شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین فیلیپین
فیلیپین

فیلیپین

فیلیپین با نام رسمی جمهوری فیلیپین (به فیلیپینی: Republika ng Pinipinas) کشوری آسیایی است که در جنوب شرقی آسیا و در غرب اقیانوس آرام و بین دریای جنوبی چین قرارگرفته و متشکل از ۷۶۴۱ جزیره می‌باشد که به صورت کلی به سه بخش جغرافیایی تقسیم شده که از شمال به جنوب عبارت‌اند از لوزون، ویسایا و میندانائو. کشور فیلیپین حدود ۱۰۹ میلیون نفر جمعیت دارد.فیلیپین از سدهٔ ۱۶ تا ۲۰ میلادی مستعمرهٔ اسپانیا و در نیمهٔ اول سدهٔ بیستم مستعمرهٔ آمریکا بود. این کشور در سال ۱۳۲۵ش برابر با ۱۹۴۶ میلادی از آمریکا استقلال یافته و روز ملی آن دوازدهم ژوئن است.
 • نرخ فعلی : 5,845.8
 • بالاترین قیمت روز : 5,888.2
 • پایین ترین قیمت روز : 5,845.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 14.35
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 5,888.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۶:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 5,892.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.8%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 46.92
 • نرخ فعلی : 48.588 (PHP)
 • بالاترین قیمت روز : 48.6
 • پایین ترین قیمت روز : 48.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.09
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48.59
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۸:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 48.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.012
 • نرخ فعلی : 56.61 (PHP)
 • بالاترین قیمت روز : 56.755
 • پایین ترین قیمت روز : 56.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 56.646
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۰:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 56.646
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.036
 • نرخ فعلی : 3.09 (PHP)
 • بالاترین قیمت روز : 3.09
 • پایین ترین قیمت روز : 3.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ مهر
 • نرخ روز گذشته : 3.09
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پزو فیلیپین 48.588 48.584 48.51 48.6 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۸
دلار نیوزیلند / پزو فیلیپین 31.73 - 31.68 31.85 0.09 0.28% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
پزو فیلیپین / روپیه پاکستان 3.4175 - 3.4175 3.4376 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
پزو فیلیپین / روبل روسیه 1.5861 - 1.5848 1.5893 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
پزو فیلیپین / کرون سوئد 0.1861 - 0.1854 0.1862 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰

شاخص های بورس فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 501.15 - 501.15 501.15 3.69 0.74% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۳۱
PSEi Composite 5845.8 5857.1 5845.8 5862.31 46.92 0.80% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۱
PSEi Composite 5845.8 5860.15 5845.8 5888.2 46.92 0.80% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۳۶
PHS All Shares 3545.14 - 3545.14 3545.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pilipinas Shell Petroleum 16.96 - 16.96 16.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
EAGLE CEMENT 14.18 - 14.18 14.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Wilcon Depot 15.88 - 15.88 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Chelsea Logistics 3.91 - 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Cebu Landmasters 4.88 - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴

بازار اوراق قرضه فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 1.106 - 1.106 1.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 3M 1.105 - 1.105 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 6M 1.521 - 1.521 1.521 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 1Y 1.806 - 1.806 1.806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 2Y 2.193 - 2.193 2.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Dollar Bond Fund 1.832 - 1.832 1.832 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
Rizal Equity Fund 3.003 - 3.003 3.003 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
Rizal Peso Bond Fund 2.182 - 2.182 2.182 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
Rizal Balanced Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
BDO Peso Bond Fund 2328.078 - 2328.078 2328.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱

شاخص‌های اقتصادی فیلیپین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 09 279526 1 : 283460 روزانه 2020-09

Coronavirus Recovered

0 2020 09 208096 2 : 208790 روزانه 2020-09

CPI مسکن آب و برق

114.40 2020 08 115 97.9 : 115 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 09 4830 1 : 4930 روزانه 2020-09

آدرس های IP

0 2017 03 1536732 477194 : 1536948 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 124 95 : 144 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-40074.00 2020 07 1766 -273881 : 86872 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 61

استفاده از ظرفیت

0 2020 07 72.96 71.16 : 84.55 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

22.30 2020 03 40.2 -32.6 : 54.9 سه ماهه

افراد بیکار

4571.00 2020 09 7254 1720 : 7254 سه ماهه 2020-09

افراد شاغل

41306.00 2020 09 33764 18567 : 43146 سه ماهه 2020-09

اندازه اصل تورم

3.10 2020 08 3.3 1.4 : 7.25 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

3.06 2020 09 2.86 2.57 : 16.4 روزانه

بودجه دولت

-3.50 2019 12 -3.2 -5.3 : 1 سالیانه

بدهی خارجی

83617.93 2019 12 78960 20893 : 83618 سالیانه

بازار سهام

5860.79 2020 09 5909 440 : 9078 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

41.50 2019 12 41.8 41.5 : 74.9 سالیانه 2019-12

پس انداز های شخصی

0 2020 07 5235329 1124351 : 5274124 ماهیانه

پول

48.53 2020 09 48.46 26.37 : 56.56 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1515057.00 2019 12 1404048 675417 : 1515057 سه ماهه

تولید نفت خام

14.00 2019 04 14 1 : 38 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص ملی

4380419.75 2020 06 5166623 944320 : 5166623 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8908.20 2018 12 7581 3800 : 7942 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3337.70 2018 12 2884 1060 : 3022 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

4154829.62 2020 06 4450941 487414 : 4450941 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

42916.75 2020 06 35249 10394 : 42917 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

185007.00 2019 12 139918 114778 : 185007 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

554684.48 2020 06 625980 85503 : 625980 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

716453.93 2020 06 877544 252377 : 877544 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

143310.65 2020 06 136407 42117 : 143311 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.20 2019 07 -0.8 -2.51 : 14.43 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

68310.82 2019 12 67805 34828 : 84766 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

-3.30 2020 07 -3.9 -10 : 17.5 ماهیانه

ترازنامه بانک

2975.80 2020 05 2676 460 : 2976 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

257971.86 2020 06 190729 43289 : 257972 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

412.52 2020 06 446 76 : 457 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

806777.14 2020 06 1072933 163358 : 1072933 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

5948.95 2020 05 5666 480 : 5949 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

1.20 2020 07 1.3 -3.13 : 79.5 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 06 -138086 -204948 : 92124 سه ماهه

تورم مواد غذایی

1.80 2020 08 2.4 -0.9 : 17.3 ماهیانه

تولید صنعتی

-14.80 2020 07 -16 -41.3 : 68.6 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

376.80 2019 12 347 4.4 : 377 سالیانه

جمعیت

108.80 2019 12 107 26.27 : 109 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

30838.00 2020 03 37256 16129 : 45578 سه ماهه

حداقل دستمزد

537.00 2019 12 537 89 : 537 سالیانه 2019-12

حساب جاری

1041.43 2020 06 1057 -1410 : 2284 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.20 2019 12 -0.7 -7.7 : 5.8 سالیانه 2019-12

حواله

2783000.00 2020 07 2465333 64208 : 2902416 ماهیانه

درآمدهای دولت

234468.00 2020 07 350977 81 : 350977 ماهیانه

دستمزد

10458.00 2016 12 9876 5798 : 10458 سالیانه پی اچ پی / ماه

دستمزد در تولید

99.94 2020 03 122 48.63 : 124 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

99000.00 2020 08 98601 44.07 : 99000 ماهیانه

ذخایر طلا

197.90 2020 03 198 127 : 274 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 56 47 : 87 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 99 36 : 141 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4527 796 : 5451 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

481.00 2020 06 399 -396 : 2256 ماهیانه

شاخص PMI تولید

47.30 2020 08 48.4 31.6 : 57.5 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.18 5.78 : 7.27 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 62.13 3.9 : 62.13 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 36 23 : 38 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

112.70 2020 08 113 91.9 : 113 ماهیانه

شاخص مسکن

11878.00 2019 12 10130 4889 : 12682 سه ماهه

صادرات

5653530.00 2020 07 5381060 23000 : 6341728 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

123.30 2020 08 124 1 : 124 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

1.26 2020 03 1.31 -52.8 : 13.1 سه ماهه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 06 100 12.87 : 199 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 07 1541879 1918 : 1603612 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 07 4949940 14600 : 5061069 ماهیانه

عرضه پول M2

12754546.30 2020 07 12781458 44456 : 12910077 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 07 13560380 56544 : 13686564 ماهیانه

قیمت تولید

130.30 2020 07 130 81.1 : 181 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2020 06 98.75 8.57 : 134 سه ماهه

قیمت گازوئیل

1.01 2020 08 0.97 0.34 : 1.29 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

123.20 2020 08 123 59.24 : 123 ماهیانه

قیمت واردات

0 2020 06 99.42 11.46 : 138 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2020 06 5.23 -35.31 : 93.66 ماهیانه

موازنه تجاری

-1827000.00 2020 07 -1375480 -4415447 : 1144700 ماهیانه 2020-07

مخارج نظامی

3753.00 2018 12 3755 513 : 4223 سالیانه

مجموع فروش خودرو

5454.00 2020 08 6157 26 : 14182 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-16.50 2020 06 -0.7 -16.5 : 12.4 سه ماهه

نسبت ذخیره نقدی

12.00 2020 06 12 12 : 25 ماهیانه

نرخ وام بانکی

6.54 2019 12 6.77 5.09 : 39.73 ماهیانه

نرخ وام

2.75 2020 08 2.75 2.75 : 45 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

61.94 2020 09 55.64 55.64 : 71.5 سه ماهه 2020-09

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه

نرخ اشتغال

90.04 2020 09 82.32 82.32 : 95.46 سه ماهه 2020-09

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2020 12 12 10 : 12 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2019 12 35 32 : 35 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-15.20 2020 06 -5.1 -15.2 : 3.4 سه ماهه 2020-06

نرخ تورم

-0.20 2020 08 0.5 -4.5 : 8.8 ماهیانه

نرخ تورم

2.40 2020 08 2.7 -2.1 : 62.8 ماهیانه 2020-08

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.69 2019 12 3.69 3.39 : 3.69 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

11.36 2019 12 11.36 9.63 : 11.36 سالیانه

نرخ بیکاری

10.00 2020 09 17.7 4.5 : 17.7 سه ماهه 2020-09

نرخ بهره سپرده

1.75 2020 08 1.75 1.75 : 4.25 ماهیانه

نرخ بهره

2.25 2020 09 2.25 2.25 : 31 روزانه 2020-09

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

7.67 2019 12 7.67 6.24 : 7.67 سالیانه

واردات

7480870.00 2020 07 6756540 37084 : 10724291 ماهیانه

وام به بانک

345293.37 2020 07 297700 132599 : 345293 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

7981520.98 2020 07 8072243 3584899 : 8239838 ماهیانه

ورود توریست

776798.00 2019 12 684063 63628 : 776798 ماهیانه

هزینه های دولت

854691.94 2020 06 563544 62728 : 854692 سه ماهه

هزینه های مالی

374676.00 2020 07 349211 107 : 494389 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

2913245.91 2020 06 3314513 305524 : 3314513 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 114.40 117 117 118 116 120
ارزش بودجه دولت -40074.00 -54000 -102000 -114500 -131500 -54000
اطمینان کسب و کار 22.30 -6 12 18 -20 25
افراد بیکار 4571.00 3300 2900 2700 3300 2700 2020-09
افراد شاغل 41306.00 41500 42100 42400 40000 43700 2020-09
اندازه اصل تورم 3.10 3.5 3.5 3.8 3.2 4.1
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.06 3.26 3.31 3.36 3.21 3.46
بودجه دولت -3.50 -6.5 -5.5 -5.5 -6.5 -5.5
بدهی خارجی 83617.93 83964 84265 84265 83964 84265
بازار سهام 5860.79 5605 5469 5335 5745 5068
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 55 45 45 55 45 2019-12
پول 48.53 48.95 49.17 49.37 48.74 49.79
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057.00 1568084 1589295 1628686 1418088 1665305
تولید نفت خام 14.00 15 15 15 14 30 BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 4380419.75 3080094 5419787 5554119 2956123 3271060
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8908.20 8450 8720 8720 8450 8720
تولید ناخالص داخلی سرانه 3337.70 3000 3160 3160 3000 3160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4154829.62 2747350 4669038 4784762 2377844 2917685
تولید ناخالص داخلی از معادن 42916.75 20425 36976 37892 16149 21691
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007.00 191482 194072 198883 141317 203354
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 554684.48 313374 656653 672929 274512 332803
تولید ناخالص داخلی از ساخت 716453.93 643784 920544 943360 506125 683699
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 143310.65 79055 143091 146638 89606 83957
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.1 -0.2 0.5 0.8 0.1 ٪
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68310.82 70702 71658 73434 68483 75085
تغییر قیمت تولید کننده -3.30 2.3 2.3 5.5 -1.5 4
ترازنامه بانک 2975.80 3050 3209 3368 2890 3686
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 257971.86 129795 200074 205033 103515 137843
تسهیلات اعتباری خریدار 412.52 473 468 480 419 508
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 806777.14 788976 1125506 1153403 730574 837893
ترازنامه بانک مرکزی 5948.95 5782 5647 5613 5816 5545
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20 3.5 3.5 9.5 2 3.6
تورم مواد غذایی 1.80 3 2.5 1.5 3 3
تولید صنعتی -14.80 5.3 5.3 9.5 -1.5 6
تولید ناخالص داخلی 376.80 360 373 373 360 373
جمعیت 108.80 110 112 112 110 112 2019-12
جواز ساختمان 30838.00 35500 35500 43000 20500 43000
حداقل دستمزد 537.00 537 557 557 537 557 2019-12
حساب جاری 1041.43 -250 560 720 -500 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 -3.5 -2.5 -2.5 -3.5 -2.5 2019-12
حواله 2783000.00 2457800 2463549 2469298 2452052 2480795
درآمدهای دولت 234468.00 185000 213000 200500 175500 234000
دستمزد 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500 پی اچ پی / ماه
دستمزد در تولید 99.94 110 120 120 100 125 2020-03
ذخایر ارزی 99000.00 119139 131828 144516 100450 169894
ذخایر طلا 197.90 200 200 200 200 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 481.00 1050 1050 1200 550 1200
شاخص PMI تولید 47.30 51 52 53 49 53.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.70 110 107 113 109 113
شاخص مسکن 11878.00 12800 13000 12500 12000 14000
صادرات 5653530.00 4750000 4930000 5150000 3950000 4960000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.30 125 125 128 124 129
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.26 1.4 2 5 -11 7
عرضه پول M2 12754546.30 15107701 15982462 16857223 14232940 18606745
قیمت تولید 130.30 136 135 138 133 141
قیمت گازوئیل 1.01 0.85 0.81 0.77 0.89 0.73
قیمت مصرف کننده اصلی 123.20 125 126 127 124 130
موازنه تجاری -1827000.00 -2670000 -2970000 -3400000 -2350000 -4060000 2020-07
مخارج نظامی 3753.00 3000 3500 3500 3000 3500
مجموع فروش خودرو 5454.00 7500 8500 9000 5500 9000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.50 3.5 4.9 7.5 2 6.2
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
نرخ وام بانکی 6.54 6.54 6.54 7.04 6.54 7.29
نرخ وام 2.75 2.75 2.75 3.25 2.75 3.5
نرخ مشارکت نیروی کار 61.94 60 61 62 60 62 2020-09
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ اشتغال 90.04 90 90 92 88 92 2020-09
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.20 1.5 1 -0.5 2.5 1.5 2020-06
نرخ تورم -0.20 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2
نرخ تورم 2.40 2.5 2.5 4 3.1 3 2020-08
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ بیکاری 10.00 6 7.5 6.5 11 5.5 2020-09
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 1.75 2.25 1.75 2.5
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.75 2.25 3 2020-09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
واردات 7480870.00 7420000 7900000 8550000 6300000 9020000
وام به بانک 345293.37 297453 269485 263517 311421 251581
وام به بخش خصوصی 7981520.98 8358213 8586730 8790027 7756064 8876423
ورود توریست 776798.00 450000 550000 550000 250000 605000
هزینه های دولت 854691.94 290391 591158 605810 274861 308396
هزینه های مالی 374676.00 336000 315000 315000 307000 324000
هزینه های مصرف کننده 2913245.91 1954823 3476924 3563102 1585255 2076022
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی