تیمور شرقی تیمور شرقی
تیمور شرقی

تیمور شرقی

تیمور شرقی (به پرتغالی: Timor-Leste) با نام رسمی جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی (به پرتغالی: República Democrática de Timor-Leste) کشوری است واقع در جنوب شرق آسیا، کنار دریای باندا، دریای تیمور و دریای فلورس، شرق ایالت سوندای شرقی اندونزی، جنوب مجموعه جزایر ملوک اندونزی و شمال استرالیا، پایتخت آن دیلی است. تیمور شرقی ۱٬۳۱۸٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد که ۹۷ درصد آنان مسیحی کاتولیک هستند. زبان تتومی و پرتغالی زبان‌های رسمی تیمور شرقی هستند. واحد پول این کشور دلار آمریکا است. در جریان خشونت‌ها در سال ۱۹۹۹ بیش از یک هزار نفر کشته و عده زیادی بی‌خانمان شدند. بیشتر موارد نقض حقوق بشر و خونریزی‌ها در تیمور شرقی در سال ۱۹۹۹، نتیجه اقدامات شبه نظامیان مسلح بوده و ارتش اندونزی مسئول مسلح کردن و متشکل کردن این شبه نظامیان بوده‌است . تیمور شرقی تا سال ۲۰۰۲ میلادی از جمله استان‌های اندونزی بود و در پی قیام‌ها و شورش‌های استقلال‌طلبانه از این کشور جدا شد، سرانجام ۲۰ مه ۲۰۰۲ میلادی تیمور شرقی از اندونزی اعلام استقلال کرد. ۷۸/۵ درصد مردم این کشور کوچک طی همه‌پرسی عمومی و زیر نظارت نیروهای حافظ صلح ملل متحد، در ۳۰ اوت ۱۹۹۹ به استقلال خود از اندونزی رای دادند که با توجه به عدم داشتن تجربه جهت امور کشور، آماده‌سازی دولت جهت به دست گرفتن قدرت و استقرار نظام اداری جدید، مقدماتی لازم داشت که با سپردن موقتی به سازمان ملل تحت عنوان دولت انتق... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 54,055.21
 • بالاترین قیمت روز : 54,983.64
 • پایین ترین قیمت روز : 53,815.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 281.26
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 54,622.92
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۸:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 54,772.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 717.66
 • نرخ فعلی : 1,788.12
 • بالاترین قیمت روز : 1,815.2
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,788.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 68.17
 • بالاترین قیمت روز : 78.16
 • پایین ترین قیمت روز : 67.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 68.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8836
 • بالاترین قیمت روز : 0.8836
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8828
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8836
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی تیمور شرقی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2020 03 1 1 : 1 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2020 03 0 0 : 0 روزانه
CPI مسکن آب و برق
102.10 2021 09 102 100 : 104 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2020 03 0 0 : 0 روزانه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 178 167 : 181 سالیانه
ارزش بودجه دولت
0 2021 06 -281081 -1410245 : 169589 سه ماهه 2021-06
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
اعتبار بخش خصوصی
279992.00 2021 06 262333 95852 : 279992 سه ماهه
اندازه اصل تورم
2.60 2018 08 2.4 -1.9 : 12.6 ماهیانه ٪
بودجه دولت
-4.80 2018 12 -18.2 -47.4 : 65.1 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
3181.14 2020 12 3553 1195 : 3553 سالیانه
تولید نفت خام
29.00 2019 04 29 0 : 105 ماهیانه BBL/D/1K
تورم مواد غذایی
6.40 2021 09 6 -2.8 : 47.84 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
875.52 2020 12 978 587 : 978 سالیانه
تولید ناخالص داخلی
1.82 2020 12 2.02 0.37 : 2.02 سالیانه
تولید الکتریسیته
0 2021 06 125 26.6 : 155 سه ماهه
ثبت خودرو
0 2021 06 281 144 : 4020 سه ماهه
جمعیت
1.32 2020 12 1.3 0.47 : 1.32 سالیانه
حساب جاری
-302.00 2020 12 133 -544 : 2736 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-18.00 2020 12 7 -32.2 : 252 سالیانه
درآمدهای دولت
0 2021 06 35161 4368 : 583425 سه ماهه 2021-06
رتبه رقابتی
0 2015 12 138 120 : 138 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 93 86 : 146 سالیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 0 0 : 2.49 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2015 12 3.25 3.11 : 3.35 سالیانه امتیاز
شاخص فساد مالی
0 2020 12 38 22 : 40 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
94.50 2021 09 94 88.2 : 100 ماهیانه
صادرات
52962.59 2021 08 96128 -52862 : 174162 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
112.20 2021 09 112 100 : 112 ماهیانه
قیمت مصرف کننده اصلی
106.60 2018 08 107 100 : 107 ماهیانه امتیاز
مخارج نظامی
38.10 2020 12 34.4 16.2 : 57.1 سالیانه
موازنه تجاری
-23070.23 2021 08 2146 -248083 : 75032 ماهیانه 2021-08
نرخ بهره سپرده
0.65 2020 12 0.64 0.64 : 0.9 سالیانه
نرخ بیکاری
5.06 2020 12 3 3 : 5.06 سالیانه
نرخ تورم
0.20 2021 08 0.1 -0.8 : 1.3 ماهیانه
نرخ تورم
4.10 2021 09 3.9 -2.5 : 18 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-6.80 2020 12 3.1 -6.8 : 16.3 سالیانه
واردات
76032.81 2021 08 93982 1406 : 343422 ماهیانه
ورود توریست
1479.00 2021 06 1365 225 : 25923 سه ماهه
هزینه های مالی
0 2021 06 316242 53472 : 1605392 سه ماهه 2021-06
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 102.10 105 105 105 105 107
اعتبار بخش خصوصی 279992.00 260258 260258 260258 260258 274070
اندازه اصل تورم 2.60 2.1 2.1 1.8 2.1 1.8 ٪
بودجه دولت -4.80 -26.9 -26.9 -26.9 -25 -26.9
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3181.14 3150 3150 3150 3000 3150
تولید نفت خام 29.00 30 30 30 30 30 BBL/D/1K
تورم مواد غذایی 6.40 2.2 2.2 2.2 3.2 2.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 875.52 915 915 915 875 915
تولید ناخالص داخلی 1.82 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
جمعیت 1.32 1.36 1.36 1.36 1.36 1.39
حساب جاری -302.00 -15 -15 -15 -15 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -40 -40 -40 -0.5 -40
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.50 94.88 95.07 95.26 94.69 95.45
صادرات 52962.59 5778 5778 5778 5778 5778
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.20 113 114 115 111 113
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 109 109 109 109 110 امتیاز
مخارج نظامی 38.10 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
موازنه تجاری -23070.23 -46722 -46722 -46722 -46722 -46722 2021-08
نرخ بهره سپرده 0.65 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ بیکاری 5.06 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6
نرخ تورم 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 4.10 2.4 2 2.5 2.3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.80 4.5 4.5 4.3 2.6 4.6
واردات 76032.81 52500 52500 52500 52500 52500
ورود توریست 1479.00 12000 12000 12000 12000 25604
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی