شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکمنستان ترکمنستان
ترکمنستان

ترکمنستان

ترکمنستان (به ترکمنی: Türkmenistan) با نام رسمی جمهوری ترکمنستان کشوری در خاورمیانه و آسیا میانه است. این کشور تا سال ۱۹۹۱ با نام جمهوری شورایی ترکمنستان یکی از جمهوری‌های تشکیل دهندهٔ اتحاد شوروی بود. ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران، از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از مغرب با دریای مازندران همسایه و از طریق این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه نیز همسایه است. نام کشور «ترکمنستان» از دو بخش «ترکمن» و «ستان» تشکیل شده که به معنای «سرزمین ترکمن‌ها» است. بیشتر مردم این کشور از قوم ترکمن هستند و به زبان ترکمنی (شاخه‌ای از زبان‌های ترکی‌تبار) صحبت می‌کنند. ۸۰٪ درصد مساحت ترکمنستان را بیابان قره‌قوم تشکیل می‌دهد. در این بیابان در هر جا که آب وجود داشته‌است روستاها و شهرهای بزرگ و پرجمعیتی به وجود آمده‌است و دارای آب و هوای خشک است؛ ولی ناحیه رشته کوه کپه داغ در جنوب کشور و نزدیکی مرز ایران آب و هوای مناسبی دارد و عشق آباد، مرو و سایر شهرهای مهم در این ناحیه هستند. ترکمنستان دارای منابع بزرگ گاز است که آن را به کشورهای مختلف از جمله ایران صادر می‌کند. این کشور که مرزهای طولانی با ایران دارد به عنوان یکی از بسته ترین و منزوی ترین کشورهای دنیا شناخته می‌شود.
 • نرخ فعلی : 11,366.3
 • بالاترین قیمت روز : 11,408.6
 • پایین ترین قیمت روز : 11,169.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 81.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,377.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۰۷:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 11,368.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.6
 • نرخ فعلی : 1,974.49
 • بالاترین قیمت روز : 1,977.82
 • پایین ترین قیمت روز : 1,972.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,977.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۰۶:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 1,976.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.11
 • نرخ فعلی : 40.66
 • بالاترین قیمت روز : 40.87
 • پایین ترین قیمت روز : 40.58
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.33
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.52%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۵۸:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 40.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 0.8505
 • بالاترین قیمت روز : 0.8509
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8499
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8505
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۰۶:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.8501
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004

بازارهای ارزی ترکمنستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
منات ترکمنستان / روبل روسیه 20.948 - 20.9265 20.9761 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۱
دلار / منات ترکمنستان 3.5 - 3.4966 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰
منات ترکمنستان / دلار 0.2849 - 0.2849 0.2849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۵:۱۴

شاخص‌های اقتصادی ترکمنستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 613 223 : 721 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

29.30 2018 12 28.82 2.42 : 64.41 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-0.90 2018 12 -2.8 -2.8 : 11.3 سالیانه

بدهی خارجی

0 2018 12 781324 276435 : 2732208 سالیانه

پول

3.49 2020 06 3.49 0.01 : 3.5 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

14845.30 2018 12 16390 4202 : 17129 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

7647.90 2018 12 7318 1876 : 7648 سالیانه

تولید نفت خام

190.00 2020 04 190 69 : 316 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

21.41 2018 12 20.87 2.81 : 21.41 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

43.27 2018 12 42.1 8.17 : 43.27 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

40.76 2018 12 37.93 2.33 : 43.52 سالیانه

جمعیت

5.94 2019 12 5.85 1.6 : 5.94 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

5.10 2019 12 5.5 -108 : 154 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-1171.00 2019 12 1388 -7105 : 4037 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 161 133 : 177 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

62.00 2019 12 62 62 : 62 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی زنان

57.00 2019 12 57 57 : 57 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 2624 111 : 3625 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 20 16 : 22 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0.23 سالیانه

صادرات

9695.39 2019 12 9573 64.34 : 12395 سالیانه

موازنه تجاری

7222.00 2018 12 2887 -3498 : 7222 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.20 2019 06 6.2 -17.3 : 16.5 سه ماهه

نرخ تورم

13.40 2019 12 9.4 0.1 : 83.7 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

3.90 2019 12 3.8 1.4 : 12.7 سالیانه 2019-12

واردات

2912.79 2019 12 2351 141 : 10167 سالیانه

هزینه های دولت

3.90 2018 12 3.8 0.65 : 3.9 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

4.80 2018 12 4.63 1.14 : 7.72 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 32.9 34.5 34.5 32.9 34.5 2018-12
بودجه دولت -0.90 -3.1 -3.7 -3.7 -3.1 -3.7
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14845.30 17700 17700 17533 17700 18227
تولید ناخالص داخلی سرانه 7647.90 8312 8645 8645 8312 8645
تولید نفت خام 190.00 245 245 245 245 245
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21.41 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43.27 44.79 45.65 46.08 44.14 47.47
تولید ناخالص داخلی 40.76 40.5 41.5 41.5 40.5 41.5
جمعیت 5.94 6.03 6.12 6.12 6.03 6.12 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.10 -3.1 -4.5 -4.5 -3.1 -4.5 2019-12
حساب جاری -1171.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62 2019-12
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57 2019-12
صادرات 9695.39 10076 10328 10328 10076 10328
موازنه تجاری 7222.00 4074 3827 3827 4074 3827 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 3.5 5.5 6.5 2 6
نرخ تورم 13.40 11 10.5 10 13 12.5 2019-12
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 4 4 2019-12
واردات 2912.79 6002 6502 6502 6002 6502
هزینه های دولت 3.90 4.04 4.11 4.15 3.98 4.28
هزینه های مصرف کننده 4.80 4.97 5.07 5.11 4.9 5.27
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی