شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پورتو ریکو پورتو ریکو
پورتو ریکو

پورتو ریکو

پورتوریکو (به اسپانیایی: Puerto Rico) با نام رسمی قلمرو همسود پورتوریکو (به اسپانیایی: Estado Libre Asociado de Puerto Rico) مجمع‌الجزایری است در شمال شرقی منطقه کارائیب. پورتوریکو از نواحی غیرضمیمه به خاک ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌آید که تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. جمعیت پورتوریکو سه میلیون و ۶۶۷ هزار نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و انگلیسی است. زبان رایج اکثریت مردم جزیره، اسپانیایی است و تنها حدود یک‌چهارم جمعیت پورتوریکو انگلیسی را روان صحبت می‌کنند. نزدیک به ۷۶ درصد از مردم این جزیره سفیدپوست هستند که تبار بیشتر آن‌ها از اسپانیا است. کوبا و پورتوریکو تنها جزایری در حوزه کارائیب هستند که سفیدپوستان اکثریت جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهند. ۸۵ درصد از مردم پورتوریکو کاتولیک هستند. پورتوریکو بیش از ۴۰۰ سال در کنترل اسپانیا بود تا این‌که پس از شکست اسپانیا از ایالات متحده در جنگ، این جزیره به کنترل ایالات متحده درآمد. نام پورتوریکو از زبان اسپانیایی گرفته شده و به معنای «بندر ثروتمند» است. جزیره پورتوریکو هم‌اکنون تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دلار آمریکا پول رایج آن است و شهروندانش با گذرنامه آمریکایی سفر می‌کنند، با این وجود مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سنای آمریکا سناتور ندارد و تنها یک «نماینده بدون حق رای» در کنگره ایالات متحده آمریکا دارد.هرچند که ساکنان این جزی... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 8,382.1
 • بالاترین قیمت روز : 8,681.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,334.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 56.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.95%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,658.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 8,655
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 272.9
 • نرخ فعلی : 1,560.77
 • بالاترین قیمت روز : 1,564.62
 • پایین ترین قیمت روز : 1,552.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.57
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,558.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 1,558.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.55
 • نرخ فعلی : 54.92
 • بالاترین قیمت روز : 56.74
 • پایین ترین قیمت روز : 54.77
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 56.74
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 56.69
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.77
 • نرخ فعلی : 0.9043
 • بالاترین قیمت روز : 0.9043
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9008
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9017
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 0.9019
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0024

شاخص‌های اقتصادی پورتو ریکو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 11 115 63.35 : 117 ماهیانه

آمار اشتغال غیر کشاورزی

0 2019 11 874 622 : 1101 ماهیانه هزار

آسانی کسب و کار

0 2019 12 64 33 : 65 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 444466 286457 : 610273 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2019 10 975 929 : 1301 ماهیانه هزار

افراد بیکار

95.00 2019 10 87 76 : 226 ماهیانه هزار

اشتغال دولتی

203.30 2019 10 203 199 : 402 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

97.51 2020 01 97.53 70.7 : 165 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

27340.65 2018 12 27628 5832 : 28085 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

101.13 2018 12 104 1.69 : 104 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

35085.30 2018 12 35454 22227 : 36040 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

-0.40 2019 11 -0.4 -1.6 : 9.69 ماهیانه ٪

ترازنامه بانک

71440.40 2019 09 69940 56524 : 101479 سه ماهه USD - میلیون

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 08 -6.2 -22.4 : 43.1 ماهیانه ٪

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2016 09 0.54 -4.74 : 6.14 ماهیانه ٪

جمعیت

3.26 2018 12 3.37 2.36 : 3.83 سالیانه میلیون

حساب جاری

8148.10 2018 12 8730 -6608 : 9455 سالیانه USD - میلیون

درآمدهای دولت

1046.50 2019 09 829 430 : 1793 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2014 12 33 31 : 39 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2015 12 30 30 : 42 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 10842 1008 : 12367 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 11 111 45.05 : 120 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2019 09 162 100 : 210 سه ماهه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2014 12 62 55 : 63 سالیانه امتیاز

شاخص PMI تولید

48.40 2019 10 43.8 33.1 : 61.7 ماهیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2015 12 4.66 4.48 : 4.66 سالیانه امتیاز

شاخص اقتصادی مقدم

-0.30 2019 09 -0.6 -19.2 : 22.6 ماهیانه ٪

صورت های پرداخت توليد

73.50 2019 10 73.4 68.7 : 162 ماهیانه

صادرات

5483.10 2019 08 6407 3040 : 8374 ماهیانه USD - میلیون

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

119.59 2019 11 120 97.7 : 120 ماهیانه امتیاز

قیمت گازوئیل

0.71 2019 12 0.7 0.34 : 1.03 ماهیانه USD / لیتر

گردش سرمایه

-5142.70 2017 12 -3730 -9326 : 8489 سالیانه USD - میلیون

موازنه تجاری

1557.40 2019 08 2370 -188 : 5218 ماهیانه USD - میلیون

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2018 12 33 33 : 33 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

39.00 2018 12 39 30 : 39 سالیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

40.50 2019 10 40.4 38.5 : 49.8 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-4.70 2018 12 -3 -4.7 : 13.8 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

8.50 2019 11 9 7 : 25.3 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0.10 2019 11 -0.3 -1.9 : 3.1 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

36.80 2019 10 37.1 33.5 : 44.7 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0.20 2019 11 0 -1.4 : 8.8 ماهیانه ٪

ورود توریست

88.30 2019 09 124 12.2 : 210 ماهیانه هزار

واردات

3925.70 2019 08 4037 2022 : 5311 ماهیانه USD - میلیون

ورشکستگی

0 2019 10 214 20 : 1155 ماهیانه بانک اطلاعات شرکتها
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 95.00 80 84 90 80 93 هزار
اشتغال دولتی 203.30 206 208 210 202 215
پول 97.51 96.48 96.91 97.33 96.06 98
تولید ناخالص داخلی سرانه 27340.65 27800 27800 27800 27800 28100 USD
تولید ناخالص داخلی 101.13 105 105 105 105 105 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35085.30 36000 36000 36000 36000 36000 USD
تورم مواد غذایی -0.40 0.3 0.5 0.8 0.2 1.2 ٪
ترازنامه بانک 71440.40 72000 73500 75000 71000 80000 USD - میلیون
جمعیت 3.26 3.1 3.1 3.04 3.1 2.93 میلیون
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 7000 6500 USD - میلیون
درآمدهای دولت 1046.50 1100 850 1000 980 1000 USD - میلیون
شاخص PMI تولید 48.40 52 52.5 52.7 51.6 55 امتیاز
شاخص اقتصادی مقدم -0.30 3.4 3 2.6 2.8 2.7 ٪
صورت های پرداخت توليد 73.50 73 73.3 73.1 72.8 73.3
صادرات 5483.10 5400 4900 4350 5200 4450 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.59 122 121 121 120 123 امتیاز
قیمت گازوئیل 0.71 0.8 0.82 0.84 0.78 0.84 USD / لیتر
گردش سرمایه -5142.70 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 USD - میلیون
موازنه تجاری 1557.40 750 400 50 950 150 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33 ٪
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 40.50 40.7 40.9 41 40.5 41.3 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 ٪
نرخ بیکاری 8.50 8.1 8.3 8.3 8.5 7.6 ٪
نرخ تورم 0.10 0.4 0 0.2 0.2 0.3 ٪
نرخ اشتغال 36.80 37 37.2 37.4 36.8 37.4 ٪
نرخ تورم 0.20 1.1 1.3 1.4 0.8 1.6 ٪
ورود توریست 88.30 125 100 170 135 185 هزار
واردات 3925.70 4650 4500 4300 4250 4300 USD - میلیون