شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند تایلند
 • نرخ فعلی : 1,360.1
 • بالاترین قیمت روز : 1,389.9
 • پایین ترین قیمت روز : 1,360.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 16.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,376.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۰:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,355.78
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.32
 • نرخ فعلی : 32.8 (THB)
 • بالاترین قیمت روز : 32.85
 • پایین ترین قیمت روز : 32.7196
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 32.74
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۱:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 32.73
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
 • نرخ فعلی : 35.517 (THB)
 • بالاترین قیمت روز : 35.665
 • پایین ترین قیمت روز : 35.381
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 35.381
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۴:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 35.561
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.044
 • نرخ فعلی : 1.415 (THB)
 • بالاترین قیمت روز : 1.42
 • پایین ترین قیمت روز : 1.395
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.405
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1.415
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / بات تایلند 32.8 32.81 32.7196 32.85 0.07 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
THB/QAR Ask 0.111 0.1109 0.1109 0.1114 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۲۱
THB/KES Ask 3.2312 3.2353 3.2307 3.2477 0.01 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۲۱
THB/LBP Ask 46.31 46.27 46.25 46.44 0.11 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۲۱
THB/LKR Ask 5.8393 5.834 5.8161 5.9327 0.09 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۲۱

شاخص های بورس تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SET 1219.15 1218.53 1218.53 1243.28 13.38 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET All-Share 1360.1 1377 1360.1 1389.9 4.32 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
FTSE SET Large Cap 1298.75 1315.43 1298.75 1326.4 2.48 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
FTSE SET Mid Cap 1686.42 1705.9 1686.42 1721.66 27.22 1.64% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
FTSE SET Mid Small Cap 1612.88 1631.39 1612.88 1645.72 26.87 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gulf Energy 173 - 173 173 5.00 2.98% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Jasmine Broadband Internet 8.5 - 8.5 8.5 0.15 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Bangkok Expressway Metro 8.5 - 8.5 8.5 0.40 4.94% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Global Power Synergy 67.5 - 67.5 67.5 2.75 4.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Thai Union 13.4 - 13.4 13.4 0.40 3.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸

بازار اوراق قرضه تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.733 - 0.733 0.733 0.02 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Thailand 2Y 0.676 0.696 0.676 0.706 0.02 2.96% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Thailand 5Y 0.997 1.007 0.997 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Thailand 7Y 1.284 1.294 1.284 1.325 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Thailand 3Y 0.904 - 0.904 0.904 0.01 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UOB Long Term Equity Fund 30.857 - 30.857 30.857 0.31 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰
Samui Airport Property Fund 13.267 12.5 12.5 13.267 0.67 5.29% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰
Quality Houses Property Fund 11.624 10.3 10.3 11.624 1.42 13.96% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 12.91 12 12 12.91 0.11 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰
Future Park Property Fund 12.896 17.5 12.896 17.5 3.70 28.72% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 7.98 8.02 7.98 8.12 0.12 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
BCAP Mid Small CG 5.65 5.7 5.65 5.74 0.16 2.91% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰

شاخص‌های اقتصادی تایلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 2258 1 : 2369 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

100.69 2020 03 101 27.3 : 101 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 04 824 34 : 888 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 27 1 : 30 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 27 12 : 46 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2718483 780307 : 3513472 سه ماهه

افراد شاغل

37628.80 2020 02 37184 30377 : 39973 ماهیانه 2020-02

اندازه اصل تورم

0.54 2020 03 0.58 -1.12 : 8.54 ماهیانه 0.9

اوراق قرضه دولتی ده ساله

1.46 2020 04 1.48 -2.26 : 6.72 روزانه

افراد بیکار

419.50 2020 02 406 158 : 1923 ماهیانه 2020-02

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 65

ارزش بودجه دولت

17939.00 2019 11 -91787 -258195 : 217720 ماهیانه 2019-11

اطمینان کسب و کار

42.60 2020 02 48.5 34.4 : 55.7 ماهیانه 2020-02

استفاده از ظرفیت

63.81 2020 02 65.01 49.17 : 78.07 ماهیانه

بودجه دولت

-2.50 2018 12 -2.7 -5.1 : 4.9 سالیانه 2018-12

بهره وری

126.86 2019 12 118 92.9 : 141 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

41.80 2018 12 41.2 15.2 : 57.8 سالیانه 2018-12

بازار سهام

834.86 2020 04 825 135 : 1224 روزانه

بدهی خارجی

172134.75 2019 09 166791 58985 : 166791 سه ماهه 176970

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

68.60 2019 09 68.3 25.4 : 70.9 سه ماهه 2019-09

پست های خالی شغلی

22966.00 2020 02 21094 12620 : 115636 ماهیانه 2020-02

پول

32.79 2020 04 32.72 22.1 : 56.5 روزانه

پس انداز های شخصی

11.20 2017 12 10.2 5.5 : 16.1 سالیانه 2017-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

122574.00 2019 09 159957 68261 : 182356 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از معادن

57303.00 2019 12 57365 20063 : 63806 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

71531.00 2019 12 73985 36619 : 103693 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

718348.00 2019 12 717387 267937 : 735966 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

89678.00 2019 09 91823 22477 : 91823 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2741744.00 2019 12 2734929 1043940 : 2741744 سه ماهه 2019-12

تولید نفت خام

237.00 2019 11 235 46 : 273 ماهیانه 2019-11

تولیدات صنعتی

0.00 2020 01 2.3 -24.8 : 21.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

183618.00 2019 09 182795 57373 : 284022 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

2867556.00 2019 12 2669126 1042725 : 2867556 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

16904.70 2018 12 16286 6653 : 16905 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

6361.60 2018 12 6129 571 : 6362 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-0.40 2019 12 -4.5 -61.3 : 113 ماهیانه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

653200.00 2019 12 656255 258609 : 713853 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

-1.96 2020 02 0.79 -13 : 21.59 ماهیانه 2.1

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

131646.00 2019 12 131327 41767 : 132378 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

8090778.00 2020 01 7547237 2103522 : 7923844 ماهیانه 7850000

ترازنامه بانک

19182326.00 2020 01 20094765 14874369 : 20094765 ماهیانه 2020-01

تغییرات موجودی انبار

97810.00 2019 12 -13524 -159831 : 170441 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

4852261.00 2019 12 4736724 2960079 : 4852261 سه ماهه 2019-12

تولید صنعتی

-5.19 2020 02 -4.59 -32 : 59.6 ماهیانه

تولید سیمان

3202.29 2020 01 3293 522 : 4211 ماهیانه

تولید خودرو

154088.00 2019 11 152787 23695 : 256581 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

520.00 2019 12 505 2.76 : 520 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

1.58 2020 03 2.04 -7.05 : 26.34 ماهیانه 2.8

ثبت خودرو

39811.00 2020 02 42330 1690 : 66668 ماهیانه

جمعیت

66.56 2019 12 66.41 27.36 : 66.56 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

331.00 2019 12 325 12 : 331 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

7.50 2018 12 11 -8.3 : 12.7 سالیانه 2018-12

حواله

10305.00 2020 02 12270 2316 : 13376 ماهیانه 2020-02

حساب جاری

5400.00 2020 01 4109 -4086 : 7162 ماهیانه 2020-01

خانه های مسکونی نوساز

10109.00 2019 12 8199 1267 : 24699 ماهیانه 7000

دستمزد

14238.13 2019 12 14334 6344 : 14354 سه ماهه 2019-12

دستمزد در تولید

13350.40 2019 09 13291 5516 : 13350 سه ماهه 2019-09

درآمدهای دولت

167083.00 2020 02 194431 14663 : 381595 ماهیانه 2020-02

درآمد قابل تصرف شخص

8767532.00 2017 12 7925142 1445598 : 8312890 سالیانه 8404332

ذخایر طلا

153.84 2019 12 154 72.59 : 154 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

227200.00 2020 02 230309 326 : 230309 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 99 34 : 102 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 01 108 96.39 : 115 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 38 28 : 40 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

33713.36 2019 12 30323 -95430 : 125801 ماهیانه 39550

سرعت اینترنت

0 2017 03 13349 780 : 15999 سه ماهه

سرمایه گذاری خصوصی

-3.40 2020 01 -1 -10.5 : 10.8 ماهیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

97.19 2020 03 100 18.1 : 122 ماهیانه

شاخص مسکن

149.20 2020 01 146 91.6 : 148 ماهیانه 144

شاخص همزمان

126.90 2020 01 127 92.66 : 129 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 36 27.9 : 38 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 67.53 4.51 : 68.11 سالیانه

شاخص PMI تولید

46.70 2020 02 49.9 48.2 : 51.1 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

151.33 2020 01 152 82.25 : 154 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.25 4.1 : 7.28 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.82 2020 03 103 18.8 : 103 ماهیانه 104

صادرات

20641.75 2020 02 19626 1997 : 22827 ماهیانه 2020-02

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 160 73.83 : 160 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

50.30 2020 02 67.3 39.7 : 112 ماهیانه 65

عرضه پول M0

0 2020 02 1594766 280977 : 1608619 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

0 2020 02 20862 5078 : 20932 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 2184 366 : 2223 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

1.05 2020 01 1.1 0.3 : 1.62 ماهیانه 0.93

قیمت واردات

0 2020 02 91.8 67.79 : 103 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده اصلی

102.89 2020 03 103 42.9 : 103 ماهیانه 104

قیمت صادرات

0 2020 02 98.9 75.94 : 110 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

100.00 2020 02 102 49.6 : 109 ماهیانه 103

موازنه تجاری

3900.00 2020 02 -1556 -5916 : 4974 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

6420.00 2018 12 6306 369 : 6420 سالیانه

مجموع فروش خودرو

68271.00 2020 02 71688 5338 : 157527 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.60 2019 12 2.6 -12.5 : 15.5 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.20 2019 12 0.2 -6.3 : 9.4 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

7.00 2020 12 7 7 : 7 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

6.50 2020 02 6.75 5.75 : 16.5 ماهیانه 2020-02

نرخ تورم

-0.08 2020 02 0.16 -3 : 4 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات شرکت

20.00 2020 12 20 20 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2019 12 35 35 : 37 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-0.54 2020 03 0.74 -4.38 : 24.56 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره بین بانکی

0.87 2020 03 0.88 0.87 : 5.41 روزانه 2020-03

نرخ بهره

0.75 2020 03 1 0.75 : 5 روزانه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 4 : 5 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

1.29 2018 12 1.29 1.02 : 13.67 سالیانه 2018-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2019 12 5 4 : 5 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

10.00 2019 12 10 8 : 10 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

5.40 2020 02 5.4 2.5 : 7 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری

1.10 2020 02 1.1 0.39 : 5.73 ماهیانه 2020-02

واردات

16744.49 2020 02 21181 2760 : 24938 ماهیانه 2020-02

ورود توریست

2060000.00 2020 02 3810155 404563 : 3930800 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

4160770.00 2020 01 4160055 1701089 : 4236753 ماهیانه 2020-01

هزینه های مصرف کننده

1440910.00 2019 12 1430716 579972 : 1440910 سه ماهه 2019-12

هزینه های کار

93.60 2019 09 97.19 88.61 : 110 سه ماهه 2019-09

هزینه های دولت

391965.00 2019 12 398232 113953 : 401890 سه ماهه 2019-12

هزینه های شخصی

-2.20 2020 01 0.1 -5.2 : 5.8 ماهیانه 2020-01

هزینه های مالی

169432.00 2020 02 190562 15678 : 409249 ماهیانه 2020-02
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 100.69 102 102 102 102 103
افراد شاغل 37628.80 39300 39300 39500 39100 39500 2020-02
اندازه اصل تورم 0.54 0.8 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.46 1.55 1.58 1.62 1.51 1.69
افراد بیکار 419.50 388 390 400 360 400 2020-02
ارزش بودجه دولت 17939.00 6550 9113 11677 3985 21933 2019-11
اطمینان کسب و کار 42.60 36 42 46 39 51 2020-02
استفاده از ظرفیت 63.81 68.2 68.2 67.1 68.6 67.1
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3 2018-12
بهره وری 126.86 129 131 131 129 131 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 43 43 43 43 41 2018-12
بازار سهام 834.86 789 774 759 805 730
بدهی خارجی 172134.75 165845 156000 156000 154000 156000 176970
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.60 76.8 76.8 76.8 68 76.8 2019-09
پست های خالی شغلی 22966.00 38000 42000 42000 38000 42000 2020-02
پول 32.79 33.02 33.14 33.27 32.9 33.52
پس انداز های شخصی 11.20 10 10 10 10 11 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 122574.00 157718 121655 123922 181262 127516 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 57303.00 57148 56935 57933 55737 59613
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71531.00 73202 73430 72318 73332 74415 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 718348.00 710656 712007 726250 716951 747311
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 89678.00 90537 89005 90664 90155 93294
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2741744.00 2692290 2714417 2771903 2704415 2852288 2019-12
تولید نفت خام 237.00 237 237 250 237 250 2019-11
تولیدات صنعتی 0.00 0.3 0.4 0.6 0.5 0.6
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 183618.00 180236 182241 185638 181947 191021
تولید ناخالص ملی 2867556.00 2691354 2649108 2899099 2845722 2983173
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16904.70 16753 16753 16753 16753 17634
تولید ناخالص داخلی سرانه 6361.60 6304 6304 6304 6304 6636
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40 6.5 6.2 5.1 6.9 6.1 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 653200.00 639589 651333 660385 647361 679536
تغییر قیمت تولید کننده -1.96 1.6 2.1 2.1 2.1 2.5 2.1
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 131646.00 129642 130342 133094 131584 136954
ترازنامه بانک مرکزی 8090778.00 7700000 7850000 7850000 7700000 7850000 7850000
ترازنامه بانک 19182326.00 19300000 19300000 19700000 19200000 19700000 2020-01
تغییرات موجودی انبار 97810.00 18700 18700 29400 18700 29400
تسهیلات اعتباری خریدار 4852261.00 4592888 4701199 4905636 4559515 5047899 2019-12
تولید صنعتی -5.19 2.5 2 3.1 -4.3 3.2
تولید سیمان 3202.29 3600 3800 3800 3500 3800
تولید خودرو 154088.00 175081 161525 179621 199619 200000
تولید ناخالص داخلی 520.00 510 510 510 510 570 2019-12
تورم مواد غذایی 1.58 2 2.8 2.8 2.5 2.8 2.8
ثبت خودرو 39811.00 40000 35000 32200 45000 35200
جمعیت 66.56 66.85 66.85 66.85 66.85 67.07 2019-12
حداقل دستمزد 331.00 345 345 345 345 365 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8 2018-12
حواله 10305.00 11000 14000 14000 10900 14000 2020-02
حساب جاری 5400.00 3720 2600 3420 4700 3680 2020-01
خانه های مسکونی نوساز 10109.00 11500 7000 9800 8500 8500 7000
دستمزد 14238.13 14200 14200 14700 14200 14700 2019-12
دستمزد در تولید 13350.40 13400 13400 13700 13400 13700 2019-09
درآمدهای دولت 167083.00 231082 234870 238657 227295 250020 2020-02
درآمد قابل تصرف شخص 8767532.00 8250543 8404332 8504086 8196510 8648057 8404332
ذخایر طلا 153.84 154 154 154 154 154 2019-12
ذخایر ارزی 227200.00 233000 237000 238300 230200 242300 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33713.36 38893 39550 40207 38236 42178 39550
سرمایه گذاری خصوصی -3.40 2.5 6 -1.6 5 -1.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.19 103 102 102 103 104
شاخص مسکن 149.20 142 144 144 143 149 144
شاخص همزمان 126.90 128 129 129 127 132
شاخص PMI تولید 46.70 45 50 51.1 47 51.5
شاخص اقتصادی مقدم 151.33 152 154 154 153 157
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.82 104 104 104 104 105 104
صادرات 20641.75 21700 21500 22000 21600 23400 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.30 62 65 66 61 70 65
قیمت گازوئیل 1.05 0.97 0.93 0.88 1.03 0.84 0.93
قیمت مصرف کننده اصلی 102.89 104 104 104 103 105 104
قیمت تولید 100.00 103 103 103 104 105 103
موازنه تجاری 3900.00 4300 500 690 3100 690 2020-02
مخارج نظامی 6420.00 6198 6198 6198 6198 6198
مجموع فروش خودرو 68271.00 87000 86000 91000 95000 93000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -2.8 -1.5 1.1 -1.2 2.9 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.7 0.5 0.8 -0.6 0.8 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7 2020-12
نرخ وام بانکی 6.50 6 6 6 6.5 6.5 2020-02
نرخ تورم -0.08 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 2020-02
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2019-12
نرخ تورم -0.54 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 0.87 0.37 0.37 0.37 0.87 0.87 2020-03
نرخ بهره 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 2020-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.29 0.79 0.79 0.79 1.29 1.29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 5.40 4.7 4.8 4.8 4.6 4.8 2020-02
نرخ بیکاری 1.10 1.2 1.2 1.2 1 1.5 2020-02
واردات 16744.49 17400 21000 21400 18500 22700 2020-02
ورود توریست 2060000.00 3100000 2750000 3100000 3000000 3930000
وام به بخش خصوصی 4160770.00 4175048 4193409 4205816 4117938 4327784 2020-01
هزینه های مصرف کننده 1440910.00 1398011 1419986 1456760 1390895 1499006 2019-12
هزینه های کار 93.60 83 83 81 83 81 2019-09
هزینه های دولت 391965.00 392644 395245 396277 399479 407769 2019-12
هزینه های شخصی -2.20 0.8 0.5 1.3 1.1 1.3 2020-01
هزینه های مالی 169432.00 221969 223193 224416 220745 228087 2020-02
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی