شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد سوئد
 • نرخ فعلی : 1,730.51
 • بالاترین قیمت روز : 1,730.51
 • پایین ترین قیمت روز : 1,706.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,730.51
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 671.83 (SEK)
 • بالاترین قیمت روز : 671.83
 • پایین ترین قیمت روز : 664.48
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 671.83
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 9.207 (SEK)
 • بالاترین قیمت روز : 9.2278
 • پایین ترین قیمت روز : 9.1962
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 9.207
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 10.3861 (SEK)
 • بالاترین قیمت روز : 10.3861
 • پایین ترین قیمت روز : 10.3831
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 10.3854
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 10.3842
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0019

بازارهای ارزی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کرون سوئد / دلار نامبیا 1.8318 - 1.8318 1.8328 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۳۵
کرون سوئد / دلار نیوزیلند 0.1673 - 0.1673 0.1674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۳۵
کرون سوئد / پزو فیلیپین 5.4214 - 5.4214 5.4254 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۳۵
کرون سوئد / ریال قطر 0.3997 - 0.3997 0.3998 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۳۵
کرون سوئد / لئو رومانی 0.4663 - 0.4663 0.4664 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۳۵

شاخص های بورس سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1734.15 - 1717.72 1734.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm 671.83 - 664.48 671.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Benchmark 584.51 - 578.03 584.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Mid Cap 973.45 - 968.81 975.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Small Cap 898.87 - 887.65 898.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Autoliv Inc. SDB 70.34 - 633.6 70.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
ITAB Shop Concept B 11.4 - 11.4 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Qliro Group 6.2 - 6.14 6.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
eWork Group 60.1 - 60 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Micro Systemations B 24.2 - 23.9 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸

بازار اوراق قرضه سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 2Y -0.409 - -0.404 -0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 5Y -0.3 - -0.288 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20Y 0.342 - 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 10Y -0.036 - -0.035 -0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 15Y 0.09 - 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPP Aktiefond USA 291.552 - 291.552 291.552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 252.94 - 252.85 252.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Spiltan Räntefond Sverige 123.11 - 123.11 123.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 88.85 - 88.11 88.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
AMF Balansfond 302.08 - 302.08 302.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bear DAX X2 AVA 38.79 - 38.68 40.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۰۰
Bull DAX X2 AVA 102.4 - 100.14 99.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۰۰
XACT Bear 2 28.52 - 28.52 29.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
XACT Nordic 30 137.1 - 136.86 137.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
XACT OMXS30 218.38 - 215.75 218.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱

شاخص‌های اقتصادی سوئد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2003 12 8.96 8.66 : 14.53 سالیانه 2003-12

Medical Doctors

0 2016 12 4.5 2.99 : 4.5 سالیانه 2016-12

Coronavirus Cases

0 2020 06 37542 1 : 37814 روزانه 2020-06

Hospital Beds

0 2017 12 2.34 2.22 : 15.64 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2016 12 11.51 9.7 : 11.65 سالیانه 2016-12

CPI مسکن آب و برق

409.64 2020 04 412 95.36 : 417 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 06 4395 0 : 4403 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 4971 1 : 4971 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 12 9 : 18 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 5448834 3403447 : 6962118 سه ماهه

افراد شاغل

0 2020 04 5055 4236 : 5271 ماهیانه 2020-04

افراد بیکار

0 2020 04 389 243 : 503 ماهیانه 2020-04

انتظارات تورم

3.10 2020 04 3.1 0 : 7.8 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

-0.01 2020 06 0.03 -0.54 : 13.87 روزانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 02 5.3 -3.2 : 22.7 ماهیانه 2020-02

اندازه اصل تورم

-0.40 2020 04 0.6 -0.4 : 12.7 ماهیانه 2020-04

استخدام تمام وقت

0 2019 12 3917 2896 : 3917 سه ماهه 2019-12

ارزش بودجه دولت

-38834.00 2020 04 -42076 -132567 : 74438 ماهیانه 2020-04

اطمینان کسب و کار

58.20 2020 04 91.4 53.1 : 119 ماهیانه 2020-04

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 99

استخراج معدن

0 2020 03 5.2 -49.8 : 105 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2019 12 91.3 76 : 91.3 سه ماهه

بدهی های دولت

0 2020 04 1118482 11740 : 1448859 ماهیانه 2020-04

بهره وری

0 2019 12 103 65.3 : 104 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

0.50 2019 12 0.8 -7 : 3.4 سالیانه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 274 181 : 280 سالیانه

بدهی خارجی

0 2019 12 8722 1854 : 8942 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

1666.91 2020 06 1710 98.86 : 3009 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

35.10 2019 12 38.8 35.1 : 72.4 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 12 88.2 43.6 : 88.5 سه ماهه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

0 2019 12 162 96.19 : 163 سالیانه 2019-12

پست های خالی شغلی

0 2020 03 1358 51 : 1520 ماهیانه 2020-04

پول

9.33 2020 06 9.29 5.07 : 11.05 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2019 12 13.41 -10.99 : 30.36 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

164117.00 2020 03 162858 59061 : 177550 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

75893.00 2020 03 76312 40887 : 76312 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

31428.00 2020 03 30900 17383 : 38417 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

44468.00 2020 03 45112 24487 : 46169 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

582269.00 2020 03 581254 186474 : 582269 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

17470.00 2020 03 18049 11279 : 19113 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص ملی

1279738.00 2020 03 1344694 142255 : 1344694 سه ماهه

تولیدات صنعتی

-0.40 2020 03 -0.2 -7.9 : 8.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

225529.00 2020 03 226024 185922 : 228174 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

47193.60 2018 12 46681 29098 : 47194 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

57232.10 2018 12 56611 18143 : 57232 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1259853.00 2020 03 1258320 538572 : 1259853 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از معادن

8413.00 2020 03 8241 6298 : 12448 سه ماهه

ترازنامه بانک

0 2020 04 11404114 1784742 : 13664616 ماهیانه 2020-04

تغییر قیمت تولید کننده

-3.00 2020 04 -3.6 -5.29 : 10.81 ماهیانه 2020-04

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-1.30 2020 04 1.1 -7.7 : 10.9 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی

575.00 2019 12 551 14.84 : 579 سالیانه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

306157.00 2020 03 308818 108838 : 315540 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 04 1093077 28957 : 1179563 ماهیانه 2020-04

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.20 2020 04 -1.7 -6.8 : 5 ماهیانه 2020-04

تغییر اشتغال

0 2019 12 0.2 -1 : 1.1 سه ماهه 2019-12

تولید فولاد

0 2020 03 399 11 : 564 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 03 -14307 -28576 : 41010 سه ماهه

تولید صنعتی

-0.20 2020 03 -1.5 -23.7 : 19.2 ماهیانه

تولید صنعتی

-0.20 2020 03 -1.2 -23.8 : 14.1 ماهیانه

تورم مواد غذایی

3.50 2020 04 2.5 -7.74 : 16.13 ماهیانه 2020-04

تولید الکتریسیته

0 2019 12 14856 8753 : 16434 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2020 03 22489 7205 : 67553 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2020 03 11149 1735 : 23532 سه ماهه 2020-03

جمعیت

10.23 2019 12 10.12 7.47 : 10.23 سالیانه 2019-12

حساب جاری

38.80 2019 12 65 -15.9 : 82.3 سه ماهه 2019-12

حواله

0 2019 12 17.4 3.5 : 31.9 سه ماهه 2019-09

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

3.90 2019 12 1.7 -3.3 : 8.2 سالیانه 2019-12

خانه های مسکونی نوساز

0 2020 03 14.1 1.53 : 35 سه ماهه 2020-03

دستمزد

176.50 2020 03 177 134 : 178 ماهیانه 2020-03

دستمزد در تولید

187.70 2020 03 189 140 : 191 ماهیانه 2020-03

درخواست پناهندگی

0 2019 11 2455 1250 : 38535 ماهیانه 2019-11

درآمدهای دولت

49286.00 2020 04 82297 2727 : 144142 ماهیانه 2020-04

درآمد قابل تصرف شخص

596414.00 2020 03 582605 71757 : 661566 سه ماهه 2020-03

ذخایر طلا

0 2020 03 126 126 : 185 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 04 549148 34098 : 573065 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 3 1 : 6 سالیانه

رشد دستمزد

2.50 2019 12 2.6 1.9 : 7.1 ماهیانه 2019-11

رتبه رقابتی

0 2019 12 9 2 : 10 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 03 99.73 93.45 : 126 ماهیانه

سن بازنشستگی مردان

62.00 2020 12 61 61 : 62 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی زنان

62.00 2020 12 61 61 : 62 سالیانه 2020-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

21.40 2019 12 42.8 -69.8 : 349 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 22847 4527 : 22847 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2019 12 81.66 5.4 : 81.66 سالیانه

شاخص مسکن

0 2020 04 244 100 : 246 ماهیانه 2020-04

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

448.96 2020 04 455 94.6 : 468 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 85 84 : 95 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.94 0.01 : 3.98 سالیانه

شاخص PMI تولید

39.20 2020 05 36.4 34 : 70.4 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

39.00 2020 05 39 34.5 : 67.2 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

332.90 2020 04 334 27.7 : 338 ماهیانه 2020-04

صادرات

106700.00 2020 04 131400 970 : 137600 ماهیانه 2020-04

ضریب اطمینان مصرف کننده

77.30 2020 04 89.4 42.5 : 123 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M3

0 2020 04 3953263 987445 : 4015889 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M2

0 2020 04 3834576 840564 : 3900996 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M0

0 2020 04 59080 53430 : 100763 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

0 2020 04 3360454 627592 : 3416163 ماهیانه 2020-04

فروش اسلحه

0 2018 12 84 13 : 898 سالیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

106.58 2020 03 107 74.35 : 108 ماهیانه 2020-04

قیمت مصرف کننده اصلی

217.59 2020 04 218 98.21 : 221 ماهیانه 2020-04

قیمت واردات

0 2020 04 109 63.6 : 128 ماهیانه 2020-04

قیمت تولید

111.10 2020 04 111 67 : 115 ماهیانه 2020-04

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 1087 824 : 1177 سه ماهه 2019-12

قیمت صادرات

0 2020 04 111 77.1 : 127 ماهیانه 2020-04

قیمت گازوئیل

1.37 2020 05 1.2 0.94 : 2.25 ماهیانه 2020-05

گردش سرمایه

0 2019 12 87.1 -149 : 163 سه ماهه 2019-09

میزان ساخت و ساز

0 2020 02 -7.2 -10.8 : 19.5 ماهیانه 2020-02

میزان سفارشات جدید

0 2020 03 104 73 : 134 ماهیانه

مخارج خانوار

-5.40 2020 02 -0.3 -3.5 : 3.2 ماهیانه

موجودی انبارهای تجاری

5242.49 2019 12 -5488 -15697 : 18821 سه ماهه

میزان رشد وام

0 2020 04 5.2 -3.3 : 23.5 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

0 2018 12 5527 3678 : 6607 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

49.30 2019 12 49.8 49.3 : 70.5 سالیانه 2019-12

موازنه تجاری

7600.00 2020 04 5200 -10500 : 21900 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.40 2020 03 0.5 -6 : 7.5 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.10 2020 03 0 -3.8 : 3.4 سه ماهه 2020-03

نرخ تورم

-0.30 2020 04 -0.2 -1.4 : 3.36 ماهیانه 2020-04

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 65.2 64.1 : 69.5 سالیانه 2018-12

نرخ وام

0.20 2020 05 0.2 0.2 : 9.5 ماهیانه 2020-05

نرخ تورم

-0.40 2020 04 0.6 -1.6 : 15.5 ماهیانه 2020-04

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 04 72.3 69.2 : 75.3 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات شرکت

21.40 2020 12 21.4 21.4 : 60.1 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

57.20 2020 12 57.2 51.5 : 61.4 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

7.00 2020 12 7 7 : 7 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

0.00 2020 05 0 -0.5 : 8.91 روزانه 2020-05

نرخ تامین اجتماعی

38.42 2020 12 38.42 38.4 : 39.9 سالیانه 2020-12

نرخ اشتغال

0 2020 04 67.1 62.6 : 70.8 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره بین بانکی

0.17 2020 06 0.16 -0.65 : 13.13 روزانه 2020-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

31.42 2020 12 31.42 31.4 : 32.9 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

-0.10 2020 05 -0.1 -1.25 : 8 ماهیانه 2020-05

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 12 0.8 0.3 : 3.5 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 04 19.5 2.9 : 27.8 ماهیانه 2020-04

نرخ بیکاری

8.20 2020 04 7.1 1.3 : 10.5 ماهیانه 2020-04

وام به بخش خصوصی

0 2020 04 1501733 344995 : 1523262 ماهیانه 2020-04

ورشکستگی

0 2020 03 629 276 : 2148 ماهیانه 2020-04

واردات

99100.00 2020 04 126200 1020 : 144900 ماهیانه 2020-04

هزینه های کار

133.80 2020 03 138 100 : 138 ماهیانه 2020-03

هزینه های دولت

325528.00 2020 03 326381 207171 : 327789 سه ماهه 2020-03

هزینه های مالی

88120.00 2020 04 124373 1377 : 160780 ماهیانه 2020-04

هزینه های مصرف کننده

562816.00 2020 03 572308 265323 : 572308 سه ماهه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 409.64 416 418 415 407 423
انتظارات تورم 3.10 0.2 0.5 0.8 -0.8 1.2
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
اندازه اصل تورم -0.40 0.2 0.6 1 -1 1.5 2020-04
ارزش بودجه دولت -38834.00 62600 -168400 -1400 -42100 -127050 2020-04
اطمینان کسب و کار 58.20 79 83 85 78 91 2020-04
بودجه دولت 0.50 -4 -4 -1.6 -4 -1.6 2019-12
بازار سهام 1666.91 1631 1593 1555 1670 1481
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 45 45 46 45 46 2018-12
پول 9.33 9.43 9.49 9.54 9.38 9.65
تولید ناخالص داخلی از ساخت 164117.00 158750 151178 156955 155669 160551
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75893.00 70976 69782 72449 70069 74109 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 31428.00 33443 32000 33223 32683 33984
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44468.00 43067 41097 42667 42010 43645
تولید ناخالص داخلی از خدمات 582269.00 549824 531444 551754 535084 564394
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17470.00 17486 17382 18046 16929 18459 2020-03
تولید ناخالص ملی 1279738.00 1218456 1271846 1320452 1241018 1350700
تولیدات صنعتی -0.40 -0.8 -0.6 0.5 1 0.6
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 225529.00 213001 205721 213582 209943 218475
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47193.60 48400 48400 44582 48400 49000
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232.10 58000 58000 58790 58000 58790
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1259853.00 1197894 1157984 1202238 1171422 1229779 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 8413.00 6184 6206 6443 6124 6591
تغییر قیمت تولید کننده -3.00 -2.3 -1 0.3 -4.2 1.4 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.30 -2.1 -2.6 2 -4.7 3 2020-04
تولید ناخالص داخلی 575.00 600 600 625 600 625 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306157.00 302435 290622 301729 294996 308641
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.6 1 0.9 -0.4 0.4 2020-04
تولید صنعتی -0.20 -2.6 -1.8 2.4 -6 3
تولید صنعتی -0.20 -2.9 -2 2.5 -6.2 3.2
تورم مواد غذایی 3.50 0.9 1 1.2 1.5 1.9 2020-04
جمعیت 10.23 10.36 10.36 10.48 10.36 10.48 2019-12
حساب جاری 38.80 34.4 30 30 15 28 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.6 3.6 4 3.6 4 2019-12
دستمزد 176.50 175 179 180 179 183 2020-03
دستمزد در تولید 187.70 186 191 192 193 195 2020-03
درآمدهای دولت 49286.00 67400 41600 75900 52900 47950 2020-04
درآمد قابل تصرف شخص 596414.00 543827 536706 557217 665502 569982 2020-03
رشد دستمزد 2.50 2.6 2.8 2.8 2.5 3.3 2019-11
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21.40 25.9 37.8 37.8 27 40.5 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 448.96 458 470 458 457 475
شاخص PMI تولید 39.20 42 47 50 40 54
شاخص PMI خدمات 39.00 44 48 50.4 38 55
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 332.90 337 339 337 332 343 2020-04
صادرات 106700.00 119900 109500 120500 111800 114500 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.30 75 78 85 72 91 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.58 108 112 112 108 115 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 217.59 220 226 220 216 230 2020-04
قیمت تولید 111.10 111 113 111 110 115 2020-04
قیمت گازوئیل 1.37 1.1 1.05 0.99 1.16 0.94 2020-05
مخارج خانوار -5.40 0.7 0.5 1 -0.6 0.5
موجودی انبارهای تجاری 5242.49 16400 10900 -2400 25600 -6200
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.30 54 54 51 54 51 2019-12
موازنه تجاری 7600.00 5800 -4000 2000 2400 -4000 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -7.2 -5.8 -2.2 -12.6 6.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 2.4 1.5 1.4 -9.2 0.9 2020-03
نرخ تورم -0.30 -0.3 0.5 0.4 -0.6 0.3 2020-04
نرخ وام 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2020-05
نرخ تورم -0.40 0.2 0.5 0.8 -0.8 1.2 2020-04
نرخ مالیات شرکت 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7 2020-12
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-05
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 2020-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 2020-12
نرخ بهره سپرده -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 2020-05
نرخ بیکاری 8.20 10.1 10.4 9.9 9.5 8.8 2020-04
واردات 99100.00 114100 116500 118500 109400 120300 2020-04
هزینه های کار 133.80 135 137 138 136 139 2020-03
هزینه های دولت 325528.00 309317 298439 309844 302657 316942 2020-03
هزینه های مالی 88120.00 4800 210000 77300 95000 175000 2020-04
هزینه های مصرف کننده 562816.00 534631 519787 539652 522204 552014 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی