سورینام سورینام
سورینام

سورینام

سورینام (به هلندی: Suriname) با نام رسمی جمهوری سورینام (به هلندی: Republik Suriname) کشوری در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پاراماریبو است. جمعیت سورینام ۵۹۰٬۰۰۰ و مساحت آن ۱۶۳٬۸۲۱ کلیومتر مربع است. سورینام از سوی شرق با گویان فرانسه و از سوی غرب با گویان و از جنوب با برزیل هم‌مرز است. سورینام در منطقه کارائیب قرار دارد و شمال آن اقیانوس اطلس قرار دارد.
 • نرخ فعلی : 38,295.8
 • بالاترین قیمت روز : 38,432.6
 • پایین ترین قیمت روز : 37,804.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 275.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38,040.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۲:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 38,151.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 144.3
 • نرخ فعلی : 1,799.86
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.83
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.74
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.49
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۳:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 1,799.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13
 • نرخ فعلی : 71.94
 • بالاترین قیمت روز : 71.97
 • پایین ترین قیمت روز : 71.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 71.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۳:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 71.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19
 • نرخ فعلی : 0.8462
 • بالاترین قیمت روز : 0.8465
 • پایین ترین قیمت روز : 0.846
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8462
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۴۲:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8462
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی سورینام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 24797 0 : 24875 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 627 0 : 628 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 16956 0 : 17316 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 39.98 0 : 40.43 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 234540 0 : 237175 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 50539 5299 : 51066 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 165 148 : 165 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-5857.10 2019 12 -1964 -5857 : 458 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 15

بودجه دولت

-12.90 2020 12 -11 -12.9 : 5.7 سالیانه

بدهی های دولت

0 2020 12 22494 953 : 30242 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

86.60 2019 12 81.4 15.66 : 115 سالیانه 2019-12

پول

21.20 2021 07 21.25 2.67 : 21.37 روزانه

تورم مواد غذایی

46.70 2021 05 48.1 -1.14 : 68.6 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

3.81 2020 12 4.22 0.1 : 5.24 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2020 12 9740 7669 : 10202 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

7068.26 2020 12 8342 3335 : 8930 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

16130.17 2020 12 19037 12614 : 20380 سالیانه

تولید نفت خام

0 2021 03 14 5 : 16.48 ماهیانه

جمعیت

0.59 2020 12 0.59 0.29 : 0.59 سالیانه 2020-12

حساب جاری

117.00 2021 03 138 -225 : 248 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

11.40 2020 12 -12.1 -30.44 : 53.23 سالیانه 2020-12

درآمدهای دولت

0 2018 12 5114 1740 : 5970 سالیانه

ذخایر طلا

1.46 2021 03 1.46 0.56 : 8.75 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2015 12 106 106 : 114 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 70 49 : 100 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2752 167 : 2752 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2021 03 46.2 -148 : 129 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2015 12 3.75 3.67 : 3.75 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2019 12 43 30 : 45 سالیانه

صادرات

524.80 2021 03 650 265 : 739 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

253.10 2021 04 245 94.3 : 253 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 12 -75.3 -168 : 384 سه ماهه

موازنه تجاری

245.10 2021 03 367 -129 : 367 سه ماهه 2021-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-13.40 2020 12 0.3 -13.4 : 10.8 سالیانه

نرخ وام

15.20 2021 05 15.3 11.5 : 16.2 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

36.00 2021 12 36 34.5 : 36 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.00 2021 12 38 38 : 38 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2021 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

8.20 2021 05 8.8 5.4 : 18.6 ماهیانه

نرخ تورم

4.30 2021 05 3.5 -1.7 : 15.6 ماهیانه

نرخ تورم

43.63 2021 05 44.4 -11.68 : 586 ماهیانه 2021-05

نرخ بیکاری

11.20 2020 12 7.4 5.5 : 17 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

6.70 2021 05 6.6 6.2 : 9.4 ماهیانه

نرخ بهره

25.00 2021 06 25 4 : 25 ماهیانه 2021-06

واردات

279.70 2021 03 283 221 : 594 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2018 12 7135 1772 : 7934 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -5857.10 -2751 -2751 -2751 -2526 -2751
بودجه دولت -12.90 -9.1 -8.7 -8.7 -9.1 -8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.60 83 83 83 90 87 2019-12
پول 21.20 24.06 25.53 27.1 22.67 30.51
تورم مواد غذایی 46.70 35 25 25 45 18
تولید ناخالص داخلی 3.81 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 7068.26 8000 8000 8000 8000 8200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16130.17 16300 16300 16300 16300 16500
جمعیت 0.59 0.61 0.61 0.61 0.6 0.62 2020-12
حساب جاری 117.00 -134 -147 -159 -121 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.40 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 2020-12
ذخایر طلا 1.46 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
صادرات 524.80 580 580 580 540 590
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253.10 163 272 267 254 305
موازنه تجاری 245.10 158 158 158 125 140 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.40 2 5 5 2 5
نرخ وام 15.20 10.2 10.2 10.2 15.2 10.2
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ بهره بین بانکی 8.20 3.2 3.2 3.2 8.2 3.2
نرخ تورم 4.30 1.7 1.2 1.2 1.7 1
نرخ تورم 43.63 18 9 8 27 12 2021-05
نرخ بیکاری 11.20 12 11 11 12 11 2020-12
نرخ بهره سپرده 6.70 1.7 1.7 1.7 6.7 1.7
نرخ بهره 25.00 20 20 20 25 17.5 2021-06
واردات 279.70 422 422 422 415 450
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی