شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان لهستان
 • نرخ فعلی : 1,615.72
 • بالاترین قیمت روز : 1,618.44
 • پایین ترین قیمت روز : 1,580.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,615.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 4.1624 (PLN)
 • بالاترین قیمت روز : 4.1737
 • پایین ترین قیمت روز : 4.1592
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.1644
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۳:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 4.1673
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0049
 • نرخ فعلی : 4.5531 (PLN)
 • بالاترین قیمت روز : 4.557
 • پایین ترین قیمت روز : 4.536
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.5517
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۲:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 4.536
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0171
 • نرخ فعلی : 1.452 (PLN)
 • بالاترین قیمت روز : 1.556
 • پایین ترین قیمت روز : 1.443
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1.452
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / زلوتی لهستان 4.1624 4.1619 4.1592 4.1737 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۴۳
PLN/MYR Ask 1.0373 1.0374 1.0356 1.0422 0.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۴۲
PLN/NAD Ask 4.3438 4.3432 4.337 4.3473 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۴۲
PLN/NZD Ask 0.3955 0.3957 0.395 0.3962 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۴۲
PLN/QAR Ask 0.8759 0.876 0.8745 0.876 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۴۲

شاخص های بورس لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG30 1861.59 - 1829.6 1861.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
mWIG40 3091.14 - 3055.65 3095.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
sWIG80 10578.72 - 10516.91 10578.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
WIG 44499.23 - 43742.26 44499.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
WIG20 1615.72 - 1585.5 1615.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektrobudowa SA 2.11 - 2.11 2.11 0.18 8.53% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Esotiq 7.1 - 7.1 7.1 0.10 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Harper Hygienics 3.15 - 3.15 3.15 0.04 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Inter Groclin Auto 1.34 - 1.34 1.34 0.06 4.69% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
4Fun Media SA 4.58 - 4.58 4.58 0.10 2.23% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸

بازار اوراق قرضه لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 3Y 0.733 - 0.712 0.846 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Poland 5Y 1.09 - 1.09 1.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Poland 6Y 1.461 - 1.461 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Poland 1Y 0.585 - 0.585 0.693 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Poland 4Y 0.902 - 0.89 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investor Top 25 Malych Spólek FIO I 285.67 - 285.67 285.67 8.91 3.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۰
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 189.911 - 189.911 189.911 1.67 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
HChinese Equity Class ECp 423.769 - 423.769 423.769 2.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 443.77 - 443.77 443.77 5.27 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 74.095 - 74.095 74.095 1.52 2.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor WIG 20 UCITS 200 - 196.02 200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 119.1 - 117 119.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS DAX 452.3 - 444.45 455.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 28 - 27 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 43.3 - 42 43.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱

شاخص‌های اقتصادی لهستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Medical Doctors

0 2017 12 2.63 2.32 : 2.63 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 4532 1 : 5000 روزانه 2020-04

Hospitals

0 2017 12 28.02 18.85 : 28.83 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2017 12 5.19 4.97 : 5.31 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 04 111 0 : 136 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 191 0 : 191 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2017 12 6.64 6.42 : 6.68 سالیانه 2017-12

آسانی کسب و کار

0 2019 12 33 24 : 72 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 6321317 2628566 : 8712238 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 02 922 56 : 3344 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2019 12 16619 15177 : 16619 سه ماهه 2019-12

اوراق قرضه دولتی ده ساله

1.47 2020 04 1.57 1.34 : 13.98 روزانه

اطمینان کسب و کار

-1.10 2020 03 1.6 -21.9 : 24.9 ماهیانه 2020-03

اندازه اصل تورم

3.60 2020 02 3.1 -0.41 : 15.9 ماهیانه 2020-02

استخدام تمام وقت

0 2019 09 15102 11844 : 15291 سه ماهه 2019-09

ارزش بودجه دولت

3426.70 2020 01 -13666 -44591 : 13483 ماهیانه 2020-01

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 81.2 67.4 : 83.5 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 71

استخراج معدن

0 2020 02 -10.4 -21.7 : 21.4 ماهیانه

بدهی های دولت

987604.73 2020 01 973337 237400 : 987605 ماهیانه 2020-01

بهره وری

0 2019 12 126 66.2 : 146 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

-0.20 2018 12 -1.5 -7.3 : -0.2 سالیانه 2018-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

120.60 2018 12 121 51.9 : 127 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 09 35.1 2.2 : 36.7 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

44499.23 2020 04 43573 635 : 67933 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 12 341379 59532 : 395880 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

48.90 2018 12 50.6 36.5 : 55.7 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به درآمد

59.65 2018 12 58.45 9.79 : 60.26 سالیانه 2018-12

پست های خالی شغلی

0 2020 02 76.8 5.3 : 120 ماهیانه 2020-02

پول

4.16 2020 04 4.17 1.71 : 4.73 روزانه

پس انداز های شخصی

4.18 2019 09 4.33 -11.11 : 21.82 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت

92144.40 2018 03 111187 28635 : 111187 سه ماهه PLN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

37888.60 2018 06 22458 6351 : 44426 سه ماهه PLN - میلیون

تولید ناخالص داخلی

605.00 2019 12 586 63.9 : 605 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

5.70 2020 02 1.9 -15.8 : 22.5 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 01 750 433 : 1250 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

9864.20 2018 06 10531 5006 : 12846 سه ماهه PLN - میلیون

تولید نفت خام

0 2019 04 22 4.6 : 23 ماهیانه BBL/D/1K

تولید صنعتی

4.90 2020 02 1.1 -15.3 : 23.5 ماهیانه

تولیدات صنعتی

1.30 2020 02 2.7 -6.8 : 8.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

28751.60 2018 12 27346 9522 : 28752 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

16639.70 2018 12 15826 5511 : 16640 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

614322.50 2019 12 544165 85288 : 614322 سه ماهه 2019-12

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 02 511846 84966 : 527336 ماهیانه 2020-02

تغییر اشتغال

1.10 2020 02 1.1 -2.4 : 5.8 ماهیانه 2020-02

تغییر قیمت تولید کننده

0.10 2020 02 0.9 -2.8 : 57.6 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

156085.20 2019 12 97657 11832 : 156085 سه ماهه

تولید سیمان

0 2020 01 1265 189 : 2037 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2019 11 2092536 208192 : 2113165 ماهیانه 2019-11

تغییرات سالیانه خرده فروشی

9.60 2020 02 5.7 -14.4 : 30.6 ماهیانه 2020-02

تسهیلات اعتباری خریدار

775957.24 2020 02 771658 21417 : 775957 ماهیانه 2020-02

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-0.20 2020 02 0.5 -10.9 : 9.8 ماهیانه 2020-02

تولید خودرو

41.90 2020 02 37.8 4 : 85.5 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 13543 11068 : 16381 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 6728 -4937 : 17466 سه ماهه

تورم مواد غذایی

7.50 2020 02 7.5 -3.7 : 13.8 ماهیانه 2020-02

ثبت خودرو

38508.00 2020 02 39471 15750 : 56701 ماهیانه

جواز ساختمان

13841.00 2020 02 6813 2200 : 114905 ماهیانه 2020-02

جمعیت

37.97 2019 12 37.98 29.48 : 38.67 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 09 639 189 : 828 سه ماهه 2019-09

حداقل دستمزد

523.09 2019 12 523 159 : 523 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.00 2018 12 0.1 -15.7 : 5.3 سالیانه 2018-12

حساب جاری

2265.00 2020 01 990 -3510 : 2581 ماهیانه 2020-01

دستمزد

5197.86 2019 12 4932 1008 : 5198 سه ماهه 2019-12

دستمزد در تولید

5063.41 2020 02 5069 2722 : 5146 ماهیانه 2020-02

درخواست پناهندگی

0 2019 11 260 125 : 2855 ماهیانه 2019-11

درآمدهای دولت

40271.70 2020 01 400575 1188 : 400575 ماهیانه 2020-01

ذخایر طلا

0 2019 12 228 103 : 229 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

120893.60 2020 03 128182 3486 : 128405 ماهیانه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 36 24 : 70 سالیانه

رشد دستمزد

7.70 2020 02 7.1 0.38 : 13.16 ماهیانه 2020-02

رتبه رقابتی

0 2019 12 37 37 : 53 سالیانه

رابطه مبادله

99.50 2019 12 99.8 90.6 : 112 ماهیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2019 12 65 65 : 65.58 سالیانه 2019-12

سود شرکت سهامی

133466.20 2019 09 91888 8747 : 168721 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

60.00 2019 12 60 60 : 60.58 سالیانه 2019-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

199789.70 2018 12 199053 9228 : 199790 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 12350 1605 : 12755 سه ماهه

شاخص مسکن

123.59 2019 09 121 97.15 : 124 سه ماهه 2019-09

شاخص فساد مالی

0 2019 12 60 34 : 62 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 68.16 4.28 : 68.89 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.72 0 : 0.96 سالیانه

شاخص PMI تولید

42.40 2020 02 47.4 45.6 : 55.9 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

184.00 2020 02 183 0 : 184 ماهیانه 2020-02

صادرات

19267.00 2020 01 17220 2499 : 21757 ماهیانه 2020-01

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

107.50 2019 12 107 41.44 : 108 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

1.30 2020 03 1.3 -39.7 : 10.2 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 02 1557782 139334 : 1579369 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 02 1546995 138756 : 1569329 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 287502 10909 : 303892 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 1127701 63626 : 1154867 ماهیانه 2020-02

فروش اسلحه

21.00 2018 12 15 1 : 406 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

103.60 2020 02 103 99.59 : 116 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

0 2019 12 104 79.5 : 1419 ماهیانه 2019-12

قیمت گازوئیل

1.14 2020 03 1.25 0.54 : 1.79 ماهیانه 2020-03

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

107.50 2020 02 107 43 : 108 ماهیانه 2020-02

قیمت صادرات

0 2019 12 104 82.4 : 1468 ماهیانه 2019-12

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 09 1021 935 : 1396 سه ماهه 2019-09

قیمت تولید

105.90 2020 02 106 51.6 : 107 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2020 01 5329 -4729 : 5329 ماهیانه 2020-01

میزان سفارشات جدید

0 2020 01 96.3 67.5 : 202 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

-5.50 2019 12 -0.3 -25.8 : 54.2 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

330.00 2020 01 224 -2263 : 893 ماهیانه 2020-01

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

41.50 2018 12 41.2 41.1 : 51.1 سالیانه 2018-12

مخارج نظامی

0 2018 12 9871 4090 : 10749 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.20 2019 12 3.9 0.1 : 8.1 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

0.70 2020 02 0.9 -0.9 : 76.7 ماهیانه 2020-02

نرخ مالکیت مسکن

84.00 2018 12 84.2 62.5 : 84.2 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.30 2019 12 1.2 -3.1 : 6.1 سه ماهه 2019-12

نسبت ذخیره نقدی

3.50 2019 11 3.5 3 : 5 ماهیانه 2019-11

نرخ تورم

4.70 2020 02 4.3 -1.6 : 46.5 ماهیانه 2020-02

نرخ مشارکت نیروی کار

56.70 2019 09 56.2 53.2 : 57.1 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات شرکت

19.00 2020 12 19 19 : 40 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

32.00 2020 12 32 32 : 45 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

23.00 2020 12 23 22 : 23 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری جوانان

7.80 2020 02 7.7 7.7 : 44.2 ماهیانه 2020-02

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

22.71 2019 12 22.71 21.51 : 26.26 سالیانه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.98 2019 12 22.41 18.95 : 45 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

68.90 2019 09 68.2 50.4 : 68.9 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره بین بانکی

1.07 2020 04 1.07 1.07 : 29.58 روزانه 2020-04

نرخ بهره

0.50 2020 04 1 0.5 : 24 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره سپرده

0.50 2020 03 0.5 0.5 : 7.5 ماهیانه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی

44.69 2019 12 45.12 25 : 50.86 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 09 0.7 0.6 : 11.6 سه ماهه 2019-09

نرخ بیکاری

5.50 2020 02 5.5 0.3 : 20.7 ماهیانه 2020-02

واردات

18937.00 2020 01 16996 3418 : 21381 ماهیانه 2020-01

هزینه های مصرف کننده

307698.30 2019 12 320505 53917 : 321243 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

120715.60 2019 12 98791 16268 : 120716 سه ماهه 2019-12

هزینه های کار

107.50 2019 12 119 82.5 : 119 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

36845.00 2020 01 414241 5681 : 414241 ماهیانه 2020-01
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.47 1.68 1.74 1.8 1.62 1.92
اطمینان کسب و کار -1.10 -18 -16 -12 -20 -7 2020-03
اندازه اصل تورم 3.60 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2020-02
ارزش بودجه دولت 3426.70 -2100 -2100 -11600 -2100 -7600 2020-01
بدهی های دولت 987604.73 1105000 1112000 1112000 1095000 1152000 2020-01
بودجه دولت -0.20 -6.2 -6.2 -7.3 -6.2 -7.3 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120.60 111 111 111 111 109
بازار سهام 44499.23 41730 40837 39961 42641 38209
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 50.8 50.8 50.8 50.8 53.5 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 59.65 56 56 56 56 56 2018-12
پول 4.16 4.21 4.23 4.26 4.19 4.3
پس انداز های شخصی 4.18 -7 -7 15.7 -7 15.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92144.40 93220 93188 94724 93312 97756 PLN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37888.60 39215 39177 38949 23311 40196 PLN - میلیون
تولید ناخالص داخلی 605.00 645 645 688 645 688 2019-12
تولید صنعتی 5.70 0.9 1.5 2 1.2 2.8
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9864.20 9979 9976 10140 10665 10465 PLN - میلیون
تولید صنعتی 4.90 1.1 1.6 1.9 1.4 2.6
تولیدات صنعتی 1.30 0.4 -0.7 0.4 0.6 0.4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28751.60 29312 29312 29312 29312 30130
تولید ناخالص داخلی سرانه 16639.70 16964 16964 16964 16964 17438
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 614322.50 536547 595893 624152 515260 606619 2019-12
تغییر اشتغال 1.10 2.3 2 2 2.2 2.1 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 1.7 2.2 2.2 1.4 2.3 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 156085.20 87513 96290 151403 68550 154128
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.60 3.4 2.5 2.5 3 2.8 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 775957.24 754653 743549 788373 724993 756933 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.5 0.4 0.4 -0.6 0.4 2020-02
تولید خودرو 41.90 42 40 32 46 37
تورم مواد غذایی 7.50 2.2 2.5 2.5 2.1 2.4 2020-02
ثبت خودرو 38508.00 41500 36600 53900 52900 56400
جواز ساختمان 13841.00 85100 105200 105200 55600 112200 2020-02
جمعیت 37.97 38 38 38.01 38 38.01 2019-12
حداقل دستمزد 523.09 575 575 575 575 615 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 2018-12
حساب جاری 2265.00 320 220 220 -520 280 2020-01
دستمزد 5197.86 5114 5364 5364 5042 5547 2019-12
دستمزد در تولید 5063.41 5091 5311 5225 5129 5491 2020-02
درآمدهای دولت 40271.70 92400 92400 367000 92400 379000 2020-01
ذخایر ارزی 120893.60 134000 132000 136000 136000 140000 2020-03
رشد دستمزد 7.70 3.7 3.2 3.2 4.2 3.4 2020-02
رابطه مبادله 99.50 100 100 101 102 101
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2019-12
سود شرکت سهامی 133466.20 55400 55400 179000 55400 185000
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199789.70 212300 212300 216900 212300 216900 2018-12
شاخص مسکن 123.59 122 124 124 120 128 2019-09
شاخص PMI تولید 42.40 45 47 48.5 43 52.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184.00 183 185 188 183 188 2020-02
صادرات 19267.00 18420 17200 17200 18700 17800 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.50 108 109 110 110 112 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.30 -18 -14 -12 -20 -8 2020-03
فروش اسلحه 21.00 5 5 5 5 5
قیمت مصرف کننده اصلی 103.60 102 102 102 102 102 2020-02
قیمت گازوئیل 1.14 1.03 0.98 0.93 1.08 0.88 2020-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.50 108 108 110 107 110 2020-02
قیمت تولید 105.90 109 108 108 107 111 2020-02
میزان ساخت و ساز -5.50 1.5 3.2 3.2 0.9 3.6 2019-12
موازنه تجاری 330.00 600 -730 300 400 300 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 42.2 42.2 42.2 42.2 42 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 -4.2 -3 1.6 -8.9 1.8 2019-12
نرخ تورم 0.70 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 84.00 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -5.9 -4.3 1.5 -1.1 0.8 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2019-11
نرخ تورم 4.70 2.1 2.2 1.9 4.5 2 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 56.70 56.4 56.6 56.6 56.4 56.5 2019-09
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 7.80 7.8 7.8 7.7 7.8 7.7 2020-02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 2019-12
نرخ اشتغال 68.90 66.9 66.8 66.8 66.9 67 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.32 2020-04
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 2020-04
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 2020-03
نرخ تامین اجتماعی 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 2019-12
نرخ بیکاری 5.50 9.7 10.8 11.5 5.9 10.6 2020-02
واردات 18937.00 19150 16900 16900 18100 17500 2020-01
هزینه های مصرف کننده 307698.30 316018 298467 312621 300898 303840 2019-12
هزینه های دولت 120715.60 97408 117094 122647 92872 119202 2019-12
هزینه های کار 107.50 124 111 111 122 115 2019-12
هزینه های مالی 36845.00 94500 94500 378600 94500 386600 2020-01
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی