فلسطین فلسطین
فلسطین

فلسطین

فلسطین (به عربی: فلسطین، به عبری:פלסטינה) به‌صورت تاریخی و از دوران روم باستان به ناحیه‌ای گفته می‌شده که بین دریای مدیترانه و کرانه‌های رود اردن واقع شده‌است. فلسطین در دوران‌های حتی قدیمی تر به ناحیه‌ای محدود تر در کنار مرز دریای مدیترانه اطلاق می‌شد. در معنی جغرافیایی گسترده‌تر آن فلسطین می‌تواند به منطقه‌ای اشاره کند که شامل مناطق اسرائیلی و فلسطینی، بخش‌هایی از اردن، لبنان و سوریه باشد. فلسطین همچنین می‌تواند به ناحیه‌ای که در ابتدای قرن بیستم تحت قیومیت بریتانیا پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول درآمد باشد. فلسطین همچنین ممکن است به کشور فلسطین که توسط السلطة الوطنیة الفلسطینیة (حکومت خودگردان فلسطین) اعلام شده و توسط بیش از صد کشور به رسمیت شناخته می‌شود اطلاق شود. سایر نام‌های استفاده شده جهت اشاره به این کشور عبارتند از: سرزمین مقدس (زبان عربی: الأرض المقدسة، در زبان عبری: ארץ הקדש، زبان لاتین: ترا سانکتا)،
 • نرخ فعلی : 491.13
 • بالاترین قیمت روز : 491.13
 • پایین ترین قیمت روز : 486.08
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 486.49
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۲:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 488.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.79
 • نرخ فعلی : 0.71
 • بالاترین قیمت روز : 0.7114
 • پایین ترین قیمت روز : 0.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8636
 • بالاترین قیمت روز : 0.8641
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8636
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.8636
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 10,410.75
 • بالاترین قیمت روز : 10,437.75
 • پایین ترین قیمت روز : 10,100.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 199,078
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1812.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 188,667.25

شاخص های بورس فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 491.13 490.78 486.08 491.13 2.79 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۳۲

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.02 - 4.02 4.02 0.02 0.50% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۱۲
Palestine Development&Inv 0.92 - 0.92 0.92 0.01 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۱۲
Wataniya Mob 0.8 - 0.8 0.8 0.02 2.56% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۱۲
Arab Palestinian Invest Comp 2.85 - 2.85 2.85 0.03 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۱۲
Palestine Islamic Bank 1.81 - 1.81 1.81 0.01 0.56% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۱۲

شاخص‌های اقتصادی فلسطین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 59 19 : 59 روزانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 17 0 : 17 روزانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

آدرس های IP

0 2017 03 327082 49423 : 339971 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخدام تمام وقت

0 2020 06 994200 67900 : 1023700 سه ماهه 2020-12

افراد بیکار

0 2020 12 372700 195500 : 445800 سه ماهه 2020-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

16.40 2019 12 14.6 2.93 : 26.36 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-0.50 2019 12 1.2 -8.2 : 4.3 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

34.90 2020 12 33.9 12.4 : 51 سه ماهه

تولیدات صنعتی

0 2020 12 -6.81 -26.54 : 32.39 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2923.40 2017 12 2923 880 : 2967 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از معادن

12.70 2020 12 11.9 1.4 : 18.5 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

242.20 2020 12 236 79.3 : 335 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

144.40 2020 12 134 21.8 : 301 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

398.50 2020 12 398 140 : 463 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

3540.60 2020 12 3506 778 : 4090 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

630.90 2020 12 641 333 : 795 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

52.40 2020 12 59.5 25 : 79.7 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

468.90 2020 12 409 158 : 565 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

15.00 2019 12 14.5 0.18 : 15 سالیانه

تولید صنعتی

0 2019 04 -0.83 -22.87 : 35.72 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

-4.66 2021 03 -3.06 -5.7 : 21.48 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 06 34.8 -89.3 : 36.9 سه ماهه USD - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

-0.95 2021 03 -1.93 -6.3 : 6.7 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

779.30 2020 12 721 366 : 983 سه ماهه

جمعیت

5.10 2020 12 4.98 1.98 : 5.1 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

2732.00 2020 12 1974 1217 : 3232 سه ماهه

حساب جاری

-292.00 2020 12 -200 -1516 : 764 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.70 2019 12 -13.2 -34.95 : -8.1 سالیانه 2019-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 2777 893 : 2831 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 5797 321 : 5826 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 5.18 4.09 : 6.06 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

104.13 2021 03 103 88.8 : 108 ماهیانه

صادرات

99.90 2021 02 102 15.92 : 128 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.46 2021 03 101 83.3 : 113 ماهیانه

قیمت تولید

94.95 2021 03 94.71 54.7 : 106 ماهیانه

موازنه تجاری

-352.00 2021 02 -390 -429 : -66.79 ماهیانه 2021-02

نرخ بیکاری

23.40 2020 12 28.5 8.8 : 35.6 سه ماهه 2020-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 03 40.4 32.9 : 49.9 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

-0.53 2021 03 -0.2 -2.42 : 15.08 ماهیانه 2021-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-12.20 2020 12 -10.8 -21.59 : 26.03 سه ماهه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 12 41.4 38.6 : 47.1 سه ماهه 2020-12

واردات

451.90 2021 02 492 82.71 : 515 ماهیانه

ورود توریست

0 2018 12 2919 33 : 3093 سالیانه

هزینه های دولت

915.00 2020 12 809 443 : 971 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.40 18.8 18.8 18.8 18.8 18.2 2019-12
بودجه دولت -0.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 0.5
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34.90 51.86 42.19 50.91 49 53.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 2923.40 2212 2249 2249 2249 2249 USD
تولید ناخالص داخلی از معادن 12.70 13.89 19.08 13.63 13.12 14.25
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 242.20 300 103 294 283 308
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 144.40 198 250 195 187 203
تولید ناخالص داخلی از ساخت 398.50 430 415 422 406 441
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3540.60 4145 3696 4069 3916 4252
تولید ناخالص داخلی از خدمات 630.90 794 767 779 750 814
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 52.40 72.37 66.16 71.04 68.37 74.23
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 468.90 434 467 426 410 446
تولید ناخالص داخلی 15.00 16.7 16.7 16.7 16.7 17
تولید صنعتی 0 0.19 0.23 0.23 0.21 0.25 ٪
تورم مواد غذایی -4.66 1.2 2.5 3 1.5 3.5
تغییر قیمت تولید کننده -0.95 3 3 3 3 3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 779.30 945 865 928 893 969
جمعیت 5.10 5.23 5.23 5.23 5.23 5.33 2020-12
جواز ساختمان 2732.00 2300 2500 2600 2200 2500
حساب جاری -292.00 -400 -450 -375 -400 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.70 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.13 99.62 102 105 96.41 103
صادرات 99.90 107 111 111 107 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.46 102 102 102 102 103
قیمت تولید 94.95 98.82 111 111 107 111
موازنه تجاری -352.00 -397 -382 -397 -397 -397 2021-02
نرخ بیکاری 23.40 28 28 26 28 25 2020-12
نرخ تورم -0.53 0.9 0.7 0.9 2 1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.20 8.5 6.5 3.5 8.5 4.5
واردات 451.90 504 508 508 504 508
هزینه های دولت 915.00 762 949 748 720 781
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی