شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال پرتغال
 • نرخ فعلی : 4,196.31
 • بالاترین قیمت روز : 4,215.34
 • پایین ترین قیمت روز : 4,114.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 4,196.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2,888.33
 • بالاترین قیمت روز : 2,895.52
 • پایین ترین قیمت روز : 2,825.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 2,888.33
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.0924
 • بالاترین قیمت روز : 1.0937
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0922
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0929
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۱:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1.0926
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002
 • نرخ فعلی : 0.867
 • بالاترین قیمت روز : 0.867
 • پایین ترین قیمت روز : 0.867
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.867
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۳۰:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 0.869
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.002

شاخص های بورس پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 2888.33 - 2825.4 2895.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
PSI 20 4196.31 - 4118.27 4210.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
PSI 20 4196.31 - 4114.38 4215.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۲۱

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CTT Correios de Portugal SA 2.3 - 2.3 2.3 0.04 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Galp Energia 10.27 - 10.12 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
EDP 3.76 - 3.65 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
J.Martins 15.14 - 15.05 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
EDP Renovaveis 10.74 - 10.48 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱

بازار اوراق قرضه پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3Y 0.137 - 0.137 0.137 0.00 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۳۰
Portugal 4Y 0.227 - 0.227 0.227 0.01 4.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۳۰
Portugal 5Y 0.462 - 0.462 0.462 0.00 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۳۰
Portugal 10Y 0.867 - 0.867 0.867 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۳۰
Portugal 20Y 1.277 - 1.277 1.277 0.01 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۳۰

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 12.819 - 12.819 12.819 0.03 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 17.836 - 17.836 17.836 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 6.774 - 6.774 6.774 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
BPI Portugal Fundo de Investiment 11.438 - 11.438 11.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 15.469 - 15.469 15.469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage Nasdaq-100 UCITS 79.59 - 79.59 80.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۰
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.15 - 18.12 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۰
ComStage ShortDAX TR UCITS 23.59 - 23.59 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۰
ComStage S&P 500 UCITS 289.35 - 287.75 289.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۰
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 36.32 - 36.29 36.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۰

شاخص‌های اقتصادی پرتغال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2017 12 21.79 19.95 : 24.04 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 13141 2 : 13956 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2017 12 3.39 3.32 : 4.07 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2017 12 6.47 4.22 : 6.7 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 04 380 0 : 409 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 196 0 : 205 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

109.12 2020 02 109 4.59 : 109 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 34 23 : 48 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3687295 1150694 : 3757415 سه ماهه

افراد بیکار

353.80 2020 02 374 175 : 928 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

4811.60 2020 02 4819 4215 : 5007 ماهیانه 2020-02

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.89 2020 04 0.94 0.06 : 16.5 روزانه

اطمینان کسب و کار

1.80 2020 03 2.2 -4 : 5.1 ماهیانه 2020-03

اندازه اصل تورم

0.00 2020 03 0.1 -0.57 : 31.27 ماهیانه 2020-03

استخدام تمام وقت

4407.60 2019 12 4458 3726 : 4516 سه ماهه 2019-12

ارزش بودجه دولت

-137.00 2020 01 -3969 -14745 : 271 ماهیانه 2020-01

استفاده از ظرفیت

80.36 2019 12 77.63 68.47 : 85.37 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 71

استخراج معدن

14.20 2020 01 0.7 -49.1 : 80.8 ماهیانه

بدهی های دولت

249980.00 2019 12 252278 62915 : 252278 سه ماهه 2019-12

بهره وری

103.80 2019 12 112 78 : 112 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

0.20 2019 12 -0.4 -11.2 : 0.2 سالیانه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

248.20 2018 12 259 156 : 321 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

64.90 2019 09 65.4 7.6 : 92.2 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

4196.31 2020 04 4071 2911 : 15081 روزانه

بدهی خارجی

409805.00 2019 12 415500 56392 : 421132 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

117.70 2019 12 122 50.3 : 132 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

98.26 2018 12 101 83.75 : 128 سالیانه 2018-12

پست های خالی شغلی

9876.00 2020 02 12128 1083 : 17645 ماهیانه 2020-02

پول

1.09 2020 04 1.08 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

6.20 2019 09 6.1 5.1 : 13.9 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1642.30 2019 12 1605 1066 : 1782 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

6179.00 2019 12 6158 4442 : 6274 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

8958.10 2019 12 8868 5309 : 8958 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

245.00 2019 12 238 3.19 : 262 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

3783.00 2019 12 3800 2063 : 3800 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1905.40 2019 12 1918 1563 : 3581 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص ملی

54639.88 2019 12 53815 28275 : 54640 سه ماهه

تولیدات صنعتی

-2.80 2020 01 2.7 -6.9 : 6.4 ماهیانه

تولید صنعتی

0.30 2020 01 0.1 -22.3 : 8.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

28687.50 2018 12 28035 20167 : 28688 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

23737.70 2018 12 23197 4506 : 23738 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

51018.40 2019 12 50648 35824 : 51018 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1022.20 2019 12 1018 880 : 1035 سه ماهه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

8868.20 2019 12 9084 6361 : 11385 سه ماهه

تغییر اشتغال

0.00 2019 12 0.3 -3 : 1.3 سه ماهه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

-3.00 2020 02 -1.9 -6.7 : 7.8 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

1.00 2020 01 3.3 -18.2 : 10.1 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

110616.00 2020 02 110895 1955 : 113693 ماهیانه 2020-02

ترازنامه بانک

368193.00 2019 08 367696 148016 : 503534 ماهیانه 2019-08

تغییر نرخ بیکاری

5942.00 2019 11 -1263 -31613 : 35638 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

118865.00 2020 01 118829 33832 : 141993 ماهیانه 2020-01

تورم مواد غذایی

0.83 2020 02 0.79 -6.33 : 38.68 ماهیانه 2020-02

تولید الکتریسیته

0 2019 12 5140 2106 : 5942 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

8.10 2020 02 4 -11.2 : 18.7 ماهیانه 2020-02

تولید خودرو

23415.00 2020 01 19507 806 : 186996 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

139.74 2019 12 467 -745 : 559 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

3.00 2020 02 2.4 -7.4 : 6.1 ماهیانه 2020-02

ثبت خودرو

20263.00 2020 02 14423 5442 : 32914 ماهیانه

جواز ساختمان

1762.00 2019 11 2386 1051 : 4835 ماهیانه 2019-11

جمعیت

10.28 2019 12 10.29 8.62 : 10.57 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.10 2018 12 1 -14.7 : 3.1 سالیانه 2018-12

حواله

279.02 2020 01 351 154 : 515 ماهیانه 2020-01

حساب جاری

-458.27 2020 01 -278 -2674 : 1658 ماهیانه 2020-01

حداقل دستمزد

740.83 2020 03 700 357 : 741 سه ماهه 2020-03

دستمزد در تولید

108.52 2020 01 149 85 : 149 ماهیانه 2020-01

دستمزد

1188.06 2019 04 1171 809 : 1188 Biannually 2019-04

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

659.00 2018 12 626 626 : 687 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

1430.00 2018 12 1340 1340 : 1430 سالیانه

درآمدهای دولت

4012.00 2020 01 49914 846 : 49914 ماهیانه 2020-01

درخواست پناهندگی

190.00 2019 11 175 5 : 190 ماهیانه 2019-11

درآمد قابل تصرف شخص

43878.40 2019 12 43886 19042 : 44026 سه ماهه 2019-12

درآمد گردشگری

991.45 2020 01 1072 200 : 3020 ماهیانه

ذخایر طلا

382.54 2019 12 383 382 : 607 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 22914 6765 : 26099 ماهیانه 2020-02

رشد دستمزد

3.30 2019 11 6.1 -10.1 : 8.5 ماهیانه 2019-11

رتبه فساد مالی

0 2019 12 30 19 : 35 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 34 33 : 51 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

66.42 2020 12 66.42 65 : 66.42 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی زنان

66.42 2020 12 66.42 65 : 66.42 سالیانه 2020-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 12576 2347 : 13145 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

224.09 2020 01 580 -3308 : 6288 ماهیانه 2020-01

شاخص مسکن

144.10 2019 12 143 92.25 : 144 سه ماهه 2019-12

شاخص فساد مالی

0 2019 12 64 55.6 : 69.7 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

101.80 2020 02 103 3.31 : 103 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 70.2 4.37 : 70.45 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 1.85 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

2.30 2020 02 2.1 -3.9 : 6.6 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.60 2020 02 103 1.09 : 105 ماهیانه 2020-02

صادرات

4908.91 2020 02 5172 1.69 : 5603 ماهیانه 2020-02

ضریب اطمینان مصرف کننده

-9.90 2020 03 -8.1 -46.8 : -0.8 ماهیانه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

1.60 2019 12 1.6 -1.1 : 4.5 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M1

0 2020 01 144040 29718 : 145902 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M2

239239.30 2020 01 238046 92238 : 239239 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M0

0 2020 01 28722 706 : 28772 ماهیانه 2020-02

فروش اسلحه

3.00 2018 12 56 0 : 172 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

102.15 2020 02 103 4.95 : 105 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

102.10 2020 02 103 43.89 : 105 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

1.42 2020 03 1.65 0.77 : 2.33 ماهیانه 2020-03

قسمت مدت زمان اشتغال

500.10 2019 12 490 490 : 679 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

99.90 2020 02 101 92.6 : 107 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

-226.15 2020 01 780 -2462 : 2266 ماهیانه 2020-01

میزان ساخت و ساز

0.90 2019 12 2.3 -20 : 10 ماهیانه 2019-12

میزان رشد وام

0.30 2019 09 0.4 -5.6 : 31.8 ماهیانه 2019-09

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

44.00 2018 12 45.7 42.4 : 51.8 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-1547.41 2020 02 -1513 -2525 : 3.55 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

3969.00 2018 12 3647 755 : 4881 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.20 2019 12 1.9 -4.5 : 5 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

1.50 2020 03 -0.6 -5.6 : 8.3 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

23.00 2020 12 23 17 : 23 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.70 2019 12 0.3 -2.6 : 3.3 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

48.00 2020 12 48 40 : 48 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

2.53 2020 02 2.65 2.51 : 8.08 ماهیانه 2020-02

نرخ مشارکت نیروی کار

59.30 2019 12 59.5 58.1 : 62.5 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

21.00 2020 12 21 21 : 55.1 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.10 2020 02 0.8 -1.6 : 53.9 ماهیانه 2020-02

نرخ مالکیت مسکن

74.50 2018 12 74.7 74.2 : 75.5 سالیانه 2018-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

23.75 2019 12 23.75 23.75 : 24.5 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

55.30 2019 12 55.8 48.8 : 59.2 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

11.00 2019 12 11 10.5 : 11 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

-0.33 2020 03 -0.42 -0.44 : 17.82 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره

0.00 2020 03 0 0 : 4.75 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

6.70 2019 12 6.1 3.7 : 17.5 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

19.50 2020 02 19.5 11.1 : 41.4 ماهیانه 2020-02

نرخ تامین اجتماعی

34.75 2019 12 34.75 10.5 : 35.5 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

2.80 2019 09 2.9 1.4 : 9.4 سه ماهه 2019-09

واردات

6456.32 2020 02 6685 0 : 7270 ماهیانه 2020-02

وام به بخش خصوصی

66757.00 2020 01 67123 31523 : 118862 ماهیانه 2020-01

ورود توریست

2172085.00 2020 01 2249049 88000 : 6148883 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

32090.00 2019 12 32052 22266 : 32090 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

49424.00 2019 11 44395 819 : 51469 ماهیانه 2019-11

هزینه زندگی انفرادی

670.00 2018 12 650 505 : 670 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

990.00 2018 12 960 800 : 990 سالیانه

هزینه های دولت

8374.20 2019 12 8359 6204 : 9086 سه ماهه 2019-12

هزینه های شخصی

2.70 2020 02 2.7 -6.4 : 6.3 ماهیانه 2020-02

هزینه های کار

110.60 2019 12 97.8 63.2 : 112 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 109.12 110 109 110 107 112
افراد بیکار 353.80 291 275 275 291 275 2020-02
افراد شاغل 4811.60 4960 4990 4990 4960 5110 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.89 1.17 1.29 1.42 1.07 1.68
اطمینان کسب و کار 1.80 -2.1 -1.6 -1.2 -3 0.1 2020-03
اندازه اصل تورم 0.00 0.8 1.1 1.1 0.6 1.7 2020-03
استخدام تمام وقت 4407.60 4470 4470 4510 4470 4590 2019-12
ارزش بودجه دولت -137.00 -3500 -2000 -3310 -800 -3810 2020-01
استفاده از ظرفیت 80.36 81 81 81.4 81 81.5
استخراج معدن 14.20 2 1.7 2 1.5 1.4
بدهی های دولت 249980.00 269100 271000 271000 268500 276000 2019-12
بهره وری 103.80 100 104 104 100 104 2019-12
بودجه دولت 0.20 -4.2 -4.2 -5.6 -4.2 -5.6 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248.20 244 244 244 244 240
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 64.90 57.8 57.8 57.8 57.8 54 2019-09
بازار سهام 4196.31 3911 3833 3757 3990 3604
بدهی خارجی 409805.00 419100 423300 423300 419100 426300 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 120 120 120 120 124 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 98.26 91.9 91.9 91.9 91.9 86 2018-12
پست های خالی شغلی 9876.00 16250 16250 10412 16250 10450 2020-02
پول 1.09 1.08 1.07 1.07 1.08 1.06
پس انداز های شخصی 6.20 6.2 6.5 6.7 5.7 7.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1642.30 1550 1580 1583 1578 1602
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6179.00 6036 6061 5957 6172 6028
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8958.10 8568 8729 8636 8715 8739
تولید ناخالص داخلی 245.00 251 251 259 251 259 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3783.00 3663 3741 3647 3684 3691
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1905.40 1888 1837 1924 1856 1859 2019-12
تولید ناخالص ملی 54639.88 51287 52971 51877 50007 52500
تولیدات صنعتی -2.80 -1.8 -1.2 0.5 1.1 0.4
تولید صنعتی 0.30 1.1 1.4 1.1 0.9 1.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28687.50 27840 27840 27840 27840 28336
تولید ناخالص داخلی سرانه 23737.70 23037 23037 23037 23037 23446
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51018.40 49854 49182 51529 48992 49772 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1022.20 1002 985 1032 981 997 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8868.20 8871 8942 8549 9087 8652
تغییر اشتغال 0.00 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -3.00 0.9 1.4 1.4 1 1.6 2020-02
تولید صنعتی 1.00 1.4 1.5 1.2 1.2 1.6
ترازنامه بانک مرکزی 110616.00 136400 144240 144240 127400 144240 2020-02
ترازنامه بانک 368193.00 406300 411200 411200 398200 419100 2019-08
تغییر نرخ بیکاری 5942.00 -7800 -4800 -2600 -7800 -1800
تسهیلات اعتباری خریدار 118865.00 116353 114551 120054 112251 115926 2020-01
تورم مواد غذایی 0.83 1.1 1.5 1.4 0.6 1.8 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.10 1.9 2.2 2.2 2.2 2.3 2020-02
تولید خودرو 23415.00 24100 26500 21200 24100 20600
تغییرات موجودی انبار 139.74 55 55 88 55 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.00 -1.4 -1.2 -1.2 -0.7 -0.7 2020-02
ثبت خودرو 20263.00 29400 16600 22420 29400 25180
جواز ساختمان 1762.00 1880 1620 1620 1720 1790 2019-11
جمعیت 10.28 10.25 10.25 10.23 10.25 10.23 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1 2018-12
حواله 279.02 295 295 402 295 415 2020-01
حساب جاری -458.27 190 -90 -90 -40 -120 2020-01
حداقل دستمزد 740.83 741 741 741 741 780 2020-03
دستمزد در تولید 108.52 110 153 111 127 156 2020-01
دستمزد 1188.06 1218 1214 1214 1219 1241 2019-04
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 676 675 674 676 688
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1467 1466 1461 1467 1494
درآمدهای دولت 4012.00 24700 39200 51250 12400 52120 2020-01
درخواست پناهندگی 190.00 70 70 85 70 70 2019-11
درآمد قابل تصرف شخص 43878.40 43198 42299 44317 42719 42806 2019-12
درآمد گردشگری 991.45 1510 2050 1400 1200 1600
ذخایر طلا 382.54 383 383 383 383 383 2019-12
رشد دستمزد 3.30 2.5 2.2 2.2 2.6 2.2 2019-11
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.42 66.5 66.42 66.5 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.42 66.5 66.42 66.5 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 224.09 450 120 120 550 180 2020-01
شاخص مسکن 144.10 145 149 149 138 154 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.80 103 103 104 101 105
شاخص اقتصادی مقدم 2.30 2.1 2 2.4 2.1 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.60 105 105 104 106 107 2020-02
صادرات 4908.91 5280 4650 5690 5100 4890 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.90 -32 -26 -19 -34 -16 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.60 1.7 1.21 1.8 1.7 1.7 2019-12
عرضه پول M2 239239.30 255400 263300 263300 251100 275200 2020-01
فروش اسلحه 3.00 50 50 50 50 50
قیمت مصرف کننده اصلی 102.15 105 105 103 106 107 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.10 106 105 103 106 106 2020-02
قیمت گازوئیل 1.42 1.28 1.22 1.16 1.35 1.1 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 500.10 585 585 600 585 615 2019-12
قیمت تولید 99.90 104 102 101 105 104 2020-02
گردش سرمایه -226.15 510 510 287 510 320 2020-01
میزان ساخت و ساز 0.90 2.2 1.8 1.8 2 1.5 2019-12
میزان رشد وام 0.30 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 44 44 44 44 43.8 2018-12
موازنه تجاری -1547.41 -1700 -1460 -1600 -1720 -1440 2020-02
مخارج نظامی 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -4.7 -3.6 1 -8.9 1.2 2019-12
نرخ تورم 1.50 0.5 0.3 0.3 0.1 0.4 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 -4.4 -2.2 0.7 -1.8 0.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48 2020-12
نرخ وام بانکی 2.53 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 59.30 59.6 59.4 59.4 59.4 59.5 2019-12
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21 2020-12
نرخ تورم 0.10 1.1 1 1.2 -0.9 1.5 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 2019-12
نرخ اشتغال 55.30 55.9 55.7 55.7 55.6 55.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 2020-03
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-03
نرخ بیکاری 6.70 9.5 10.3 11 7.2 9.9 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 19.50 22.6 23.3 23.8 21.8 23.8 2020-02
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 5.9 6.6 7.1 5.1 7.1 2019-09
واردات 6456.32 6980 6310 7290 6820 6590 2020-02
وام به بخش خصوصی 66757.00 68035 64707 67425 68172 65483 2020-01
ورود توریست 2172085.00 3120000 4910000 2153000 3120000 2452000
هزینه های مصرف کننده 32090.00 31550 30935 32411 30581 31306 2019-12
هزینه های مالی 49424.00 28200 41200 57560 13200 59060 2019-11
هزینه زندگی انفرادی 670.00 687 687 685 687 700
هزینه زندگی خانواده 990.00 1016 1015 1012 1016 1034
هزینه های دولت 8374.20 8228 8073 8458 8096 8170 2019-12
هزینه های شخصی 2.70 1.7 2 1.9 2.1 2.3 2020-02
هزینه های کار 110.60 100 113 113 107 116 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی