شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاراگوئه پاراگوئه
 • نرخ فعلی : 9,672.6
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,651
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 14.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۴۳:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 51.7
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 309.17 - 308.14 309.34 0.83 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1345.83 - 1337.57 1345.83 7.86 0.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
پزو شیلی / گورانی پاراگوئه 8.7064 - 8.697 8.7175 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
گورانی پاراگوئه / پزو شیلی 0.1152 - 0.1151 0.1153 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.5372 - 0.5372 0.5375 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵

شاخص‌های اقتصادی پاراگوئه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

106.30 2020 04 106 35.2 : 159 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 498 0 : 511 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 11 0 : 11 روزانه 2020-06

Coronavirus Cases

0 2020 06 986 1 : 995 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 113 95 : 125 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 204289 22347 : 353876 سه ماهه

اندازه اصل تورم

1.80 2020 05 2.3 0.68 : 21.79 ماهیانه 2020-05

افراد شاغل

0 2019 12 3378074 945026 : 3466761 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 46

افراد بیکار

0 2019 09 264683 60451 : 264683 سه ماهه 2019-09

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -1.3 -3.3 : 4.5 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

0 2020 03 9499 2351 : 9606 ماهیانه 2020-03

بدهی خارجی

0 2020 03 7828380 1221099 : 7893020 ماهیانه 2020-03

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

22.90 2019 12 19.7 8.1 : 67 سالیانه 2019-12

پول

6635.00 2020 06 6638 3680 : 6659 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3446337889.00 2019 12 3377945640 975621324 : 3446337889 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

10552722392.00 2019 12 9843681009 5152598084 : 10552722392 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

3991873756.00 2019 12 2957529025 977159311 : 6602282974 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

5394.46 2018 12 5273 1364 : 5394 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

3836157874.00 2019 12 3516102600 1981744864 : 4750708819 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

12063.00 2018 12 11790 7617 : 12063 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

55147169340.00 2019 12 50576740148 22132596611 : 55147169340 سه ماهه 2019-12

تولید فولاد

0 2020 03 2 0 : 13 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

1.60 2020 03 1.5 -3.4 : 43.4 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از خدمات

27533991478.00 2019 12 25255436502 9992102088 : 27533991478 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

2619065.00 2019 09 1258188 -1716459 : 3550372 سه ماهه

تورم مواد غذایی

-1.10 2020 05 1.6 -4.84 : 32.41 ماهیانه 2020-05

تولید ناخالص داخلی

42.00 2019 12 40.84 0.44 : 42 سالیانه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

12121468.00 2019 12 11123477 697807 : 12121468 سه ماهه

جمعیت

7.15 2019 12 7.05 1.91 : 7.15 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.20 2019 12 0.7 -11.6 : 7.8 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

2192.84 2020 04 2193 20.52 : 2193 ماهیانه 2020-04

حساب جاری

-322.50 2019 12 -392 -679 : 688 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

4899500.00 2018 12 4662200 4417800 : 4899500 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 2677500 2403500 : 2700600 سالیانه

دستمزد در تولید

287.50 2019 03 282 100 : 288 سه ماهه 2019-03

ذخایر طلا

0 2020 03 8.19 0 : 8.2 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 02 6979 257 : 7438 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 84 : 154 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 95 95 : 124 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1427 181 : 2164 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 56.7 -307 : 459 سه ماهه 2019-12

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 15 : 30 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

111.90 2020 04 114 23.32 : 127 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 53.38 3.29 : 53.63 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.44 0 : 4.09 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

6.30 2020 02 4.4 -10.3 : 23 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.70 2020 05 106 32.8 : 155 ماهیانه 2020-05

صادرات

559395.00 2020 04 747628 116146 : 1093822 ماهیانه 2020-04

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 113 14.8 : 116 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M0

0 2020 03 12683978 567255 : 14349102 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 03 93247235 2613624 : 95287931 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 03 52069738 1459962 : 53303021 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 30834387 827172 : 32499208 ماهیانه 2020-03

قیمت مصرف کننده اصلی

106.10 2020 03 106 16.1 : 106 ماهیانه 2020-04

قیمت تولید

125.60 2020 02 125 99.3 : 125 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

0.65 2020 05 0.7 0.43 : 1.74 ماهیانه 2020-05

گردش سرمایه

0 2019 12 416 -611 : 663 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

92481.00 2020 04 -6436 -566510 : 198293 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

0 2018 12 348 44.6 : 386 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.50 2020 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.60 2020 05 -0.2 -2.24 : 3.95 ماهیانه 2020-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.50 2019 12 2.6 -7.4 : 13.7 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

10.00 2020 12 10 10 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.70 2020 05 2 0.7 : 13.4 ماهیانه 2020-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.40 2019 12 2.4 -6.4 : 10.7 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.00 2020 12 9 9 : 9 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

3.94 2017 12 3.76 1.21 : 23.12 سالیانه 2017-12

نرخ بهره

1.25 2020 05 1.25 1.25 : 8.5 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری

5.70 2019 12 6.2 5.2 : 9.2 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

25.50 2020 12 25.5 25.5 : 25.5 سالیانه 2020-12

واردات

467325.00 2020 04 754064 104591 : 1187335 ماهیانه 2020-04

هزینه های مصرف کننده

41996860.00 2019 12 38693183 2162701 : 41996860 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی خانواده

2556300.00 2018 12 2556300 2556300 : 2556300 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1529700 1529700 : 1529700 سالیانه

هزینه های دولت

8470518.00 2019 12 6611521 274586 : 8470518 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 106.30 108 108 109 107 112
اندازه اصل تورم 1.80 3.7 3.9 3.9 3.5 4 2020-05
بودجه دولت -2.40 -3.5 -3.5 -2.5 -3.5 -2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 25 25 23 25 23 2019-12
پول 6635.00 6698 6728 6758 6668 6818
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3446337889.00 3416758235 3360179442 3463569578 2900281315 3444183928 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10552722392.00 10465514458 10686226128 10686226128 10664160728 11092302721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3991873756.00 2991511033 3892076912 4011833125 4031649939 3989378835 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.46 5330 5330 5330 5330 5713
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3836157874.00 3556502619 3740253927 3855338663 3616221284 3833760275
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12063.00 11919 11919 11919 11919 12776
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55147169340.00 51157866892 53768490107 55422905187 51152095968 55112702359 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 1.9 2.1 2.3 1.7 2.6 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27533991478.00 25048383587 25576639565 25576639565 25398767132 26548551869
تغییرات موجودی انبار 2619065.00 -1377 2815129 2815129 3223902 2604670
تورم مواد غذایی -1.10 3.7 4 3.8 3.5 3.8 2020-05
تولید ناخالص داخلی 42.00 43 43 44 43 44 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12121468.00 11251397 11818431 12182075 9775299 12113892
جمعیت 7.15 7.3 7.25 7.25 7.3 7.35 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4 2019-12
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180 2020-04
حساب جاری -322.50 280 120 120 400 180 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500.00 5038400 5038400 5068400 5038400 5080400
دستمزد در تولید 287.50 292 300 300 292 300 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.90 116 117 117 115 120
شاخص اقتصادی مقدم 6.30 -3 -1.5 0.7 -5 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70 107 108 109 107 112 2020-05
صادرات 559395.00 730000 750000 750000 650000 750000 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 106.10 108 110 110 108 114 2020-04
قیمت تولید 125.60 126 127 128 125 130 2020-02
قیمت گازوئیل 0.65 0.63 0.6 0.57 0.67 0.54 2020-05
موازنه تجاری 92481.00 -240000 -105000 -320000 -260000 -105000 2020-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 2020-12
نرخ تورم -0.60 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 2020-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 2.3 -2.5 0.5 2.1 2.5 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ تورم 0.70 2.1 2.2 2.4 1.8 3.2 2020-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 -6 -1.3 0.3 -2.1 2.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 3.94 4.19 3.94 4.94 2017-12
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.5 1.25 2.5 2020-05
نرخ بیکاری 5.70 7.4 7.7 7.9 6.8 7.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 2020-12
واردات 467325.00 970000 1070000 1070000 910000 1090000 2020-04
هزینه های مصرف کننده 41996860.00 39138155 40946939 42206844 38628174 41970612 2019-12
هزینه زندگی خانواده 2556300.00 2556300 2556300 2438000 2556300 2538000
هزینه های دولت 8470518.00 6687553 8258755 8512871 6745691 8465224 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی