پورتو ریکو پورتو ریکو
پورتو ریکو

پورتو ریکو

پورتوریکو (به اسپانیایی: Puerto Rico) با نام رسمی قلمرو همسود پورتوریکو (به اسپانیایی: Estado Libre Asociado de Puerto Rico) مجمع‌الجزایری است در شمال شرقی منطقه کارائیب. پورتوریکو از نواحی غیرضمیمه به خاک ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌آید که تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. جمعیت پورتوریکو سه میلیون و ۱۹۴ هزار نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و انگلیسی است. زبان رایج اکثریت مردم جزیره، اسپانیایی است و تنها حدود یک‌چهارم جمعیت پورتوریکو انگلیسی را روان صحبت می‌کنند. نزدیک به ۷۶ درصد از مردم این جزیره سفیدپوست هستند که تبار بیشتر آن‌ها از اسپانیا است. کوبا و پورتوریکو تنها جزایری در حوزه کارائیب هستند که سفیدپوستان اکثریت جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهند. ۸۵ درصد از مردم پورتوریکو کاتولیک هستند. پورتوریکو بیش از ۴۰۰ سال در کنترل اسپانیا بود تا این‌که پس از شکست اسپانیا از ایالات متحده در جنگ، این جزیره به کنترل ایالات متحده درآمد. نام پورتوریکو از زبان اسپانیایی گرفته شده و به معنای «بندر ثروتمند» است. جزیره پورتوریکو هم‌اکنون تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دلار آمریکا پول رایج آن است و شهروندانش با گذرنامه آمریکایی سفر می‌کنند، با این وجود مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سنای آمریکا سناتور ندارد و تنها یک «نماینده بدون حق رای» در کنگره ایالات متحده آمریکا دارد.هرچند که ساکنان این جزی... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 49,601.83
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.71%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۷:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 161.12
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی پورتو ریکو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 184203 0 : 184222 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2020 05 0 0 : 0 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 08 117 63.35 : 117 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2020 04 1 0 : 2 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 444466 286457 : 610273 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 64 33 : 65 سالیانه
آمار اشتغال غیر کشاورزی
0 2021 09 854 622 : 1101 ماهیانه 2021-09
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه 0
اشتغال دولتی
197.20 2021 06 196 189 : 402 ماهیانه
افراد بیکار
88.00 2021 06 88 75 : 226 ماهیانه 2021-06
افراد شاغل
982.00 2021 06 999 928 : 1301 ماهیانه 2021-06
پول
93.32 2021 10 93.8 70.7 : 165 روزانه
تولید ناخالص داخلی
103.14 2020 12 105 1.69 : 105 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
33442.83 2020 12 34805 21596 : 35017 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
26822.44 2020 12 27915 5832 : 28085 سالیانه
ترازنامه بانک
94970.40 2021 06 87184 56524 : 101479 سه ماهه
تورم مواد غذایی
2.90 2021 08 2 -1.6 : 9.69 ماهیانه
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
0 2016 09 0.54 -4.74 : 6.14 ماهیانه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی
63.40 2021 05 87.7 -55.8 : 87.7 ماهیانه
جمعیت
3.19 2020 12 3.19 2.36 : 3.83 سالیانه
حساب جاری
12139.60 2020 12 12301 -6608 : 12301 سالیانه
درآمدهای دولت
1419.90 2021 06 1473 430 : 1793 ماهیانه 2021-06
رتبه رقابتی
0 2015 12 30 30 : 42 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2014 12 33 31 : 39 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 10842 1008 : 12367 سه ماهه
شاخص PMI تولید
53.30 2021 06 53.7 33.1 : 62.8 ماهیانه
شاخص اقتصادی مقدم
8.00 2021 06 7.9 -21.9 : 27 ماهیانه
شاخص رقابتی
0 2015 12 4.66 4.48 : 4.66 سالیانه امتیاز
شاخص فساد مالی
0 2014 12 62 55 : 63 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 08 116 45.05 : 120 ماهیانه
شاخص مسکن
0 2021 06 182 100 : 209 سه ماهه
صادرات
4387.20 2021 02 3050 3040 : 8374 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
122.49 2021 08 122 97.7 : 122 ماهیانه
صورت های پرداخت توليد
77.90 2021 06 77.6 67 : 162 ماهیانه
قیمت گازوئیل
0.81 2021 09 0.8 0.34 : 1.03 ماهیانه
گردش سرمایه
16970.70 2020 12 19823 -9326 : 19823 سالیانه
موازنه تجاری
1043.80 2021 02 -158 -518 : 5218 ماهیانه 2021-02
نرخ اشتغال
38.10 2021 06 38.7 33.4 : 44.7 ماهیانه 2021-06
نرخ بیکاری
7.90 2021 09 9.1 7 : 25.3 ماهیانه
نرخ تورم
0.40 2021 08 0.5 -1.9 : 3.1 ماهیانه
نرخ تورم
3.30 2021 08 2.9 -1.7 : 8.8 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-3.20 2020 12 1.8 -4.4 : 13.8 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
33.00 2021 12 33 33 : 33 سالیانه
نرخ مالیات شرکت
37.50 2021 12 37.5 30 : 39 سالیانه
نرخ مشارکت نیروی کار
41.50 2021 06 42.1 38.5 : 49.8 ماهیانه
واردات
3343.40 2021 02 3207 2022 : 5311 ماهیانه
ورشکستگی
0 2021 08 125 20 : 1155 ماهیانه
ورود توریست
55.30 2020 03 197 12.2 : 231 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اشتغال دولتی 197.20 215 215 215 215 218
افراد بیکار 88.00 88 88 88 88 97 2021-06
افراد شاغل 982.00 1010 1010 1010 1010 1020 2021-06
پول 93.32 96.48 96.91 97.33 96.06 97.33
تولید ناخالص داخلی 103.14 102 102 102 102 104
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33442.83 33900 33900 33900 33700 33900
تولید ناخالص داخلی سرانه 26822.44 27200 27200 27200 27000 27200
ترازنامه بانک 94970.40 80000 80000 80000 80000 80000
تورم مواد غذایی 2.90 2 1.5 1.5 2.5 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 63.40 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5
جمعیت 3.19 2.93 2.93 2.93 2.93 2.82
حساب جاری 12139.60 6500 6500 6500 6500 6500
درآمدهای دولت 1419.90 1100 1100 1100 1100 1200 2021-06
شاخص PMI تولید 53.30 52 52 52 52.5 53
شاخص اقتصادی مقدم 8.00 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
صادرات 4387.20 4450 4450 4450 4450 4550
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.49 122 123 124 122 124
صورت های پرداخت توليد 77.90 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3
قیمت گازوئیل 0.81 0.73 0.7 0.66 0.77 0.63
گردش سرمایه 16970.70 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900
موازنه تجاری 1043.80 -150 -150 -150 -150 70 2021-02
نرخ اشتغال 38.10 37.8 37.8 37.8 37.8 38.1 2021-06
نرخ بیکاری 7.90 8.9 8.5 8.5 8.8 8
نرخ تورم 0.40 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
نرخ تورم 3.30 1.5 1.5 1 2.7 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20 1.5 1.5 1.5 2.5 1.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 37.50 39 39 39 39 39
نرخ مشارکت نیروی کار 41.50 41.3 41.3 41.3 41.3 41.5
واردات 3343.40 4380 4380 4380 4380 4380
ورود توریست 55.30 165 165 165 165 193
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی