شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی رومانی
 • نرخ فعلی : 8,020.15
 • بالاترین قیمت روز : 8,020.15
 • پایین ترین قیمت روز : 8,020.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 8,020.15
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 4.4177
 • بالاترین قیمت روز : 4.4595
 • پایین ترین قیمت روز : 4.4177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.4529
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۶:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 4.4517
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.034
 • نرخ فعلی : 4.8281
 • بالاترین قیمت روز : 4.8392
 • پایین ترین قیمت روز : 4.8281
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.8304
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۱۴:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 4.8368
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0087
 • نرخ فعلی : 4.875
 • بالاترین قیمت روز : 4.88
 • پایین ترین قیمت روز : 4.85
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 4.875
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لئو رومانی 4.4177 4.4214 4.4177 4.4595 0.03 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۴۶
CHF/RON Ask 4.5712 4.5722 4.5701 4.5853 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
EUR/RON Ask 4.8281 4.8339 4.8281 4.8392 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
GBP/RON Ask 5.509 5.5143 5.4761 5.536 0.03 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
SAR/RON Ask 1.1759 1.1776 1.1759 1.1854 0.01 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷

شاخص های بورس رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8020.15 - 8020.15 8020.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۰
Bucharest BET-XT 735.09 - 735.09 735.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۰

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Omv Petrom S.A 0.321 - 0.321 0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
S.N.G.N Romgaz 29 - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Banca Transilv 1.896 - 1.896 1.896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
BRD Groupe 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Fondul Proprietatea 1.145 - 1.145 1.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸

بازار اوراق قرضه رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 2Y 3.545 3.45 3.45 3.55 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
Romania 4Y 3.875 3.9 3.865 3.9 0.03 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰
Romania 7Y 4 4.05 3.975 4.05 0.05 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Romania 1Y 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰
Romania 5Y 3.975 - 3.971 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 10.52 - 10.52 10.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۰

شاخص‌های اقتصادی رومانی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Recovered

0 2020 04 460 6 : 528 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 184 0 : 210 روزانه 2020-04

Coronavirus Cases

0 2020 04 4417 1 : 4761 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 52 35 : 55 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3646075 1423800 : 3664561 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 02 259 65.3 : 1291 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2019 12 4990 4095 : 8496 ماهیانه 2019-12

اوراق قرضه دولتی ده ساله

5.01 2020 04 5.01 2.66 : 14.01 روزانه

اطمینان کسب و کار

-2.60 2020 02 -0.7 -22.2 : 27.3 ماهیانه 2020-02

اندازه اصل تورم

2.80 2020 02 3.5 -0.5 : 29.7 ماهیانه 2020-02

استخراج معدن

-5.40 2019 11 -3.9 -21.9 : 20.1 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

-713.50 2020 01 -48079 -48079 : 3487 ماهیانه 2020-01

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 73.1 71 : 86.4 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 55

استخدام تمام وقت

0 2019 09 7966 7228 : 8640 سه ماهه 2019-09

بهره وری

0 2019 12 161 47.3 : 173 سه ماهه 2019-12

بدهی های دولت

0 2019 06 314908 38470 : 323602 سه ماهه 2019-06

بودجه دولت

-4.60 2019 12 -3 -9.1 : 0.5 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

35.10 2018 12 35.2 6.6 : 39.2 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2020 01 106000 13079 : 109928 ماهیانه 2020-01

بازار سهام

8107.99 2020 04 8000 281 : 10858 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 12 1.11 0.5 : 2.14 سه ماهه 2019-12

پول

4.42 2020 04 4.45 0.26 : 4.56 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

10037.10 2019 12 9980 4777 : 10302 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2485.30 2019 12 2531 963 : 3600 سه ماهه 2681

تولید ناخالص داخلی از خدمات

13141.90 2019 12 12816 3420 : 13142 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

250.00 2019 12 240 25.12 : 250 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

3033.50 2019 12 2971 1849 : 3379 سه ماهه 3273

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1764.30 2019 12 1743 1280 : 2020 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

24543.99 2018 12 23442 9256 : 24544 سالیانه

تولیدات صنعتی

2.00 2020 01 -0.2 -12.3 : 11.1 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2019 11 70 70 : 146 ماهیانه 2019-11

تولید صنعتی

-3.10 2020 01 -6.9 -14.3 : 17.9 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

11534.90 2018 12 11017 4350 : 11535 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

43744.00 2019 12 42820 19609 : 43744 سه ماهه 47194

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.80 2020 01 0.8 -9.8 : 11.2 ماهیانه 2020-01

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

12413.00 2019 12 12536 3222 : 14364 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

49460.03 2020 02 49077 21939 : 49460 ماهیانه 48488

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 02 209571 80455 : 212822 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

-4.60 2019 11 -6.2 -17.8 : 21.7 ماهیانه

تغییر اشتغال

0 2019 09 0.8 -10.4 : 4 سه ماهه 2019-09

تغییر قیمت تولید کننده

2.90 2020 01 3.91 -3.4 : 16.7 ماهیانه 2020-01

تولید الکتریسیته

0 2019 12 4901 4211 : 6455 ماهیانه

تورم مواد غذایی

4.09 2020 02 4.75 -8.97 : 178 ماهیانه 2020-02

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 -7659 -18530 : 5566 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

10.50 2020 01 8.3 -16.2 : 32.9 ماهیانه 2020-01

ترازنامه بانک

0 2020 02 535008 181252 : 539985 ماهیانه 2020-02

ثبت خودرو

0 2019 12 168445 19411 : 189612 سه ماهه

جواز ساختمان

0 2020 01 3182 1429 : 6291 ماهیانه

جمعیت

19.41 2019 12 19.53 18.32 : 23.21 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

446.02 2019 12 446 24.53 : 446 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.50 2018 12 -3.2 -13.6 : 6.6 سالیانه 2018-12

حواله

0 2019 09 897 595 : 1724 سه ماهه 2019-09

حساب جاری

149.00 2020 01 -847 -2344 : 901 ماهیانه 2020-01

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

2880.00 2018 12 2290 1860 : 2880 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 1240 1060 : 1430 سالیانه

دستمزد در تولید

4424.00 2020 01 4772 203 : 4772 ماهیانه 2020-01

درخواست پناهندگی

0 2019 11 225 45 : 750 ماهیانه 2019-11

دستمزد

5225.00 2020 01 5465 1.02 : 5465 ماهیانه 2020-01

درآمدهای دولت

0 2020 01 152477 3701 : 152477 ماهیانه 2020-01

ذخایر طلا

0 2019 12 104 104 : 105 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 40278 2598 : 40752 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 52 51 : 78 سالیانه

رشد دستمزد

11.60 2019 11 12.3 -1.9 : 283 ماهیانه 2019-11

رتبه فساد مالی

0 2019 12 61 37 : 87 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 62.92 : 65 سالیانه 2018-12

سفارشات کارخانه

0 2019 11 -0.6 -24.2 : 42.3 ماهیانه

سن بازنشستگی زنان

60.92 2018 12 60.67 57.92 : 60.92 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 16124 3458 : 16991 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 316 -394 : 2813 ماهیانه 2019-12

شاخص مسکن

0 2019 09 122 96.01 : 133 سه ماهه 2019-09

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

100.16 2020 02 100 99.47 : 109 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 63.46 3.97 : 64.36 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 47 26 : 48 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0.23 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

100.25 2020 02 100 97.05 : 131 ماهیانه 2020-02

صادرات

5942.60 2020 01 4826 143 : 6337 ماهیانه 6365

ضریب اطمینان مصرف کننده

-11.10 2020 02 -6.6 -52.6 : -1.2 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

0 2020 02 419529 62331 : 423524 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 02 419529 62118 : 423524 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 272201 21883 : 276936 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 74304 95.2 : 75461 ماهیانه 2020-02

فروش اسلحه

0 2014 12 108 0 : 173 سالیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

110.05 2020 02 110 2.71 : 110 ماهیانه 112

قیمت مصرف کننده اصلی

107.17 2020 02 107 38.42 : 107 ماهیانه 2020-02

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 09 556 496 : 1458 سه ماهه 2019-09

قیمت گازوئیل

1.08 2020 02 1.23 0.29 : 1.96 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

112.90 2020 01 112 33.3 : 114 ماهیانه 2020-01

موازنه تجاری

-1277.00 2020 02 -1323 -2542 : 138 ماهیانه 2020-02

میزان سفارشات جدید

0 2020 01 132 37.6 : 166 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

23.10 2019 12 27.1 -27.1 : 53.8 ماهیانه 2019-12

مخارج نظامی

0 2018 12 3622 1775 : 8759 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

35.00 2018 12 33.6 33.2 : 40 سالیانه 2018-12

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 96.8 95.5 : 97.6 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

3.10 2020 02 3.6 -3.5 : 317 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2020 12 19 19 : 24 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.50 2019 12 0.6 -7.1 : 6.1 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

16.00 2020 12 16 16 : 38 سالیانه 2020-12

نسبت ذخیره نقدی

6.00 2020 02 8 6 : 40 ماهیانه 2020-02

نرخ وام

3.50 2020 01 3.5 2.75 : 45 ماهیانه 2020-01

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 09 55.8 52.7 : 67.8 سه ماهه 2019-09

نرخ تورم

0 2020 02 0.4 -2.95 : 30.7 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2020 12 10 10 : 48 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.30 2019 12 3 -7.4 : 12.6 سه ماهه -1.2

نرخ بهره بین بانکی

2.40 2020 04 2.4 0.49 : 207 روزانه 1.91

نرخ بهره

2.00 2020 03 2.5 1.75 : 12.5 روزانه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

35.00 2019 12 35 16.5 : 35 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

66.00 2019 12 66.7 55.4 : 69.1 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

1.50 2020 01 1.5 0.25 : 6.25 ماهیانه 2020-01

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

2.25 2019 12 2.25 2.25 : 39.75 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

3.90 2020 01 4 3.8 : 8.7 ماهیانه 2020-01

نرخ بیکاری جوانان

17.70 2019 09 17.5 15.3 : 25.5 ماهیانه 2019-09

نرخ تامین اجتماعی

37.25 2019 12 37.25 37.25 : 56.75 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 09 1.5 1.5 : 5.3 سه ماهه 2019-09

واردات

7219.60 2020 01 6595 220 : 8298 ماهیانه 8580

ورود توریست

176455.00 2019 11 238792 66422 : 337836 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

44323.70 2019 12 41668 12271 : 44324 سه ماهه 43792

هزینه های مالی

0 2020 01 200557 2850 : 200557 ماهیانه 2020-01

هزینه زندگی خانواده

2160.00 2018 12 2200 2100 : 2200 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1330 1250 : 1330 سالیانه

هزینه های دولت

3212.80 2019 12 2555 529 : 3385 سه ماهه 3174

هزینه های کار

0 2019 12 116 2.3 : 161 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.01 5.16 5.25 5.33 5.08 5.5
اطمینان کسب و کار -2.60 -20 -18 -17 -6 -12 2020-02
اندازه اصل تورم 2.80 3.7 3.6 3.5 3.8 2.6 2020-02
استخراج معدن -5.40 1.5 1.2 0.9 1.1 1.1
ارزش بودجه دولت -713.50 -15126 -15126 -15032 -15126 -14988 2020-01
بودجه دولت -4.60 -8.9 -8.9 -8.9 -8.9 -10 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 39.5 39.5 39.5 39.5 42 2018-12
بازار سهام 8107.99 7824 7677 7532 7973 7243
پول 4.42 4.48 4.5 4.52 4.47 4.56
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10037.10 9851 9917 10258 9877 10432
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2485.30 2498 2455 2540 2464 2583 2681
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13141.90 12649 12984 13431 12634 13659
تولید ناخالص داخلی 250.00 210 210 210 210 202 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3033.50 2933 2997 3100 2997 3153 3273
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1764.30 1720 1743 1803 1721 1834
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24543.99 23647 23647 23647 23647 23046
تولیدات صنعتی 2.00 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4
تولید صنعتی -3.10 3.1 2.9 2.9 3.4 3.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 11534.90 11114 11114 11114 11114 10831
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43744.00 42264 43219 44706 42046 45466 47194
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.1 0.5 0.4 0.9 0.6 2020-01
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12413.00 12373 12264 12686 11482 12902
تسهیلات اعتباری خریدار 49460.03 48257 48488 50548 46380 51009 48488
تولید صنعتی -4.60 3.5 3.6 3.2 3.3 3.6
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 4 3.6 3.2 4.5 3.1 2020-01
تورم مواد غذایی 4.09 4.4 4.4 4.5 4.5 3.5 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.50 3.8 3.6 3.5 5.5 3.5 2020-01
جمعیت 19.41 19.33 19.33 19.28 19.33 19.16 2019-12
حداقل دستمزد 446.02 520 535 542 500 550 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5 -5 -5 -5 -5.4 2018-12
حساب جاری 149.00 -980 -1100 -1050 -620 -920 2020-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 3096 3082 3067 3110 3175
دستمزد در تولید 4424.00 4746 4619 4660 4702 4824 2020-01
دستمزد 5225.00 5512 5394 5421 5454 5611 2020-01
رشد دستمزد 11.60 7.5 7 6.5 8 3.5 2019-11
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.16 103 102 103 103 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.25 103 103 103 104 106 2020-02
صادرات 5942.60 7245 6365 6365 6049 6906 6365
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.10 -37 -32 -27 -14 -18 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.05 111 112 113 111 115 112
قیمت مصرف کننده اصلی 107.17 109 110 110 109 113 2020-02
قیمت گازوئیل 1.08 -0.9 -0.86 -0.79 -0.95 -0.79 2020-02
قیمت تولید 112.90 115 115 115 116 119 2020-01
موازنه تجاری -1277.00 -1226 -1700 -2215 -1350 -1620 2020-02
میزان ساخت و ساز 23.10 7 6 4 8 5 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 38 38 38 38 37.4 2018-12
نرخ تورم 3.10 2.9 3 3 2.8 2.8 2020-02
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 -7.5 -0.9 0.7 -1.2 1.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 6.00 6 6 6 6 6 2020-02
نرخ وام 3.50 3.25 3 3 3.5 3.75 2020-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 -3.9 -1.2 2.2 -6.8 5.2 -1.2
نرخ بهره بین بانکی 2.40 1.91 1.91 1.91 2.16 1.91 1.91
نرخ بهره 2.00 1.75 1.5 1.5 2 2.25 2020-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35 2019-12
نرخ اشتغال 66.00 68.7 69 68.3 65.8 69.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.50 1.25 1 1 1.5 1.75 2020-01
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2019-12
نرخ بیکاری 3.90 6.5 7.7 8.3 4.3 6.9 2020-01
نرخ بیکاری جوانان 17.70 17.8 17.8 17.8 17.8 16.2 2019-09
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 2019-12
واردات 7219.60 8471 8580 8580 7313 9344 8580
ورود توریست 176455.00 297000 297000 192500 191000 194600
هزینه های مصرف کننده 44323.70 41126 43792 45299 40544 46069 43792
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2322 2311 2300 2333 2381
هزینه های دولت 3212.80 2522 3174 3283 2235 3339 3174
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی