عمان عمان
عمان

عمان

عمان با نام رسمی سلطان‌نشین عُمان (به عربی: سلطنة عمان) کشوری پادشاهی در شرق شبه جزیرهٔ عربستان است. پایتخت این کشور شهر مسقط است. عمان از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان منتهی می‌شود، از جنوب با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارت متحدهٔ عربی مرز زمینی و با ایران مرز دریایی دارد.این کشور دارای دو برون‌بوم است. بخش کوچکی از عمان در قسمت جنوبی تنگهٔ هرمز قرار دارد که مسندم نام دارد. این بخش از سرزمین اصلی جدا افتاده‌است. برون بوم دیگر مدحا نام دارد که توسط امارات متحدهٔ عربی احاطه شده‌است.از سده ۱۷ میلادی عمان دارای پادشاهی خودکفا بوده‌است. در سده ۱۹ میلادی این کشور در اوج قدرت خود بوده‌است. با کاهش قدرت در سده بیستم میلادی این کشور تحت تأثیر و نفوذ گسترده پادشاهی بریتانیای کبیر قرار گرفت اما هیچگاه به شکل رسمی بخشی از آن نگردید. عمان پیوند گسترده نظامی و سیاسی با ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیای بزرگ دارد ولی سیاست خارجی آزادانه‌ای درپیش می‌گیرد. فرمانروایی این کشور پادشاهی بی چون و چراست اما پارلمان نیز نقش قانون‌گذاری و بازرسی اندکی دارد. عمان نقش میانجیگری را در بین کشورهای خاورمیانه دارد. همانند سایر کشورهای عربی خلیج فارس منبع اصلی درآمد کشور، نفت است. هر چند نسبت به همسایگان، این کشور تولیدکننده متوسطی است. کشاورزی و ماهی‌گیری نیز دو منبع مهم درآمد در عمان هستند. منبع جایگزین دیگر گ... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 3,994.98
 • بالاترین قیمت روز : 3,994.98
 • پایین ترین قیمت روز : 3,994.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱ آذر
 • نرخ روز گذشته : 3,994.98
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.3851 (OMR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.3851
 • پایین ترین قیمت روز : 0.3838
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.3851
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.9638 (OMR)
 • بالاترین قیمت روز : 1.9638
 • پایین ترین قیمت روز : 1.8827
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 4.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.9638
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۲۴:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 1.8827
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0811
 • نرخ فعلی : 9,416.25 (OMR)
 • بالاترین قیمت روز : 9,564.25
 • پایین ترین قیمت روز : 9,368.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2189725.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9,415.82

بازارهای ارزی عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / ریال عمان 0.4361 0.4527 0.4361 0.4527 0.02 3.81% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۲۴
پوند انگلیس / ریال عمان 0.5101 0.5279 0.5101 0.5279 0.02 3.49% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۲۴
ریال عمان / پوند انگلیس 1.9638 1.8827 1.8827 1.9638 0.08 4.31% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۲۴
ریال عمان / روپیه پاکستان 460.1 431.75 431.75 460.1 28.35 6.57% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۲۴
راند آفریقای جنوبی / ریال عمان 0.024 0.0262 0.024 0.0262 0.00 9.17% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۲۴

شاخص های بورس عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3994.98 - 3994.98 3994.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱

بازار سهام عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oman Flour Mills 0.772 - 0.772 0.772 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۹
A Sharqiya Invest 0.086 - 0.086 0.086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۹
Bank Muscat 0.48 - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Oman Telecom 0.708 - 0.708 0.708 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Bank Dhofar 0.126 - 0.126 0.126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.418 - 1.418 1.418 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۹:۳۷
BankMuscat Money Market OMR 1.224 - 1.224 1.224 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
BankMuscat Oryx 2.482 - 2.482 2.482 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Vision Emerging GCC 0.959 - 0.959 0.959 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Gulf Baader The First Mazoon 1.154 - 1.154 1.154 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲

شاخص‌های اقتصادی عمان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 304183 0 : 304205 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 5679984 1717 : 6374064 روزانه
CPI مسکن آب و برق
104.70 2021 09 104 100 : 105 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 4110 0 : 4111 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 109 0.03 : 122 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 233287 0 : 234861 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 205027 33555 : 643363 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 78 44 : 78 سالیانه
ارزش بودجه دولت
-1051.80 2021 08 -97.3 -3373 : 16379 ماهیانه 2021-08
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 38
اعتبار بخش خصوصی
0 2021 07 19012 3032 : 19252 ماهیانه
بدهی های دولت
0 2019 12 14492 132 : 16373 سالیانه 2019-12
بودجه دولت
-7.00 2019 12 -9 -20.6 : 2.6 سالیانه
بازار سهام
4063.48 2021 10 4052 1020 : 12165 روزانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
55.90 2019 12 47.5 4.1 : 55.9 سالیانه 2019-12
پول
0.39 2021 10 0.38 0.37 : 0.39 روزانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
2114.20 2020 12 3072 252 : 3280 سالیانه
تولید نفت خام
0 2021 06 955 693 : 1108 ماهیانه
تولید ناخالص ملی
26987.80 2019 12 28452 2098 : 29526 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
27294.57 2019 12 28351 26559 : 35207 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
15082.00 2019 12 15666 501 : 19454 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
28850.10 2019 12 29090 2185 : 29090 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از معادن
254.20 2020 12 126 19.1 : 254 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
752.40 2020 12 691 168 : 752 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
2527.90 2020 12 1855 159 : 2528 سالیانه
تولید الکتریسیته
0 2021 08 4421 832 : 4492 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
841.50 2020 12 620 67.7 : 842 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
15394.50 2020 12 14128 2826 : 15394 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
1211.70 2020 12 1721 325 : 1721 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
3042.30 2020 12 3575 646 : 3708 سالیانه
تولید ناخالص داخلی
76.33 2019 12 79.79 0.04 : 80.69 سالیانه
تورم مواد غذایی
1.87 2021 09 1.39 -3 : 3.83 ماهیانه
تغییر قیمت تولید کننده
18.21 2021 06 -13.76 -31.7 : 31.56 سه ماهه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
7110.90 2019 12 7418 1681 : 8517 سالیانه
ترازنامه بانک مرکزی
0 2021 07 7365 1267 : 9046 ماهیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2019 12 -25.6 -1886 : 1372 سالیانه
ثبت خودرو
0 2019 01 7591 542 : 14717 ماهیانه
جمعیت
4.50 2020 12 4.86 0.55 : 4.86 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-5.20 2019 12 -5.5 -22.47 : 17.84 سالیانه
حداقل دستمزد
0 2021 12 325 325 : 325 سالیانه 2021-12
حساب جاری
3330.00 2020 12 -1592 -4737 : 3403 سالیانه
درآمدهای دولت
0 2021 08 853 14.8 : 1639 ماهیانه 2021-08
ذخایر ارزی
0 2021 07 6736 1167 : 8725 ماهیانه
ذخایر طلا
0 2021 06 0.02 0.02 : 9.05 سه ماهه
رتبه رقابتی
0 2019 12 47 32 : 62 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 56 26 : 68 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 4688 546 : 4927 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
0 2019 12 2284 -835 : 2284 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
115.10 2021 09 115 98.9 : 117 ماهیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 52 44 : 63 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 64.4 4.25 : 64.4 سالیانه
صادرات
1355.40 2021 06 1294 423 : 1992 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
107.40 2021 09 108 69.8 : 108 ماهیانه
عرضه پول M0
0 2021 06 1837 358 : 1968 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 07 5841 454 : 5901 ماهیانه
عرضه پول M2
19955.40 2021 07 20111 2060 : 20279 ماهیانه
قیمت گازوئیل
0.59 2021 09 0.59 0.31 : 0.59 ماهیانه
قیمت تولید
118.80 2021 06 103 88.7 : 158 سه ماهه
گردش سرمایه
0 2020 12 1346 -2411 : 4741 سالیانه
مخارج نظامی
0 2020 12 6551 357 : 9805 سالیانه
موازنه تجاری
581.60 2021 06 654 -118 : 2379 ماهیانه 2021-06
میزان رشد وام
2.76 2021 07 2.11 0.4 : 55.17 ماهیانه
میزان قبول وام های رهنی
0 2021 08 1392 134 : 2595 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-6.30 2020 12 -0.8 -6.3 : 9.1 سالیانه
نرخ مالیات شرکت
15.00 2021 12 15 12 : 15 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
5.00 2021 12 0 0 : 5 سالیانه
نرخ تورم
-0.06 2021 09 0.02 -0.59 : 1.47 ماهیانه
نرخ تورم
2.46 2021 09 2.08 -1.57 : 14.5 ماهیانه
نرخ بیکاری
5.00 2020 12 1.8 1.8 : 5 سالیانه
نرخ بهره سپرده
4.03 2020 12 3.88 1.9 : 9.04 سالیانه
نرخ بهره
0.50 2021 10 0.5 0.5 : 5 روزانه
واردات
773.80 2021 06 598 242 : 1392 ماهیانه
ورود توریست
83.44 2021 09 25.32 1.1 : 466 ماهیانه
هزینه های دولت
5825.40 2019 12 5649 2094 : 6714 سالیانه 2019-12
هزینه های مالی
0 2021 08 950 182 : 4227 ماهیانه 2021-08
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 104.70 106 107 107 108 111
ارزش بودجه دولت -1051.80 -300 -300 -300 -300 -100 2021-08
بودجه دولت -7.00 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -11
بازار سهام 4063.48 3872 3818 3765 3927 3660
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.90 60.1 60.1 62 60.1 57 2019-12
پول 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2114.20 2241 2241 2241 2178 2308
تولید ناخالص ملی 26987.80 28790 27797 28607 28790 29465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27294.57 25000 25000 28000 25000 28000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15082.00 14615 14615 16000 14615 15150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28850.10 29716 30581 30581 30613 31499
تولید ناخالص داخلی از معادن 254.20 269 269 269 262 278
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 752.40 798 798 798 775 821
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2527.90 2680 2680 2680 2604 2760
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 841.50 892 892 892 867 919
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15394.50 16318 16318 16318 15856 16808
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1211.70 1284 1284 1284 1248 1323
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3042.30 3225 3225 3225 3134 3322
تولید ناخالص داخلی 76.33 72 72 72 72 75
تورم مواد غذایی 1.87 2 2 2 2 2
تغییر قیمت تولید کننده 18.21 3 3 7 15 7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7110.90 8657 7324 7538 8657 7764
جمعیت 4.50 5.31 5.31 5.31 5.31 5.47
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -11 -11 -5.1 -11 -7.5
حساب جاری 3330.00 -3800 -3800 -3800 -3800 -3800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.10 116 117 117 116 118
صادرات 1355.40 12200 12200 12200 12200 1400
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.40 107 109 110 108 111
عرضه پول M2 19955.40 21090 214010 214010 20735 22036
قیمت گازوئیل 0.59 0.53 0.51 0.48 0.56 0.46
قیمت تولید 118.80 106 106 122 190 113
موازنه تجاری 581.60 11350 11350 11350 11350 550 2021-06
میزان رشد وام 2.76 3 3 3 3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 6 6 6 3 6
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 5.00 0 0 0 0 0
نرخ تورم -0.06 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ تورم 2.46 2.1 2.2 2.4 3.5 2.5
نرخ بیکاری 5.00 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2
نرخ بهره سپرده 4.03 4.03 4.03 4.53 2.97 4.78
نرخ بهره 0.50 0.5 1 1 0.5 1.25
واردات 773.80 850 850 850 850 850
ورود توریست 83.44 150 150 150 150 250
هزینه های دولت 5825.40 6146 6000 6175 6146 6360 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی