شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پورتو ریکو پورتو ریکو
پورتو ریکو

پورتو ریکو

پورتوریکو (به اسپانیایی: Puerto Rico) با نام رسمی قلمرو همسود پورتوریکو (به اسپانیایی: Estado Libre Asociado de Puerto Rico) مجمع‌الجزایری است در شمال شرقی منطقه کارائیب. پورتوریکو از نواحی غیرضمیمه به خاک ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌آید که تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. جمعیت پورتوریکو سه میلیون و ۶۶۷ هزار نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و انگلیسی است. زبان رایج اکثریت مردم جزیره، اسپانیایی است و تنها حدود یک‌چهارم جمعیت پورتوریکو انگلیسی را روان صحبت می‌کنند. نزدیک به ۷۶ درصد از مردم این جزیره سفیدپوست هستند که تبار بیشتر آن‌ها از اسپانیا است. کوبا و پورتوریکو تنها جزایری در حوزه کارائیب هستند که سفیدپوستان اکثریت جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهند. ۸۵ درصد از مردم پورتوریکو کاتولیک هستند. پورتوریکو بیش از ۴۰۰ سال در کنترل اسپانیا بود تا این‌که پس از شکست اسپانیا از ایالات متحده در جنگ، این جزیره به کنترل ایالات متحده درآمد. نام پورتوریکو از زبان اسپانیایی گرفته شده و به معنای «بندر ثروتمند» است. جزیره پورتوریکو هم‌اکنون تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دلار آمریکا پول رایج آن است و شهروندانش با گذرنامه آمریکایی سفر می‌کنند، با این وجود مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سنای آمریکا سناتور ندارد و تنها یک «نماینده بدون حق رای» در کنگره ایالات متحده آمریکا دارد.هرچند که ساکنان این جزی... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 11,345.5
 • بالاترین قیمت روز : 11,408.6
 • پایین ترین قیمت روز : 11,340.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 25.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,377.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۶:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 11,368.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 23.4
 • نرخ فعلی : 1,976.88
 • بالاترین قیمت روز : 1,977.7
 • پایین ترین قیمت روز : 1,973.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,977.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 1,976.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28
 • نرخ فعلی : 40.75
 • بالاترین قیمت روز : 40.87
 • پایین ترین قیمت روز : 40.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.33
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۶:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 40.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
 • نرخ فعلی : 0.8503
 • بالاترین قیمت روز : 0.8505
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8499
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8505
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۳:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8501
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی پورتو ریکو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 08 16572 3 : 16781 روزانه 2020-08

Coronavirus Recovered

0 2020 05 0 0 : 0 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

0 2020 03 115 63.35 : 117 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 04 2 0 : 2 روزانه 2020-04

آمار اشتغال غیر کشاورزی

0 2020 06 783 622 : 1101 ماهیانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 64 33 : 65 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 444466 286457 : 610273 سه ماهه

افراد بیکار

95.00 2019 12 89 76 : 226 ماهیانه 2019-12

افراد شاغل

949.00 2019 12 957 929 : 1301 ماهیانه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اشتغال دولتی

201.00 2020 06 203 200 : 402 ماهیانه

پول

93.35 2020 07 93.44 70.7 : 165 روزانه

تولید ناخالص داخلی

104.99 2019 12 101 1.69 : 105 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

27684.46 2018 12 27628 5832 : 28085 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

34517.60 2018 12 35454 22227 : 36040 سالیانه

تورم مواد غذایی

-0.20 2020 06 -1.2 -1.6 : 9.69 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2016 09 0.54 -4.74 : 6.14 ماهیانه ٪

ترازنامه بانک

71440.40 2019 09 69940 56524 : 101479 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-2.70 2020 02 -7.2 -22.4 : 43.1 ماهیانه

جمعیت

3.15 2019 12 3.26 2.36 : 3.83 سالیانه 2019-12

حساب جاری

8148.10 2018 12 8730 -6608 : 9455 سالیانه

درآمدهای دولت

789.70 2020 01 1060 430 : 1793 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2014 12 33 31 : 39 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2015 12 30 30 : 42 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 10842 1008 : 12367 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 03 111 45.05 : 120 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2019 12 157 100 : 210 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2014 12 62 55 : 63 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2015 12 4.66 4.48 : 4.66 سالیانه امتیاز

شاخص PMI تولید

50.40 2020 03 49.5 33.1 : 61.7 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-7.00 2019 12 0.3 -19.2 : 22.6 ماهیانه

صورت های پرداخت توليد

74.50 2020 06 72.3 68.7 : 162 ماهیانه

صادرات

5873.40 2020 03 5672 3040 : 8374 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

118.24 2020 06 119 97.7 : 120 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.55 2020 07 0.52 0.34 : 1.03 ماهیانه

گردش سرمایه

-5142.70 2017 12 -3730 -9326 : 8489 سالیانه

موازنه تجاری

1991.40 2020 03 2040 -518 : 5218 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2020 12 33 33 : 33 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

39.90 2019 12 39.9 38.5 : 49.8 ماهیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

37.50 2020 12 37.5 30 : 39 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.50 2019 12 -4.3 -4.3 : 13.8 سالیانه

نرخ تورم

-0.70 2020 06 0 -1.9 : 3.1 ماهیانه

نرخ بیکاری

7.80 2020 02 9.6 7 : 25.3 ماهیانه 2020-02

نرخ اشتغال

36.30 2019 12 36.5 33.5 : 44.7 ماهیانه 2019-12

نرخ تورم

-1.70 2020 06 -0.7 -1.7 : 8.8 ماهیانه 2020-06

ورود توریست

55.30 2020 03 197 12.2 : 231 ماهیانه

واردات

3882.00 2020 03 3632 2022 : 5311 ماهیانه

ورشکستگی

0 2020 06 171 20 : 1155 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 95.00 90 87 87 84 88 2019-12
افراد شاغل 949.00 1000 973 973 970 1010 2019-12
اشتغال دولتی 201.00 210 205 205 208 215
پول 93.35 96.48 96.91 97.33 96.06 97.33
تولید ناخالص داخلی 104.99 101 102 102 101 102
تولید ناخالص داخلی سرانه 27684.46 27100 27500 27500 27100 27500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34517.60 33900 34200 34200 33900 34200
تورم مواد غذایی -0.20 0.3 0.5 0.5 0.1 0.9
ترازنامه بانک 71440.40 75000 75000 75000 73500 80000
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.70 -3 1.5 5 -5 2.3
جمعیت 3.15 3.04 3.04 3.04 3.1 2.93 2019-12
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 7000 6500
درآمدهای دولت 789.70 1000 1200 1200 850 1100
شاخص PMI تولید 50.40 49 50 50.5 49 50
شاخص اقتصادی مقدم -7.00 -3 1.5 2 -5 2.1
صورت های پرداخت توليد 74.50 73.1 73.1 73.1 73.3 73.3
صادرات 5873.40 4350 5300 5300 4900 4450
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.24 119 119 119 120 121
قیمت گازوئیل 0.55 0.47 0.45 0.42 0.49 0.4
گردش سرمایه -5142.70 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900
موازنه تجاری 1991.40 50 1120 1120 400 70 2020-03
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مشارکت نیروی کار 39.90 41 41.3 41.3 40.9 41.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -6 -2.5 -2.5 -6 -4
نرخ تورم -0.70 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3
نرخ بیکاری 7.80 11.5 11.3 11.1 10.9 10.8 2020-02
نرخ اشتغال 36.30 37.4 37.6 37.6 37.2 37.8 2019-12
نرخ تورم -1.70 0.1 0.3 0.5 -0.3 1.1 2020-06
ورود توریست 55.30 90 120 140 70 165
واردات 3882.00 4300 4180 4180 4500 4380
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی