شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند

سوازیلند

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 11,206.6
 • بالاترین قیمت روز : 11,408.6
 • پایین ترین قیمت روز : 11,191
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 81.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,377.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۲۳:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 11,368.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 162.3
 • نرخ فعلی : 1,973.94
 • بالاترین قیمت روز : 1,977.82
 • پایین ترین قیمت روز : 1,972.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,977.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۲۳:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 1,976.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.66
 • نرخ فعلی : 40.69
 • بالاترین قیمت روز : 40.87
 • پایین ترین قیمت روز : 40.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.33
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.44%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۲۳:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 40.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12
 • نرخ فعلی : 0.8503
 • بالاترین قیمت روز : 0.8506
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8499
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8505
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۶:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8501
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

بازارهای ارزی سوازیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لیلانگنی سویس 17.196 17.203 17.187 17.2263 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۲۲
یورو / لیلانگنی سویس 20.2469 20.2451 20.046 20.2553 0.20 1.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۴
پوند انگلیس / لیلانگنی سویس 22.4867 22.512 22.225 22.5248 0.26 1.18% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۴
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی 0.9982 - 0.9982 0.9982 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۱
راند آفریقای جنوبی / لیلانگنی سویس 1.0005 - 1.0005 1.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۱

شاخص‌های اقتصادی سوازیلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 07 2551 1 : 2577 روزانه 2020-07

Coronavirus Recovered

0 2020 07 1134 0 : 1134 روزانه 2020-07

Coronavirus Deaths

0 2020 07 40 0 : 40 روزانه 2020-08

آسانی کسب و کار

0 2019 12 117 108 : 124 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 6845 667 : 7320 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 14.71 4.29 : 15.1 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

-2875229.00 2020 12 -2973578 -6502412 : 1957737 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 08 : ماهیانه 30

بودجه دولت

-5.50 2018 12 -4.6 -10.6 : 10.1 سالیانه

بدهی خارجی

0 2019 06 7058 2543 : 7058 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

10.75 2018 12 9.23 6.79 : 26.16 سالیانه 2018-12

پول

17.01 2020 07 16.76 6.52 : 19.34 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8688.10 2018 12 9568 5577 : 9568 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

11647385.00 2019 11 11373887 4857467 : 13117477 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

4819.40 2018 12 4839 1226 : 4839 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

4.41 2019 12 4.71 0.04 : 4.89 سالیانه

تورم مواد غذایی

4.20 2020 03 3.8 -2.1 : 21.1 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2019 09 173497 26231 : 1124184 سه ماهه

جمعیت

1.15 2019 12 1.14 0.35 : 1.15 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.40 2018 12 -1.3 -28.95 : 17.87 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 06 2045 -3454 : 3613 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2020 12 18858111 5499067 : 21199919 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2020 06 7220371 3779988 : 9711987 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 89 69 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 122 121 : 135 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1571 82.01 : 1626 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 03 -73.4 -2436 : 777 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 38 25 : 43 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

6.10 2020 03 6.3 -9.9 : 45.6 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 2.24 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.35 3.27 : 46.43 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 03 144 70.6 : 144 ماهیانه

صادرات

0 2019 06 6207 1500 : 8011 سه ماهه

عرضه پول M2

0 2019 11 18460 8391 : 18689 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2019 11 6416 2249 : 6416 ماهیانه

موازنه تجاری

432.70 2019 06 594 -1075 : 1898 سه ماهه 2019-06

مخارج نظامی

83.70 2018 12 88.7 13.9 : 88.7 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 14 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2018 12 33 33 : 33 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

27.50 2020 12 27.5 27.5 : 30 سالیانه

نرخ بهره

3.75 2020 07 4 3.75 : 11.5 روزانه 2020-07

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.40 2019 12 2.4 -2.12 : 21.02 سالیانه

نرخ تورم

3.90 2020 04 3 -5.27 : 31.1 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره سپرده

3.70 2019 12 3.8 2.08 : 15 سالیانه

نرخ بیکاری

22.90 2019 12 22.5 21.6 : 28.6 سالیانه 2019-12

واردات

0 2019 06 5613 1666 : 52487 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 12 21831689 5828946 : 24075148 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2875229.00 -6453225 -6453225 -6453225 -6453225 -6889565
بودجه دولت -5.50 -8.6 -6 -6 -8.6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.75 18 20 20 18 20 2018-12
پول 17.01 17.4 17.58 17.77 17.22 18.15
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8688.10 8300 8500 8500 8300 8500
ترازنامه بانک مرکزی 11647385.00 14150000 12800000 13500000 13850000 13250000
تولید ناخالص داخلی سرانه 4819.40 4750 4860 4860 4750 4860
تولید ناخالص داخلی 4.41 4.1 4.6 4.6 4.1 4.6
تورم مواد غذایی 4.20 4.1 2.5 3 4 3.4
جمعیت 1.15 1.16 1.16 1.16 1.15 1.17 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 3 4.1 4.1 3 4.1 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6.10 1.86 6.31 6.33 0.21 1.93
موازنه تجاری 432.70 -905 -500 -500 -1508 -613 2019-06
مخارج نظامی 83.70 83 83 83 83 85
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4 2020-07
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -6 2.1 2.1 -6 2.1
نرخ تورم 3.90 3.3 3.4 3.7 2.7 3.9 2020-04
نرخ بهره سپرده 3.70 3.7 3.7 3.7 3.7 3.95
نرخ بیکاری 22.90 23.8 24 24 23.8 24 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی