سوازیلند سوازیلند
سوازیلند

سوازیلند

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 49,576.80
 • بالاترین قیمت روز : 49,711.75
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.66%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۲۶:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 136.09
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی سوازیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / لیلانگنی سویس 18.2141 17.5335 17.5335 18.2141 0.68 3.88% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۲۴
پوند انگلیس / لیلانگنی سویس 21.3087 20.423 20.423 21.3087 0.89 4.34% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۲۴
دلار / لیلانگنی سویس 16.093 - 16.067 16.096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۶
لیلانگنی سویس / پوند انگلیس 0.0487 - 0.0487 0.0487 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵

شاخص‌های اقتصادی سوازیلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 46387 0 : 46390 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 1241 0 : 1242 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 18068 0 : 18107 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 23.33 0 : 23.33 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 273523 0 : 273523 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 6845 667 : 7320 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 117 108 : 124 سالیانه
ارزش بودجه دولت
-4592987.00 2021 12 -5251647 -5251647 : 1957737 سالیانه 2021-12
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 30
اعتبار بخش خصوصی
0 2021 06 15.7 4.29 : 15.9 ماهیانه
بودجه دولت
-4.60 2020 12 -5.4 -10.6 : 10.1 سالیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
15.49 2020 12 12.14 6.79 : 26.16 سالیانه 2020-12
بدهی خارجی
0 2021 03 9771 2543 : 11100 سه ماهه
پول
15.09 2021 10 15.06 6.52 : 19.34 روزانه
ترازنامه بانک مرکزی
14258664.00 2021 03 13370571 4857467 : 14465973 ماهیانه
تورم مواد غذایی
5.40 2021 07 4.3 -2.1 : 21.1 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی
3.96 2020 12 4.47 0.04 : 4.89 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
4690.16 2020 12 4818 1226 : 4818 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
8392.72 2020 12 8622 5047 : 8622 سالیانه
جمعیت
1.16 2020 12 1.15 0.35 : 1.16 سالیانه
جواز ساختمان
0 2021 03 215615 26231 : 1124184 سه ماهه
حساب جاری
0 2020 12 1576 -3454 : 3613 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
7.00 2020 12 4.3 -28.95 : 17.87 سالیانه
درآمدهای دولت
0 2021 12 18247309 5499067 : 19450979 سالیانه 2021-12
ذخایر ارزی
0 2021 09 8627854 3779988 : 10797813 ماهیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 122 121 : 135 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 113 69 : 121 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 1571 82.01 : 1626 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
0 2020 12 871 -2436 : 1622 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2019 12 0 0 : 2.24 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 3.35 3.27 : 46.43 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 34 25 : 43 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 06 3.6 -9.9 : 45.6 ماهیانه
صادرات
0 2020 12 8237 1500 : 8276 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
0 2021 06 104 68.5 : 104 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 06 7789 2249 : 8177 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 06 20305 8391 : 21972 ماهیانه
موازنه تجاری
1101.00 2020 12 1778 -1075 : 1898 سه ماهه 2020-12
مخارج نظامی
82.20 2020 12 86.5 13.6 : 93.7 سالیانه
نرخ بهره
3.75 2021 09 3.75 3.75 : 11.5 روزانه
نرخ بهره سپرده
2.47 2020 12 3.7 2.08 : 15 سالیانه
نرخ بیکاری
23.40 2020 12 22.2 21.6 : 28.6 سالیانه
نرخ تورم
3.90 2021 08 3.9 -5.27 : 31.1 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-2.40 2020 12 2.2 -2.4 : 21.02 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
15.00 2020 12 15 14 : 15 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
33.00 2021 12 33 33 : 33 سالیانه
نرخ مالیات شرکت
27.50 2021 12 27.5 27.5 : 30 سالیانه
نرخ وام
7.25 2021 08 7.25 7.25 : 15 ماهیانه
واردات
0 2019 06 5599 1666 : 52487 سه ماهه
هزینه های مالی
0 2021 12 23498956 5828946 : 24043966 سالیانه 2021-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -4592987.00 -6889565 -6889565 -6889565 -6889565 -6889565 2021-12
بودجه دولت -4.60 -4.9 -4.9 -4.9 -5.3 -4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.49 20 20 20 18 20 2020-12
پول 15.09 15.14 15.32 15.49 14.97 15.85
ترازنامه بانک مرکزی 14258664.00 13250000 13250000 13250000 13250000 13650000
تورم مواد غذایی 5.40 3.8 3.6 3.4 4.2 3.7
تولید ناخالص داخلی 3.96 4.3 4.6 4.6 4.3 4.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 4690.16 4820 4820 4820 4700 4820
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8392.72 8400 8500 8500 8400 8500
جمعیت 1.16 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 2 2 2 4.6 2
موازنه تجاری 1101.00 -696 -696 -696 -696 -613 2020-12
مخارج نظامی 82.20 85 85 85 85 85
نرخ بهره 3.75 3.75 4 4 3.75 4
نرخ بهره سپرده 2.47 2.47 2.47 2.72 2.47 2.72
نرخ بیکاری 23.40 22.6 22.6 22.6 24 22.6
نرخ تورم 3.90 4.2 4.5 3.8 4 4.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 2 2 2 1.6 2
نرخ مالیات بر فروش 15.00 14 14 14 14 14
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ وام 7.25 7.25 7.5 7.5 7.25 7.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی