تاجیکستان تاجیکستان
تاجیکستان

تاجیکستان

تاجیکِستان با نام رسمی جمهوری تاجیکستان ((به فارسی تاجیکی: Ҷумҳурии Тоҷикистон), jumhurii Tojikiston) کشوری کوهستانی و محصور در خشکی است که با دست‌کم هشت میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۱۳ میلادی و مساحت نزدیک به ۱۴۳٬۱۰۰ کیلومتر مربع (۵۵٬۳۰۰ مایل مربع) در آسیای میانه جای دارد. تاجیکستان کوچک‌ترین کشور آسیای میانه است و با افغانستان از جنوب، ازبکستان از غرب و شمال، قرقیزستان از شمال، و جمهوری خلق چین از شرق، هم‌مرز است. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر این کشور، دوشنبه است. زبان رسمی این کشور، زبان فارسی تاجیکی براساس الفبای سیریلیک است. سرزمینی که امروزه تاجیکستان نامیده می‌شود، پیش‌تر خاستگاه فرهنگ‌های باستانی بسیاری بوده‌است که نشانه‌های برخی از آن‌ها در میدان باستانی سرزم یافت شده‌است. در دوران نوسنگی و در عصر برنز و در سده‌های پس از آن، فرهنگ‌ها و دین‌های گوناگونی در این سرزمین بوده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان تمدن آمودریا، فرهنگ آندرونوو، آیین بودایی، مسیحیان نسطوری، مزدیسنا، آیین مانوی و بعدها اسلام را نام برد. پادشاهان و فرمانروایی‌هایی همچون شاهنشاهی هخامنشی، شاهنشاهی کوشانی شاهنشاهی ساسانی، هپتالیان، سامانیان، امپراتوری مغول، تیموریان، امپراتوری روسیه، و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نیز بر این سرزمین فرمانروایی داشتند. سرانجام پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، تاجیکستان مستقل شد ولی در همین ... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 37,944.2
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۸:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 10.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,540.8
 • نرخ فعلی : 1,801.82
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.47%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۶:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36
 • نرخ فعلی : 71.53
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۶:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.89%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.64
 • نرخ فعلی : 0.8485
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۴:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

بازارهای ارزی تاجیکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
سومونی تاجیکستان / روبل روسیه 6.4796 6.4858 6.4707 6.5242 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
یورو / سومونی تاجیکستان 13.55 13.4075 13.36 13.57 0.11 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۲۸
دلار / سومونی تاجیکستان 11.5 - 11.34 11.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۹:۱۵
سومونی تاجیکستان / دلار 0.0876 - 0.0876 0.0876 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۲۸

شاخص‌های اقتصادی تاجیکستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

ICU Beds

0 2014 12 434 425 : 985 سالیانه 2014-12

آسانی کسب و کار

0 2019 12 126 106 : 164 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 9115 1901 : 12828 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

429.90 2021 03 385 -1156 : 826 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 25

افراد بیکار

50.50 2021 04 51.4 22.7 : 64.8 ماهیانه 2021-04

افراد شاغل

0 2019 12 2426 1681 : 2463 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-0.50 2019 12 -0.3 -10.07 : 1.2 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

47.77 2020 12 43.1 27.5 : 111 سالیانه 2020-12

بدهی خارجی

6608.60 2020 12 6544 3089 : 6609 سه ماهه

پول

11.31 2021 07 11.31 4.32 : 11.34 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

6833.30 2019 12 6678 2.2 : 6833 سالیانه

تولید نفت خام

0 2021 03 0.3 0.18 : 0.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3657.57 2020 12 3581 1170 : 4093 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1147.08 2020 12 1123 367 : 1459 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

25378.80 2020 12 24198 76.23 : 68844 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

15295.00 2019 12 12874 25.6 : 22234 سالیانه

تولید صنعتی

18.40 2021 04 17.4 -16.1 : 22.6 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

13488.40 2019 12 11858 23.8 : 13488 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

14025.60 2019 12 12733 6.1 : 14026 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

8023.40 2019 12 7435 3.1 : 8023 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

8.19 2020 12 8.3 0.86 : 9.11 سالیانه

تورم مواد غذایی

9.00 2021 05 9 -2.5 : 66.3 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

6.40 2016 12 5.5 -20.6 : 24.6 سالیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

0.20 2019 12 0.3 -9.6 : 65.2 ماهیانه

جمعیت

9.30 2020 12 9.13 2.09 : 9.3 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-66849.60 2020 12 459595 -496673 : 459595 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.00 2020 12 -2.3 -32.1 : 2.2 سالیانه 2020-12

دستمزد در تولید

1392.30 2021 03 1837 397 : 1837 ماهیانه 2021-03

دستمزد

1534.90 2021 04 1536 1.5 : 1642 ماهیانه 2021-04

درآمدهای دولت

0 2021 03 3536 9.1 : 24325 ماهیانه

ذخایر طلا

7.99 2021 03 7.99 0 : 22.33 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 102 80 : 122 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 153 124 : 161 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3469 124 : 4925 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

58.00 2021 12 58 55 : 58 سالیانه 2021-12

سن بازنشستگی مردان

63.00 2021 12 63 60 : 63 سالیانه 2021-12

شاخص تروریسم

0 2019 12 3.95 0.22 : 4.18 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.18 3.36 : 52.74 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 25 18 : 26 سالیانه

صادرات

92.60 2021 05 89.4 35.1 : 431 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

100.50 2021 05 104 84.2 : 178 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 04 18511 76.05 : 18511 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 04 20434 93.87 : 20434 ماهیانه

عرضه پول M2

22180.24 2021 04 22956 93.89 : 22956 ماهیانه

قیمت تولید

100.20 2019 12 100 90.4 : 165 ماهیانه

مخارج نظامی

80.00 2020 12 84 11.5 : 126 سالیانه

موازنه تجاری

-225.50 2021 05 -237 -477 : 162 ماهیانه 2021-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

25.00 2021 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ بهره

12.00 2021 05 12 4.8 : 18.06 روزانه 2021-05

نرخ بهره سپرده

5.20 2018 12 3.7 1.26 : 23.93 سالیانه

نرخ بیکاری

7.50 2020 12 2.1 2 : 7.5 ماهیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی

26.00 2021 12 26 26 : 26 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

1.00 2021 12 1 1 : 1 سالیانه

نرخ تورم

8.51 2021 05 8.46 1.6 : 60.6 ماهیانه 2021-05

نرخ تورم

0.50 2021 05 0.7 -15 : 11.3 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.50 2021 03 4.5 -32.3 : 11 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

13.00 2021 12 13 13 : 13 سالیانه

واردات

318.10 2021 05 327 33.26 : 612 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2021 03 3151 5.3 : 24925 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 429.90 520 520 520 520 520
افراد بیکار 50.50 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 2021-04
بودجه دولت -0.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.77 53.5 53.5 53.5 53.5 50 2020-12
بدهی خارجی 6608.60 2530 2530 2530 2530 2530
پول 11.31 11.48 11.57 11.65 11.39 11.83
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6833.30 7118 7353 7312 7353 7867
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3657.57 3185 3185 3096 3185 3182
تولید ناخالص داخلی سرانه 1147.08 1070 1070 1070 1070 1100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25378.80 56378 27308 27155 20165 29219
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15295.00 15406 16457 16366 16457 17609
تولید صنعتی 18.40 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13488.40 12489 14514 14433 14514 15529
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14025.60 9953 15092 15007 15092 16148
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8023.40 8826 8633 8585 8633 9238
تولید ناخالص داخلی 8.19 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6
تورم مواد غذایی 9.00 6.5 5.5 5.5 6.5 5.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 8.1 8.1 8.7 8.1 8.7 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 2.7 2.5 2.5 2.8 2.7
جمعیت 9.30 9.76 9.76 9.76 9.54 9.98 2020-12
حساب جاری -66849.60 4600 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.00 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.6 2020-12
دستمزد در تولید 1392.30 1600 1600 1600 1600 1600 2021-03
دستمزد 1534.90 1700 1700 1700 1700 1700 2021-04
ذخایر طلا 7.99 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58 2021-12
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63 2021-12
صادرات 92.60 151 151 151 151 182
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.50 118 108 110 108 115
عرضه پول M2 22180.24 16300 16300 16300 16300 16300
قیمت تولید 100.20 103 103 103 104 106
مخارج نظامی 80.00 79 79 79 79 79
موازنه تجاری -225.50 -210 -210 -210 -187 -211 2021-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ بهره 12.00 12.5 12.5 12.5 12.5 12 2021-05
نرخ بهره سپرده 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ بیکاری 7.50 2.8 2.6 2.6 2.8 2.6 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1
نرخ تورم 8.51 7.4 7 6.5 8 6.8 2021-05
نرخ تورم 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 7.6 7 7 7.6 7
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
واردات 318.10 361 361 361 338 393
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی