رواندا رواندا
رواندا

رواندا

جمهوری رواندا کشوری است کوچک در مرکز آفریقا. پایتخت آن کیگالی است. رواندا کشوری است سرسبز و با آب و هوای استوایی در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا. خاطره قتل‌عام توتسی‌ها در آن در سال ۱۹۹۴ هنوز در اذهان باقی‌مانده‌است. به دنبال قتل‌عام سال ۱۹۹۴ دادگاهی بنام دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا تشکیل شد. این کشور با اوگاندا، بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و تانزانیا همسایه است.
 • نرخ فعلی : 148.15
 • بالاترین قیمت روز : 148.15
 • پایین ترین قیمت روز : 148.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ دی
 • نرخ روز گذشته : 148.15
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 110.05
 • بالاترین قیمت روز : 110.05
 • پایین ترین قیمت روز : 110.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ دی
 • نرخ روز گذشته : 110.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 995
 • بالاترین قیمت روز : 995
 • پایین ترین قیمت روز : 981.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 13.09
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 981.91
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۴:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 995
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1,206.84
 • بالاترین قیمت روز : 1,208.43
 • پایین ترین قیمت روز : 1,206.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,207.83
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۵:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 1,208.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.19

بازارهای ارزی رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / فرانک رواندا 1206.84 - 1206.84 1208.43 1.19 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار / فرانک رواندا 995 981.91 981.91 995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۵۴
فرانک رواندا / راند آفریقای جنوبی 0.015 - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
راند آفریقای جنوبی / فرانک رواندا 66.3149 - 66.3149 66.3149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
فرانک رواندا / پوند انگلیس 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۲:۵۶

شاخص های بورس رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 148.15 - 148.15 148.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۸:۰۱
Rwanda Share 110.05 - 110.05 110.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۸:۰۱

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 139 - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bank of Kigali 265 - 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸

شاخص‌های اقتصادی رواندا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 12647 0 : 12975 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 8184 0 : 8681 روزانه 2021-01

CPI مسکن آب و برق

0 2020 12 128 87.71 : 128 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 01 174 0 : 177 روزانه 2021-01

آدرس های IP

0 2017 03 10257 2738 : 10599 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 29 29 : 143 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 33

استخراج معدن

0 2020 09 -48.9 -72.7 : 184 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 06 1938 97.2 : 2003 ماهیانه

افراد بیکار

0 2020 08 905 537 : 905 سه ماهه 2020-08

افراد شاغل

0 2020 08 3199 3153 : 3668 سه ماهه 2020-08

اندازه اصل تورم

5.60 2020 12 5.6 1.3 : 19.1 ماهیانه

بودجه دولت

-4.30 2018 12 -4.3 -5.3 : -0.1 سالیانه

بدهی خارجی

0 2017 12 2453 511 : 3010 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

51.40 2019 12 45 19.5 : 120 سالیانه 2019-12

پول

964.91 2021 01 989 320 : 989 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2226.20 2019 12 2089 543 : 2226 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

904.70 2019 12 849 220 : 905 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

914.00 2020 06 1082 286 : 1130 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2238.00 2020 09 2019 813 : 2346 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

30.00 2020 09 22 10 : 49 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

573.00 2020 09 561 268 : 573 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

157.00 2020 09 122 34 : 178 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

200.00 2020 09 172 77 : 200 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 09 -64 -64 : 97 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

89.00 2020 09 66 25 : 132 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

138.00 2020 09 119 37 : 138 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

10.12 2019 12 9.63 0.12 : 10.12 سالیانه

تولید صنعتی

6.10 2020 09 -4.3 -40.7 : 49.3 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 09 3.4 -43.5 : 35.3 ماهیانه

تورم مواد غذایی

4.00 2020 12 4.9 -14.2 : 26.6 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

5.70 2020 11 3.7 -4.44 : 17.25 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

602.00 2020 09 475 93 : 659 سه ماهه

جمعیت

12.37 2019 12 12.3 2.94 : 12.37 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 -736 -1352 : 99.12 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.70 2019 12 -7.8 -15.9 : 1.8 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 538400 538400 : 538400 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 48 44 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 108 58 : 108 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8324 103 : 11299 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 306 119 : 384 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 2.95 0.42 : 3.94 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.94 3.99 : 52.82 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 56 25 : 56 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

120.77 2020 12 121 81.3 : 146 ماهیانه

صادرات

0 2020 09 212 37.16 : 591 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

138.04 2020 12 140 79.84 : 141 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 09 108 50 : 111 سه ماهه

عرضه پول M3

0 2020 06 2522 148 : 12750 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 06 1135 79.5 : 1185 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 06 1953 118 : 2061 ماهیانه

قیمت تولید

145.36 2020 11 143 100 : 145 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2018 12 -397 -815 : 427 سالیانه

مخارج نظامی

119.50 2018 12 116 32.3 : 158 سالیانه

موازنه تجاری

-142.80 2020 09 -185 -1268 : -101 ماهیانه 2020-09

نرخ تورم

-1.30 2020 12 -0.8 -3.94 : 4.04 ماهیانه

نرخ وام

0 2020 04 16.23 14.16 : 17.85 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 08 55.1 52.3 : 58.2 سه ماهه 2020-08

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.60 2020 09 -12.4 -12.4 : 13.4 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

10.80 2020 09 -10.2 -10.2 : 13.2 سه ماهه 2020-09

نرخ بهره

4.50 2020 12 4.5 4.5 : 9 روزانه 2020-12

نرخ تورم

3.90 2020 12 4.5 -15.8 : 28.1 ماهیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

8.00 2019 12 8 8 : 8 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 08 27.2 17.3 : 27.2 سه ماهه 2020-08

نرخ بیکاری

16.00 2020 08 22.1 1 : 22.1 سه ماهه 2020-08

نرخ بهره سپرده

7.64 2019 12 5.39 5 : 11.01 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

0 2020 01 5.52 2.28 : 12.85 ماهیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ اشتغال

48.90 2020 08 43 43 : 48.9 سه ماهه 2020-08

واردات

0 2020 09 396 157 : 1859 ماهیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 219000 219000 : 219000 سالیانه

هزینه های دولت

343.00 2020 09 356 97 : 432 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

1584.00 2020 09 1524 594 : 1682 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 5.60 3.5 3.2 3.3 4 3.2
بودجه دولت -4.30 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 69 69 69 69 69.5 2019-12
پول 964.91 1015 1029 1042 1002 1069
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2226.20 2150 2150 2150 2150 2230
تولید ناخالص داخلی سرانه 904.70 845 845 845 845 950
تولید ناخالص داخلی از خدمات 914.00 1015 951 1179 1109 1027
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2238.00 2241 2328 2383 2304 2514
تولید ناخالص داخلی از معادن 30.00 24.42 31.2 69.89 30.75 33.71
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573.00 623 596 612 579 644
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 157.00 135 163 181 153 176
تولید ناخالص داخلی از ساخت 200.00 191 208 142 188 225
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 89.00 73.26 92.56 105 111 99.99
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138.00 132 144 115 133 155
تولید ناخالص داخلی 10.12 9.4 9.4 9.4 9.4 10.3
تولید صنعتی 6.10 5 3 4 2 6
تورم مواد غذایی 4.00 16.4 17 17 15.8 18
تغییر قیمت تولید کننده 5.70 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 602.00 527 626 761 608 676
جمعیت 12.37 13.4 13.4 13.26 13.4 13.58 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -10 -10 -10 -10 -8 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.77 154 154 129 126 137
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.04 143 149 147 143 157
قیمت تولید 145.36 146 147 134 147 152
مخارج نظامی 119.50 132 132 140 132 140
موازنه تجاری -142.80 -100 -100 -100 -100 -100 2020-09
نرخ تورم -1.30 2.8 2.8 3.4 2.8 3.1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 11 4 5 2.5 7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.80 2.5 2.3 3.5 1.7 2.4 2020-09
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4.5 3.5 2020-12
نرخ تورم 3.90 5.5 6 6.5 4.5 6.8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
نرخ تامین اجتماعی 8.00 8 8 8 8 8
نرخ بیکاری 16.00 18 16 15 14.7 16 2020-08
نرخ بهره سپرده 7.64 7.14 7.14 7.14 7.64 7.14
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ اشتغال 48.90 45.4 45.4 46 45.4 46 2020-08
هزینه های دولت 343.00 395 357 369 387 385
هزینه های مصرف کننده 1584.00 1692 1647 1760 1724 1780
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی