پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه

پاراگوئه

پاراگوئه (به اسپانیایی: Paraguay) با نام رسمی جمهوری پاراگوئه (به اسپانیایی: República del Paraguay) کشوری است در آمریکای جنوبی. پایتخت آن آسونسیون و جمعیت آن حدود ۷٬۱۳۳٬۰۰۰ نفر است. زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و زبان گوارانی واحد پول آن گوارانی است. حدود ۹۲٪ از جمعیت توان صحبت به اسپانیایی و ۹۸٪ نیز توان تکلم به گوارانی را دارند. پاراگوئه کشوری محصور در خشکی و مساحت آن ۴۰۶۷۵۲ کیلومتر مربع است. پاراگوئه از سوی جنوب و جنوب غربی با آرژانتین، از شرق و شمال شرق با برزیل، و از سوی شمال غرب با بولیوی هم‌مرز است. زمین‌های پاراگوئه در دو سوی رودخانه پاراگوئه قرار گرفته که از میانه کشور از شمال به جنوب در جریان است. پیش از ورود اروپاییان در سده شانزدهم مردم گوارانی در پاراگوئه زندگی می‌کردند. در آن سده پاراگوئه به بخشی از امپراتوری استعماری اسپانیا تبدیل شد. پس از استقلال از اسپانیا در سال ۱۸۱۱ پاراگوئه توسط یک رشته از دیکتاتورهایی که به دنبال سیاست‌های انزواگرایانه بودند حکومت شد. جنگ فاجعه‌بار پاراگوئه (۱۸۶۴–۱۸۷۰) که در آن ۶۰٪ تا ۷۰٪ از جمعیت کشور جان باخت باعث توقف در پیشرفت این کشور در آن دهه‌ها شد. در طول بخش بزرگی از قرن بیستم کشور توسط آلفردو اشتروسنر حکومت می‌شد که این حکومت از درازمدت‌ترین دیکتاتوری‌های آمریکای جنوبی به‌شمار می‌آید. در سال ۱۹۸۸ استروسنر ساقط شد و انتخابات آزاد در ۱۹۹۳ برگزار گردید.
 • نرخ فعلی : 38,579.8
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۴:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,176.4
 • نرخ فعلی : 1,805.59
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۴:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.41
 • نرخ فعلی : 72
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۳:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17
 • نرخ فعلی : 0.8484
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0009

بازارهای ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 344.94 344.72 343.72 345.27 0.37 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
پزو شیلی / گورانی پاراگوئه 9.095 9.0741 9.0741 9.095 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
گورانی پاراگوئه / پزو شیلی 0.1102 - 0.1102 0.1102 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1329.36 1329.72 1329.36 1331.54 2.40 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
یورو / گورانی پاراگوئه 8162.3 8119.9 8119.9 8168.9 42.40 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳

شاخص‌های اقتصادی پاراگوئه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 446267 0 : 447146 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 365361 0 : 368004 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 12.65 0 : 12.65 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 902509 200 : 902509 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

108.20 2021 06 108 35.2 : 159 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 14550 0 : 14593 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 204289 22347 : 353876 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 113 95 : 125 سالیانه

افراد شاغل

0 2020 12 3318921 945026 : 3466761 سه ماهه 2020-12

اندازه اصل تورم

4.10 2021 05 3.4 0.68 : 21.79 ماهیانه

افراد بیکار

0 2020 12 294697 60451 : 294697 سه ماهه 2020-12

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 46

بدهی خارجی

0 2021 06 10829707 1221099 : 10903282 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

33.90 2020 12 22.9 8.1 : 67 سالیانه 2020-12

بدهی های دولت

0 2021 03 12923 2351 : 13046 ماهیانه

بودجه دولت

-7.30 2020 12 -2.8 -7.3 : 4.5 سالیانه

پول

6890.00 2021 07 6900 3680 : 7050 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

10545541935.00 2021 03 10912285283 5152598084 : 10912285283 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

12335.47 2020 12 12616 8138 : 12828 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5162.96 2020 12 5280 1364 : 5369 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

55630197794.00 2021 03 55373332313 22132596611 : 55630197794 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

5949155790.00 2021 03 3853710426 977159311 : 6673810215 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3932040494.00 2021 03 4142925014 975621324 : 4142925014 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

1643375.00 2021 03 -490527 -1925591 : 3325473 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

4030397515.00 2021 03 3707894096 1981744864 : 4750708819 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

25466131782.00 2021 03 26974976723 9992102088 : 27200182824 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

35.30 2020 12 37.91 0.44 : 40.38 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 12 2 0 : 13 ماهیانه

تورم مواد غذایی

8.60 2021 06 6.8 -4.84 : 32.41 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

4.70 2021 04 4 -3.4 : 43.4 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

14492871.00 2021 03 14347733 697807 : 14492871 سه ماهه

جمعیت

7.25 2020 12 7.15 1.91 : 7.25 سالیانه 2020-12

حداقل دستمزد

2192.84 2021 06 2193 20.52 : 2193 ماهیانه 2021-06

حساب جاری

161.70 2021 03 210 -679 : 688 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.20 2020 12 -1.2 -11.6 : 7.8 سالیانه 2020-12

دستمزد در تولید

292.90 2020 09 291 100 : 294 سه ماهه 2020-09

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 4662200 4417800 : 4899500 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 2677500 2403500 : 2700600 سالیانه

ذخایر طلا

0 2021 03 8.19 0 : 8.19 سه ماهه

ذخایر ارزی

0 2021 06 9243 257 : 9353 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 95 95 : 124 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 137 84 : 154 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1427 181 : 2164 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2021 03 111 -307 : 459 سه ماهه

شاخص اقتصادی مقدم

8.00 2021 03 -0.5 -13.6 : 23 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 3.12 0 : 4.09 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 53.38 3.29 : 53.63 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 28 15 : 30 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

119.90 2021 06 118 23.32 : 127 ماهیانه

صادرات

1058202.00 2021 06 984370 116146 : 1190421 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

110.00 2021 06 110 32.8 : 155 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2021 03 121 14.8 : 121 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2021 05 15780571 567255 : 17113328 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 05 39378258 827172 : 39692317 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 05 63567879 1459962 : 63728509 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 05 114980664 2613624 : 116270042 ماهیانه

قیمت تولید

132.40 2021 05 131 99.3 : 132 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.75 2021 06 0.7 0.43 : 1.74 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

110.70 2021 06 110 16.1 : 111 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2021 03 445 -611 : 734 سه ماهه

موازنه تجاری

47475.00 2021 06 69783 -560716 : 231645 ماهیانه 2021-06

مخارج نظامی

0 2020 12 376 43.6 : 391 سالیانه

نرخ تورم

0.40 2021 06 0.6 -2.24 : 3.95 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

10.00 2021 12 10 10 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2021 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.60 2021 03 1 -7.4 : 13.7 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.50 2021 03 11.7 -15 : 11.7 سه ماهه 2021-03

نرخ تورم

4.50 2021 06 3.7 0.5 : 13.4 ماهیانه 2021-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.00 2020 12 9 9 : 9 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

25.50 2020 12 25.5 25.5 : 25.5 سالیانه

نرخ بیکاری

7.20 2020 12 8.2 5.2 : 9.2 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره سپرده

3.94 2017 12 3.76 1.21 : 23.12 سالیانه

نرخ بهره

0.75 2021 06 0.75 0.75 : 8.5 روزانه 2021-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.50 2020 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه

واردات

1010727.00 2021 06 914587 104591 : 1187335 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1529700 1529700 : 1529700 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 2556300 2556300 : 2556300 سالیانه

هزینه های دولت

6830866.00 2021 03 9412207 274586 : 9412207 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

39639426.00 2021 03 41988177 2162701 : 41988177 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 108.20 117 110 110 111 113
اندازه اصل تورم 4.10 3.2 3.9 3.6 4 3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.90 23 23 23 23 23 2020-12
بودجه دولت -7.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
پول 6890.00 6970 7011 7051 6930 7133
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10545541935.00 10465514458 10686226128 10686226128 10664160728 11092302721
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12335.47 13000 13000 13000 12600 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه 5162.96 5300 5300 5300 5300 5380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55630197794.00 55895721 55895721 55895721 53849442 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5949155790.00 4231116561 4007858843 6109782996 4838136516 4168173197
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3932040494.00 3463564923 4308642015 4038205587 3256658666 4480987695
تغییرات موجودی انبار 1643375.00 -1377 2815129 2815129 3223902 2604670
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4030397515.00 5077687359 3856209860 4139218248 3455842969 4010458254
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25466131782.00 25048383587 25576639565 25576639565 25398767132 26548551869
تولید ناخالص داخلی 35.30 37.7 37.7 37.7 37.37 38.2
تورم مواد غذایی 8.60 1.5 1 1 2.8 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 4.70 1.8 2.4 2.1 2.6 2.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14492871.00 12647184 14921642 14884179 10256793 15518508
جمعیت 7.25 7.35 7.35 7.35 7.25 7.45 2020-12
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180 2021-06
حساب جاری 161.70 180 180 180 120 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 2020-12
دستمزد در تولید 292.90 300 300 300 300 300 2020-09
شاخص اقتصادی مقدم 8.00 2.1 2.1 2.1 1.3 2.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.90 117 119 122 119 121
صادرات 1058202.00 650000 650000 825000 770000 750000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.00 116 111 112 110 114
قیمت تولید 132.40 133 134 135 132 136
قیمت گازوئیل 0.75 0.68 0.64 0.61 0.71 0.58
قیمت مصرف کننده اصلی 110.70 113 114 115 112 117
موازنه تجاری 47475.00 -220000 -200000 80000 -210000 -200000 2021-06
نرخ تورم 0.40 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 4 2.7 4 2 4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.6 0.2 1.7 0.3 2021-03
نرخ تورم 4.50 2.5 2.3 2 4.1 2.8 2021-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ بیکاری 7.20 7.3 7 7 7.4 6.9 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.94 4.94 3.94 4.19 3.94 4.44
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1.25 0.75 1.5 2021-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
واردات 1010727.00 870000 850000 745000 980000 950000
هزینه های دولت 6830866.00 8796745 9788695 7015299 7222232 10180243
هزینه های مصرف کننده 39639426.00 44674174 43667704 40709691 37321829 45414412
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی