تیمور شرقی تیمور شرقی
تیمور شرقی

تیمور شرقی

تیمور شرقی (به پرتغالی: Timor-Leste) با نام رسمی جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی (به پرتغالی: República Democrática de Timor-Leste) کشوری است واقع در جنوب شرق آسیا، کنار دریای باندا، دریای تیمور و دریای فلورس، شرق ایالت سوندای شرقی اندونزی، جنوب مجموعه جزایر ملوک اندونزی و شمال استرالیا، پایتخت آن دیلی است. تیمور شرقی ۱،۳۱۸،۰۰۰ نفر جمعیت دارد که ۹۷ درصد آنان مسیحی کاتولیک هستند. زبان تتومی و پرتغالی زبان‌های رسمی تیمور شرقی هستند. واحد پول این کشور دلار آمریکا است. در جریان خشونت‌ها در سال ۱۹۹۹ بیش از یک هزار نفر کشته و عده زیادی بی‌خانمان شدند. بیشتر موارد نقض حقوق بشر و خونریزی‌ها در تیمور شرقی در سال ۱۹۹۹، نتیجه اقدامات شبه نظامیان مسلح بوده و ارتش اندونزی مسئول مسلح کردن و متشکل کردن این شبه نظامیان بوده‌است . تیمور شرقی تا سال ۲۰۰۲ میلادی از جمله استان‌های اندونزی بود و در پی قیام‌ها و شورش‌های استقلال‌طلبانه از این کشور جدا شد، سرانجام ۲۰ مه ۲۰۰۲ میلادی تیمور شرقی از اندونزی اعلام استقلال کرد. ۷۸/۵ درصد مردم این کشور کوچک طی همه‌پرسی عمومی و زیر نظارت نیروهای حافظ صلح ملل متحد، در ۳۰ اوت ۱۹۹۹ به استقلال خود از اندونزی رای دادند که با توجه به عدم داشتن تجربه جهت امور کشور، آماده‌سازی دولت جهت به دست گرفتن قدرت و استقرار نظام اداری جدید، مقدماتی لازم داشت که با سپردن موقتی به سازمان ملل تحت عنوان دولت انتق... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 40,614.6
 • بالاترین قیمت روز : 43,489.6
 • پایین ترین قیمت روز : 40,171.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 650.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 6.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 43,279.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۷:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 42,946.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.74%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,332.2
 • نرخ فعلی : 1,867.94
 • بالاترین قیمت روز : 1,871.31
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۸:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 1,869.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.88
 • نرخ فعلی : 64.58
 • بالاترین قیمت روز : 65.61
 • پایین ترین قیمت روز : 64.58
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.87%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۸:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 65.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.64%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.06
 • نرخ فعلی : 0.8182
 • بالاترین قیمت روز : 0.8185
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.818
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۷:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.818
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی تیمور شرقی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 1 1 : 1 روزانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

CPI مسکن آب و برق

102.50 2021 03 103 100 : 104 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 178 167 : 181 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2020 12 -145256 -1410245 : 169589 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

257177.00 2020 12 241477 95852 : 257177 سه ماهه

اندازه اصل تورم

2.60 2018 08 2.4 -1.9 : 12.6 ماهیانه ٪

بودجه دولت

-4.80 2018 12 -18.2 -47.4 : 65.1 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3123.10 2019 12 3080 1195 : 3356 سالیانه

تولید نفت خام

29.00 2019 04 29 0 : 105 ماهیانه BBL/D/1K

تورم مواد غذایی

4.40 2021 03 4 -2.8 : 47.84 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

859.50 2019 12 848 587 : 924 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.67 2019 12 1.57 0.37 : 1.67 سالیانه

تولید الکتریسیته

0 2020 12 124 26.6 : 155 سه ماهه

ثبت خودرو

0 2020 12 860 144 : 4020 سه ماهه

جمعیت

1.30 2019 12 1.27 0.47 : 1.3 سالیانه 2019-12

حساب جاری

133.00 2019 12 -191 -544 : 2736 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

7.00 2019 12 -11.8 -32.2 : 252 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 09 37137 4368 : 583425 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2015 12 138 120 : 138 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 93 86 : 146 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 2.49 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2015 12 3.25 3.11 : 3.35 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2020 12 38 22 : 40 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

91.40 2021 03 88.8 88.2 : 100 ماهیانه

صادرات

63100.18 2021 01 2076 -52862 : 174162 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

110.60 2021 03 110 100 : 111 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

106.60 2018 08 107 100 : 107 ماهیانه امتیاز

مخارج نظامی

33.60 2019 12 20.6 16 : 56.4 سالیانه

موازنه تجاری

11856.39 2021 01 -52433 -248083 : 75032 ماهیانه 2021-01

نرخ بهره سپرده

0.64 2019 12 0.64 0.64 : 0.9 سالیانه

نرخ بیکاری

3.00 2019 12 3 3 : 4.3 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

2.90 2021 03 2.5 -2.5 : 18 ماهیانه 2021-03

نرخ تورم

0.70 2021 04 0.4 -0.8 : 1.3 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-6.80 2020 12 3.1 -6.8 : 16.3 سالیانه

واردات

51243.79 2021 01 54509 1406 : 343422 ماهیانه

ورود توریست

225.00 2020 06 14348 225 : 25923 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 12 188927 53472 : 1605392 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 102.50 105 114 105 105 107
اعتبار بخش خصوصی 257177.00 249928 260258 260258 249928 274070
اندازه اصل تورم 2.60 2.1 2.1 1.8 2.1 1.8 ٪
بودجه دولت -4.80 -25 -25 -25 -25 -26.9
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3123.10 3000 3000 3000 3000 3150
تولید نفت خام 29.00 30 30 30 30 30 BBL/D/1K
تورم مواد غذایی 4.40 2.2 2.2 2.2 3.2 2.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.50 875 875 875 875 915
تولید ناخالص داخلی 1.67 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
جمعیت 1.30 1.36 1.36 1.36 1.36 1.39 2019-12
حساب جاری 133.00 -15 -15 -15 -15 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -12.5 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.40 93.42 102 91.97 93.99 93.81
صادرات 63100.18 5778 5778 5778 5778 5778
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.60 111 118 111 110 113
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 109 109 109 109 110 امتیاز
مخارج نظامی 33.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
موازنه تجاری 11856.39 -46722 -46722 -46722 -46722 -46722 2021-01
نرخ بهره سپرده 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ بیکاری 3.00 3.7 3.7 3.6 3.7 3.6 2019-12
نرخ تورم 2.90 2.8 2.3 2.4 3 2 2021-03
نرخ تورم 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.80 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
واردات 51243.79 52500 52500 52500 52500 52500
ورود توریست 225.00 12000 12000 12000 12000 25604
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی