تاجیکستان تاجیکستان
تاجیکستان

تاجیکستان

تاجیکِستان با نام رسمی جمهوری تاجیکستان ((به فارسی تاجیکی: Ҷумҳурии Тоҷикистон), Çumhurii Toçikiston) کشوری کوهستانی و دربرگرفته شده در خشکی است که با دست کم هشت میلیون تن آمار در سال ۲۰۱۳ میلادی و کرانه‌ای نزدیک به ۱۴۳٬۱۰۰ کیلومتر مربع (۵۵٬۳۰۰ مایل مربع) در آسیای میانه جای دارد. تاجیکستان کوچکترین کشور آسیای میانه است و با افغانستان از جنوب، ازبکستان از غرب، قرقیزستان از شمال، و جمهوری خلق چین از شرق، هم مرز است. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور، دوشنبه است. زبان رسمی این کشور، زبان تاجیکی براساس الفبای سیریلیک است. سرزمینی که امروزه تاجیکستان نامیده می‌شود، پیش‌تر زادگاه فرهنگ‌های باستانی بسیاری بوده‌است که نشانه های برخی از آن‌ها در میدان باستانی سرزم یافت شده‌است. در دوران نوسنگی و در عصر برنز، و در سده‌های پس از آن، فرهنگ‌ها و دین های گوناگونی در این سرزمین بوده اند که از میان آن‌ها می‌توان تمدن آمودریا، فرهنگ آندرونوو، آیین بودایی، مسیحیان نسطوری، مزدیسنا، آیین مانوی و بعدها اسلام را نام برد. پادشاهان و فرمانروایی‌هایی همچون شاهنشاهی هخامنشی، شاهنشاهی کوشانی شاهنشاهی ساسانی، هپتالیان، سامانیان، امپراتوری مغول، تیموریان، امپراتوری روسیه، و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نیز بر این سرزمین فرمانروایی داشتند. سرانجام پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، تاجیکستان مستقل(آزاد) شد ولی در همین... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 36,379.3
 • بالاترین قیمت روز : 37,259.7
 • پایین ترین قیمت روز : 36,046.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 257.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36,392.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۲:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 36,354.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24.6
 • نرخ فعلی : 1,839.9
 • بالاترین قیمت روز : 1,843.19
 • پایین ترین قیمت روز : 1,836.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.59
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,839.34
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۲:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 1,837.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.8
 • نرخ فعلی : 52.35
 • بالاترین قیمت روز : 52.48
 • پایین ترین قیمت روز : 52.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.23
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۲:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 52.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23
 • نرخ فعلی : 0.8269
 • بالاترین قیمت روز : 0.8284
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8266
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.828
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۲:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 0.828
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0011

بازارهای ارزی تاجیکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
سومونی تاجیکستان / روبل روسیه 6.4878 - 6.4878 6.516 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۵
یورو / سومونی تاجیکستان 13.91 13.8547 13.8547 13.91 0.06 0.40% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۲۱
دلار / سومونی تاجیکستان 11.5 11.3857 11.3857 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۷:۰۸
سومونی تاجیکستان / دلار 0.0876 - 0.0876 0.0876 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷

شاخص‌های اقتصادی تاجیکستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

ICU Beds

0 2014 12 434 425 : 985 سالیانه 2014-12

آسانی کسب و کار

0 2019 12 126 106 : 164 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 9115 1901 : 12828 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

-283.40 2019 11 -410 -1156 : 826 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 25

افراد بیکار

50.10 2020 10 50.4 22.7 : 64.8 ماهیانه 2020-10

افراد شاغل

0 2018 12 2426 1000 : 2426 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-0.40 2018 12 -3.8 -10.07 : 1.2 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

47.90 2018 12 50.4 27.5 : 111 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

2274.10 2016 12 2194 866 : 2274 سالیانه USD - میلیون

پول

11.29 2021 01 11.29 4.32 : 11.33 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

6677.87 2018 12 5999 2.2 : 6678 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 09 0.18 0.18 : 0.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3379.70 2019 12 3235 1106 : 3869 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1121.10 2019 12 1073 367 : 1459 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

23891.90 2019 12 74204 76.23 : 74204 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

12873.83 2018 12 12985 25.6 : 22234 سالیانه

تولید صنعتی

13.60 2019 12 13 -16.1 : 22.6 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

11858.50 2018 12 10526 23.8 : 11858 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

12732.80 2018 12 8389 6.1 : 12733 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7435.00 2018 12 6781 3.1 : 7435 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

8.12 2019 12 7.52 0.86 : 9.11 سالیانه

تورم مواد غذایی

8.20 2020 07 12.4 -2.5 : 66.3 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

6.40 2016 12 5.5 -20.6 : 24.6 سالیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

0.20 2019 12 0.3 -9.6 : 65.2 ماهیانه

جمعیت

9.13 2019 12 8.93 2.09 : 9.13 سالیانه 2019-12

حساب جاری

1006983.20 2020 09 -324864 -496673 : 1006983 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.30 2019 12 -4.4 -30.5 : 1.8 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

1574.14 2019 12 1540 397 : 1574 ماهیانه 2019-12

دستمزد

1478.50 2020 10 1426 1.5 : 1564 ماهیانه 2020-10

درآمدهای دولت

0 2019 11 18697 9.1 : 20569 ماهیانه

ذخایر طلا

7.99 2020 09 17.19 0 : 22.33 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 102 80 : 122 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 152 124 : 161 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3469 124 : 4925 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

58.00 2019 12 58 55 : 58 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی مردان

63.00 2019 12 63 60 : 63 سالیانه 2019-12

شاخص تروریسم

0 2019 12 3.95 0.22 : 4.18 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.18 3.36 : 52.74 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 25 18 : 26 سالیانه

صادرات

52.80 2020 07 56 35.1 : 354 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.80 2020 11 102 84.2 : 178 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 11 16192 76.05 : 16371 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 11 18054 93.87 : 18054 ماهیانه

عرضه پول M2

20123.63 2020 11 20333 93.89 : 20333 ماهیانه

قیمت تولید

100.20 2019 12 100 90.4 : 165 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2015 12 74 11.3 : 123 سالیانه

موازنه تجاری

-174.80 2020 06 -155 -477 : 107 ماهیانه 2020-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

25.00 2019 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ بهره

10.75 2020 11 10.75 4.8 : 18.06 روزانه 2020-11

نرخ بهره سپرده

5.20 2018 12 3.7 1.26 : 23.93 سالیانه

نرخ بیکاری

2.10 2019 11 2.1 2 : 3.13 ماهیانه 2019-11

نرخ تامین اجتماعی

26.00 2019 12 26 26 : 26 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

1.00 2019 12 1 1 : 1 سالیانه

نرخ تورم

1.80 2020 10 0.3 -15 : 11.3 ماهیانه

نرخ تورم

9.71 2020 11 8.5 1.6 : 60.6 ماهیانه 2020-11

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.60 2020 09 3.5 -32.3 : 11 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

13.00 2019 12 13 13 : 13 سالیانه

واردات

230.80 2020 06 195 33.26 : 612 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2019 11 19107 5.3 : 20852 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -283.40 520 520 520 500 520
افراد بیکار 50.10 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 2020-10
بودجه دولت -0.40 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 53.5 53.5 53.5 53.5 50 2018-12
بدهی خارجی 2274.10 2440 2530 2431 2440 2530 USD - میلیون
پول 11.29 11.34 11.37 11.39 11.32 11.45
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6677.87 6778 6952 7118 6696 7118
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3379.70 3185 3185 3096 3185 3182
تولید ناخالص داخلی سرانه 1121.10 1070 1070 1070 1070 1100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23891.90 75317 77246 56378 53037 56378
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12873.83 13067 13402 15406 14493 15406
تولید صنعتی 13.60 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11858.50 12036 12345 12489 11749 12489
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12732.80 12924 13255 9953 9363 9953
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435.00 7547 7740 8826 8303 8826
تولید ناخالص داخلی 8.12 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6
تورم مواد غذایی 8.20 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 8.1 8.1 8.7 8.1 8.7 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 2.7 2.5 2.5 2.8 2.7
جمعیت 9.13 9.54 9.54 9.76 9.54 9.98 2019-12
حساب جاری 1006983.20 4600 4600 4600 4600 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.6 2019-12
دستمزد در تولید 1574.14 1600 1600 1600 1550 1600 2019-12
دستمزد 1478.50 1700 1700 1700 1700 1700 2020-10
ذخایر طلا 7.99 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63 2019-12
صادرات 52.80 151 151 151 151 182
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.80 110 106 118 110 119
عرضه پول M2 20123.63 16300 16300 16300 16300 16300
قیمت تولید 100.20 103 103 103 104 106
موازنه تجاری -174.80 -187 -187 -220 -210 -210 2020-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ بهره 10.75 8.75 8.75 8.75 8.75 9.5 2020-11
نرخ بهره سپرده 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ بیکاری 2.10 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 2019-11
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1
نرخ تورم 1.80 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ تورم 9.71 7.5 8 8 8 8 2020-11
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 5.5 5.5 4.5 4.1 4.5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
واردات 230.80 338 338 361 338 393
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی