تونس تونس
تونس

تونس

تونِس با نام رسمی جمهوری تونس (به عربی: الجمهورية التونسية) کشوری که از باختر با الجزایر و از جنوب خاوری با لیبی و از خاور و شمال خاوری و همچنین شمال به دریای مدیترانه پیوند می خورد. این کشور نزدیک ۱۱٬۸۳۹٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد. واحد پول تونس، دینار تونس و زبان رسمی آن عربی است. پایتخت این کشور شهر تونس است که ۶۹۳ هزار نفر جمعیت دارد.
 • نرخ فعلی : 7,235.94
 • بالاترین قیمت روز : 7,247.39
 • پایین ترین قیمت روز : 7,212.85
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 32.74
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,247.39
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۴:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 7,284.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.68%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 48.98
 • نرخ فعلی : 2.7847 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 2.8754
 • پایین ترین قیمت روز : 2.7831
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.09
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.7905
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 2.7959
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0112
 • نرخ فعلی : 3.2834 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 3.2984
 • پایین ترین قیمت روز : 3.2548
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3.2864
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۳:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 3.2864
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.003
 • نرخ فعلی : 9,629.5 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 9,662
 • پایین ترین قیمت روز : 9,567.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,645.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۳:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 0.012793
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 75271532.92%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9,629.4872

بازارهای ارزی تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دینار تونس 2.7847 2.784 2.7831 2.8754 0.01 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۵۳
یورو / دینار تونس 3.2834 3.2548 3.2548 3.2984 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
پوند انگلیس / دینار تونس 3.8416 3.8554 3.8309 3.8578 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
دینار تونس / پوند انگلیس 0.2606 0.2596 0.2594 0.2614 0.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
دینار تونس / دلار 0.3458 - 0.3458 0.3458 0.01 3.82% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸

شاخص های بورس تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7235.94 7226.99 7212.85 7247.39 48.98 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Tunindex20 3162.38 3158 3151.17 3165.17 23.07 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴

بازار سهام تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.2 - 18.2 18.2 0.30 1.65% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
BIAT 62.15 - 62.15 62.15 0.35 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
ATTIJARI BANK 30 - 30 30 1.00 3.33% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Societe Delice Holding 14.4 - 14.4 14.4 0.30 2.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sah 12 - 12 12 0.37 3.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹

شاخص‌های اقتصادی تونس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 558306 0 : 558306 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 305076 0 : 309048 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 20.48 0 : 20.48 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 2420468 0 : 2420468 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 132 97.7 : 134 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 18052 0 : 18052 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 2226068 65235 : 2226068 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 80 40 : 88 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 28

استخراج معدن

0 2021 01 -83.3 -91.4 : 618 ماهیانه

افراد شاغل

0 2021 03 3433 898 : 3566 سه ماهه 2021-03

بودجه دولت

-11.00 2020 12 -3.5 -11 : -2.6 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

87.60 2020 12 71.8 39.2 : 87.6 سالیانه 2020-12

بازار سهام

7230.18 2021 07 7285 1681 : 8458 روزانه

بدهی خارجی

0 2021 03 111123 29167 : 112988 سه ماهه

پس انداز های شخصی

0 2021 05 1456 279 : 1478 ماهیانه

پول

2.79 2021 07 2.8 0.79 : 3.08 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2658.20 2021 03 2608 1801 : 2727 سه ماهه

تولیدات صنعتی

7.10 2021 03 -0.4 -32.9 : 36.4 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2021 03 41 22 : 98 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9727.50 2020 12 10756 5432 : 10764 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3983.94 2020 12 4405 1106 : 4408 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

17431.20 2021 03 17371 10178 : 18488 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

63.36 2021 03 66.49 53.6 : 133 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1618.90 2021 03 1692 888 : 1760 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

712.54 2021 03 697 404 : 741 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

7.64 2021 03 7.18 -1.9 : 14.7 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

196.30 2021 03 201 103 : 206 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

12677.70 2021 03 12624 7771 : 13424 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1049.40 2021 03 1039 671 : 1432 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

39.24 2020 12 39.2 0.9 : 47.63 سالیانه

تولید صنعتی

-10.70 2021 01 -5.6 -53.7 : 24 ماهیانه

تولید صنعتی

2.60 2021 03 1.1 -39.3 : 16.5 ماهیانه

تورم مواد غذایی

7.20 2021 06 6 0.86 : 10.01 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 80.9 -775 : 2226 سالیانه TND - میلیون

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

21059.10 2019 12 19566 2635 : 21059 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

36982.00 2021 02 37730 2976 : 40219 ماهیانه

جمعیت

11.81 2020 12 11.72 4.22 : 11.81 سالیانه 2020-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.90 2020 12 -8.5 -11.6 : 3.5 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2020 12 -1849 -3520 : 327 سه ماهه

حداقل دستمزد

16.50 2021 02 16.5 5.6 : 16.5 ماهیانه 2021-02

ذخایر ارزی

0 2021 05 22705780 5132452 : 24652964 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 6.84 6.74 : 6.84 سه ماهه

رابطه مبادله

95.20 2019 09 95.3 86.4 : 110 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 87 32 : 92 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 74 31 : 79 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4476 1070 : 4476 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 12 385 0 : 3361 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

135.40 2021 06 135 98.44 : 135 ماهیانه

شاخص مسکن

136.20 2020 09 135 33.31 : 136 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 3.94 0.92 : 4.96 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 43 38 : 53 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 55.6 3.93 : 56.41 سالیانه

صادرات

4215.10 2021 06 3410 240 : 4323 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

139.30 2021 06 139 6.76 : 139 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 05 41528 2774 : 41900 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 05 94976 6470 : 95721 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 05 98364 7174 : 99079 ماهیانه

قیمت واردات

160.50 2019 09 161 50 : 161 ماهیانه

قیمت صادرات

152.80 2019 09 153 45 : 157 ماهیانه

قیمت تولید

158.60 2021 03 158 65.2 : 159 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 12 2824 -1148 : 6302 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2020 12 1001 44.1 : 1046 سالیانه

موازنه تجاری

-1594.80 2021 06 -1522 -2364 : -40.3 ماهیانه 2021-06

نرخ مالیات شرکت

15.00 2021 12 25 15 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2021 12 35 35 : 35 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2021 12 19 18 : 19 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.00 2021 03 -6.1 -21.3 : 7.4 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.10 2021 03 -0.3 -20.4 : 19.8 سه ماهه 2021-03

نرخ تورم

0.50 2021 06 0.5 -4.53 : 4.6 ماهیانه

نرخ تورم

5.70 2021 06 5 -1.9 : 16.7 ماهیانه 2021-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.18 2021 12 9.18 7.75 : 9.19 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

25.75 2021 12 25.75 23.75 : 25.76 سالیانه

نرخ بیکاری

17.80 2021 03 17.4 12.4 : 18.9 سه ماهه 2021-03

نرخ بهره سپرده

7.60 2021 07 7.35 3.68 : 10.1 روزانه

نرخ بهره

6.25 2021 05 6.25 3.5 : 7.75 روزانه 2021-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.57 2021 12 16.57 16 : 16.57 سالیانه

واردات

5810.40 2021 06 4930 454 : 6294 ماهیانه

ورود توریست

2000.00 2020 12 9500 2000 : 9500 سالیانه

هزینه های دولت

23711.00 2019 12 21736 1769 : 23711 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

83090.30 2019 12 76118 6881 : 83090 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -11.00 -8.5 -6 -6 -8.5 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.60 91 94 94 91 94 2020-12
بازار سهام 7230.18 7118 7036 6956 7201 6796
پول 2.79 2.83 2.85 2.86 2.81 2.9
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2658.20 2915 2712 2703 2302 2783
تولیدات صنعتی 7.10 2.5 2.5 2.5 2 3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9727.50 10650 10650 10650 10650 10770
تولید ناخالص داخلی سرانه 3983.94 4240 4240 4240 4240 4350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17431.20 19780 18066 17728 16711 18536
تولید ناخالص داخلی از معادن 63.36 77.22 69.15 64.44 69.67 70.95
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1618.90 1721 1760 1646 1974 1805
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 712.54 775 725 725 463 744
تغییر قیمت تولید کننده 7.64 6.4 6.4 5.7 7.5 6
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 196.30 202 209 200 210 214
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12677.70 14327 13129 12893 11744 13471
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1049.40 1519 1081 1067 768 1109
تولید ناخالص داخلی 39.24 37 37 37 37 38.5
تولید صنعتی -10.70 3 3 3 4 4
تولید صنعتی 2.60 1 1 1 0.4 2
تورم مواد غذایی 7.20 4 4 4 4.2 4.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21059.10 18724 21901 21417 24092 22471
ترازنامه بانک مرکزی 36982.00 36200 36200 36200 36000 36400
جمعیت 11.81 11.88 11.88 11.88 11.86 11.99 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -9.1 -8.7 -8.7 -9.1 -8.7 2020-12
حداقل دستمزد 16.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 2021-02
رابطه مبادله 95.20 103 103 103 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135.40 135 138 141 136 141
شاخص مسکن 136.20 140 140 140 136 140
صادرات 4215.10 3600 3600 3600 3400 3600
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.30 140 142 145 139 146
قیمت واردات 160.50 186 186 186 182 186
قیمت صادرات 152.80 185 185 185 180 185
قیمت تولید 158.60 178 164 168 163 174
موازنه تجاری -1594.80 -1000 -1000 -1000 -1000 -1400 2021-06
نرخ مالیات شرکت 15.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 4 1.7 2.3 5 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 2021-03
نرخ تورم 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ تورم 5.70 3.8 4 4.2 4 4.4 2021-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ بیکاری 17.80 16.5 16.2 15.8 16 15.5 2021-03
نرخ بهره سپرده 7.60 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35
نرخ بهره 6.25 6 6 6 6 6 2021-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
واردات 5810.40 4600 4600 4600 4400 5000
ورود توریست 2000.00 5300 5300 5300 5300 7000
هزینه های دولت 23711.00 19873 22605 22105 24866 23193
هزینه های مصرف کننده 83090.30 69645 79163 77412 87079 81221
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی