شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاپوا گینه نو پاپوا گینه نو
 • نرخ فعلی : 9,617.4
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۵:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 106.9
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

بازارهای ارزی پاپوا گینه نو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار استرالیا / پاپوا گینه نو 2.4139 - 2.4139 2.4139 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۳:۰۷
پاپوا گینه نو / دلار استرالیا 0.4138 - 0.4138 0.4138 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۳:۰۷
یورو / پاپوا گینه نو 4.026 - 4.0221 4.0282 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
پوند انگلیس / پاپوا گینه نو 4.5173 - 4.5148 4.5184 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
پاپوا گینه نو / دلار 0.2887 - 0.285 0.2887 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۴۸

شاخص‌های اقتصادی پاپوا گینه نو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 8 1 : 8 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 8 0 : 8 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 0 0 : 0 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 108 95 : 141 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3252 824 : 4749 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 30

بودجه دولت

-2.30 2018 12 -2.4 -7.8 : 3.1 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

36.90 2018 12 37.8 16.3 : 46.9 سالیانه 2018-12

پول

3.46 2020 06 3.46 2.04 : 3.49 روزانه

تولید نفت خام

0 2020 01 50 3.7 : 115 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3821.00 2018 12 3881 2218 : 3898 سالیانه

تورم مواد غذایی

3.00 2019 09 3.3 -90.4 : 23.73 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی سرانه

2400.20 2018 12 2438 1012 : 2449 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

24.00 2019 12 23.43 0.23 : 24 سالیانه 2019-12

جمعیت

8.42 2019 12 8.61 2.26 : 8.61 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

26.70 2018 12 22.5 -36.1 : 26.7 سالیانه 2018-12

حداقل دستمزد

140.80 2019 09 141 22.96 : 141 سه ماهه 2019-09

حساب جاری

0 2019 10 2479 -2266 : 24564 ماهیانه 2019-10

ذخایر طلا

0 2020 03 1.96 1.96 : 2 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2019 12 2210 1609 : 3064 ماهیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 138 102 : 162 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8431 276 : 8431 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 28 20 : 29 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 2.04 0 : 2.04 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 09 144 109 : 144 سه ماهه 2019-09

صادرات

0 2019 09 9464 623 : 10574 سه ماهه 2019-09

میزان رشد وام

0 2019 11 2.4 -5.1 : 17.7 ماهیانه 2019-11

موازنه تجاری

6676.00 2019 09 7349 75 : 7349 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

0 2018 12 71.9 31.8 : 148 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.30 2018 12 3 -6.34 : 12.5 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

42.00 2020 12 42 42 : 47 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

3.30 2019 09 3.9 -1.61 : 23.16 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 25 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

3.00 2020 05 3 3 : 16 روزانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

8.40 2019 12 8.4 8.4 : 8.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

0.50 2017 12 0.6 0.33 : 11.49 سالیانه 2017-12

نرخ بیکاری

2.40 2019 12 2.4 2.4 : 2.9 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

6.00 2019 12 6 6 : 6 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

14.40 2019 12 14.4 14.4 : 14.4 سالیانه 2019-12

واردات

0 2019 09 2115 518 : 3882 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.30 -4 -4 -3.5 -4 -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 41 41 41 41 42 2018-12
پول 3.46 3.48 3.49 3.5 3.47 3.52
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3821.00 4100 4100 3940 3940 4160
تورم مواد غذایی 3.00 2.5 2.8 3 2.3 3.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2400.20 2527 2527 2590 2527 2590
تولید ناخالص داخلی 24.00 25 25 26 25 26 2019-12
جمعیت 8.42 8.95 8.95 9.12 8.95 9.12 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.70 25 25 24 25 24 2018-12
حداقل دستمزد 140.80 141 141 180 141 180 2019-09
موازنه تجاری 6676.00 5234 5560 5552 5568 5511 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42 2020-12
نرخ تورم 3.30 3.2 3.3 3.5 3.4 3.5 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ بهره 3.00 3 3 3.5 3 4 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 2019-12
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 1 0.5 1.5 2017-12
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6 6 6 6 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.40 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی