شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صربستان صربستان
 • نرخ فعلی : 686.22
 • بالاترین قیمت روز : 686.22
 • پایین ترین قیمت روز : 685.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 685.41
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۱:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 685.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.04
 • نرخ فعلی : 117.447
 • بالاترین قیمت روز : 117.8
 • پایین ترین قیمت روز : 117.447
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.35
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 117.447
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۴:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 117.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.253
 • نرخ فعلی : 108.32
 • بالاترین قیمت روز : 108.6
 • پایین ترین قیمت روز : 107.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.77
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 108.44
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۶:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 108.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09
 • نرخ فعلی : 2.9
 • بالاترین قیمت روز : 2.9
 • پایین ترین قیمت روز : 2.875
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.875
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۰:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 2.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دینار صربستان 108.32 108.3 107.73 108.6 0.09 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۱۶
EUR/RSD Ask 117.447 117.8 117.447 117.8 0.25 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۱۴
BRL/RSD Ask 25.301 - 25.301 25.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
JPY/RSD Ask 0.9761 - 0.9761 0.9761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
GBP/RSD Ask 136.99 - 136.99 136.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶

شاخص های بورس صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 686.22 685.41 685.41 686.22 1.04 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 579 - 579 579 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Komercijalna 2784 - 2784 2784 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Jubmes 4451 - 4451 4451 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Lasta 510 - 510 510 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Novosadski Sajam 600 - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۱۷

بازار اوراق قرضه صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 2Y 2 1.93 1.93 2 0.07 3.63% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Serbia 4Y 2.2 2.44 2.2 2.44 0.24 10.91% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Serbia 5Y 2.4 2.55 2.4 2.55 0.15 6.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Serbia 7Y 2.68 2.73 2.675 2.73 0.05 1.87% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Serbia 10Y 2.9 2.875 2.875 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰

شاخص‌های اقتصادی صربستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 01 217 102 : 217 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 04 118 0 : 118 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 61 0 : 65 روزانه 2020-04

Coronavirus Cases

0 2020 04 2447 1 : 2666 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 48 43 : 93 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1307324 152042 : 1389840 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 12 2938700 2157618 : 2938700 سه ماهه 2019-12

افراد بیکار

0 2020 01 507 501 : 970 ماهیانه 2020-01

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 45

استخراج معدن

0 2020 01 9.6 -32.1 : 39.6 ماهیانه

بودجه دولت

0.60 2018 12 1.1 -6.4 : 1.1 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

0 2020 01 2815637 1505550 : 3089478 ماهیانه 2020-01

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

54.50 2018 12 58.7 28.3 : 201 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 09 27805 8962 : 28576 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

685.18 2020 04 672 347 : 3335 روزانه

پول

108.02 2020 04 108 94 : 119 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

70993.00 2019 12 76887 33699 : 87289 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

70603.40 2019 12 61500 13936 : 70603 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

213139.90 2019 12 203136 100128 : 213140 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1040492.80 2019 12 1004136 410507 : 1040493 سه ماهه 2019-12

تولید نفت خام

0 2019 11 16 13 : 21 ماهیانه 2019-11

تولیدات صنعتی

0 2020 01 1.8 -4.6 : 5.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

171652.90 2019 12 163612 39921 : 171653 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

16035.36 2018 12 15289 6320 : 16035 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

6880.50 2018 12 6560 3150 : 6880 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 01 8.3 -24.5 : 23.6 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2020 01 10.5 -36.2 : 27.2 ماهیانه 2020-01

تغییرات سالیانه خرده فروشی

13.30 2020 01 13.1 -21.3 : 35.67 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

117652.00 2019 12 112424 69732 : 117652 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

1122703.00 2020 02 1115552 30680 : 1122703 ماهیانه 2020-02

تورم مواد غذایی

1.50 2020 02 2.3 -4.38 : 32.2 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

377456.50 2019 12 318412 2729 : 377456 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

53.00 2019 12 50.51 6.54 : 53 سالیانه 2019-12

تولید فولاد

0 2020 01 158 0 : 189 ماهیانه

تولید صنعتی

7.60 2020 01 8.3 -58.73 : 110 ماهیانه

جمعیت

6.96 2019 12 7 6.96 : 7.63 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.20 2018 12 -5.2 -21.1 : 2 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-112.20 2020 01 -586 -1073 : 178 ماهیانه 2020-01

حداقل دستمزد

307.67 2019 12 308 230 : 308 سه ماهه 2019-12

دستمزد

59941.00 2020 01 59772 3821 : 59941 ماهیانه 2020-01

ذخایر طلا

0 2019 12 21.16 9.8 : 31.4 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 13694 2682 : 13694 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 87 71 : 106 سالیانه

رشد دستمزد

11.40 2019 11 10.3 -8.8 : 94.6 ماهیانه 2019-11

رتبه رقابتی

0 2019 12 65 65 : 101 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 63 : 65 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

62.00 2018 12 61.5 58 : 62 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 10523 804 : 11086 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 01 515 -477 : 3323 ماهیانه 2020-01

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

177.10 2020 02 178 96.6 : 180 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 39 23 : 42 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.23 0 : 2.96 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 60.88 3.76 : 60.88 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

200.90 2020 02 200 102 : 201 ماهیانه 2020-02

صادرات

1628.00 2020 01 1492 116 : 1796 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M2

0 2020 02 1151071 52024 : 1186682 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

0 2020 02 2788837 86158 : 2823643 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 198260 16056 : 209568 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 866820 43647 : 903689 ماهیانه 2020-02

فروش اسلحه

0 2017 12 23 1 : 45 سالیانه

قیمت گازوئیل

1.37 2020 02 1.42 0.56 : 1.84 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 12 -243 -705 : 74 ماهیانه 2020-01

موازنه تجاری

-606.30 2020 01 -1052 -1364 : -161 ماهیانه 2020-01

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 40.4 39.8 : 45.2 سالیانه 2018-12

مخارج نظامی

0 2018 12 802 747 : 1369 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 82 81.1 : 84.4 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.20 2019 12 4.8 -21.3 : 21.1 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.70 2019 12 2.2 -13.3 : 6.9 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 18 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ وام

3.50 2020 01 3.5 3.5 : 25.26 ماهیانه 2020-01

نرخ تورم

0.60 2020 02 0.6 -1.1 : 2.8 ماهیانه 2020-02

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 54.8 46.1 : 55.5 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

15.00 2019 12 15 10 : 15 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2019 12 10 10 : 15 سالیانه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

17.15 2019 12 17.9 17.15 : 19.1 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

1.34 2020 04 1.34 1.33 : 19.18 روزانه 1.33

نرخ تورم

1.90 2020 02 2 0.1 : 14.9 ماهیانه 2020-02

نرخ اشتغال

0 2019 12 49.6 34.3 : 49.7 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

0.75 2020 04 0.75 0.75 : 15.25 ماهیانه 0.75

نرخ بهره

1.75 2020 03 2.25 1.75 : 18 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

9.70 2019 12 9.5 9.5 : 25.5 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

37.05 2019 12 37.8 34.05 : 37.8 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

19.90 2019 12 19.9 16.8 : 19.9 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 09 24.4 24.4 : 54.2 سه ماهه 2019-09

وام به بخش خصوصی

0 2020 02 1165126 187458 : 1171865 ماهیانه 2020-02

ورود توریست

0 2019 12 129472 29180 : 237801 ماهیانه

واردات

2234.20 2020 01 2544 292 : 2544 ماهیانه 2020-01

هزینه های دولت

257802.10 2019 12 230704 3754 : 257802 سه ماهه 2019-12

هزینه های کار

0 2020 01 105 73.3 : 128 ماهیانه 2020-01

هزینه های مصرف کننده

956437.60 2019 12 936170 18555 : 956438 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 0.60 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -5.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 62 62 62 62 65 2018-12
بازار سهام 685.18 652 643 633 662 614
پول 108.02 109 109 110 109 111
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70993.00 53103 75464 69928 49467 70767 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70603.40 45039 60362 69544 32604 70379 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 213139.90 196164 199378 209943 205583 212462
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1040492.80 930551 985559 1024885 908698 1037184 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 171652.90 151873 160586 169078 144499 171107
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035.36 15719 15719 15719 15719 15869
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880.50 6745 6745 6745 6745 6809
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.30 3.5 3.8 4.5 3.2 4.9 2020-01
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 117652.00 109215 110345 115887 108041 117278
تسهیلات اعتباری خریدار 1122703.00 1026759 1062128 1095390 1055846 1108535 2020-02
تورم مواد غذایی 1.50 2.6 2.7 3.3 2.5 3.3 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 377456.50 274286 312522 371795 241158 376256
تولید ناخالص داخلی 53.00 45.97 45.97 45.97 45.97 42.63 2019-12
تولید صنعتی 7.60 2.2 2.3 2.4 2 2.5
جمعیت 6.96 6.92 6.92 6.92 6.92 6.88 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.7 2018-12
حساب جاری -112.20 -280 -250 -400 -390 -420 2020-01
حداقل دستمزد 307.67 340 340 340 340 410 2019-12
دستمزد 59941.00 57280 57027 58094 58179 61114 2020-01
رشد دستمزد 11.40 6.8 6.2 5.5 7.2 5.2 2019-11
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177.10 184 182 183 181 189
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 200.90 204 202 204 202 211 2020-02
صادرات 1628.00 1790 1930 1650 1810 1820 2020-01
قیمت گازوئیل 1.37 -1.08 -1.03 -0.94 -1.14 -0.95 2020-02
موازنه تجاری -606.30 -560 -490 -390 -580 -390 2020-01
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 -4.8 -3.7 -1.5 3.6 1.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 -5.2 -2.5 0.6 -0.4 1 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ وام 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.75 2020-01
نرخ تورم 0.60 -0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 2020-02
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.34 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
نرخ تورم 1.90 2.7 2.8 2.9 1.8 3.1 2020-02
نرخ بهره سپرده 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
نرخ بهره 1.75 1.5 1 1 1.75 1.25 2020-03
نرخ بیکاری 9.70 14.2 15.5 16.2 11.6 13.9 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 37.05 37.05 37.05 37.05 37.05 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 2019-12
واردات 2234.20 2350 2420 2500 2490 2500 2020-01
هزینه های دولت 257802.10 222583 226436 253935 210320 256982 2019-12
هزینه های مصرف کننده 956437.60 896146 918851 942091 828239 953396 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی