شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رواندا رواندا
رواندا

رواندا

رواندا با نام رسمی جمهوری رواندا کشوری است کوچک در مرکز آفریقا. پایتخت آن کیگالی (۷۴۵،۰۰۰ نفر) است. رواندا کشوری است سرسبز و با آب و هوای استوایی در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا. خاطره قتل‌عام توتسی‌ها در آن در سال ۱۹۹۴ هنوز در اذهان باقی‌مانده‌است. به دنبال قتل‌عام سال ۱۹۹۴ دادگاهی به نام دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا تشکیل شد. این کشور با اوگاندا، بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و تانزانیا همسایه است.
 • نرخ فعلی : 148.81
 • بالاترین قیمت روز : 148.81
 • پایین ترین قیمت روز : 148.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 148.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 113.43
 • بالاترین قیمت روز : 113.43
 • پایین ترین قیمت روز : 113.43
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 113.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 960
 • بالاترین قیمت روز : 960
 • پایین ترین قیمت روز : 952.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 10.83
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.8%
 • نرخ بازگشایی بازار : 952.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۵۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 960
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1,140.29
 • بالاترین قیمت روز : 1,140.48
 • پایین ترین قیمت روز : 1,123.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 20
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,139.81
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۲۸:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 1,123.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 16.89

بازارهای ارزی رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / فرانک رواندا 1140.29 1140.38 1123.4 1140.48 16.89 1.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۲۸
دلار / فرانک رواندا 960 952.36 952.36 960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۵۷
راند آفریقای جنوبی / فرانک رواندا 55.5149 - 55.5149 55.5149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۵۰
فرانک رواندا / راند آفریقای جنوبی 0.0179 - 0.0179 0.0179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۵۰
فرانک رواندا / دلار 0.001 - 0.001 0.001 0.00 10.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۳:۴۹

شاخص های بورس رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 148.81 - 148.81 148.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۹:۰۲
Rwanda Share 113.43 - 113.43 113.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۹:۰۲

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 139 - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bank of Kigali 265 - 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸

شاخص‌های اقتصادی رواندا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 08 2062 5 : 2092 روزانه 2020-08

Coronavirus Recovered

0 2020 08 1169 0 : 1222 روزانه 2020-08

CPI مسکن آب و برق

0 2020 05 122 87.71 : 126 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 08 5 0 : 5 روزانه 2020-08

آسانی کسب و کار

0 2019 12 29 29 : 143 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 10257 2738 : 10599 سه ماهه

افراد شاغل

0 2020 02 3406 3153 : 3569 سه ماهه 2020-02

افراد بیکار

0 2020 02 620 537 : 620 سه ماهه 2020-02

اندازه اصل تورم

4.20 2020 06 3.8 1.3 : 19.1 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 01 1826 97.2 : 1869 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 08 : ماهیانه 31

استخراج معدن

0 2020 02 102 -54.3 : 184 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

41.10 2018 12 40.2 19.5 : 120 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-4.30 2018 12 -4.3 -5.3 : -0.1 سالیانه

بدهی خارجی

0 2017 12 2453 511 : 3010 سالیانه

پول

958.48 2020 08 958 320 : 961 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

565.00 2020 03 561 268 : 570 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

183.00 2020 03 189 77 : 196 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

149.00 2020 03 178 34 : 178 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

30.00 2020 03 43 10 : 49 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2226.20 2019 12 2089 543 : 2226 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1082.00 2020 03 1130 286 : 1130 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

904.70 2018 12 781 208 : 826 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2248.00 2020 03 2346 813 : 2346 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 4 -68 : 55 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

108.00 2020 03 126 25 : 132 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

1.80 2020 05 3.6 -4.44 : 17.25 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

593.00 2020 03 659 93 : 659 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2020 02 14.4 -13.5 : 49.3 ماهیانه

تورم مواد غذایی

14.30 2020 06 13.5 -14.2 : 26.6 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

130.00 2020 03 127 37 : 137 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

10.12 2019 12 9.63 0.12 : 10.12 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 02 7.7 -13.8 : 35.3 ماهیانه

جمعیت

12.37 2019 12 12.3 2.94 : 12.37 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -699 -1352 : 99.12 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-7.80 2018 12 -7.7 -15.9 : 1.8 سالیانه 2018-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 538400 538400 : 538400 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 48 44 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 108 58 : 108 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2018 12 271 119 : 315 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8324 103 : 11299 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

146.18 2020 05 120 81.3 : 146 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 56 25 : 56 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 2.18 0.42 : 3.94 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.94 3.99 : 52.82 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

135.78 2020 06 135 79.84 : 137 ماهیانه

صادرات

0 2020 04 108 37.16 : 591 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 98 50 : 109 سه ماهه

عرضه پول M2

0 2020 01 1880 118 : 1880 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 01 2391 148 : 12750 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 01 1148 79.5 : 1148 ماهیانه

قیمت تولید

141.20 2020 05 143 100 : 144 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2018 12 -397 -815 : 427 سالیانه

موازنه تجاری

-128.60 2020 04 -192 -1268 : -101 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

119.50 2018 12 116 32.3 : 158 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.60 2020 03 8.4 0.3 : 13.4 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-4.20 2020 03 1 -4.2 : 13.2 سه ماهه 2020-03

نرخ تورم

0.20 2020 06 0.7 -3.94 : 4.04 ماهیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 02 55 52.3 : 55.6 سه ماهه 2020-02

نرخ وام

0 2020 04 16.23 14.16 : 17.85 ماهیانه

نرخ تورم

10.30 2020 06 9.9 -15.8 : 28.1 ماهیانه 2020-06

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ بهره

4.50 2020 07 4.5 4.5 : 9 روزانه 2020-07

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ اشتغال

48.30 2020 02 46.5 43.9 : 48.3 سه ماهه 2020-02

نرخ بهره سپرده

7.64 2019 12 5.39 5 : 11.01 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

0 2020 01 5.52 2.28 : 12.85 ماهیانه

نرخ بیکاری

15.40 2019 11 16 1 : 17.8 سه ماهه 2019-11

نرخ تامین اجتماعی

8.00 2019 12 8 8 : 8 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 02 19.6 17.3 : 20.6 سه ماهه 2020-02

واردات

0 2020 04 300 157 : 1859 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

1682.00 2020 03 1642 594 : 1682 سه ماهه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 219000 219000 : 219000 سالیانه

هزینه های دولت

378.00 2020 03 341 97 : 432 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 4.20 3.2 3 3.2 3.4 3.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 65 57 57 65 57 2018-12
بودجه دولت -4.30 -8 -6 -6 -8 -6
پول 958.48 983 996 1009 971 1035
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 565.00 573 582 589 567 609
تولید ناخالص داخلی از ساخت 183.00 193 188 191 190 205
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 149.00 182 153 155 169 193
تولید ناخالص داخلی از معادن 30.00 43.95 30.9 31.26 40.4 46.71
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2226.20 2050 2150 2150 2050 2150
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1082.00 1155 1114 1127 1139 1228
تولید ناخالص داخلی سرانه 904.70 750 845 845 750 845
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2248.00 2398 2315 2342 2344 2549
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 108.00 129 111 113 133 137
تغییر قیمت تولید کننده 1.80 3.1 3.1 3.1 4.2 3.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 593.00 674 611 618 609 716
تورم مواد غذایی 14.30 20 14 18 18 18
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130.00 130 134 135 138 138
تولید ناخالص داخلی 10.12 8.6 9.4 9.4 8.6 9.4
جمعیت 12.37 12.94 13.4 13.4 12.97 13.26 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -10.5 -9.4 -9.4 -10.5 -9.4 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146.18 128 127 153 127 135
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.78 142 145 143 137 151
قیمت تولید 141.20 141 147 146 141 146
موازنه تجاری -128.60 -100 -100 -100 -100 -100 2020-04
مخارج نظامی 119.50 132 132 132 132 140
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.2 3 4.2 2 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.20 0.8 1 1.8 0.4 2.1 2020-03
نرخ تورم 0.20 4 2.8 2.8 3.5 3.4
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تورم 10.30 7 5.8 5.3 7.5 6 2020-06
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 3.5 2020-07
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ اشتغال 48.30 45.4 45.4 45.4 45.1 46 2020-02
نرخ بهره سپرده 7.64 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
نرخ بیکاری 15.40 17.6 18 17.4 17.2 17 2019-11
نرخ تامین اجتماعی 8.00 8 8 8 8 8
هزینه های مصرف کننده 1682.00 1678 1732 1753 1639 1784
هزینه های دولت 378.00 348 389 394 327 370
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی