ترکمنستان ترکمنستان
ترکمنستان

ترکمنستان

تُرکَمَنِستان (به ترکمنی: Türkmenistan) با نام رسمی جمهوری ترکمنستان (به ترکمنی: Türkmenistan Respublikasy) کشوری محصور در خشکی واقع آسیای مرکزی است. این کشور از شمال با قزاقستان و ازبکستان و از جنوب با افغانستان و ایران همسایه است و از غرب از طریق دریای خزر با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه، مرز آبی دارد. ترکمنستان با ۴۸۸ هزار کیلومتر مربع، رتبهٔ ۵۳ را میان کشورهای جهان را دارد. همچنین ترکمنستان با ۶ میلیون نفر جمعیت، رتبه ۱۱۳ را میان کشورهای جهان را دارد. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور، عشق‌آباد با ۷۰۰ هزار نفر جمعیت است. زبان رسمی این کشور، ترکمنی براساس الفبای لاتین است. بیشتر مردم این کشور از قوم ترکمن هستند و به زبان ترکمنی (شاخه‌ای از زبان‌های ترکی‌تبار) صحبت می‌کنند. دین اکثر مردم ترکمنستان اسلام است اما حکومتی سکولار است. جمهوری ترکمنستان برپایه ریاست جمهوری و حکومتی متمرکز است. و این کشور تا سال ۱۹۹۱ با نام جمهوری شورایی ترکمنستان یکی از جمهوری‌های تشکیل دهندهٔ اتحاد شوروی بود. ترکمنستان جایگاه چهارم را در ذخایر نفتی در جهان دارد. همچنین فساد و شاخص کم مردم سالاری در این کشور مشکلات اساسی این کشور هستند. این کشور بر اساس شاخص دموکراسی-دیکتاتوری در دسته دیکتاتوری های مدنی جای دارد. نام کشور «ترکمنستان» از دو بخش «ترکمن» و «ستان» تشکیل شده که به معنای «سرزمین ترکمن‌ها» است. ۸۰٪ درصد مساحت ترکمنس... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 38,405.3
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.78%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۱:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,001.9
 • نرخ فعلی : 1,798.83
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.63%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۱:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.35
 • نرخ فعلی : 72.16
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۱:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
 • نرخ فعلی : 0.8472
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8468
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۶:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0021

بازارهای ارزی ترکمنستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
منات ترکمنستان / روبل روسیه 21.1245 21.1445 21.1153 21.2532 0.02 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
دلار / منات ترکمنستان 3.5 - 3.4875 3.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۸:۵۷
منات ترکمنستان / دلار 0.2844 - 0.2844 0.2844 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۲۸

شاخص‌های اقتصادی ترکمنستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 613 223 : 721 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی خارجی

0 2019 12 907329 276435 : 2732208 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

30.90 2020 12 32.8 2.42 : 64.41 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

0.10 2020 12 -0.2 -2.8 : 11.3 سالیانه

پول

3.49 2021 07 3.49 0.01 : 3.5 روزانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

22.11 2019 12 21.41 2.72 : 22.11 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

45.23 2019 12 40.77 1.6 : 45.23 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

44.57 2019 12 43.27 7.91 : 44.57 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

8005.00 2019 12 7648 1876 : 8005 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

15538.42 2019 12 14845 3642 : 15538 سالیانه

تولید نفت خام

186.00 2021 03 186 69 : 316 ماهیانه

جمعیت

6.00 2020 12 5.94 1.6 : 6 سالیانه 2020-12

حساب جاری

418.00 2021 12 481 -7105 : 4037 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.50 2020 12 1.3 -108 : 16.5 سالیانه 2020-12

رتبه فساد مالی

0 2020 12 165 133 : 177 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2624 111 : 3625 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

57.00 2021 12 57 57 : 57 سالیانه 2021-12

سن بازنشستگی مردان

62.00 2021 12 62 62 : 62 سالیانه 2021-12

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0.23 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 19 16 : 22 سالیانه

صادرات

6385.29 2020 12 10489 64.34 : 11505 سالیانه

موازنه تجاری

3258.16 2020 12 7496 -2945 : 7496 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

4.38 2020 12 3.9 1.4 : 12.7 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

10.00 2020 12 13.4 0.1 : 83.7 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.90 2020 12 6.3 -17.3 : 16.5 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 20 سالیانه

واردات

3127.13 2020 12 2993 141 : 8507 سالیانه

هزینه های دولت

4.02 2019 12 3.9 0.63 : 4.02 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

4.85 2019 12 4.8 1.1 : 7.48 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 2020-12
بودجه دولت 0.10 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1.5
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22.11 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
تولید ناخالص داخلی 45.23 41.5 41.5 41.5 41.5 42.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44.57 47.24 47.24 47.24 47.47 50.03
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005.00 8645 8645 8645 8645 8977
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15538.42 17700 17700 17533 17700 18227
تولید نفت خام 186.00 245 245 245 245 245
جمعیت 6.00 6.12 6.12 6.12 6.12 6.21 2020-12
حساب جاری 418.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 2 0.5 0.5 2 0.5 2020-12
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62 2021-12
صادرات 6385.29 10328 10328 10328 10328 10580
موازنه تجاری 3258.16 3827 3827 3827 3827 3748 2020-12
نرخ بیکاری 4.38 4 3.8 3.8 4 3.8 2020-12
نرخ تورم 10.00 8 10 10 8 10 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 6 6 6 6.5 5.9
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
واردات 3127.13 6502 6502 6502 6502 6832
هزینه های دولت 4.02 4.26 4.26 4.26 4.28 4.51
هزینه های مصرف کننده 4.85 5.15 5.15 5.15 5.17 5.45
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی