سوازیلند سوازیلند
سوازیلند

سوازیلند

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 40,725.5
 • بالاترین قیمت روز : 43,489.6
 • پایین ترین قیمت روز : 40,171.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 650.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 6.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 43,279.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۹:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 42,946.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,221.3
 • نرخ فعلی : 1,869.12
 • بالاترین قیمت روز : 1,871.31
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۰:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,869.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.7
 • نرخ فعلی : 64.72
 • بالاترین قیمت روز : 65.61
 • پایین ترین قیمت روز : 64.56
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.65%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۷:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 65.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.92
 • نرخ فعلی : 0.8177
 • بالاترین قیمت روز : 0.8185
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.818
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.818
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی سوازیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لیلانگنی سویس 14.0447 - 13.983 14.048 0.06 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۸:۱۰
یورو / لیلانگنی سویس 17.2268 17.1587 17.1059 17.2268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۸:۰۷
پوند انگلیس / لیلانگنی سویس 19.971 19.9044 19.8588 19.971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۸:۰۷
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی 0.9993 - 0.9993 0.9993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / لیلانگنی سویس 0.9992 - 0.9992 0.9992 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵

شاخص‌های اقتصادی سوازیلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 18520 0 : 18523 روزانه 2021-05

Coronavirus Deaths

0 2021 05 671 0 : 672 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 17793 0 : 17803 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 6845 667 : 7320 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 117 108 : 124 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-2875229.00 2020 12 -2973578 -6502412 : 1957737 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 30

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 14.71 4.29 : 15.1 ماهیانه

بدهی خارجی

0 2020 09 9400 2543 : 11100 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

11.70 2019 12 10.75 6.79 : 26.16 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-5.30 2019 12 -5.5 -10.6 : 10.1 سالیانه

پول

14.01 2021 05 13.99 6.52 : 19.34 روزانه

ترازنامه بانک مرکزی

11647385.00 2019 11 11373887 4857467 : 13117477 ماهیانه

تورم مواد غذایی

5.10 2020 12 5.7 -2.1 : 21.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

4.41 2019 12 4.71 0.04 : 4.89 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

4819.40 2019 12 4774 1226 : 4819 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8688.10 2019 12 8606 5085 : 8688 سالیانه

جمعیت

1.16 2020 12 1.15 0.35 : 1.16 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

0 2019 09 173497 26231 : 1124184 سه ماهه

حساب جاری

0 2019 06 2045 -3454 : 3613 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.30 2019 12 0.9 -28.95 : 17.87 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 12 18858111 5499067 : 21199919 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2021 04 9150446 3779988 : 10797813 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 113 69 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 122 121 : 135 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1571 82.01 : 1626 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 03 -73.4 -2436 : 777 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 2.24 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.35 3.27 : 46.43 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 34 25 : 43 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

1.80 2020 12 2.1 -9.9 : 45.6 ماهیانه

صادرات

0 2019 06 6207 1500 : 8011 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 12 102 70.6 : 144 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 12 6671 2249 : 7187 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 12 20214 8391 : 21205 ماهیانه

موازنه تجاری

432.70 2019 06 594 -1075 : 1898 سه ماهه 2019-06

مخارج نظامی

93.20 2019 12 90.8 14.6 : 100 سالیانه

نرخ بهره

3.75 2021 04 3.75 3.75 : 11.5 روزانه 2021-04

نرخ بهره سپرده

2.47 2020 12 3.7 2.08 : 15 سالیانه

نرخ بیکاری

22.90 2019 12 22.5 21.6 : 28.6 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

3.90 2021 02 4.3 -5.27 : 31.1 ماهیانه 2021-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.20 2020 12 1.4 -3.2 : 21.02 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 14 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2020 12 33 33 : 33 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

27.50 2020 12 27.5 27.5 : 30 سالیانه

نرخ وام

7.25 2021 04 7.25 7.25 : 15 ماهیانه

واردات

0 2019 06 5613 1666 : 52487 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 12 21831689 5828946 : 24075148 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2875229.00 -6453225 -6889565 -6889565 -6453225 -6889565
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.70 20 20 20 20 23 2019-12
بودجه دولت -5.30 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -6.7
پول 14.01 14.33 14.49 14.64 14.18 14.95
ترازنامه بانک مرکزی 11647385.00 13500000 13250000 13250000 13500000 13650000
تورم مواد غذایی 5.10 3.7 3.4 3.4 4 3
تولید ناخالص داخلی 4.41 4.6 4.6 4.6 4.6 5.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 4819.40 4860 4860 4860 4860 4950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8688.10 8500 8500 8500 8500 8660
جمعیت 1.16 1.16 1.17 1.17 1.16 1.18 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 4.1 4.1 4.1 4.1 3.7 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.80 1.76 2.84 3.62 6.34 3.73
موازنه تجاری 432.70 -905 -696 -696 -1508 -613 2019-06
مخارج نظامی 93.20 83 85 85 83 85
نرخ بهره 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75 3.5 2021-04
نرخ بهره سپرده 2.47 2.47 2.22 2.22 2.47 2.22
نرخ بیکاری 22.90 24 24 22 24 22 2019-12
نرخ تورم 3.90 3.4 3.4 3 3.6 3.2 2021-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 14 14 14 14
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ وام 7.25 6.75 6.75 6.75 7.25 6.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی