 -32.9 : 36.4 ماهیانه
تولید نفت خام
0 2021 06 39 22 : 98 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
9727.50 2020 12 10756 5432 : 10764 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
3983.94 2020 12 4405 1106 : 4408 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
17431.20 2021 03 17371 10178 : 18488 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از معادن
63.36 2021 03 66.49 53.6 : 133 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
1618.90 2021 03 1692 888 : 1760 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
712.54 2021 03 697 404 : 741 سه ماهه
تغییر قیمت تولید کننده
7.64 2021 03 7.18 -1.9 : 14.7 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
196.30 2021 03 201 103 : 206 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
12677.70 2021 03 12624 7771 : 13424 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
1049.40 2021 03 1039 671 : 1432 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
39.24 2020 12 39.2 0.9 : 47.63 سالیانه
تولید صنعتی
-0.80 2021 07 4.15 -53.7 : 112 ماهیانه
تولید صنعتی
-0.50 2021 07 4.01 -39.6 : 77.8 ماهیانه
تورم مواد غذایی
7.20 2021 09 7.4 0.86 : 10.01 ماهیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2016 12 80.9 -775 : 2226 سالیانه TND - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
21059.10 2019 12 19566 2635 : 21059 سالیانه
ترازنامه بانک مرکزی
37258.00 2021 06 36486 2976 : 40219 ماهیانه
جمعیت
11.81 2020 12 11.72 4.22 : 11.81 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-6.90 2020 12 -8.5 -11.6 : 3.5 سالیانه
حساب جاری
0 2021 06 -1861 -3520 : 327 سه ماهه
حداقل دستمزد
16.50 2021 05 16.5 5.6 : 16.5 ماهیانه 2021-05
ذخایر ارزی
0 2021 07 23022461 5132452 : 24652964 ماهیانه
ذخایر طلا
0 2021 06 6.84 6.74 : 6.84 سه ماهه
رابطه مبادله
99.00 2021 02 100 86.4 : 110 ماهیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 87 32 : 92 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 74 31 : 79 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 4476 1070 : 4476 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
0 2021 06 108 0 : 3361 سه ماهه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
136.50 2021 09 136 98.44 : 136 ماهیانه
شاخص مسکن
153.10 2021 06 143 33.5 : 153 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2019 12 3.94 0.92 : 4.96 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 43 38 : 53 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 55.6 3.93 : 56.41 سالیانه
صادرات
3251.10 2021 08 3605 240 : 4323 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
141.40 2021 09 140 6.76 : 141 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 06 41938 2774 : 42983 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 06 95721 6470 : 97048 ماهیانه
عرضه پول M3
0 2021 06 99079 7174 : 100469 ماهیانه
قیمت واردات
155.20 2021 02 152 50 : 162 ماهیانه
قیمت صادرات
153.70 2021 02 153 45 : 157 ماهیانه
قیمت تولید
158.60 2021 03 158 65.2 : 159 ماهیانه
گردش سرمایه
0 2021 06 660 -1148 : 6302 سه ماهه
مخارج نظامی
0 2020 12 1001 44.1 : 1046 سالیانه
موازنه تجاری
-1494.30 2021 09 -1754 -2364 : -40.3 ماهیانه 2021-09
نرخ مالیات شرکت
15.00 2021 12 25 15 : 35 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
35.00 2021 12 35 35 : 35 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
19.00 2021 12 19 18 : 19 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
16.20 2021 06 -1.7 -19.8 : 16.2 سه ماهه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
-2.00 2021 06 0.2 -16.9 : 16.5 سه ماهه
نرخ تورم
6.20 2021 09 6.2 -1.9 : 16.7 ماهیانه
نرخ تورم
0.60 2021 09 0 -4.53 : 4.6 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
9.18 2021 12 9.18 7.75 : 9.19 سالیانه
نرخ تامین اجتماعی
25.75 2021 12 25.75 23.75 : 25.76 سالیانه
نرخ بیکاری
17.80 2021 03 17.4 12.4 : 18.9 سه ماهه
نرخ بهره سپرده
7.48 2021 10 7.43 3.68 : 10.1 روزانه
نرخ بهره
6.25 2021 10 6.25 3.5 : 7.75 روزانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
16.57 2021 12 16.57 16 : 16.57 سالیانه
واردات
5005.50 2021 08 4794 454 : 6294 ماهیانه
ورود توریست
2000.00 2020 12 9500 2000 : 9500 سالیانه
هزینه های دولت
23711.00 2019 12 21736 1769 : 23711 سالیانه 2019-12
هزینه های مصرف کننده
83090.30 2019 12 76118 6881 : 83090 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -11.00 -8.3 -8.3 -8.3 -9 -8.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.60 88 88 88 90 88 2020-12
بازار سهام 7039.33 6858 6793 6728 6923 6600
پول 2.82 2.84 2.86 2.87 2.83 2.9
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2658.20 2725 2703 2719 2915 2796
تولیدات صنعتی -0.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9727.50 10650 10650 10770 10650 10770
تولید ناخالص داخلی سرانه 3983.94 4240 4240 4100 4240 4350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17431.20 18153 17728 17832 19780 18625
تولید ناخالص داخلی از معادن 63.36 69.48 64.44 64.82 77.22 71.29
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1618.90 1768 1646 1656 1721 1814
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 712.54 728 725 729 775 747
تغییر قیمت تولید کننده 7.64 7.5 6.4 5.7 8 6
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 196.30 210 200 201 202 215
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12677.70 13192 12893 12969 14327 13536
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1049.40 1086 1067 1074 1519 1114
تولید ناخالص داخلی 39.24 37 37 37 37 38.5
تولید صنعتی -0.80 3 3 3 3 4
تولید صنعتی -0.50 1 1 1 1 2
تورم مواد غذایی 7.20 5 4.6 4 6 4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21059.10 22007 21417 21543 18724 22579
ترازنامه بانک مرکزی 37258.00 36200 36200 36200 36200 36400
جمعیت 11.81 11.88 11.88 11.88 11.88 11.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -8.7 -8.7 -8.7 -9.1 -8.7
حداقل دستمزد 16.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 2021-05
رابطه مبادله 99.00 103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136.50 137 138 139 137 140
شاخص مسکن 153.10 140 140 140 140 140
صادرات 3251.10 3600 3600 3600 3600 3600
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.40 143 145 148 142 150
قیمت واردات 155.20 186 186 186 186 186
قیمت صادرات 153.70 185 185 185 185 185
قیمت تولید 158.60 166 170 169 178 176
موازنه تجاری -1494.30 -1000 -1000 -1000 -1000 -1400 2021-09
نرخ مالیات شرکت 15.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.20 1.7 2.3 3 4.5 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 0.7 0.3 0.5 0.7 0.4
نرخ تورم 6.20 4.7 4.4 5 5.8 5
نرخ تورم 0.60 0.2 0.4 0.6 0.5 0.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ بیکاری 17.80 16.8 17.2 16.4 17 16
نرخ بهره سپرده 7.48 7.48 7.73 7.73 7.48 7.73
نرخ بهره 6.25 6.25 6.5 6.5 6.25 6.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
واردات 5005.50 4600 4600 4600 4600 5000
ورود توریست 2000.00 5300 5300 5300 5300 7000
هزینه های دولت 23711.00 24778 24114 24256 19873 25422 2019-12
هزینه های مصرف کننده 83090.30 86829 84503 85001 69645 89087
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی