شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه

پاراگوئه

پاراگوئه با نام رسمی جمهوری پاراگوئه کشوری است در آمریکای جنوبی. پایتخت آن آسونسیون و جمعیت آن حدود ۷٬۱۳۳٬۰۰۰ نفر است. زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و زبان گوارانی واحد پول آن گوارانی است. حدود ۹۲٪ از جمعیت توان صحبت به اسپانیایی و ۹۸٪ نیز توان تکلم به گوارانی را دارند. پاراگوئه کشوری محصور در خشکی و مساحت آن ۴۰۶۷۵۲ کیلومتر مربع است. پاراگوئه از سوی جنوب و جنوب غربی با آرژانتین، از شرق و شمال شرق با برزیل، و از سوی شمال غرب با بولیوی هم‌مرز است. زمین‌های پاراگوئه در دو سوی رودخانه پاراگوئه قرار گرفته که از میانه کشور از شمال به جنوب در جریان است. پیش از ورود اروپاییان در سده شانزدهم مردم گوارانی در پاراگوئه زندگی می‌کردند. در آن سده پاراگوئه به بخشی از امپراتوری استعماری اسپانیا تبدیل شد. پس از استقلال از اسپانیا در سال ۱۸۱۱ پاراگوئه توسط یک رشته از دیکتاتورهایی که به دنبال سیاست‌های انزواگرایانه بودند حکومت شد. جنگ فاجعه‌بار پاراگوئه (۱۸۶۴–۱۸۷۰) که در آن ۶۰٪ تا ۷۰٪ از جمعیت کشور جان باخت باعث توقف در پیشرفت این کشور در آن دهه‌ها شد. در طول بخش بزرگی از قرن بیستم کشور توسط آلفردو اشتروسنر حکومت می‌شد که این حکومت از درازمدت‌ترین دیکتاتوری‌های آمریکای جنوبی به‌شمار می‌آید. در سال ۱۹۸۸ استروسنر ساقط شد و انتخابات آزاد در ۱۹۹۳ برگزار گردید.
 • نرخ فعلی : 10,305.7
 • بالاترین قیمت روز : 10,334.7
 • پایین ترین قیمت روز : 10,147.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 37.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.44%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,260.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۵:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 10,277.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 27.9
 • نرخ فعلی : 1,855.24
 • بالاترین قیمت روز : 1,868.9
 • پایین ترین قیمت روز : 1,849.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.56
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,860.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۵:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 1,860.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.89
 • نرخ فعلی : 39.63
 • بالاترین قیمت روز : 39.8
 • پایین ترین قیمت روز : 39.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.53
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۵:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 39.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
 • نرخ فعلی : 0.8585
 • بالاترین قیمت روز : 0.8585
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8562
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۵:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 0.8575
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001

بازارهای ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / گورانی پاراگوئه 8167 - 8167 8198.5 8.40 0.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 311.36 311.51 311.36 313.77 1.61 0.52% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۱۴
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1016.73 - 1016.73 1016.73 1.48 0.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۱۴
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.5523 - 0.5523 0.5524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۴۹
پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه 1.8151 - 1.8151 1.8164 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۴۹

شاخص‌های اقتصادی پاراگوئه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 09 31113 1 : 32127 روزانه 2020-09

Coronavirus Recovered

0 2020 09 16313 0 : 16921 روزانه 2020-09

CPI مسکن آب و برق

106.80 2020 08 107 35.2 : 159 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 09 611 0 : 611 روزانه 2020-09

آدرس های IP

0 2017 03 204289 22347 : 353876 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 113 95 : 125 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 46

افراد بیکار

0 2019 09 264683 60451 : 264683 سه ماهه 2019-09

افراد شاغل

0 2019 12 3378074 945026 : 3466761 سه ماهه 2019-12

اندازه اصل تورم

2.30 2020 07 1.8 0.68 : 21.79 ماهیانه

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -1.3 -3.3 : 4.5 سالیانه

بدهی خارجی

0 2020 07 8995170 1221099 : 9024588 ماهیانه

بدهی های دولت

0 2020 05 10780 2351 : 10868 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

22.90 2019 12 19.7 8.1 : 67 سالیانه 2019-12

پول

6983.75 2020 09 6969 3680 : 6996 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

12684.60 2018 12 11790 7617 : 12063 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5310.63 2018 12 5273 1364 : 5394 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

55103828726.00 2020 03 55147169340 22132596611 : 55147169340 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

6344467268.00 2020 03 3991873756 977159311 : 6602282974 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

10118010433.00 2019 12 9844516842 5152598084 : 10552722392 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3342542288.00 2020 03 3446337889 975621324 : 3446337889 سه ماهه

تولید فولاد

0 2020 06 2 0 : 13 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

4318513499.00 2020 03 3836157874 1981744864 : 4750708819 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

25441681193.00 2019 12 25259036553 9992102088 : 27533991478 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

38.15 2019 12 40.38 0.44 : 40.38 سالیانه

تورم مواد غذایی

0.80 2020 08 -0.9 -4.84 : 32.41 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

3629322.00 2019 12 1874018 -1716459 : 3550372 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

3.30 2020 07 1.2 -3.4 : 43.4 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

11703711.00 2020 03 12121468 697807 : 12121468 سه ماهه

جمعیت

7.15 2019 12 7.05 1.91 : 7.15 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

2192.84 2020 08 2193 20.52 : 2193 ماهیانه 2020-08

حساب جاری

-44.70 2020 03 -322 -679 : 688 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.20 2019 12 0.7 -11.6 : 7.8 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

293.80 2019 09 288 100 : 294 سه ماهه 2019-09

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 4662200 4417800 : 4899500 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 2677500 2403500 : 2700600 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2020 07 6212 257 : 7438 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 8.19 0 : 8.2 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 95 95 : 124 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 84 : 154 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1427 181 : 2164 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 235 -307 : 459 سه ماهه

شاخص اقتصادی مقدم

0.90 2020 07 2.3 -12.9 : 23 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.44 0 : 4.09 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 53.38 3.29 : 53.63 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 15 : 30 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

113.60 2020 08 113 23.32 : 127 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.30 2020 08 106 32.8 : 155 ماهیانه

صادرات

716811.00 2020 08 871826 116146 : 1093822 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 116 14.8 : 116 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 07 14416546 567255 : 14651619 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 07 35117304 827172 : 35117304 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 07 57704238 1459962 : 57704238 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 07 102454121 2613624 : 103996341 ماهیانه

قیمت تولید

126.30 2020 07 124 99.3 : 126 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.62 2020 08 0.62 0.43 : 1.74 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

107.20 2020 08 107 16.1 : 107 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 03 -0.5 -611 : 663 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2018 12 348 44.6 : 386 سالیانه

موازنه تجاری

-96009.00 2020 08 51579 -560716 : 198293 ماهیانه 2020-08

نرخ تورم

0.50 2020 08 0.5 -2.24 : 3.95 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

10.00 2020 12 10 10 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.50 2020 03 3.5 -7.4 : 13.7 سه ماهه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.50 2020 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.40 2020 03 1.4 -6.4 : 10.7 سه ماهه 2020-03

نرخ تورم

1.60 2020 08 1.1 0.5 : 13.4 ماهیانه 2020-08

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.00 2020 12 9 9 : 9 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

25.50 2020 12 25.5 25.5 : 25.5 سالیانه

نرخ بیکاری

5.70 2019 12 6.2 5.2 : 9.2 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

3.94 2017 12 3.76 1.21 : 23.12 سالیانه

نرخ بهره

0.75 2020 08 0.75 0.75 : 8.5 روزانه 2020-09

واردات

812820.00 2020 08 820247 104591 : 1187335 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1529700 1529700 : 1529700 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 2556300 2556300 : 2556300 سالیانه

هزینه های دولت

6866028.00 2020 03 8470518 274586 : 8470518 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

39059961.00 2020 03 41996860 2162701 : 41996860 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 106.80 107 108 108 106 110
اندازه اصل تورم 2.30 2.5 2.7 2.9 2.2 3.5
بودجه دولت -2.40 -3.5 -2.5 -2.5 -3.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 25 23 23 25 23 2019-12
پول 6983.75 7038 7070 7101 7006 7164
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12684.60 12100 12600 12600 12100 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه 5310.63 5150 5300 5300 5150 5300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55103828726.00 53849442 53768490107 55422905187 51152095968 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6344467268.00 3892076912 6376189604 6420600875 2890955047 3989378835
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10118010433.00 10465514458 10686226128 10686226128 10664160728 11092302721
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3342542288.00 3360179442 3359254999 3382652795 3301908084 3444183928
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4318513499.00 3740253927 4340106066 4370335661 3436955130 3833760275
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25441681193.00 25048383587 25576639565 25576639565 25398767132 26548551869
تولید ناخالص داخلی 38.15 36.2 37.7 37.7 36.2 37.7
تورم مواد غذایی 0.80 -0.2 0.5 0.8 -0.8 1.5
تغییرات موجودی انبار 3629322.00 -1377 2815129 2815129 3223902 2604670
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 2.1 2.3 2.3 1.9 2.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11703711.00 11818431 11762230 11844156 10873199 12113892
جمعیت 7.15 7.25 7.25 7.25 7.3 7.35 2019-12
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180 2020-08
حساب جاری -44.70 120 120 120 280 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 2019-12
دستمزد در تولید 293.80 300 300 300 292 300 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.90 -1.5 0.7 1.3 -3 2.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.60 115 116 113 114 118
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.30 107 108 107 106 110
صادرات 716811.00 750000 750000 750000 730000 750000
قیمت تولید 126.30 127 128 128 126 130
قیمت گازوئیل 0.62 0.58 0.55 0.52 0.61 0.5
قیمت مصرف کننده اصلی 107.20 108 109 109 107 112
موازنه تجاری -96009.00 -105000 -320000 -320000 -140000 -105000 2020-08
نرخ تورم 0.50 0.3 0.3 0.2 0.1 0.4
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 -2.5 0.5 1.2 -4.5 2.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 1.5 1.7 5 2.6 2020-03
نرخ تورم 1.60 1 1.3 1.5 0.7 2.5 2020-08
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ بیکاری 5.70 7.9 7.7 7.6 7.7 7.3 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 4.44
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25 2020-09
واردات 812820.00 1070000 1070000 1070000 970000 1090000
هزینه های دولت 6866028.00 8258755 6900358 6948420 6462762 8465224
هزینه های مصرف کننده 39059961.00 40946939 39255261 39528681 37822586 41970612
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی