تونس تونس
تونس

تونس

تونِس با نام رسمی جمهوری تونس (به عربی: الجمهورية التونسية) کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. این کشور نزدیک ۱۱٬۸۳۹٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد. واحد پول تونس، دینار تونس و زبان رسمی آن عربی است. پایتخت این کشور شهر تونس است که ۶۹۳ هزار نفر جمعیت دارد.
 • نرخ فعلی : 7,250.68
 • بالاترین قیمت روز : 7,293.18
 • پایین ترین قیمت روز : 7,250.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 7,250.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2.7253 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 2.7253
 • پایین ترین قیمت روز : 2.7237
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 2.7253
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 3.3159 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 3.3369
 • پایین ترین قیمت روز : 3.3137
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 3.3159
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 10,410.75 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 10,437.75
 • پایین ترین قیمت روز : 10,100.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 199,078
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1812.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 188,667.25

بازارهای ارزی تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دینار تونس 3.3159 - 3.3137 3.3369 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۴۲
پوند انگلیس / دینار تونس 3.8068 - 3.8068 3.8147 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۴۲
دینار تونس / پوند انگلیس 0.2631 - 0.2625 0.2631 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۴۲
دلار / دینار تونس 2.7253 - 2.7237 2.7253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۲۳
دینار تونس / راند آفریقای جنوبی 5.2818 - 5.2818 5.2818 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۲:۳۵

شاخص های بورس تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7250.68 - 7250.68 7293.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Tunindex20 3196.79 - 3196.79 3216.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳

بازار سهام تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.6 - 18.6 18.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
BH 10.05 - 10 10.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Societe Delice Holding 14.7 - 14.7 14.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Sah 12.5 - 12.5 12.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
One Tech Ho 12.35 - 12.28 12.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹

شاخص‌های اقتصادی تونس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 317010 0 : 318236 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 227921 0 : 230773 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

0 2021 04 131 97.7 : 132 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 11208 0 : 11277 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 2226068 65235 : 2226068 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 80 40 : 88 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 30

استخراج معدن

0 2020 12 -47.5 -91.4 : 618 ماهیانه

افراد شاغل

0 2020 09 3404 898 : 3566 سه ماهه 2020-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

72.20 2019 12 77.9 39.2 : 77.9 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-3.50 2019 12 -4.8 -7.4 : -2.6 سالیانه

بازار سهام

7250.68 2021 05 7267 1681 : 8458 روزانه

بدهی خارجی

0 2020 12 108726 29167 : 111963 سه ماهه

پس انداز های شخصی

0 2021 02 1441 279 : 1478 ماهیانه

پول

2.72 2021 05 2.74 0.79 : 3.08 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2608.00 2020 12 2626 1801 : 2727 سه ماهه

تولیدات صنعتی

5.70 2021 01 7 -32.9 : 36.4 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2020 11 26 22 : 98 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

10755.60 2019 12 10764 5432 : 10764 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

4405.00 2019 12 4408 1106 : 4408 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

17371.40 2020 12 17370 10178 : 18488 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

66.49 2020 12 72.97 53.6 : 133 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1691.90 2020 12 1731 888 : 1760 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

696.79 2020 12 678 404 : 741 سه ماهه

تورم مواد غذایی

4.90 2021 04 4.1 0.86 : 10.01 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

200.70 2020 12 196 103 : 206 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

12624.40 2020 12 12497 7771 : 13424 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1039.20 2020 12 1021 671 : 1432 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

38.80 2019 12 39.77 0.9 : 47.63 سالیانه

تولید صنعتی

-5.60 2020 12 -6.4 -53.7 : 24 ماهیانه

تولید صنعتی

-4.90 2021 01 -6.3 -39.3 : 16.5 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 80.9 -775 : 2226 سالیانه TND - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

3.22 2020 12 3.42 -1.9 : 14.7 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

21059.10 2019 12 19566 2635 : 21059 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

35806.00 2020 11 34789 2976 : 36364 ماهیانه

جمعیت

11.81 2020 12 11.72 4.22 : 11.81 سالیانه 2020-12

حداقل دستمزد

15.50 2020 11 15.5 5.6 : 15.5 ماهیانه 2020-11

حساب جاری

0 2020 12 -1849 -3520 : 327 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.50 2019 12 -11.1 -11.6 : 3.5 سالیانه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2021 02 24151094 5132452 : 24652964 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 6.84 6.74 : 6.84 سه ماهه

رابطه مبادله

95.20 2019 09 95.3 86.4 : 110 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 87 32 : 92 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 74 31 : 79 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4476 1070 : 4476 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 12 385 0 : 3361 سه ماهه

شاخص مسکن

136.20 2020 09 135 33.31 : 136 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

133.60 2021 04 133 98.44 : 134 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 43 38 : 53 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 55.6 3.93 : 56.41 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 3.94 0.92 : 4.96 سالیانه

صادرات

4322.90 2021 03 3472 240 : 4323 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

137.90 2021 04 136 6.76 : 140 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 02 41129 2774 : 41129 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 02 94179 6470 : 94179 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 02 97514 7174 : 97514 ماهیانه

قیمت تولید

154.10 2020 12 154 65.2 : 154 ماهیانه

قیمت صادرات

152.80 2019 09 153 45 : 157 ماهیانه

قیمت واردات

160.50 2019 09 161 50 : 161 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 12 2824 -1148 : 6302 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2019 12 844 45.7 : 1039 سالیانه

موازنه تجاری

-1175.00 2021 03 -1102 -2364 : -40.3 ماهیانه 2021-03

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 35 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2020 12 19 18 : 19 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-6.10 2020 12 -5.7 -21.3 : 7.4 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.30 2020 12 19.8 -20.4 : 19.8 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

0.70 2021 03 0 -4.53 : 4.6 ماهیانه

نرخ تورم

5.00 2021 04 4.8 -1.9 : 16.7 ماهیانه 2021-04

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.18 2020 12 9.18 7.75 : 9.19 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

25.75 2020 12 25.75 23.75 : 25.76 سالیانه

نرخ بیکاری

16.20 2020 09 18 12.4 : 18.9 سه ماهه 2020-09

نرخ بهره سپرده

7.38 2021 05 7.57 3.68 : 10.1 روزانه

نرخ بهره

6.25 2021 04 6.25 3.5 : 7.75 روزانه 2021-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.57 2020 12 16.57 16 : 16.57 سالیانه

واردات

5497.90 2021 03 4575 454 : 6294 ماهیانه

ورود توریست

9400.00 2019 12 8300 3204 : 9400 سالیانه

هزینه های دولت

21735.60 2018 12 20114 1769 : 21736 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

76118.00 2018 12 69514 6881 : 76118 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.20 86 86 86 86 88 2019-12
بودجه دولت -3.50 -6.6 -6.6 -5.5 -6.6 -5.5
بازار سهام 7250.68 7128 7060 6991 7197 6855
پول 2.72 2.75 2.76 2.78 2.74 2.81
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2608.00 2302 2915 2712 2790 2794
تولیدات صنعتی 5.70 2 2.5 2.5 23 3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10755.60 10650 10650 10650 10650 10770
تولید ناخالص داخلی سرانه 4405.00 4240 4240 4240 4240 4350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17371.40 16711 19780 18066 18515 18608
تولید ناخالص داخلی از معادن 66.49 69.67 77.22 69.15 98.78 71.22
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1691.90 1974 1721 1760 1801 1812
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 696.79 463 775 725 656 746
تورم مواد غذایی 4.90 4.2 4 4 3.9 4.2
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 200.70 210 202 209 200 215
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12624.40 11744 14327 13129 13487 13523
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1039.20 768 1519 1081 1255 1113
تولید ناخالص داخلی 38.80 37 37 37 37 38.5
تولید صنعتی -5.60 4 3 3 2 4
تولید صنعتی -4.90 0.4 1 1 2.5 2
تغییر قیمت تولید کننده 3.22 5 6.2 6.2 5 6.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21059.10 24092 18724 21901 21543 22559
ترازنامه بانک مرکزی 35806.00 36000 36200 36200 36000 36400
جمعیت 11.81 11.86 11.88 11.88 11.86 11.99 2020-12
حداقل دستمزد 15.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -12 -12 -12 -12 -10 2019-12
رابطه مبادله 95.20 102 103 103 102 103
شاخص مسکن 136.20 136 140 140 136 140
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.60 136 135 138 136 141
صادرات 4322.90 3400 3600 3600 3400 3600
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.90 139 140 142 137 146
قیمت تولید 154.10 157 178 178 165 178
قیمت صادرات 152.80 180 185 185 180 185
قیمت واردات 160.50 182 186 186 182 186
موازنه تجاری -1175.00 -1130 -1850 -1850 -1900 -1850 2021-03
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 5 4 1.7 14.4 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 0.5 0.4 0.4 1 0.3 2020-12
نرخ تورم 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ تورم 5.00 4 3.8 4 4.1 4.4 2021-04
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ بیکاری 16.20 16 16.5 16.2 17 15.5 2020-09
نرخ بهره سپرده 7.38 7.53 7.28 7.28 7.53 7.28
نرخ بهره 6.25 6 6 6 6.25 6 2021-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
واردات 5497.90 4400 4600 4600 4400 5000
ورود توریست 9400.00 5300 5300 5300 5300 7000
هزینه های دولت 21735.60 24866 19873 22605 22236 23283
هزینه های مصرف کننده 76118.00 87079 69645 79163 77869 81538
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی