سوازیلند سوازیلند
سوازیلند

سوازیلند

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است) یا در نتیجهٔ انتقال یک صفحه ایجاد شده‌است. یکی از دلایل نگاه داشتن این صفحه، جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی است که ممکن است به نام قدیمی صفحه هدایت شوند. هرگونه صفحهٔ تغییرمسیر دارای انتقال ثبت‌شده در تارخچهٔ خود باید با این الگوی ردهٔ تغییرمسیر برچسب بخورد.
 • نرخ فعلی : 23,492.00
 • بالاترین قیمت روز : 24,407.06
 • پایین ترین قیمت روز : 23,361.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 184.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.85%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,932.07
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۰:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 23,932.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 440.07
 • نرخ فعلی : 1,767.95
 • بالاترین قیمت روز : 1,782.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,759.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,776.51
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۹:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 1,776.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.73
 • نرخ فعلی : 88.11
 • بالاترین قیمت روز : 88.86
 • پایین ترین قیمت روز : 85.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.86
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.78%
 • نرخ بازگشایی بازار : 86.41
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۹:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 86.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.69
 • نرخ فعلی : 0.9812
 • بالاترین قیمت روز : 0.9857
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9807
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9839
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۹:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9837
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0025

بازارهای ارزی سوازیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / لیلانگنی سویس 20.0428 20.0253 19.8112 20.1285 0.21 1.06% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۱۰
یورو / لیلانگنی سویس 16.9241 16.9306 16.6519 16.9757 0.24 1.47% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۱۰
دلار / لیلانگنی سویس 16.6067 16.6165 16.364 16.6953 0.20 1.21% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۵۹
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی 1 - 0.9978 1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
راند آفریقای جنوبی / لیلانگنی سویس 0.9984 - 0.9984 0.999 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
فرانک سوییس / لیلانگنی سویس 16.1236 - 16.1236 16.1236 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵

شاخص‌های اقتصادی سوازیلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
آدرس های IP
7320 2017 03 6845 IP
آسانی کسب و کار
121 2019 12 117
ارزش بودجه دولت
-3803173 2021 12 -5251647 SZL هزار
اعتبار بخش خصوصی
15.9 2021 06 15.7 SZL - میلیارد
ارزیابی اعتبار
30 2022 07
بدهی خارجی
11442 2021 12 10729 SZL - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
15.49 2020 12 12.14 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت
-4.6 2020 12 -5.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
16.6 2022 08 16.37
تولید ناخالص داخلی
4.94 2020 12 4.47 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
8935 2021 12 8405 USD
تورم مواد غذایی
6.7 2022 03 3.4 در صد
ترازنامه بانک مرکزی
13199863 2021 06 11599552 SZL هزار
تولید ناخالص داخلی سرانه
3958 2020 12 3820 USD
جمعیت
1.16 2020 12 1.15 میلیون
جواز ساختمان
340018 2021 06 178413 SZL هزار
حساب جاری
385 2021 09 467 SZL - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
7 2020 12 4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت
19359410 2021 12 18247309 SZL هزار
ذخایر ارزی خارجی
7910944 2022 07 8744629 SZL هزار
رتبه رقابتی
121 2019 12 122
رتبه فساد مالی
122 2021 12 117
سرعت اینترنت
1420 2017 03 1571 KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
712 2021 03 1011 SZL - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
5.9 2021 12 4.9 در صد
شاخص تروریسم
0 2019 12 0
شاخص فساد مالی
32 2021 12 33 امتیاز
شاخص رقابتی
46.43 2019 12 3.35 امتیاز
صادرات
8347 2021 09 6393 SZL - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
106 2021 12 105 امتیاز
عرضه پول M1
8548 2021 12 7858 SZL - میلیون
عرضه پول M2
21264 2021 12 20268 SZL - میلیون
مخارج نظامی
82.2 2020 12 86.5 USD - میلیون
مرگ و میر کروناویروس
1417 2022 06 1415 افراد
موارد کروناویروس
73330 2022 08 73327 افراد
موازنه تجاری
1190 2021 09 -458 SZL - میلیون
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
62.6 2022 08 57.44 دوز در هر 100 نفر
نرخ مالیات درآمد شخصی
33 2021 12 33 در صد
نرخ وام
7.5 2022 04 7.5 در صد
نرخ مالیات شرکت
27.5 2021 12 27.5 در صد
نرخ بهره
4.5 2022 05 4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
5.9 2021 12 -1.9 در صد
نرخ تورم
4.6 2022 03 3.3 در صد
نرخ بیکاری
25.8 2021 12 25.5 در صد
نرخ بهره سپرده
1.78 2021 12 2.47 در صد
واردات
7157 2021 09 6851 SZL - میلیون
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
746363 2022 08 684885 دوزها
هزینه های مالی
23162583 2021 12 23498956 SZL هزار
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -3803173 -6889565 -6889565 -6889565 -6889565 SZL هزار
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.49 20 20 23 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.6 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 16.6 16.56 16.98 17.4 17.84
تولید ناخالص داخلی 4.94 4.6 4.6 5.1 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8935 8500 8630 8630 USD
تورم مواد غذایی 6.7 6.4 6 5.7 5.3 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 13199863 13250000 13650000 13650000 13650000 SZL هزار
تولید ناخالص داخلی سرانه 3958 3800 3740 3740 USD
جمعیت 1.16 1.18 1.18 1.18 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2 4.7 4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 82.2 85 85 85 85 USD - میلیون
موازنه تجاری 1190 -1508 -905 -1004 -500 SZL - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 33 33 33 در صد
نرخ وام 7.5 8 8 8 8 در صد
نرخ مالیات شرکت 27.5 27.5 27.5 27.5 در صد
نرخ بهره 4.5 5 5.5 6 6.5 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 2.2 2.2 2 2 در صد
نرخ تورم 4.6 4 3.8 4 3.7 در صد
نرخ بیکاری 25.8 26 26 25.8 25.8 در صد
نرخ بهره سپرده 1.78 1.78 2.28 2.78 3.28 در صد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین