فلسطین فلسطین
فلسطین

فلسطین

فلسطین (به عربی: فلسطین، به عبری:פלסטינה) به‌صورت تاریخی و از دوران روم باستان به ناحیه‌ای گفته می‌شده که بین دریای مدیترانه و کرانه‌های رود اردن واقع شده‌است. فلسطین در دوران‌های حتی قدیمی تر به ناحیه‌ای محدود تر در کنار مرز دریای مدیترانه اطلاق می‌شد. در معنی جغرافیایی گسترده‌تر آن فلسطین می‌تواند به منطقه‌ای اشاره کند که شامل مناطق اسرائیلی و فلسطینی، بخش‌هایی از اردن، لبنان و سوریه باشد. فلسطین همچنین می‌تواند به ناحیه‌ای که در ابتدای قرن بیستم تحت قیومیت بریتانیا پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول درآمد باشد. فلسطین همچنین ممکن است به کشور فلسطین که توسط السلطة الوطنیة الفلسطینیة (حکومت خودگردان فلسطین) اعلام شده و توسط بیش از صد کشور به رسمیت شناخته می‌شود اطلاق شود. سایر نام‌های استفاده شده جهت اشاره به این کشور عبارتند از: سرزمین مقدس (زبان عربی: الأرض المقدسة، در زبان عبری: ארץ הקדש، زبان لاتین: ترا سانکتا)،
 • نرخ فعلی : 597.99
 • بالاترین قیمت روز : 600.83
 • پایین ترین قیمت روز : 597.99
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱ آذر
 • نرخ روز گذشته : 597.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.71
 • بالاترین قیمت روز : 0.7101
 • پایین ترین قیمت روز : 0.709
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8036
 • بالاترین قیمت روز : 0.8036
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8027
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8036
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 9,416.25
 • بالاترین قیمت روز : 9,564.25
 • پایین ترین قیمت روز : 9,368.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2189725.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9,415.82

شاخص های بورس فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 597.99 - 597.99 600.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۳
Palestine Development&Inv 1.21 - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۳
Wataniya Mob 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۳
Arab Palestinian Invest Comp 3.25 - 3.25 3.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۳
Arab Islamic Bank 1.78 - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۳

شاخص‌های اقتصادی فلسطین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2020 03 59 19 : 59 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2020 03 17 0 : 17 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2020 03 0 0 : 0 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 327082 49423 : 339971 سه ماهه
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
استخدام تمام وقت
0 2021 06 965700 67900 : 1023700 سه ماهه 2021-06
افراد بیکار
0 2021 06 383000 195500 : 445800 سه ماهه 2021-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
16.40 2019 12 14.6 2.93 : 26.36 سالیانه 2019-12
بودجه دولت
-0.50 2019 12 1.2 -8.2 : 4.3 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
35.90 2021 06 36.5 12.4 : 51 سه ماهه
تولیدات صنعتی
0 2021 08 6.71 -26.54 : 32.39 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
2923.40 2017 12 2923 880 : 2967 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از معادن
13.70 2021 03 12.7 1.4 : 18.5 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
238.20 2021 06 234 79.3 : 335 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
151.10 2021 06 154 21.8 : 301 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
391.50 2021 06 392 140 : 463 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
3607.50 2021 03 3541 778 : 4090 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
691.70 2021 06 675 333 : 795 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
61.30 2021 06 55.9 25 : 79.7 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
462.10 2021 06 460 158 : 565 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
15.56 2020 12 17.13 0.18 : 17.13 سالیانه
تولید صنعتی
0 2019 04 -0.83 -22.87 : 35.72 ماهیانه ٪
تورم مواد غذایی
3.83 2021 09 5.11 -5.7 : 21.48 ماهیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2019 06 34.8 -89.3 : 36.9 سه ماهه USD - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده
0.63 2021 08 0.83 -6.3 : 6.7 ماهیانه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
802.90 2021 03 779 366 : 983 سه ماهه
جمعیت
5.10 2020 12 4.98 1.98 : 5.1 سالیانه
جواز ساختمان
2649.00 2021 06 2245 1217 : 3232 سه ماهه
حساب جاری
-236.00 2021 06 -428 -1516 : 764 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-6.90 2020 12 -10.4 -34.95 : -6.9 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
0 2021 06 2741 893 : 2831 سه ماهه
سرعت اینترنت
0 2017 03 5797 321 : 5826 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2019 12 5.18 4.09 : 6.06 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
100.34 2021 09 100 88.8 : 108 ماهیانه
صادرات
138.70 2021 08 109 15.92 : 139 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
102.71 2021 09 102 83.3 : 113 ماهیانه
قیمت تولید
99.96 2021 08 99.32 54.7 : 106 ماهیانه
موازنه تجاری
-397.00 2021 07 -420 -429 : -66.79 ماهیانه 2021-07
نرخ بیکاری
26.40 2021 06 27.8 8.8 : 35.6 سه ماهه
نرخ بیکاری جوانان
0 2021 06 43.1 32.9 : 49.9 سه ماهه 2021-06
نرخ تورم
1.72 2021 09 2.55 -2.42 : 15.08 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
19.00 2021 06 -6 -21.59 : 26.03 سه ماهه
نرخ مشارکت نیروی کار
0 2021 06 42.9 38.6 : 47.1 سه ماهه
واردات
560.00 2021 08 506 82.71 : 560 ماهیانه
ورود توریست
0 2018 12 2919 33 : 3093 سالیانه
هزینه های دولت
822.20 2021 03 915 443 : 971 سه ماهه 2021-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.40 18.8 18.8 18.8 18.8 18.2 2019-12
بودجه دولت -0.50 -3.2 -3.2 -2 -3.2 0.5
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35.90 37.52 37.78 37.34 42.19 39.21
تولید ناخالص داخلی سرانه 2923.40 2212 2249 2249 2249 2249 USD
تولید ناخالص داخلی از معادن 13.70 13.65 14.18 14.25 19.08 14.27
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 238.20 260 242 248 103 272
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 151.10 155 160 157 250 162
تولید ناخالص داخلی از ساخت 391.50 428 405 407 415 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3607.50 3806 3734 3752 3696 3977
تولید ناخالص داخلی از خدمات 691.70 678 699 719 767 709
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61.30 56.33 57.86 63.75 66.16 58.86
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 462.10 504 476 481 467 527
تولید ناخالص داخلی 15.56 16.7 16.7 16.7 16.7 17
تولید صنعتی 0 0.19 0.23 0.23 0.21 0.25 ٪
تورم مواد غذایی 3.83 3 3 3 2.5 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 0.63 3 3 3 3 3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 802.90 838 831 835 865 875
جمعیت 5.10 5.23 5.23 5.23 5.23 5.33
جواز ساختمان 2649.00 2600 2600 2600 2500 2500
حساب جاری -236.00 -375 -375 -375 -400 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.34 102 105 101 114 103
صادرات 138.70 111 111 111 111 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.71 102 103 104 102 103
قیمت تولید 99.96 97.8 101 103 95.46 98.33
موازنه تجاری -397.00 -397 -397 -397 -382 -397 2021-07
نرخ بیکاری 26.40 26 26 26 28 25
نرخ تورم 1.72 0.9 0.8 1 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.00 3.5 4 3.8 7.5 4.5
واردات 560.00 508 508 508 508 508
هزینه های دولت 822.20 984 851 855 949 1028 2021-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی