شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سومالی سومالی
 • نرخ فعلی : 7,296.5
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6.5
 • نرخ فعلی : 1,674.72 (SOS)
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.95%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 25.54
 • نرخ فعلی : 26.45 (SOS)
 • بالاترین قیمت روز : 27.29
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.76%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55
 • نرخ فعلی : 0.916 (SOS)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۹:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0046

بازارهای ارزی سومالی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/SOS Ask 628 635.43 628 635.43 4.46 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۹
دلار / شیلینگ سومالی 582 576.4 576.4 582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۲۲
GBP/SOS Ask 713.3156 - 713.3156 713.3156 2.64 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۵۶
SOS/GBP Ask 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 7.14% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۷
SOS/USD Ask 0.0017 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸:۱۲

شاخص‌های اقتصادی سومالی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 103 102 : 109 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 04 0 0 : 0 روزانه 2020-04

Coronavirus Cases

0 2020 04 7 1 : 8 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 190 190 : 190 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1262 223 : 1487 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

575.00 2020 03 575 571 : 1597 روزانه

تورم مواد غذایی

6.40 2020 02 3.9 0.99 : 11.03 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی

7.70 2019 12 7.48 0.18 : 7.7 سالیانه 2019-12

جمعیت

15.30 2019 12 15.01 2.76 : 15.3 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 180 144 : 182 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2403 104 : 2434 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 02 111 102 : 111 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 8.02 3.14 : 8.02 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 10 8 : 21 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 02 113 106 : 117 ماهیانه 2020-02

صادرات

345.20 2018 12 396 45.29 : 691 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-2852.50 2018 12 -2939 -2939 : -102 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.90 2019 12 2.8 -21 : 14.88 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.90 2020 02 -1.3 -1.39 : 3.7 ماهیانه 2020-02

نرخ تورم

3.10 2020 02 3.2 -15 : 216 ماهیانه 2020-02

واردات

3197.73 2018 12 3334 163 : 3334 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 575.00 575 575 575 575 575
تورم مواد غذایی 6.40 5 6.5 7 4.5 6.5 2020-02
تولید ناخالص داخلی 7.70 7.11 7.11 7.11 7.11 6.17 2019-12
جمعیت 15.30 15.7 15.7 15.85 15.7 16.27 2019-12
صادرات 345.20 54.37 54.37 54.37 109 54.37 2018-12
موازنه تجاری -2852.50 -2278 -2278 -2240 -2202 -2278 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 -4 -4 -4 -4 -2 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ تورم 0.90 1 1.4 1.4 0.6 1.6 2020-02
نرخ تورم 3.10 4.7 5.3 5 4.3 4 2020-02
واردات 3197.73 2332 2332 2332 2311 2332 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی