خبر
سنگال سنگال
سنگال

سنگال

سنگال (به انگلیسی: Senegal) با نام رسمی جمهوری سنگال (به انگلیسی: Republic of Senegal) کشوری در غرب آفریقا است. پایتخت آن داکار است. سنگال از شمال با موریتانی از شرق با مالی از جنوب شرقی با گینه و از جنوب غربی با گینه بیسائو همسایه است. همچنین کشور گامبیا همچون زبانه‌ای در درون کشور سنگال جای گرفته‌است. سنگال از سوی غرب به اقیانوس اطلس پیوند می‌خورد. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. این کشور نزدیک ۱۶٫۷ میلیون نفر جمعیت دارد. فرانسوی‌ها نخستین بار در سال ۱۶۵۹ در سنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را ناحیه سن لوئی گذاشتند. این کشور در سال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. سنگال به عنوان کشور ملت آفریقایی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی بین مسلمانان و دنیای سیاهان مسیحی آفریقایی به‌شمار می‌آید و شاید اهمیت سیاسی و استراتژیک خود را از این طریق بدست آورده‌است.
 • نرخ فعلی : 62,037.99
 • بالاترین قیمت روز : 62,117.26
 • پایین ترین قیمت روز : 61,702.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 213.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 61,944.83
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۴:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 61,934.01
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 103.98
 • نرخ فعلی : 2,082.98
 • بالاترین قیمت روز : 2,084.05
 • پایین ترین قیمت روز : 2,082.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 2,082.98
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 79.81
 • بالاترین قیمت روز : 79.81
 • پایین ترین قیمت روز : 79.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 79.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
 • نرخ فعلی : 0.9227
 • بالاترین قیمت روز : 0.923
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9226
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 0.9227
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
7.3 20 7.5 31.2
CPI مسکن آب و برق
110 94 110 112
آدرس های IP
104017 2017 03 99430 IP
آسانی کسب و کار
123 2019 12 141
ارزیابی اعتبار
37 2023 06
استخراج معدن
-8.2 54.4 0.9 81.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
75 17.7 73 75
بودجه دولت
-6.1 8.7 -5.9 2.6
پول
596 415 596 698
تولیدات صنعتی
4.1 25.8 0.7 34.1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
3565 2330 3512 3565
تولید ناخالص داخلی سرانه
1465 958 1443 1465
تولید ناخالص داخلی از معادن
73.6 10 79.4 95.8
تولید ناخالص داخلی
27.68 1 27.57 27.68
تولید صنعتی
-7 23 -0.5 35
تورم مواد غذایی
2.6 4.65 -0.1 21.4
تورم اجاره
-0.8 16.3 -0.9 21.6
تغییر قیمت تولید کننده
1.1 7.6 -0.2 25.3
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
387 41.1 388 390
جمعیت
18.3 3.21 17.2 17.7
حساب جاری
-2538 2022 12 -2037 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-17.5 20.1 -10.4 -4.2
دستمزد
106206 73076 112237 186710
رابطه مبادله
101 550 93.5 118
رتبه رقابتی
114 2019 12 113
رتبه فساد مالی
70 52 72 112
رشد کامل تولید ناخالص داخلی
4 1.3 6 7
سرعت اینترنت
2017 2017 03 2006 KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
112 95.1 112 112
شاخص تروریسم
1.11 2022 12 1.58 امتیاز
شاخص فساد مالی
43 2022 12 43 امتیاز
شاخص رقابتی
49.69 2019 12 49.03 امتیاز
صادرات
258 53.19 228 378
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
127 95.6 129 131
عرضه پول M0
3317170 511899 2921503 3317576
عرضه پول M2
9827604 1051355 9368732 9827604
قیمت تولید
135 95.67 135 139
قیمت صادرات
135 2 130 172
قیمت واردات
134 0.2 139 153
گردش سرمایه
-2025 2022 12 -1854 XOF - میلیارد
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
16.96 2023 05 16.95 دوز در هر 100 نفر
میزان استفاده ازظرفیت تولید
81.8 50 80.8 91.5
موازنه تجاری
-441 515 -452 -27.93
موارد کروناویروس
88997 2023 05 88993 افراد
مرگ و میر کروناویروس
1971 2023 05 1968 افراد
مخارج نظامی
434 2021 12 346 USD - میلیون
نرخ بهره
5.5 3.5 5.5 5.5
نرخ بیکاری
19.5 5.6 18.6 26.1
نرخ تورم
2.1 4.7 0.9 14.1
نرخ تورم
-0.5 3.06 -1.2 3.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
0.7 14.8 -0.5 27.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
4.5 6.55 3.2 10
نرخ مالیات درآمد شخصی
43 2023 12 40 در صد
نرخ مالیات شرکت
30 2023 12 30 در صد
نرخ وام
8.57 8.23 8.57 14.19
واردات
699 114 680 800
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
2936343 2023 05 2934309 دوزها
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 110 112 110 111 112 112
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75 69 67 67 75
بودجه دولت -6.1 -4 -4 2.6
پول 596 597 598 600 601 698
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3565 3935 4132 4339 3565
تولید ناخالص داخلی سرانه 1465 1617 1698 1783 1465
تولید ناخالص داخلی از معادن 73.6 71.73 82.73 76.4 77.28 95.8
تولید ناخالص داخلی 27.68 30.56 32.09 33.69 27.68
تورم مواد غذایی 2.6 0.8 1.4 2 2.5 21.4
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 5.5 4.2 3.7 4 25.3
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 387 403.96 404.71 401.29 405.93 390
جمعیت 18.3 18.7 19.5 19.5 17.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.5 -8 -4 -3 -4.2
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 4 10.4 7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 112 113 113 112 112
صادرات 258 265 315 295 320 378
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 124.67 127.03 132.31 129.82 131
قیمت تولید 135 142.85 138.17 137.2 140.3 139
موازنه تجاری -441 -415 -275 -295 -330 -27.93
نرخ بهره 5.5 5 4.75 4.75 4.5 5.5
نرخ بیکاری 19.5 22 22 22.5 19.4 26.1
نرخ تورم 2.1 0.3 0.5 1 1.5 14.1
نرخ تورم -0.5 -0.5 1 -0.1 -0.8 3.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 1 -0.1 1.4 0.7 27.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 3.5 4.2 3.8 5 10
نرخ وام 8.57 8.07 7.82 7.82 7.57 14.19
واردات 699 680 590 590 650 800
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین