پورتو ریکو پورتو ریکو
پورتو ریکو

پورتو ریکو

پورتوریکو (به اسپانیایی: Puerto Rico) با نام رسمی قلمرو همسود پورتوریکو (به اسپانیایی: Estado Libre Asociado de Puerto Rico) مجمع‌الجزایری است در شمال شرقی منطقه کارائیب. پورتوریکو از نواحی غیرضمیمه به خاک ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌آید که تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. جمعیت پورتوریکو سه میلیون و ۱۹۴ هزار نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و انگلیسی است. زبان رایج اکثریت مردم جزیره، اسپانیایی است و تنها حدود یک‌چهارم جمعیت پورتوریکو انگلیسی را روان صحبت می‌کنند. نزدیک به ۷۶ درصد از مردم این جزیره سفیدپوست هستند که تبار بیشتر آن‌ها از اسپانیا است. کوبا و پورتوریکو تنها جزایری در حوزه کارائیب هستند که سفیدپوستان اکثریت جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهند. ۸۵ درصد از مردم پورتوریکو کاتولیک هستند. پورتوریکو بیش از ۴۰۰ سال در کنترل اسپانیا بود تا این‌که پس از شکست اسپانیا از ایالات متحده در جنگ، این جزیره به کنترل ایالات متحده درآمد. نام پورتوریکو از زبان اسپانیایی گرفته شده و به معنای «بندر ثروتمند» است. جزیره پورتوریکو هم‌اکنون تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دلار آمریکا پول رایج آن است و شهروندانش با گذرنامه آمریکایی سفر می‌کنند، با این وجود مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سنای آمریکا سناتور ندارد و تنها یک «نماینده بدون حق رای» در کنگره ایالات متحده آمریکا دارد.هرچند که ساکنان این جزی... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 38,472.7
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.6%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۹:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.83%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,069.3
 • نرخ فعلی : 1,798.91
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.63%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.27
 • نرخ فعلی : 72.22
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05
 • نرخ فعلی : 0.8465
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8465
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0028

شاخص‌های اقتصادی پورتو ریکو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 142179 0 : 142359 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2020 05 0 0 : 0 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 116 63.35 : 117 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 04 1 0 : 2 روزانه 2020-04

آدرس های IP

0 2017 03 444466 286457 : 610273 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 64 33 : 65 سالیانه

آمار اشتغال غیر کشاورزی

0 2021 06 849 622 : 1101 ماهیانه 2021-06

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه 0

اشتغال دولتی

195.70 2021 03 195 189 : 402 ماهیانه

افراد بیکار

79.00 2021 03 81 77 : 226 ماهیانه 2021-03

افراد شاغل

990.00 2021 03 964 928 : 1301 ماهیانه 2021-03

پول

92.77 2021 07 92.91 70.7 : 165 روزانه

تولید ناخالص داخلی

103.14 2020 12 105 1.69 : 105 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

33442.83 2020 12 34805 21596 : 35017 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

26822.44 2020 12 27915 5832 : 28085 سالیانه

ترازنامه بانک

84027.80 2020 06 70532 56524 : 101479 سه ماهه

تورم مواد غذایی

1.60 2021 06 1.5 -1.6 : 9.69 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2016 09 0.54 -4.74 : 6.14 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

5.10 2020 12 4.5 -55.8 : 43.1 ماهیانه

جمعیت

3.19 2020 12 3.19 2.36 : 3.83 سالیانه 2020-12

حساب جاری

12139.60 2020 12 12301 -6608 : 12301 سالیانه

درآمدهای دولت

772.80 2021 02 901 430 : 1793 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2015 12 30 30 : 42 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2014 12 33 31 : 39 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 10842 1008 : 12367 سه ماهه

شاخص PMI تولید

61.10 2021 03 62.8 33.1 : 62.8 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

0.00 2021 03 -2.3 -21.9 : 27 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2015 12 4.66 4.48 : 4.66 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2014 12 62 55 : 63 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 06 114 45.05 : 120 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2020 09 159 100 : 210 سه ماهه

صادرات

4387.20 2021 02 3050 3040 : 8374 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

121.39 2021 06 121 97.7 : 121 ماهیانه

صورت های پرداخت توليد

77.50 2021 03 77.1 67 : 162 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.77 2021 06 0.75 0.34 : 1.03 ماهیانه

گردش سرمایه

16970.70 2020 12 19823 -9326 : 19823 سالیانه

موازنه تجاری

1043.80 2021 02 -158 -518 : 5218 ماهیانه 2021-02

نرخ اشتغال

38.20 2021 03 37.2 33.4 : 44.7 ماهیانه 2021-03

نرخ بیکاری

8.10 2021 05 7 7 : 25.3 ماهیانه 2021-05

نرخ تورم

2.70 2021 06 1.5 -1.7 : 8.8 ماهیانه 2021-06

نرخ تورم

0.40 2021 06 0.1 -1.9 : 3.1 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.50 2019 12 -4.3 -4.3 : 13.8 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2021 12 33 33 : 33 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

37.50 2021 12 37.5 30 : 39 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

41.20 2021 03 40.3 38.5 : 49.8 ماهیانه 2021-03

واردات

3343.40 2021 02 3207 2022 : 5311 ماهیانه

ورشکستگی

0 2021 03 166 20 : 1155 ماهیانه

ورود توریست

55.30 2020 03 197 12.2 : 231 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اشتغال دولتی 195.70 215 215 215 205 218
افراد بیکار 79.00 88 88 88 87 97 2021-03
افراد شاغل 990.00 1010 1010 1010 973 1020 2021-03
پول 92.77 96.48 96.91 97.33 96.06 97.33
تولید ناخالص داخلی 103.14 102 102 102 102 104
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33442.83 34200 34200 34200 34200 34600
تولید ناخالص داخلی سرانه 26822.44 27500 27500 27500 27500 27700
ترازنامه بانک 84027.80 80000 80000 80000 75000 80000
تورم مواد غذایی 1.60 1.5 1 1 1.3 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.10 2.1 2.1 2.1 3 2.5
جمعیت 3.19 2.93 2.93 2.93 3.04 2.82 2020-12
حساب جاری 12139.60 6500 6500 6500 7000 6500
درآمدهای دولت 772.80 1100 1100 1100 1200 1200
شاخص PMI تولید 61.10 52.5 52 52 53 53
شاخص اقتصادی مقدم 0.00 2.1 2.1 2.1 2 2.1
صادرات 4387.20 4450 4450 4450 5300 4550
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.39 122 121 123 123 124
صورت های پرداخت توليد 77.50 73.3 73.3 73.3 73.1 73.3
قیمت گازوئیل 0.77 0.7 0.66 0.63 0.73 0.6
گردش سرمایه 16970.70 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900
موازنه تجاری 1043.80 -150 -150 -150 50 70 2021-02
نرخ اشتغال 38.20 37.8 37.8 37.8 37.6 38.1 2021-03
نرخ بیکاری 8.10 10.8 10.5 10.5 10.9 10 2021-05
نرخ تورم 2.70 2.7 1 1 3.8 1.4 2021-06
نرخ تورم 0.40 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.5 2.5 2.5 2.5 1.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 37.50 39 39 39 39 39
نرخ مشارکت نیروی کار 41.20 41.3 41.3 41.3 41 41.5 2021-03
واردات 3343.40 4380 4380 4380 4180 4380
ورود توریست 55.30 165 165 165 150 193
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی