خبر
 • نرخ فعلی : 41,679.12
 • بالاترین قیمت روز : 42,371.75
 • پایین ترین قیمت روز : 41,421.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 364.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 41,758.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 41,807.86
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 128.74
 • نرخ فعلی : 2,032.2
 • بالاترین قیمت روز : 2,040.81
 • پایین ترین قیمت روز : 2,026.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.95
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,028.24
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۴:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 2,027.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.35
 • نرخ فعلی : 73.88
 • بالاترین قیمت روز : 74.03
 • پایین ترین قیمت روز : 73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 73.34
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۴:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 73.35
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53
 • نرخ فعلی : 0.9227
 • بالاترین قیمت روز : 0.9256
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9219
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9233
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۴:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 0.923
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
834808 65.75 822784 1042428
آسانی کسب و کار
185 2019 12 185
ارزیابی اعتبار
15
پول
1053 2.71 1054 1100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
2263 2021 12 1750 SSP - میلیون
تغییرات موجودی انبار
7.8 2020 12 7.9 SSP - میلیون
تورم مواد غذایی
-17.7 32.6 -10.4 513
تولید ناخالص داخلی
1 2019 12 3.07 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
22871 2021 12 23407 SSP - میلیون
جمعیت
10.91 2.91 10.75 11.21
رتبه فساد مالی
178 2022 12 180
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
1026733 42.05 1127174 1127174
شاخص فساد مالی
13 2022 12 11 امتیاز
شاخص تروریسم
0 2022 12 0 امتیاز
صادرات
5704 2021 12 5695 SSP - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
15773 53.49 16127 18863
قیمت مصرف کننده اصلی
43794 57.41 43269 47256
مخارج نظامی
379 2022 12 213 USD - میلیون
نرخ بهره
12 2023 09 12 در صد
نرخ بیکاری
13 12 13.5 13.7
نرخ تورم
-3.3 13.97 3.8 549
نرخ تورم
-2.2 33.2 2.8 83.06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-2.9 2022 12 -2.3 در صد
نسبت ذخیره نقدی
20 2020 11 10 در صد
واردات
12944 2021 12 11092 SSP - میلیون
هزینه های دولت
13565 4337 12579 13565
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 834808 16177 15508 15205 836771 1042428
پول 1053 1078 1103 1129 1155 1100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2263 2354 SSP - میلیون
تورم مواد غذایی -17.7 -12 -8.5 6 7.3 513
تولید ناخالص داخلی 1 2 2 3.28 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22871 23786 SSP - میلیون
جمعیت 10.91 11.8 12 12.3 11.21
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1026733 1057535 1082916 1100242 1096941 1127174
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 15773 12941 15899 16886 16401 18863
نرخ بهره 12 12 12 10 10 در صد
نرخ بیکاری 13 14.5 13.7
نرخ تورم -3.3 -5 -1 2.1 1.7 549
نرخ تورم -2.2 3 2.4 1.6 -0.3 83.06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 4 در صد
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین