رواندا رواندا
رواندا

رواندا

جمهوری رواندا کشوری است کوچک در مرکز آفریقا. پایتخت آن کیگالی است. رواندا کشوری است سرسبز و با آب و هوای استوایی در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا. خاطره قتل‌عام توتسی‌ها در آن در سال ۱۹۹۴ هنوز در اذهان باقی‌مانده‌است. به دنبال قتل‌عام سال ۱۹۹۴ دادگاهی بنام دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا تشکیل شد. این کشور با اوگاندا، بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و تانزانیا همسایه است.
 • نرخ فعلی : 148.07
 • بالاترین قیمت روز : 148.07
 • پایین ترین قیمت روز : 148.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 148.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 111.32
 • بالاترین قیمت روز : 111.32
 • پایین ترین قیمت روز : 111.32
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 111.32
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1,005
 • بالاترین قیمت روز : 997.42
 • پایین ترین قیمت روز : 1,005
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 14.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,005.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۰:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 1,005
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1,225.1
 • بالاترین قیمت روز : 1,225.1
 • پایین ترین قیمت روز : 1,216.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 8.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,222.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۳:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1,216.35
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.75

بازارهای ارزی رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک رواندا 1005 - 1005 997.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۵۰
یورو / فرانک رواندا 1225.1 1216.35 1216.35 1225.1 8.75 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۴۳
راند آفریقای جنوبی / فرانک رواندا 71.5345 - 71.5345 71.5345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۲۸
فرانک رواندا / راند آفریقای جنوبی 0.0139 - 0.0139 0.0139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۲:۲۸
فرانک رواندا / پوند انگلیس 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۲:۵۶

شاخص های بورس رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 148.07 - 148.07 148.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۹:۰۲
Rwanda Share 111.32 - 111.32 111.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۹:۰۲

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 139 - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bank of Kigali 265 - 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸

شاخص‌های اقتصادی رواندا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 25934 0 : 25976 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 24486 0 : 24592 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

0 2021 04 129 87.71 : 129 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 344 0 : 345 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 10257 2738 : 10599 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 29 29 : 143 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 33

استخراج معدن

0 2020 12 -72.2 -72.9 : 184 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2021 02 2245 97.2 : 2280 ماهیانه

افراد بیکار

0 2020 08 905 537 : 905 سه ماهه 2020-08

افراد شاغل

0 2020 08 3199 3153 : 3668 سه ماهه 2020-08

اندازه اصل تورم

5.20 2021 04 5.3 1.3 : 19.1 ماهیانه

بودجه دولت

-6.20 2019 12 -4.3 -6.2 : -0.1 سالیانه

بدهی خارجی

0 2017 12 2453 511 : 3010 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

51.40 2019 12 45 19.5 : 120 سالیانه 2019-12

پول

997.68 2021 05 998 320 : 999 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2226.20 2019 12 2089 543 : 2226 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

904.70 2019 12 849 220 : 905 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1093.00 2020 12 1045 286 : 1130 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2331.00 2020 12 2238 813 : 2346 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

35.00 2020 12 30 10 : 49 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

579.00 2020 12 573 268 : 579 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

173.00 2020 12 157 34 : 178 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

207.00 2020 12 200 77 : 207 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 12 -32 -65 : 60 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

102.00 2020 12 89 25 : 132 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

128.00 2020 12 138 37 : 138 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

10.12 2019 12 9.63 0.12 : 10.12 سالیانه

تولید صنعتی

2.30 2020 12 -7.6 -40.7 : 49.3 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 12 -0.4 -43.5 : 35.3 ماهیانه

تورم مواد غذایی

0.40 2021 04 -0.5 -14.2 : 26.6 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

3.90 2021 03 2.6 -4.44 : 17.25 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

663.00 2020 12 602 93 : 663 سه ماهه

جمعیت

12.66 2020 12 12.37 2.94 : 12.66 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2019 12 -736 -1352 : 99.12 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.70 2019 12 -7.8 -15.9 : 1.8 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 538400 538400 : 538400 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 51 44 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 108 58 : 108 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8324 103 : 11299 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 306 119 : 384 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 2.95 0.42 : 3.94 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.94 3.99 : 52.82 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 53 25 : 56 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

122.83 2021 04 123 81.3 : 146 ماهیانه

صادرات

0 2020 12 113 37.16 : 591 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

138.22 2021 04 137 79.84 : 141 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 12 111 50 : 111 سه ماهه

عرضه پول M3

0 2021 02 2794 148 : 12750 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 02 1207 79.5 : 1246 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 02 2142 118 : 2188 ماهیانه

قیمت تولید

148.40 2021 03 147 100 : 148 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2019 12 -402 -815 : 427 سالیانه

مخارج نظامی

122.30 2019 12 119 31 : 152 سالیانه

موازنه تجاری

-194.20 2020 12 -215 -1268 : -101 ماهیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.90 2021 04 1.4 -3.94 : 4.04 ماهیانه

نرخ وام

16.01 2021 03 15.92 14.16 : 17.85 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 08 55.1 52.3 : 58.2 سه ماهه 2020-08

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.60 2020 12 -3.6 -12.4 : 13.4 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

4.20 2020 12 10.8 -10.2 : 13.2 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره

4.50 2021 05 4.5 4.5 : 9 روزانه 2021-05

نرخ تورم

2.70 2021 04 1.7 -15.8 : 28.1 ماهیانه 2021-04

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2020 12 3 3 : 3 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

8.00 2020 12 8 8 : 8 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 08 27.2 17.3 : 27.2 سه ماهه 2020-08

نرخ بیکاری

16.00 2020 08 22.1 1 : 22.1 سه ماهه 2020-08

نرخ بهره سپرده

7.64 2020 12 7.64 5 : 11.01 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

5.19 2021 03 5.18 2.28 : 12.85 ماهیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2020 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ اشتغال

48.90 2020 08 43 43 : 48.9 سه ماهه 2020-08

واردات

0 2020 12 328 157 : 1859 ماهیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 219000 219000 : 219000 سالیانه

هزینه های دولت

377.00 2020 12 343 97 : 432 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

1585.00 2020 12 1719 594 : 1824 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 5.20 4.3 3.6 3.3 4.7 3.2
بودجه دولت -6.20 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 69 69 69 69 69.5 2019-12
پول 997.68 1024 1037 1051 1011 1078
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2226.20 2150 2150 2150 2150 2230
تولید ناخالص داخلی سرانه 904.70 845 845 845 845 950
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1093.00 1087 1149 1143 1015 1229
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2331.00 2328 2450 2438 2241 2621
تولید ناخالص داخلی از معادن 35.00 31.2 36.79 36.61 24.42 39.36
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 579.00 596 609 606 623 651
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 173.00 163 182 181 135 195
تولید ناخالص داخلی از ساخت 207.00 208 218 217 191 233
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 102.00 92.56 107 107 73.26 115
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128.00 144 135 134 132 144
تولید ناخالص داخلی 10.12 9.4 9.4 9.4 9.4 10.3
تولید صنعتی 2.30 3 4 4 5 6
تورم مواد غذایی 0.40 4 7 6 3.4 12
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 663.00 626 697 694 527 746
جمعیت 12.66 13.4 13.26 13.26 13.4 13.58 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -10 -10 -10 -10 -8 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.83 151 126 127 150 131
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.22 146 144 142 139 150
قیمت تولید 148.40 147 134 152 146 155
مخارج نظامی 122.30 132 140 140 132 140
موازنه تجاری -194.20 -100 -100 -100 -100 -100 2020-12
نرخ تورم -0.90 2.8 3.4 3.4 2.8 3.1
نرخ وام 16.01 16.3 16.5 17.11 16.3 17.11
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.60 4 5.1 4.6 11 7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 2.3 3.5 3.5 2.5 2.4 2020-12
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 3.5 2021-05
نرخ تورم 2.70 3.6 4 3.8 2.5 4.5 2021-04
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
نرخ تامین اجتماعی 8.00 8 8 8 8 8
نرخ بیکاری 16.00 16 15 14 18 14 2020-08
نرخ بهره سپرده 7.64 7.14 5.45 7.14 7.64 6.64
نرخ بهره بین بانکی 5.19 5.2 5.1 5.1 5.2 5.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ اشتغال 48.90 45.4 46 46 45.4 46 2020-08
هزینه های دولت 377.00 357 396 394 395 424
هزینه های مصرف کننده 1585.00 1788 1666 1658 1497 1782
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی