پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه

پاراگوئه

پاراگوئه (به اسپانیایی: Paraguay) با نام رسمی جمهوری پاراگوئه (به اسپانیایی: República del Paraguay) کشوری است در آمریکای جنوبی. پایتخت آن آسونسیون و جمعیت آن حدود ۷٬۱۳۳٬۰۰۰ نفر است. زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و زبان گوارانی واحد پول آن گوارانی است. حدود ۹۲٪ از جمعیت توان صحبت به اسپانیایی و ۹۸٪ نیز توان تکلم به گوارانی را دارند. پاراگوئه کشوری محصور در خشکی و مساحت آن ۴۰۶۷۵۲ کیلومتر مربع است. پاراگوئه از سوی جنوب و جنوب غربی با آرژانتین، از شرق و شمال شرق با برزیل، و از سوی شمال غرب با بولیوی هم‌مرز است. زمین‌های پاراگوئه در دو سوی رودخانه پاراگوئه قرار گرفته که از میانه کشور از شمال به جنوب در جریان است. پیش از ورود اروپاییان در سده شانزدهم مردم گوارانی در پاراگوئه زندگی می‌کردند. در آن سده پاراگوئه به بخشی از امپراتوری استعماری اسپانیا تبدیل شد. پس از استقلال از اسپانیا در سال ۱۸۱۱ پاراگوئه توسط یک رشته از دیکتاتورهایی که به دنبال سیاست‌های انزواگرایانه بودند حکومت شد. جنگ فاجعه‌بار پاراگوئه (۱۸۶۴–۱۸۷۰) که در آن ۶۰٪ تا ۷۰٪ از جمعیت کشور جان باخت باعث توقف در پیشرفت این کشور در آن دهه‌ها شد. در طول بخش بزرگی از قرن بیستم کشور توسط آلفردو اشتروسنر حکومت می‌شد که این حکومت از درازمدت‌ترین دیکتاتوری‌های آمریکای جنوبی به‌شمار می‌آید. در سال ۱۹۸۸ استروسنر ساقط شد و انتخابات آزاد در ۱۹۹۳ برگزار گردید.
 • نرخ فعلی : 18,951.1
 • بالاترین قیمت روز : 18,980.4
 • پایین ترین قیمت روز : 18,517.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.78%
 • نرخ بازگشایی بازار : 18,924.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۱۷:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 18,926.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24.7
 • نرخ فعلی : 1,837.32
 • بالاترین قیمت روز : 1,839.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,835.69
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.54
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,837.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,836.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47
 • نرخ فعلی : 46.09
 • بالاترین قیمت روز : 46.14
 • پایین ترین قیمت روز : 46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 46
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 45.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
 • نرخ فعلی : 0.8252
 • بالاترین قیمت روز : 0.8258
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8243
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8243
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8239
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013

بازارهای ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / گورانی پاراگوئه 8572.2 - 8519 8576.4 53.20 0.62% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۰
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 357.6 357.54 357.52 357.85 0.24 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.4924 - 0.4924 0.4924 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه 2.0401 - 2.0401 2.0401 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1371.41 1371.27 1371.27 1376.97 6.12 0.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۱۴

شاخص‌های اقتصادی پاراگوئه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 80436 0 : 81131 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 56991 0 : 58453 روزانه 2020-12

CPI مسکن آب و برق

107.10 2020 10 107 35.2 : 159 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 12 1756 0 : 1771 روزانه 2020-12

آدرس های IP

0 2017 03 204289 22347 : 353876 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 113 95 : 125 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 46

افراد بیکار

0 2019 09 264683 60451 : 264683 سه ماهه 2019-09

افراد شاغل

0 2019 12 3378074 945026 : 3466761 سه ماهه 2019-12

اندازه اصل تورم

2.80 2020 07 1.8 0.68 : 21.79 ماهیانه

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -1.3 -3.3 : 4.5 سالیانه

بدهی خارجی

0 2020 08 9024588 1221099 : 9033314 ماهیانه

بدهی های دولت

0 2020 05 10780 2351 : 10868 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

22.90 2019 12 19.7 8.1 : 67 سالیانه 2019-12

پول

7035.68 2020 11 7042 3680 : 7050 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

12684.60 2019 12 12850 8136 : 12850 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5310.63 2019 12 5380 1364 : 5380 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

47354063160.00 2020 03 55147169340 22132596611 : 55147169340 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

4688715466.00 2020 03 3991873756 977159311 : 6602282974 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

8993445603.00 2020 03 10552722392 5152598084 : 10552722392 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3129303418.00 2020 03 3446337889 975621324 : 3446337889 سه ماهه

تولید فولاد

0 2020 09 1 0 : 13 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

3205138758.00 2020 03 3836157874 1981744864 : 4750708819 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

22547948878.00 2020 03 27533991478 9992102088 : 27533991478 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

38.15 2019 12 40.38 0.44 : 40.38 سالیانه

تورم مواد غذایی

2.00 2020 10 1.4 -4.84 : 32.41 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

-1209629.00 2020 03 2619065 -1716459 : 3629322 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

4.30 2020 10 4.6 -3.4 : 43.4 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

9926960.00 2020 03 12121468 697807 : 12121468 سه ماهه

جمعیت

7.15 2019 12 7.05 1.91 : 7.15 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

2192.84 2020 08 2193 20.52 : 2193 ماهیانه 2020-09

حساب جاری

164.60 2020 06 -44.7 -679 : 688 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.20 2019 12 0.7 -11.6 : 7.8 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

291.00 2020 03 294 100 : 294 سه ماهه 2020-03

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 4662200 4417800 : 4899500 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 2677500 2403500 : 2700600 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2020 10 4988 257 : 7438 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 06 8.2 0 : 8.2 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 95 95 : 124 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 84 : 154 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1427 181 : 2164 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 235 -307 : 459 سه ماهه

شاخص اقتصادی مقدم

-1.40 2020 09 -1.8 -12.8 : 23 ��اهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.44 0 : 4.09 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 53.38 3.29 : 53.63 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 15 : 30 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

114.10 2020 10 114 23.32 : 127 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.10 2020 10 107 32.8 : 155 ماهیانه

صادرات

803364.00 2020 10 770473 116146 : 1093822 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 116 14.8 : 116 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 09 14621074 567255 : 14651619 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 09 35434542 827172 : 35490286 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 09 57873681 1459962 : 58413573 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 09 105842528 2613624 : 106326675 ماهیانه

قیمت تولید

129.90 2020 10 129 99.3 : 130 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.61 2020 10 0.62 0.43 : 1.74 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

107.50 2020 08 107 16.1 : 107 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 06 -301 -611 : 663 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2018 12 348 44.6 : 386 سالیانه

موازنه تجاری

9431.00 2020 10 -33840 -560716 : 198293 ماهیانه 2020-10

نرخ تورم

1.70 2020 11 1.7 0.5 : 13.4 ماهیانه 2020-11

نرخ مالیات شرکت

10.00 2020 12 10 10 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-6.50 2020 06 4.4 -7.4 : 13.7 سه ماهه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.50 2020 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-8.60 2020 06 0.4 -8.6 : 10.7 سه ماهه 2020-06

نرخ تورم

0.50 2020 10 0.3 -2.24 : 3.95 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.00 2020 12 9 9 : 9 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

25.50 2020 12 25.5 25.5 : 25.5 سالیانه

نرخ بیکاری

7.60 2020 06 7.9 5.2 : 9.2 سه ماهه 2020-06

نرخ بهره سپرده

3.94 2017 12 3.76 1.21 : 23.12 سالیانه

نرخ بهره

0.75 2020 11 0.75 0.75 : 8.5 روزانه 2020-11

واردات

793933.00 2020 10 804313 104591 : 1187335 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1529700 1529700 : 1529700 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 2556300 2556300 : 2556300 سالیانه

هزینه های دولت

6750300.00 2020 03 8470518 274586 : 8470518 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

36327897.00 2020 03 41996860 2162701 : 41996860 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 107.10 108 109 109 107 110
اندازه اصل تورم 2.80 2.7 2.9 2.9 2.5 3.5
بودجه دولت -2.40 -3.5 -2.5 -2.5 -3.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 25 23 23 25 23 2019-12
پول 7035.68 7102 7135 7166 7071 7230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12684.60 12100 12600 12600 12100 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه 5310.63 5150 5300 5300 5150 5300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47354063160.00 53849442 53768490107 55422905187 51152095968 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4688715466.00 3892076912 6376189604 6756857640 2890925471 3989378835
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8993445603.00 10465514458 10686226128 10686226128 10664160728 11092302721
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3129303418.00 3360179442 3359254999 3559807537 3301874304 3444183928
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3205138758.00 3740253927 4340106066 4599216876 3436919969 3833760275
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22547948878.00 25048383587 25576639565 25576639565 25398767132 26548551869
تولید ناخالص داخلی 38.15 36.2 37.7 37.7 36.2 37.7
تورم مواد غذایی 2.00 0.5 0.8 0.8 -0.2 1.5
تغییرات موجودی انبار -1209629.00 -1377 2815129 2815129 3223902 2604670
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 2.7 2.5 2.7 2.8 2.7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9926960.00 11818431 11762230 12464452 10873199 12113892
جمعیت 7.15 7.25 7.25 7.25 7.3 7.35 2019-12
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180 2020-09
حساب جاری 164.60 120 120 120 120 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 2019-12
دستمزد در تولید 291.00 300 300 300 300 300 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -1.40 0.7 1.3 1.3 -1.5 2.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.10 116 114 116 116 119
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10 108 107 109 108 110
صادرات 803364.00 750000 750000 750000 750000 750000
قیمت تولید 129.90 128 129 128 129 133
قیمت گازوئیل 0.61 0.58 0.55 0.52 0.68 0.65
قیمت مصرف کننده اصلی 107.50 108 109 109 109 112
موازنه تجاری 9431.00 -320000 -320000 -320000 -320000 -340000 2020-10
نرخ تورم 1.70 1.7 1.9 2.1 1.5 2.5 2020-11
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 -2.5 0.5 6.5 -4.5 2.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.60 0.3 1.5 1.7 5 2.6 2020-06
نرخ تورم 0.50 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ بیکاری 7.60 7.7 7.6 7.4 7.9 7.3 2020-06
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 4.19
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 0.75 1.25 2020-11
واردات 793933.00 1070000 1070000 1070000 1070000 1090000
هزینه های دولت 6750300.00 8258755 6900358 7312320 6462762 8465224
هزینه های مصرف کننده 36327897.00 40946939 39255261 41598858 37822586 41970612
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی