سوازیلند سوازیلند
سوازیلند

سوازیلند

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 19,254
 • بالاترین قیمت روز : 19,294.3
 • پایین ترین قیمت روز : 19,062
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 48.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.5%
 • نرخ بازگشایی بازار : 19,127.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۴۳:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 19,112.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 141.3
 • نرخ فعلی : 1,829.45
 • بالاترین قیمت روز : 1,831.76
 • پایین ترین قیمت روز : 1,827.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,828.19
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۴۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1,828.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.42
 • نرخ فعلی : 45.04
 • بالاترین قیمت روز : 45.24
 • پایین ترین قیمت روز : 44.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 45.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۴۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 45.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18
 • نرخ فعلی : 0.8259
 • بالاترین قیمت روز : 0.8267
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8253
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8266
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۴۳:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8266
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0007

بازارهای ارزی سوازیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لیلانگنی سویس 15.296 15.301 15.285 15.331 0.03 0.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۴۱
یورو / لیلانگنی سویس 18.3155 - 18.3155 18.5472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۳۵
پوند انگلیس / لیلانگنی سویس 20.4523 20.4582 20.4425 20.4845 0.03 0.14% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۲۸
لیلانگنی سویس / فرانک سوییس 0.0591 - 0.0591 0.0591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۴۲
لیلانگنی سویس / یورو 0.0545 - 0.0545 0.0545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۴۲

شاخص‌های اقتصادی سوازیلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 6406 0 : 6410 روزانه 2020-11

Coronavirus Deaths

0 2020 11 119 0 : 120 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 6006 0 : 6017 روزانه 2020-12

آدرس های IP

0 2017 03 6845 667 : 7320 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 117 108 : 124 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-2875229.00 2020 12 -2973578 -6502412 : 1957737 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 30

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 14.71 4.29 : 15.1 ماهیانه

بدهی خارجی

0 2019 06 7058 2543 : 7058 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

10.75 2018 12 9.23 6.79 : 26.16 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-5.50 2018 12 -4.6 -10.6 : 10.1 سالیانه

پول

15.38 2020 11 15.26 6.52 : 19.34 روزانه

ترازنامه بانک مرکزی

11647385.00 2019 11 11373887 4857467 : 13117477 ماهیانه

تورم مواد غذایی

4.60 2020 06 4.3 -2.1 : 21.1 ماهیا��ه

تولید ناخالص داخلی

4.41 2019 12 4.71 0.04 : 4.89 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

4819.40 2019 12 4774 1226 : 4819 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8688.10 2019 12 8606 5085 : 8688 سالیانه

جمعیت

1.15 2019 12 1.14 0.35 : 1.15 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

0 2019 09 173497 26231 : 1124184 سه ماهه

حساب جاری

0 2019 06 2045 -3454 : 3613 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.40 2018 12 -1.3 -28.95 : 17.87 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

0 2020 12 18858111 5499067 : 21199919 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2020 09 8460765 3779988 : 9711987 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 89 69 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 122 121 : 135 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1571 82.01 : 1626 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 03 -73.4 -2436 : 777 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 2.24 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.35 3.27 : 46.43 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 38 25 : 43 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

1.70 2020 06 2.2 -9.9 : 45.6 ماهیانه

صادرات

0 2019 06 6207 1500 : 8011 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 03 144 70.6 : 144 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2019 11 6416 2249 : 6416 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2019 11 18460 8391 : 18689 ماهیانه

موازنه تجاری

432.70 2019 06 594 -1075 : 1898 سه ماهه 2019-06

مخارج نظامی

83.70 2018 12 88.7 13.9 : 88.7 سالیانه

نرخ بهره

3.75 2020 11 3.75 3.75 : 11.5 روزانه 2020-11

نرخ بهره سپرده

3.70 2019 12 3.8 2.08 : 15 سالیانه

نرخ بیکاری

22.90 2019 12 22.5 21.6 : 28.6 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

3.80 2020 06 4 -5.27 : 31.1 ماهیانه 2020-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.40 2019 12 2.4 -2.12 : 21.02 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 14 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2018 12 33 33 : 33 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

27.50 2020 12 27.5 27.5 : 30 سالیانه

نرخ وام

7.25 2020 07 7.5 7.25 : 15 ماهیانه

واردات

0 2019 06 5613 1666 : 52487 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 12 21831689 5828946 : 24075148 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2875229.00 -6453225 -6453225 -6453225 -6453225 -6889565
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.75 18 20 20 18 20 2018-12
بودجه دولت -5.50 -10.7 -9.5 -9.5 -10.7 -9.5
پول 15.38 15.53 15.7 15.86 15.37 16.2
ترازنامه بانک مرکزی 11647385.00 14150000 12800000 13500000 13850000 13250000
تورم مواد غذایی 4.60 4.7 4.3 4 4.6 3.4
تولید ناخالص داخلی 4.41 4.1 4.6 4.6 4.1 4.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 4819.40 4750 4860 4860 4750 4860
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8688.10 8300 8500 8500 8300 8500
جمعیت 1.15 1.16 1.16 1.16 1.15 1.17 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 3 4.1 4.1 3 4.1 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.70 1.87 6.31 6.3 0.21 1.93
موازنه تجاری 432.70 -905 -500 -500 -1508 -613 2019-06
مخارج نظامی 83.70 83 83 83 83 85
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4 2020-11
نرخ بهره سپرده 3.70 3.7 3.7 3.7 3.7 3.95
نرخ بیکاری 22.90 23.8 24 24 23.8 24 2019-12
نرخ تورم 3.80 3.8 3.4 3.2 3.6 3.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -6 2.1 2.1 -6 2.1
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ وام 7.25 7 7 6.75 7 6.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی