شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلوونی اسلوونی
 • نرخ فعلی : 782.48
 • بالاترین قیمت روز : 782.48
 • پایین ترین قیمت روز : 782.48
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 782.48
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.0929
 • بالاترین قیمت روز : 1.0942
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0801
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.61%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0863
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۱:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 1.0865
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0064
 • نرخ فعلی : 1.0551
 • بالاترین قیمت روز : 1.058
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0551
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0553
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۹:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 1.0557
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0006
 • نرخ فعلی : 0.731
 • بالاترین قیمت روز : 0.783
 • پایین ترین قیمت روز : 0.724
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.775
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۰:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 0.777
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 6.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.046

شاخص های بورس اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 782.48 - 782.48 782.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱

بازار اوراق قرضه اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 2Y -0.199 -0.179 -0.179 -0.199 0.01 -7.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
Slovenia 5Y 0.21 0.211 0.202 0.31 0.02 10.48% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
Slovenia 10Y 0.731 0.74 0.724 0.783 0.05 6.29% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
Slovenia 1Y -0.37 -0.344 -0.344 -0.37 0.03 -6.76% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
Slovenia 7Y 0.402 0.413 0.391 0.465 0.06 15.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Infond Hrast 36.79 - 36.79 36.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Infond Alfa 68.5 - 68.5 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ALTA WATER 60.36 - 60.36 60.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
KD Surovine in energija 3.173 - 3.173 3.173 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
KD Latinska Amerika 0.896 - 0.896 0.896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱

شاخص‌های اقتصادی اسلوونی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2018 12 14.03 11.01 : 14.52 سالیانه 2018-12

Medical Doctors

0 2017 12 3.07 1.77 : 3.16 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 1059 1 : 1091 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2017 12 4.49 4.49 : 6.93 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2017 12 9.81 4.94 : 10.08 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 04 36 0 : 40 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 102 0 : 120 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

103.30 2020 02 112 42.67 : 112 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 40 30 : 58 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 745992 318517 : 919813 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 01 75292 59303 : 137257 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2019 12 901728 781561 : 901728 ماهیانه 2020-01

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.80 2020 04 0.64 -0.25 : 7.61 روزانه

اطمینان کسب و کار

-8.00 2020 02 -1 -36 : 15 ماهیانه 2020-02

اندازه اصل تورم

2.09 2020 02 1.78 -0.19 : 8.95 ماهیانه 2020-02

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 83.8 68.9 : 86.2 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

-30.00 2020 02 11 -436 : 398 ماهیانه 2020-02

استخدام تمام وقت

0 2019 09 893 795 : 921 سه ماهه 2019-09

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 75

استخراج معدن

0 2020 01 -18.7 -50.9 : 76.8 ماهیانه

بدهی های دولت

0 2019 12 28988 2821 : 30139 سه ماهه 2019-12

بهره وری

0 2019 12 123 59.6 : 123 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

0.50 2018 12 0 -14.6 : 0.8 سالیانه 2018-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 125 93.3 : 178 سالیانه

بدهی خانوار به درآمد

0 2018 12 45.04 23.69 : 48.71 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2020 01 44693 1059 : 44987 سه ماهه 2020-01

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

70.40 2018 12 74.1 18.3 : 82.6 سالیانه 2018-12

بازار سهام

782.48 2020 04 781 500 : 2676 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2020 01 8889 4713 : 24737 ماهیانه 2020-02

پول

1.09 2020 04 1.08 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2019 09 18.43 5.15 : 18.93 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

506.40 2019 12 488 301 : 782 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

197.30 2019 12 207 117 : 231 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2109.50 2019 12 2060 887 : 2218 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

2122.70 2019 12 2152 830 : 2152 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1567.80 2019 12 1542 953 : 1568 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

10960.10 2019 12 10883 5629 : 10960 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

26758.90 2018 12 25622 13313 : 26759 سالیانه

تولیدات صنعتی

0 2020 01 -1.8 -12.5 : 8.8 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2019 11 0.01 0.01 : 0.04 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص ملی

48007.00 2019 12 45948 9688 : 48007 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

32742.51 2018 12 31351 16289 : 32743 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 01 55 10 : 66.62 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

59.00 2019 12 54.24 13.05 : 59 سالیانه 2019-12

تغییر اشتغال

0 2019 09 0.6 -1.4 : 1.8 سه ماهه 2019-09

تولید صنعتی

0.30 2020 01 1 -24.5 : 12.8 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

2053.90 2019 12 2042 1173 : 3001 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

2906.00 2020 01 2922 1733 : 2964 ماهیانه 2864

ترازنامه بانک

0 2020 01 42651 35893 : 54804 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 01 19717 7706 : 19717 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-5.20 2020 01 -6.6 -17.1 : 20.5 ماهیانه 2020-01

تغییر قیمت تولید کننده

0.30 2020 01 0.6 -3.27 : 8.86 ماهیانه 2020-01

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-1.80 2020 01 -2.8 -8.4 : 9.9 ماهیانه 2020-01

تولید الکتریسیته

0 2019 12 1566 818 : 1569 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 01 1.3 -25.7 : 14.1 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 0.4 0.1 : 11.9 سه ماهه

تورم مواد غذایی

4.60 2020 02 3.4 -2.7 : 14.6 ماهیانه 2020-02

ثبت خودرو

0 2020 01 4450 2444 : 11513 ماهیانه

جمعیت

2.08 2019 12 2.07 1.58 : 2.08 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

0 2020 02 350 92 : 458 ماهیانه 2020-02

حساب جاری

0 2020 01 126 -364 : 471 ماهیانه 2020-01

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

7.00 2018 12 7.2 -5.3 : 7.2 سالیانه 2018-12

حداقل دستمزد

886.63 2019 12 887 348 : 887 سه ماهه 2019-12

دستمزد در تولید

1780.00 2020 01 1829 920 : 1948 ماهیانه 2020-01

دستمزد

1807.00 2020 01 1855 1097 : 1898 ماهیانه 2020-01

درآمدهای دولت

0 2020 02 1678 388 : 1814 ماهیانه 2020-02

درخواست پناهندگی

0 2019 11 405 0 : 405 ماهیانه 2019-11

ذخایر طلا

0 2019 12 3.17 0.01 : 7.56 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 416 116 : 6993 ماهیانه 2020-02

رشد دستمزد

0 2020 01 4.1 -2.42 : 11.21 ماهیانه 2020-01

رتبه رقابتی

0 2019 12 35 35 : 70 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 36 25 : 43 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

60.00 2018 12 59.67 58 : 60 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

59.67 2018 12 59.33 58 : 59.67 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 70.5 -223 : 770 ماهیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 13976 2560 : 14584 سه ماهه

شاخص مسکن

0 2019 09 129 97.77 : 133 سه ماهه 2019-09

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

96.51 2020 02 97.84 69.44 : 108 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 60 52 : 67 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 69.62 4.21 : 70.2 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.32 2020 02 104 60.24 : 106 ماهیانه 2020-02

صادرات

2983.58 2020 01 2345 346 : 3083 ماهیانه 2020-01

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 102 99 : 308 سالیانه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

-18.00 2020 02 -13 -45 : 2 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

0 2020 02 28474 13861 : 28579 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 02 28447 13520 : 28527 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 22218 5527 : 22239 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 5378 2340 : 5414 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده اصلی

105.06 2020 02 104 63.72 : 106 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

1.17 2020 02 1.42 0.59 : 2.05 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

104.91 2020 02 105 43.88 : 106 ماهیانه 107

قیمت تولید

103.60 2020 01 104 70.1 : 104 ماهیانه 2020-01

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 09 84.7 40.2 : 100 سه ماهه 2019-09

گردش سرمایه

0 2019 12 230 -1276 : 1790 ماهیانه 2020-01

میزان ساخت و ساز

0 2019 12 -8.7 -36 : 77.2 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

207.38 2020 01 -387 -387 : 216 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

0 2018 12 474 374 : 705 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

42.40 2018 12 43.2 42.2 : 59.5 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.70 2019 12 2.4 -9.9 : 8 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.40 2019 12 0.8 -4.4 : 4.2 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

0 2020 02 -0.9 -1.4 : 1.6 ماهیانه 2020-02

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 75.6 75.1 : 84.5 سالیانه 2018-12

نرخ وام بانکی

2.39 2020 01 2.23 2.16 : 7.32 ماهیانه 2.28

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 09 58.5 55.8 : 60.7 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات شرکت

19.00 2019 12 19 17 : 25 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

50.00 2018 12 50 41 : 50 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

22.00 2020 12 22 19 : 22 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.50 2020 02 2.1 -0.9 : 22.6 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

0.00 2020 03 0 0 : 4.75 روزانه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

22.10 2019 12 22.1 22.1 : 22.1 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

0 2019 09 72.5 61.6 : 72.5 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره بین بانکی

-0.42 2020 02 -0.39 -0.42 : 6.9 ماهیانه 2020-02

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.10 2019 12 16.1 15.9 : 16.1 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

8.20 2020 01 7.7 6.3 : 15.5 ماهیانه 2020-01

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 12 7.9 6.7 : 25.5 ماهیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

38.20 2019 12 38.2 38 : 38.2 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 09 1.8 1.6 : 5.7 سه ماهه 2019-09

وام به بخش خصوصی

0 2020 01 9290 8561 : 21306 ماهیانه

ورود توریست

0 2020 02 285865 153320 : 1067416 ماهیانه

واردات

2776.20 2020 01 2733 321 : 3208 ماهیانه 2020-01

هزینه های کار

116.10 2019 12 112 52.46 : 116 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

1948.50 2019 12 1962 1171 : 1963 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2020 02 1724 499 : 2022 ماهیانه 2020-02

هزینه های مصرف کننده

5838.90 2019 12 5661 3085 : 5839 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 103.30 112 113 113 111 116
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.80 1.04 1.14 1.26 0.94 1.48
اطمینان کسب و کار -8.00 -37 -33 -24 -7 -12 2020-02
اندازه اصل تورم 2.09 1.5 1.5 1.5 1.4 1.7 2020-02
ارزش بودجه دولت -30.00 118 117 117 118 117 2020-02
بودجه دولت 0.50 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 78 78 78 78 81 2018-12
بازار سهام 782.48 761 752 742 771 723
پول 1.09 1.08 1.07 1.07 1.08 1.06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 506.40 461 468 496 419 508 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 197.30 209 199 193 195 198 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2109.50 2102 1977 2067 1934 2115
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2122.70 1942 2066 2080 1916 2128
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1567.80 1459 1480 1536 1524 1572
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10960.10 10192 10447 10741 10165 10988 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 26758.90 24564 24564 24564 24564 24749
تولید ناخالص ملی 48007.00 43536 44110 47047 45764 48129
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32742.51 30056 30056 30056 30056 30283
تولید ناخالص داخلی 59.00 53.65 53.65 53.65 53.65 51.42 2019-12
تولید صنعتی 0.30 1 1.5 2 2.2 3.1
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2053.90 1972 1961 2013 2099 2059
تسهیلات اعتباری خریدار 2906.00 2795 2864 2966 2696 2929 2864
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.20 3.2 3.9 4.2 -0.2 5.5 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 0.7 1 1.5 0.3 2.2 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.80 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 2020-01
تورم مواد غذایی 4.60 3 3 3.7 3 3.7 2020-02
جمعیت 2.08 2.06 2.06 2.07 2.06 2.07 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.6 5.6 5.6 5.6 5.1 2018-12
حداقل دستمزد 886.63 905 905 905 905 905 2019-12
دستمزد در تولید 1780.00 1677 1685 1741 1726 1784 2020-01
دستمزد 1807.00 1760 1754 1784 1795 1828 2020-01
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.51 101 99.77 100 99.78 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.32 108 107 108 106 110 2020-02
صادرات 2983.58 2950 2950 2440 2890 2440 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.00 -36 -32 -27 -21 -19 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 105.06 107 107 107 105 109 2020-02
قیمت گازوئیل 1.17 -1.07 -1.02 -0.94 -1.13 -0.94 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.91 106 107 107 106 110 107
قیمت تولید 103.60 104 105 105 104 108 2020-01
موازنه تجاری 207.38 60 60 -150 140 -90 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 42.1 42.1 42.1 42.1 42 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 -10.5 -8 -2 -0.8 2.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 -4.8 -0.6 0.6 -1.4 0.7 2019-12
نرخ وام بانکی 2.39 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22 2020-12
نرخ تورم 0.50 1.9 2 2.1 1.8 2.3 2020-02
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 2020-02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 2019-12
نرخ بیکاری 8.20 9.6 10.8 11.5 8.3 9.5 2020-01
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 2019-12
واردات 2776.20 2890 2890 2590 2750 2710 2020-01
هزینه های کار 116.10 115 115 115 117 117 2019-12
هزینه های دولت 1948.50 1841 1883 1910 1955 1953 2019-12
هزینه های مصرف کننده 5838.90 5318 5434 5722 5533 5854 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی