پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه

پاراگوئه

پاراگوئه (به اسپانیایی: Paraguay) با نام رسمی جمهوری پاراگوئه (به اسپانیایی: República del Paraguay) کشوری است در آمریکای جنوبی. پایتخت آن آسونسیون و جمعیت آن حدود ۷٬۱۳۳٬۰۰۰ نفر است. زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و زبان گوارانی واحد پول آن گوارانی است. حدود ۹۲٪ از جمعیت توان صحبت به اسپانیایی و ۹۸٪ نیز توان تکلم به گوارانی را دارند. پاراگوئه کشوری محصور در خشکی و مساحت آن ۴۰۶۷۵۲ کیلومتر مربع است. پاراگوئه از سوی جنوب و جنوب غربی با آرژانتین، از شرق و شمال شرق با برزیل، و از سوی شمال غرب با بولیوی هم‌مرز است. زمین‌های پاراگوئه در دو سوی رودخانه پاراگوئه قرار گرفته که از میانه کشور از شمال به جنوب در جریان است. پیش از ورود اروپاییان در سده شانزدهم مردم گوارانی در پاراگوئه زندگی می‌کردند. در آن سده پاراگوئه به بخشی از امپراتوری استعماری اسپانیا تبدیل شد. پس از استقلال از اسپانیا در سال ۱۸۱۱ پاراگوئه توسط یک رشته از دیکتاتورهایی که به دنبال سیاست‌های انزواگرایانه بودند حکومت شد. جنگ فاجعه‌بار پاراگوئه (۱۸۶۴–۱۸۷۰) که در آن ۶۰٪ تا ۷۰٪ از جمعیت کشور جان باخت باعث توقف در پیشرفت این کشور در آن دهه‌ها شد. در طول بخش بزرگی از قرن بیستم کشور توسط آلفردو اشتروسنر حکومت می‌شد که این حکومت از درازمدت‌ترین دیکتاتوری‌های آمریکای جنوبی به‌شمار می‌آید. در سال ۱۹۸۸ استروسنر ساقط شد و انتخابات آزاد در ۱۹۹۳ برگزار گردید.
 • نرخ فعلی : 49,594.29
 • بالاترین قیمت روز : 49,711.75
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۶:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 153.58
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / گورانی پاراگوئه 7731.3 8145.5 7731.3 8145.5 414.20 5.36% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۲۴
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 321.11 - 320.57 321.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.5825 - 0.5825 0.5838 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۲۳
پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه 1.7223 - 1.7212 1.7223 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۲۳
پزو شیلی / گورانی پاراگوئه 8.1219 - 8.1219 8.1237 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۲۳

شاخص‌های اقتصادی پاراگوئه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 460723 0 : 460754 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 365361 0 : 368004 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 71.54 0 : 71.54 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 5165112 200 : 5165112 روزانه
CPI مسکن آب و برق
110.40 2021 09 110 35.2 : 159 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 16233 0 : 16238 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 204289 22347 : 353876 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 113 95 : 125 سالیانه
افراد شاغل
0 2021 06 3455027 945026 : 3466761 سه ماهه 2021-06
اندازه اصل تورم
5.00 2021 08 4.5 0.68 : 21.79 ماهیانه
افراد بیکار
0 2021 06 306228 60451 : 318984 سه ماهه 2021-06
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 46
بدهی خارجی
0 2021 08 10949723 1221099 : 10995890 ماهیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
33.90 2020 12 22.9 8.1 : 67 سالیانه 2020-12
بدهی های دولت
0 2021 06 12994 2351 : 13110 ماهیانه 2021-06
بودجه دولت
-7.30 2020 12 -2.8 -7.3 : 4.5 سالیانه
پول
6895.30 2021 10 6907 3680 : 7050 روزانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
10457313806.00 2021 06 10545541935 5152598084 : 10912285283 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
12335.47 2020 12 12616 8138 : 12828 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
5162.96 2020 12 5280 1364 : 5369 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
53453743716.00 2021 06 55630197794 22132596611 : 55630197794 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
4325446270.00 2021 06 5949155790 977159311 : 6673810215 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
4141193638.00 2021 06 3932040494 975621324 : 4142925014 سه ماهه
تغییرات موجودی انبار
-3111761.00 2021 06 1643375 -3111761 : 3314348 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
2916356987.00 2021 06 4030397515 1981744864 : 4750708819 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
25956125184.00 2021 06 25466131782 9992102088 : 27200182824 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
35.30 2020 12 37.91 0.44 : 40.38 سالیانه
تولید فولاد
0 2020 12 2 0 : 13 ماهیانه
تورم مواد غذایی
13.60 2021 09 11.5 -4.84 : 32.41 ماهیانه
تغییر قیمت تولید کننده
9.30 2021 07 7.8 -3.4 : 43.4 ماهیانه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
14990081.00 2021 06 14492871 697807 : 14990081 سه ماهه
جمعیت
7.25 2020 12 7.15 1.91 : 7.25 سالیانه
حداقل دستمزد
2289.32 2021 09 2289 20.52 : 2289 ماهیانه 2021-09
حساب جاری
595.60 2021 06 162 -679 : 688 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
2.20 2020 12 -1.2 -11.6 : 7.8 سالیانه
دستمزد در تولید
295.90 2021 03 293 100 : 296 سه ماهه 2021-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا
0 2018 12 4662200 4417800 : 4899500 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین
0 2018 12 2677500 2403500 : 2700600 سالیانه
ذخایر طلا
0 2021 06 8.19 0 : 8.19 سه ماهه
ذخایر ارزی
0 2021 09 9027 257 : 9353 ماهیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 95 95 : 124 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 137 84 : 154 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 1427 181 : 2164 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
0 2021 06 376 -307 : 459 سه ماهه
شاخص اقتصادی مقدم
5.70 2021 07 9.6 -13.6 : 23 ماهیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 3.12 0 : 4.09 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 53.38 3.29 : 53.63 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 28 15 : 30 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
124.30 2021 09 124 23.32 : 127 ماهیانه
صادرات
843469.00 2021 09 882939 116146 : 1190421 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
113.40 2021 09 112 32.8 : 155 ماهیانه
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
0 2021 06 117 14.8 : 53453744 سه ماهه
عرضه پول M0
0 2021 08 15905212 567255 : 17113328 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 08 39350499 827172 : 39692317 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 08 64044975 1459962 : 64435392 ماهیانه
عرضه پول M3
0 2021 08 117692220 2613624 : 118338699 ماهیانه
قیمت تولید
140.40 2021 08 138 99.3 : 140 ماهیانه
قیمت گازوئیل
0.80 2021 09 0.79 0.43 : 1.74 ماهیانه
قیمت مصرف کننده اصلی
113.60 2021 09 113 16.1 : 114 ماهیانه
گردش سرمایه
0 2021 06 214 -611 : 769 سه ماهه
موازنه تجاری
-268826.00 2021 09 -217662 -560716 : 231645 ماهیانه 2021-09
مخارج نظامی
0 2020 12 376 43.6 : 391 سالیانه
نرخ تورم
1.00 2021 09 0.9 -2.24 : 3.95 ماهیانه
نرخ مالیات شرکت
10.00 2021 12 10 10 : 30 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
10.00 2021 12 10 10 : 10 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
6.90 2021 06 0.5 -7.4 : 13.7 سه ماهه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
0.50 2021 03 11.7 -15 : 11.7 سه ماهه
نرخ تورم
6.40 2021 09 5.6 0.5 : 13.4 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
9.00 2021 12 9 9 : 9 سالیانه
نرخ تامین اجتماعی
25.50 2021 12 25.5 25.5 : 25.5 سالیانه
نرخ بیکاری
8.60 2021 06 8.1 5.2 : 9.2 سه ماهه
نرخ بهره سپرده
3.94 2017 12 3.76 1.21 : 23.12 سالیانه
نرخ بهره
2.75 2021 10 1.5 0.75 : 8.5 روزانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
16.50 2021 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه
واردات
1112295.00 2021 09 1100601 104591 : 1187335 ماهیانه
هزینه زندگی انفرادی
0 2018 12 1529700 1529700 : 1529700 سالیانه
هزینه زندگی خانواده
0 2018 12 2556300 2556300 : 2556300 سالیانه
هزینه های دولت
7453306.00 2021 06 6830866 274586 : 9412207 سه ماهه 2021-06
هزینه های مصرف کننده
40294895.00 2021 06 39639426 2162701 : 41988177 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 110.40 110 110 113 110 113
اندازه اصل تورم 5.00 6 5.8 5.5 5.6 5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.90 26 26 26 34 26 2020-12
بودجه دولت -7.30 -5 -5 -5 -8 -5
پول 6895.30 6975 7014 7053 6936 7132
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10457313806.00 10465514458 10686226128 10686226128 10664160728 11092302721
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12335.47 12560 12560 12560 12450 12560
تولید ناخالص داخلی سرانه 5162.96 5250 5250 5250 5200 5250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53453743716.00 55895721 55895721 55895721 55895721 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4325446270.00 6109782996 4498464121 4411955195 4007858843 4168173197
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4141193638.00 4038205587 4306841384 4224017511 4308642015 4480987695
تغییرات موجودی انبار -3111761.00 -1377 2815129 2815129 3223902 2604670
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2916356987.00 4139218248 3033011266 2974684127 3856209860 4010458254
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25956125184.00 25048383587 25576639565 25576639565 25398767132 26548551869
تولید ناخالص داخلی 35.30 37.7 37.7 37.7 37.7 38.2
تورم مواد غذایی 13.60 9.4 6 4.8 11 5.5
تغییر قیمت تولید کننده 9.30 8.7 6.8 5.5 9.9 5.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14990081.00 14884179 15589684 15289883 14921642 15518508
جمعیت 7.25 7.35 7.35 7.35 7.35 7.45
حداقل دستمزد 2289.32 2180 2180 2180 2180 2180 2021-09
حساب جاری 595.60 180 180 180 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 0.5 0.5 0.5 2.1 0.5
دستمزد در تولید 295.90 300 300 300 300 300 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 5.70 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.30 125 126 126 125 127
صادرات 843469.00 650000 825000 825000 650000 750000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.40 112 112 116 111 114
قیمت تولید 140.40 144 142 143 133 152
قیمت گازوئیل 0.80 0.72 0.69 0.65 0.76 0.62
قیمت مصرف کننده اصلی 113.60 116 117 120 115 121
موازنه تجاری -268826.00 -200000 80000 80000 -220000 -200000 2021-09
نرخ تورم 1.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 2.7 4 2 4 4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.2 0.3 0.5 0.3
نرخ تورم 6.40 2.3 2 2.5 2.5 2.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ بیکاری 8.60 7 7 6.8 7.3 6.9
نرخ بهره سپرده 3.94 4.69 4.69 4.69 4.19 4.69
نرخ بهره 2.75 2.25 2.25 2.25 1.75 2.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
واردات 1112295.00 850000 745000 745000 870000 950000
هزینه های دولت 7453306.00 7015299 7751438 7602372 9788695 10180243 2021-06
هزینه های مصرف کننده 40294895.00 40709691 41906691 41100793 43667704 45414412
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی