عمان عمان
عمان

عمان

عمان با نام رسمی سلطان‌نشین عُمان (به عربی: سلطنة عمان) کشوری پادشاهی در شرق شبه جزیرهٔ عربستان است. پایتخت این کشور شهر مسقط است. عمان از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان منتهی می‌شود، از جنوب با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارت متحدهٔ عربی مرز زمینی و با ایران مرز دریایی دارد.این کشور دارای دو برون‌بوم است. بخش کوچکی از عمان در قسمت جنوبی تنگهٔ هرمز قرار دارد که مسندم نام دارد. این بخش از سرزمین اصلی جدا افتاده‌است. برون بوم دیگر مدحا نام دارد که توسط امارات متحدۀ عربی احاطه شده‌است.از سده ۱۷ میلادی عمان دارای پادشاهی خودکفا بوده‌است. در سده ۱۹ میلادی این کشور در اوج قدرت خود بوده‌است. با کاهش قدرت در سده بیستم میلادی این کشور تحت تأثیر و نفوذ گسترده پادشاهی بریتانیای کبیر قرار گرفت اما هیچگاه به شکل رسمی بخشی از آن نگردید. عمان پیوند گسترده نظامی و سیاسی با ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیای بزرگ دارد ولی سیاست خارجی آزادانه‌ای درپیش می‌گیرد. فرمانروایی این کشور پادشاهی بی چون و چراست اما پارلمان نیز نقش قانون‌گذاری و بازرسی اندکی دارد. عمان نقش میانجیگری را در بین کشورهای خاورمیانه دارد. همانند سایر کشورهای عربی خلیج فارس منبع اصلی درآمد کشور، نفت است. هر چند نسبت به همسایگان، این کشور تولیدکننده متوسطی است. کشاورزی و ماهی‌گیری نیز دو منبع مهم درآمد در عمان هستند. منبع جایگزین دیگر گر... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 3,708.88
 • بالاترین قیمت روز : 3,708.88
 • پایین ترین قیمت روز : 3,708.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 3,708.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.385 (OMR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.385
 • پایین ترین قیمت روز : 0.3838
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.3838
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۸:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.385
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.8299 (OMR)
 • بالاترین قیمت روز : 1.8385
 • پایین ترین قیمت روز : 1.8299
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.8371
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۲:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 1.8335
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0036
 • نرخ فعلی : 10,467.75 (OMR)
 • بالاترین قیمت روز : 10,522
 • پایین ترین قیمت روز : 10,403.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,404.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۳۶:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 197,842
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1790.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 187,374.25

بازارهای ارزی عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
لیره ترکیه / ریال عمان 0.0461 0.0462 0.0461 0.0462 0.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۲۲
دلار نیوزیلند / ریال عمان 0.2792 0.2791 0.2776 0.2794 0.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۲۲
زلوتی لهستان / ریال عمان 0.1039 0.1037 0.1033 0.1039 0.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۲۲
فرانک سوییس / ریال عمان 0.4287 0.4286 0.4262 0.4287 0.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۲۲
دلار کانادا / ریال عمان 0.3202 0.3205 0.319 0.3205 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۲۲

شاخص های بورس عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3708.88 - 3708.88 3708.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲

بازار سهام عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Dhofar 0.108 - 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
HSBC Bank Oman 0.102 - 0.102 0.102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Sohar Power 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Dhofar Cattle Feed 0.098 - 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Muscat Gases 0.182 - 0.182 0.182 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BankMuscat Oryx 2.006 2.133 2.006 2.133 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Vision Emerging GCC 0.959 1.044 0.959 1.044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Vision Real Economy GCC 1.166 1.173 1.166 1.173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Vision Emerging Oman 0.904 0.963 0.904 0.963 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۲
United GCC 1.228 - 1.228 1.228 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲

شاخص‌های اقتصادی عمان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 204913 0 : 205501 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 189023 0 : 191065 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

104.30 2021 03 104 100 : 105 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 2184 0 : 2193 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 205027 33555 : 643363 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 78 44 : 78 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-562.30 2021 03 -289 -3373 : 16379 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 40

اعتبار بخش خصوصی

0 2021 03 18999 3032 : 19252 ماهیانه

بودجه دولت

-7.00 2019 12 -9 -20.6 : 2.6 سالیانه

بدهی های دولت

0 2018 12 11151 132 : 14492 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

55.90 2019 12 47.5 4.1 : 55.9 سالیانه 2019-12

بازار سهام

3842.51 2021 05 3808 1020 : 12165 روزانه

پول

0.39 2021 05 0.38 0.37 : 0.39 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

3071.80 2019 12 3011 252 : 3280 سالیانه

تولید نفت خام

0 2021 01 945 693 : 1108 ماهیانه

تولید ناخالص ملی

26987.80 2019 12 28452 2098 : 29526 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

27896.30 2019 12 28594 26976 : 35214 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

14992.60 2019 12 15368 714 : 18926 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

28850.10 2019 12 29090 2185 : 29090 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

125.50 2019 12 171 19.1 : 171 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

690.60 2019 12 670 168 : 691 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1854.60 2019 12 1986 159 : 2285 سالیانه

تورم مواد غذایی

-0.75 2021 01 -0.1 -3 : 3.83 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

620.30 2019 12 567 67.7 : 620 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

14128.00 2019 12 14438 2826 : 14438 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1721.20 2019 12 1649 325 : 1721 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

3574.70 2019 12 3576 646 : 3708 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

76.98 2019 12 79.28 0.04 : 81.08 سالیانه

تولید الکتریسیته

0 2021 02 2036 832 : 4265 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 -25.6 -1886 : 1372 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-22.90 2020 12 -9 -31.7 : 31.56 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

7110.90 2019 12 7418 1681 : 8517 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2021 03 7494 1267 : 9046 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2019 01 7591 542 : 14717 ماهیانه

جمعیت

4.50 2020 12 4.86 0.55 : 4.86 سالیانه 2020-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.20 2019 12 -5.5 -22.47 : 17.84 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-1592.00 2019 12 -1671 -4737 : 3403 سالیانه

حداقل دستمزد

0 2021 12 325 325 : 325 سالیانه 2021-12

درآمدهای دولت

0 2021 03 658 14.8 : 1639 ماهیانه

ذخایر ارزی

0 2021 03 6848 1167 : 8725 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 0.02 0.02 : 9.05 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 47 32 : 62 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 56 26 : 68 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4688 546 : 4927 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2018 12 1122 -835 : 2439 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

109.90 2021 03 106 98.9 : 117 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 52 44 : 63 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 64.4 4.25 : 64.4 سالیانه

صادرات

1129.40 2020 12 994 423 : 1992 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.80 2021 03 104 69.8 : 107 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 03 1721 358 : 1968 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 5720 454 : 5735 ماهیانه

عرضه پول M2

19843.80 2021 03 19874 2060 : 19874 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.53 2021 04 0.54 0.31 : 0.58 ماهیانه

قیمت تولید

91.90 2020 12 114 88.7 : 158 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2019 12 2949 -2411 : 4741 سالیانه

مخارج نظامی

0 2019 12 7565 356 : 9792 سالیانه

موازنه تجاری

312.70 2020 09 98.6 -118 : 2379 ماهیانه 2020-09

میزان رشد وام

1.50 2021 03 2.86 0.68 : 55.17 ماهیانه

میزان قبول وام های رهنی

0 2021 03 1504 134 : 2595 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.80 2019 12 0.9 -2.7 : 9.1 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

15.00 2020 12 15 12 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2021 12 0 0 : 5 سالیانه

نرخ تورم

0.50 2021 03 -0.13 -0.59 : 0.9 ماهیانه

نرخ تورم

-0.37 2021 03 -1.37 -1.57 : 14.5 ماهیانه 2021-03

نرخ بیکاری

5.00 2020 12 1.8 1.8 : 5 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

4.03 2020 12 3.88 1.9 : 9.04 سالیانه

نرخ بهره

0.50 2021 04 0.5 0.5 : 5 روزانه 2021-04

واردات

767.40 2020 12 770 242 : 1392 ماهیانه

ورود توریست

22.93 2021 02 39.35 1.02 : 466 ماهیانه

هزینه های دولت

5825.40 2019 12 5649 2094 : 6714 سالیانه

هزینه های مالی

0 2021 03 947 182 : 4227 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 104.30 105 106 106 104 109
ارزش بودجه دولت -562.30 -400 -300 -300 250 -100
بودجه دولت -7.00 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.90 60.1 60.1 60.1 60.1 57 2019-12
بازار سهام 3842.51 3727 3681 3636 3774 3545
پول 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3071.80 3056 2938 2938 2780 2766
تولید ناخالص ملی 26987.80 26853 28790 28790 24424 24302
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27896.30 25000 25000 25000 25000 28000
تولید ناخالص داخلی سرانه 14992.60 14615 14615 14615 14615 15150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28850.10 28706 30613 30613 26109 25979
تولید ناخالص داخلی از معادن 125.50 125 167 167 114 113
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 690.60 687 584 584 625 622
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1854.60 1845 2327 2327 1678 1670
تورم مواد غذایی -0.75 2 2 2 1.3 2
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 620.30 617 631 631 561 559
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14128.00 14057 15725 15725 12786 12722
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1721.20 1713 1791 1791 1558 1550
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3574.70 3557 4029 4029 3235 3219
تولید ناخالص داخلی 76.98 72 72 72 72 75
تغییر قیمت تولید کننده -22.90 8.5 15 3 13 7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7110.90 7075 8657 8657 6435 6403
جمعیت 4.50 5.31 5.31 5.31 5.31 5.47 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -11 -11 -11 -11 -7.5 2019-12
حساب جاری -1592.00 -3800 -3800 -3800 -3800 -3800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.90 108 108 109 108 111
صادرات 1129.40 1250 12200 12200 1250 1400
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.80 106 106 107 105 109
عرضه پول M2 19843.80 20381 20735 21090 20026 22036
قیمت گازوئیل 0.53 0.42 0.43 0.38 0.45 0.36
قیمت تولید 91.90 115 190 106 126 113
موازنه تجاری 312.70 400 650 650 390 11350 2020-09
میزان رشد وام 1.50 4 3 3 3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 3.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 5.00 0 0 0 0 0
نرخ تورم 0.50 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5
نرخ تورم -0.37 1.1 2 2.1 0.1 2.5 2021-03
نرخ بیکاری 5.00 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2 2020-12
نرخ بهره سپرده 4.03 4.03 2.97 4.03 4.03 4.03
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2021-04
واردات 767.40 690 850 850 690 850
ورود توریست 22.93 150 150 150 120 250
هزینه های دولت 5825.40 5796 6146 6146 5272 5246
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی