سورینام سورینام
سورینام

سورینام

سورینام (به هلندی: Suriname) با نام رسمی جمهوری سورینام (به هلندی: Republik Suriname) کشوری در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پاراماریبو است. جمعیت سورینام ۵۹۰٬۰۰۰ و مساحت آن ۱۶۳٬۸۲۱ کلیومتر مربع است. سورینام از سوی شرق با گویان فرانسه و از سوی غرب با گویان و از جنوب با برزیل هم‌مرز است. سورینام در منطقه کارائیب قرار دارد و شمال آن اقیانوس اطلس قرار دارد.
 • نرخ فعلی : 56,423.93
 • بالاترین قیمت روز : 57,343.38
 • پایین ترین قیمت روز : 55,895.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 361.58
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.97%
 • نرخ بازگشایی بازار : 57,217.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۳۹:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 57,217.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 793.94
 • نرخ فعلی : 1,779.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,783.37
 • پایین ترین قیمت روز : 1,777.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.58
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,779.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۰:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1,779.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09
 • نرخ فعلی : 66.48
 • بالاترین قیمت روز : 66.73
 • پایین ترین قیمت روز : 65.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۰:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 65.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.04
 • نرخ فعلی : 0.8826
 • بالاترین قیمت روز : 0.8843
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8842
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۳۶:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8843
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0017

شاخص‌های اقتصادی سورینام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 48118 0 : 48334 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 1069 0 : 1074 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 16956 0 : 17316 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 75.11 0 : 75.34 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 444474 0 : 445880 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 50539 5299 : 51066 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 165 148 : 165 سالیانه
ارزش بودجه دولت
4298.10 2020 12 -5857 -5857 : 4298 سالیانه 2020-12
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 15
بودجه دولت
-12.90 2020 12 -11 -12.9 : 5.7 سالیانه
بدهی های دولت
0 2020 12 22494 953 : 30242 سالیانه 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
111.40 2020 12 86.6 15.66 : 115 سالیانه 2020-12
پول
21.38 2021 10 21.39 2.67 : 21.55 روزانه
تورم مواد غذایی
62.80 2021 08 64.5 -1.14 : 68.6 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی
3.81 2020 12 4.22 0.1 : 5.24 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
0 2020 12 9740 7669 : 10202 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
7068.26 2020 12 8342 3335 : 8930 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
16130.17 2020 12 19037 12614 : 20380 سالیانه
تولید نفت خام
0 2021 06 14 5 : 16.48 ماهیانه
جمعیت
0.59 2020 12 0.59 0.29 : 0.59 سالیانه
حساب جاری
138.40 2020 12 66.7 -225 : 248 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
11.40 2020 12 -12.1 -30.44 : 53.23 سالیانه
درآمدهای دولت
0 2020 12 6434 1740 : 7065 سالیانه 2020-12
ذخایر طلا
1.46 2021 06 1.46 0.56 : 8.75 سه ماهه
رتبه رقابتی
0 2015 12 106 106 : 114 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 70 49 : 100 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 2752 167 : 2752 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
0 2021 03 46.2 -148 : 129 سه ماهه
شاخص رقابتی
0 2015 12 3.75 3.67 : 3.75 سالیانه امتیاز
شاخص فساد مالی
0 2019 12 43 30 : 45 سالیانه
صادرات
649.90 2020 12 576 265 : 739 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
315.70 2021 08 309 94.3 : 316 ماهیانه
گردش سرمایه
0 2020 12 -54.9 -168 : 384 سه ماهه
موازنه تجاری
367.30 2020 12 245 -129 : 367 سه ماهه 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-13.40 2020 12 0.3 -13.4 : 10.8 سالیانه
نرخ وام
14.60 2021 08 14.5 11.5 : 16.2 ماهیانه
نرخ مالیات شرکت
36.00 2021 12 36 34.5 : 36 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
38.00 2021 12 38 38 : 38 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
10.00 2021 12 10 10 : 10 سالیانه
نرخ بهره بین بانکی
14.80 2021 08 8.2 5.4 : 18.6 ماهیانه
نرخ تورم
59.80 2021 08 58.9 -11.68 : 586 ماهیانه
نرخ تورم
2.20 2021 08 5.7 -1.7 : 15.6 ماهیانه
نرخ بیکاری
11.20 2020 12 7.4 5.5 : 17 سالیانه
نرخ بهره سپرده
6.80 2021 08 7 6.2 : 9.4 ماهیانه
نرخ بهره
25.00 2021 07 25 4 : 25 ماهیانه
واردات
282.60 2020 12 331 221 : 594 سه ماهه
هزینه های مالی
0 2020 12 12292 1772 : 12292 سالیانه 2020-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 4298.10 -2751 -2751 -2751 -2751 -2751 2020-12
بودجه دولت -12.90 -8.7 -8.7 -8.7 -9.1 -8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.40 85 85 85 115 85 2020-12
پول 21.38 22.77 23.51 24.27 22.06 25.87
تورم مواد غذایی 62.80 35 15 10 50 10
تولید ناخالص داخلی 3.81 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 7068.26 7500 7500 7500 7100 7500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16130.17 17200 17200 17200 16300 17200
جمعیت 0.59 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62
حساب جاری 138.40 -147 -159 -159 -134 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.40 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5
ذخایر طلا 1.46 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
صادرات 649.90 580 580 580 580 590
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 315.70 330 365 379 323 371
موازنه تجاری 367.30 77.32 158 158 77.32 140 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.40 3 3 3 5 3
نرخ وام 14.60 9.6 9.6 9.6 9.6 7.1
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ بهره بین بانکی 14.80 9.8 9.8 9.8 9.8 7.3
نرخ تورم 59.80 35 25 20 40 15
نرخ تورم 2.20 2 1.5 1 3.2 1
نرخ بیکاری 11.20 11 11 11 12 11
نرخ بهره سپرده 6.80 1.8 1.8 1.8 1.8 -0.7
نرخ بهره 25.00 20 20 20 20 17.5
واردات 282.60 422 422 422 422 450
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی