iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند

سوازیلند

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 9,695
 • بالاترین قیمت روز : 9,729.4
 • پایین ترین قیمت روز : 9,560
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,564.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۲۹:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 9,541.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 153.1
 • نرخ فعلی : 1,634.46
 • بالاترین قیمت روز : 1,636.33
 • پایین ترین قیمت روز : 1,619.03
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.89%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,620.01
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۰:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 1,620.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.06
 • نرخ فعلی : 53.09
 • بالاترین قیمت روز : 53.93
 • پایین ترین قیمت روز : 52.94
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.38
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.58%
 • نرخ بازگشایی بازار : 53.93
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۰:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 53.89
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.8
 • نرخ فعلی : 0.9261
 • بالاترین قیمت روز : 0.9275
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9234
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9271
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۲۹:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.927
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0009

بازارهای ارزی سوازیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لیلانگنی سویس 15.107 14.925 14.925 15.1895 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۲۹
SZL/ZAR Ask 0.9993 - 0.9993 0.9993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
ZAR/SZL Ask 0.9991 - 0.9991 0.9991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
CHF/SZL Ask 15.1762 - 15.1762 15.1762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
SZL/CHF Ask 0.0657 - 0.0657 0.0657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷

شاخص‌های اقتصادی سوازیلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 6845 667 : 7320 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 117 108 : 124 سالیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 14.71 4.29 : 15.1 ماهیانه SZL - میلیارد

ارزش بودجه دولت

-2973578.00 2019 12 -4330648 -6502412 : 1957737 سالیانه SZL هزار

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-5.50 2018 12 -4.6 -10.6 : 10.1 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 06 7058 2543 : 7058 سه ماهه SZL - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

10.75 2018 12 9.23 6.79 : 26.16 سالیانه ٪

پول

15.13 2020 02 14.94 6.52 : 16.96 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9530.40 2018 12 9568 5577 : 9568 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

4820.00 2018 12 4839 1226 : 4839 سالیانه USD

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 11 11373887 4857467 : 13117477 ماهیانه SZL هزار

تورم مواد غذایی

2.70 2019 12 2.4 -2.1 : 21.1 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

4.70 2018 12 4.43 0.04 : 4.82 سالیانه USD - میلیارد

جواز ساختمان

0 2019 09 173497 26231 : 1124184 سه ماهه SZL هزار

جمعیت

1.14 2018 12 1.13 0.35 : 1.15 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.40 2018 12 -1.3 -28.95 : 17.87 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 06 2045 -3454 : 3613 سه ماهه SZL - میلیون

درآمدهای دولت

0 2018 12 16893946 5499067 : 17265490 سالیانه SZL هزار

ذخایر ارزی

0 2020 01 6126191 3779988 : 9711987 ماهیانه SZL هزار

رتبه فساد مالی

0 2019 12 89 69 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 122 121 : 135 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 03 -73.4 -2436 : 777 سه ماهه SZL - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 1571 82.01 : 1626 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0.20 2019 09 0.3 -9.9 : 45.6 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 38 25 : 43 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.35 3.27 : 46.43 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 2.24 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 09 141 70.6 : 141 ماهیانه امتیاز

صادرات

0 2019 06 6207 1500 : 8011 سه ماهه SZL - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 11 18460 8391 : 18689 ماهیانه SZL - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 11 6416 2249 : 6416 ماهیانه SZL - میلیون

موازنه تجاری

432.70 2019 06 594 -1075 : 1898 سه ماهه SZL - میلیون

مخارج نظامی

83.70 2018 12 88.7 13.9 : 88.7 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2019 12 14 14 : 15 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2018 12 33 33 : 33 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

27.50 2020 12 27.5 27.5 : 30 سالیانه ٪

نرخ بهره

6.50 2020 01 6.5 5 : 11.5 روزانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.50 2018 12 1.9 -2.12 : 21.02 سالیانه ٪

نرخ تورم

2.00 2019 12 1.8 -5.27 : 31.1 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

3.80 2018 12 3.2 2.08 : 15 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

22.90 2019 12 22.5 21.6 : 28.6 سالیانه ٪

واردات

0 2019 06 5613 1666 : 52487 سه ماهه SZL - میلیون

هزینه های مالی

0 2018 12 21734354 5828946 : 21734354 سالیانه SZL هزار
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2973578.00 -6453225 -6453225 -6453225 -6453225 -6889565 SZL هزار
بودجه دولت -5.50 0.3 0.3 0.3 0.3 -1.5 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.75 13 13 13 13 14 ٪
پول 15.13 15.32 15.48 15.65 15.16 15.98
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9530.40 9690 9690 9690 9690 9780 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 4820.00 4890 4890 4890 4890 4910 USD
تورم مواد غذایی 2.70 2.3 2.8 3 2.6 2.4 ٪
تولید ناخالص داخلی 4.70 4.8 4.8 4.8 4.8 5 USD - میلیارد
جمعیت 1.14 1.15 1.15 1.16 1.15 1.17 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 3 3 3 3 4.1 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0.20 1.34 0.2 0.21 1.64 0.21
موازنه تجاری 432.70 -905 -500 -1004 -1508 -613 SZL - میلیون
مخارج نظامی 83.70 83 83 83 83 85
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33 ٪
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 ٪
نرخ بهره 6.50 6.5 6 6 6.5 5.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 2.2 2.2 2.2 2.2 2 ٪
نرخ تورم 2.00 3 2.4 2.6 2.5 3 ٪
نرخ بهره سپرده 3.80 3.8 3.3 3.3 3.8 2.8 ٪
نرخ بیکاری 22.90 23.3 23.3 23.3 23.3 23.6 ٪