سنگال سنگال
سنگال

سنگال

سنگال با نام رسمی جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است. سنگال از شمال و شمال خاوری با موریتانی و از خاور با مالی و از سوی جنوب با کشورهای گینه و گینه بیسائو همسایه است. همچنین کشور گامبیا همچون زبانه ای در درون کشور سنگال جای گرفته‌است. سنگال از سوی باختر به اقیانوس اطلس پیوند می‌خورد. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. این کشور نزدیک ۱۶٫۷ میلیون نفر جمعیت دارد. فرانسوی‌ها نخستین بار در سال ۱۶۵۹ در سنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را ناحیه سن لوئی گذاشتند. این کشور در سال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. سنگال به عنوان کشور ملت آفریقایی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی بین مسلمانان و دنیای سیاهان مسیحی آفریقایی به‌شمار می‌آید و شاید اهمیت سیاسی و استراتژیک خود را از این طریق بدست آورده‌است.
 • نرخ فعلی : 23,541.82
 • بالاترین قیمت روز : 24,407.06
 • پایین ترین قیمت روز : 23,361.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 184.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.63%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,932.07
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۲۵:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 23,932.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 390.25
 • نرخ فعلی : 1,767.61
 • بالاترین قیمت روز : 1,782.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,759.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,776.51
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۲۵:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 1,776.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.07
 • نرخ فعلی : 87.78
 • بالاترین قیمت روز : 88.86
 • پایین ترین قیمت روز : 85.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.86
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 86.41
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۲۶:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 86.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.36
 • نرخ فعلی : 0.9816
 • بالاترین قیمت روز : 0.9857
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9804
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9839
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۲۵:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9837
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0021

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
25.1 2021 12 29.6 در صد
CPI مسکن آب و برق
104 2022 05 103 امتیاز
آدرس های IP
104017 2017 03 99430 IP
آسانی کسب و کار
123 2019 12 141
ارزیابی اعتبار
37 2022 07
استخراج معدن
-26.1 2022 03 0.3 در صد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
73 2021 12 68.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت
-5.9 2021 12 -6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
641 2022 08 637
تولیدات صنعتی
-6.6 2022 02 3.4 در صد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
3430 2021 12 3322 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه
1410 2020 12 1382 USD
تولید ناخالص داخلی از معادن
102 2021 12 103 XOF - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
388 2022 03 369 XOF - میلیون
تولید ناخالص داخلی
27.63 2020 12 23.31 USD - میلیارد
تولید صنعتی
-13.8 2022 04 1.7 در صد
تورم مواد غذایی
14.1 2022 06 12 در صد
تغییر قیمت تولید کننده
26.4 2022 04 25.6 در صد
جمعیت
16.7 2020 12 16.2 میلیون
حساب جاری
-1739 2020 12 -1112 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-10.4 2021 12 -10.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
دستمزد
93955 2020 12 97145 ترس / ماه
رابطه مبادله
104 2022 03 99.4 امتیاز
رتبه رقابتی
114 2019 12 113
رتبه فساد مالی
73 2021 12 67
رشد کامل تولید ناخالص داخلی
6 2021 12 1.3 در صد
سرعت اینترنت
2017 2017 03 2006 KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
108 2022 05 107 امتیاز
شاخص رقابتی
49.69 2019 12 49.03 امتیاز
شاخص فساد مالی
43 2021 12 45 امتیاز
شاخص تروریسم
0.39 2019 12 1.19
صادرات
342 2022 06 304 XOF - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
118 2022 06 116 امتیاز
عرضه پول M0
2153700 2022 05 2143800 XOF - میلیون
عرضه پول M2
8104100 2022 05 8226400 XOF - میلیون
قیمت تولید
141 2022 04 134 امتیاز
قیمت صادرات
124 2022 03 120 امتیاز
قیمت واردات
126 2022 03 121 امتیاز
گردش سرمایه
-802 2019 12 -1263 XOF - میلیارد
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
14.95 2022 05 14.68 دوز در هر 100 نفر
میزان استفاده ازظرفیت تولید
81.7 2021 12 87 در صد
موازنه تجاری
-261 2022 05 -312 XOF - میلیارد
موارد کروناویروس
87752 2022 08 87723 افراد
مرگ و میر کروناویروس
1968 2022 07 1967 افراد
مخارج نظامی
378 2020 12 357 USD - میلیون
نرخ بهره
4 2022 05 4 در صد
نرخ بیکاری
22.6 2021 03 16.7 در صد
نرخ تورم
8.9 2022 05 7 در صد
نرخ تورم
1.9 2022 05 1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
2.1 2021 12 2.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
5.2 2021 12 10.6 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی
40 2021 12 40 در صد
نرخ مالیات شرکت
30 2021 12 30 در صد
نرخ وام
8.23 2022 05 8.23 در صد
واردات
714 2022 06 564 XOF - میلیارد
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
2523856 2022 05 2469499 دوزها
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
استخراج معدن -26.1 4 4 4 4 در صد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73 68 70 58 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.9 -5.4 -5.4 -4.7 -4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 641 643 654 665 676
تولیدات صنعتی -6.6 15 15 15 15 در صد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3430 3350 3350 3350 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1410 1450 1600 1600 USD
تولید ناخالص داخلی از معادن 102 107 116 128 XOF - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 388 387 420 463 XOF - میلیون
تولید ناخالص داخلی 27.63 26.7 28 28 USD - میلیارد
تولید صنعتی -13.8 7 5 10 10 در صد
تورم مواد غذایی 14.1 11.5 10 8 7 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 26.4 24 20 18 16 در صد
جمعیت 16.7 17.57 17.57 17.57 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 -14 -10.8 -8 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 342 250 310 290 320 XOF - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 120 118 118 122 امتیاز
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.7 80 82 78 81.5 در صد
موازنه تجاری -261 -250 -230 -250 -180 XOF - میلیارد
مخارج نظامی 378 360 360 360 360 USD - میلیون
نرخ بهره 4 4.5 4.5 4.5 4.5 در صد
نرخ بیکاری 22.6 23.6 24.2 23.8 24 در صد
نرخ تورم 8.9 6.7 5 4.2 4 در صد
نرخ تورم 1.9 -0.1 0.3 0.3 0.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2 1.3 1.3 1.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 6 5 7.5 8.6 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 40 40 40 در صد
نرخ مالیات شرکت 30 30 30 30 در صد
نرخ وام 8.23 8.73 8.73 8.73 8.73 در صد
واردات 714 480 540 540 500 XOF - میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین