فلسطین فلسطین
فلسطین

فلسطین

فلسطین (به عربی: فلسطین، به عبری:פלסטינה) به‌صورت تاریخی و از دوران روم باستان به ناحیه‌ای گفته می‌شده که بین دریای مدیترانه و کرانه‌های رود اردن واقع شده‌است. فلسطین در دوران‌های حتی قدیمی تر به ناحیه‌ای محدود تر در کنار مرز دریای مدیترانه اطلاق می‌شد. در معنی جغرافیایی گسترده‌تر آن فلسطین می‌تواند به منطقه‌ای اشاره کند که شامل مناطق اسرائیلی و فلسطینی، بخش‌هایی از اردن، لبنان و سوریه باشد. فلسطین همچنین می‌تواند به ناحیه‌ای که در ابتدای قرن بیستم تحت قیومیت بریتانیا پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول درآمد باشد. فلسطین همچنین ممکن است به کشور فلسطین که توسط السلطة الوطنیة الفلسطینیة (حکومت خودگردان فلسطین) اعلام شده و توسط بیش از صد کشور به رسمیت شناخته می‌شود اطلاق شود. سایر نام‌های استفاده شده جهت اشاره به این کشور عبارتند از: سرزمین مقدس (زبان عربی: الأرض المقدسة، در زبان عبری: ארץ הקדש، زبان لاتین: ترا سانکتا)،
 • نرخ فعلی : 576.34
 • بالاترین قیمت روز : 577.38
 • پایین ترین قیمت روز : 575.56
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 577.28
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۳۴:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 578.36
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.02
 • نرخ فعلی : 0.71
 • بالاترین قیمت روز : 0.7107
 • پایین ترین قیمت روز : 0.7078
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 0.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8285
 • بالاترین قیمت روز : 0.8377
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8285
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.837
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۶:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 0.837
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0085
 • نرخ فعلی : 9,630.5
 • بالاترین قیمت روز : 9,662
 • پایین ترین قیمت روز : 9,567.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,645.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۳:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 0.012793
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 75279349.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9,630.4872

شاخص های بورس فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 576.34 575.56 575.56 577.38 2.02 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۳۴

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wataniya Mob 0.95 - 0.95 0.95 0.02 2.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۲۰
Arab Palestinian Invest Comp 3.16 - 3.16 3.16 0.01 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۲۰
Al Quds Bank 1.63 - 1.63 1.63 0.01 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۲۰
Palestine Electric 1.69 - 1.69 1.69 0.01 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۲۰
Palestine RE Investment 0.36 - 0.36 0.36 0.01 2.78% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۲۰

شاخص‌های اقتصادی فلسطین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 59 19 : 59 روزانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 17 0 : 17 روزانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

آدرس های IP

0 2017 03 327082 49423 : 339971 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخدام تمام وقت

0 2020 12 919600 67900 : 1023700 سه ماهه 2020-12

افراد بیکار

0 2021 03 303800 195500 : 445800 سه ماهه 2021-03

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

16.40 2019 12 14.6 2.93 : 26.36 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-0.50 2019 12 1.2 -8.2 : 4.3 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

34.90 2020 12 33.9 12.4 : 51 سه ماهه

تولیدات صنعتی

0 2021 05 -0.52 -26.54 : 32.39 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2923.40 2017 12 2923 880 : 2967 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از معادن

12.70 2020 12 11.9 1.4 : 18.5 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

242.20 2020 12 236 79.3 : 335 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

144.40 2020 12 134 21.8 : 301 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

398.50 2020 12 398 140 : 463 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

3540.60 2020 12 3506 778 : 4090 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

630.90 2020 12 641 333 : 795 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

52.40 2020 12 59.5 25 : 79.7 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

468.90 2020 12 409 158 : 565 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

15.00 2019 12 14.5 0.18 : 15 سالیانه

تولید صنعتی

0 2019 04 -0.83 -22.87 : 35.72 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

3.25 2021 06 1.61 -5.7 : 21.48 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 06 34.8 -89.3 : 36.9 سه ماهه USD - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

5.00 2021 05 2.16 -6.3 : 6.7 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

779.30 2020 12 721 366 : 983 سه ماهه

جمعیت

5.10 2020 12 4.98 1.98 : 5.1 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

2732.00 2020 12 1974 1217 : 3232 سه ماهه

حساب جاری

-428.00 2021 03 -292 -1516 : 764 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.70 2019 12 -13.2 -34.95 : -8.1 سالیانه 2019-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2021 03 2716 893 : 2914 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 5797 321 : 5826 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 5.18 4.09 : 6.06 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

99.77 2021 06 104 88.8 : 108 ماهیانه

صادرات

103.30 2021 05 115 15.92 : 128 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.84 2021 06 102 83.3 : 113 ماهیانه

قیمت تولید

97.91 2021 05 97.41 54.7 : 106 ماهیانه

موازنه تجاری

-358.40 2021 05 -373 -429 : -66.79 ماهیانه 2021-05

نرخ بیکاری

27.80 2021 03 23.4 8.8 : 35.6 سه ماهه 2021-03

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 03 40.4 32.9 : 49.9 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

2.13 2021 06 2.3 -2.42 : 15.08 م��هیانه 2021-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-6.00 2021 03 -12.2 -21.59 : 26.03 سه ماهه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2021 03 40.8 38.6 : 47.1 سه ماهه 2021-03

واردات

461.70 2021 05 488 82.71 : 515 ماهیانه

ورود توریست

0 2018 12 2919 33 : 3093 سالیانه

هزینه های دولت

915.00 2020 12 809 443 : 971 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.40 18.8 18.8 18.8 18.8 18.2 2019-12
بودجه دولت -0.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 0.5
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34.90 42.19 37.52 36.12 36.78 39.21
تولید ناخالص داخلی سرانه 2923.40 2212 2249 2249 2249 2249 USD
تولید ناخالص داخلی از معادن 12.70 19.08 13.65 13.14 11.83 14.27
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 242.20 103 260 251 263 272
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 144.40 250 155 149 123 162
تولید ناخالص داخلی از ساخت 398.50 415 428 412 381 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3540.60 3696 3806 3665 3401 3977
تولید ناخالص داخلی از خدمات 630.90 767 678 653 641 709
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 52.40 66.16 56.33 54.23 55.99 58.86
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 468.90 467 504 485 423 527
تولید ناخالص داخلی 15.00 16.7 16.7 16.7 16.7 17
تولید صنعتی 0 0.19 0.23 0.23 0.21 0.25 ٪
تورم مواد غذایی 3.25 2.5 3 3 1.2 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 5.00 3 3 3 3 3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 779.30 865 838 807 658 875
جمعیت 5.10 5.23 5.23 5.23 5.23 5.33 2020-12
جواز ساختمان 2732.00 2500 2600 2600 2300 2500
حساب جاری -428.00 -400 -375 -375 -400 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.70 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.77 102 105 101 99.62 103
صادرات 103.30 111 111 111 107 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.84 102 102 103 102 103
قیمت تولید 97.91 111 111 111 107 111
موازنه تجاری -358.40 -397 -397 -397 -397 -397 2021-05
نرخ بیکاری 27.80 28 26 26 28 25 2021-03
نرخ تورم 2.13 0.7 0.9 0.8 0.9 1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 7.5 3.5 4 5.5 4.5
واردات 461.70 508 508 508 504 508
هزینه های دولت 915.00 949 984 947 826 1028
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی