iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سورینام سورینام
سورینام

سورینام

سورینام (به هلندی: Suriname) با نام رسمی جمهوری سورینام کشور کوچکی است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن پاراماریبو است. سورینام از نظر جمعیت و مساحت کوچک‌ترین کشور آمریکای جنوبی است. کشور سورینام از سوی شرق با گویان فرانسه و از سوی غرب با گویان هم‌مرز است. در جنوب آن برزیل و در شمال آن اقیانوس اطلس قرار دارد. مرزهای جنوبی آن با گویان و گویان فرانسه مورد مناقشه‌است. نام این کشور در فرهنگ‌های لغت اروپایی به صورت سِرانان تونگو سرانان هم آمده. سورینام در گذشته از مستعمرات پادشاهی هلند بود و به نام گویان هلند معروف بود.
 • نرخ فعلی : 9,868.2
 • بالاترین قیمت روز : 9,948.5
 • پایین ترین قیمت روز : 9,652.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 59.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,688.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۵۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 9,689.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 178.8
 • نرخ فعلی : 1,643.46
 • بالاترین قیمت روز : 1,646.95
 • پایین ترین قیمت روز : 1,642.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 1,643.46
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 53.44
 • بالاترین قیمت روز : 53.44
 • پایین ترین قیمت روز : 53.31
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 53.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.922
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.922
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9234
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۵۱:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 0.922
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی سورینام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 50539 5299 : 51066 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 165 148 : 165 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 02 : ماهیانه

ارزش بودجه دولت

-2956.90 2018 12 -2240 -2957 : 458 سالیانه SRD - میلیون

بودجه دولت

-7.90 2018 12 -9.2 -10.6 : 5.7 سالیانه ٪

بدهی های دولت

0 2018 12 17987 953 : 18729 سالیانه SRD - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

81.40 2018 12 86.9 15.66 : 115 سالیانه ٪

پول

7.43 2020 02 7.4 2.67 : 7.74 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13775.90 2018 12 13636 9461 : 15286 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 09 14 5 : 17 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه

8048.60 2018 12 7967 3335 : 8931 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

3.43 2018 12 3.07 0.1 : 5.24 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2018 12 9463 7669 : 10202 سالیانه SRD - میلیون

تورم مواد غذایی

5.00 2019 11 5.2 -1.14 : 44.7 ماهیانه ٪

جمعیت

0.58 2018 12 0.57 0.29 : 0.58 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.90 2018 12 -0.1 -30.44 : 53.23 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 09 -196 -225 : 248 سه ماهه USD - میلیون

درآمدهای دولت

0 2018 12 5114 1740 : 5970 سالیانه SRD - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 06 1.3 0.6 : 8.8 سه ماهه تن

رتبه فساد مالی

0 2019 12 73 49 : 100 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2015 12 106 106 : 114 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 -23.3 -83.2 : 129 سه ماهه Millions USD

سرعت اینترنت

0 2017 03 2752 167 : 2752 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2019 12 43 30 : 45 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2015 12 3.75 3.67 : 3.75 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

143.10 2019 11 143 94.3 : 143 ماهیانه امتیاز

صادرات

553.60 2019 09 518 265 : 739 سه ماهه USD - میلیون

گردش سرمایه

0 2019 09 168 -168 : 384 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

97.40 2019 09 34.4 -129 : 297 سه ماهه USD - میلیون

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.00 2020 12 38 38 : 38 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه ٪

نرخ وام

15.10 2019 11 15.1 11.5 : 16.2 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.90 2018 12 1.7 -8.8 : 10.8 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

36.00 2020 12 36 36 : 36 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

12.60 2019 09 9.3 5.4 : 18.6 روزانه ٪

نرخ بهره

25.00 2019 12 25 4 : 25 سه ماهه ٪

نرخ تورم

0.20 2019 11 0.6 -1.7 : 15.6 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

8.90 2019 11 8.9 6.2 : 9.4 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

7.40 2017 12 9.7 5.5 : 17 سالیانه ٪

نرخ تورم

4.30 2019 11 4.3 -11.68 : 586 ماهیانه ٪

واردات

456.20 2019 09 484 221 : 594 سه ماهه USD - میلیون

هزینه های مالی

0 2018 12 7135 1772 : 7934 سالیانه SRD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2956.90 -2526 -2526 -2526 -2526 -2751 SRD - میلیون
بودجه دولت -7.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -9.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 74 74 74 74 70 ٪
پول 7.43 7.44 7.46 7.48 7.42 7.53
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13775.90 14100 14100 14100 14100 14300 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 8048.60 8200 8200 8200 8200 8300 USD
تولید ناخالص داخلی 3.43 3.8 3.8 3.8 3.8 4.2 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 5.00 5.9 5.9 6 5.7 5.6 ٪
جمعیت 0.58 0.6 0.6 0.6 0.6 0.61 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -1.8 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143.10 147 149 150 145 158 امتیاز
صادرات 553.60 500 480 570 530 580 USD - میلیون
موازنه تجاری 97.40 50 50 158 110 168 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ وام 15.10 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.2 1.2 0.8 1.2 1.2 ٪
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36 ٪
نرخ بهره بین بانکی 12.60 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 ٪
نرخ بهره 25.00 15 15 15 15 12.5 ٪
نرخ تورم 0.20 0.5 0.3 0.5 0.2 0.5 ٪
نرخ بهره سپرده 8.90 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 ٪
نرخ بیکاری 7.40 7.5 7.5 7.5 7.5 6.3 ٪
نرخ تورم 4.30 4.8 4.9 5 4.7 5.4 ٪
واردات 456.20 450 430 412 420 412 USD - میلیون