iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگال سنگال
سنگال

سنگال

سنگال با نام رسمی جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. فرانسوی‌ها نخستین بار در سال ۱۶۵۹ در سنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را سن لوئی گذاشتند. این کشور در سال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. سنگال به عنوان کشور ملت آفریقایی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی بین مسلمانان و دنیای سیاهان آفریقایی به‌شمار می‌آید.
 • نرخ فعلی : 8,712.3
 • بالاترین قیمت روز : 8,895.2
 • پایین ترین قیمت روز : 8,699.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 47.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,877.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۰۲:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 8,887.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 174.9
 • نرخ فعلی : 1,644.82
 • بالاترین قیمت روز : 1,645
 • پایین ترین قیمت روز : 1,635.54
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.95
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,640.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۱:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 1,639.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.4
 • نرخ فعلی : 46.34
 • بالاترین قیمت روز : 47.03
 • پایین ترین قیمت روز : 46.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 46.81
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۸:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 46.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
 • نرخ فعلی : 0.909
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9088
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9103
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۰۱:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9104
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0014

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 98.7 94 : 107 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 141 123 : 178 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 99430 21476 : 113145 سه ماهه IP

استفاده از ظرفیت

0 2019 09 91.5 50 : 91.5 سه ماهه ٪

ارزیابی اعتبار

0 2020 02 : ماهیانه

استخراج معدن

-4.60 2019 11 -2.7 -54.4 : 78.9 ماهیانه ٪

بودجه دولت

-3.50 2018 12 -3 -8.7 : 2.6 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

45.70 2018 12 37.1 17.7 : 72.6 سالیانه ٪

پول

599.70 2020 02 596 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

335.40 2019 09 315 41.1 : 335 سه ماهه میلیون - FCFA

تولید ناخالص داخلی از معادن

71.90 2019 09 73.6 10 : 75.5 سه ماهه میلیون - FCFA

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3356.30 2018 12 3232 2173 : 3356 سالیانه USD

تولیدات صنعتی

19.50 2019 11 4.1 -25.8 : 29.5 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه

1546.50 2018 12 1489 1001 : 1546 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

24.13 2018 12 21.08 1 : 24.13 سالیانه USD - میلیارد

تغییر قیمت تولید کننده

-1.80 2019 11 -0.5 -7.6 : 10.7 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

1.90 2019 11 1.9 -22.4 : 26.9 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 09 16.3 -16.2 : 26.9 سه ماهه ٪

تورم مواد غذایی

2.00 2019 12 1.5 -4.65 : 11.95 ماهیانه ٪

جمعیت

15.85 2018 12 15.42 3.21 : 15.85 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.90 2018 12 -7.3 -20.1 : -4.2 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2018 12 -1544 -1780 : -81.7 سالیانه XOF - میلیارد

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

382000.00 2018 12 355200 300000 : 382000 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

126400.00 2018 12 123300 88800 : 132600 سالیانه

دستمزد

0 2019 03 80082 73076 : 186710 سه ماهه CFA/Month

رتبه فساد مالی

0 2019 12 67 52 : 112 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 10 125 -550 : 142 ماهیانه امتیاز

رتبه رقابتی

0 2019 12 113 92 : 117 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2006 473 : 2017 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 12 99.4 95.1 : 106 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 45 29 : 45 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.03 3.6 : 49.69 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.01 0.04 : 3.88 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.90 2019 12 107 96.1 : 108 ماهیانه امتیاز

صادرات

183.80 2019 12 128 53.19 : 203 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

عرضه پول M2

0 2019 11 5396300 1051355 : 5488900 ماهیانه XOF - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 11 1693500 511899 : 1789369 ماهیانه XOF - میلیون

قیمت واردات

0 2019 10 121 -0.2 : 153 ماهیانه امتیاز

قیمت تولید

0 2019 11 110 99.1 : 124 ماهیانه امتیاز

قیمت صادرات

0 2019 10 151 -2 : 172 ماهیانه امتیاز

گردش سرمایه

0 2018 12 -720 -1063 : 1852 سالیانه XOF - میلیارد

موازنه تجاری

-217.40 2019 11 -199 -260 : -27.93 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

327.00 2018 12 305 94 : 327 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2018 12 40 40 : 50 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 25 : 35 سالیانه ٪

نرخ وام

8.55 2019 11 8.55 8.25 : 8.87 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0 2019 09 0.2 -14.8 : 27.1 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.30 2019 09 5.5 -6.55 : 9.9 سه ماهه ٪

نرخ بهره

4.50 2019 12 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪

نرخ تورم

0.10 2019 12 -0.3 -3.06 : 3.47 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

19.00 2019 03 15.1 5.6 : 25.7 سه ماهه ٪

نرخ تورم

2.00 2019 12 1.3 -4.7 : 7.2 ماهیانه ٪

واردات

418.00 2019 12 345 114 : 524 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 89500 89500 : 89500 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

211500.00 2018 12 211500 211500 : 211500 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن -4.60 5.7 0.5 5.3 7.1 4 ٪
بودجه دولت -3.50 -3 -3 -3 -3 -3.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 47 47 47 47 45 ٪
پول 599.70 596 600 604 591 613
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 335.40 323 357 360 319 384 میلیون - FCFA
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.90 75.55 76.57 77.08 77.65 82.24 میلیون - FCFA
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356.30 3560 3560 3560 3560 3660 USD
تولیدات صنعتی 19.50 -4 -2.2 16.7 2.5 15 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546.50 1650 1650 1650 1650 1710 USD
تولید ناخالص داخلی 24.13 23.5 23.5 23.5 23.5 25 USD - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -1.80 1.3 -0.1 0.6 0.9 1.5 ٪
تولید صنعتی 1.90 4 3.1 2.5 -3.5 2.7 ٪
تورم مواد غذایی 2.00 0.6 1.4 1 0.3 1.4 ٪
جمعیت 15.85 16.73 16.73 16.71 16.73 17.14 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -7 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00 334543 334543 357948 334543 363484
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400.00 110800 110800 111500 110800 130000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 106 109 109 104 112 امتیاز
صادرات 183.80 115 175 255 225 265 CFA - فرانک - میلیارد
موازنه تجاری -217.40 -135 -180 -185 -90 -185 CFA - فرانک - میلیارد
مخارج نظامی 327.00 355 355 355 355 360
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ وام 8.55 8.55 8.05 8.05 8.55 8.05 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5.3 6.5 7.2 5.7 6.7 ٪
نرخ بهره 4.50 4.5 4 4 4.5 4 ٪
نرخ تورم 0.10 -0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 5.99 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 19.00 12.8 14 14.8 17 15 ٪
نرخ تورم 2.00 2.2 2.7 3 1 3.2 ٪
واردات 418.00 250 360 460 315 450 CFA - فرانک - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 211500.00 211500 211500 211500 211500 211500