• نرخ فعلی : 20,325.10
 • بالاترین قیمت روز : 21,164.42
 • پایین ترین قیمت روز : 20,299.47
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 133.42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 20,823.82
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۰:۵۹
 • نرخ روز گذشته : 20,812.58
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 487.48
 • نرخ فعلی : 1,819.51
 • بالاترین قیمت روز : 1,829.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,818.79
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,823.08
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۰:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,823.24
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.73
 • نرخ فعلی : 111.66
 • بالاترین قیمت روز : 112.19
 • پایین ترین قیمت روز : 109.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.82%
 • نرخ بازگشایی بازار : 109.77
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۰:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 109.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.94
 • نرخ فعلی : 0.9503
 • بالاترین قیمت روز : 0.9522
 • پایین ترین قیمت روز : 0.943
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9447
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۰:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 0.9446
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0057

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
10273 2022 04 10126 امتیاز
آسانی کسب و کار
185 2019 12 185
ارزیابی اعتبار
15
پول
488 2022 06 487
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
1308 2017 12 1358 میلیون - SSP
تغییرات موجودی انبار
7.9 2017 12 7.9 میلیون - SSP
تورم مواد غذایی
0.08 2022 04 -10.67 در صد
تولید ناخالص داخلی
1 2019 12 3.07 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
22303 2017 12 22459 میلیون - SSP
جمعیت
11.19 2020 12 11.08 میلیون
رتبه فساد مالی
180 2021 12 179
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
13354 2022 04 13103 امتیاز
شاخص فساد مالی
11 2021 12 12 امتیاز
شاخص تروریسم
5.73 2019 12 6.32
صادرات
5293 2017 12 5800 SSP - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
17124 2022 05 17048 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی
9345 2022 04 9493 امتیاز
مخارج نظامی
186 2019 12 245 USD - میلیون
نرخ بهره
12 2022 05 12 در صد
نرخ بیکاری
12.7 2020 12 12 در صد
نرخ تورم
-4.29 2022 04 -8.21 در صد
نرخ تورم
7.49 2022 04 9.22 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-6 2021 12 -13.2 در صد
نسبت ذخیره نقدی
20 2020 11 10 در صد
واردات
7926 2017 12 8330 SSP - میلیون
هزینه های دولت
9455 2017 12 8381 میلیون - SSP
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
پول 488 545 609 681 762
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1308 1348 1429 1510 میلیون - SSP
تورم مواد غذایی 0.08 2 1.8 3 5 در صد
تولید ناخالص داخلی 1 2 2 3.28 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22303 22972 24350 25738 میلیون - SSP
جمعیت 11.19 11.26 11.26 11.26 میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 13354 14489 15475 16248 16898 امتیاز
صادرات 5293 4917 4917 4917 4917 SSP - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 17124 14111 15326 17541 16335 امتیاز
مخارج نظامی 186 140 140 140 140 USD - میلیون
نرخ بهره 12 12 12 12 10 در صد
نرخ بیکاری 12.7 12.3 12.3 12.3 12.3 در صد
نرخ تورم -4.29 -7 -10 -8 3 در صد
نرخ تورم 7.49 8.5 6.8 5 4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6 3 3 3 6 در صد
واردات 7926 7697 7697 7697 7697 SSP - میلیون
هزینه های دولت 9455 9738 9738 9738 10022 میلیون - SSP
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین