شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چاد چاد
چاد

چاد

چاد (عربی: تشاد‎) با نام رسمی جمهوری چاد، (به عربی: جمهوریة تشاد) (به فرانسوی: République du Tchad) کشوری محصور در خشکی در مرکز آفریقا است. پایتخت آن انجامنا است. مساحت این کشور در حدود۱٬۲۸۴٬۰۰۰ کیلومتر مربع است. این کشور از نظر ردهٔ مساحتی در جهان رتبهٔ بیستم را به نام خود کرده‌است که جزء سی کشور بزرگ دنیا و از بزرگ‌ترین کشورهای آفریقا است. با این که مساحت این کشور اندکی از کشور ایران کوچک‌تر است، و مقدار بسیار ناچیزی از نیجر بزرگ‌تر است، اما جمعیت آن از یک هفتم ایران کمتر و حتی از جمعیت نیجر هم کمتر و حدود ۱۶٫۴میلیون نفر است. مقدار عظیمی از مساحت این کشور بیابان و صحرا است و اکثر زمین‌های آن، غیرقابل کشت می‌باشد. نژادهای این کشور به این ترتیب‌اند: ۲۷/۷ درصد سارا، ۱۲/۳درصد عرب، ۱۱/۵درصد مایوکبی، ۹ درصد کانم بورنو و ۳۹/۵ درصد بقیه. نظام حکومتی این کشور بر اساس نظام جمهوری است. جمهوری چاد از شمال با کشور لیبی، از شرق با کشور سودان، از جنوب با کشورهای آفریقای مرکزی و کامرون و از غرب با کشورهای نیجر و نیجریه همسایه است.
 • نرخ فعلی : 10,688.3
 • بالاترین قیمت روز : 10,749.3
 • پایین ترین قیمت روز : 10,652.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 16.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,736.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۴۹:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 10,754.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 65.8
 • نرخ فعلی : 1,862.4
 • بالاترین قیمت روز : 1,862.4
 • پایین ترین قیمت روز : 1,860.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.74
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,862.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,862.01
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39
 • نرخ فعلی : 40.05
 • بالاترین قیمت روز : 40.16
 • پایین ترین قیمت روز : 40.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 40.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
 • نرخ فعلی : 0.8599
 • بالاترین قیمت روز : 0.8601
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8599
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8599
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۲:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8601
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی چاد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 09 1153 1 : 1155 روزانه 2020-09

Coronavirus Deaths

0 2020 09 81 0 : 82 روزانه 2020-09

Coronavirus Recovered

0 2020 09 967 0 : 967 روزانه 2020-09

آدرس های IP

0 2017 03 279 220 : 1325 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 181 176 : 189 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2016 03 19.94 -80.6 : 662 سه ماهه ٪

بدهی خارجی

0 2016 12 743 741 : 1009 سه ماهه FCFA - میلیارد

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

46.60 2018 12 52.4 19.9 : 90.2 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-0.30 2019 12 0.1 -9.8 : 4.5 سالیانه

پول

560.99 2020 09 557 407 : 795 روزانه

تورم مواد غذایی

4.50 2020 06 8.8 -10.99 : 21.92 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2019 06 14.4 -39 : 47.62 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

11.31 2019 12 11.24 0.31 : 13.94 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

813.70 2018 12 817 406 : 960 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1579.60 2018 12 1754 992 : 2062 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 05 119 25 : 210 ماهیانه

جمعیت

15.69 2019 12 15.16 3 : 15.69 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -530 -1573 : 209 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.90 2019 12 -5.6 -124 : 7.1 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 165 142 : 175 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 140 121 : 148 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 952 135 : 1800 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.75 0.21 : 6.19 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 35.52 2.73 : 35.57 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 19 16 : 22 سالیانه

صادرات

1724.40 2018 12 1332 129 : 2471 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

111.30 2020 06 110 99.8 : 111 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 219 24 : 661 سالیانه

موازنه تجاری

658.60 2019 12 586 -905 : 1077 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

3.00 2020 06 3.5 -13.06 : 41.72 ماهیانه 2020-06

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 60 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.40 2019 12 2.4 -21.44 : 34.3 سالیانه

نرخ بهره

3.25 2020 08 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-08

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ بیکاری

2.30 2019 12 2.2 0.6 : 2.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.50 2019 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه

واردات

1168.60 2018 12 1065 162 : 2187 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 70 75 75 70 75 2018-12
بودجه دولت -0.30 -6 -4 -4 -6 -4
پول 560.99 573 580 587 566 602
تورم مواد غذایی 4.50 6.5 5.8 6 6 6.4
تولید ناخالص داخلی 11.31 9.95 10.7 10.7 9.95 10.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 813.70 700 765 765 700 765
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1579.60 1500 1470 1470 1500 1470
جمعیت 15.69 16.4 17.25 17.25 16.5 16.86 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -6.5 -6.4 -6.4 -6.5 -6.4 2019-12
صادرات 1724.40 918 918 918 918 918
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.30 110 114 117 111 116
موازنه تجاری 658.60 -1218 -1218 -1218 -1218 -1218 2019-12
نرخ تورم 3.00 4.5 5 4.8 4.7 5.2 2020-06
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -4 4.5 4.5 -4 4.5
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-08
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ بیکاری 2.30 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 1.95 1.95 2.45 1.95 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
واردات 1168.60 2136 2136 2136 2136 2136
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی