شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سودان سودان
 • نرخ فعلی : 9,720.5
 • بالاترین قیمت روز : 9,722.8
 • پایین ترین قیمت روز : 9,713.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۵:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.8
 • نرخ فعلی : 1,682.06 (SDD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,682.47
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.76
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.62
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۳:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13
 • نرخ فعلی : 39.34 (SDD)
 • بالاترین قیمت روز : 39.36
 • پایین ترین قیمت روز : 39.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۳:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
 • نرخ فعلی : 0.8821 (SDD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی سودان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پوند سودان 62.43 - 62.36 63.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۹
دلار / پوند سودان 55.2552 - 55.2552 55.2552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
پوند سودان / دلار 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / پوند سودان 59.5731 - 59.5731 59.5731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
پوند سودان / پوند انگلیس 0.0168 - 0.0168 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سودان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 5026 1 : 5173 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 1522 0 : 1625 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 195 0 : 298 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 162 135 : 171 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 823442 9009 : 823442 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-8.50 2018 12 -6.6 -8.5 : 0.7 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

62.00 2018 12 53.5 47.6 : 139 سالیانه 2018-12

پول

55.00 2020 06 55 2.35 : 55 روزانه

تولید ناخالص داخلی

55.00 2019 12 40.85 1.31 : 123 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4435.86 2017 12 4357 1762 : 4436 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2020 01 79 0.1 : 520 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه

1855.60 2018 12 1946 709 : 1946 سالیانه

جمعیت

42.80 2019 12 41.8 7.54 : 42.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.40 2018 12 -2.5 -15.22 : 1.23 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 12 -2172 -2376 : 1756 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 172 106 : 177 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 215 -390 : 1565 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 2716 327 : 4579 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

2231.72 2018 08 2227 105 : 2232 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 16 11 : 23 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.18 5.14 : 6.69 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

2339.20 2019 12 2291 98.09 : 2339 ماهیانه 2019-12

صادرات

0 2019 09 234449 141830 : 4060977 ماهیانه 2019-09

عرضه پول M1

0 2020 03 453288 2634 : 479525 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 03 726424 4269 : 764699 ماهیانه 2020-03

گردش سرمایه

0 2019 09 448 -964 : 1741 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-703105.00 2019 09 -698910 -5102027 : 704214 ماهیانه 2019-09

مخارج نظامی

2254.00 2018 12 4383 235 : 6974 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 10 : 17 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

15.00 2018 12 15 15 : 20 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 15 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

16.50 2020 02 15.7 7 : 17.3 روزانه 2020-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.40 2019 12 4.1 -2.4 : 7.7 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

13.00 2019 12 12.9 12.7 : 14.2 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

81.60 2020 03 71.4 -1 : 182 ماهیانه 2020-03

نرخ تورم

2.09 2019 12 3.97 -1.98 : 24.85 ماهیانه 2019-12

واردات

0 2019 12 763353 174078 : 1318979 ماهیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -8.50 -10.3 -10.3 -10 -10.3 -10 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 67 67 67 67 68 2018-12
پول 55.00 55.8 56.2 56.6 55.4 57.4
تولید ناخالص داخلی 55.00 60 60 75 60 75 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4435.86 4634 4634 4752 4869 4752 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1855.60 1863 1863 1863 1863 1876
جمعیت 42.80 43.9 43.78 44.75 43.9 44.77 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -5 -5 -5 -5 -6 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2231.72 2790 2678 2611 3124 3003
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2339.20 3823 3416 2755 3347 3928 2019-12
موازنه تجاری -703105.00 -529860 -528406 -530602 -532797 -527034 2019-09
مخارج نظامی 2254.00 3450 3450 3450 3450 3600
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ بهره 16.50 15 15 15 16 16 2020-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 -5 -5 3 -5 3 2019-12
نرخ بیکاری 13.00 13 13 13 13 12.9 2019-12
نرخ تورم 81.60 77 55 25 80 15 2020-03
نرخ تورم 2.09 6.3 7 7.1 5.8 8 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی